Relatief meer zzp'ers in Nederland dan vlak over de grens

 - Nederland kent verhoudingsgewijs meer mensen die werken als zelfstandige dan provincies net over de grens in buurlanden, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in …
26x bekeken | Reageer

Tweede mini-college voor vroege vogels over Urban Farming

 - De wereldbevolking groeit gestaag door: in 2050 telt de aarde ruim 10 miljard bewoners. Tegelijkertijd neemt de trek van het platteland naar de grote steden toe. In krap 30 jaar neemt de wereldbevolki…
14x bekeken | Reageer

Als de economie het moet hebben van GroenLinks en D66 is het reddeloos verloren

 - Forse stijging faillisementen in bouwsector Rob Jetten & Jesse Klaver BEDANKT! Afgelopen september gingen 50 bouwbedrijven over de kop, in oktober zelfs 58. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgev…
484x bekeken | Prikkebord | 2 reacties

Henk eet voor het eerst in z’n leven patat tijdens Puur Platteland-festival: ‘Heerlijk.’

 - EIBERGEN - Puur Platteland brengt alle goeds van het platteland bijeen. Van maissnack tot houtgestookte kachelkoek en van smidsvuur tot patat. „Nooit eerder patat gegeten, maar heerlijk.”…
33x bekeken | Reageer

D66: Stikstofcrisis is een goed moment om de landbouw radicaal te veranderen

 -  Vanavond op TV Ned 2 22.40 uur: In september greep kamerlid Tjeerd de Groot (D66) na de stikstofuitspraak de kans om een halvering van de veestapel te bepleiten, en joeg daarmee de boeren tegen zich…
1669x bekeken | Prikkebord | 6 reacties

Een dag in het spoor van een groep koeien uit De Lutte: ‘Het zijn topsporters’

 - DE LUTTE - Van sieraad voor het landschap naar ‘vernieler van de natuur’. De koe is in een paar maanden tijd verworden tot het probleemkind van Nederland, de bron van te veel stikstof. Maar wat we…
2510x bekeken | Prikkebord | 2 reacties

Lastig boeren in grensstreek door Natura 2000

 - In het landelijk gebied ten noorden van Nieuw-Schoonebeek worden diverse waterbufferzones gerealiseerd om het Bargerveen te beschermen. De uitbreiding van het Natura 2000-gebied gaat aan de Nederlands…
154x bekeken | Reageer

Commissie m.e.r.: 'Keuzes nodig in Nationale Omgevingsvisie'

 - De Commissie m.e.r. adviseert het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie aan te passen. De doelen in de Nationale Omgevingsvisie kunnen botsen en het is de vraag of ze allemaal samen pas…
174x bekeken | Reageer

Kans op mestfabriek Groenlo steeds kleiner: rechtbank vernietigt nu ook derde vergunning

 - GROENLO/ARNHEM - De mestvergister in Groenlo is opnieuw op een nee van de rechtbank in Arnhem gestuit. De rechter vindt de onderbouwing voor de Wet natuurbescherming onvoldoende en vernietigt daarom d…
112x bekeken | Reageer

Is de boerderij van familie Lansink in Sint Isidorushoeve het voorbeeld voor Minister Schouten?

 - Afgevaardigden van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en stakeholders uit de landbouwbranche bezochten gisteren de boerderij van de familie Lansink in Sint Isidorushoeve. Het minister…
3284x bekeken | Prikkebord | 1 reacties

Biomassa uit tuinbouw als belangrijke grondstof voor de bouw

 - Tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’ van Bio Treat Center en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die vorige maand werd georganiseerd, stond de verbinding t…
42x bekeken | Reageer

Elke coalitiepartij interpreteert de stikstofaanpak nét even anders

 - Het lukt de Tweede Kamer nauwelijks om vat te krijgen op de stikstofplannen van het kabinet. Dat komt vooral doordat de coalitiepartijen er elk een andere uitleg aan geven.…
918x bekeken | Prikkebord | 6 reacties

Coalitie kibbelt over schrappen van natuur, spanning loopt achter de schermen op

 - In de coalitie is een felle strijd ontbrand over het schrappen van natuurgebieden. VVD en CDA willen daarmee het stikstofprobleem te lijf gaan, terwijl D66 juist méér beschermde natuur wil.…
252x bekeken | Reageer

‘Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’

 - Nederland had op een hele andere manier de stikstofkwestie kunnen oplossen, zegt hoogleraar Chris Backes. „Er wordt niet realistisch gedacht.”…
165x bekeken | Reageer

GroenLinks wil krimp van de veestapel wettelijk vastleggen

 - Nu het kabinet al een half jaar vastzit in de stikstofcrisis komt GroenLinks met een wet die wél daadkrachtig en structureel ingrijpt om de stikstof-uitstoot terug te dringen en de natuur in Nederlan…
302x bekeken | Reageer

'Natuur zal niet echt profiteren van stikstofmaatregelen van het kabinet'

 - Hoogleraar Milieusysteemanalyse dr. ir. Wim de Vries van de Wageningen Universiteit verwacht dat de maatregelen die het kabinet neemt in het kader van de stikstofcrisis wel een oplossing bieden voor d…
65x bekeken | Reageer

Kabinet krijgt van oppositie felle kritiek op stikstofplannen

 - Bijna de volledige oppositie in de Tweede Kamer, van links tot rechts, heeft forse kritiek op de plannen die het kabinet gisteren presenteerde om uit de stikstof- en PFAS-problemen te komen. De Kamer …
112x bekeken | Reageer

Cumela Nederland teleurgesteld over uitblijven maatregelen in PFAS- en stikstofcrisis

 - Cumela Nederland is zwaar teleurgesteld over het uitblijven van concrete maatregelen om snel uit de PFAS- en stikstofcrisis te komen.…
55x bekeken | Reageer

"Kansen biomassa tuinbouw als belangrijke grondstof bouwsector"

 - Tijdens de bijeenkomst ‘Building Business with Biomass Heroes’ van Bio Treat Center en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die vorige maand werd georganiseerd, stond de verbinding t…
72x bekeken | Reageer

TLN bereidt schadeclaim voor vanwege PFAS- en stikstofcrisis

 - Transport en Logistiek Nederland bereidt samen met andere brancheverenigingen een schadeclaim voor, om ondernemers te compenseren voor schade door het PFAS- en stikstofbeleid. De gepresenteerde kabine…
43x bekeken | Reageer
Zelf uw fosfaatrechten kopen of verkopen?? Fosfaatrechten zijn nu het nieuwe melkquotum, bekijk hier actuele vraagprijzen en het aanbod. www.quotum.nu
Advertentie

Platteland foto's