Mestbeleid

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Mestbeleid. Mestbeleid is een van de 16554 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Mestbeleid nieuws

Innovatiekracht houdt de agribusiness staande

15-09-2020 - 0 reacties Het zijn enerverende tijden voor de food- en agribusiness. De corona- en stikstofcrisis, het mestbeleid en maatschappelijke druk vragen veel van de sector, aldus Aalt Dijkhuizen. Sterk ondernemerschap en vernieuwingen maken dat de sector door deze uitdagingen heen komt.


Boeren: Mestbeleid minister Schouten is totaal kansloos

09-09-2020 - 56 reacties Boerenorganisaties maken gehakt van het nieuwe mestbeleid van landbouwminister Carola Schouten. ,,Te kostbaar voor de sector, die plannen zijn totaal kansloos. Ze wil maar niet luisteren.’’

,,Totaal kansloos’’, reageert Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF) op het mestbeleid. ,,De uitspraken van Schouten zijn zeer explosief, vergelijkbaar met Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 die vorig jaar riep dat de veestapel moest worden gehalveerd. Ze jaagt tientallen intensieve bedrijven richting afgrond. Het lijkt een idyllische gedachte, maar het is ontzettend duur om alle mest af te voeren. De meeste boeren, ook intensieve veehouderijen, hebben land waar ze een deel van hun mest uitrijden. Als deze groep alles moet afstaan, kost dat tienduizenden euro's extra. Dat is voor de meeste collega's niet op te hoesten.’’ Volgens Van den Oever moeten we in Nederland ook niet blij zijn met de komst van mestverwerkingscentrales. ,,Het stinkt afschuwelijk rond dit soort bedrijven.’’ Of hij het Malieveld alweer heeft gereserveerd? ,,We kunnen bezig blijven, maar dit beleid zorgt voor veel onrust, dus wie weet.’’


LTO Noord niet enthousiast over mestvisie minister Schouten

09-09-2020 - 0 reacties LTO Noord is niet blij met de visie die minister Carola Schouten van Landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het meststelsel. Schouten wil het mestbeleid op de schop gooien, om het eenvoudiger te maken. Maar volgens Jan Bloemerts van LTO Noord is de visie "te algemeen. Het doet het ondernemerschap van de boeren geen goed", zegt hij.


'Schouten blundert met het nieuwe mestbeleid'

09-09-2020 - 27 reacties Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie bij Cumela, vindt dat landbouwminister Carola Schouten met het nieuwe mestbeleid een politieke blunder begaat. Het plan staat volgens hem haaks op de eerder geschetste principes van kringlooplandbouw.


Carola Schouten: ‘We helpen iedereen op weg die daar behoefte aan heeft’

09-09-2020 - 25 reacties Om het mestbeleid simpeler en minder fraudegevoelig te maken, grijpt landbouwminister Carola Schouten drastisch in. Na veel gesprekken met de boeren blijven er in ons land, als het aan haar ligt, op termijn nog maar twee bedrijfsmodellen over voor veehouderijen.


Mestbeleid op de schop: grote gevolgen voor veehouderijen

08-09-2020 - 0 reacties Om het mestbeleid simpeler en minder fraudegevoelig te maken, grijpt landbouwminister Carola Schouten drastisch in. Als het aan haar ligt, blijven er in ons land op termijn nog maar twee bedrijfsmodellen over voor veehouderijen.


Boeren over protestacties: 'De puzzel past niet meer in Nederland'

11-07-2020 - 0 reacties Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.
De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.
We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.
Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg
"Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg - dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe."
"Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer."
Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht
"Ik ben bij bijna alle demonstraties geweest. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat onze stem gehoord wordt. Keer op keer wordt er in Den Haag niet geluisterd. Plannen lijken vast te liggen en worden doorgedrukt. Het Landbouw Collectief heeft diverse plannen aangedragen, maar die zijn van tafel geveegd."
"Wat er de laatste dagen speelt, de regelgeving over het voeren van dieren, raakt me diep in het hart. Ik ben er woest over en vele collega's met mij. Het stikstofprobleem is vooral een papieren probleem dat middels koeien voeren schijnbaar opgelost moet worden."
"In het algemeen is het salaris van boeren in dertig jaar tijd niet omhooggegaan, terwijl de lasten wel hoger worden. Waar je voorheen met vijftig koeien de aflossing en rente bij de bank kon betalen, heb je daar nu honderd koeien voor nodig. Je staat als boer met je rug tegen de muur. Ik vind het heel belangrijk dat het publiek dat begrijpt."
"De acties die we voeren met het groepje boeren uit de buurt verlopen doorgaans netjes. We hebben regels afgesproken met elkaar - we gaan mensen bijvoorbeeld niet voor rotte vis uitmaken. We willen positief blijven en creatief actievoeren. De kracht zit uiteindelijk in de herhaling. Bovendien moeten we met elkaar vooruit. Er is altijd zuur, dat hebben wij boeren geslikt, en nu is Den Haag eens aan de beurt."
Joris Buijs (44), melkveehouder in Noord-Brabant
"Ik ben geen voorstander van de acties. We moeten als sector de publieke steun niet verliezen. Een hoop mensen weten niet precies waarom de boeren aan het protesteren zijn. Dat is niet goed. Tegelijkertijd snap ik waarom boeren bereid zijn tot actievoeren. Dat er regels komen is oké, maar het moet voor iedereen werkbaar zijn."
"Zelf ben ik veel bezig met emissies: ik doe mee aan het project Koeien en Kansen. In dat samenwerkingsverband kijken we wat er beter kan in de melkveehouderij op het gebied van uitstoot. Als je daarin als agrarisch bedrijf voorop loopt, weet je wat er speelt en wat de knelpunten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er iets moet veranderen. De vraag is alleen: hoe?"
"Het is lastig dat veel regelgeving naar voren wordt gehaald. Maar als we nu niets doen worden de regels op termijn nog strenger. Bovendien had de overheid en de sector lang geleden al moeten nadenken over bijvoorbeeld het mestbeleid. Nu hebben we 25 jaar lang kunnen doorgroeien en past de puzzel niet meer in Nederland."
Joost Zwinkels (30), glastuinbouwer in Zuid-Holland
"Ik zie dat de maatschappelijke druk op landbouwers en tuinbouwers aan het toenemen is. We worden weggezet als grote energieverbruikers. Dat vind ik niet terecht, wij landbouwers zijn innovatieve ondernemers. De marges zijn krap, dan word je vanzelf creatief om nog een boterham te kunnen verdienen."
"De afgelopen twintig jaar hebben we op ons bedrijf, waar we met name trostomaten verbouwen, enorme slagen gemaakt. Zo zitten we met buren in een aardwarmtecluster waar 60 tot 70 procent van onze behoefte mee gedekt is; onze CO2-uitstoot is enorm gedaald. Wij hebben die stap gezet omdat we daar vertrouwen in hadden, ondernemen in deze sector doe je veelal op gevoel. De laatste jaren groeit de druk vanuit de politiek. Ze dreigen met een CO2-heffing of willen beslissen wat de koeien wel of niet te eten krijgen. Ik vrees dat het ten koste gaat van de kwaliteit die we leveren."
"Het is ook makkelijk om het probleem weer bij de producent neer te leggen. Het emmertje van de boeren is een beetje vol. Ik keur niet alles goed wat de demonstranten doen, soms gaat het te ver, maar van mij mogen ze best een flink tegengeluid laten horen. Er is te weinig toekomstperspectief."


Jaar uitstel voor Duitse mestregels door corona

26-03-2020 - 4 reacties Het aangescherpte mestbeleid in Duitsland wordt waarschijnlijk met een jaar uitgesteld tot 2021. De Bondsregeringen van Duitse deelstaten hebben hierom gevraagd in Brussel. Met deze maatregel willen zij boeren in de gelegenheid te stellen om de coronacrisis goed door te komen.


Veranderingen in mestbeleid vanaf 1 januari 2020

07-01-2020 - 0 reacties In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook is er een andere hoeveelheid mest die mag worden uitgereden op overige grond. De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland 40 kilogram. Er is een extra klasse voor de fosfaattoestand van de grond. Er zijn nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm.


Vlaamse Mestbank legde voor 890.000 euro boetes op vanwege overbemesting

11-12-2019 - 0 reacties Via risicoanalyses zet de Vlaamse Mestbank controles met betrekking tot het mestbeleid in Vlaanderen gericht in. In 2018 en in de eerste helft van 2019 heeft de Mestbank bij 30% van circa 300 gecontroleerde landbouwbedrijven met dierlijke mestproductie maatregelen opgelegd. Regelmatig wordt vastgesteld dat er onvoldoende mest werd afgevoerd van het bedrijf. Door fraude, zoals valse verklaringen op de aangifte en op de transportdocumenten over de hoeveelheid mestopslag en over de -afvoer van het bedrijf, lijkt de nutriëntenbalans op papier in evenwicht, maar blijft er toch te veel mest op het bedrijf achter. Bij zware overtredingen volgt een geldboete. Er werden boetes opgelegd aan 35 bedrijven, voor een totaal van 890.000 euro, omdat de mestafzet niet in orde was.


Fotoserie: Ook Duitse boeren massaal de straat op met trekkers

22-10-2019 - 0 reacties In Duitsland zijn dinsdag duizenden boeren de straat opgegaan om te protesteren. De Duitse boeren protesteren tegen het nieuwe ‘landbouwpakket’ en het aangescherpte mestbeleid en voelen zich in hun voortbestaan bedreigd.


Fotoserie: Ook Duitse boeren massaal de straat op met trekkers

22-10-2019 - 0 reacties In Duitsland zijn dinsdag duizenden boeren de straat opgegaan om te protesteren. De Duitse boeren protesteren tegen het nieuwe ‘landbouwpakket’ en het aangescherpte mestbeleid en voelen zich in hun voortbestaan bedreigd.


Fotoserie: Ook Duitse boeren massaal de straat op met trekkers

22-10-2019 - 0 reacties In Duitsland zijn dinsdag duizenden boeren de straat opgegaan om te protesteren. De Duitse boeren protesteren tegen het nieuwe ‘landbouwpakket’ en het aangescherpte mestbeleid en voelen zich in hun voortbestaan bedreigd.


NAV: ‘Vrijhandels- en mestbeleid funest voor bodemgezondheid’

04-10-2019 - 0 reacties Het vrijhandelsbeleid, wat leidt tot keiharde kostprijsconcurrentie op wereldschaal en de beperkingen van het huidig mestbeleid, waardoor het organisch stofgehalte niet kan worden verhoogd, zijn funest voor de bodemgezondheid, stelt de NAV.


Wat is Carola Schouten van plan met de boeren in 2020?

20-09-2019 - 4 reacties Boeren krijgen een betere positie in de keten. Er komt een nieuw mestbeleid, een herziening van de pachtwetgeving en nog veel meer. In 2020 wil minister Schouten de omslag naar een kringlooplandbouw daadwerkelijk gaan inzetten.


Brede weersverzekering wordt goedkoper - en 15 andere kabinetsvoornemens voor 2020

19-09-2019 - 0 reacties De assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering vervalt. Boeren krijgen een betere positie in de keten. Er komt een nieuw mestbeleid, een herziening van de pachtwetgeving. In 2020 wil minister Schouten de omslag naar een kringlooplandbouw inzetten.


De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid

03-09-2019 - 0 reacties Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis.


Nieuwe brochure 'Mest, een waardevolle grondstof'

29-08-2019 - 0 reacties Wageningen Livestock Research heeft de brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof geactualiseerd. De brochure biedt onder meer een beeld van het mestbeleid door de jaren heen.


Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd

21-08-2019 - 0 reacties Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw. De tweede editie van de brochure is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.


Pluimveehouders gezocht voor boerenpanel herbezinning mestbeleid

08-08-2019 - 0 reacties De pluimveesector zoekt pluimveehouders die zitting willen nemen in een boerenpanel om mee te denken over de herbezinning van het mestbeleid.