Politiek

Al het Politiek nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Politiek nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Politiek nieuws

Politiek brexit drama levert nog steeds geen duidelijkheid

17-01-2019 - 0 reacties Als er over de brexit een film gemaakt wordt, hoeft er niets meer aan het script toegevoegd te worden.


'Windmolens en zonnepanelen gaan ons klimaat niet redden’

15-01-2019 - 0 reacties Gaat Nederland de klimaatdoelen van Parijs en Katowice ooit halen? Politiek Den Haag spreekt van een zware klus, maar (nog net) te doen. Maarten van Andel uit Best, schrijver van De Groene Illusie, is veel pessimistischer.


Ammoniakdossier: Rathenau krijgt neuzen niet dezelfde kant op

14-01-2019 - 3 reacties Is de politiek nu aan zet? En zijn we dus afhankelijk van een politieke meerderheid om tot een herziening te komen. In het artikel geven de beleidsmaker min of meer al aan dat het beleid en de regelgeving moet worden toegespitst op wenselijke een landbouw praktijk. En ze geven daar dus ook mee aan datde regelgeving niet deugt en juridisch onhoudbaar is. En dat dat dus gauw moet worden dichtgetimmerd met wetgeving over politiek gewenste landbouw.


ZURE MELK TROFEE van NMV voor PBL

14-01-2019 - 7 reacties Onafhankelijke wetenschappelijke kwaliteit; het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) impliceert dat te leveren. NMV constateert echter dat het PBL heer en meester is in het strooien met suggestieve cijfers en het op het verkeerde been zetten van burgers, politiek en media. De voorbeelden zijn talrijk, de gevolgen voor de landbouw, ten gevolge van de negatieve beeldvorming, groot. NMV introduceert ‘de zure melk trofee’; een prijs die ter bewustwording wordt uitgereikt aan een -door melkveehouders- genomineerde organisatie, persoon of bedrijf die de melkveehouderij beschadigt of in een verkeerd daglicht zet. Het PBL mag hem dit jaar in ontvangst nemen.

Waaraan dankt PBL de nominatie
Het PBL is verantwoordelijk voor evaluatie van de meststoffenwet. Op grond van die evaluatie maakt de regering milieubeleid voor de melkveehouderij. In de jongste evaluatie, van voorjaar 2017, zette het PBL de landbouw aan de lat voor 60 procent van de vervuiling van het oppervlaktewater. Toen Mesdag Zuivelfonds en V-focus onderzoek deden naar de onderliggende cijfers, bleek het niet te kloppen. De landbouw werd door het PBL voor twee keer zoveel vervuiling aangeslagen als waarvoor zij verantwoordelijk was. Na kritische vragen van Kamerleden kwam de aap uit de mouw; PBL gaf toe dat de vervuiling die zij aan de landbouw toeschreef, niet allemaal door de landbouw is veroorzaakt. “Wij hadden de keuze een kleinere opgave neer te leggen bij de landbouw, of een grotere. Als een kleinere gekozen was, hadden we bij andere bronnen een grotere opgave moeten neerleggen. Groter dan die bronnen aankunnen”.

Ook het kwantificeren van de omvang van de mestfraude ging grandioos mis; Het PBL rapporteerde dat 30 tot 40 procent van de dierlijke mest zich in het zwarte circuit bevindt. Toen Kamerleden een onderbouwing vroegen van het PBL over dit percentage, bleef het PBL die schuldig. Die was er niet. Het PBL bleek, met een wellicht vooringenomen natte vinger, de omvang van de fraude te hebben bepaald. Tenslotte is ook de rol van het PBL bij de uitwerking van het Klimaatakkoord reden voor het winnen van de trofee: het PBL is daarvoor door de Rijksoverheid aangesteld als rekenmeester. Van een rekenmeester verwacht je helderheid over cijfers. Deze rekenmeester lijkt als taak te hebben de cijfers suggestief te rapporteren om zo ‘het volk’ een bepaalde beeldvorming op te dringen. Het PBL gaf weliswaar toe de klimaatwinst van halvering van de zuivel- en vleesconsumptie fors te hebben overdreven. Dat deed het PBL niet uit zichzelf. De nieuwe Stichting Agri Facts had het instituut verzocht zijn foute uitlatingen in het openbaar te corrigeren. Het PBL blijft om de hete brij heen draaien om de werkelijke relatieve bijdrage te vermelden.

Harm Wiegersma, voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond’; ‘Het kan niet zo zijn dat een instituut als het PBL met suggestieve cijfers strooit waarbij een compleet verkeerde beeldvorming tot stand komt. Dit is voor ons onacceptabel. Men moet zich er bij het PBL van doordrongen zijn wat de impact daarvan is op onze sector. Laat ze zich voortaan drie keer achter de oren krabben alvorens met onjuiste percentages te strooien. Laten we hopen dat deze trofee hen daar immer aan zal herinneren. Dat bij deze werkwijze niet alleen de melk, maar ook de verstandhouding met melkveehouders verzuurt. Terwijl zij melkveehouders, voor oplossingen aangaande klimaatproblematiek, juist heel hard nodig hebben’.

NMV wil objectiviteit en onafhankelijkheid in cijfers terugzien. Het PBL is geen politieke partij, en zou zich verre moeten houden van het creëren van beeldvorming. Daarom krijgt het PBL de zure melktrofee op dinsdagmiddag 15 januari, om 15:00 uur op het PBL kantoor. De heren van het PBL worden aansluitend in een informele omgeving uitgenodigd het gesprek aan te gaan met melkveehouders, om alvast de eerste handreiking naar herstel van de beschadigde verstandhouding te doen.


'Doe aangifte van dierextremisme'

11-01-2019 - 0 reacties LTO Nederland, politie en politiek roepen boeren die te maken hebben met dierextremisme, op aangifte te doen. Boeren die te maken hebben met bedreigingen, intimidatie en inbraken doen vaak geen aangifte uit angst niet serieus genomen te worden.


LTO en politie stellen richtlijnen op voor aangifte dierextremisten

11-01-2019 - 0 reacties LTO Nederland, politie en politiek roepen boeren die te maken hebben met dierextremisme, op aangifte te doen. Boeren die te maken hebben met bedreigingen, intimidatie en inbraken doen vaak geen aangifte uit angst niet serieus genomen te worden.


STAF houdt druk op Planbureau over onjuiste informatie

08-01-2019 - 41 reacties De Stichting Agri Facts (STAF) blijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) achter de broek zitten over foute informatie rond de effecten van vleesconsumptie. Het PBL is 'hardleers' en 'volhardt in het foutief informeren van politiek, stakeholders en media over de klimaatwinst bij halvering van de vleesconsumptie'.


Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden

03-01-2019 - 0 reacties Het klimaatakkoord, de Nederlandse en Europese politiek en de mondiale ontwikkelingen laten ons zien dat de boer en de grondeigenaar kansen hebben om te verduurzamen met aanlokkelijk financieel perspectief.


Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden

03-01-2019 - 0 reacties Het klimaatakkoord, de Nederlandse en Europese politiek en de mondiale ontwikkelingen laten ons zien dat de boer en de grondeigenaar kansen hebben om te verduurzamen met aanlokkelijk financieel perspectief.


Een verfijnd spel waar buitenleven en boer beter van worden

03-01-2019 - 0 reacties Het klimaatakkoord, de Nederlandse en Europese politiek en de mondiale ontwikkelingen laten ons zien dat de boer en de grondeigenaar kansen hebben om te verduurzamen met aanlokkelijk financieel perspectief.


Hoe moet het politiek nou verder?

28-12-2018 - 0 reacties


Rutte: politiek beslist over klimaatplannen

21-12-2018 - 0 reacties Het ontwerp-klimaatakkoord bevat hele goede voorstellen, maar volgens premier Mark Rutte beslist uiteindelijk de politiek. Hij verwacht dat het kabinet weinig reden heeft om de voorstellen die vrijdag zijn gepresenteerd naast zich neer te leggen. Maar de doorrekening ervan moet aantonen of ze haalbaar zijn. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kijken daarbij of de milieudoelstelling wordt gehaald en of „de samenleving ze mee kan maken”.


Politiek bezorgd over octrooibesluit

21-12-2018 - 0 reacties CDA, VVD en D66 pleiten voor een duurzame, wettelijke oplossing zodat octrooien op wezenlijk biologische processen niet meer mogelijk zijn.


Studio: 'Bereid jezelf voor op de brexit'

17-12-2018 - 0 reacties Na een turbulente week in de Britse politiek lijkt een zachte brexit steeds verder weg. In de studio van NieuweOogst.tv legt Klaas Johan Osinga van LTO Nederland uit wat dit voor boeren betekent.


Blinde Brexit voor de boeg

14-12-2018 - 0 reacties Na een turbulente week in de Britse politiek moet de conclusie helaas zijn dat een zachte Brexit niet dichterbij gekomen is.


Debat 13.12.18 Fosfaatstelsel kan per direct weg

13-12-2018 - 50 reacties Madlener (PVV) toont in alle helderheid aan dat het fosfaatrechtensysteem weg kan. Waarom? Omdat het hele verhaal van fosfaatrechten opgetuigd is tot behoud van de water nitraat kwaliteit. Met een kaart van Nederland wordt aangetoond dat m.u.v. enkele zandgronden de waterkwaliteit op orde is in Nederland. Middels dit fosfaatrechtenstelsel komt geen verandering in deze waterkwaliteit daar de bemestingsnormen per hectare gelijk blijft. Dus overbemesting is niet aan de orde. De hele politiek verschuilt zich achter de derogatiebehoud en verschuilt zich achter Brussel, terwijl dit niets te maken heeft met waterkwaliteit. Export van mestproducten en inzet van mineralenconcentraten biedt voldoende soelaas om de additionele mest verantwoord te plaatsen zo voegde Lodders (VVD) toe eerder in het debat.


Wetgeving gewasbescherming verouderd, politiek werkt niet mee aan vernieuwing

08-12-2018 - 0 reacties De politiek werkt als remmer op de vergroening van gewasbeschermingsmiddelen, zegt Arne Bac van Rabobank. Er is een apart regel- en wetgevend kader nodig voor de toelating van biologische gewasbeschermingsmiddelen, aldus Peter Maes, directeur Corparate marketing van Koppert Biological Systems. Beide heren deden hun uitspraken tijdens het Jaarcongres Voedselveiligheid van de SDU en Foodlog gisteren, 6 december, in Utrecht.


‘Tussen droom en daad’

07-12-2018 - 0 reacties Rob van Lint, inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), opende vandaag het SDU-Foodlog Congres over Voedselveiligheid. Hij maakte duidelijk dat hij optreedt in het belang van consument en dieren en dat de NVWA import en export dienstverlenend mogelijk wil maken; binnen de regels die zijn Autoriteit opgelegd krijgt van politiek en beleid.


Een handhaver van de wet moet beslissen en waken voor politiek

06-12-2018 - 0 reacties Bedrijven, burgers, beleidsmakers, juristen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontmoeten elkaar morgen, 6 december, in het Utrechtse stadion Galgewaard. Ze hebben het over wetten die ingehaald worden door een nieuwe moraal en technologische vernieuwingen waar de wet niet altijd raad mee weet. Advocaat Ebba Hoogenraad signaleert nog een ander fenomeen. In de toepassing van het recht sluipt een politieke component. Dat leidt tot het risico dat het recht grilliger wordt toegepast.


'Vleestaks kan GLB vervangen indien geld terugvloeit naar de boer'

30-11-2018 - 0 reacties Een vleestaks zou kunnen helpen bij een toekomstbestendige veehouderij die gewaardeerd wordt door politiek en maatschappij. „Het zou mooi zijn als we op die manier dan ook het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vaarwel zouden kunnen zeggen. Die subsidiestroom werkt ontzettend tegen de veehouderij en komt ook nog eens voor een groot deel bij niet-landbouworganisaties terecht. Mij is dat een doorn in het oog.”