16-weekse periode 30 maart afgelopen

 -  Vrijdag 30 maart is de 16-weekse periode voorbij. Wanneer de ophokplicht dan nog geldt, moeten eieren van vrije uitloop hennen, die opgehokt zitten, verkocht worden als scharrelei. …

Minister dreigt met regelgeving hitteprotocol pluimvee

 -  Schouten wil hitteprotocol pluimveevervoer wettelijk regelen als NVWA en sector er niet uitkomen. …

Provincie Antwerpen als kenniscentrum voor landbouw

 -  Bezoekers van veehouderijbeurs Agridagen in Ravels konden op de stand van de provincie Antwerpen de brochure ‘Op onderzoek. Voor landbouwers met kennis van zake’ meenemen. Twee provinciale prakti…

Rusland heft invoerbeperking kip VS op, embargo blijft

 -  Rusland heeft het verbod om veterinaire redenen van de invoer van kip, kipproducten, broedereien, voer en staluitrusting voor pluimvee vanuit de VS en Canada opgeheven. …

30.000 kippen omgekomen bij grote brand in schuur in Woudenberg

 -  WOUDENBERG - In een schuur van een boerderij aan de Laagerfseweg in het buitengebied van Woudenberg woedt een grote brand. 30.000 Kippen die binnen zaten zijn omgekomen. …

Kippen komen voortaan in de stal uit dankzij NestBorn

 -  Primeur op de Agridagen in Weelde: Belgabroed, Vervaeke-Belavi en van Hulst stelden er als allereerste licentiehouders het NestBorn-systeem voor aan de wereld. NestBorn staat voor meer dierenwelzijn,…

Schouten blijft bij standpunt compensatie fipronil

 -  Een onderonsje met de Belgische minister van landbouw Denis Ducarne heeft minister van landbouw Carola Schouten niet tot andere gedachten gebracht over compensatie voor pluimveehouders die zijn getro…

Aanvragen importrechten en invoercertificaten pluimvee en eieren

 -  " width="99" height="66" alt="kippen"> Nieuwsbericht 18.011 - Van 1 tot en met 7 maart 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerr…

'10 eieren per week past in gezond voedingspatroon'

 -  „Vier of vijf keer per week twee eieren per dag eten past in een gezond voedingspatroon. Eieren zijn namelijk rijk aan voedingsstoffen.” …

LTO wil dat helikopters luchtmacht niet meer boven stallen vliegen

 -  LTO Noord wil dat helikopters van de luchtmacht niet meer boven stallen vliegen omdat dit tot stress en paniek onder pluimvee en ander vee kan leiden. …

LTO wil dat helikopters luchtmacht niet meer boven stallen vliegen

 -  LTO Noord wil dat helikopters van de luchtmacht niet meer boven stallen vliegen omdat dit tot stress en paniek onder pluimvee en ander vee kan leiden. …

AB Register overstijgt varkenssector en wordt zelf vzw

 -  De kwaliteitsborgingssystemen Belpork (varkens), Belplume (pluimvee) en IKM Vlaanderen (melkvee) hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om hun werking rond antibioticareductie t…

Schouten handhaaft ophokplicht vanwege vogelgriepdreiging

 -  De landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep blijft gehandhaafd. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal de deskundigengroep dierziekten half f…

Uitspraak productierechten pluimvee en varkens op 1 maart

 -  Of pluimvee- en varkenshouders hun 1,6 miljoen kilo fosfaatrechten in de vorm van Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) mogen houden blijft onzeker. De rechter doet over twee weke…

Schouten handhaaft ophokplicht vanwege vogelgriep

 -  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten handhaaft de ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep. …

Schouten handhaaft ophokplicht vanwege vogelgriep

 -  De landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep blijft gehandhaafd. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. …

Ophokplicht blijft voorlopig in stand

 -  De landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege de uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen eind vorig jaar in blijft nog even gehandhaafd. Dat meldt minister Schou…

Recordprijzen voor eieren, melk en rundvlees

 -  De consumentenprijsindex van rundvlees en die van zuivel bereikten in november 2017 een recordhoogte van respectievelijk 115 punten en 117 punten (2010=100). In vergelijking met eind 2016 is de consu…

Eieren bron zieken in Chili en Europa

 -  Begin 2018 maakte het Departement van Volksgezondheid in Chili bekend dat er ten minste 174 mensen ziek waren geworden door het eten van zelfgemaakte met Salmonella besmette mayonaise in een restau…

Gezocht: Innovaties voor en door pluimveehouders

 -  De organisatie van het Pluimvee Symposium is net als eerdere jaren op zoek naar innovaties voor de pluimveesector. De jury zoekt naar innovaties van pluimveehouders die een inspirerend voorbeeld zijn…

Pluimvee foto's