Belgisch bedrijf overschrijdt pcb-norm

 -  In België is opnieuw een pluimveebedrijf geblokkeerd. Maar de reden is niet fipronil. …

Fipronilnorm mest vastgesteld op 5 microgram/kilo

 -  Pluimveemest met meer dan 10 microgram fipronil per kilo moet worden afgevoerd en verbrand. …

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

 -  Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat …

Hongkong weert eieren en pluimvee uit Nederland

 -  Hongkong stopt per direct met het importeren van Nederlandse eieren en pluimveevlees. Dit vanwege de vogelgriep die vorige week in Zeeland opdook. …

Europees ei is 16 procent duurder door regelgeving

 -  De kostprijs van een Europees (kooi-)ei ligt 16 procent hoger als gevolg van specifieke Europese regelgeving. Met name het verbod op de traditionele kooi zorgt voor significant hogere productiekosten…

ILT-uitbraken in Midden-Nederland

 -  Sinds juli dit jaar is er in de pluimveehouderij sprake van een verhoogd aantal uitbraken van Infectieuze Laryngotracheïtis (ILT), met name in de regio Midden-Nederland. …

Meld mestafzetproblemen fipronil besmette mest

 -  Mest waarin fipronil is aangetoond, moet worden verbrand bij BMC Moerdijk of Rendac. Het Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei vraagt problemen met de mestafzet van fipronil besmette mest …

FAVV meldt PCB-besmetting op bio-leghennenbedrijf

 -  In het kader van zijn jaarlijks controleprogramma heeft het FAVV bij een routine monstername op een nieuw gestart bio-leghennenbedrijf een overschrijding van de norm voor PCB’s vastgesteld. Het voe…

Fosfaatplafond voor melkvee, varkens en kippen

 -  Voorstel nieuw mestbeleid: aanpassingen fosfaatnormen en onder andere langer scheuren van grasland. …

België vierde grootste eierexporteur in EU

 -  In 2016 exporteerden de Europese lidstaten in totaal voor 960 miljoen euro aan eieren. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Nederland spant met een exportwaarde van 347 miljoen euro de kroon, goed vo…

Nederland exporteert de meeste eieren

 -  Binnen de EU exporteert Nederland meer eieren dan elke andere lidstaat. Dat rapporteert Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, op basis van de cijfers van 2016. …

‘Kom boenen bij de boeren’

 -  De met fipronil besmette stallen van pluimveehouders blijken lastig schoon te krijgen. Om getroffen kippenboeren te helpen, lanceerde de gemeente Barneveld met een aantal instanties deze week de camp…

100.000 euro voor onderzoek naar bloedluisbestrijding in Gelderland

 -  Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland stellen voor om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk praktijkonderzoek naar het integraal bestrijden van bloedluizen bij pluimvee.…

Mega-ei als collectebus voor pluimveehouders

 -  Een mega-ei gaat binnenkort in Barneveld dienen als collectebus in het Glazen Huis, waarvan de opbrengst gaat naar pluimveehouders in het hele land die kampen met fipronil in de stallen. Zaterdag wer…

Kippenboeren krijgen fipronil de stal niet uit

 -  Pluimveehouders die getroffen zijn door het fipronil-schandaal hebben moeite om hun stallen schoon te krijgen. Dat zegt Mariska Oving, pluimveehouder in Odoornerveen, in Cassata. …

'Transparantie is de manier voor de eiersector om vertrouwen terug te winnen'

 -  Nederland was vorig jaar de grootste exporteur van eieren, zo becijferde Eurostat deze week. Dit jaar werd de sector echter geraakt door het fipronilschandaal. Lukt het de Nederlandse bedrijven om hu…

Geen fipronil-claim van Albert Heijn

 -  Supermarktketen Albert Heijn komt niet met schadeclaims van de eierterughaalacties vanwege fipronil. …

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Philipsland

 -  " width="99" height="66" alt="Kippen - dierproductierechten"> In Sint Philipsland (gemeente Tholen, provincie Zeeland) is bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreidi…

Nederland grootste exporteur van eieren binnen de Europese Unie

 -  Nederland exporteerde in 2016 eieren met een totale waarde van 347 miljoen euro naar andere EU-lidstaten. Daarmee was ons land de grootste exporteur binnen de Europese Unie. …

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Sint Philipsland

 -  In Sint Philipsland (gemeente Tholen, provincie Zeeland) is bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal …

Pluimvee foto's