Tweede Kamer

Tweede Kamer nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Tweede Kamer nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Tweede Kamer nieuws

Kamer vraagt inzet Schouten voor invoering Bee Guidance

22-05-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een motie waarin landbouwminister Carola Schouten wordt opgeroepen om de invoering van de Bee Guidance in Brussel te steunen.


Was Boxtel ‘extremisme’ of een harde versie van Greta Thunberg?

22-05-2019 - 0 reacties De bezetting van de varkensstal in Boxtel was geen 'activisme', maar 'extremisme'. Dat zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. Zou het ook heel wat anders kunnen zijn?


‘Nieuwe GLB zet concurrentiepositie Nederlandse boeren onder druk’

22-05-2019 - 0 reacties De meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse boeren vanaf 2021 als de nieuwe GLB-systematiek ingaat. Verspreid over het land zijn er bijeenkomsten waar agrariërs hun ideeën voor het NSP kunnen uiten.


De Klimaatwet kwam met gemak door de Tweede Kamer, maar dankzij FvD zijn er twijfels in de Senaat

20-05-2019 - 0 reacties De Klimaatwet kwam met gemak door de Tweede Kamer, maar in de Eerste Kamer klinken twijfels. Dat is mede te danken aan Forum voor Democratie, dat binnenkort zitting neemt in de Eerste Kamer.


Nederland dreigt meer premie in te leveren

16-05-2019 - 0 reacties Verschillende partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de verdeling van het Europese landbouwbudget per 2021. Ze vrezen voor een verdere verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie in de Europese Unie. Dat bleek tijdens het debat van woensdag 15 mei over het nieuwe landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).


Hele Kamer verontwaardigd over dierenterroristen - behalve PvdD

15-05-2019 - 0 reacties Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is dinsdag naar de Tweede Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over de bezetting van de varkenshouderij in Boxtel. Kamerleden wilden weten waarom de actievoerders gewoon naar huis mochten.


Hele Kamer verontwaardigd over dierenterroristen - behalve PvdD

14-05-2019 - 0 reacties Justitieminister Grapperhaus is dinsdag naar de Tweede Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over de bezetting van de varkenshouderij in Boxtel. Kamerleden van links tot rechts wilden weten waarom de actievoerders gewoon naar huis mochten.


Minister Grapperhaus: toename van illegale acties dierenactivisten

14-05-2019 - 0 reacties Het aantal illegale acties van dierenactivisten neemt toe. Dat zegt minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus vandaag in de Tweede kamer. Aanleiding waren vragen over de bezetting gisteren door zo'n 200 dierenactivisten van een varkensboerderij in Boxtel.


Tweede Kamer verbolgen over langdurige boerderijbezetting

14-05-2019 - 10 reacties Politieke partijen in de Tweede Kamer zijn verbolgen over de lange bezetting van een varkensbedrijf in Boxtel. Een aantal Kamerleden heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tijdens het wekelijkse vragenuur gevraagd waarom de actie niet eerder is beëindigd. De minister stelt dat hij zo escalatie van het conflict wilde voorkomen.


Politiek boos op boerderijbezetters

14-05-2019 - 0 reacties Veel partijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de actievoerders die maandag een stal van een varkenshouderij in Boxtel bezetten. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet in het dinsdagse Vragenuur uitleggen wat hij tegen zulke bezettingen kan doen, vindt het CDA.


Politici boos op boerderijbezetters

14-05-2019 - 0 reacties Veel partijen in de Tweede Kamer hebben geen goed woord over voor de actievoerders die maandag enige tijd een stal van een varkenshouderij in Boxtel hebben bezet. Justitieminister Ferd Grapperhaus moet in het dinsdagse vragenuur uitleggen wat hij tegen zulke bezettingen kan doen, vindt het CDA.


Schouten wil voorkomen dat boeren bedanken voor het nieuwe GLB

10-05-2019 - 6 reacties Minister Carola Schouten wil het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gebruiken om de transitie naar kringlooplandbouw te bespoedigen. Om te voorkomen dat boeren niet meer in aanmerking willen komen voor toeslagen, bepleit ze soepele basis-eisen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat nieuwe eco-regelingen die de hectarepremie gaan vervangen, laagdrempelig en breed toegankelijk moeten zijn. Belonen is beter dan straffen, is het uitgangspunt. De basis-eisen, conditionaliteit genoemd, mogen niet te hoog zijn in verhouding tot de basispremie.

Dierenwelzijn belonen
Schouten schrijft speciale aandacht te zullen schenken aan de melkveehouderij die relatief hard getroffen zal worden door de afbouw van de hectarepremie. Schouten: ‘De eco-regelingen zijn een nieuw instrument, waarover nog volop discussie in de onderhandelingen gaande is. Wel is al duidelijk dat de eco-regelingen een welkome mogelijkheid zullen vormen om boeren die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen daarvoor te belonen. In de voorstellen van de Europese Commissie worden eco-regelingen gericht op leefomgeving en klimaat. Nederland zet zich met een aantal andere lidstaten in om hieraan ook dierenwelzijn als optie toe te voegen om de mogelijkheden te verruimen.’

Meer mogelijkheden voor lidstaten
Schouten draait er niet omheen dat de basis hectare premie in de volgende GLB-periode (2021-2027) significant omlaag gaat. Op dit moment bedraagt deze premie circa 380 euro per hectare. Ze wil de verlaging vanaf 2021 stapsgewijs doorvoeren. De doelgerichte betalingen voor duurzaamheid en innovatie gaan dan gefaseerd omhoog.

In haar brief schetst de minister de contouren van haar inzet voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP), zoals het gaat heten. In dat plan wordt aangegeven hoe Nederland de ambities van de Europese Commissie voor het nieuwe landbouwbeleid concreet invult. Lidstaten mogen meer dan in het verleden de invulling van de Europese landbouwbudgetten zelf bepalen. De Tweede Kamer debatteert op 15 mei over het NSP.

Tekst: Erik Colenbrander


'Blijf hameren op ontheffing neonicotinoïden'

08-05-2019 - 0 reacties Nu de bietenplanten opkomen, worden de gevolgen van het verbod op neonicotinoïden duidelijk. Het is voor Helma Lodders, Kamerlid voor de VVD, een reden om de kwestie opnieuw aan te kaarten in de Tweede Kamer. Ze blijft dan ook hameren op een ontheffing in de periode dat er geen alternatieven zijn.


POV steunt conceptplan 'warme sanering varkenshouderij'

01-05-2019 - 0 reacties Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij met de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nu de conceptregeling openbaar is, hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om hierop via een internetconsultatie te reageren.


POV achter conceptplan 'warme sanering varkenshouderij'

01-05-2019 - 0 reacties Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij met de Subisidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nu de conceptregeling openbaar is, hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om hierop via een internetconsultatie te reageren.


Laatste column Frans Tijink (IRS): 100

01-05-2019 - 0 reacties Minister Schouten schreef aan de Tweede Kamer haar streefdoel dat alle landbouwbodems in Nederland in 2030 duurzaam worden beheerd. Een doel dat kan helpen bij het systematisch realiseren van een gemiddelde opbrengst van 100 ton bieten per hectare.


Schouten: normen middelen lelies niet overschreden

25-04-2019 - 0 reacties Met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de lelieteelt in Westerveld zijn geen blootstellingsnormen voor omwonenden overschreden. Dat meldt minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op Kamervragen.

Minister Schouten van LNV neemt het in de Tweede Kamer op voor de bollenteelt in Westerveld.


Stoffen in grondmonsters bollenstreek Westerveld geen risico voor gezondheid

25-04-2019 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer gemeld dat de gevonden stoffen in grondmonsters in Westerveld onder alle veilige grenswaarden blijven en dat het invoeren van spuitvrije zones niet nodig is.


Kamer uiterst kritisch op NVWA na ICT-mislukking

24-04-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer lijkt steeds minder vertrouwen te krijgen in de reorganisatie van de NVWA. Van links tot rechts klonken kritische geluiden. In een debat kon de minister de zorgen niet wegnemen.


Toepassing glyfosaat verder uitgekleed

23-04-2019 - 0 reacties Op vrijdag 19 april heeft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de Tweede Kamer geïnformeerd over moties aangaande gewasbescherming. Deze moties gaan onder andere in op glyfosaat, diquat en neonicotinoïden.