Tweede Kamer

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Tweede Kamer. Tweede Kamer is een van de 15146 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Tweede Kamer nieuws

Nicole van Gemert nieuwe directeur foodwatch Nederland

18-03-2019 - 0 reacties Foodwatch Nederland presenteert Nicole van Gemert als nieuwe directeur. Na een verleden als, onder andere, directeur van Bont voor Dieren en beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer komt Van Gemert bij de zelfbenoemde voedselwaakhond terecht.


Kamer debatteert vanavond over klimaatmaatregelen en onverwachte draai Rutte

14-03-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer debatteert vanavond nog over de uitkomsten van de doorrekeningen van het conceptklimaatakkoord. Een voorstel daartoe van GroenLinks-voorman Jesse Klaver kan rekenen op steun van niet alleen de voltallige oppositie, maar ook de coalitiepartijen.


Een nieuw biodiversiteitsplan: wie zorgt ervoor dat het deze keer wél slaagt?

14-03-2019 - 0 reacties Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Goed nieuws voor de dwergstern, de egel en vele andere bedreigde dieren. Of toch niet? In 2005 was er ook al een ambitieus én haalbaar deltaplan, ook opgesteld mét de landbouw. En dat heeft niets opgeleverd.


Minister Schouten stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor biodiversiteitsonderzoek

13-03-2019 - 0 reacties Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat eind vorig jaar werd gelanceerd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar mogelijkheden om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen, schrijft Trouw. De krant sprak met Schouten en met Louise Vet, pleitbezorger van het Deltaplan, 'twee gelijkgestemde zielen'.


Kamer kiest voor behoud controle-instituut eieren

12-03-2019 - 0 reacties De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) moet zelfstandig blijven en mag niet worden ondergebracht bij de voedsel- en warenautoriteit NVWA. Een meerderheid van de Tweede Kamer spreekt dat uit in een dinsdag aangenomen motie.


Voorlopig geen factuur voor pluimveehouders fipronil-affaire

08-03-2019 - 0 reacties Pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil-affaire, hoeven de rekeningen voor monsternames voorlopig niet te betalen. Dat zei landbouwminister Carola Schouten donderdag in de Tweede Kamer.


Extra geld bij commerciële leiding door je land

08-03-2019 - 0 reacties De aanleg van commerciële leidingen of kabels door percelen kan agrarisch ondernemers, die de grondeigenaar zijn, extra geld opleveren. De Tweede Kamer wil namelijk dat eigenaren van de grond, naast de schadeloosstelling, ook een gebruiksvergoeding krijgen.


Eindelijk gerechtigheid voor de grondeigenaren bij leidingtransporten

08-03-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het amendement van Roelof Bisschop (SGP) en Erik Ronnes (CDA) dat borgt dat boeren een marktconforme vergoeding krijgen bij commerciële transportleidingen over hun land.


Onderzoek naar optreden waakhond NVWA in noordelijke slachthuizen

26-02-2019 - 0 reacties Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop voedselwaakhond NVWA is omgegaan met de misstanden in slachthuizen in het noorden van Nederland. Dat meldt minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.


Onderzoek naar optreden waakhond NVWA

25-02-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Opnieuw problemen met voedselwaakhond NVWA. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de toezichthouder is omgegaan met de misstanden in slachthuizen in het noorden van Nederland, meldt minister Carola Schouten van Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.
Het bericht Onderzoek naar optreden waakhond NVWA verscheen eerst op Nieuws.nl.


De rekenfouten van het Planbureau voor de Leefomgeving

22-02-2019 - 10 reacties

Originele beschrijving

Robert Bor Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, kreeg vernietigende reacties toen zij de Tweede Kamer moest informeren dat ze een blunder had begaan. Hoewel ze herhaaldelijk had ve…


Schouten kan pulsvissers weinig hoop bieden

21-02-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De kans dat Nederland er nog in slaagt een naderend Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen of zelfs maar verzachten, is bijzonder klein. Verantwoordelijk minister Carola Schouten vreest eerder een verdere aanscherping, zegt ze tegen de Tweede Kamer.
Het bericht Schouten kan pulsvissers weinig hoop bieden verscheen eerst op Nieuws.nl.


Kabinet zegt geen compensatie energienota toe, Kamer is verontwaardigd

19-02-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil nog niet zeggen of en hoe er gecompenseerd gaat worden voor de fors hogere energierekening voor dit jaar. De Tweede Kamer is verbolgen over de foutieve inschatting van het kabinet over de oplopende energiekosten voor dit jaar.

Ze gebruiken oudere gegevens, komen ze daar nu pas achter in Den Haag


Kamerleden willen snel keurpunt voor Brits vee

12-02-2019 - 0 reacties Vier fracties in de Tweede Kamer manen minister Carola Schouten (LNV) tot spoed bij het zorgen voor een keurpunt voor levende dieren die per schip uit Groot-Brittannië worden geïmporteerd. Over 45 dagen is de brexit en het gevaar bestaat dan dan de import van levend vee stilvalt.


Pulsvissers naar Tweede Kamer: ‘Regering moet vóór ons gaan staan’

11-02-2019 - 1 reacties VLISSINGEN - Vissers uit heel het land gaan dinsdag naar de Tweede Kamer om de noodklok te luiden over de pulsvisserij. Ze hopen dat tijdens het vragenuurtje Kamerleden hun zaak bij de regering aankaarten.


Plan B bij zeespiegelstijging: 'Kustlijn opgeven en het hogerop zoeken'

09-02-2019 - 0 reacties Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn, is het nodig dat er nu al wordt nagedacht over de keuzes die Nederland moet maken als internationaal klimaatbeleid faalt. Dat zeggen verschillende experts op het gebied van zeespiegelstijging in Vrij Nederland. Als de wereld er niet in slaagt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en het Parijse Klimaatakkoord niet wordt nageleefd, zal de aarde meer opwarmen dan 1,5 of 2 graden. Dat zal ertoe leiden dat de zeespiegel steeds verder zal stijgen.
"De experts hebben één gedeelde zorg: in Nederland wordt te weinig nagedacht over een plan B, voor als de zeespiegel sneller gaat stijgen dan waar we rekening mee houden in het Deltaprogramma", staat in Vrij Nederland. Een maatschappelijk debat hierover ontbreekt, zeggen de deskundigen, terwijl dat wel nodig is omdat er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. "Niet in de toekomst, maar nu."
Steden op palen
De wereldwijde zeespiegelstijging laat sinds een aantal jaren een versnelling zien. Daarop wees ook de Deltacommissaris in een rapport dat een half jaar geleden aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dat rapport ging over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Maar waar er nu al wel volop discussie is over klimaatmaatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, en er ook wordt nagedacht over onze dijken, wordt er niet gesproken over de mogelijkheid dat dit samen toch te weinig is.
In dat geval moeten we een plan B beschikbaar hebben, vinden de zeespiegelexperts. Er moet nagedacht worden over verschillende opties. Zo zullen steeds hogere dijken ook steeds breder worden, iets wat op veel plekken nu onmogelijk is. Nog bredere rivieren maken zou ook kunnen, net als steden op palen bouwen, of het aanleggen van eilanden in zee. En dan is er ook nog een optie, waar nu nog niemand het over wil hebben: 'De huidige kustlijn opgeven en het hogerop zoeken.'
"We moeten een gecontroleerde terugtrekking op termijn gaan overwegen", zegt polair meteoroloog Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht. Zijn collega Roderik van de Wal: "In Nederland bestaat erg de houding dat we met aanpassen de problemen wel zullen oplossen. Dat is een misvatting." Niet dat een versnelde zeespiegelstijging in de komende decennia al tot grote problemen zal leiden. Maar voor de termijn daarna is er veel onzeker.
Glacioloog Michiel Helsen, werkzaam als docent klimaatverandering, vindt het tijd voor een maatschappelijke discussie. "Op termijn is het mogelijk dat we West-Nederland niet kunnen behouden. Het lijkt me zinvol voor de maatschappij om de discussie te voeren welke delen van Nederland we tot welke prijs willen verdedigen." Roderik van de Wal voegt daaraan toe: "Als we zo doorgaan, zal een groot deel van Nederland opgegeven moeten worden. Verhuizen naar Duitsland zou een onderwerp van gesprek moeten zijn."
Naleving klimaatafspraken cruciaal
De experts zijn er allemaal van overtuigd dat het naleven van het Parijse Klimaatakkoord cruciaal is voor de toekomst van Nederland. "Nederland is voor z'n voortbestaan direct afhankelijk van het succes of het falen van het huidige internationale klimaatbeleid." Toch is het op dit moment zeer onzeker of de afspraken wereldwijd echt nageleefd zullen worden.
Ook minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen is van mening dat het lot van Nederland min of meer afhankelijk is van mondiale klimaatafspraken. Dat zei ze tegen de NOS tijdens de laatste internationale klimaatconferentie in Polen. De minister reageerde daarmee op zorgen die er in Zeeland leven over de stijgende zeespiegel.
Toch vinden de experts dat er door de politiek onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen op lange termijn van zeespiegelstijging. "Voor zover ik weet, wordt er door de overheid voor de lange termijn weinig nagedacht over alternatieven voor het kustbeleid, anders dan het opspuiten van zand en het ophogen van dijken", zegt Caroline Katsman, hoofddocent fysische oceanografie aan de TU Delft.
Omgaan met onzekerheden
Terwijl dat wel belangrijk is, vindt Marjolein Haasnoot van Deltares en auteur van het eerder genoemde rapport over de gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland. Zo moet er bij heel grote infrastructurele werken volgens haar rekening worden gehouden met een potentieel grote zeespiegelstijging.
"Voor alle maatregelen is tijd nodig. Nu is de tijd er nog om daarover na te denken en een goed plan te maken. (...) Als het gaat om zeespiegelbeleid moet je kunnen omgaan met onzekerheden. Je kunt niet wachten tot je precies weet wat er gaat gebeuren. Als je het zeker weet, dan gebeurt het al, en zou het bovendien veel te snel kunnen gaan."


Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen (persbericht)

08-02-2019 - 0 reacties Gisterochtend vond in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over ammoniak. Tijdens deze briefing deelden Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers hun nieuwste bevindingen in het ammoniakonderzoek met de Kamerleden. Dit naar aanleiding van het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport ‘Ammoniak in Nederland – Een noordoostelijke...
Het bericht Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen (persbericht) verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


WAB aangenomen, maar deur voor lage ww-premie seizoenswerk blijft open

08-02-2019 - 0 reacties Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Mede dankzij lobby-inspanningen van LTO Nederland staat de deur echter nog wel open voor de lage WW-premie voor seizoenswerk.


Deur blijft open voor lage ww-premie seizoenswerk; scholieren onder lage ww-premie

06-02-2019 - 0 reacties De deur voor toepassing van de lage ww-premie bij seizoenswerk staat nog steeds open. Op initiatief van VVD en CDA en met brede steun in de Tweede Kamer moet Minister Koolmees (SZW) in gesprek met de land- en tuinbouw over de knelpunten die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) oplevert voor seizoenswerk.


Column van Co - Linkse anarchie

05-02-2019 - 0 reacties Er is een motie aangenomen in de tweede kamer om strenge straffen te eisen tegen dierenactivisten die inbreken in stallen en daar (gemanipuleerde) video opnames maken om deze vervolgens wereldkundig te maken. Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) dienden deze motie in ter bescherming van de boerengezinnen die hieronder lijden. Niks mis mee en ook logisch, zou je denken. Inbreken is al sinds jaar en dag een strafbaar feit. Maar niet voor de SP, Groen Links en de PvdD. Zij stemden tegen deze motie en dat kun je op zijn minst curieus noemen. Inbreken in stallen zou van deze partijen dus gewoon mogen, ondanks de fysieke en emotionele schade dat dit met zich meebrengt. Mag dat voor de goede zaak dan? Aantonen dat er zoveel mis is met de veehouderijen in Nederland? Daar zijn toch wel andere manieren voor? Deze 3 linkse partijen sturen zo aan op een soort anarchie en tonen een extremistisch karakter als het om denkbeelden over de veehouderij gaat. Als het om, of liever tegen de veehouderij