Live updates

​Minachtende toon over kalverhouderij op departement Rutte

De WOB-verzoeken die deze week naar buiten zijn gekomen, laten zien dat ambtenaren op diverse ministeries weinig vleiend over de veehouderij praten. Een mail van een topambtenaar op het departement van premier Rutte over de kalverhouderij is het meest stuitend. Uit de WOB-verzoeken blijkt dat Haagse ambtenaren op diverse departementen ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek weglaten en keuzes meermaals op emotionele gronden baseren zonder een feitelijke onderbouwing. De e-mailwisseling op 9 februari 2021 tussen een hoge ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en een rijksambtenaar (een maand vóór het uitlekken van de scenariostudies over de kalverhouderij) laat aan duidelijk niets te wensen over. De mailwisseling ging over de Onderbouwing Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek. Zonder verder commentaar volgt hier de mail: "Een ding mis ik nog steeds in de hele discussie en komt nu ook slechts heel zijdelings ter sprake. Ik snap de regionale insteek. En dat moet ook. Maar tegelijkertijd kun je ook de vraag stellen of alle deelsectoren in de landbouw even goed scoren in de MKBA. Op dezelfde manier als Lubach (terecht) vragen stelt bij de maatschappelijke meerwaarde van datacenters waar niemand werkt, die ook geen diensten leveren aan de Nederlandse samenleving, maar die wel zeer veel elektriciteit gebruiken met als gevolg dat wij miljarden subsidies uitgeven om aan duurzame energieopwekking om aan onze EU-verplichtingen te voldoen. Dat kan niet positief scoren in een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hetzelfde vraag ik mij af bij de kalvermesterijen. Wat is de meerwaarde van deze sector voor Nederland als we de kalveren uit heel Europa hier naar toe halen; de weinige kalverhouders al decennia nauwelijks iets verdienen; en we de output tegen bodemprijzen exporteren en het verdienvermogen te gering is om zelfs maar minimale dierenwelzijnseisen te stellen. Tegelijkertijd legt de sector wel beslag op stikstofruimte die in andere sectoren veel productiever kan worden aangewend. Zou het ook niet redelijk zijn om een keer de vraag te stellen voor welke toekomstbestendige sectoren / activiteiten we de schaarse milieugebruiksruimte in dit land willen inzetten? Zou dat ook niet een vraag kunnen zijn waar we de discussie moeten beginnen. In plaats dat we met eindeloos subsidie-pleisters plakken, sectoren in de lucht houden waarvan je je echt kan afvragen of ze toekomstperspectief hebben."

Goed nieuws uit assen?

Boerenactie FDF in Assen lijkt groot succes‘Geen gedwongen onteigening van boerenbedrijven in Drenthe’ 17 januari 2022AssenDrenthereageer De actie van Farmers Defence Force (FDF) maandag in Assen lijkt een groot succes te zijn geworden. „We hebben de toezegging gehad van de gedeputeerde dat er geen gedwongen onteigening van boeren zal plaatsvinden, voordat de stikstofdepositie van alle bedrijven in beeld is gebracht.” Aldus woordvoerster Sieta van Keimpema van FDF. Van Keimpema verklaart de positieve houding van de provincie Drenthe onder meer door wat het WOB-verzoek van Greenpeace vorige week allemaal boven tafel heeft gebracht. „Dat was pure misleiding en de betreffende ambtenaren zijn ook door het Planbureau op de vingers getikt. Ik werd er helemaal koud van hoe boeren waren neergezet." Jumo in Beilen Vanochtend trokken boeren met zo'n twintig trekkers naar het provinciehuis in Assen. Aanleiding was een hoorzitting is bij de provincie Drenthe over het distributiecentrum van supermarkt Jumbo in Beilen. FDF wilde dat het distributiecentrum een natuurbeschermingsvergunning aanvraagt, die nodig is voor bedrijven die stikstof uitstoten en daarop vervolgens ook handhaaft. Eerst meten Volgens Van Keimpema is door de onthullingen na het WOB-verzoek duidelijk geworden dat er nu eerst gemeten moet worden van wie de stikstofdepositie in een bepaald afkomstig is en welke gebiedsgerichte aanpak daar op moet volgen. „Dat hebben ze in Drenthe heel goed begrepen en ik hoop dat die houding in de rest van Nederland wordt overgenomen.” Gastvrij onthaal Van Keimpema vertelt dat de sfeer in Assen vanochtend beduidend anders was dan die in Zwolle, vorige week. Boeren protesteerden toen tijdens een hoorzitting tegen het besluit van de provincie Overijssel om niet te handhaven op een Natuurbeschermingsvergunning van het distributiecentrum van Jumbo in Raalte. „Daar kregen we heel veel tegenwerking. In Drenthe werden de boeren ontvangen met koffie en koek en werd meteen een livestream georganiseerd. Dat gaf de boeren een heel goed gevoel. Dat was vorige week in Zwolle wel anders.”

Ford Onbekend