Live updates

corona ??.

Het hele corona verhaal begint langzaam op een soap uit te draaien . Als er in Nederland een besmettelijk virus uitbreekt gaat de zaak voor 72 uur op slot.!. Vervolgens gaat het mondjesmaat vrijgeven gepaard met eerst onderzoek en dan de volgende stap !. Wat het corona virus betreft is bizar hoeveel vliegladingen aan mensen worden gerepatrieerd en bij aankomst op de luchthavens compleet uit het zicht verdwijnen !. RIVM en GGD strijden om zend tijd en hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn !. Je mag de incubatie tijd thuis uitzitten , hoe gek wil je het hebben . Verspreiding over de wereld is in een mega kort tijdsbestek een feit . Mijn vraag is waarom kiest de WHO voor deze vorm van opzettelijke verspreiding

John Deere 6150M

John Deere 6150M

Onderzoekers: mestbeleid is puur wanbeleid

Bron LC Mestinjectie en het afsluiten van mestkelders zorgen niet voor een vermindering maar juist voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Opmerkelijke conclusies trokken de onderzoekers Annette van der Knaap en Peter Vanhoof gisteren in Heerenveen over het Nederlandse mestbeleid. Ze deden dat op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De Belgische bodemonderzoeker Vanhoof omschreef de inzet van politiek Den Haag op emissie-arme stalsystemen zelfs als ‘puur wanbeleid’. ,,Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het afsluiten leidt tot zuurstofgebrek waardoor de drijfmest snel aan kwaliteit inboet. Bij het uitrijden van die mest gaat juist ontzettend veel stikstof verloren. Veel meer dan bij de traditionele roostervloeren. Daarnaast is het ontploffingsgevaar in die afgesloten mestkelders enorm.” Ook het al decennia oude overheidsbeleid dat drijfmest geïnjecteerd moet worden in de grond, is allesbehalve effectief. Dit injecteren tast het bodemleven zodanig aan dat gras of andere gewassen minder goed in staat zijn om de stikstof op te nemen. Van der Knaap hield daarom een pleidooi voor een herintroductie van het bovengronds mest uitrijden. De aanwezige boeren reageerden onthutst. De sector heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in peperdure vloersystemen, omdat dit de stikstofuitstoot zou beperken. Daarnaast geldt de verplichting voor mestinjectie nu ook voor klei- en veengrond. Het kabinet schroeft deze verplichtingen verder op nu de Raad van State mei vorig jaar het stikstofbeleid heeft afgeschoten en duidelijk heeft gemaakt dat de veehouderij meer stikstof moet besparen voor het behoud van kwetsbare natuurgebieden. Vanhoof: ,,Deze problematiek gaat ook in België spelen. Ik heb binnenkort hierover overleg met onze landbouwminister. Ik zal hem dringend adviseren om het Nederlandse beleid niet over te nemen.” Boeren kunnen zelf ook een forse bijdrage leveren aan een vermindering van de stikstofuitstoot en daarbij hun bedrijfsrendement verhogen, zo betoogde het tweetal. Volgens hen voeren sommige boeren hun koeien te eiwitrijk in de hoop de melkproductie te verhogen. Dat overdadig voeren resulteert echter vaak niet in meer melk, maar wel in meer ammoniak (lees stikstof) in de mest, met daardoor een grote kans op vervluchtiging naar het milieu. ,,De verschillen zijn enorm”, verklaarde Vanhoof op basis van een onderzoek onder 135 boeren. ,,De ammoniak-uitstoot uit drijfmest van koeien die goed gevoerd werden, lag zes keer lager dan de uitstoot uit drijfmest van slecht gevoerde dieren.” Ook op kunstmest kunnen boeren nog veel besparen, verklaarde Van der Knaap. ,,Er wordt al veel minder gestrooid dan vroeger, maar het kan nog veel minder. Net als mestinjectie verarmt ook kunstmest het bodemleven. Daardoor is gras minder goed in staat om stikstof uit de drijfmest op te nemen.” Het kabinet wil 350 miljoen euro uittrekken voor het opkopen van veebedrijven rondom natuurgebieden. De onderzoekers stellen echter dat het overheidsgeld beter besteed kan worden aan het voorlichten van veehouders hoe ze hun vee het beste kunnen voeren. Wat is volgens hen de verklaring dat Den Haag in hun ogen de plank volledig misslaat bij het mest- en ammoniakbeleid? Van der Knaap: ,,Op het het landbouwministerie is een groot gebrek aan landbouwkundige kennis. Ze varen blind op Wageningen University, die echter zijn onderzoeken deels moet financieren met geld van het bedrijfsleven dat ook weer zijn belangen heeft. Zo werkt dat helaas.” Zelf is hun onderzoek ook gefinancierd door derden, door boerenorganisatie VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) en enkele bedrijven om precies te zijn. ,,,Maar er is op ons geen enkele, maar dan ook geen enkele druk uitgeoefend”, bezweert Van der Knaap.

Geen

Fendt 720

Fendt 720

Geen

John Deere 6210R

John Deere 6195R

John Deere 7920

Nederlandse boeren kregen 2 miljard (!) milieusubsidies. Het hielp de natuur niet, de boeren wel

Appels met peren vergelijken en voor waarheid publiceren, gewoon nep nieuws: Nederlandse boeren ontvingen de afgelopen zes jaar bijna 2 miljard euro EU-subsidie voor vergroening. Dat heeft weinig tot geen positieve effecten gehad voor de natuur en de biodiversiteit op het platteland, blijkt het cijfers van de Volkskrant: het aantal boerenlandvogels is drastisch gedaald, driekwart van de insecten is verdwenen. Het heeft veel boeren wel geholpen veel meer te verdienen dat de gemiddelde Nederlander en het verklaart mede het grote aantal miljonairs onder boeren. Met 19 procent behoren boeren tot de grootste groep miljonairs en staan daarmee op de eerste plek. Vooral melkveehouders blijken ‘rijk’. Voor de vergroening waar boeren vandaag tegen protesteren is dus al een keer betaald. Het vergroeningsbeleid heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’, zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de Rekenkamer namens Nederland. ‘De resultaten zijn teleurstellend.’ Het FD splitste de cijfers aan EU-subsidies nader uit: Van de €864 mln Europees geld voor de Nederlandse boeren stroomde €719 mln via tien regelingen direct in de portemonnee van Nederlandse boeren. €488 mln komt uit de zogenoemde ‘basisbetalingsregeling’, puur omdat boeren grond hebben. Deze subsidie per hectare bedroeg in 2018 in Nederland €267,34. De Europese toeslag voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken’ krikte het bedrag voor Nederlandse boeren op naar afgerond €380 per hectare. Bron(nen): Volkskrant FD https://www.welingelichtekringen.nl/natuur-en-milieu/1542846/nederlandse-boeren-kregen-2-miljard-milieusubsidies-het-hielp-de-natuur-niet-de-boeren-wel.html