Live updates

Oplossing naderbij of toch niet?

De spanningen rond het boeren stikstof opruimplan nemen toe. Maandag wordt een grote actiedag verwacht . Gaat het fout en vallen er slachtoffers (Ik hoop het niet) dan is het kabinet Rutte passé. Zowel VVD als CDA zitten niet op verkiezingen te wachten met deze dramatische peilingen. Dus wordt er koortsachtig gezocht naar een oplossing. Ik zie daarin een aantal ontwikkelingen. Bekijk het tweede deel van onderstaand fragment. https://www.npostart.nl/POMS_BV_16948477 In dit fragment gaat SPAR supermarkt directeur v d Ent de Lely sphere aanprijzen. Vreemd maar toch ook niet. Het feit dat Jort Kelder, die niets zonder toestemming van boezemvriend Mark Rutte doet, één keer mild is over de boeren is vreemd want deze grasvretende knaap haat alles wat met veehouderij te maken heeft. Waarom SPAR directeur v d Ent? Ook dat is niet zo vreemd. Oud RFC voorzitter Wantenaar, oud CDA coryfee , is voorzitter v d raad van commissarissen bij Sperwer groep ( of was dat tot voor kort), moedermaatschappij SPAR en Plús. Dan zou ik mij voor kunnen stellen dat iemand uit het bedrijfsleven aangespoord wordt om te helpen middels positief verhaal bij Jort Kelder. Dan Elbert Dijkgraaf die als vredesduif gepromoot wordt door LTO. Ook niet toevallig. Dijkgraaf is mede architect van Duurzaam Evenwicht, (dat gebasseerd is op innovatieve technieken zoals de Lely sphere en vrijwillige opkoop) oud SGP er, kundig en zit nu dicht rond de kringen VVD prominenten. Win win dus, sector gered, Rutte gered , v d Tak en LTO gered, en mooi businessmodel voor bedrijfsleven. Maar is dit geen uitstel van executie? Derogatie weg en d66 heeft alsnog haar zin. Vrijwillige opkoop zorgt ook voor 30 % krimp komende 10 jaar. Daarnaast nog wat demotiverende boer onvriendelijke regelingen en in 2030 is het doel als nog bereikt. Maar het belangrijkste vergeet men de juridische houdbaarheid van innovatie. Dus over drie jaar weer een nieuw stikstof probleem op de agenda. Ik kan het fout hebben maar ik zie diverse ontwikkelingen die met spoed en kokend water tot stand komen. Dat is zelden goed.

Claas Jaguar 950

Komt Rutte nog met een konijn uit de hoge hoed?

Onder het mom van never waste a good stikstofcrisis. Waren vanavond opeens erg positief op Op1 over de Lely Sphere. Koning Willy heeft vandaag de nieuwe fabriek van Lely geopend. Het is ook verdacht stil rond Jan Huitema en zijn mineralenconcentraat als kunstmestvervanger-voorstel. Derogatie is nog niet geregeld. Strik erom en mooie packagedeal met Brussel mee maken. Vrijkomende grond van stoppers kunnen energiegewassen op geteeld worden voor vergisters. Er zijn al Deense pensioenfondsen die hierin willen investeren, kunnen onze eigen ook doen. Probleempje met Putin voor Jetten opgelost. Rest wordt huizen. Jeugd blij. RIVM krijgt nieuwe kleurplaten, potloden en een nieuwe computer. Den Haag betaalt voor elke boer een Sphere of Gazoo uit die dikke pot. Lely blij, JOZ blij en Rabo blij. Houdt ie ook nog wat kleingeld over om leuke dingen mee te doen. Minima en pensionado's blij. Veehouders mogen de dieren houden en akkerbouwers en tuinders hebben voldoende mest voor gewassen voor konijnenvoervreters. Boeren tevreden en ze kunnen het vast wel zo spinnen dat D33 de boeman wordt. De relschoppers waren volgens justitie toch geen boeren. Van der Wal geen werk meer, functie elders of wachtgeld. Hebben de kinderen ook weer oppas. Kunnen de VVD kiezers straks weer 130 rijden. Die ook blij. Tevens kan hij Caroline de wind uit de zeilen nemen en krijgt hij tijd om een nieuwe tassendraagster te zoeken. Misschien blijft ie dan wel de grootste en mag ie nog even blijven. Rutte ook blij. Hoe moeilijk kan het zijn? Gaaf landje he, alle problemen in 1 keer opgelost. Probleempje Timmerfrans lossen we met de volgende Europese verkiezingen wel op. Voorstellen hiervoor zijn welkom. Dan kan Rutte daar mooi heen. Zullen vast nog wel wat haken en ogen aanzitten, maar ik doe maar een voorzet. (Gun Caroline liever de eer, mag zij 'm inkoppen)

David Brown 880

Fendt 724

Fendt 510 C

Fendt 412

Fendt 313 Vario

Branson 5825R

Reactie LTO op Kamervoorstel bemiddelaar

Bij het Kamerdebat van donderdag 30 juni jl. stelde een ruime politieke meerderheid voor om een bemiddelaar te zoeken voor de ontstane politiek-maatschappelijke impasse. Wat LTO betreft omvat de opdracht van de bemiddelaar het in kaart brengen van de standpunten van betrokkenen om tot oplossingen met draagvlak te komen. De inhoud is daarbij cruciaal. Het is onmogelijk om de huidige zorg en onrust te bespreken zonder daarbij de échte pijnpunten van de aanpak van de stikstofproblematiek te adresseren. We moeten dus kunnen praten over het kaartje met ‘richtinggevende doelen’, tijdpad en het doel van de 50% reductie in 2030. Een geschikte bemiddelaar zou wat LTO Nederland betreft prof. dr. Elbert Dijkgraaf zijn, hoogleraar, voormalig Kamerlid en lid van de Commissie-Remkes. Hij heeft immers het vertrouwen onder zowel boeren en tuinders als bij de overheid. Reactie LTO volksvertegenwoordigers Vandaag staat in het NRC een kritisch artikel over statenleden die tegelijk een functie bekleden bij LTO. Het bestuur van LTO Nederland geeft hierop de volgende reactie: Met uitzondering van de Tweede Kamer is volksvertegenwoordiging een nevenfunctie. Gekozen politici zijn ook brandweerman, verpleger, docent, ondernemer, natuurbeschermer of boer. Dat is een groot goed – deze mensen staan met de poten in de klei. Het past bij de Nederlandse democratie dat zij deelnemen aan het politieke proces. LTO is er trots op dat ook haar leden en bestuurders zonder last en op constructieve en integere wijze tot in de haarvaten van de democratie een bijdrage leveren aan de samenleving. Het spreekt voor zich dat in specifieke gevallen waar enkel hun persoonlijke belang wordt geraakt deze volksvertegenwoordigers de afweging maken zich terughoudend op te stellen, maar een representatieve democratie betekent ook dat politici besluiten nemen over generiek beleid dat ook op hen invloed heeft. De berichtgeving van vandaag getuigt eens te meer van de noodzaak om eenieder erop te wijzen dat de stikstofproblematiek íedereen raakt - niet alleen boeren en tuinders. Behalve dat veel volksvertegenwoordigers een baan of bedrijf hebben maken ze ook gebruik van de auto, het vliegtuig, genieten ze van het boerenlandschap én de natuur, wonen ze in huizen en consumeren ze voedsel én andere producten - allemaal facetten van het leven waar het stikstofbeleid een directe impact op heeft. Zo bezien zou feitelijk niemand meer kunnen stemmen over het stikstofbeleid. 🌱 Zo probeert LTO Nederland het stikstofbeleid te veranderen In de lobby wordt onverhard ingezet om het stikstofbeleid bij te sturen. Allereerst hebben we input geleverd aan Kamerleden voor het stikstofdebat van 23 juni om met wijzigingsvoorstellen te komen. Het stikstofbeleid is daardoor op provinciaal niveau enigszins bijgestuurd, maar doordat de coalitie vasthield aan de doelen zijn de hoofdlijnen helaas overeind gebleven. Er zijn nog kansen om het stikstofbeleid te wijzigingen, omdat voor het plan van minister Van der Wal de stikstofwet moet worden gewijzigd. De aangepast stikstofwet zal in de loop van volgend jaar aan de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd. Door de verkiezingen van aankomende maart zijn de politieke verhoudingen in de Eerste Kamer waarschijnlijk anders. LTO zet volop in om de KDW uit het plan van de minister te krijgen, wil lagere reductie doelstellingen, meer tijd om de doelen te halen en evenredige doelstelling voor landbouw ten opzichte van de andere sectoren. Bron: Nieuwsbrief LTO Noord

Volvo FM 5th gen

Volvo FH 4th gen

DAF XF Euro 6

Volvo FH 4th gen

Volvo FH 4th gen

Volvo FH 4th gen

MAN TGS