Live updates

Stikstofclaim onderneemt juridische stappen tegen Provincie Gelderland

Stikstofclaim onderneemt juridische stappen tegen Provincie Gelderland voor stilletjes bijplussen stikstofgevoelige natuur Persbericht Stikstofclaim 4 december 2020 Met name in de provincie Gelderland is de afgelopen jaren veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend, zonder dat de provincie belanghebbenden daarvan op de hoogte heeft gesteld. De provincie heeft de boeren hierover niet geïnformeerd, waardoor een aantal boeren onnodig veel schade lijdt. Meerdere boeren zijn opeens ‘piekbelaster’ geworden voor de stikstofwetgeving, doordat de provincie stikstofgevoelige natuur heeft ingetekend op percelen van de boer of vlakbij hun boerderij. Doordat de provincie hierover niets heeft gecommuniceerd, hebben de boeren hierop niet kunnen anticiperen. Stikstofclaim heeft de Provincie Gelderland gesommeerd aansprakelijkheid te erkennen, de boeren alsnog te informeren, en de boeren schadeloos te stellen. Het afgelopen jaar tekende Provincie Gelderland duizenden stikstofgevoelige hectares bij in de uiterwaarden van rivier de Rijn, waar relatief veel boeren agrarische percelen bezitten. Ook op de Veluwe werden afgelopen jaar duizenden hectares stikstofgevoelige natuur bijgeplust. In de jaren ervoor werden ook al tienduizenden hectares stikstofgevoelige natuur toegevoegd op de habitatkaart van stikstofmodel Aerius, in de provincie Gelderland. Dit allemaal zonder dat de Provincie Gelderland belanghebbenden hiervan op de hoogte heeft gesteld. Het geruisloos bijtekenen van stikstofgevoelige natuur heeft ingrijpende gevolgen voor boeren in de omgeving. Deze boeren worden door deze handelwijze van de Provincie opeens ‘piekbelaster’ voor de stikstofwetgeving, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. Met als gevolg dat deze bedrijven worden belemmerd in hun exploitatiemogelijkheden, en hun gronden meteen in waarde dalen. Immers deze zijn niet langer als gangbaar te verkopen. Verder hebben deze boeren niet kunnen controleren of de Provincie de natuur juist heeft gekarteerd. Evenmin hebben zij rekening kunnen houden met de nieuwe situatie bij hun bedrijfsvoering en inrichting van hun bedrijf. Deze boeren moesten uit de media (Agrifacts, Investico) vernemen dat de situatie in hun regio is gewijzigd. Stikstofclaim vindt dat de Provincie Gelderland de boeren had moeten informeren, voordat de provincie was overgegaan tot het bijtekenen van stikstofgevoelige natuur bij/op hun bedrijf. Stichtstofclaim sommeert de Provincie Gelderland binnen vijf dagen aansprakelijkheid te erkennen, met de boeren in gesprek te gaan, en de gevolgen van het intekenen voor deze bedrijven in kaart te brengen.

DAF LF45

DAF LF45

DAF LF45

Groen licht voor weginspecteurs: Pilot met slimme verkeerslichten op de N201 in Utrecht

Hoe sneller de weg na een ongeval weer vrij en veilig is, hoe beter. Daarom voert Goedopweg een pilot uit op de N201 in de provincie Utrecht. Via een app op hun diensttelefoon kunnen weginspecteurs van de provincie Utrecht voorrang aanvragen bij de slimme verkeerslichten op de N201. De verkeerslichten worden vervolgens op groen gezet zodat de weginspecteurs sneller bij een calamiteit zijn om assistentie te verlenen. Slimme verkeerslichten Langs de N201 in Utrecht staan zogeheten iVRI’s, ofwel intelligente Verkeersregelinstallaties. Deze slimme verkeerslichten kunnen met elkaar communiceren, aankomend verkeer herkennen en inspelen op de actuele verkeersdrukte. Een uitgekiende regeling op maat draagt niet alleen bij aan een betere doorstroming en verkeersveiligheid maar is ook goed voor het milieu en de leefbaarheid. Want als (vracht)auto’s minder vaak hoeven te stoppen en hoeven op te trekken, vermindert de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast. Sneller ter plaatse De nieuwste toepassing met de slimme verkeerslichten is het faciliteren van voorrang voor weginspecteurs bij een calamiteit. Via de app WISMeister van Be-Mobile, kunnen de weginspecteurs bij calamiteiten ‘absolute prioriteit’ aanvragen bij alle slimme verkeerslichten langs de N201. Wanneer een weginspecteur met prioriteit nadert, springt het verkeerslicht tijdig op groen. Op die manier kunnen ze sneller ter plaatse zijn om assistentie te verlenen bij incidenten zoals ongelukken en pechgevallen, waarbij de weg moet worden vrijgemaakt en het verkeer geregeld. In de toekomst wordt deze techniek zelfs volledig in het voertuig geïntegreerd. Dan is een aparte app niet meer nodig. Eén druk op de knop Weginspecteur Marco Brons van de provincie Utrecht reageert enthousiast: “Met ‘prioriteit aan’ zijn we sneller ter plaatse. Bovendien rijd je met minder stress naar de locatie van het incident.” Evaluatie en landelijke uitrol Tijdens de proefperiode zijn de aanrijtijden verzameld en is de app geëvalueerd. De app voldoet aan de verwachtingen en levert de weginspecteurs naast een gemiddelde reistijdwinst van 15%, een vermindering van maar liefst 71% op het aantal stopmomenten op. De uitkomsten van de proef zijn waardevol voor de landelijke uitrol van intelligente verkeerslichten. Onderzocht wordt in hoeverre deze toepassing kan worden uitgebreid naar andere slimme verkeerslichten in de regio Midden-Nederland. In de regio Utrecht zijn inmiddels 40 verkeerslichten omgebouwd tot intelligente verkeerslichten. Het ombouwen van nog eens 60 verkeerslichten staat voor 2020 en 2021 op de planning. Deze techniek wordt ontwikkeld via Talking Traffic en is een belangrijke opstap in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Groen licht voor fietsers Slimme verkeerslichten communiceren niet alleen met gemotoriseerd verkeer, maar ook met fietsers die een ‘connected device’ hebben. Via een app detecteren de slimme verkeerslichten de fietser, zodat deze sneller groen licht krijgt. Momenteel worden slimme verkeerslichten voor fietsers getest op het kruispunt Pythagoraslaan-Archimedeslaan in het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd. Goedopweg Goedopweg streeft ernaar om een gezonde, duurzame, bereikbare en leefbare regio Utrecht te houden, ondanks de groei in de komende jaren. Dit realiseren we door het stimuleren van minder reizen, op andere tijden reizen en met andere vervoermiddelen reizen. In Goedopweg wordt samengewerkt door de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Kögel presenteert de Kögel NOVUM-traileras

Met de Kögel NOVUM-traileras, kortweg de KTA NOVUM, brengt de onderneming uit Burtenbach een revolutie teweeg in haar eigen chassis en schrijft ze een geoptimaliseerd vervolg op haar succesverhaal met de Kögel-traileras. Daarbij lag de focus van de ingenieurs op de ontwikkeling van een kostenefficiënt en betrouwbaar asstel dat perfect is afgestemd op de behoeften van klanten en trailers van de NOVUM-generatie. Kögel staat voor jarenlange expertise en het hoogste niveau van ingenieurskunst. Dat bewijst de Beierse trailerfabrikant eens te meer met de ontwikkeling van de Kögel NOVUM-traileras. De claim hierbij luidt: compromisloze kwaliteit, hoge rendabiliteit en de best mogelijke onderhoudsvriendelijkheid. De gewichtsgeoptimaliseerde onderdelen bevorderen bovendien de brandstofbesparing en minimaliseren zo de ecologische voetafdruk van het transport, wat geheel in lijn met het Kögel-motto is: “Economy meets ecology – because we care”! Bij Kögel staan de klant en zijn behoeften immers centraal. De KTA NOVUM is het resultaat van uitstekende ingenieurskunst. De traileras combineert de kwalitatief beste premium componenten in een innovatief totaalconcept, dat de ruggengraat vormt van de NOVUM-generatie en een bijzonder lange levensduur mogelijk maakt. De perfecte symbiose tussen de KTA NOVUM en een trailer van de NOVUM-generatie is gerealiseerd door de ontwikkeling van een nieuwe asbokconstructie. De asbok is zo geconstrueerd dat deze de op te nemen krachten optimaal naar de langsdrager leidt. De nieuw ontworpen, asymmetrisch gevormde rubber-staalbus ondersteunt verder de materiaalontziende krachtoverbrenging van de asgeleiding naar de asbok. Dit samenspel maakt de trailer enorm belastbaar en tegelijkertijd ook veilig. Behoeften van klant hebben hoogste prioriteit De klant staat bij Kögel altijd op de eerste plaats. Wensen en suggesties uit de praktijk worden meegenomen in elke productontwikkeling. Er is vooral een grote behoefte aan lange onderhoudsintervallen en minder uitval. Daarom hebben de Kögel-ingenieurs gekozen voor een gewichtsgeoptimaliseerde rem met één stoter in combinatie met KTL-gecoate remklauwdragers en bijzonder robuuste remblokken en remschijven. De bewezen KTL-coating ter bescherming tegen corrosie en steenslag is overigens op nagenoeg alle onderdelen van het lichte en zeer stabiele chassis terug te vinden en draagt bij aan een optimale, lange levensduur. Inclusief milieubescherming “Economy meets ecology – because we care” is niet alleen een motto maar ook een verplichting ten aanzien van het milieu. Kögel heeft de kilo’s van de KTA doen wegsmelten: lichtere remmen, directe klemming van het aslichaam door de asgeleiding en twee in plaats van vier pasbouten hebben het mogelijk gemaakt om onderdelen gericht weg te laten en zo het totale gewicht van het chassis merkbaar te verminderen in vergelijking met de eerste generatie van de Kögel-traileras. Dat levert een lager brandstofverbruik op, wat op zijn beurt leidt tot minder CO2-uitstoot. Dat is dan weer goed voor zowel de portemonnee van de klant als het milieu. Snelle beschikbaarheid van onderdelen in heel Europa Alle onderdelen van de KTA NOVUM zijn verkrijgbaar via Kögel Parts. Als aanvulling op het comfort van online bestellen zijn een groot aantal servicepartners en servicewerkplaatsen in heel Europa uitgerust met de meest gangbare en rijrelevante onderdelen. Daardoor worden onnodig lange stilstandtijden vermeden en is de trailer in geval van nood in een handomdraai weer inzetbaar.

Toyota HiLux

Toyota HiLux

Iveco S-Way

Iveco S-Way

Iveco S-Way

Iveco S-Way

Iveco S-Way

Iveco S-Way

Scania S650

Scania S650

Scania S650

Fendt 942

Claas Jaguar 960

Claas Jaguar 980

Fendt 936

Claas Jaguar 960

Claas Jaguar 960