Live updates

Windmolens en zonnepanelen in 'Duurzame Polder' tussen Den Bosch en Oss een stap dichterbij

De Duurzame Polder tussen Oss en Den Bosch is een stap dichterbij gekomen. Hoewel er veel weerstand is vanuit omwonenden, hebben de gemeenteraden deze week groen licht gegeven aan de plannen voor een gebied met bijna vijftig grote windmolens of zo'n 700 hectare met zonnepanelen. Of, en die kant lijkt het op te gaan, een combinatie hiervan. Een plek is er ook al voor gevonden: het project komt in de polders van Rosmalen, Nuland, Geffen en Lith. Verzet is er wel. Vanuit de bewoners van die gebieden en ook ook vanuit de gemeenteraden van Oss en Den Bosch. De gemeenteraden waren dan ook verdeeld. Maar een meerderheid kwam er in beide gemeenten wel voor de beslissing. Daarom waren de wethouders Van der Schoot van Oss en Van der Geld van Den Bosch vrijdag naar het provinciehuis gekomen, om samen met gedeputeerde De Bie van de provincie tekst en uitleg te geven. Maar veel concreter werd het nog niet. De keuzes moeten nog gemaakt worden. Waar de windmolens komen en waar de zonnepanelen. En hoe de verhouding komt te liggen. Daar is verder onderzoek voor nodig, maar de planning is dat rond 2025 alles in kannen en kruiken moet zijn. KeuzesWethouder Johan van der Schoot uit Oss is blij dat er een volgende stap gezet is, maar erkent dat er nog veel moet worden onderzocht en uitgewerkt voordat duidelijk is hoe De Duurzame Polder' er straks uit gaat zien. "De concreetheid moet nog komen. Maar we laten nu wel zien wat de mogelijkheden zijn en wat het belang er van is. De gemeenteraden hebben hier straks het laatste woord over. We weten dat er weerstand is tegen windmolens, maar zonnepanelen op grond zijn weer duurder en kosten veel meer grondgebruik. Dus die keuzes moeten gemaakt worden waarbij de belangen van de natuur en de landbouw ook een rol spelen." Weerstand en verzetNiet iedereen zit op de windmolens en zonnepanelen te wachten. Vanuit de dorpen tussen Den Bosch en Oss is er weerstand en nu is al zeker dat er ook de komende jaren bij alle verdere procedures vanuit die hoek bezwaren zullen komen. Wethouder Mike van der Geld van Den Bosch houdt daar ook rekening mee. "Wij willen een zorgvuldig proces, waarbij de bewoners ook hun inbreng zullen hebben. De vergunningen moeten in 2025 rond zijn en tot die tijd gaan we zorgvuldig te werk. Er is verzet en daar heb ik begrip voor, maar we moeten wel wat met elkaar. Veel mensen staan achter de klimaatneutrale doelstelling. Belangrijk is nu dat we daar op een integere manier vorm en inhoud aan gaan geven, met zoveel mogelijk draagvlak." GROEN inZICHTDat draagvlak is er vooralsnog niet bij bewonerscollectief GROEN inZICHT. Bewoners van de Rosmalense wijk de Groote Wielen hebben zich verenigd om samen een vuist te maken tegen de plannen, waarbij vooral de mogelijke komst van windturbines in de buurt van hun wijk een doorn in het oog is. Voorzitter Pascal Spelier houdt rekening met nog enkele jaren strijd. "Het plan dat er nu ligt, is een groot industrieel energiepark en daar staan we als omwonenden niet achter. De nut en noodzaak van dit plan is er niet en het is veel te grootschalig voor dit gebied. De inspraak is beperkt, want je kan alleen bezwaren maken als er daadwerkelijk duidelijkheid is. Maar het lijkt of het bewust nog abstract gehouden wordt, hoewel er bijvoorbeeld al plekken voor windmolens aangewezen zijn. Maar voor ons is de grootschaligheid van alle plannen al reden genoeg om bezwaar te maken." De gemeenteraden van Den Bosch en Oss zullen zich in het najaar buigen over dit adviesrapport over 'De Duurzame Polder', waar de colleges van beide gemeenten al mee hebben ingestemd.

NMV verrijkt dagelijks bestuur met woordvoerder voormalig Landbouw Collectief

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is voormalig Landbouw Collectief-woordvoerder Jeroen van Maanen benoemd tot lid van het dagelijks bestuur van NMV. Ook de Stompetorense Elly Koning stelde zich verkiesbaar, en is tevens benoemd en opgenomen in het bestuur. Gerda Peters, de penningmeester van NMV, was herkiesbaar en is opnieuw een bestuurstermijn van drie jaar aangezegd. Dit resulteert erin dat het dagelijks bestuur van NMV voor het eerst sinds jaren zes man sterk is. Iets dat gezien alle ontwikkelingen in de sector op een uitgelezen moment komt. Jeroen van Maanen is melkveehouder in de Flevopolder. Hij geniet landelijke bekendheid door zijn rol in het Landbouw Collectief als onderhandelaar met premier Rutte en minister Schouten inzake het stikstofdossier. Jeroen staat bekend om zijn natuurlijke vermogen complexe beleidsdossiers in begrijpelijke taal te kunnen verwoorden. Elly Koning, melkveehoudster uit Schermer, brengt als bestuurder van een waterschap een schat aan bestuurlijke kennis met zich mee. Eerder al toonde zij zich een waardevolle deelnemer van de NMV-commissie mest-water. NMV is blij met deze versterking en ziet haar bestuur nu klaar voor de ongetwijfeld roerige tijd die de sector nog hoogstwaarschijnlijk te wachten staat. Gerda Peters heeft tijdens haar eerste termijn als penningmeester positieve stappen gezet voor de vereniging op financieel gebied. Onder andere met het terughalen van BTW-gelden. NMV vindt het dan ook niet meer dan terecht dat ook zij herkozen is voor het dagelijks bestuur, zodat haar kennis en kunde behouden blijft voor de NMV. Alle bestuursleden werden overtuigend gekozen. Harm Wiegersma, voorzitter van NMV, geeft aan dat de versterking op het juiste moment aantreedt. "We zien een grote aanwinst in de twee nieuwe bestuurders. Door deze versterking krijgen alle onderwerpen weer een eigen portefeuillehouder. Ook zien wij mogelijkheden voor uitbreiding van de portefeuilles. Het is in deze tijd belangrijker dan ooit dat de belangen van melkveehouders verdedigd worden. Want we zien dat beleidsterreinen zoals woningbouw, natuurontwikkeling, biodiversiteit maar ook stikstof een steeds grotere bedreiging worden voor het voortbestaan van onze bedrijven. Met meer mankracht zijn we als organisatie slagvaardig." NMV maakt binnenkort de nieuwe portefeuilleverdeling bekend. Hierover zal zij op korte termijn voor het eerst met het nieuwe bestuur vergaderen.

Boeren voeren ook actie bij krantendrukkerij in Best

Boze boeren hebben donderdagavond actiegevoerd bij een drukkerij in Best, waar onder meer het ED, het BD, BN De Stem en ook landelijke kranten zoals het AD, Trouw en de Volkskrant worden gedrukt. Volgens een getuige gaven de boeren aan dat ze het gevoel hebben dat de kranten niet hun verhaal vertellen en dat ze te weinig aandacht krijgen. Hoofdredacteur John van den Oetelaar ging het gesprek aan met de boeren. Bekijk hier de beelden van het protest bij De Persgroep: De eerste vrachtwagen die kranten kwam ophalen bij de drukkerij kon vanwege de boerenblokkade het terrein niet op. Maar na het gesprek en een belafspraak besloten de boeren te vertrekken. Omroep BrabantOok bij Omroep Brabant voerden tientallen boeren donderdagavond actie. Ongeveer vijftig boeren reden rond kwart over negen luid toeterend bedrijventerrein Ekkersrijt op, waar Omroep Brabant is gevestigd. Ook hier wilden ze met hun actie laten weten dat de berichtgeving over de boeren en hun problemen in hun ogen niet klopt en te links is. Na een uur vertrok de groep, die uit onder anderen sympathisanten van Farmers Defence Force bestond. Dit was al de zevende avond op rij dat boeren actievoerden in onze provincie. Aanleiding is een plan van minister Carola Schouten van Landbouw om minder eiwit in het veevoer op te nemen. Bekijk hier de beelden van het protest bij Omroep Brabant: LEES OOK: Minister Schouten komt boeren tegemoet: toch overleg over veevoer Boeren blokkeren gebouw van Omroep Brabant, zesde actie-avond op rij

Provincie Noord-Holland doet strategische aan- en verkopen met oog op natuurbeleid

De provincie Noord-Holland doet een aantal strategische aankopen met het oog op het natuurbeleid. De provincie koopt ruim 16,5 hectare grond en stikstofrechten van een bedrijf in Burgerbrug. In Castricum, Egmond-Binnen en Bergen wordt 17,4 hectare aangekocht. In Heemskerk verkoopt de provincie 9,6 hectare aan een bedrijf dat elders 8 hectare pachtgrond moet afstaan voor natuurontwikkeling. Door de aankoop van grond en stikstof in Burgerbrug wordt de depositie van stikstof met maximaal 2 mol per hectare per jaar verminderd op een deel van de Schoorlse Duinen. De provincie wil er ook ruimte creëren om een maatschappelijk sociaal agrarisch bedrijf te huisvesten, die met schaapskuddes bijdraagt aan het beheer van grond van het Natuurnetwerk en Natura 2000-gebied. Met de aankoop van de grond is ruim 1 miljoen euro gemoeid. De stikstofrechten vergen een investering van bijna 107.000 euro. De aangekochte grond wordt verpacht. Met de aankoop van ruim 10 hectare aan gronden in de binnenduinrand van Castricum en Egmond, kan het Natura 2000-gebied worden versterkt. Er wordt ook ruim 6 hectare bollengrond in Bergen gekocht buiten het Natuurnetwerk die de provincie gaat verpachten. Het is de bedoeling om deze grond in te zetten als ruilgrond. Met de koopovereenkomsten is een in totaal ruim 2,7 miljoen euro gemoeid. De grondtransactie in Heemskerk is bedoeld met het oog op de ontwikkeling van het Noord-Hollands Duinreservaat. Door de onderhandse verkoop maakt de provincie de vrijwillige verplaatsing van een bedrijf uit Natura 2000-gebied mogelijk. De vrijkomende 8 hectare kan als natuur ingericht worden en onderdeel worden van het Noord-Hollands Duinreservaat. Als compensatie voor de pachtgrond die het bedrijf moet opgeven verkoopt de provincie voor ruim 1,1 miljoen 9,6 hectare grond in Heemskerk. bron: Provincie Noord-Holland

Het einde van de boeren in Nederland

Wat is er aan de hand met de boeren? Door Jaap Majoor, Als enige groep in de samenleving hebben zij aan de overheid precies vermeld hoeveel vee zij hebben. Wanneer een boer wilde uitbreiden, moest hij de dierrechten van een stoppende boer kopen om zo niet meer Stikstof uit te stoten. De stikstof die de gestopte boer uitgestoten had, kwam dan op naam van de boer die de rechten gekocht heeft te staan. De overheid weet dus precies hoeveel Stikstof en Fosfaat iedere boer heeft. De industrie en het verkeer daarentegen hebben deze rechten, op enkele grote industrieën na, nooit gekocht, want de overheid vroeg daar niet naar. Nu heeft de rechter gezegd: Er mag in Nederland niet meer Stikstof uitgestoten worden. Een zeer groot probleem voor de overheid. Immers bij meer verkeer, industrie of uitbreiding van wegen en huizen neemt de Stikstof uitstoot toe. Hoe moeten wij dit nu oplossen, dacht Den Haag. De bouw, industrie en verkeer kan niet meer uitbreiden. Dan moeten de boeren maar een deel van de door hun gekochte rechten inleveren. De boeren waren zo bereidwillig om mee te denken en hebben een voorstel gedaan om minder Stikstof uit te stoten. Nee zegt Den Haag, jullie voorstel is voor ons te veel werk om te controleren. Dus heeft mevr. Schouten er een ministeriële regeling door gedrukt, waar pas, nadat de regering terug is van vakantie, een bezwaar tegen gemaakt kan worden. De regeling gaat per 1 september in en houdt in dat de boeren minder eiwit in het krachtvoer mogen hebben. De dierenartsen, veevoederindustrie en deskundigen zeggen: dit gaat ten koste van de dierengezondheid en de melkgift. Deze afgepikte rechten geeft de regering aan de bouw, industrie en verkeer. Schiphol kan dan weer uitbreiden, terwijl zij geen Stikstofrechten hebben gekocht, geen belasting betalen en dan ook nog ruim 2 miljard euro subsidie, om de moeilijke corona tijden door te komen, ontvangen. Hoe gaat het verder in de volgende jaren met de Stikstof. Blijft de overheid dit gratis afpikken? Trouwens Stikstof wordt als één noemer genoemd, maar bestaat uit 2 soorten: NOx en NH3. NOx is schadelijk en hoort niet in de natuur (komt uit verbranding van allerlei brandstoffen) NH3 is het grootste bestanddeel van onze lucht en is alleen maar schadelijk bij een heel hoge concentratie, wat in Nederland niet voorkomt. Alleen enkele plantjes die niet van Stikstof houden, worden verdrongen door planten die wel van Stikstof NH3 houden. NH3 bevordert plantengroei. Omdat NH3 en NOx gezamenlijk Stikstof wordt genoemd, ruilt de overheid NH3 in van de boeren voor NOx voor het verkeer, industrie en bouw. Er zijn al gemeenten en industriegebieden, die Stikstofrechten van boeren overgenomen hebben bijv. gemeente Barneveld en de Moerdijk. De overheid en de industrie hebben veel meer geld dan de boeren. Het is dus niet ondenkbaar, dat binnen afzienbare tijd de stikstofrechten (NH3) van de boeren verruild zijn voor stikstofrechten voor de bouw, industrie en verkeer (NOx) Dit is rampzalig voor het milieu en de boeren zullen verdwijnen. Schiphol kan vast met de ruim 2 miljard subsidie Stikstofrechten kopen. Ik ben bang, dat als alle NH3 van de landbouw verruild wordt voor NOx, dat er dan nog steeds een groot tekort is aan stikstofrechten voor al het verkeer en industrie, als zij ook een vergunning moeten aanvragen. Er is in de samenleving een discussie gaande over discriminatie. Als er één groep is in de samenleving is, die gediscrimineerd wordt, is dat wel de boeren. Zij worden immers altijd uitgescholden voor stomme boer, stinkboer en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl, pikt de overheid nu ook nog hun rechten af. De door de boeren gekochte rechten zonder te betalen. De boeren worden alleen nog niet opgesloten. Provincies kondigen verordeningen af, dat de boeren niet meer mogen demonstreren. Inmiddels zijn in Drenthe de eerste boeren met kinderen wel opgepakt. Wordt dit toch het einde van de boeren? Jaap Majoor Laag Zuthem

Actievoerende boeren voelen zich niet gehoord: ‘Er breekt een boerenrevolutie uit’

Boze boeren bezetten het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel, boze boeren blokkeren A2 bij Liempde, boze boeren doen aangifte tegen landbouwminister Schouten. Het is duidelijk: de boeren voeren weer actie. “Er breekt eigenlijk een boerenrevolutie uit nu”, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF). De acties hebben bijna allemaal te maken met het verminderen van stikstof in Nederland. De boeren willen hier over mee denken en praten, maar voelen zich niet gehoord. “De boeren zijn het ook echt helemaal zat. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen”, zegt de FDF-voorzitter uit Sint Hubert. “We hebben een alternatief plan aangeboden, maar daar gaan ze niet serieus op in. Iedereen walst maar gewoon door.” Het plan waar nu vooral gesteggel over is, is het geven van minder eiwitrijk voedsel aan vee. Landbouwminister Carola Schouten wil er met de tijdelijke maatregel voor zorgen dat er minder stikstof wordt uitgepoept. Veehouders die toch te veel eiwit geven, krijgen vanaf 1 september een boete van 2500 euro. Zorgen over gezondheidVoor de boeren reden om weer massaal met de tractoren de weg op te gaan. Ze maken zich zorgen over het welzijn en de gezondheid van hun vee bij dit plan. Iets wat onderschreven wordt door dierenartsen. De boeren willen niet dat koeien en varkens ziek worden of dat er vroeggeboortes ontstaan door het minder eiwitrijke krachtvoer. De actievoerders zijn niet alleen boos op Schouten, maar ook op een supermarktketen als Jumbo. Omdat de stikstofmaatregelen geld kosten, vinden de boeren dat ze meer moeten krijgen voor hun producten. De reacties op de protesterende boeren zijn wisselend. Sommige mensen staan volledig achter ze, anderen zijn er wel een keer klaar mee. “Het zijn elke keer weer nieuwe regels, elke keer weer nieuwe toestanden. Ik snap dat buitenstaanders het niet echt snappen”, aldus Van den Oever. “Maar als heel Nederland boos wordt, is het misschien ook wel eens tijd dat minister Schouten gaat luisteren. Dat ze het eens op gaat lossen met de boeren.” Meer actiesVolgens Van den Oever zijn de acties dan ook nog lang niet klaar. “Ik denk dat we nog maar aan het begin staan”, zegt hij. Farmers Defence Force verwacht dat de acties in hevigheid zullen toenemen de komende dagen. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de actiegroep zelf nog geen protesten op de planning staan, maar dat de meeste acties nu spontaan vanuit boeren zelf ontstaan. "Daar staan wij volledig achter. Ze krijgen wat ze verdienen. Ik heb nul medelijden." LEES OOK: Boze boeren bezetten hoofdkantoor Jumbo Veghel, demonstratie rond halftwaalf beëindigd Boze boeren spontaan de weg op om actie te voeren: 'We hebben ons punt gemaakt' Boeren doen aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten en haar 'achterlijke beleid' LTO en Farmers Defence Force kraken stikstofplannen commissie Remkes, mogelijk acties

Kans op kalfjesdrieling is één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij

Drie op een rij voor boer Pieter Swinkels. Zaterdagochtend schonk koe Tonny op zijn boerderij in Boerdonk het leven aan een drieling. De kans dat zoiets gebeurt, is één op acht miljoen. "Nee, geen beschuit met muisjes, daar zijn we te nuchter voor. We drinken er wel een glas melk op", klinkt het lachend aan de telefoon. De drie kalveren Juul, Fem en Mats blaken van gezondheid. Ook moeder Tonny staat er fris bij, vertelt Josine van Hoof. Ze zat aan keukentafel met haar kinderen toen om kwart voor acht partner Pieter belde. "Je moet echt komen kijken", klonk het met enige opwinding. Laarzen aanJosine, Pim (5), Lars (3) en Ties (bijna 1) schoten in hun laarzen en holden naar de stal. Daar waren Pieter en zijn vader Gerrit al druk doende met de bevalling. Aanvankelijk voelde Pieter vier hoefjes. Josine: "Een tweeling dachten we eerst, dat gebeurt vaker. Toen plots nummer drie ter wereld kwam. Hoe bijzonder de drieling is, weet vader Gerrit Swinkels maar al te goed. Hij is al meer dan vijftig jaar boer en had zoiets niet eerder beleefd. Hoewel, tot voor kort. Want in september 2017 kwam er op de boerderij ook een drieling kalveren ter wereld. "We gaan nooit op vakantie en toen waren we net een paar dagen weg", zegt Josine. Vader Gerrit zorgde als invaller voor een vlekkeloze bevalling. Ook de toegesnelde veearts destijds, had zoiets nooit gezien. Stikstof en eiwitToeval of vruchtbare Boerdonkse grond? De familie Swinkels maakt zich daar niet al te druk over. Ze zijn gewoon erg blij dat moeder en kalveren gezond zijn. Dat telt. Ook de familie Swinkels zit middenin een discussie over de omvang van de veestapel en het stikstofbeleid in Nederland. Komen drie kalveren tegelijk dan wel gelegen? Josine: "Het gaat om twee vaarsjes en een stiertje. Die laatste gaat geen melk geven dus die doen we weg. De helft van onze kalveren gaan sowieso van de hand om binnen de vergunningsnorm te blijven." Dat minister Carola Schouten van Landbouw nu de hoeveelheid eiwit in het veevoer wil verminder om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, vindt geen genade in de ogen van de familie Swinkels. "Dierenmishandeling", klinkt het vanuit Boerdonk. "Deze kalfjes hebben keihard eiwitten nodig om aan te sterken en uit te groeien tot gezonde koeien", zegt Josine. Dus op hoeve Swinkels zal er komende weken geen dieet worden doorgevoerd.

Waarom melkveehouders boos zijn over 'eiwitplan' minister Schouten

De melkveesector en minister Schouten zijn het over een ding eens: koeien moeten minder eiwitrijk voer krijgen. Dat levert stikstofreductie op, zodat er weer meer huizen gebouwd kunnen worden. Maar de boeren en Schouten lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan over de manier waarop dit moet gebeuren. De minister wil een limiet aan de toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer. Dat is het aanvullende voedsel voor koeien naast bijvoorbeeld gras, mais of hooi. Melkveehouders riskeren vanaf 1 september een boete van 2500 euro als ze krachtvoer gebruiken of op voorraad hebben met te veel eiwit. Twee dagen op en rij voerden agrariërs actie tegen dit plan. Trucks van Defensie blokkeerden vanmorgen de binnenstad van Den Haag om te voorkomen dat boeren op trekkers opnieuw het Binnenhof zouden bereiken. De protestacties vandaag verliepen het grootste deel van de dag rustig. Uitzondering was de inmiddels opgeheven blokkade van de A1 vanmiddag bij Deventer: Als grootste bezwaar tegen het plan noemen boeren de gezondheidsrisico's voor koeien. Dat wordt onderschreven door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Veevoerdeskundige Jan Dijkstra van de Universiteit Wageningen is het eens met de dierenartsen. "Als bijvoorbeeld een jong kalf te weinig eiwit krijgt, kan die later problemen krijgen. Denk aan gevoeligheid voor ziektes of een verminderde vruchtbaarheid." Het plan van de minister maakt het volgens Dijkstra moeilijker om vee een gebalanceerd dieet te geven. Want het gevolg kan zijn dat de veehouders meer voer geven om aan dezelfde hoeveelheid eiwit te komen als eerst. Daardoor kunnen de koeien en kalveren te dik worden. 'Duizenden boeren getroffen' Zo'n veertig procent van de 16.000 melkveebedrijven krijgt volgens Landbouworganisatie LTO last van het plan. Dat zijn de boeren die afhankelijk zijn van krachtvoer. Bijvoorbeeld omdat de gewassen die daar groeien beperkt zijn en onvoldoende zijn voor een gebalanceerd dieet. Minder eiwit in krachtvoer kan ook leiden tot minder melkproductie. "Het is op voorhand moeilijk te zeggen hoeveel dat scheelt", zegt Dijkstra. De eiwitinname kan volgens hem wel "een stuk lager" zonder dat koeien minder melk geven. Het effect op de melkproductie zal relatief gering zijn, zegt Wil Meulenbroek, voorzitter van de LTO-afdeling melkveehouderij. Het is volgens hem een ondergeschikt argument omdat het vooralsnog gaat om een tijdelijke maatregel tot 1 januari 2021. Maar de schade aan de dieren kan wel wel permanent zijn. "Melkveehouders moeten kiezen tussen twee keuzes die verkeerd zijn", legt Meulenbroek uit. "Kies je voor dierenwelzijn of hou je je aan de regels van de minister? Melkveehouders hebben het gevoel dat er geen begrip is voor hun situatie." Afgelopen nacht in de Tweede Kamer bleek dat begrip er wel te zijn. De Kamer stemde in met een motie om het alternatieve plan van de boeren door het Planbureau voor de Leefomgeving te laten doorrekenen. Wat stellen melkveehouders voor? Als alternatief willen melkveehouders zelf de regie houden over het dieet van de koeien en beloven ze hun dieren 3 procent minder eiwit te voeren. Dat wordt volgens de LTO berekend op basis van de hoeveelheid eiwit die een boer de tweede helft van 2018 heeft verbruikt. Veevoerexpert Dijkstra denk dat dit alternatief - zolang de boeren hun belofte nakomen - op papier iets beter is voor het welzijn van de dieren. Want die kunnen het beste inschatten wat een dier nodig heeft om gezond te blijven. Minister Schouten zegt dat ze geen "zoete broodjes met de boeren wil bakken": Minister Schouten betwijfelt of er überhaupt genoeg tijd is om het plan van de melkveehouderij door te lichten. Ook benadrukt ze dat volgens haar de gezondheid van de dieren in het huidige plan wel gewaarborgd is. Er komt hulp voor boeren die kunnen aantonen dat hun dieren in problemen raken. Bovendien biedt het alternatieve plan, waarbij de boeren vrijwillig minder eiwit toedienen, geen juridische garantie voor de benodigde stikstofreductie, zegt de minister. "We hebben er weken over gesproken met de sector, maar uiteindelijk was de conclusie dat het voorstel niet zou leveren wat we nodig hebben om weer huizen te kunnen bouwen." De maatregel moet een ammoniakreductie van 0,2 kiloton opleveren. Dat is weinig als je het vergelijkt met de jaarlijkse stikstofuitstoot van de melkveesector (280 kiloton, CBS), maar voldoende om de bouw van 75.000 woningen te kunnen realiseren.

Stikstofclaim zet in op relevante en kansrijke procedures

PERSBERICHT Niet het vele is goed, maar het goede is veel De afgelopen maanden zijn er weer allerlei ontwikkelingen geweest in het stikstof dossier. Adviesrapporten, kamerbrieven, kamer debatten, wetwijzigingen, overleg over de voermaatregel melkveehouderij en aangepaste provinciale beleidsregels kwamen voorbij. Dit wordt allemaal nauwlettend gevolgd door Stichting Stikstofclaim (SSC), samen met haar team juristen, veelal onzichtbaar voor aangeslotenen. Daarom deze update. Het bestuur heeft er namelijk bewust voor gekozen geen geld te besteden aan een hoop rumoer en een serie van kansloze achterhoedegevechten. Ons motto is ‘niet het vele is goed, maar het goede is veel’, maximale inzet wordt gepleegd zodra relevante en kansrijke procedures in beeld zijn. Beleidsvoornemens en maatregelen op basis van vrijwilligheid - geen basis voor een procedure. Veel ontwikkelingen zijn gebaseerd op adviezen of voornemens. Dat zijn bewegende doelen, die zich niet lenen voor een juridische procedure. Dat geldt ook voor maatregelen die uitgaan van vrijwilligheid, zoals de vrijwillige opkoop van bedrijven (in de nabijheid van N2000 gebieden). SSC volgt dit soort ontwikkelingen nauwlettend, maar start op basis daarvan geen procedures. Verkenning van enkele proefprocessen Met enkele aangesloten veehouders zijn we een traject van een proefproces gestart. Dat richt zich enerzijds op de afroming van latente ruimte (lees: niet gerealiseerde stalcapaciteit) bij een wijziging van een onherroepelijke vergunning zonder realisatietermijn, waarbij de ammoniakemissie gelijk blijft of zelfs daalt. Anderzijds steunen we een traject voor het opstellen van ‘een passende beoordeling’ ter onderbouwing van vergunningaanvraag. De kosten voor SSC zijn voor beide zaken beperkt tot enkele duizenden euro’s. Legalisatie van knelgevallen De Minister heeft al in 2019 toegezegd dat zij de knelgevallen, gedefinieerd als de PAS melders, wil legaliseren. Tot op heden is dat niet geregeld. Duidelijk is dat de Minister dat pas kan/wil doen nadat er een ontwikkelreserve van 20 mol/ha is opgebouwd, welke is gevuld vanuit bronmaatregelen. Een sigaar uit eigen doos? Het schiet in ieder geval niet op en legalisatie hoort snel geregeld te worden, nog voordat provincies aan de slag kunnen met gebiedsplannen. De groep knelgevallen is in de optiek van SSC breder dan de PAS melders, het betreft alle veehouders die te goeder trouw hebben gehandeld maar desondanks niet beschikken over een onherroepelijke wnb. SSC heeft haar juristen laten uitzoeken of de feitelijke ontwikkeling van de depositie ten opzichte van de referentiedata ruimte oplevert voor legalisatie van knelgevallen. Hierover is enkele malen gesproken met ambtenaren van het Ministerie van LNV. De juridische analyse is gedeeld. SSC wacht voorlopig even af welke route de Minister (samen met provincies) gaat kiezen voor legalisatie. Spoedwet en voermaatregel De afgelopen weken heeft de melkveehouderij overleg gepleegd met Minister Schouten over alternatieve voermaatregelen, die wel passen en op draagvlak in de sector kunnen rekenen. Deze week is gebleken dat dit geen resultaat heeft opgeleverd. SSC heeft al eerder gekeken naar de rechtmatigheid van de door LNV aangekondigde voermaatregel in relatie tot de Spoedwet. We pakken dit traject weer op, binnenkort wordt bepaald of er voldoende basis is voor een kansrijke procedure. Aerius niet doelgeschikt Het adviescollege onder leiding van de heer Hordijk heeft geconcludeerd dat Aerius niet geschikt is voor het doel. De onnauwkeurigheid van de berekende stikstof depositie op lokaal niveau sluit niet aan bij het detailniveau van het beleid. Aerius hanteert bovendien een discutabel verspreidingsmodel, dat NOx bevoordeeld ten opzichte van NH3. En er speelt meer. In de pers hebben we gelezen dat SATL op 23 juni jl. aangifte heeft gedaan van valsheid in geschrifte, omdat gesjoemeld is met de stikstofberekeningen van Airport Lelystad, waarbij selectief bronnen worden ‘weggelaten’. Recent heeft de Minister laten weten dat Aerius de basis blijft voor vergunningverlening en beleid en dat zal worden gewerkt aan doorontwikkeling. SSC bekijkt of het oordeel van het adviescollege en de reactie van de Minister aanleiding zijn om een procedure voor te bereiden. Onderbouwing stikstofbeleid Gaandeweg ontstaat steeds meer twijfel over de onderbouwing van het stikstofbeleid. Meer specifiek gaat het dan om de onderbouwing van de Kritische Depositie Waarden (KDW’n), de aanwijzing van N2000 gebieden, de relatie van ammoniak (NH3) met kwaliteit van natuur, de verschillende werking van NOx en NH3 in lucht/bodem/plant/water, de natuurwinst per mol stikstofreductie, de sociaal economische effecten van het beleid en de haalbaarheid van de beleidsdoelen. Het bestuur buigt zich hierover met experts. Indien kansrijk, zal dit de belangrijkste procedure worden die SSC gaat opstarten, met het grootste beslag op tijd en middelen. Onderdeel van een dergelijk traject zal zijn dat we op voorhand het bevoegd gezag waarschuwen dat alle schade die men willens en wetens onnodig berokkent op basis van slecht (onderbouwd) beleid, op de overheid verhaald zal gaan worden.

Farmers Defence Force kondigt nieuwe boerenactie aan: 'Gas erop'

Boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) kondigt nieuwe acties aan voor donderdagavond. Voorzitter Mark van den Over uit Sint Hubert spreekt van 'wilde acties door heel het land.' "Op toeren voordat het te laat is", zo is te lezen in de oproep. "We gaan om vast een kleine waarschuwing af te geven aan de heren politici. Ga gerust vast eens door de straat rijden bij de Tweede Kamerleden of kom met auto of trekker naar Den Haag." Of en hoeveel Brabantse boeren aan de actie meedoen, is niet duidelijk. "Het is veel te laat om het nog centraal te coördineren. Het is ieder voor zich en god voor ons allen", zo reageert de voorman. StikstofFDF steunt hiermee een oproep van Agractie, die de trekkers richting Den Haag dreigt te brengen. Dit omdat ze fel tegen tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dat wil doen, stuit veehouders tegen de borst. "Boeren gaan niet accepteren dat gezondheid van hun dieren in de waagschaal wordt gelegd", zegt Bart Kemp van Agractie tegen het ANP. De actiegroep riep eerder met succes op tot grote demonstraties in Den Haag en stelt dat "boeren door heel Nederland op het punt staan massaal de weg op te gaan." Laatste kansDe Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen. Kemp noemt dit "de laatste kans om verantwoordelijkheid te nemen" voor de politiek. Minder eiwitrijkvoer vermindert overigens ook de melkproductie van koeien. De branche heeft een alternatief plan gemaakt, maar dat kan vooralsnog niet op instemming van het ministerie rekenen.

#Fosfaatrechten - Kleine wijziging, vervelende gevolgen

Minister Carola Schouten van LNV maakte ruim een maand geleden een wetsvoorstel bekend dat onschuldig leek. Het kreeg niet veel aandacht in de vakbladen, maar volgens mij heeft de voorgestelde wijziging vervelende praktische gevolgen. NICO BOUWMAN, ADVOCAAT AGRARISCH RECHT Het wetsvoorstel probeert een aantal weeffouten in het fosfaatrechtenstelsel te herstellen. Zo probeert de minister de definitie van melkvee duidelijker te maken, zodat een veehouder beter weet voor welk vee fosfaatrechten nodig zijn. De fosfaatregels zijn niet duidelijk en de rechter tikte de minister eerder op de vingers over het intrekken van fosfaatrechten bij onder meer vleesveehouders. Volgens de rechter heb je nu ook fosfaatrechten nodig voor bijvoorbeeld vrouwelijk jongvee voor de vleesveehouderij. Het doel dat je op enig moment met het vee hebt, is nu bepalend voor de vraag of je er fosfaatrechten voor nodig hebt. Door de nieuwe definitie in het wetsvoorstel wordt dit aangepast. Niet alleen het doel, maar ook de eindbestemming wordt dan bepalend. Denk aan het volgende voorbeeld: een zoogkoeienhouder houdt een vrouwelijk rund vanaf de geboorte als vleeskalf. Anders gezegd: het vaarskalf wordt afgemest met als doel op enig moment volgroeid naar de slacht te worden afgevoerd. Na drie maanden verkoopt de zoogkoeienhouder het kalf en de koper besluit het kalf toch op te fokken tot zoogkoe, waarna het rund op den duur zelf ook afkalft. Beide veehouders doen niet mee aan de vrijstellingsregeling. Ik vrees dat dit wetsvoorstel leidt tot onwerkbare situaties voor veehouders en handelaren Volgens de huidige rechtspraak geldt dat dit rund voor de eerste drie maanden niet onder het begrip melkvee valt en dat de eerste boer daarvoor dus geen fosfaatrechten nodig heeft, maar na deze drie maanden wel. Volgens de nieuwe definitie in het wetsvoorstel zijn er vanaf de geboorte van dit rund al fosfaatrechten nodig, omdat het rund zelf uiteindelijk een kalf krijgt. Ik vrees dat dit leidt tot onwerkbare situaties voor veehouders en handelaren. Je zou iedere keer een contract moeten ondertekenen met een kettingbeding, om te voorkomen dat het verkochte rund onbedoeld een kalf krijgt en er met terugwerkende kracht fosfaatrechten nodig zijn. Ik heb via de internetconsultatie aan de bel getrokken om te voorkomen dat dit zo wordt ingevoerd. Hopelijk wordt dit rechtgezet, voordat het wetsvoorstel wordt aangenomen. https://www.nico-advocatuur.nl