Gratis aanmelden    Negeer

Voor de duurzaamheid overstappen op een plantaardig dieet blijk lastig, kweekvlees lijkt dé oplossing

 -  Sinds de hamburger van 200 duizend euro vijf jaar geleden is de ontwikkeling van kweekvlees in een stroomversnelling geraakt. Een Amerikaans bedrijf beweert zelfs nog dit jaar een product te kunnen p…

'Maisteelt moet verduurzamen om de teelt te behouden'

 -  Er wordt door mensen buiten de landbouwsector vrij negatief naar de snijmaïsteelt gekeken met name vanwege de hoge uit- en afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. …
Prikkebord | Reageer

Robots doen pogingen aardbeien te plukken

 -  Zijn robots inmiddels geavanceerd genoeg om aardbeien te kunnen plukken? Robotdeskundige Bob Pitzer, medeoprichter van het bedrijf Harvest CROO Robotics, legt uit dat het nog altijd moeilijk is om me…

Meer drijfmest, minder kunstmest

 -  Aan de hand van de resultaten uit de KringloopWijzer van de 50 leden van de Vereniging voor Bedrijfsontwikkeling Rundveehouderij in Flevoland (VVB) is berekend dat op de 20.000 ha die de melkveehoude…
Prikkebord | 8 reacties

Jager brengt ganzenvlees via WhatsApp aan de man

 -  Voor jager Reinier Enzerink ligt er samen met collega's in Gelderland een opgave om dertigduizend ganzen af te schieten. Het geschoten ganzenvlees brengt hij via een eigen WhatsApp-groep aan de man. …

‘Goed nadenken over bedrijfsstrategie bij grote ruwvoervoorraad‘

 -  In 2017 hebben melkveebedrijven gemiddeld fors meer krachtvoer gevoerd. De ruwvoervoorraden zijn echter ook toegenomen. Alfa Accountants raadt daarom veehouders aan om tijdig na te denken hoe zij dez…
Prikkebord | 38 reacties

Verzetten vleesvervangers de bakens?

 -  Jaap Korteweg, De Vegetarische Slager, neemt de leden van het Ingredients For Food Innovators-netwerk op donderdag 12 april mee in de wereld en vooral de toekomst van de vleesvervangers. Ook niet-led…

'Rust, reinheid en structuur belangrijk voor Zorgbuurderij De Wilde Haan'

 -  "Zorgen voor stabiliteit en rust, dat is onze eerste prioriteit", vertelt ondernemer Jannes Janssens na de overname van het woon- en dagbestedingscentrum voor zwaar autistische jongeren Zorgbuurderij…

'Met het huidige mestbeleid zijn onze milieudoelen onhaalbaar’

 -  We hebben te veel poep in Nederland. Onze runderen (4 miljoen), varkens (12 miljoen) en kippen (105 miljoen) produceren zoveel mest dat de boeren het niet kwijt kunnen op het land. Doordat we te veel…

Trekkerverkoop levert in

 -  De Nederlandse trekkerverkoop is in de eerste maand van 2018 een stuk lager dan in de eerste maand van 2017. Dat blijkt uit cijfers van Fedecom. In januari werden 113 trekkers verkocht, een jaar eer…
TractorFan | 1 reacties

Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa

 -  Met een gemiddelde prijs van 63.000 euro per hectare landbouwgrond, was Nederland in 2016 koploper in de EU. De prijs van bouwland in elke regio van Nederland lag boven alle beschikbare nationale gem…
Prikkebord | 9 reacties

Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten

 -  De I&R-werkgroep die vorige maand in het leven is geroepen, heeft inmiddels vijftien verbeterpunten geïdentificeerd voor het I&R-systeem. Een deel van die punten wordt de komende tijd getoetst en ui…
Prikkebord | 7 reacties

Bloembollen booming business

 -  Steeds meer landbouwgrond is bestemd voor de bloembollenteelt. Het zijn wel grote bedrijven. Voor kleine bollenboeren is weinig toekomst. …

Bollenteelt Veluwe alleen met vergunning

 -  Bollentelers op de Veluwe mogen deze teelt alleen nog voortzetten langs een Natura 2000-beek als ze daarvoor een vergunning hebben van de provincie. Dat staat in het definitieve beheerplan Natura 200…

Veenafbraak mogelijk af te remmen met laag klei op veen

 -  Het jaarlijks aanbrengen van een dun laagje klei op veenweidenpercelen zou de mineralisatie van het veen kunnen vertragen en de bodemdaling afremmen. Ook beperkt het aanbrengen van de klei de CO2-uit…

Norm 'Brandveiligheid grote veestallen' gepubliceerd

 -  De norm voor brandveiligheid van grote veestallen, NEN 6060, is gepubliceerd. De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of een groot brandcompartiment van ee…

Denemarken overweegt hek van 70 km tegen varkenspest

 -  Denemarken wil een 70 kilometer lange afsluiting langs zijn grens met Duitsland bouwen in een poging de Afrikaanse varkenspest te bedwingen. De afsluiting is ontworpen om wilde zwijnen en evenzwijnen…

Zomerse ingeving leidt tot papier waar (g)een luchtje aan zit

 -  Het inzicht kwam tijdens een lome zomerdag op Kreta. Alexander Bismarck zat op het terras van zijn vakantiehuisje, terwijl even verderop geiten zich tegoed deden aan het droge gras. Dat proces ken i…

Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa

 -  Met een gemiddelde prijs van 63.000 euro per hectare landbouwgrond, was Nederland in 2016 koploper in de EU. De prijs van bouwland in elke regio van Nederland lag boven alle beschikbare nationale gem…

Duurzame vis van de toekomst komt uit de kweekvijver

 -  Hebben we over twintig jaar nog voldoende vis voor de groeiende wereldbevolking? Niet uit de zeevisserij, zegt prof. Johan Verreth. “De honderd miljoen ton vis die straks extra nodig is zal uit kwe…
GEVRAAGD EN AANGEBODEN
MELKVEEFOSFAATRECHTEN

Vrijblijvend deskundig advies, bel Pieter Schuit voor meer info!

06 489 551 37
ook buiten kantooruren.