‘Boer mag niet de dupe worden van fusies’

 - 

Waterschap houdt waterpeil maximaal om gevolgen droogte te beperken

 -  Waterschap Drents Overijsselse Delta bestrijdt de droogte door het waterpeil zo hoog mogelijk te houden. Dit geldt voor een gebied dat zich uitstrekt van Assen tot Deventer en van Kampen tot Hoogevee…

Soja van Nederlandse teelt maakt in 2017 weer stap vooruit

 -  Nederlandse soja kan in 2017 een stap voorwaarts maken. Volgens medewerkers van Agrifirm zit het weer mee, is het areaal groter en zijn er grotere percelen gezaaid, die een beter eindrendement geven.…

negatieve effecten van chemische bestrijding beperken doe je doormiddel van duurzame spuittechnieken

 -  Door de keuze van de juiste spuittechniek kun je negatieve effecten van chemische bestrijding beperken. Door de juiste doppenkeuze kun je uitspoeling of of drift beperken. De Wingssprayer scoort goed…

Ganzen houden overheid en boer in ijzeren greep

 -  De Nederlandse delta, waterrijk en met vruchtbare landerijen is een aantrekkelijk foerageer- en broedgebied voor ganzen. Mede door de klimaatverandering groeit de populatie in alle seizoenen. De vera…

Tarwe op zand staat volledig te verdrogen

 -  De Zuid-Franse boeren zijn al begonnen met de tarweoogst, de eerste Duitse tarwetelers maken zich op voor dit weekend en in Nederland is de eerste wintergerst er al af. De tarwe gaat ondertussen hard…

Beatrix 70 maakt eerder 10.000 kilo vet en eiwit dan 100.000 kilo melk

 -  Beatrix 70 van de familie Spruit uit Zegveld (UT), de Russel-dochter van de via de Beste Boerenkoe-verkiezing bekend geworden Beatrix 39, maakte onlangs als eerste koe in Nederland de 10.000 kilo vet…
Prikkebord | 4 reacties

Kringloopwijzer niet ingevuld: melk de put in

 -  Melkveehouder Henk Gommer uit Zevenhuizen in Groningen heeft vanochtend een volle tank met 2.600 kilo melk laten weglopen in de mestkelder. Gommer weigert de Kringloopwijzer in te vullen, en nu haalt…
Prikkebord | 2 reacties

Nukaprijzen pieken relatief hoog in 2017

 -  Op de veemarkt in Leeuwarden blijven de nukaprijzen stijgen. Een zwartbont stierkalf van meer dan 50 kilogram leverde deze week gemiddeld 162,50 euro op. Dat blijkt uit cijfers van veemarkt.nu. Een d…
Prikkebord | 3 reacties

negatieve effecten van chemische bestrijding beperken doe je doormiddel van duurzame spuittechnieken

 -  Door de keuze van de juiste spuittechniek kun je negatieve effecten van chemische bestrijding beperken. Door de juiste doppenkeuze kun je uitspoeling of of drift beperken. De Wingssprayer scoort goed…
TractorFan | Reageer

Duurzaam diervoer: twee voetbalvelden vol met larven

 -  Insectenkweker Protix gaat een fabriek bouwen in Den Bosch van zo'n twee voetbalvelden groot. Tachtig mensen gaan er honderden miljoenen soldaatvliegen kweken voor diervoeding. Protix, in 2009 opger…

Dijksma maakte weg vrij voor nieuwe emissiereductie technieken

 -  Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil dat stalsystemen die de emissie van ammoniak, fijnstof en geur reduceren, sneller toegang krijgen tot de markt en beschikbaar komen voor veeh…
TractorFan | Reageer

Blog: 'De middelvinger'

 -  Sinds dit jaar lopen de koeien bij mij thuis, op melkveehouderij Van den Biggelaar-Van Kreij in Uden, weer in de wei. Ze stonden ruim 10 jaar op stal. In deze serie beschrijf ik waarom de koeien dest…
Prikkebord | 5 reacties

Rabobank: stabiele melkprijs, invloed GVE-regeling wordt zichtbaar

 -  In het eerste kwartaal van 2017 nam de melkproductie in de EU af met 1,1% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Na een aanzienlijk prijsherstel in het laatste kwartaal van 2016 bleef de ge…
Prikkebord | Reageer

PAS wordt gedeeltelijk herzien, AERIUS Register tot 1 september niet beschikbaar

 -  De bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) betrokken bevoegde gezagen – het Rijk en de 12 provincies – hebben besloten om het programma gedeeltelijk te actualiseren. Als gevolg daarvan kan er van…

Waarom deze boer een volle melktank de gierput in laat lopen

 -  Henk Gommer uit Zevenhuizen leegt donderdagmorgen een bijna volle melktank in de mestkelder. De reden: de melkveehouder uit het Westerkwartier heeft de Kringloopwijzer niet ingevuld. De Nederlandse …
Prikkebord | 45 reacties

Als het gaat regenen in de Achterhoek gaat het ook echt los

 -  ACHTERHOEK - Tropisch warm. En bij tropisch weer hoort ook een tropische regenbui. Die komt er waarschijnlijk vanmiddag aan. En als die komt is het ook een beste bui. …

Veredeling bindt Frankrijk en Nederland

 -  Hoewel concurrent van elkaar, is er een sterke verwevenheid tussen de Nederlandse en Franse veredelingssectoren. Er is sprake van strategische allianties en vestigingen over en weer, zowel in de plan…

Melkprijs voor consument verder omhoog

 -  Op de consumentenmarkt is de prijs van verse halfvolle melk en magere melk verder gestegen. Binnen een half jaar is de prijs van verse melk met een derde toegenomen. …
Prikkebord | 2 reacties

'Wettelijke status geeft duidelijkheid rond zzp'ers'

 -  Ondernemersvereniging ONL lanceert vandaag een voorstel voor nieuwe zzp-regelgeving: een eigen wettelijke status voor zzp'ers. Een logisch idee, vindt ZZP Nederland, maar: hoe vul je het in? …
Kies voor grondgebonden! - Landbouwgrond te koop of te huur. Dagelijks nieuw aanbod met diverse percelen. Landbouwgrond.nu
Advertentie