Gratis aanmelden    Negeer

Duivenmelkers balen van gepamper van roofvogels: 'Ze eten onze duiven op'

 -  Duivenmelkers zijn het beu om hun geliefde postduiven te verliezen door aanvallende roofvogels. Ze stellen dat er in Nederland te veel slechtvalken, haviken en sperwers leven, doordat die vogels al j…

'Akkerbouwer is veehouder van het bodemleven'

 -  Voor een goede bodemkwaliteit helpt het als de akkerbouwer of vollegrondsteler zichzelf ziet als 'veehouder van het bodemleven'. Teeltadviseur Pierre Cammaert van Delphy gebruikte deze beeldspraak om…

Schapenhouder uit Lierderholthuis houdt zijn hart vast

 -  Hij verloor deze week maar liefst 26 schapen: Nico Kalter in Lierderholthuis. Of het de wolf was of een ander dier wordt momenteel onderzocht. Feit is wel dat het een drama is voor de schapenhouder, …

Jetske doet haar boodschappen op de Herenboerderij: 'De varkens liggen nu als vlees in de diepvries'

 -  BOXTEL - Altijd groenten en fruit in huis, vers van de akker. En alleen vlees van dieren die een goed leven hebben gehad. Dat klinkt veel mensen goed in de oren. Voor Jetske Thielen uit Vught is het …

Beleef de boerderij

 -  Op een boerderij een kijkje nemen is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Vandaar dat melkveehouderijbedrijf. De Heihoeve zich aangesloten heeft bij een initiatief om burgers meer bij het boere…

Vrij baan voor criminelen op platteland door gebrek aan toezicht

 -  Wietplantages, drugslabs, stroperij. De veiligheid op het platteland in Gelderland is in het geding. Er moeten meer Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komen voor beter toezicht in het buitenge…

Bladluizen: Serieus aan de bak met selectie pootgoed

 -  Goed en tijdig selecteren van pootgoed is dit jaar van groot belang. Na de vele afkeuringen in de nacontrole vorig jaar en de hoge luizendruk is de uitgangssituatie op z’n zachtst gezegd ongunstig.…

Solar Magazine - Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

 -  Nieuwe saldering zonnepanelen in de maak …
Prikkebord | 15 reacties

'Biologische kippen- en eierenboeren gebruikten verboden middelen'

 -  Ruim 60 biologische kippen- en eierbedrijven hebben de afgelopen jaren fipronil en andere verboden stoffen gebruikt, zonder dat de door de overheid aangewezen toezichthouder iets in de gaten had. De …

Alex boert in Wierden, maar voor hoe lang nog?

 -  WIERDEN - Trots staan ze voor hun boerderij, blonde Eva op de arm, baby in de buik. Het is echter zeer de vraag of Alex zijn gezin als boer kan blijven onderhouden. …
Prikkebord | 108 reacties

Forse verhoging waterschapsheffing van de baan

 -  Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is van de baan. In het definitieve voorstel van de Unie van Waterschappen worden diffuse verontreinigingsbronnen zoals die vanuit de landbouw n…

Dierenarts stelt vaker diagnose fosfortekort bij koeien

 -  Het aantal koeien met fosfortekort lijkt de laatste jaren te stijgen. Vooral koeien met rode urine worden vaker gesignaleerd. Dat stelt dierenarts Folkert Postma van Dierenkliniek Wolvega. Ook komt n…
Prikkebord | 21 reacties

RIVM heeft een derde ammoniakmeetpunt vlakbij stal

 -  Naast de meetpunten in Vredepeel en Wekerom staat ook het LML-meetpunt in Zegveld binnen 300 meter van een stal. …

WUR schetst de contouren van de nieuwe kringlooplandbouw

 -  We kringlopen wat af. Originele beschrijving Drie Wageningse deskundigen praatten deze week de Tweede Kamer bij over kringlooplandbouw. Er is een radicale omslag van ons voedselsysteem nodig, s…
Prikkebord | 19 reacties

Jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien

 -  Jagers en boeren hebben vorig jaar zeker 281 reekalfjes gered van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder de leden heeft gehouden. Er werd door 66 jagers aan m…

Boer ziet inkrimping veestapel als kans

 -  Boeren op Schiermonnikoog gaan uiterlijk in 2020 35 procent minder koeien melken om aan natuurdoelen tegemoet te komen. Om het inkomstengat op te vangen, richten ze een zuivelboerderij op waar hun me…

Veehouderij is zo goed als failliet

 -  De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt. Door Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk De inte…

Het is hoog tijd voor een Ministerie van Voeding

 -  Ruim twintig Masters studenten van de Radboud Universiteit (Nijmegen), afkomstig uit de hele wereld, dachten de afgelopen twee maanden na over heel uiteenlopende aspecten van voedsel in het kader van…

Forse verhoging waterschapsheffing van de baan

 -  Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is van de baan. In het definitieve voorstel van de Unie van Waterschappen voor een herziening van de waterschapsbelastingen worden diffuse vero…

'Melkveehouders onderschatten infectie'

 -  Wanneer een melkveehouder een koe of kalf moet afvoeren, is vaak een infectie de oorzaak daarvan. Melkveehouders onderschatten vaak het effect van een infectie. Voor MS Schippers is het een reden om …
Prikkebord | 13 reacties
GEVRAAGD EN AANGEBODEN
MELKVEEFOSFAATRECHTEN

Vrijblijvend deskundig advies, bel Pieter Schuit voor meer info!

06 489 551 37
ook buiten kantooruren.