Regelgeving

Al het Regelgeving nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Regelgeving nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Regelgeving nieuws

LTO: "Europese plannen nog ver van realiteit voedselvoorziening"

22-05-2020 - 0 reacties De Nederlandse land- en tuinbouw loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en duurzaamheid bij het maken van voedsel en andere groene producten. De van-boer-tot-bord en biodiversiteitsstrategie kunnen een kans zijn om de positie van de Nederlandse boer en tuinder te versterken door de wet- en regelgeving van…


NVWA publiceert handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen

21-04-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een handboek Regelgeving voor specifieke groepen samengesteld en gepubliceerd. In het handboek wordt aandacht besteed aan voeding voor specifieke groepen als zuigelingen, jonge kinderen, zieke mensen en mensen met overgewicht. Onderwerpen als flesvoeding en peutermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik en maaltijdvervangers komen aan bod. Het handboek is bestemd voor professionals en is te raadplegen via de site van de NVWA.


Gemeente versoepelt normen PFAS: geen vertraging meer bij bouwprojecten

09-04-2020 - 0 reacties Het wordt makkelijker om grond en bagger te verplaatsen in de gemeente Utrecht. Het gemeentebestuur versoepelt de regelgeving rondom de zogenoemde PFAS, zo is donderdag bekendgemaakt.


'Onherroepelijk verleende Natuurbeschermingswetvergunning is geen rustig bezit'

27-03-2020 - 0 reacties De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is de Europese Habitatrichtlijn. Onderdelen van de regelgeving zijn om die reden onverbindend verklaard. Het effect van de uitspraak voor onder het PAS ‘meldingsplichtige projecten’ is groot. Maar zelfs de onherroepelijke verleende vergunning binnen de Wet op natuurbescherming lijkt geen rustig bezit te zijn, stelt advocaat Paul Bodden van het kantoor Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen.


Twijfel over onafhankelijkheid Koemonitor-arts

04-02-2020 - 10 reacties Een dierenarts die werkt voor Koemonitor, het bedrijfsgezondheidssysteem dat de zuivelindustrie heeft ingevoerd, kan zich waarschijnlijk geen onafhankelijke dierenarts noemen. Daarmee voldoet die dierenarts en ook het systeem waarin hij werkt, niet aan de Europese regelgeving Dit blijkt uit een brief van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) aan een groep FrieslandCampina-leden. FrieslandCampina is van plan om zelf contracten af te sluiten met dierenartsen voor de Koemonitor-controles.


Dit verandert op 1 januari (voor jouw portemonnee)

25-12-2019 - 0 reacties Op 1 januari verandert er weer veel als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, en door het belastingplan van het kabinet dat deels in werking treedt. Wat betekenen die veranderingen voor jouw portemonnee? Een selectie uit de vele maatregelen:


Countus: Schouten te kort door de bocht bij stikstofbeleid

12-12-2019 - 0 reacties Accountants- en advieskantoor Countus organiseert een serie bijeenkomsten over de ontwikkelingen rondom het stikstofbeleid en de eventuele gevolgen hiervan voor boeren. Volgens jurist Aagje Tymersma van Countus gaat landbouwminister Carola Schouten te kort door de bocht als het gaat om haar plannen voor nieuwe regelgeving.


Europese regelgeving belemmert biologische gewasbescherming

26-11-2019 - 0 reacties Gewasbeschermingsmiddelen moeten duurzamer worden. Biologische middelen die werken op basis van nuttige micro-organismen en insecten krijgen daarom de voorkeur van de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Maar door de Europese regelgeving is de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen onnodig duur, stug en tijdrovend is. Daardoor komen er minder duurzame middelen op basis van micro-organismen op de markt. Dit staat een snelle groene transitie van de landbouw in de weg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer Wageningen University & Research.


Pluimveehouder uit Hoogeloon kan slecht uit de voeten met eisen per stal van de provincie

12-11-2019 - 0 reacties Pluimveehouder Ben Beerens uit het Brabantse Hoogeloon houdt vleeskuikenouderdieren verdeeld over 4 stallen. Hij moet voor 1 april een vergunningaanvraag indienen om aan de strengere milieu-eisen van de provincie Noord-Brabant te voldoen. Maar de oplossing die hij voor ogen heeft, dreigt stuk te lopen op regelgeving. Hij stelt vast dat de provinciale regels lijken af te wijken van het beleid van de Rijksoverheid.


Boerenacties nog niet op het hoogtepunt: deze herfst veel meer acties verwacht

09-11-2019 - 0 reacties De boerenprotesten zijn nog lang niet ten einde. Er is zoveel onvrede onder de boeren over de huidige regelgeving en opstelling van de overheid dat de actiebereidheid alleen maar zal toenemen. Samen met de sector probeert Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, oplossingen te bedenken om de stikstofimpasse te doorbreken. ,,We nemen nu verantwoordelijkheid, maar we accepteren het niet als de overheid ons straks in de steek laat.’’


Schouten rekent op flinke vertraging voor Europese bijenrichtsnoer

31-10-2019 - 0 reacties Woensdag 23 oktober heeft het Europees Parlement een voorstel afgewezen tot wijziging van de Uniforme Beginselen, waarmee grenswaarden uit het bijenrichtsnoer van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA zouden worden opgenomen in regelgeving. De Europese Commissie zal zich nu moeten beraden op een nieuw voorstel. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) acht een vertraging van een jaar niet uitgesloten. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer.


Landbouwminister Hilde Crevits pleit voor innovatie-vriendelijke regelgeving en minder regeldruk

31-10-2019 - 0 reacties Minder regels én regels die meer innovate-vriendelijk zijn. Dat wordt een van de grote uitdagingen van het Vlaams landbouwbeleid van minister Hilde Crevits. “Een goed, helder en duidelijk kader om te werken, kan rust brengen. Maar als het permanent verandert, dan zorgt dat vaak voor onrust.”
Lees verder…


Schouten: verwijt dat we niets deden met stikstofcrisis onterecht

28-10-2019 - 9 reacties Minister Schouten van Landbouw ontkent dat er op haar ministerie onvoldoende aandacht is geweest voor de juridische risico's van het stikstofbeleid. Zij zegt dit in een reactie op een reconstructie in de Volkskrant, waarin staat dat het ministerie allerlei waarschuwingen negeerde.
De Volkskrant schrijft dat er in april 2018 al een kritische analyse van het stikstofbeleid lag van een ambtelijke werkgroep. Daarin stond dat het zelfs zo ver kon komen dat de overheid al uitgegeven vergunningen weer moest intrekken. De analyse werd niet gedeeld met Schouten.
Schouten geeft toe dat zij dit rapport destijds inderdaad niet onder ogen heeft gekregen. Maar zij zegt dat de analyse wel "aan de basis van de verdere scenariovorming" heeft gelegen.
Alle scenario's op tafel
Het ministerie wist dat er sinds 2017 tweehonderd bezwaarschriften tegen stikstofvergunningen lagen bij de Raad van State. Schouten zegt vandaag dat er wel degelijk oog was voor een slechte uitkomst en "in bestuurlijke overleggen alle scenario's altijd op tafel hebben gelegen".
Toen kwam op 7 november 2018 het oordeel van het Europees Hof over twee bezwaarprocedures van natuurbeschermers. Daarin stond onder meer dat het verstrekken van stikstofvergunningen in Nederland ten onrechte was gebaseerd op stikstofbeperkende maatregelen, die in de toekomst nog genomen moesten worden.
Verbeteringen in de wetgeving
De Volkskrant schrijft dat ten minste twee provincies toen alarm sloegen. Vanuit Overijssel kwam een kritische analyse dat de overheid veel te optimistisch was. Die analyse werd door ambtenaren geheim gehouden. Brabant vertrouwde het stikstofbeleid ook niet meer, maar ging toch overstag.
Minister Schouten schrijft in haar reactie dat het ministerie en de provincies in gezamenlijk overleg besloten het oordeel van de Nederlandse rechter af te wachten. De overheid ging door met het verlenen van vergunningen op de oude manier. Ambtenaren zochten ondertussen naar verbeteringen in de wetgeving, voegt zij er aan toe.
In mei 2019 kwam het tweede negatieve oordeel, dit keer van de Raad van State. Die bevestigde de lezing van het Europees Hof. De belofte dat een vergunningaanvrager stikstofmaatregelen gaat nemen, is geen gegarandeerde bescherming voor Natura 2000-gebieden, was het oordeel.
Na deze uitspraak zijn alle vergunningsaanvragen van bijvoorbeeld boeren en de bouw in de ijskast beland omdat zij juridisch niet houdbaar zijn. Het kabinet moet de stikstofcrisis zien op te lossen.
Schouten zegt in haar reactie dat er al die tijd wel degelijk rekening werd gehouden met deze negatieve scenario's. Maar "de meeste ambtelijke capaciteit" werd ingezet om de regelgeving te verbeteren.
Evaluatie
De minister schrijft verder dat het goed is "om te reflecteren op hoe zaken zijn verlopen". "Tegelijkertijd vind ik het belangrijk nu vooral ook vooruit te kijken en alle energie te richten op het werken aan een oplossing voor de stikstofproblematiek."
Aan de Eerste en Tweede Kamer heeft Schouten al toegezegd met een beleidsreconstructie en een evaluatie te komen voor de zomer van 2020.


Grond-, weg- en waterbouw komt in verzet tegen PFAS en stikstof

18-10-2019 - 0 reacties Uit grote onvrede over de nieuwe regelgeving voor PFAS-stoffen en het huidige stikstofbeleid van het kabinet gaat de grond-, weg-, en waterbouwsector binnenkort de barricaden op. Hoe en wanneer de protestacties zijn, maakt de stichting Grond in verzet, die dezer dagen wordt opgericht, dinsdag bekend.


Boerenacties op provinciehuizen én in Den Haag

15-10-2019 - 0 reacties Vandaag zijn er door het hele land protestacties bij provinciehuizen. De maat is vol! Na jaren van toenemende wet- en regelgeving gaan boeren nu de straat op om hun stem te laten horen. Terecht volgens ons! NMV wenst alle actievoerders vandaag veel succes, en vindt...
Het bericht Boerenacties op provinciehuizen én in Den Haag verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Pech voor crossers: Essentocht Albergen afgelast vanwege mestwetgeving

11-10-2019 - 18 reacties ALBERGEN - Het bestuur motorclub De Toerenteller in Albergen heeft de 35ste editie van de Essentocht afgelast. De offroadrit voor coureurs op crossmotoren en quads kan niet terecht op de akkers van boeren. Een gevolg van de huidige regelgeving.

Het draait allemaal om de maisakkers in de gemeente Tubbergen waarover een groot deel van de dik 50 kilometer lange route van de Essentocht wordt uitgezet. De mestwetgeving verplicht boeren nu om deze na de oogst in te zaaien met zogeheten vanggewassen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gras, koolsoorten en mosterdplantjes. Die moeten voorkomen dat meststoffen zoals nitraat in het grondwater terechtkomen. De gewassen vangen als het ware die meststoffen.

Zodra de vanggewassen zijn ingezaaid, mogen de gronden niet meer worden betreden. Een motorrit is derhalve uitgesloten. Boeren die geen vanggewas zaaien na de maisoogst, lopen het risico op een boete. Ook op beschadiging staat een sanctie. De verscherpte controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Boeren, burgers en buitenlui... - dr Kelder en Co

05-10-2019 - 11 reacties

Originele beschrijving

Rijen dik stonden de tractoren van boze boeren op het Haagse Malieveld geparkeerd. Massaal werd er afgelopen dinsdag gehoor gegeven aan de oproep op naar Den Haag te komen om te protesteren. Maar tegen wat eigenlijk? ‘Ik vond het een uiting van frustratie en onmacht,’ betoogt prof. dr. Jan Douwe van der Ploeg, emeritus hoogleraar rurale sociologie aan de Wageningen Universiteit. ‘Terwijl, de boeren zijn een groep die zeer goed wordt gehoord en gewaardeerd en die ook financieel door de Nederlandse samenleving en door Europa wordt ondersteund. Waardering dus van alle kanten. Maar tegelijkertijd is er die grenzeloze frustratie en dat komt omdat boeren gevangen zitten in een ontwikkelingsmodel dat is vastgelopen’.Grappige paradoxFrustratie dus. Over regelgeving, beeldvorming en politici die elke keer een ander beleid voorstaan. Maar de boeren zijn een van de weinige beroepsgroepen die structureel inkomenssubsidie krijgen. Hoe zit dat dan? Van der Ploeg hierover: ‘Nederland krijgt per jaar zo’n 750 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies. Dat komt gemiddeld neer op twintigduizend euro per boerenbedrijf. En dat is een grappige paradox, dit zijn de competitieve bedrijven, die kunnen de confrontatie op de wereldmarkt aan. Maar ze zijn wel afhankelijk van die inkomensondersteuning. De ironie is, de kleine bedrijven krijgen vrijwel niets’. Alles gaat dus naar de grote jongens. En de landbouwlobby in Europa is zo sterk, hier gaat voorlopig ook niets aan veranderen. Dat zouden dus blije boeren moeten zijn.MinisterDan blijft de vraag: waarom zijn die boeren zo boos? Ruim tweeduizend tractoren in Den Haag. Kan het zo zijn dat de boeren die daar stonden onderling ook erg verdeeld zijn. Van der Ploeg denkt van wel en dat begint al bij de Minister van Landbouw, Carola Schouten: ‘Alle tegenspraken die inherent zijn aan de Nederlandse landbouw die komen bij deze minister terug. Ze laat het schip doordenderen en elke keer stuit die op een grens. Deze keer is dat stikstof, de volgende keer zal het energieverbruik zijn.’ En ook al verdient een boer fors meer dan modaal, daar staan wel torenhoge schulden door forse investeringen tegenover. De totale schuld van de agrarische sector is volgens Van der Ploeg meer dan dertig miljard. ‘De sector is bijna het Griekenland van de Nederlandse economie’. En daar zijn ook de banken debet aan, met name de Rabobank. ‘Die doet aan greenwashing,’ aldus de Wageningse emeritus hoogleraar. ‘Om de Nederlandse landbouw heen wordt de illusie van duurzaamheid gecreëerd. Terwijl het in zich een ‘kaduuk’ systeem is, dat voorbij de grenzen van samenleving en natuur is gegroeid’.Maar daar hebben we de boeren op het Malieveld niet over gehoord.


Schouten maant Tweede Kamer tot spoed met oog op behoud van derogatie in 2020 en 2021

25-09-2019 - 2 reacties De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn vergen wijzigingen van wet- en regelgeving die op verschillende momenten moeten worden geïmplementeerd. Dit verloopt vooralsnog conform de planning. Om voor het eind van dit jaar duidelijkheid te verkrijgen over verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021 is het belangrijk dat het wetsvoorstel voor wijziging van de Meststoffenwet en de onderliggende regelgeving tijdig in werking treden. Hiervoor is een tijdige behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer nodig. Dat benadrukt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.


Video: Inzicht krijgen in nieuwe regelgeving dankzij demonstratie driftreducerende spuittechnieken

24-09-2019 - 0 reacties Tijdens de landelijke demodag spuittechniek kregen de aanwezige akkerbouwers verschillende spuittechnieken en –methoden gepresenteerd. Op die manier hoopt organisator Delphy de telers duidelijkheid te geven in de nieuwe regelgeving rond driftreductie.


Waterschap Hunze en Aa’s: Handhaving op teeltvrije zones blijft nodig

18-09-2019 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa’s zal in 2020 weer handhaven op de naleving van teeltvrije zones in de open teelt. Handhaving is nodig omdat er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater worden aangetroffen. Het waterschap gaat eerst een gesprek aan met de telers die gewassen te dicht bij de insteek hebben gezaaid of gepoot. Zij krijgen de mogelijkheid de gewassen in de teeltvrije zone te verwijderen en zo weer te voldoen aan de regelgeving. Wanneer de gewassen niet worden verwijderd zal alsnog een dwangsom worden opgelegd.