Gratis aanmelden    Negeer

Vrij baan voor criminelen op platteland door gebrek aan toezicht

 -  Wietplantages, drugslabs, stroperij. De veiligheid op het platteland in Gelderland is in het geding. Er moeten meer Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komen voor beter toezicht in het buitenge…

Bladluizen: Serieus aan de bak met selectie pootgoed

 -  Goed en tijdig selecteren van pootgoed is dit jaar van groot belang. Na de vele afkeuringen in de nacontrole vorig jaar en de hoge luizendruk is de uitgangssituatie op z’n zachtst gezegd ongunstig.…

Solar Magazine - Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar

 -  Nieuwe saldering zonnepanelen in de maak …
Prikkebord | 20 reacties

'Biologische kippen- en eierenboeren gebruikten verboden middelen'

 -  Ruim 60 biologische kippen- en eierbedrijven hebben de afgelopen jaren fipronil en andere verboden stoffen gebruikt, zonder dat de door de overheid aangewezen toezichthouder iets in de gaten had. De …

Alex boert in Wierden, maar voor hoe lang nog?

 -  WIERDEN - Trots staan ze voor hun boerderij, blonde Eva op de arm, baby in de buik. Het is echter zeer de vraag of Alex zijn gezin als boer kan blijven onderhouden. …
Prikkebord | 191 reacties

Forse verhoging waterschapsheffing van de baan

 -  Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is van de baan. In het definitieve voorstel van de Unie van Waterschappen worden diffuse verontreinigingsbronnen zoals die vanuit de landbouw n…

Dierenarts stelt vaker diagnose fosfortekort bij koeien

 -  Het aantal koeien met fosfortekort lijkt de laatste jaren te stijgen. Vooral koeien met rode urine worden vaker gesignaleerd. Dat stelt dierenarts Folkert Postma van Dierenkliniek Wolvega. Ook komt n…
Prikkebord | 27 reacties

RIVM heeft een derde ammoniakmeetpunt vlakbij stal

 -  Naast de meetpunten in Vredepeel en Wekerom staat ook het LML-meetpunt in Zegveld binnen 300 meter van een stal. …

WUR schetst de contouren van de nieuwe kringlooplandbouw

 -  We kringlopen wat af. Originele beschrijving Drie Wageningse deskundigen praatten deze week de Tweede Kamer bij over kringlooplandbouw. Er is een radicale omslag van ons voedselsysteem nodig, s…
Prikkebord | 21 reacties

Jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien

 -  Jagers en boeren hebben vorig jaar zeker 281 reekalfjes gered van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder de leden heeft gehouden. Er werd door 66 jagers aan m…

Boer ziet inkrimping veestapel als kans

 -  Boeren op Schiermonnikoog gaan uiterlijk in 2020 35 procent minder koeien melken om aan natuurdoelen tegemoet te komen. Om het inkomstengat op te vangen, richten ze een zuivelboerderij op waar hun me…

Veehouderij is zo goed als failliet

 -  De veehouderij levert de maatschappij veel minder op dan gedacht. De sector kan uitsluitend voortbestaan omdat die de milieurekening niet betaalt. Door Henk Moll, Paul Struik en Roos Vonk De inte…

Het is hoog tijd voor een Ministerie van Voeding

 -  Ruim twintig Masters studenten van de Radboud Universiteit (Nijmegen), afkomstig uit de hele wereld, dachten de afgelopen twee maanden na over heel uiteenlopende aspecten van voedsel in het kader van…

Forse verhoging waterschapsheffing van de baan

 -  Een forse stijging van de waterschapslasten voor boeren is van de baan. In het definitieve voorstel van de Unie van Waterschappen voor een herziening van de waterschapsbelastingen worden diffuse vero…

'Melkveehouders onderschatten infectie'

 -  Wanneer een melkveehouder een koe of kalf moet afvoeren, is vaak een infectie de oorzaak daarvan. Melkveehouders onderschatten vaak het effect van een infectie. Voor MS Schippers is het een reden om …
Prikkebord | 16 reacties

ZLTO sleept provincie voor rechter om veehouderijbeleid

 -  Nadat de POV een gerechtelijke procedure is gestart tegen provincie Noord-Brabant, laat ZLTO weten op korte termijn ook naar de rechter te stappen om het aangescherpte veehouderijbeleid van tafel te …

Uitgelekt VN-rapport: 'opwarming aarde nadert limiet'

 -  Als er geen "snelle en verstrekkende maatregelen" worden genomen, dan warmt de aarde tot 2040 met meer dan 1,5 graad op, staat in een uitgelekt concept-rapport van het IPCC (Intergouvernementeel Pane…

Provincie zat fout met nieuwe foerageergebieden voor ganzen

 -  De provincie is vorig najaar bij de begrenzing van nieuwe ganzenfoerageergebieden slordig te werk gegaan, vindt de commissie die de bezwaren van meer dan honderd boeren heeft beoordeeld. …

Google mikt op Hollandse polder voor bouw van groot nieuw datacentrum

 -  Internetgigant Google heeft een lap grond ter grootte van 140 voetbalvelden in het Noord-Hollandse Wieringermeer gekocht. Daar komt waarschijnlijk een nieuw datacentrum. …

Drama voor Overijsselse boer: ’26 schapen doodgebeten’

 -  Een Overijsselse schapenhouder kreeg woensdagavond de schrik van zijn leven. Eerst zag hij bijtwonden in de nek bij één van zijn schapen in zijn weiland tussen Windesheim en Liederbroek. Al snel kw…
GEVRAAGD EN AANGEBODEN
MELKVEEFOSFAATRECHTEN

Vrijblijvend deskundig advies, bel Pieter Schuit voor meer info!

06 489 551 37
ook buiten kantooruren.