Brussel

Al het Brussel nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Brussel nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Brussel nieuws

‘Vieze’ Tour de France probeert een beetje schoner te worden

05-07-2019 - 0 reacties Morgen begint in Brussel het grootste fietsevenement van het jaar: de Tour de France. Wist je dat de beroemde wielerwedstrijd een van de meest vervuilende evenementen ter wereld is?


'Situatie zuivelmarkt beter dan melkprijzen laten zien'

05-07-2019 - 0 reacties De situatie op de zuivelmarkt is dusdanig dat het niveau van de melkprijzen hoger moeten liggen dan momenteel het geval is. Dat concludeert Klaas Johan Osinga, zuivelwatcher bij LTO Nederland, in de Milk Market Observatory die hij eind juni in Brussel presenteerde.


Nederland bleef in 2018 onder de fosfaat- en stikstofplafonds; derogatie binnen bereik

29-06-2019 - 0 reacties De fosfaatproductie en stikstofuitscheiding van Nederland zijn in 2018 gedaald. Dat bericht het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vandaag op grond van de definitieve cijfers. Nederland is een brekebeen in Brussel omdat onze boeren vaak op of net over de randen van de EU normen blijken te presteren. Dat komt omdat ze als collectief moeilijk aan de afspraken te houden zijn. Een boer in Groningen kan onmogelijk weten wat zijn buren in Friesland doen en daar rekening mee houden, laat staan die in de Peel, de Gelderse Vallei of in Zeeland. Ditmaal kan niettemin de vlag uit.


Save the date: Financing the Bioeconomy

29-06-2019 - 0 reacties Heeft u interesse in het uitdiepen van oplossingsrichtingen in de financiering van reeds ontwikkelde sleuteltechnologieën in de bio-economie? Dan nodigen wij u van harte uit om in de middag van 8 oktober deel te nemen aan onze bijeenkomst in Brussel.


Boer wil met burger naar Brussel om te protesteren tegen Mercosur-deal

20-06-2019 - 0 reacties Boeren lijken wel te voelen voor een protest in Brussel tegen de op handen zijnde Mercosur-deal.


Samenwerking AFIA en Fefac opnieuw bekrachtigd

20-06-2019 - 0 reacties De Amerikaanse en Europese vereniging voor de voerindustrie, AFIA en Fefac hebben hun samenwerking op het gebied van duurzame en veilige voerproductie opnieuw bekrachtigd. Dit gebeurde onlangs tijdens de conferentie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Fefac in Brussel. De American Feed Industry Association


Poll: Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur

18-06-2019 - 0 reacties Stem op de poll op Akkerwijzer: Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur.


Minister: landbouw moet duurzamer worden en dat kost meer geld

17-06-2019 - 0 reacties Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen.
Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD.
De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent."
En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht."
Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten.
Experimenteergebieden
Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt.
Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant.
Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig."
Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken.
Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen."
Vlees en vis
Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder.
Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.


Politiek spreekuur met Maurtits von Martels en… Hilde Palland-Mulder

14-06-2019 - 0 reacties VILSTEREN – Niet Malik Azmani, maar het Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder uit Kampen zit morgen eenmalig naast Maurits von Martels op het politiek spreekuur in Vilsteren. Na de voor hem succesvolle Europese Verkiezingen neemt Malik deze en komende dagen deel aan de onderhandelingen in Brussel. Het is een zeer drukke periode voor hem, dus neemt […]
Het bericht Politiek spreekuur met Maurtits von Martels en… Hilde Palland-Mulder verscheen eerst op Vechtdal FM.


Nieuwe stelling: 'Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur'

13-06-2019 - 0 reacties 'Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur'.


PvdD staat alleen in motie van wantrouwen tegen minister Schouten

12-06-2019 - 0 reacties De partij vindt dat de minister informatie heeft achtergehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen.

De PvdD vindt dat de minister informatie heeft achtergehouden over Europese wetgeving die bijen en andere insecten moet beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen. Daaruit zou blijken dat het kabinet heeft gehandeld in strijd met moties in de Tweede Kamer. In Brussel zou Nederland zich bij onderhandelingen minder streng hebben opgesteld en zich te veel hebben laten beïnvloeden door de chemische industrie.

Voordeel van de twijfel
SP en GroenLinks zijn ook ongelukkig met de gang van zaken, maar geven de minister het voordeel van de twijfel. GroenLinks-Kamerlid Bromet: "De Partij voor de Dieren heeft een punt, er zijn dingen gebeurd die ongelukkig zijn, maar wij verbinden er een andere conclusie aan."
SP-Kamerlid Futselaar is ontstemd dat het kabinet twee verschillende gezichten laat zien in de Tweede Kamer en in Brussel waar het gaat over de bescherming van insecten. Hij vindt wel dat het voor de minister spreekt dat ze uiteindelijk alle informatie heeft aangeleverd.

Onderzoeksjournalistiek
De PvdD baseert zich onder meer op onderzoek van het journalistieke platform Follow the Money (FTM). Uit vertrouwelijke documenten zou blijken dat Nederland een van de landen is die in Brussel dwarsliggen bij de invoering van de wet en zich laat beïnvloeden door lobbyisten van agrochemische bedrijven.
Minister Schouten heeft steeds gezegd dat ze niets heeft achtergehouden op dit dossier.


Stelling: 'Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur'

12-06-2019 - 0 reacties 'Boeren moeten massaal naar Brussel om te protesteren tegen handelsdeal Mercosur'.


Brabantse boeren kiezen vaker voor bio en hoeveverkoop

04-06-2019 - 0 reacties In verhouding tot het aantal landbouwers dat in Vlaams-Brabant actief is – dat waren er vorig jaar 2.742 – steekt deze provincie er bovenuit in aandeel bioboeren en hoeveproducenten. In de kleinste van de vijf provincies hebben de meeste landbouwers zich toegelegd op plantaardige productie. Het dataplatform provincies.incijfers.be leert dat intensieve veehouderij hier minder belangrijk is dan elders in Vlaanderen. Vlaams-Brabant telt namelijk minder dan 3 procent van de Vlaamse varkensvarkensstapel en ook minder dan 3 procent van alle kippen. “Het Hageland, Pajottenland en Noordwest-Brabant zijn onze typische landbouwgebieden. Daar komen 25 gemeenten voor die elk meer dan 50 landbouwbedrijven tellen. In de rand rond Brussel zie je daarentegen gemeenten met weinig landbouw”, graaft de provinciale dienst Landbouw voor VILT in de cijfers.


Haast in fosfaatdossier door rapportage aan Brussel

29-05-2019 - 0 reacties Haast met verhoging afromingspercentage fosfaatrechten door rapportage aan de Europese Commissie.


Schouten krijgt in Europa steun voor nieuwe veredeling

28-05-2019 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten heeft in Brussel gevraagd om herziening van Europese ggo-regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om biotechnologische toepassingen, zoals Crispr-Cas, te gebruiken om zo planten weerbaarder te maken tegen ziekten.


Schaap Holland aandeelhouder Breeders Trust

28-05-2019 - 0 reacties Familiebedrijf Schaap Holland in Biddinghuizen heeft 5 procent van de aandelen van het in Brussel gevestigde Breeders Trust verworven.


Schaap Holland aandeelhouder Breeders Trust

28-05-2019 - 0 reacties Familiebedrijf Schaap Holland in Biddinghuizen heeft 5 procent van de aandelen van het in Brussel gevestigde Breeders Trust verworven.


Brexit: opvolging Theresa May gaat twee maanden duren

27-05-2019 - 0 reacties Samenvatting voor ondernemers: er komt binnen een maand of twee een opvolger van Theresa May. Vooralsnog is 31 oktober (Halloween) de brexit-deadline. Veel hangt af van wie er de komende maanden op belangrijke posten benoemd worden in Brussel en Londen.


Schouten krijgt in Europa steun voor nieuwe veredeling

25-05-2019 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten heeft in Brussel gevraagd om herziening van Europese GGO-regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om biotechnologische toepassingen, zoals Crispr-Cas, te gebruiken om zo planten weerbaarder te maken tegen ziekten.


Schouten: steun voor nieuwe veredeling

25-05-2019 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten heeft in Brussel gevraagd om herziening van Europese GGO-regelgeving. Dat moet het mogelijk maken om biotechnologische toepassingen, zoals Crispr-Cas, te gebruiken om zo planten weerbaarder te maken tegen ziekten.