Mest

Al het Mest nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Mest nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Mest nieuws

Boeren in Oost-Nederland voorzien problemen door wegvallen mestfabriek Zenderen

20-10-2017 - 0 reacties

De Raad van State was ontvankelijk was voor de bezwaren van gemeente Borne. Daardoor gaat een mestverwerkingsproject in Zenderen niet door. Er was gerekend op een extra jaarlijkse verwerkingscapaciteit van ruim 250.000 ton mest.


Melkveehouder kiest voor grupstal

19-10-2017 - 5 reacties

De Friese melkveehouder Holtrop bouwde drie jaar geleden een nieuwe grupstal voor de 65 koeien. De grupstal past het beste bij zijn bedrijf, vindt, hij. Er is altijd rust in de grupstal. En de vaste mest uit de stal is waardevol voor de zandgrond waarop hij zit.


Minister Henk Kamp stelt norm fipronil vast

18-10-2017 - 1 reacties

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Alle mest met een waarde boven 10 microgram, moet worden afgevoerd en verbrand.

Er wordt een meetonzekerheid gehanteerd, die zorgt dat de limiet uitkomt op 10 microgram. De norm van 5 microgram per kilo mest is gelijk aan de detectiegrens, de laagste waarde die gemeten kan worden in mestmonsters.
De vastgestelde norm sluit aan bij de waarden die ook in Duitsland en België worden gehanteerd voor kippenmest.


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

18-10-2017 - 0 reacties

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

18-10-2017 - 0 reacties

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest.


Minister zet norm op maximaal 5 microgram fipronil per kilo mest

17-10-2017 - 0 reacties

" width="150">


Maximale waarde fipronil in kippenmest bekend

17-10-2017 - 0 reacties

De norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest is vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Dat meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken) op dinsdag 17 oktober.


Hoe verloopt het bemonsteren van vaste mest?

17-10-2017 - 0 reacties

Vaste mest moet vanaf 1 oktober worden bemonsterd door een onafhankelijke monsternemer. Dat betekent dat dit niet meer gedaan mag worden door de intermediairs zelf. Deze regeling is ingevoerd om fraude met fosfaatgehaltes in dikke fractie tegen te gaan. Wat zijn de eerste ervaringen van de monsternemer, de mestdistributeur en de brancheorganisatie?


Fipronilnorm mest vastgesteld op 5 microgram/kilo

17-10-2017 - 0 reacties

Pluimveemest met meer dan 10 microgram fipronil per kilo moet worden afgevoerd en verbrand.


Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

17-10-2017 - 0 reacties

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en verbrand.


Meld mestafzetproblemen fipronil besmette mest

17-10-2017 - 0 reacties

Mest waarin fipronil is aangetoond, moet worden verbrand bij BMC Moerdijk of Rendac. Het Fipronil meld- en informatiepunt Gelderse Vallei vraagt problemen met de mestafzet van fipronil besmette mest te melden.


Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet - Rijenbemesting in maïs verplicht

16-10-2017 - 118 reacties

Ook hier is over nagedacht in het regeerakkoord:

Het kabinet wil de sectorale mestplafonds, afgesproken met Brussel, vastleggen in de Meststoffenwet. Het uitrijdseizoen van mest wordt met 2 weken verruimd en rijenbemesting in maïs wordt verplicht. Dat staat in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat demissionair minister Kamp vrijdag 13 oktober presenteerde.


Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet

16-10-2017 - 0 reacties

Het kabinet wil de sectorale mestplafonds, afgesproken met Brussel, vastleggen in de Meststoffenwet. Het uitrijdseizoen van mest wordt met 2 weken verruimd en rijenbemesting in maïs wordt verplicht. Dat staat in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat demissionair minister Kamp vrijdag 13 oktober presenteerde.


Veevoedingsonderwijs naar een hoger praktijkniveau

12-10-2017 - 0 reacties

Optimalisatie van de veevoeding blijkt in de praktijk n van de meest belangrijke schakels tot succes van een stabiele en duurzame bedrijfsvoering. Denk aan het verminderen van stikstof en fosfaat in mest, ammoniak en broeikasgassen. Ondernemers sturen echter in praktijk sterk op diergezondheid en voerkosten en willen hier goede resultaten in behalen. Logisch dus dat het veehouderijonderwijs niet stil blijft zitten.


"We bestaan voor een aanzienlijk deel uit mest"

12-10-2017 - 0 reacties

In ‘Nieuwe feiten’, het Radio 1-programma met Lieven Vandenhaute, heeft de Nederlandse microbiologe Rosanne Hertzberger uitgelegd hoe het menselijk lichaam voor een aanzienlijk deel uit mest bestaat. Daarmee doelde de wetenschapster eigenlijk vooral op de stikstofcyclus, waarbij koolstof via mest in planten terechtkomt en via planten in ons lichaam. “Dat kan stalmest maar ook kunstmest zijn”, aldus Hertzberger.


Pluimveeboeren opgescheept met miljoen kilo besmette kippenmest

11-10-2017 - 0 reacties

Honderden kippenboeren die afgelopen zomer te maken kregen met de fipronilbesmetting, zitten nog altijd opgescheept met bergen besmette kippenmest. Die mag niet normaal worden verwerkt, maar moet in speciale destructiebedrijven worden verbrand. Doordat die bedrijven te weinig capaciteit hebben, ligt er in totaal een miljoen kilo mest bij de pluimveehouders te wachten om afgevoerd te worden.
Eind juli bleek dat een groot aantal Nederlandse pluimveebedrijven besmet was met fipronil, een giftige stof die werd gebruikt om stallen te ontsmetten. Omdat sporen van het gif ook in de eieren zitten, werden de eieren van de besmette pluimveebedrijven uit de handel genomen; honderden kippenboeren moesten enige tijd hun bedrijf sluiten.
Geblokkeerd
Hennie de Haan van de Nederlandse Vakvereniging voor Pluimveehouders beaamt dat de nood bij veel boeren hoog is. Bij 267 bedrijven zijn nog altijd een of meer stallen geblokkeerd als gevolg van de fipronilcrisis. De kippen daar produceren nog steeds mest met fipronil.
De Haan wijst erop dat alle besmette mest nu verplicht moet worden afgevoerd naar de twee aangewezen verbrandingscentrales. Er is geen norm voor de ernst van de besmetting, dus licht verontreinigde mest kan niet op een andere manier afgezet worden. Doorgaans wordt de meeste kippenmest verwerkt door biogasinstallaties en door bedrijven die er landbouwmest van maken.
Twaalf weken
Door het sterk verhoogde aanbod van mest schiet de capaciteit van de biomassacentrales nu tekort, aldus De Haan. "Het is nu ruim twaalf weken sinds de eerste blokkades op pluimveebedrijven. Een aantal van die dieren zit weer in volle productie. Dat maakt dat het toch echt een groot probleem aan het worden is."
Een tijdelijke oplossing zou de opslag van de besmette kippenmest zijn. "Fipronil breekt in de loop der tijd af. Er is dus ruimte nodig om die mest zo lang te bewaren. Dat kan zowel een grote hal zijn als een buitenterrein."
De branche heeft het Rijk nog niet om zo'n opslagruimte gevraagd. De Haan ziet meer soelaas in een norm die aangeeft welke besmette mest verbrand moet worden en welke mest op de gangbare wijze verwerkt kan worden. Daar komt volgens haar zeker een derde van de berg besmette mest voor in aanmerking.


Pluimveehouder kan besmette mest niet kwijt

11-10-2017 - 0 reacties

Pluimveehouders in heel Nederland hebben moeite om hun met fipronil besmette mest af te voeren. De mest mag vanwege de fipronil niet via reguliere wijze worden afgevoerd maar moet verbrand worden in onder meer Biomassacentrale Moerdijk. Deze installatie kan echter maar 200 ton per dag verbranden, bovendien is de mest veelal te nat om verstookt te te worden.


Provincie in beroep tegen vonnis mestfabriek Oss

10-10-2017 - 0 reacties

DEN BOSCH/OSS - Het provinciebestuur van Noord-Brabant gaat in hoger beroep na het verlies van een rechtszaak om de vestiging van een grote mestverwerkingsfabriek in Oss. De bestuursrechter in Den Bosch vernietigde in juli de milieuvergunning die de provincie aan OOC Terminals had verstrekt. Volgens de rechter was evident dat er veel schortte aan de berekeningen over de stankuitstoot van de fabriek.


Lagere fosfaataanvoer zeugenbedrijf mogelijk met voeren van ontsloten granen

05-10-2017 - 0 reacties

Oriënterend onderzoek op een zeugenbedrijf geeft aanwijzingen dat het voeren van ontsloten granen de fosfaataanvoer van een bedrijf kan verminderden. Door het ontsluiten verbetert de fosforopname uit het graan waardoor de veehouder minder fosfor met andere voedermiddelen hoeft aan te voeren. Bij een gelijke fosforvastlegging in de dieren daalt dan tevens de fosfaatuitscheiding en daarmee het fosfaatgehalte van de mest.


Gemeente Tubbergen test met bermmaaisel als mest

05-10-2017 - 0 reacties

TUBBERGEN - Bermmaaisel wordt in Tubbergen voortaan hergebruikt als mest. De gemeente doet daarmee een proef van een jaar.