Mest

Mest nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Mest nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Mest nieuws

NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

20-03-2020 - 7 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.


Fosfaat terugwinnen uit afvalwater, slib en mest

13-03-2020 - 0 reacties Fosfaat wordt steeds schaarser. Maar in Nederland produceert de veehouderij fosfaatrijke mest. Dat terugwinnen is voordelig.

Struviet is een mineraalverbinding van fosfaat, magnesium en ammonium. Het kan worden gewonnen uit slib dat overblijft na rioolwaterzuivering door er magnesiumzouten aan toe te voegen. De struvietkristallen slaan dan neer. Als dat ongecontroleerd gebeurt, in leidingen bijvoorbeeld, kunnen er verstoppingen ontstaan. Maar als je dat proces gecontroleerd uitvoert, blijven struvietkristallen over als bruikbare, fosfaatrijke meststof.


Weerberichten lachen mestmarkt toe

12-03-2020 - 0 reacties De mestmarkt is moeizaam van start gegaan in 2020. Het is de afgelopen weken lastig geweest om mest uit te rijden en opslagen zitten op veel plekken behoorlijk vol. De weersvoorspelling voor komende week geven echter hoop op wat verlichting.


Mest uitrijden lukt niet door strontweer: 'Je kunt er nergens mee naartoe'

11-03-2020 - 23 reacties De mest klotst nog net niet over de randen van de silo op het melkveebedrijf in Vlagtwedde waar Arno Kraak werkt, maar veel scheelt het niet. Het land is te nat om de mest uit te rijden, waardoor de opslag tot de nok toe vol zit.


Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest

09-03-2020 - 11 reacties Lely komt met mestbewerkingsinstallatie die uitstoot stikstof en broeikasgas ‘ruim 50% reduceert'.

Dit vertelt Lely-bestuursvoorzitter André van Troost in het Financiële Dagblad.

Vier prototypes van de nieuwe installatie draaien volgens Van Troost momenteel al en worden gecertificeerd. Hij wil niet zeggen welke technologie wordt gebruikt, maar bekend is dat Lely de laatste jaren veel onderzoek heeft gedaan naar het ‘kraken’ van mest op melkveebedrijven.


Mestmarkt behoeft nodig droog weer

05-03-2020 - 0 reacties Het uitrijdseizoen van mest heeft te kampen met een enorm moeizame start. Dit is volledig te wijten aan de gevolgen van het regenachtige weer. Door overvolle mestopslagen moeten veehouders de mest noodgedwongen laten overpompen of afvoeren om putruimte te creëren.


Boer kan het land wel op, maar er niet meer af: 'Het is gruwelijk nat'

04-03-2020 - 0 reacties BOXTEL/HAAREN/SCHIJNDEL - Het is wat met dat weer. Eerst twee veel te droge zomers en nu weer een lange tijd regen. Akkers en graslanden zijn in veel gevallen kletsnat. Mest uitrijden blijft dan ook uit en de tijd begint te dringen voor het poten van aardappels en suikerbieten. Ook boomtelers hebben last van natte voeten.


Gierkelders in Oost-Nederland overvol door slecht weer: ‘Mestopslag kost alleen maar geld’

03-03-2020 - 0 reacties DE LUTTE - Mestkelders van boeren in Oost-Nederland raken overvol. Door het regenachtige weer zijn de weilanden te nat om mest op aan te brengen. De maatregelen die boeren moeten nemen zijn noodzakelijk, maar prijzig. „Mestopslag brengt niets op, het kost alleen maar geld.”


Sleufsiloleverancier: 'Doe wat rustiger met de kunstmeststrooier'

22-02-2020 - 0 reacties De stikstofcrisis houdt de melkveesector dagelijks bezig. Hoe kan deze zijn steentje bijdragen? Als het aan Hendrik Kornet ligt, wordt er te veel gekeken naar mest en te weinig naar voer. 'Bij een juiste samenstelling en conservering is een reductie van 30 tot 40 procent mogelijk', stelt de leverancier van sleufsilo's en afdeksystemen uit het Friese Balk.


Hoe komt het RIVM aan z'n stikstofcijfers (en is het instituut wel onafhankelijk?)

18-02-2020 - 6 reacties We kennen de discussie die sinds oktober vorig jaar wordt gevoerd. Stikstofnormen blijken jarenlang te zijn overschreden - dus moet de uitstoot omlaag, waarbij de grootste bron niet kan uitblijven: mest. Veehouders zitten daar niet op te wachten. Die richten hun pijlen niet alleen op de politiek, maar ook op de wetenschap: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft als wetenschappelijk instituut geen direct belang bij de onderzoeksuitkomsten. Wel heeft het RIVM een opdrachtgever die als belanghebbend gezien kan worden: de Nederlandse overheid.

Om te voorkomen dat er een conflict bestaat tussen de wetenschappelijke integriteit van het RIVM en overheidsbelangen bestaat sinds 1996 de zogeheten Wet op het RIVM. Deze dicteert dat het RIVM onderzoeksresultaten altijd publiceert zonder tussenkomst van een opdrachtgever. In die zin is de onafhankelijkheid van het RIVM bij wet gewaarborgd.


NVWA gaat extra controleren bij het uitrijden van mest

15-02-2020 - 20 reacties DEN HAAG - Boeren mogen vanaf zondag weer mest uitrijden. De NVWA gaat de komende weken hier extra op controleren.

,,Mest is voor ons dit jaar een speerpunt”, verklaart een NVWA-woordvoerder. ,,De stikstof die bij het uitrijden vrijkomt, staat in het middelpunt van de belangstelling. Om die reden leiden we extra mestinspecteurs op.”


Nog altijd doden door verraderlijke mestgassen: één ademteug en je bent weg

15-02-2020 - 0 reacties De gevaren van mestgassen worden nog altijd onderschat. Hoewel de meeste boeren wel weten dat mest gevaarlijk kan zijn, gaat het ieder jaar toch opnieuw mis. Onderzoekers en nabestaanden van slachtoffers willen meer aandacht voor de risico's, zeker nu de boeren vanaf morgen weer mest mogen uitrijden.


Weerbericht: Zelfs in 74/75 was het niet zo boterzacht en drijfnat

14-02-2020 - 0 reacties In februari al mest uitrijden in wintergraan en op grasland. Vorig jaar gebeurde dat en ook dit jaar zou het qua beginontwikkeling van het graan en de temperatuursom zeker kunnen.


Markt rundvee- en varkensmest is beheerst

08-02-2020 - 0 reacties Over ruim een week mag er officieel weer mest worden uitgereden. Distributeurs spreken van een 'beheerste markt'. De mestmarkt zit in rustig vaarwater. Naar verwachting zet die trend door en resulteert deze aan het eind van het jaar in mestafzetkosten die verder zijn gedaald.


Oproep voor meer aandacht voor risico's mestputten

03-02-2020 - 0 reacties Naar aanleiding van de stalexplosie bij een boerderij in Enter op 29 januari, roept de Omgevingsdienst Twente op om verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen. In volle mestputten kunnen ontvlambare gassen ontstaan, die bij bepaalde omstandigheden een risico vormen voor mens en dier. Vooral de komende periode is het voor agrariërs van belang extra alert te zijn, aangezien er vanaf 15 februari weer mest overgepompt en uitgereden mag worden. De oproep is ook gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om bij het bepalen van de veiligheidsregels voor milieuvriendelijke stalvloeren de recente ervaringen die zijn opgedaan bij deze ongelukken serieus te nemen en te betrekken in het beleid.


Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers

03-02-2020 - 1 reacties Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen als koper, zink en kwik in de meststoffen. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse producten aan deze voorwaarden.


Mest verdunnen met water. Biedt dat soelaas?

01-02-2020 - 32 reacties Het is een veelbelovende maatregel om ammoniak te reduceren: mestverdunning. De term galmt in de melkveehouderij daarom ook al een poosje door de wandelgangen. Maar wat is het effect van mestverdunning nu precies? Wat zijn de obstakels en wanneer moeten boeren er massaal mee aan de slag? Nieuwe Oogst zocht het uit.


Uitstoot stikstof uit mest afgelopen jaar gedaald in Overijssel

30-01-2020 - 0 reacties De stikstofuitstoot uit mest in Overijssel is vorig jaar met bijna twee procent gedaald ten opzichte van 2018. De meeste uitstoot uit mest kwam van koeien (70,2 procent), daarna van varkens (17,8 procent). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Hoewel de uitstoot van stikstof het afgelopen jaar is gedaald, ligt het percentage wel hoger dan tien jaar geleden (0,9 procent).


Beste grasopbrengst met BES

29-01-2020 - 0 reacties Voor het Koeien & Kansen-bedrijf van Johan en Carla Dekker in Zeewolde pakt de ‘Bedrijfsspecifieke bemesting met stikstof van dierlijke mest’ (BES)-pilot dit jaar opnieuw goed uit. Met meer dierlijke mest en minder kunstmest werd een beste opbrengst en een goede bodemefficiëntie gehaald.


Argenterio Getrokken kraan - Mestknijper voor ombouw bomentang

25-01-2020 - 11 reacties Hallo allemaal,

Ik ben op zoek naar zo'n oud mestknijpertje voor een getrokken kraantje die ik wil ombouwen tot bomentang. Heeft iemand nog zo iets liggen wat voor kleingeld weg kan? We halen nog wel eens hout uit het reichswald om planken en balken van te zagen en nu doe ik het opladen met de hefmast. Ik loop al een tijdje met dat idee rond, maar sinds ik hier foto's zag van iemand die dat ook gedaan heeft wil ik er toch eens werk van maken.

mvg. Bouke