Mest

Volg al het nieuws over Mest, een van de 15558 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Mest nieuwsbrief.

Mest nieuws

Dat hebben ‘we’ zo bepaald

16-09-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Ons mooie Springendal is momenteel een prachtig natuurgebied.  Maar nog niet zo lang geleden was dit nog een landbouwgebied met overal verspreide boerderijen. Door overbegrazing van vee ontstonden en schrale zandgronden waar heide zich kon ontwikkelen. Door het plaggen met mest op de landerijen dichtbij de boerderijen te houden, ontstonden de humusrijke essen. De Postelhoek …


Ammoniakemissie per hectare op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 met 7% gedaald

13-09-2019 - 0 reacties De gemiddelde ammoniakemissie per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven is in 2018 met 7% gedaald ten opzichte van 2017. Vooral minder melk per hectare door het houden van minder koeien en een groter bedrijfsoppervlak hebben geleid tot deze daling. Er zijn echter ook bedrijven die ondanks minder dieren aanhouden meer ammoniak uitstoten door een hogere emissie bij mest toedienen.


Kwaliteit drinkwater steeds meer in gevaar

12-09-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Drinkwaterbedrijven slaan alarm om het Nederlandse drinkwater. De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water.


Uitrijdseizoen voor mest nadert einde

08-09-2019 - 0 reacties Er kan nog tot en met 15 september mest worden uitgereden. Dit jaar is sprake van ongekend mooie omstandigheden. Zo zorgde de vroege graanoogst voor veel uitrijdmogelijkheden, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. 


Joskin Ferti-Space 2 Horizon met Fendt 724 vario

08-09-2019 - 0 reacties Deze Joskin breedstrooier is van Flora Partners. Flora Partners houdt zich met name bezig met het kweken van heesters en coniferen in de vollegrond.Deze Joskin stalmest en compost breedverspreider met een inhoud van 30 kuub is een 3 asser voorzien van alle moderne technieken;- bandendrukwissel systeem met eigen compressor aan boord- geijkt weegsysteem zodat mest van derde verspreid mag worden- Muller GPS computer die het strooien op taakkaarten verzorgd- aansturing dmv Isobus via de originele Fendt terminal- hydraulisch geveerd en uitgevoerd met liftas…


Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof

04-09-2019 - 0 reacties Vandaag opende Hare Majesteit Koningin Máxima de eerste mineralencentrale van Nederland. Deze centrale wint mineralen terug uit mest en organische restproducten van de voedselverwerkende industrie. Dit dringt transport terug en verbetert de benutting van nutriënten en organische stof door de gewassen. Bovendien kan het bijdragen aan de verlaging van het kunstmestgebruik in de regio. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research droegen bij aan de ontwikkeling van het verwerkingsproces.


Máxima opent mestvergister in de Achterhoek: ‘ze heeft zich voor een karretje laten spannen’

03-09-2019 - 0 reacties BELTRUM - Koningin Máxima opent woensdag een nieuwe mestvergister in Beltrum. Ooit was mest een levenselixer. Tegenwoordig staat mest alleen nog maar bekend als een vieze berg giftige chemicaliën die slecht zijn voor het milieu. Behalve in de Achterhoek.


Fotoserie: Drinknippels boven voergoot uitkomst voor onbehandelde hennen

03-09-2019 - 0 reacties Minder vermorsing en drogere mest na plaatsen van drinknippels boven de voergoot


Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd

21-08-2019 - 0 reacties Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw. De tweede editie van de brochure is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.


Snijmaïs bijvoeren aan zeugen kent nadelen

20-08-2019 - 0 reacties Zeugen die tijdens de dracht snijmais bijgevoerd krijgen, verliezen extra gewicht in de zoogperiode en produceren mest met circa vier procent lager droge-stof-gehalte.


CBGV: Hou dierlijke mest rest van het jaar in de put

20-08-2019 - 37 reacties De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) raadt melkveehouders in droge gebieden van Nederland af om dit jaar nog dierlijke mest uit te rijden. Het zou onder meer resulteren in ongewenst hoge ureumgehaltes in de melk.


Veenhuis mest uitrijden op graanstoppel

19-08-2019 - 0 reacties Veenhuis druk bezig met mest uitrijden op graanstoppel. Hier zien we loonbedrijf B Scheper bv uit Westerbork met een New Holland T7.235 en Veenhuis tank bezig op de graanstoppel


Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof

19-08-2019 - 6 reacties Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder een droge stofgehalte van 6% heeft, alvorens die wordt uitgereden. Voor het mixen van de mest wordt een monster genomen en het droge stofgehalte bepaald. Vervolgens wordt berekend hoeveel water nodig is om de mest te verdunnen tot 6% droge stof. De juiste hoeveelheid water wordt met een watermeter toegevoegd en daarna wordt de mest zorgvuldig gemixed. Daarna volgt nog een controle van het droge stofgehalte via een analyse van een mestmonster.


Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

19-08-2019 - 0 reacties Berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel


Mest injecteren met de Slootsmid SZB 7.50

12-08-2019 - 0 reacties De SZB heeft een speciaal geconstrueerd hoofdframe van speciaal staal. De eigen verdeler is, zoals bij alle bemesters van Slootsmid, hoog geplaatst. Samen met de unieke doorlopende slangen zorgt dit voor een perfecte doorstroming. Van de verdeler tot in de bodem met een goede verdeling in de breedterichting. De duo elementen zijn door middel van onderhoudsvrije dubbele scharnieren spoor- en bodemvolgend opgehangen. De elementen hebben een schijfdiameter van 250 of 300 mm en de onderlinge schijfafstand is 180 mm. Wanneer de bemester omhoog gaat wordt het uitstroomrubber automatisch mechanisch…


Sterke groei van kalverimport

09-08-2019 - 71 reacties

Originele beschrijving

De import van levende kalveren is in de eerste helft van dit jaar sterk gegroeid, met 10% in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Ook in de eerste helft van 2018 was al sprake van importgroei. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl.

in de huidige discussie om dieraantallen moeten we hier eerst maar eens mee stoppen. Het voer komt ook nog eens uit buitenland terwijl de mest hier achterblijft,
te gek voor woorden, maar door grote spelers in de markt vakkundig afgeschermd.
Onze melkveehouderij zal straks moeten krimpen waar deze import mede schuldig aan is


Eurofins Agro meet organische stof in vaste mest

07-08-2019 - 0 reacties Onderzoekslaboratorium Eurofins Agro neemt vanaf 1 augustus op het onderzoeksverslag van vaste mest ook het gehalte aan organische stof mee.


​Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden

06-08-2019 - 0 reacties Er is een afnemende belangstelling voor derogatie, zo constateert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dat betekent dat minder bedrijven gebruik maken van de mogelijkheid meer dierlijke mest op hun land te gebruiken dan in de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. In 2017 daalde het aantal bedrijven met derogatie met 2,3% (448 bedrijven) en in 2018 6,6% (1.228 bedrijven) ten opzichte van het jaar ervoor.


John Deere 6250R met Joskin WinPack 18500 TS

05-08-2019 - 0 reacties Graan er af, mest er op bij Goelema in Zuidlaaderveen. Dit betrof een perceel van 18 hectare wat bemest moest worden.


Deutz-Fahr Topliner 8XL in de tarwe oogst

29-07-2019 - 0 reacties "Talent" wintertarwe maaidorsen bij Koeman aan de Hondweg door Henk Meijer met zijn Deutz-Fahr Topliner 8XL. Direct daarna word er mest geïnjecteerd door Buijert.