Mest

Recente nieuwsberichten m.b.t. Mest

Gebruik van champost resulteert regelmatig tot champignons in stadsplantsoenen

26-05-2017 -

In een wijk in Heerhugowaard komen al enige weken massa's champignons tevoorschijn. Oorzaak is de champignoncompost die als bodemverbeteraar in de plantsoenen werd toegepast. De compost werd betrokken uit de champignonteelt en bleek nog vol te zitten met levend mycelium waaruit de champignons tevoorschijn komen. Het komt vaker voor dat champignons worden aangetroffen in plantsoenen, met name in grote steden. Het toenemend gebruik van champost als grondverbeteraar in perken en plantsoenen in de steden speelt hierbij een rol.


Vrachtwagen met mest gekanteld op A29

26-05-2017 -

ROTTERDAM - Op de A29 ter hoogte van het knooppunt Hellegatsplein is vrijdagochtend een vrachtwagen met mest gekanteld. Bij het ongeval is, voor zover bekend, niemand gewond geraakt.De verbindingsweg naar de N59 is ...Lees meer


Opvallend weinig aanbod van rundveedrijfmest

24-05-2017 -

De Nederlandse mestmarkt is voor wat betreft de handel en de activiteiten van het uitrijden in rustige vaarwater beland. Wat het doet met de ophaalbijdrages voor mest schetst een analyse van de mestmarkt.


Paardenhouders zadelen Eemsmond op met mest

23-05-2017 -

Paardenhouders in Eemsmond dumpen op grote schaal mest in de groene gft-container. De gemeente trekt de teugels aan.

De gemeentelijke vuilnisdienst stoot iedere twee weken op minstens 10.000 kilo paardenmest bij zijn gft-ronde. Dat zijn bijna honderd containers vol en loopt op tot 10 procent van de totale hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en tuinafval.


Mestverwerking met salpeterzuur wordt in Nederland niet toegepast

22-05-2017 -

Mestverwerking met salpeterzuur wordt in Nederland niet toegepast. Als bedrijven in de toekomst salpeterzuur willen gaan gebruiken om mest te gaan verwerken zal de installatie moeten voldoen aan de strikte veiligheidseisen die hiervoor in Nederland gelden. Daarmee zijn de risico’s die bestaan bij de opslag en het gebruik van salpeterzuur bij mestverwerking voldoende afgedekt. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een incident met een lek in een salpeterzuurtank op een mestverwerkingsinstallatie in het Belgische Zevekote.


Europees label moet mestverwerking goedkoper maken

20-05-2017 -

De Europese landbouwcommissie stemt deze maand nog een besluit dat een label aan meststof geeft.

Het label zorgt ervoor dat de mest vrij verhandelbaar wordt in Europa. Niet alleen voor de mestverwerkers is dit goed nieuws omdat exporteren makkelijk wordt, maar ook voor de landbouwers. Zij zullen minder betalen voor de verwerking. Voor een landbouwprovincie als de onze kan zo’n label dus tellen, al moet het wel nog eerst alle Europese procedures doorlopen.


Waterschappen en veeboeren werken in polder Groot Wilnis-Vinkeveen samen aan waterkwaliteit

19-05-2017 -

Op 17 mei 2017 is in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ gestart. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werken in het project samen met 5 veeboeren. Vier jaar lang wordt onderzocht hoe de kwaliteit van water in een polder verbeterd via kringlooplandbouw kan worden. De boeren gaan in de praktijk op verschillende stukken grond andere hoeveelheden mest gebruiken. Daarna wordt gemeten wat dat betekent voor de kwaliteit van de bodem en het water. Dat helpt te begrijpen hoe het gebruik van het land de kwaliteit van het polderwater beïnvloedt.


Hoeveel mestruimte hebben de akkerbouwers?

18-05-2017 -

Nu de rust helemaal is weergekeerd in mestland, wordt langzaam de blik gericht op de mogelijkheden die dit seizoen nog te bieden heeft op het gebied van het aanwenden van mest. Het voorjaar is op zich bijzonder goed verlopen, maar de tijd was kort. Dat zou kunnen inhouden dat er nog voldoende mestruimte zou moeten zijn bij de akkerbouw. Hoeveel is echter de vraag.


Zuivel kan wel wat glans gebruiken

15-05-2017 -

Het landschap zo mooi mogelijk houden en voor meer weidevogels en minder bodem-, water- en luchtvervuiling zorgen. Daarvoor moet de sector zichzelf en de zuivel wel een duwtje geven.

Er wordt wel gezegd dat het mestbeleid de melkveehouderij splijt. Boeren vinden dit lastig en willen een groep zijn. Ik denk dat de ontwikkelingen juist laten zien dat de sector gespleten is, eigenlijk al langere tijd. En dat het hoog tijd is dit onder ogen te zien. Zodat het makkelijker wordt keuzes te maken en verandering in gang te zetten.


Europese Commissie viseert cadmium in fosfaatmeststof

15-05-2017 -

Eén van de belangrijkste wetsvoorstellen binnen het EU-actieplan voor een circulaire economie is een nieuwe meststoffenverordening die de interne handel in organische meststoffen vlotter moet doen verlopen. Met dat voorstel wordt ook een maximum cadmiumgehalte in fosfaatmeststoffen geïntroduceerd. In het Europees Parlement formuleerde de commissie Internationale handel een aantal bezwaren. De lage grenswaarde voor cadmium krijgt kritiek omdat ze wetenschappelijk niet gefundeerd zou zijn en het handelsverkeer kan verstoren. De handelscommissie wil vooral de kansen van Europese meststoffenfabrikanten gaaf houden.


Omzetting pluimveemest naar elektriciteit beste

15-05-2017 -

Het opwekken van elektriciteit door pluimveemest te verbranden is de beste vorm van mestverwerking vanuit milieuperspectief.


Ruim 400 boeren in verzet tegen verplichte slacht melkkoeien | Nieuwsuur

12-05-2017 -

Vanavond op Nieuwsuur:

Een rechter in Den Haag oordeelde vorige week al dat ruim vijftig melkveehouders geen afstand hoeven te doen van hun koeien om de hoeveelheid mest terug te dringen.

Met die uitspraak staat het fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) op losse schroeven. Te gast is bijzonder hoogleraar Plattelandsontwikkeling Dirk Strijker. Hij vindt dat de boeren konden weten dat er problemen zouden ontstaan als iedereen meer ging melken. "Zij hebben bewust het risico genomen."

Advocaat Peter Goumans, die vijf boeren bijstond in hun succesvolle rechtszaak, zegt dat de teller inmiddels op vierhonderd boeren staat. "Zij hebben het oordeel van de rechter gezien en willen weten of het ook voor hun bedrijven geldt. En de teller loopt nog op."

Er gaat eerst een brief naar staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) waarin de boeren eisen dat de fosfaatregeling van tafel gaat. Door die regeling mogen zij minder mest uitrijden en moet hun veestapel krimpen.


Rust geheel teruggekeerd op mestmarkt

12-05-2017 -

Aan alles is te merken dat de voorjaarspiek ten einde is. Voor veel loonwerkers en intermediairs zit het uitrijden van mest er voorlopig op. Een enkeling is nog bezig om de laatste maïspercelen te bemesten.


Mestgas wordt twee koeien fataal

11-05-2017 -

In een stal aan de Heikantsehoeve in Berlicum (N.Br) is woensdagavond het uiterst giftige gas waterstofsulfide vrijgekomen bij het mengen van mest. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis; twee koeien hebben het niet overleefd.


Rust geheel teruggekeerd op mestmarkt

11-05-2017 -

Aan alles is te merken dat de voorjaarspiek ten einde is. Voor veel loonwerkers en intermediairs zit het uitrijden van mest er voorlopig op. Varkenshouders die de put onvoldoende leeg hebben, zijn veelal aangewezen op verwerking.


Weer man onwel na overpompen mest in stal, nu in Deurne | Omroep Brabant

11-05-2017 -

DEURNE - In Deurne is donderdagochtend een man onwel geworden in een stal aan de Wittedijk. Dit gebeurde na het overpompen van mest. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.


PBL-rapport over mestfraude discutabel - Onderbouwing lijkt matig

11-05-2017 -

Gaat nu de deksel van de doofpot open?

Door Sjoerd Hofstee,

Fraude met mest komt zondermeer voor. Maar de inschatting over de omvang daarvan, eind maart geuit in een omvangrijk rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL, is discutabel en lijkt niet wetenschappelijk onderbouwd.

Enkele dagen na publicatie van het PBL-rapport werden er in de Tweede Kamer al vragen gesteld: Hoe is het mogelijk dat er 30 tot 40 procent mest in het zwarte circuit rondgaat?

Ook de (agrarische) pers pikte dit onderdeel massaal uit het omvangrijke PBL-rapport. Niet zo vreemd ook. Het hoofdstuk over mestfraude wordt ook vetgedrukt geopend door de auteurs met deze aantijging. Waarbij vermeld wordt dat het ‘mogelijk’ zo is én dat RVO.nl en NVWA deze conclusie trekken op ‘aangeven van cijfers door de sector zelf genoemd’.

Meer: boerenbusiness.nl/artikel/10874465/…


Giftig gas komt vrij in stal: twee koeien overleden, twee mannen naar het ziekenhuis

11-05-2017 -

BERLICUM - In een stal aan de Heikantsehoeve in Berlicum is woensdagavond een giftig gas vrijgekomen bij het mengen van mest. Het gaat om H2S, oftewel waterstofsulfide. Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er vier mensen in de stal aanwezig. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee koeien overleefden het niet.


Kringlopen sluiten levert geen geld op

10-05-2017 -

Van veevoederproductie tot mest vergisten. Kringlopen sluiten is van alle tijden. En je hoeft er niet meteen geld aan te verdienen.


Nog geen datum voor proef mestexport met e-CMR

09-05-2017 -

Van Dam zegt bereid te zijn om een proefproject toe te laten waarin het systeem wordt getest. Over de invulling hiervan is hij in gesprek met betrokken partijen, waaronder de eigenaren van e-CMR. Het systeem is volgens Van Dam echter nog niet voldoende betrouwbaar om in te zetten in een proef.