Ammoniak

Volg al het nieuws over Ammoniak, een van de 14980 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Ammoniak nieuwsbrief.

Ammoniak nieuws

Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 7 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland. Maar waarschijnlijk ook aan het gegeven dat landbouwbedrijven minder emissie-arm zijn dan gedacht.

Ammoniak-emissies zijn volgens de berekeningen de laatste tien jaar gedaald (alhoewel die daling sinds 2015 is gestopt). Metingen van de ammoniak-concentratie in de lucht laten die daling echter niet zien. Daarmee ligt de geloofwaardigheid van het gebruikte model al een tijd onder vuur.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Hoe klein of groot is 'horrorgehalte' van een megastal?

08-01-2019 - 0 reacties De opmars van megastallen in Vlaanderen baart organisaties zoals Animal Rights en Natuurpunt zorgen. In veel gevallen zou het geld ervoor uit Nederland komen, waar de regels rond milieu en dierenwelzijn strenger worden. Maar het woord ‘megastal’ mag geen te emotionele lading krijgen. "Strengere eisen leiden nu eenmaal vaak tot een grotere schaal, en bovendien stoot zo'n megastal in totaal veel minder uit dan de verouderde stallen die hij vervangt", zegt Nederlands onderzoeker Bram Bos, die het lokale verzet echter begrijpt. "Lokaal zijn er gevaarlijke piekconcentraties te merken van ammoniak en fijnstof. En de geur valt inderdaad moeilijk te negeren."


Rudy Tegels (CDA): ‘Cijfers en feiten zijn cruciaal voor de varkenshouderij’

07-12-2018 - 0 reacties De overheid moet informatie over geur, fijnstof en ammoniak baseren op metingen, feiten en cijfers. Dit is voor de toekomst van de varkenshouderij cruciaal.


RIVM verklaart verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentratie

02-12-2018 - 0 reacties Doordat de lucht in de afgelopen jaren minder vervuilende stoffen bevat waaraan ammoniak zich kan binden, zoals stikstof- en zwaveloxiden, is er relatief meer ammoniak in de atmosfeer overgebleven. Dat zegt het RIVM als een van de verklaring waarom er verschillen zijn tussen de berekende en gemeten ammoniakconcentraties. In ieder geval is de verwachting dat de stikstofdeposito in de komende jaren gaat dalen.


RIVM verklaart verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentratie

28-11-2018 - 0 reacties Doordat de lucht in de afgelopen jaren minder vervuilende stoffen bevat waaraan ammoniak zich kan binden, is er relatief meer ammoniak overgebleven. Dat zegt het RIVM als verklaring voor het verschil tussen de berekende en gemeten ammoniakconcentraties.


Ammoniak en CO2 concentraties te hoog in veel varkensstallen

26-11-2018 - 0 reacties Op 16 van de 23 geïnspecteerde varkensbedrijven liggen de gemeten concentraties ammoniak en CO2 hoger dan de wettelijke norm. Dat stelt stichting Varkens in Nood op basis van de openbaar gemaakte informatie vast.


NVWA meet te veel CO2 en ammoniak in varkensstallen

26-11-2018 - 0 reacties Het klimaat in veel varkensstallen kan beter, blijkt uit controles door NVWA.


Varkens in Nood - luchtkwaliteit in veel varkensstallen ziekmakend - Boeddhistisch Dagblad

24-11-2018 - 0 reacties Varkens leven permanent boven een kelder gevuld met hun eigen mest. Dag in, dag uit ademen ze giftige mestdampen in, zoals ammoniak.


Video: Fijnstofopvang in pluimveestal

20-11-2018 - 0 reacties Dorset presenteerde op EuroTier 2018 een fijnstofwasser die geur en een deel van het ammoniak reduceert waarmee een minder grote installatie nodig is. De installatie vangt stof en veren op.


Onderbezette RAV-proefstallen toch meetbaar

07-11-2018 - 0 reacties Op onderbezette melkveebedrijven met een proefstallen in het kader van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) is de ammoniak-emmissie wel te meten doordat een deel van de stal wordt afgesloten.


Agrifirm en WUR ontwikkelen emissie-reducerende stal

05-11-2018 - 14 reacties Agrifirm, Wageningen UR en andere partners werken samen aan een stalconcept waarbij ze de uitstoot van ammoniak vergaand willen reduceren.

Het project is gestart in 2015 in het kader van een publiek-private samenwerking (PPS). Het is de eerste keer dat de initiatiefnemers ermee naar buiten treden. Hoe het stalconcept er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Begin volgend jaar volgt een meer gedetailleerde uitwerking van het nieuwe concept.


Agrifirm en WUR ontwikkelen ammoniak minimaliserende melkveestal

01-11-2018 - 7 reacties De landbouw heeft een stevige opdracht, mede vanuit de overheid, om de ammoniakemissie te reduceren. Zeker voor melkveehouders ligt hier een grote uitdaging. Agrifirm vat de koe bij de hoorns en ontwikkelt samen met Wageningen UR en andere partners een emissie-reducerende melkveestal.

Dit nieuwe stalconcept voor melkveehouders is – net zoals de vorig jaar ontwikkelde ZERO-stal voor varkenshouders - een initiatief van Agrifirm om haar leden bij te staan in de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de agrarische sector zich gesteld ziet. Agrifirm ontwikkelt de emissie-reducerende melkveestal in het kader van een publiek-private samenwerking (PPS) met Wageningen UR, het stalautomatiseringsbedrijf GEA Farm Technologies, het adviesbureau Vetvice, en Anders Beton, leverancier van stalvloeren.

Ammoniakuitstoot minimaliseren

Sinds 2015 werken deze partners samen, en begin volgend jaar volgt een meer gedetailleerde uitwerking van het nieuwe concept. Gerrit Schilstra, directeur van Agrifirm Exlan, licht alvast een tipje van de sluier op: “Het is onze doelstelling om de uitstoot van ammoniak vanuit de melkveestal vergaand te reduceren. Om ammoniakreductie te realiseren, kijken we naar het ontstaan en de werking van urease, en onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om het ontstaan van ammoniak te voorkomen.”

Dynamische omstandigheden

Ammoniak ontstaat door interactie tussen urine en vaste mest. “Die interactie willen we voorkomen, waarbij we ook bekijken welke bodemoppervlaktes en vloersystemen optimaal zijn”, zegt WUR-onderzoeker Kees Lokhorst. “Een andere hoofdlijn is het klimatiseren. Open stalsystemen is een nadrukkelijke wens in de Nederlandse melkveehouderij. De omstandigheden waarbinnen je ammoniak wil reduceren zijn daarom dynamisch. Daar moet je met de vloer en de stalsystemen goed op inspelen.”

Bemoedigende eerste resultaten

De PPS van waaruit de emissie-reducerende melkveestal wordt ontwikkeld, is ontstaan vanuit vragen van agrarisch ondernemers aan Agrifirm Exlan. “Agrifirm leidt dit traject dat pre-concurrentieel is”, zegt Lokhorst. “Hun adviseurs staan in nauw contact met de melkveehouders die ze vertegenwoordigen. Het is de ambitie van alle samenwerkingspartners om grote stappen te zetten in ammoniakreductie.” Schilstra noemt de eerste onderzoeksresultaten bemoedigend, en daar is Lokhorst het mee eens. “We hebben onze ambitie nog niet voor de volle 100 procent gerealiseerd”, zegt hij. “Maar ik deel het positieve gevoel”.

Bron: Agrifirm, 30-10-2018


Onderzoek verschil in ammoniakconcentratie en evaluatie PAS eind dit jaar klaar

20-10-2018 - 0 reacties Minister Schouten heeft aangekondigd dat de tussenevaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Research eind dit jaar klaar zullen zijn. Daarin wordt gezocht naar een verklaring voor verschillen tussen de berekende en gemeten concentratie van ammoniak. Tegen die tijd zal ze de Kamer een brief sturen.


Provincie Limburg wil stalemissies real-time meten

18-09-2018 - 0 reacties De provincie Limburg wil de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van veehouderijbedrijven in de provincie real-time meten om zo beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uitstoot en de problematiek van bestaande systemen. Dat staat in de Uitvoeringsagenda 'Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving' die maandag 17 september is gepresenteerd.


Limburg wil stalemissie real-time meten

17-09-2018 - 0 reacties Provincie Limburg wil de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van veehouderijbedrijven in provincie real-time meten.


Limburg wil stalemissie real-time meten

17-09-2018 - 0 reacties Provincie Limburg wil de emissie van ammoniak, geur en fijnstof van veehouderijbedrijven in provincie real-time meten. Dat staat in de Uitvoeringsagenda ‘Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving’ dat maandag 17 september is gepresenteerd.


Waarom het RIVM steeds onder vuur ligt: ammoniakkunde voor dummies

17-09-2018 - 0 reacties Stenen vallen niet omhoog. Dat weet iedereen. Met ammoniak is het niet anders. Dat valt niet naar beneden. Daar komt geen tovenarij aan te pas, het zijn eigenschappen die je met behulp van natuurkunde kunt beschrijven. Toch schijnen beleidsmakers en zelfs wetenschappers in overheidsdienst zich dat niet meer te realiseren. Al jaren sleept een zaak tussen enerzijds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), de Wageningse Universiteit en het Ministerie van Landbouw en anderzijds de Mesdagstichting. Ze botsen over de interpretatie van de gemeten vervuiling die de Nederlandse veehouderij veroorzaakt in de vorm van neervallende ammoniak. Tijd voor een begrijpelijke inleiding in de chemie van ammoniak, vindt biofysicus Nico Gerrits.
Gerrits houdt zich al decennia met het dossier bezig. In drie afleveringen legt hij uit waar het gebakkelei over gaat. Vandaag de eerste waarin hij laat zien dat het RIVM regen in plaats van ammoniakuitstoot meet.