Ammoniak

Volg al het nieuws over Ammoniak, een van de 15150 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Ammoniak nieuwsbrief.

Ammoniak nieuws

Wat doe je met die dagelijkse 15 miljoen liter koeienpis?

16-03-2019 - 0 reacties Het CowToilet van Henk Hanskamp scheidt koeienpoep- en pies. Dat vermijdt de vorming van ammoniak en exploderende mestkelders. Zijn vinding won afgelopen donderdag de Achterhoek Open Innovatieprijs, een landelijke competitie voor technologische innovaties. Maar wat doe je met al die koeienpies?


Koeientoilet wint Open Innovatieprijs?

16-03-2019 - 7 reacties Het koeientoilet heeft donderdag de Achterhoek Open Innovatieprijs 2019 gewonnen. CowToilet is ontworpen door het bedrijf Hanskamp uit Doetinchem. Het is een systeem waarbij de urine van de koe gescheiden wordt opgevangen van de mest, wat de vorming van het zo schadelijke ammoniak tegengaat.


Stop die vervloekte luchtwassers en plofkelders!

27-02-2019 - 0 reacties De intensieve veehouderij drukt zwaar op Nederland. Heel veel dieren produceren heel veel poep en dus heel veel giftige stoffen. De omgeving pikt het niet langer en klaagt massaal over stank en gezondheidsgevaren. De oplossingen van de overheid? Fabrieksmatige ingrepen, die dier én mens in gevaar brengen.

Plofkelders
Een paar dagen geleden stierven dertien koeien in een stal, toen ze na een ontploffing door de vloer zakten en in de kelder vol met hun eigen poep vielen. Kun je nog droeviger aan je eind komen dan verdrinken in je eigen poep? Nog eens vijf koeien zijn gewond en zullen het waarschijnlijk ook niet halen. De boer zeg hierover:“De verwondingen variëren van gewonde poten tot mest in de longen en ammoniak dat in de ogen is gekomen, waardoor ze blind dreigen te worden”

De reden voor deze ontploffing? Omdat de ammoniak uit de mestkelder overlast veroorzaakt, is er een ‘emmissievrije vloer’ geplaatst. Dat moet van onze overheid. Die vloer heeft er nu toe geleid dat gevaarlijke gassen zich in de mestkelder ophoopten en tot ontploffing zijn gekomen. En dat schijnt veel vaker voor te komen.

Luchtwassers
Wegens diezelfde ammoniakuitstoot stimuleert onze overheid al jaren de aanschaf van luchtwassers in varkensstallen. Die moeten de naar buiten gaande lucht zuiveren van ammoniak en stof. Het is ook al jaren volstrekt duidelijk dat luchtwassers ondingen zijn. Ze zijn levensgevaarlijk omdat ze de kans op stalbranden aanzienlijk vergroten. Ook verzieken ze het leven van varkens nog verder omdat de luchtkwaliteit ín de stal - waar de varkens leven - nog ongezonder wordt dan die al was.

Stop gevaarlijke en dieronvriendelijke ‘innovaties’
Hoewel deze gevaren bekend zijn, en dieren én boeren de pineut zijn, blijft onze overheid dit soort maatregelen verplichten. Dat moet stoppen!

Is er teveel overlast van vee?
Dan wordt het tijd dat de overheid onder ogen ziet dat we misschien íets minder vee moeten houden in Nederland.

Problemen door ammoniak?
Dat probleem is door mensen veroorzaakt. Juist doordat wij dieren laten leven boven een grote kelder waar al hun poep en urine zich verzamelt en vermengt, ontstaat al dat ammoniak. Bij dieren die buiten leven is er nauwelijks ammoniak. En als varkens de kans en de ruimte krijgen, poepen en plassen ze graag op aparte plekken. Wég ammoniakprobleem. Varkenshouders zien dat ook in. Zo leven de varkens in deze 'Stal van de Toekomst' niet langer boven een put vol poep.

Dus laten we stoppen met dieronvriendelijke ingrepen in de stal. Verklein toch die veestapel! En laat de dieren dan op een meer natuurlijke manier leven. Zonder stank. Met alle vier de pootjes op de grond. Lekker veilig.


‘Stal van de Toekomst’ lijkt belofte van geurvrij en dierenwelzijn waar te maken

26-02-2019 - 0 reacties De ‘Stal van de Toekomst’ lijkt volgens Keten Duurzame Veehouderij (KDV) de belofte van een duurzame varkenshouderij waar te maken. Met nieuwe stalsystemen wordt de ammoniak en geur bij de bron aangepakt zonder luchtwassers en het welzijn verbeterd.


Twee nieuwe stalvloeren in Regeling ammoniak

16-02-2019 - 0 reacties Twee nieuwe stalsystemen voor de melkveehouderij zijn onlangs toegevoegd aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ze voldoen ook aan de eisen van provincie Noord-Brabant.


Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen (persbericht)

08-02-2019 - 0 reacties Gisterochtend vond in de Tweede Kamer een technische briefing plaats over ammoniak. Tijdens deze briefing deelden Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers hun nieuwste bevindingen in het ammoniakonderzoek met de Kamerleden. Dit naar aanleiding van het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport ‘Ammoniak in Nederland – Een noordoostelijke...
Het bericht Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen (persbericht) verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Kamer bijgepraat over ammoniak

07-02-2019 - 0 reacties In twee zogenoemde technische briefings hebben Kamerleden achtereenvolgens eerst het Mesdag-fonds en daarna het RIVM gehoord over het ammoniak-probleem.


Kamer bijgepraat over ammoniak

07-02-2019 - 0 reacties In twee zogenoemde technische briefings hebben Kamerleden achtereenvolgens eerst het Mesdag-fonds en daarna het RIVM gehoord over het ammoniak-probleem.


Kamer bijgepraat over ammoniak

07-02-2019 - 0 reacties In twee zogenoemde technische briefings hebben Kamerleden achtereenvolgens eerst het Mesdag-fonds en daarna het RIVM gehoord over het ammoniak-probleem.


ILVO acht 80% ammoniakreductie met luchtwasser haalbaar

05-02-2019 - 0 reacties Zowel bij de biobedden, de combi biologische luchtwassers en de gecombineerde chemische luchtwasser blijkt het mogelijk om voor ammoniak een verwijderingsrendement van meer dan 70% te behalen. Als enkel gekeken wordt naar de metingen waar er geen storingen in het luchtbehandelingssysteem waren blijkt een verwijderingsrendement van 80% haalbaar. Tot die conclusie komt het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het rapport 'Meetcampagne gecombineerde luchtwassers en biobedden'.


New Holland T8 met Horsch Terrano 5 FM

05-02-2019 - 0 reacties Ammoniak injecteren in Denemarken met een New Holland T8 en een Horsch Terrano 5 FM met vloeibare kunstmest injecteurs.


Vlaamse onderzoekers: ‘80 procent ammoniakreductie met luchtwasser haalbaar’

04-02-2019 - 0 reacties Zowel bij de biobedden, de combi biologische luchtwassers en de gecombineerde chemische luchtwasser blijkt het mogelijk te zijn om in de praktijk een verwijderingsrendement van meer dan 70 procent ammoniak te behalen.


Voeradditief geen wondermiddel voor emissiereductie

18-01-2019 - 1 reacties Met toevoegmiddelen aan voer of mest kunnen veehouders emissies van methaan of ammoniak verlagen. Er is van alles beschikbaar maar slechts van een beperkt aantal toevoegingen is de werking bewezen.

Al decennia wordt onderzoek gedaan naar het verlagen van emissies. Het gaat in de melkveehouderij vooral om uitstoot van methaan, lachgas en ammoniak. De sector wil voor 2030 voor 1,6 miljoen megaton aan broeikasgassen verminderen. Voor ammoniak geldt daarnaast landelijke regelgeving met een maximale uitstoot per dier.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 26 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland. Maar waarschijnlijk ook aan het gegeven dat landbouwbedrijven minder emissie-arm zijn dan gedacht.

Ammoniak-emissies zijn volgens de berekeningen de laatste tien jaar gedaald (alhoewel die daling sinds 2015 is gestopt). Metingen van de ammoniak-concentratie in de lucht laten die daling echter niet zien. Daarmee ligt de geloofwaardigheid van het gebruikte model al een tijd onder vuur.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Grotere concentratie ammoniak door schone lucht

17-01-2019 - 0 reacties Het verschil tussen de berekende ammoniakemissie en de gemeten concentratie in de lucht ligt volgens het RIVM grotendeels aan de schonere lucht boven Nederland.


Hoe klein of groot is 'horrorgehalte' van een megastal?

08-01-2019 - 0 reacties De opmars van megastallen in Vlaanderen baart organisaties zoals Animal Rights en Natuurpunt zorgen. In veel gevallen zou het geld ervoor uit Nederland komen, waar de regels rond milieu en dierenwelzijn strenger worden. Maar het woord ‘megastal’ mag geen te emotionele lading krijgen. "Strengere eisen leiden nu eenmaal vaak tot een grotere schaal, en bovendien stoot zo'n megastal in totaal veel minder uit dan de verouderde stallen die hij vervangt", zegt Nederlands onderzoeker Bram Bos, die het lokale verzet echter begrijpt. "Lokaal zijn er gevaarlijke piekconcentraties te merken van ammoniak en fijnstof. En de geur valt inderdaad moeilijk te negeren."


Rudy Tegels (CDA): ‘Cijfers en feiten zijn cruciaal voor de varkenshouderij’

07-12-2018 - 0 reacties De overheid moet informatie over geur, fijnstof en ammoniak baseren op metingen, feiten en cijfers. Dit is voor de toekomst van de varkenshouderij cruciaal.


RIVM verklaart verschil tussen gemeten en berekende ammoniakconcentratie

02-12-2018 - 0 reacties Doordat de lucht in de afgelopen jaren minder vervuilende stoffen bevat waaraan ammoniak zich kan binden, zoals stikstof- en zwaveloxiden, is er relatief meer ammoniak in de atmosfeer overgebleven. Dat zegt het RIVM als een van de verklaring waarom er verschillen zijn tussen de berekende en gemeten ammoniakconcentraties. In ieder geval is de verwachting dat de stikstofdeposito in de komende jaren gaat dalen.