Stallen

Stallen is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Stallen en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Stallen nieuws

Brabantse boeren krijgen meer tijd om aan stalregels te voldoen

06-12-2019 - 0 reacties Boeren in Brabant krijgen meer tijd om aan verscherpte milieuregels voor stallen te voldoen. Tijdens een persconferentie van Gedeputeerde Staten werd duidelijk dat boeren negen maanden langer krijgen om een vergunning aan te vragen voor een nieuwe, emissiearme stal.
De aanvraag voor een nieuwe stal moet nu op 1 januari 2021 zijn ingediend, in plaats van 1 april volgend jaar. Het lukt veel boeren volgens de boerenorganisatie ZLTO niet om nu al een vergunning in te dienen. "De boer heeft geen keuze, omdat er maar heel weinig toekomstbestendige stalsystemen beschikbaar zijn. Dan kun je ze dus ook niet in je vergunning intekenen."
ZLTO noemt het uitstel wel een eerste stap in de goede richting, maar dus niet genoeg. De boerenorganisatie eist uitstel tot 2028. Dan is er volgens ZLTO ook al veel minder emissie uit stallen doordat veel boeren stoppen met het werk en er ander voer voor de dieren wordt gebruikt.
De stallen van Brabantse boeren moeten vanaf 2022 aan strengere milieueisen voldoen, meldt Omroep Brabant. Boeren in andere provincies hebben daar tot 2028 de tijd voor.


Opkoopregeling voor varkensboeren van start

24-11-2019 - 0 reacties Varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf kunnen zich vanaf morgen inschrijven voor een uitkoopregeling van de overheid. Die vordert dan de rechten voor het bedrijf en laat de stallen slopen.
De opkoopregeling werd al voor de stikstofcrisis bedacht en is bedoeld om stankoverlast door boeren in woongebieden terug te dringen. Er is een subsidiepot van 180 miljoen euro voor beschikbaar.
Varkensboer Gert Bouwman in het Gelderse dorp Terschuur wil gaan meedoen aan de regeling. Hij is 56 jaar oud, heeft geen opvolger voor zijn bedrijf en financieel heeft zijn bedrijf het moeilijk. "Het levert te weinig op om van te leven, maar is te veel om me een hobbyboer te noemen. Dan komt een saneringsregeling langs en die biedt voor ons gewoon kansen."
Op de plek van zijn boerderij worden dan waarschijnlijk nieuwe huizen gebouwd.
Eigen regeling
De regeling is door de varkenshouderij zelf ontworpen en de overheid heeft het geld beschikbaar gesteld. Belangenorganisatie POV is blij met het resultaat en verwacht dat veel boeren zich inschrijven. "Je merkt aan alle varkenshouders dat ze zich afvragen hoe ze de toekomst in gaan of stoppen een optie is. Voor bedrijven die willen stoppen en dicht bij woonkernen zitten, is deze regeling zeker interessant", zegt voorzitter Linda Janssen.
Toch was het besluit om te stoppen voor varkensboer Bouwman een hele lastige. "Je bent boer, dat zit in je en dat blijft in je zitten."


Vlaamse vergoeding voor pluimveebedrijven na H3-virus

22-11-2019 - 0 reacties De Vlaamse Regering heeft beslist om pluimveehouders die hun bedrijf vrijwillig hebben geruimd na de uitbraak van aviaire influenza van het type H3 een vergoeding toe te kennen. Die pluimveehouders kunnen rekenen op een vergoeding voor de herbevolking van hun stallen. Daarvoor wordt in een budget van 2,5 miljoen euro voorzien.


PvdA wil boeren versneld uitkopen

14-11-2019 - 0 reacties De PvdA wil boeren sneller uitkopen, het financieel aantrekkelijker maken voor boeren om hun vee de stallen uit te krijgen en diesels versneld opkopen. Dit zegt Tweede Kamerlid voor de PvdA William Moorlag tegen BNR. Volgens Moorlag moeten er minder kippen, varkens en koeien komen, 'op een sociale manier'.


Pluimveehouder uit Hoogeloon kan slecht uit de voeten met eisen per stal van de provincie

12-11-2019 - 0 reacties Pluimveehouder Ben Beerens uit het Brabantse Hoogeloon houdt vleeskuikenouderdieren verdeeld over 4 stallen. Hij moet voor 1 april een vergunningaanvraag indienen om aan de strengere milieu-eisen van de provincie Noord-Brabant te voldoen. Maar de oplossing die hij voor ogen heeft, dreigt stuk te lopen op regelgeving. Hij stelt vast dat de provinciale regels lijken af te wijken van het beleid van de Rijksoverheid.


CDA Brabant keert zich tegen lijn coalitie en wil boeren alsnog meer tijd geven voor vergunning schonere stallen

08-11-2019 - 1 reacties DEN BOSCH - Het CDA Brabant wil dat boeren alsnog extra tijd krijgen om een vergunning aan te vragen voor een schonere stal. De fractie heeft tijdens het debat over de provinciebegroting, dat nu bezig is, een voorstel ingediend. Een draai waarmee het zich tegen de eigen coalitie keert.


Van Dongen: CBS te kort door de bocht bij stikstofverlies stallen

08-11-2019 - 1 reacties Voor Claude van Dongen, LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit, is het CBS-onderzoek naar gasvormige stikstofverliezen in veestallen te kort door de bocht. 'Het zorgt voor verwarring en roept alleen maar vragen op.'


Landbouw Collectief hekelt onderzoek stallen

08-11-2019 - 0 reacties LEEUWARDEN - De veehouderij stoot meer stikstof uit dan verwacht. Dat komt doordat milieutechnieken in stallen in de praktijk minder effectief zijn dan in theorie.


Luchtwassers zouden amper milieuwinst opleveren, ZLTO voelt zich op verkeerde been gezet

07-11-2019 - 8 reacties Stallen met luchtwassers en emissievloeren leveren amper milieuwinst op. Deze milieutechnieken werken niet of slecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van landbouwminister Carola Schouten. De veehouderij stoot tot drie keer meer stikstof uit dan tot nu werd aangenomen. Het onderzoek wekt verbazing bij boerenorganisatie ZLTO.


Drentse pluimveehouder mag ondanks stikstofdiscussie uitbreiden van raad

05-11-2019 - 0 reacties Een leghennenhouder uit Hijken (DR) mag van de gemeenteraad een derde stal bouwen voor houden van 27.000 dieren op biologische wijze. De boer heeft al twee stallen met zo’n 50.000 scharrel- en vrije uitloopkippen.


Waarom het Brabantse boerenprotest anders is dan in andere provincies

25-10-2019 - 0 reacties DEN BOSCH - Brabantse boeren lopen al dik twee jaar te hoop tegen de strenge milieueisen die de provincie aan hun stallen stelt. Vandaag doen ze een ultieme poging om de politiek nog tot verandering te bewegen.


Farmers Defence Force waarschuwt zuivelsector: "Harde acties worden niet geschuwd"

25-10-2019 - 28 reacties Dreigende taal vandaag richting de zuivelorganisaties ZuivelNL, NZO en Friesland Campina van de boeren van Farmers Defence Force (FDF). De groepering roept boeren in een brief op om te strijden tegen een plan van de zuivelorganisaties om stallen te voorzien van emissiearme vloeren. Daarbij wordt gezegd dat 'harde acties niet worden geschuwd' en worden de adressen van de organisaties verstrekt.


Speciale campagne tegen het oprukkende probleem van drugsboerderijen in Overijssel

23-10-2019 - 0 reacties Meld Misdaad Anoniem lanceert vandaag een campagne in de strijd tegen het oprukkende probleem van drugs op het Overijsselse platteland. Al tien jaar is er sprake van een toename van drugsoverlast in de buitengebieden. Niet alleen als het gaat om synthetische drugs, maar ook worden leegstaande stallen en schuren veelvuldig ingericht als hennepplantage.


Skip de AH kip.

18-10-2019 - 0 reacties Wakker Dier is de komende tijd op radio en tv te horen over het leed van de AH kip. Deze leeft namelijk een erbarmelijk bestaan in overvolle stallen, met zestien kippen per vierkante meter. Wakker Dier vindt dit onacceptabel en roept iedereen op om deze AH kip niet meer te kopen. “Totdat Albert Heijn betere … Lees meer


Fotoserie: Nieuwe stallen geschikt voor vrijwel ieder vleeskuikenconcept

17-10-2019 - 0 reacties Dankzij daglichtramen en zitstokken zijn de twee nieuwe vleeskuikenstallen van de familie Scherff in Woudrichem (NB) geschikt voor vrijwel ieder vleeskuikenconcept.


'Inbrekende' dierenactivist in de ban bij minister Schouten

14-10-2019 - 3 reacties

Originele beschrijving

Campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights is niet langer welkom bij gesprekken over dierenwelzijn bij het ministerie van Landbouw. Reden is dat hij zonder toestemming de stallen is binnengedrongen van een konijnenfokker in het Gelderse Vragender. Vermeulen werd daarbij gearresteerd.


Nieuw-Zeeland: volledig weiden of toch een stal?

14-10-2019 - 0 reacties Nieuw-Zeeland heeft het optimale klimaat voor de productie van melk met volledige weidegang, zonder stallen. Toch bouwen steeds meer Nieuw-Zeelandse melkveehouders een stal. Waarom?


Carola Schouten doet inbrekende dierenextremist Erwin Vermeulen in de ban

14-10-2019 - 0 reacties Campagneleider Erwin Vermeulen van Animal Rights is niet langer welkom bij gesprekken over dierenwelzijn bij het ministerie van Landbouw. Reden is dat hij zonder toestemming de stallen is binnengedrongen van een konijnenhouder.


Boeren die adempauze willen moeten nog twee weken wachten op helderheid provinciaal stikstofbeleid

12-10-2019 - 0 reacties Boeren hebben vrijdagavond van Provinciale Staten geen antwoord gekregen op de vraag die ze vrijdagmorgen het meest op de lippen brandde: krijgen we meer tijd om onze stallen milieuvriendelijk te maken? Een motie van de oppositiepartijen om dat voor elkaar te krijgen, kreeg geen meerderheid. Wel zegde gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) toe, dat hij wil nadenken over vergroting van de speelruimte voor de boeren.


Warme sanering meest aantrekkelijk voor vleesvarkens-boeren met jonge stallen in Zuid-Nederland

11-10-2019 - 0 reacties Vleesvarkensbedrijven met relatief jonge stallen uit Noord-Brabant en Limburg zullen naar verwachting de meeste animo tonen voor de warme sanering varkenshouderij.