Stallen

Stallen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Stallen nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Stallen nieuws

NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar

17-05-2019 - 0 reacties Ledenbericht Noord-Brabant De provincie Noord-Brabant heeft besloten dat nagenoeg alle stallen dit jaar een aanvraag dienen te doen voor een wijziging van de natuurwetbeschermingsvergunning. Dit in verband met emissiearme stalsystemen die toegestaan zijn volgens een lijst uit de verordening. Het is al jaren bekend dat...
Het bericht NMV verzoekt om pas op plaats bij aanpassing stallen vanwege explosiegevaar verscheen eerst op Nederlandse Melkveehouders Vakbond.


Boer staat terecht voor verwaarlozing van dieren: 'Nu word ik gedwongen alles op te ruimen'

16-05-2019 - 0 reacties Een 80-jarige boer uit de Betuwe staat vandaag terecht voor het verwaarlozen van zijn koeien en schapen. Een aantal koeien zou in vervuilde stallen hebben gestaan en de dieren zouden niet voldoende voer of water hebben gehad.


Boer staat terecht voor verwaarlozing van dieren

16-05-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Een 80-jarige boer uit de Betuwe staat vandaag terecht voor het verwaarlozen van zijn koeien en schapen. Een aantal koeien zou in vervuilde stallen hebben gestaan en de dieren zouden niet voldoende voer of water hebben gehad.


Video: 'Animal Rights maakt zich ook schuldig aan geweld'

16-05-2019 - 0 reacties Dierenrechtenorganisatie Animal Rights zégt wel dat ze de actie van dierenrechtenextremisten als Meat the Victims afkeuren, maar zelf zijn ze geen haar beter. ,,Ook zij breken in, in stallen."


Video: 'Animal Rights maakt zich ook schuldig aan geweld'

16-05-2019 - 0 reacties Dierenrechtenorganisatie Animal Rights zégt wel dat ze de actie van dierenrechtenextremisten als Meat the Victims afkeuren, maar zelf zijn ze geen haar beter. ,,Ook zij breken in, in stallen."


'Slapeloze nachten' voor overvallen boer Jeroen van Sleuwen en zijn gezin in Boxtel: 'We zijn totaal in shock’

16-05-2019 - 0 reacties BOXTEL - Varkensboer Jeroen van Sleuwen, bij wie maandag zo’n tweehonderd actievoerders binnenvielen, heeft naar eigen zeggen slapeloze nachten achter de rug. Dat heeft hij in een schriftelijke reactie laten weten die PAUW woensdagavond in de uitzending voorlas. Volgens Van Sleuwen hebben hij en zijn gezin het moeilijk nadat de activisten zijn boerderij ruim tien uur lang hadden overgenomen.

,,Het is niet te bevatten wat er zich voor een schouwspel in onze normaal zo rustige stallen heeft afgespeeld”, aldus Van Sleuwen in zijn statement. Het is zijn eerste officiële reactie na de gebeurtenissen van maandag. ,,We zijn totaal in shock en aangedaan. De hectiek is compleet. En het gevoel van veiligheid voor ons gezin zijn wij kwijt. Na twee slapeloze nachten proberen we de draad weer op te pakken, maar ook onze dieren zijn helaas nog niet bekomen van de opschudding.”

Meer: bd.nl/meierij/…


Wie is de boer wiens stallen werden bezet? 'Varkensbaron van Brabant' al jaren omstreden

15-05-2019 - 0 reacties Ruim honderd dierenactivisten bezetten maandag de stal van een varkensboer in Boxtel. Na tien uur werd de bezetting beëindigd. Het boeren familiebedrijf, van Sleuwen, heeft een vervoersverbod van drie weken gekregen vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Maar wie zijn deze Boxtelse varkensboeren? In de omgeving wordt vader Chris ook wel de 'varkensbaron van Brabant' genoemd, en de naam Van Sleuwen dook de afgelopen jaren al meerdere keren op in de media.


Politie op de been voor Meat the Victims in Moergestel

15-05-2019 - 5 reacties De terroristen zijn weer op oorlogspad, boer pas op je beesten!:

Meerdere getuigen melden dat er in Moergestel en omgeving veel politie op de been is, op zoek naar mogelijke activisten die actie willen of gaan voeren tegen dierenleed.

Het zou gaan om leden van Meat the Victims zoals die ook in Boxtel eerder deze week actie hebben gevoerd. Vanmiddag rond 12:15 uur zijn door diverse personen mogelijke activisten gezien in het buitengebied van Moergstel en Biesthoutakker. Boeren waarschuwen elkaar via groepsapps en Facebook. Inmiddels is de politie met diverse wagens aan het rondrijden en houden controles. Volgens de politie is er nog niemand aangetroffen en blijven ze controleren op verdachte personen.

Onderstaande bericht werd via social media verspreid:

Quote:
‘Belangrijk bericht politie! Actievoerders Boxtel (dieren-activisten) houden zich vermoedelijk nu op in buitengebied Moergestel en/of Biest-Houtakker. Gevraagd wordt om stallen af te sluiten en om te signaleren waar deze groep nu is. Ziet u ze? Bel direct 112.’


Boxtelse boerderij na urenlange actie de hele nacht bewaakt, stallen nog altijd afgesloten

14-05-2019 - 0 reacties BOXTEL - De stal van de Boxtelse boer waar maandag tien uur lang is geprotesteerd door dierenactivisten, is dinsdagochtend hermetisch afgesloten. Niemand mag erin, ook de Poolse medewerker van de boer niet.


Dierenactivisten kondigen nog grotere overvallen op varkensbedrijven aan

14-05-2019 - 0 reacties De dierenactivisten die gisteren een varkensstal bezetten in Boxtel hebben aangekondigd nog vaker stallen te zullen overvallen. Deze acties zullen nog groter worden dan de stalbezetting in Boxtel, waarschuwen ze de veehouders.


Waarom de politie na uren bezetting niet binnenvalt in de Boxtelse boerderij

13-05-2019 - 6 reacties BOXTEL - Om 12.00 uur betraden zo'n 200 dierenactivisten een varkensboerderij in Boxtel. De helft daarvan verschanste zich binnen in de stallen, de rest staat al die uren al buiten. De politie is aanwezig, maar ondernam nog geen zichtbare actie. Waarom niet?


Recirculatie verbetert stalklimaat van verrijkte stallen

13-05-2019 - 0 reacties We zien de laatste jaren een groeiende vraag onder consumenten naar verantwoorde veehouderij. Een duidelijk voorbeeld in pluimveehouderijen is de opkomst van het aantal vrije uitloopstallen met verrijking.


POV waarschuwt voor dierenactivisten

11-05-2019 - 1 reacties De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt veehouders voor dierenactivisten die dit weekeinde in Amsterdam een groot internationaal congres bezoeken. De POV houdt er rekening mee dat de activisten stallen gaan bezoeken.


Onderzoek naar methaanemissie uit stallen

08-05-2019 - 19 reacties

Originele beschrijving

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden er dit jaar praktijkmetingen verricht naar methaanemissie bij veehouderijbedrijven.


Onderzoek naar methaanemissie uit stallen

08-05-2019 - 0 reacties In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden er dit jaar praktijkmetingen verricht naar methaanemissie bij veehouderijbedrijven. Om de sector hierbij te betrekken, worden bedrijfsbezoeken en workshops georganiseerd voor boeren.


Video: Poeder tegen salmonellabesmetting

03-05-2019 - 0 reacties Pluimveedierenarts Jos van Arkel ontwikkelde bovenop de schoonmaakprotocollen bij een salmonellabesmetting een extra preventieve stap door de stallen in te strooien met DutriRock Bedding Powder.


Update actieplan Vitalisering Varkenshouderij

01-05-2019 - 0 reacties Actieplan Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) heeft een update gehad. Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft de aanpak voor een vitale varkenshouderij vastgelegd in vijf ambities: werken aan nieuwe verdienmodellen, versnellen van mestverwaarding, innovaties in stallen en investeren in keteninformatiesystemen.


Vergoedingen in Saneringsregeling varkenshouderij gebaseerd op scenario-analyses

01-05-2019 - 0 reacties Wageningen Economic Research heeft samen met DLV Advies op verzoek van het ministerie van LNV een analyse gedaan van de mogelijke belangstelling van varkenshouders voor de Saneringsregeling varkenshouderij (SRV). Hiertoe hebben zij diverse scenario's doorgerekend met verschillende niveaus van vergoedingen voor stallen en rechten.


Sanering varkenshouderij in najaar van start: hoe meer stank, hoe hoger op de lijst

30-04-2019 - 0 reacties EINDHOVEN/DEN HAAG - Varkenshouders die geurhinder veroorzaken en willen stoppen met hun bedrijf, kunnen zich vanaf 15 augustus inschrijven voor de door het Rijk aangekondigde ‘warme sanering’. Stallen op locaties waar de stank het grootst is, komen het eerst in aanmerking.


Compensatie waardedaling grond valt onder landbouwvrijstelling

30-04-2019 - 0 reacties Een varkenshouder die zijn stallen volgens de Ruimte voor Ruimte-regeling afbreekt, mag voor de compensatie van de waardedaling van de grond de landbouwvrijstelling claimen.