Dierenwelzijn

Dierenwelzijn nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Dierenwelzijn nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Dierenwelzijn nieuws

Verbetering van veerkracht in de veehouderij

11-02-2019 - 0 reacties Veerkracht van dieren betekent dat dieren om kunnen gaan met veranderingen in de omgeving. Onderzoekers van Wageningen University & Research stellen dat de veerkracht van dieren genetisch verbeterd kan worden door slim gebruik te maken van automatisering van metingen in de veehouderij ('big data'). Zodoende worden diergezondheid en dierenwelzijn verbeterd, worden economische verliezen beperkt en wordt het werkplezier van boeren vergroot.


Wildgroei aan halalkeurmerken, maar waar ze voor staan is onduidelijk

10-02-2019 - 0 reacties Hoewel het stikt van de halalkeurmerken is het niet gemakkelijk te achterhalen of vlees halal is. Op producten in de supermarkt staan namelijk verschillende logo's en keurmerken, waarvan het onduidelijk is waar ze precies voor staan. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie, vooral over de manier waarop vlees is geslacht.
Er bestaan namelijk verschillende visies onder moslims over hoe dieren ritueel geslacht moeten worden. Sommigen vinden dat alleen onverdoofde rituele slacht halal is, anderen staan verdoving voor de slacht toe. Beide methodes kunnen halal worden genoemd.
Maar hoe de koe van je hamburger is geslacht, is op de verpakking niet te zien. Zo kan het zijn dat je vlees eet waar wel halal op staat, maar wat je niet halal vindt.
Er is nu te weinig openheid over, vindt Halil Karaaslan, voorzitter van het CMO, die 380 moskeeën vertegenwoordigt. "Halalkeurmerken zijn niet transparant over de manier waarop het vlees is geslacht. Moslims storen zich eraan dat in de winkels meerdere keurmerken te zien zijn, zonder dat zij weten waar deze voor staan."
Verschillende definities
Halal betekent letterlijk 'toegestaan' en gaat over alle aspecten van het leven. En dus ook over voeding. Niet toegestaan (haram) is bijvoorbeeld het consumeren van varkensvlees, alcohol en de meeste insecten.
Bij halalslacht worden dieren volgens islamitische rituelen geslacht. Dat houdt onder meer in dat de slachter gelovig is en hij slacht in de naam van Allah.
Het dier moet gezond zijn en de keel moet met een scherp mes in één haal worden doorgesneden. Maar of het is toegestaan om het dier voor de slacht te verdoven, daar zijn dus niet alle moslims het over eens.
Niet alleen in Turkse en Marokkaanse supermarkten liggen de schappen vol, maar ook Albert Heijn en Jumbo zeggen dat de vraag naar halalproducten groeit. Het halalassortiment bestaat naast bijvoorbeeld worst, ook uit plakken kaas en zakken snoep. In snoep kan (varkens)gelatine of karmijn, een kleurstof afkomstig van luizen, zitten. En bij kaas is het belangrijk dat het stremsel dat wordt gebruikt, een dierlijk product, ook halal is. Maar het is vooral bij vlees waar de verwarring ontstaat.
"Op de producten staat altijd gewoon 'halal'", zegt diëtiste Mariam Aaras (43). Of er achter het logo een keuringsinstantie zit, en aan welke halaleisen het product voldoet, is voor consumenten vaak niet te zien. Dat maakt boodschappen doen er niet gemakkelijker op. Aaras: "Terwijl het voor mij wel belangrijk is, omdat ik alleen onverdoofd geslacht vlees wil eten."
Op haar website Ikeethalal.nl informeert ze andere moslims met artikelen als 'Is E120 halal?' en 'Gelatinevrij of halalgelatine'. Zo'n tien vragen per maand krijgt ze binnen. Als moslima herkent ze het gevoel van wantrouwen en onzekerheid waar veel van haar sitebezoekers mee zitten. Aaras: "Door alle onduidelijkheid eet ik nu zo min mogelijk vlees."
Aangescherpte regels
Onverdoofde rituele slacht staat politiek ter discussie. Sinds januari 2018 gelden in Nederland aangescherpte regels. Als een dier 40 seconden na de slacht nog tekenen van leven vertoont, moet het alsnog worden verdoofd.
Sommige moslims zijn bezorgd dat de 40 seconden niet altijd worden afgewacht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert in alle slachthuizen op dierenwelzijn en voedselveiligheid. In het geval van onverdoofde rituele slacht, moet er altijd een dierenarts aanwezig zijn. Die ziet toe op de naleving van de 40-secondenregel, maar kijkt niet of de slacht volgens bepaalde halalstandaarden gebeurt.
De enige die hier wel op toezien zijn dus de keurmerken. Hoeveel dat er precies zijn, is moeilijk te zeggen. Naar schatting gaat het om enkele tientallen. In principe kan iedereen zelf een keurmerk oprichten. Aan het religieuze aspect van de keurmerken wordt door de overheid geen eisen gesteld. Toch mag je niet iets halal noemen als dat het niet is, want dat is consumentenmisleiding.
Het keuren beperkt zich niet tot de slachterijen waar het vlees wordt geslacht. Elke stap in het productieproces heeft namelijk een eigen halalcertificaat: de kruiden in de worsten, het paneermeel van de kroketten en de olie waarmee de machines worden gesmeerd. Voor keurmerken is het belangrijk om van elk ingrediënt te weten dat het halal is. Als er ergens in het proces bijvoorbeeld alcohol wordt gebruikt, is het eindproduct niet halal. De keurmerken zijn dus ook bedoeld als garantie van het ene naar het andere bedrijf.
Wasim al Shaman van keurmerk Halal Quality Control, het grootste Nederlandse halalkeurmerk in vlees, ziet dat het aantal keuringsaanvragen stijgt. "Tegenwoordig is het voor bedrijven steeds belangrijker om een halalcertificaat te hebben, zelfs als het vrij duidelijk is dat een product halal is. Zo ben ik laatst nog naar het buitenland geweest om een fabrikant van ingeblikte perziken te keuren. Als het mij wordt gevraagd, doe ik het. Dit is gewoon business."
Meer transparantie
Een aantal keurmerken erkent dat meer transparantie hard nodig is. Maar tegelijk zeggen ze ook dat consumenten hen kunnen bellen of mailen als zij willen weten op welke manier hun stuk vlees is geslacht. Keurmerk Halal Correct werkt aan een kleurensysteem op de verpakking, zodat je als consument kunt zien op welke wijze het dier is geslacht.
Pogingen in het verleden om een standaard voor halal te formuleren of een landelijk keurmerk op te zetten mislukten. Het bleek niet mogelijk de verschillende opvattingen bij elkaar te brengen.
"We moeten als gemeenschap opstaan en eisen van deze instanties dat ze transparant zijn", zegt Halil Karaaslan van het CMO. "Niet alleen met een sticker, maar ook met bijvoorbeeld een lijst op een website, zodat de consument zelf kan controleren hoe het dier is geslacht."


‘Bedrijfsleven moet zich profileren in maatschappelijk debat dierenwelzijn’

06-02-2019 - 0 reacties In het maatschappelijk debat over dierenwelzijn zijn het vaak de varkenshouders die de ‘klappen’ moeten opvangen. Varkenshouders worden door actiegroepen rechtstreeks aangevallen op de wijze hoe varkens in Nederland worden gehouden.


Dit zijn de schoonste pluimveeslachterijen van Nederland

05-02-2019 - 0 reacties De grote pluimveeslachthuizen in ons land houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Dat blijkt uit de naleefmonitor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de eerste helft van 2018.


NVWA: Hygiënisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachterijen

04-02-2019 - 0 reacties Grote pluimveeslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch is er vooral op het punt van hygiënisch werken nog wel ruimte voor verbetering.


Milieu Centraal rangschikt de tien topkeurmerken

30-01-2019 - 0 reacties Van de 100 beeldmerken op voeding, zijn er slechts 10 topkeurmerken, zegt Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie adviseert consumenten alleen naar deze keurmerken te kijken tijdens het winkelen, omdat ze hoge eisen stellen aan het milieu, eerlijke handel, dierenwelzijn en hun controle.


​Kalverslachterijen leven regels goed na

30-01-2019 - 0 reacties Uit de naleefmonitor van de NVWA blijkt dat kalverslachterijen in de eerste helft van 2018 de regels goed naleven. De NVWA splitst de bevindingen in het slachthuis op in de categorieën hygiëne en dierenwelzijn.Op hygiëne laat alleen slachterij Ame


NVWA: naleving slachthuizen goed maar het kan nog beter

29-01-2019 - 0 reacties Ondanks dat de roodvleesslachtuizen in Nederland de regels goed naleven, is er nog wel progressie te boeken op het gebied van dierenwelzijn.


Naleving dierenwelzijn in slachthuizen hoog

29-01-2019 - 0 reacties Hoewel de 23 grote roodvleesslachthuizen in Nederland de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed naleven, denkt de NVWA dat er nog wel ruimte voor verbetering is.


Naleving dierenwelzijn in slachthuizen hoog

29-01-2019 - 0 reacties Hoewel de 23 grote roodvleesslachthuizen in Nederland de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed naleven, denkt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat er nog wel ruimte voor verbetering is.


NVWA maakt opnieuw beste slachthuizen van Nederland bekend

29-01-2019 - 0 reacties Over de eerste 6 maanden van 2018 leefden de 23 grote Nederlandse roodvleesslachthuizen de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed na. Dat blijkt uit de inspectieresultaten die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag bekend maakte.


Schouten wil gesprekstafels over dierenwelzijn

25-01-2019 - 0 reacties Landbouwminister Carola Schouten vindt dat het debat over dierenwelzijn steeds verder polariseert. En dat is niet zinvol, zo stelde de minister donderdag tijdens het debat over dieren in de veehouderij. Ze gaat daarom gesprektafels organiseren.


Schouten hekelt dierenextremisme, roept op tot overleg

25-01-2019 - 0 reacties Minister Schouten gaat gesprekstafels over dierenwelzijn organiseren. Zo hoopt ze de polarisatie in de samenleving over dierenwelzijn aan te pakken.


Schouten hekelt dierenextremisme, roept op tot overleg

25-01-2019 - 0 reacties Minister Schouten gaat gesprekstafels over dierenwelzijn organiseren. Zo hoopt ze de polarisatie in de samenleving over dierenwelzijn aan te pakken.


Schouten wil dierenbeschermers en boeren om tafel brengen

24-01-2019 - 0 reacties Minister Schouten vindt dat de discussie over dierenwelzijn in de veehouderij veel te scherp wordt. Ze gaat deze zomer gesprekken in het land organiseren om mensen die opkomen voor dieren en mensen die opkomen voor de boeren dichter bij elkaar te brengen.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei in een debat over de veehouderij dat de discussie over dierenwelzijn in beide kampen "sterke emoties" oproept en dat ze steeds meer recht tegenover elkaar komen staan. Dat is volgens haar weinig zinvol. "Want waar komen we dan uit?"
Schouten (ChristenUnie) ziet dieren als "schepselen" waar je respectvol mee moet omgaan. Ze vindt het nuttig dat er mensen zijn die voortdurend hameren op de rechten van de dieren, want "dat houdt ons scherp". Maar ze stelde daar tegenover dat er ook respect moet zijn "voor de mensen die dagelijks voor ons voedsel zorgen".
'Uit elkaar gedreven'
Dat er dierenactivisten zijn die boeren bedreigen en illegaal veehouderijen betreden om misstanden te filmen vindt de minister onacceptabel. "Ik neem daar verre afstand van. Als je het niet met elkaar eens bent, ga je met elkaar in discussie."
Het debat in de Tweede Kamer was duidelijk verdeeld in de twee groepen die volgens Schouten te ver uit elkaar zijn gedreven. CDA-Kamerlid Geurts herinnerde aan een werkbezoek dat hij met de tijdelijk fractieleider van de Partij voor de Dieren aan een varkenshouderij bracht. "Mevrouw Ouwehand en ik zagen iets heel anders", concludeerde hij.
Geurts zag naar eigen zeggen een rustige, tevreden zeug liggen, terwijl Ouwehand het beeld had van een moederdier, ingeklemd tussen stangen, die moest toezien hoe de staarten van haar jongen werden gecoupeerd. Geurts conclusie: "Wie echt bescherming verdienen, zijn de boeren." Ouwehand vindt dat het tegenovergestelde waar is en dat de overheid "aan de verkeerde kant van de streep staat".


Twee op vijf Nederlanders is in 2018 minder vlees gaan eten

17-01-2019 - 0 reacties Twee op de vijf Nederlanders is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Als belangrijkste redenen noemt deze groep dat het beter is voor de natuur en voor de economie. Ook wordt dierenwelzijn door bijna de helft als reden genoemd.


Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien

17-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden

16-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


AH: Wakker Dier schetst verkeerd beeld

15-01-2019 - 0 reacties Albert Heijn (AH) vindt dat Wakker Dier een verkeerd beeld schetst van de aanbiedingen van het concern van vlees zonder dierenwelzijnskeurmerk. Het bedrijf zegt juist veel aandacht te besteden aan dierenwelzijn.


Hoe klein of groot is 'horrorgehalte' van een megastal?

08-01-2019 - 0 reacties De opmars van megastallen in Vlaanderen baart organisaties zoals Animal Rights en Natuurpunt zorgen. In veel gevallen zou het geld ervoor uit Nederland komen, waar de regels rond milieu en dierenwelzijn strenger worden. Maar het woord ‘megastal’ mag geen te emotionele lading krijgen. "Strengere eisen leiden nu eenmaal vaak tot een grotere schaal, en bovendien stoot zo'n megastal in totaal veel minder uit dan de verouderde stallen die hij vervangt", zegt Nederlands onderzoeker Bram Bos, die het lokale verzet echter begrijpt. "Lokaal zijn er gevaarlijke piekconcentraties te merken van ammoniak en fijnstof. En de geur valt inderdaad moeilijk te negeren."