Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Dierenwelzijn en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Dierenwelzijn nieuws

Onderzoek onder boeren en tuinders over prijsvorming voedselketen

11-02-2020 - 0 reacties Veel boeren en tuinders vinden dat ze te weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. Minister Schouten van LNV wil om deze reden de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Ongeveer 15.000 boeren en tuinders krijgen daarvoor deze week een email met het verzoek om aan dit onderzoek mee te doen.


BovINE wil vleesveehouderij sneller verduurzamen

05-02-2020 - 0 reacties Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet werken rond de thema’s socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, productie-efficiëntie en vleeskwaliteit, klimaat en milieu. Voor elke lidstaat is, behalve een onderzoeksinstelling, ook een landbouworganisatie betrokken. De Belgische partners in dit netwerk zijn ILVO en Boerenbond.


Minister wil snelheid slacht omlaag, 'buikpijn van beelden slachthuis'

31-01-2020 - 0 reacties Omdat misstanden in slachthuizen maar niet verdwijnen, wil minister Schouten van Landbouw dat de snelheid van het slachten omlaag gaat. Dat moet ertoe leiden dat het toezicht verbeterd kan worden.


Minister Schouten: productiesnelheid slachthuizen moet omlaag

31-01-2020 - 1 reacties Minister Schouten van Landbouw grijpt in bij de Nederlandse slachthuizen. De productsnelheid waarop dieren worden geslacht ligt te hoog, waardoor de NVWA geen goed toezicht kan houden op het dierenwelzijn. De nadruk ligt te veel op kostenbesparing en dat gaat ten koste van het dierenwelzijn. Ze komt met normen waaraan slachthuizen zich moeten gaan houden.


Paardensport worstelt met kritiek: lijden de dieren niet?

27-01-2020 - 0 reacties De paardensport worstelt met de kritiek rond dierenwelzijn, maar op Jumping Amsterdam worden de teugels niet gevierd. ‘Als zij hard roepen, moeten wij dat ook.’


Dierenwelzijn Nederlandse Wagyu wel voldoende

17-01-2020 - 0 reacties Het is slecht gesteld met het dierenwelzijn van Wagyu-runderen uit Japan. En dat terwijl het vlees van deze runderen geprezen wordt door een aantal Amsterdamse hamburgerrestaurants. Nederlands Wagyu-vlees krijgt wel een voldoende.


Weyts wil meer controle op kalkoenkwekerijen

13-01-2020 - 0 reacties Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts verhoogt de controles op kalkoenhouderijen en plant een overleg met de sector. Dat heeft hij geantwoord op een parlementaire vraag van Ludwig Vandenhove (sp.a) in de Commissie Dierenwelzijn naar aanleiding van de beelden die GAIA in december uitbracht van enkele wantoestanden in enkele kalkoenbedrijven.


ILVO bouwt proefstal voor pluimveehouderijonderzoek in Merelbeke

30-12-2019 - 0 reacties Het Vlaamse Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) krijgt 1 miljoen euro steun van de Vlaamse Regering voor de bouw van een proefstal voor pluimveehouderijonderzoek in Merelbeke. ILVO investeert het resterende bedrag van bijna 1,3 miljoen euro. In de nieuwe stal zal onderzoek worden gedaan rond nieuwe samenstellingen van voeders, voedermanagement, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid, klimaat en vleeskwaliteit.


Zaakvoerder én slachthuis Tielt krijgen forse boete

19-12-2019 - 0 reacties In de zaak van dierenrechtenorganisaties tegen het Tieltse Exportslachthuis is vandaag een vonnis geveld. Zowel de zaakvoerder als hte slachthuis zelf krijgen een boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor inbreuken op het dierenwelzijn.


GAIA klaagt dierenleed in kalkoenkwekerijen aan

18-12-2019 - 0 reacties GAIA heeft beelden gemaakt in drie West-Vlaamse kalkoenkwekerijen en stelde daar "schrijnende situaties" vast. Hij eist dat Vlaanderen de sector strenge wettelijke dierenwelzijnsnormen oplegt om een eind te maken aan "deze weerzinwekkende wantoestand". Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) plant alvast overleg met de pluimveesector, die niet opgezet is met de actie. “Het fragment is een momentopname dat uitvergroot is”, zegt Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond van de pluimvee. “Dit is niet het correcte beeld van hoe het er werkelijk aan toe gaat in de sector. Maar we steken onze kop niet in het zand en zullen bekijken waar we zaken kunnen verbeteren.”


Hoe onze foie gras dwangvoeren uit de wereld kan helpen

20-11-2019 - 0 reacties Twee weken geleden bezetten een zeventigtal activisten van Animal Resistance het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen. Als gevolg van hun actie stierven 180 eenden van de stress. Vorige week bezette de organisatie ook restaurants die foie gras serveren. Die dierenrechtenorganisatie bekommert zich over het dierenwelzijn. Hun focus op het enige foie grasbedrijf in Vlaanderen getuigt echter van een zeer kortzichtige visie en een gebrek aan voeling met de sector, schrijft Lode Haest in een opiniestuk.


Praktische uitwerking wetgeving helpt dierenwelzijn vooruit

18-11-2019 - 0 reacties In de huidige regels rond dierenwelzijn bestaan veel 'open normen'. Dat is een wettelijke norm, maar zonder concrete uitwerking. Dit biedt veehouders onvoldoende houvast om te innoveren. Ook geven 'open normen' vaak onvoldoende handvatten voor de toezichthouders om te handhaven. Om toezichthouders betere handvatten te bieden bij de handhaving heeft de stichting Varkens in Nood de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd wetenschappelijk onderzoek te doen en een concept-handhavingsprotocol op te stellen.


’Gevolgen eiwitarm veevoer voor dierenwelzijn onzeker’

13-11-2019 - 87 reacties Er moeten nog hele grote stappen gezet worden voordat veevoer minder eiwitten bevatten en het is zelfs de vraag of het ooit gaat gebeuren. Minder eiwit in veevoer is een van de stikstofmaatregelen van het kabinet, maar de gevolgen voor dierenwelzijn zijn onduidelijk en de boeren moeten het willen.

Dieren die eiwitarm veevoer krijgen, stoten minder stikstof uit. Veevoerbedrijven gaan echter eerst met de boeren om tafel en zullen alleen meewerken aan deze maatregel als de veehouders het wenselijk vinden. „Dit is zeker geen maatregel die we van vandaag op morgen nemen”, zegt een woordvoerder van ForFarmers, Europa’s grootste veevoederbedrijf.


CDA teruggefloten na relativeren exportbelang land- en tuinbouw

13-11-2019 - 0 reacties Niet de wereldmarktpositie, maar aspecten zoals milieu, dierenwelzijn en milieu moesten leidend zijn in de Nederlandse land- en tuinbouwambitie, stelde een groep CDA'ers vorige week. Hun visiedocument werd afgelopen zaterdag besproken op het partijcongres en vervolgens werd de studiegroep teruggefloten,…


CDA wijzigt omstreden zin over export door boeren

09-11-2019 - 67 reacties Het CDA-rapport waarin staat duurzaamheid, dierenwelzijn en inkomen van boeren belangrijker zijn dan de positie van Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld wordt aangepast. Met die toezegging hoopt voorzitter Leonard Geluk namens de schrijvers van het visiestuk de hoogopgelopen emoties bij de agrarische achterban tot bedaren te brengen.


CDA: Nederland hoeft niet heel grote voedselexporteur te blijven

07-11-2019 - 0 reacties Het neoliberale idee van 'vrijheid blijheid' is geen houdbaar verhaal meer. Dat zegt een CDA-partijcommissie in het discussiestuk Zij aan zij over het "toekomstperspectief" voor Nederland in 2030. Volgens de commissie onder leiding van Leonard Geluk wordt de overheid te veel als een hindermacht gezien en ligt er teveel nadruk op individualisme. De commissie verzet zich tegen polarisatie en tegen het denken in 'wij en zij'.
De commissie vindt verder onder meer dat "duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van de boeren belangrijker moeten zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te blijven". In een toelichting zei Geluk in het NOS Radio 1 Journaal dat er een nieuwe balans in de landbouw moet komen. "De massaproductie heeft ons veel gebracht, maar de vraag is of dat de weg is naar de toekomst." Geluk benadrukte dat boeren een goed inkomen moeten hebben. "We hebben de boeren heel hard nodig en we moeten de problemen samen met hen oplossen".
De commissie pleit verder voor een terugkeer van de sociale werkplaatsen. Volgens Geluk is afschaffing ervan een historische fout. Geluk wil verder voor langdurig werklozen een 'basisbaan', dat is een baan met begeleiding als springplank naar een nieuwe loopbaan.
Het discussiestuk wordt zaterdag voor het eerst besproken op het CDA-congres. De commissie komt in maart met definitieve voorstellen.


NVWA gaat sneller beboeten en minder waarschuwen

04-11-2019 - 1 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt.


Eerder boete voor overtreden welzijnsregels bij transport en doden van dieren

04-11-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan. Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft. Dat staat in het nieuwe interventiebeleid, dat op 1 december dit jaar in werking treedt.


Corendon stopt met excursies met ‘dierenleed’

01-11-2019 - 0 reacties Reisorganisatie Corendon gooit het beleid om wat betreft dierenwelzijn. Dat betekent onder meer dat het bedrijf geen excursies meer aanbiedt waarbij direct contact is met wilde dieren, zoals dolfijnenshows.


Nieuw geval van Afrikaanse varkenspest in ons land

30-10-2019 - 0 reacties Vorige week maandag, 21 oktober, is een nieuw positief geval van Afrikaanse varkenspest ontdekt in het kamp Lagland in Aarlen, in de besmette zone. Dat melden de Waalse kranten L'Avenir en Sudpresse vandaag. “De laatste keer dat we een positief resultaat kregen dateert van 11 augustus”, reageert Waals minister van Dierenwelzijn Céline Tellier (Ecolo). “De nieuwe besmetting verandert niets aan de beheermaatregelen die begin oktober werden genomen.”