Landbouw

Volg al het nieuws over Landbouw, een van de 15145 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Landbouw nieuwsbrief.

Landbouw nieuws

Bejo en Bioland bevestigen nauwere samenwerking

19-03-2019 - 0 reacties De in Duitsland toonaangevende vereniging voor biologische landbouw Bioland en het veredelingsbedrijf Bejo hebben tijdens de BioFach in Neurenberg richtlijnen ondertekend voor nauwere samenwerking op het gebied van biologische plantenveredeling
Beide bedrijven zullen zich gezamenlijk inzetten voor een duurzame en op…


Zonder duurzame landbouw gaan we het niet redden

19-03-2019 - 0 reacties We moeten nú actie ondernemen om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Maar dat vereist wel dat we ons voedsel op een duurzame manier gaan produceren. Moet te doen zijn, zegt Michelle Deugd, Director Sector and Landscape Transformation bij Rainforest Alliance.


Voederbieten - passen ze ook op jouw bedrijf?

18-03-2019 - 0 reacties Met de voederbiet bespaar je op krachtvoer. Daarnaast kies je met dit gewas voor verduurzaming van de landbouw en is de voederbiet een goede keuze als 3e gewas.


CO2-heffing treft doel, niet de boer

18-03-2019 - 0 reacties De vicepremier van onze regering heeft een groot draagvlak weten te krijgen voor de visienota over circulaire landbouw. Het ziet ernaar uit dat deze prestatie het kabinet geïnspireerd heeft met voortvarendheid een klimaatbeleid te presenteren dat kan rekenen op brede steun.


Chinese zeugenstapel met 20 procent gekrompen

18-03-2019 - 0 reacties Het aantal varkens in China holt achteruit, zo blijkt uit de meest recente telling van het Chinese ministerie van Landbouw. Wat betekent dit voor de varkensmarkt?


De dag dat de koeien weg moesten blijft Peter en Gerry uit Boekel altijd bij

18-03-2019 - 0 reacties BOEKEL - De toekomst van de landbouw in Brabant is misschien wel het heetste hangijzer bij de provincie. Het veelbesproken besluit over strengere milieu-eisen voor stallen bracht Peter en Gerry Rovers uit Boekel nog dezelfde dag tot het besluit hun melkveebedrijf op te doeken. ,,Een ondernemer moet toch ergens op kunnen vertrouwen?”

De dag dat de koeien weg moesten, blijft voor het leven in hun geheugen gegrift. Zaterdag 16 december 2017. Een half jaar eerder hadden Peter en Gerry Rovers besloten om na bijna dertig jaar te stoppen met hun melkveebedrijf. Nu was het zover dat de dieren werden getransporteerd. Peter: ,,De koeien waren verkocht aan een boer in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. Toen de laatste combinatie werd volgeladen, zei de chauffeur: wil je misschien meerijden? Dat heb ik gedaan en daar was ik achteraf blij om. Ze kwamen bij een mooi bedrijf te staan, het was goed om te weten dat ze goed terechtkwamen.”


Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend

18-03-2019 - 0 reacties Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.


Natuur of Landbouw? Een combinatie is het beste volgens politiek Drenthe

16-03-2019 - 0 reacties Het lijkt er soms op dat natuurliefhebbers en de landbouw recht tegenover elkaar staan. Op sociale media uitten ze met regelmaat kritiek op elkaar.


Hissink custom made machinery

16-03-2019 - 0 reacties Het bedrijf is in 1953 opgericht door Jan (B.J.H.) Nijhof en na een directiewijziging in maart 2004 is de naam van de firma veranderd in Hissink & Zonen.  Hissink & Zonen is vanuit de landbouwmechanisatie uitgegroeid naar een bedrijf dat machines levert en repareert ten behoeve van de groene sector, de bosbouw en de landbouw. We hebben onze importmerken ondergebracht in vier groepen, te weten: tractoren, maaimachines, houtverwerking en transport.


Rikilt-wetenschapper pleit voor nieuwe EU-wetgeving circulaire landbouw

16-03-2019 - 0 reacties De EU handhaaft in een nieuw wetsvoorstel het kannibalisme-verbod. Het voorstel biedt volgens Rikilt-wetenschapper Leo van Raamsdonk wel meer mogelijkheden om dierlijke reststromen in het veevoer te verwerken.


Landbouw kan aan klimaatopgave voldoen

16-03-2019 - 0 reacties De landbouwsector kan, bijna als enige, het gebruik van broeikasgassen significant verder terugdringen dan de opgave. Maar de vraag is of de boer daartoe bereid is.


John Deere open voor externe software

15-03-2019 - 0 reacties

De koppeling tussen machine- en perceel gegevens wordt steeds belangrijker in de moderne landbouw. Loonwerkers en landbouwers vragen om koppelingen die eenvoudiger gebruik door verschillende partijen mogelijk maken, zoals fabrikanten van agrarische machines, software-ontwikkelaars, agronomisch adviseurs enzovoorts. Om dit mogelijk te maken, heeft John Deere een nieuwe functie gecreëerd met de naam ‘‘Meer hulpmiddelen’’ in het online MyJohnDeere.com Operations Centre.


Boer Olivier haalt eerst Newbie award binnen

15-03-2019 - 0 reacties De KU Leuven reikte voor het eerst de Newbie award uit. Die award gaat naar een succesvolle starter in de landbouw. Acht laureaten dongen mee naar de hoofdprijs, maar het was Boer Olivier die hem in de wacht wist te slepen. Naast de klassieke activiteiten - akkerbouw en vleesvee - investeerde Olivier in twee innovatieve producten: Salers natuurrundsvlees en eieren uit een mobiele kippenstal. “Terwijl de runderen grazen op natuurweides, scharrelen de kippen in buitenlucht, elke week op een ander stukje weide”, legt Olivier trots uit. Newbie zal zich ook de komende jaren verder inzetten op het in beeld brengen van verhalen van nieuwkomers, Europese uitwisseling en kennisdeling en het vertalen van inzichten naar coherente beleidsaanbevelingen.


Varkenshouderij kan gemakkelijk aan de klimaatdoelstellingen bijdragen

15-03-2019 - 0 reacties De landbouw, en ook varkenshouderij, kan gemakkelijk de klimaatdoelstellingen halen. Of heeft sector al voldoende gedaan en vermindert de CO2 uitstoot vanzelf door krimp in de sector?


Groen: "Meer bio en krimp van exportgerichte veeteelt"

15-03-2019 - 0 reacties Met de klimaatmaatregelen die België tot nu toe heeft genomen, zou de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 niet dalen maar stijgen. Dat bericht De Standaard donderdag. Diezelfde dag stelde Groen een eigen klimaatplan voor met concrete stappen tot 2030. Voorzitter Meyrem Almaci: “Ons paKt integreert zes cruciale sectoren met maatregelen op vlak van open ruimte, energie, woningen, mobiliteit, industriële transitie en landbouw. Zo zorgen we voor een CO₂-reductie van 55 procent, en 80.000 jobs extra.” Op vlak van landbouw springt in het oog dat Groen de veestapel met een kwart wil verkleinen en daarbij de industriële veeteelt gericht op export in het vizier neemt. Van ‘de industrie’ onafhankelijke landbouwers belooft de partij extra steun, onder meer voor de omschakeling naar bio.


Landbouw kan aan klimaatopgave voldoen

15-03-2019 - 0 reacties De landbouwsector kan, bijna als enige, het gebruik van broeikasgassen significant verder terugdringen dan de opgave. Maar de vraag is of de boer daartoe bereid is.


John Deere open voor externe software

14-03-2019 - 0 reacties De koppeling tussen machine- en perceel gegevens wordt steeds belangrijker in de moderne landbouw. Loonwerkers en landbouwers vragen om koppelingen die eenvoudiger gebruik door verschillende partijen mogelijk maken, zoals fabrikanten van agrarische machines, software-ontwikkelaars, agronomisch adviseurs  enzovoorts. Om dit mogelijk te maken, heeft John Deere een nieuwe functie gecreëerd met de naam ‘‘Meer hulpmiddelen’’ in het online MyJohnDeere.com Operations Centre.  Landbouwers en loonwerkers kunnen het gratis Operations Centre reeds gebruiken als centraal platform voor bijvoorbeeld…


Vlaamse overheid staat financieel borg voor door AVP getroffen varkenshouders

14-03-2019 - 0 reacties Vlaamse varkenshouders die, als gevolg van de AVP, kampen met liquiditeitstekorten, kunnen vanaf gebruik maken van een tijdelijke VLIF-waarborgregeling. Deze heeft het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij tot 31 mei 2019 heeft opengesteld.


Teruggang van insecten zorgelijk, maar probleem is breder dan landbouw

14-03-2019 - 0 reacties Minister Schouten wil de afname van biodiversiteit afremmen en een kentering inzetten. „Maar daarbij moeten we ons niet blindstaren op landbouw."


Een nieuw biodiversiteitsplan: wie zorgt ervoor dat het deze keer wél slaagt?

14-03-2019 - 0 reacties Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Goed nieuws voor de dwergstern, de egel en vele andere bedreigde dieren. Of toch niet? In 2005 was er ook al een ambitieus én haalbaar deltaplan, ook opgesteld mét de landbouw. En dat heeft niets opgeleverd.