Landbouw

Landbouw nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Landbouw nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Landbouw nieuws

Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland

31-03-2020 - 0 reacties Royal FloraHolland houdt nauwgezet de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten om de aanvoerders, kopers, medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk te berichten over de gevolgen van het coronavirus op de Nederlandse en internationale sierteeltmarkt. Hieronder een overzicht van de recente…


Mosselkweker Yerseke wil nu snel schadevergoeding van minister voor mosselzaadconflict

30-03-2020 - 0 reacties DEN HAAG - Mosselbedrijf Koninklijke Prins & Dingemanse uit Yerseke vraagt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nu snel een schadevergoeding te betalen voor de jaren dat ze te weinig mosselzaad mocht kweken. Het bedrijf kan die compensatie goed gebruiken om de coronacrisis ongeschonden door te komen. ,,U bent onze laatste strohalm”, schrijft het bedrijf aan de minister.


NVWA schaalt werkzaamheden af vanwege coronacrisis

26-03-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft scenario’s voorbereid voor het afschalen van werkzaamheden ten gevolge van verminderde beschikbaarheid van personeel in verband met corona. Aan deze scenario’s wordt momenteel uitvoering gegeven, ook voor de situatie van slachthuizen. Zo wordt op de slachthuizen de NVWA-inzet met name op de keuringswerkzaamheden gericht en vindt er minder tactisch toezichtswerk plaats. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.


Sierteeltketen doet dringend beroep op Schouten voor instellen van een noodfonds

26-03-2020 - 0 reacties Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De schade beloopt dit jaar 2,2 miljard euro, in het gunstigste scenario. Snelheid is geboden. De eerste bedrijfssluitingen zijn al een feit. Het Noodpakket dat het kabinet vorige week instelde is bij lange na niet genoeg om de 7.000 mkb- en familiebedrijven in de sierteeltketen door de coronacrisis te loodsen.


Crevits pleit voor EU-steun voor landbouw en visserij

25-03-2020 - 0 reacties Het is van cruciaal belang dat de grenzen tussen de Europese lidstaten openblijven voor landbouw- en voedingsproducten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits woensdag beklemtoond tijdens een vergadering over de coronacrisis met haar collega’s van de Europese Unie. “Wij hebben duidelijke vragen geformuleerd over het openhouden van de grenzen tussen de Europese lidstaten, een financiële vergoeding voor producten die niet tijdig worden verkocht, opgehaald of verwerkt en steun voor de visserij”, aldus Crevits.


Landbouw werft studenten, schoonmakers en horecapersoneel

25-03-2020 - 0 reacties ZWOLLE (ANP) - De coronacrisis veroorzaakt grote personeelsproblemen in de landbouw. Terwijl bijvoorbeeld de sierteelt vrijwel stilligt, maken andere sectoren zich juist zorgen om personeelstekorten. De sector roept het publiek op te "helpen de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden" en heeft twee websites gelanceerd, zowel om nieuwe medewerkers te werven als om personeel over te plaatsen.


Gemeente Hollands Kroon trekt gebiedsplan Wieringermeer voorlopig in

24-03-2020 - 0 reacties Het college van burgemeester en wethouders van de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon trekt het gebiedsplan Wieringermeer voorlopig in. Het college wil de economische ontwikkeling van het buitengebied nu meenemen in de actualisering van de omgevingsvisie. Vanuit de landbouw was er veel weerstand tegen het gebiedsplan waarin veel ruimte werd gereserveerd voor datacentra en grootschalige glastuinbouw. Boeren vreesden dat er te weinig grond beschikbaar bleef voor de bestaande landbouw.


Wat gaat de Canadese varkensmarkt doen?

24-03-2020 - 0 reacties De Canadese varkensmarkt wordt er dit jaar één met fluctuaties, zo verwacht het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA). De varkensstapel gaat slinken, maar het aantal slachtingen neemt juist toe, blijkt uit het USDA GAIN-rapport.


Russische grens niet open voor gesanctioneerde landbouw- en voedingsproducten

24-03-2020 - 0 reacties Berichtgeving over opening van de Russische grens voor invoer van agrarische sanctie producten blijkt niet gebaseerd op wetgeving. Dat meldt het ministerie van Landbouw aan sectororganisaties uit de Nederlandse landbouw- en voedingssector op basis van informatie van de landbouwraad die werkzaam is op de Nederlandse ambassade in Moskou.


Schouten: situatie landbouw zorgelijk, Europese steun gewenst

24-03-2020 - 1 reacties De situatie in een aantal landbouwsectoren in Nederland is zorgelijk, zegt minister Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij gaat daarom om steun uit Europese fondsen vragen.

Morgen vergaderen de ministers van EU-landen per video over de landbouw- en visserij. Schouten maakt via haar brief aan de Tweede Kamer kenbaar wat haar inzet wordt.

Weliswaar kwam de Europese Commissie eerder al met een steunpakket vol financiële maatregelen, maar volgens Schouten is er voor de landbouw en voedselproductie te weinig geregeld. ,,Er ontbreekt inderdaad aandacht voor de landbouw.”


Drenthe: € 9 miljoen voor landbouwverduurzaming

24-03-2020 - 0 reacties Drenthe gaat in de komende vier jaar € 9 miljoen investeren in de verduurzaming van de landbouw.


Ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht

23-03-2020 - 0 reacties In Polen werd op 30 december 2019 een pluimveebedrijf met kalkoenen getroffen door hoog pathogene vogelgriep, subtype H5N8. Het virus is inmiddels ook aangetoond op andere locaties in Polen en in een aantal andere landen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 12 februari voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. In het risicorapport van Wageningen Bioveterinary Research staat dat het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken op dit moment ingeschaald wordt als laag. De ophokplicht blijft echter voorlopig nog van kracht.


Minister Schouten: "Koop extra bloemen en ding niet af bij groenteboer"

22-03-2020 - 20 reacties Koop een extra bos bloemen, haal producten bij de lokale bakker of groenteboer en ding niet af. Dat was de boodschap van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zaterdagavond in het programma Op1. Ook benadrukt ze dat er meer dan genoeg voedsel in Nederland is.


NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

20-03-2020 - 7 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.


Aardappelketen overlegt met ministerie over voorraad fritesaardappelen

20-03-2020 - 0 reacties Aardappeltelers verwachten in de komende maanden een financiële schadepost van 160 miljoen tot 200 miljoen euro door het plotseling resteren van een voorraad van circa 1 miljoen ton fritesaardappelen. Dit zorgt bij met name telers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van aardappelen voor ernstige financiële problemen. De Brancheorganisatie Akkerbouw overlegt samen de leden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de ontstane situatie. Het verzoek van de aardappelketen aan het ministerie is om te ondersteunen bij het uit de markt halen en afvoeren van de voorraad aardappelen.


Crevits heeft pakket maatregelen voor landbouw klaar

20-03-2020 - 0 reacties De Vlaamse regering gaat bij Europa aandringen op de nodige steunmaatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Daarnaast zal Vlaanderen ook de nodige soepelheid aan de dag leggen op vlak van administratieve verplichtingen. Zo wordt de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de verzamelaanvragen verschoven naar 15 mei. Voor de bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen, wordt voorzien in een waarborgregeling en er komt een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers.


Forse krimp verwacht voor landbouw, bouw, horeca en vervoerssector

20-03-2020 - 22 reacties De Rabobank voorziet forse krimp voor de land- en tuinbouw, bouw, horeca en vervoerssector, zo blijkt uit een sectorprognose in coronatijden. Ook wordt schade voorzien in de uitzendbranche en krimp in de (groot- en detail)handel en industrie. Voor de algehele landbouw-, bosbouw- en visserijsector zou het…


Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland

20-03-2020 - 0 reacties Royal FloraHolland deelt een update van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de impact die het coronavirus heeft op de export van bloemen en planten, maar in veel gevallen ook van andere (vers) producten op onze buurlanden en daarbuiten. Hieronder treft u een overzicht,…


LTO: 'Verschillende noodmaatregelen voor de land- en tuinbouw nodig'

16-03-2020 - 0 reacties Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar. LTO Nederland stelt daarom een viertal noodmaatregelen voor zodat boeren en tuinders in Nederland de crisis overleven. Het betreft de regeling Borgstelling Landbouw om de liquiditeit van ondernemers overeind te houden, het instellen van een Noodfonds Land- en Tuinbouw, het nemen van bredere maatregelen voor behoud van arbeid en ondernemerschap samen met andere werkgeversorganisaties en de vakbonden en concrete maatregelen gericht op het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren.


Oproep minister: ‘Er is voedsel genoeg. Laat wat over in de schappen voor anderen’

13-03-2020 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw roept Nederlanders op om niet te hamsteren. Volgens haar zijn de voedselvoorraden in Nederland groot genoeg en is het niet nodig om de supermarktschappen leeg te kopen, zoals nu wel gebeurt.