Landbouw

Landbouw nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Landbouw nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Landbouw nieuws

Landbouwexport licht gestegen in 2018

18-01-2019 - 0 reacties De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2% meer dan in 2017. Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De toename in 2018 is


Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - 0 reacties De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.


Nederlandse export landbouwproducten in 2018 ruim € 90 miljard

18-01-2019 - 0 reacties In 2018 is voor een bedrag van € 90,3 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen. Dat is een lichte groei van 0,2% ten opzichte van 2017 (€ 90,1 miljard). Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Nieuwe landbouwrevolutie nodig voor perfect dieet

17-01-2019 - 0 reacties Het 'perfecte' dieet voor uzelf en voor de wereld bestaat. Belangrijker nog, het is ook haalbaar. Tot die conclusie komt een internationale werkgroep van wetenschappers, schrijft De Standaard. Maar om de hele mensheid fatsoenlijk te voeden, is wel een nieuwe landbouwrevolutie nodig. "Het is dringend nodig om de landbouw meer CO2-neutraal te maken, de biodiversiteit te beschermen en het land- en watergebruik efficiënter te maken", besluiten de onderzoekers. Op het menu: groenten, fruit, peulvruchten, noten en maximaal 80 gram vlees of vis.


Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs

17-01-2019 - 0 reacties Natuurinclusieve landbouw wordt een vast onderdeel van het groene onderwijs. Minister Schouten ondertekende daartoe vandaag de zogeheten Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs.


Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien

17-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


'Duitse landbouw kent plicht voor insecten'

17-01-2019 - 0 reacties De landbouw kent haar verantwoordelijkheid bij het bevorderen van insecten. Dat zei Berhard Hartelt van de Duitse Boerenbond (DBV) deze week tegen Julia Klöckner, minister van Voeding en Landbouw in Duitsland.


Natuurinclusieve landbouw wordt verankerd in groen onderwijs

17-01-2019 - 0 reacties Natuurinclusieve landbouw wordt een vast onderdeel van het groene onderwijs. Minister Schouten ondertekende daartoe vandaag de zogeheten Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs.


Minister Schouten en gedeputeerde Kramer ondertekenen 'Green Deal'

16-01-2019 - 4 reacties

Originele beschrijving

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en gedeputeerde Johannes Kramer ondertekenden woensdag de 'Green Deal'. Doel is om natuurinclusieve landbouw op te nemen in het groene onderwijs om zo de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen en een gezonde duurzame landbouw een impuls te geven.


NAJK ondertekent eigen doodvonnis

16-01-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

NAJK ondertekende vandaag, 16 januari, Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs. Deze deal werd ook ondertekend door Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), 21 onderwijsinstellingen en de vereniging BoerenNatuur. Met Green Deals wil de overheid …


Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden

16-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


China verwacht aantrekkende varkensprijs

16-01-2019 - 0 reacties Tang Ke, analist bij het Chinese ministerie van Landbouw, laat weten dat het aannemelijk is dat de varkensprijs in de tweede helft van 2019 een stijging gaat tonen. De voornaamste reden hiervoor is het beperkte varkensaanbod, wat met name wordt veroorzaakt door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Boerenbond verwacht nog veel van Vlaamse regering

15-01-2019 - 0 reacties Tijdens Agriflanders ging Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in gesprek met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Het gesprek ging onder andere over de rol van de provincies, de opvolger van het rampenfonds, het nieuwe mestactieplan en de Afrikaanse varkenspest. “De laatste jaren stapelen de rampen zich op, het rampenfonds in zijn huidige vorm blijft daardoor niet langer houdbaar”, zei de minister. “De Vlaamse regering is voor de duidelijkheid niet in lopende zaken en er zal zeer binnenkort een akkoord komen over de brede weersverzekering. Vlaanderen zal tussenkomen in de premie, ook als het gaat over grote schade zullen we onze verantwoordelijkheid nemen.”


Witte zone moet AVP buiten Frankrijk houden

15-01-2019 - 0 reacties Het Franse ministerie van Landbouw heeft aangekondigd 'een witte zone' in te stellen. In deze zone, die nabij de Belgische grens ligt, mogen alle wilde zwijnen worden afgeschoten. Dit ter preventie van de verspreiding van Afrikaanse varkenspest richting Frankrijk.


Ammoniakdossier: Rathenau krijgt neuzen niet dezelfde kant op

14-01-2019 - 3 reacties Is de politiek nu aan zet? En zijn we dus afhankelijk van een politieke meerderheid om tot een herziening te komen. In het artikel geven de beleidsmaker min of meer al aan dat het beleid en de regelgeving moet worden toegespitst op wenselijke een landbouw praktijk. En ze geven daar dus ook mee aan datde regelgeving niet deugt en juridisch onhoudbaar is. En dat dat dus gauw moet worden dichtgetimmerd met wetgeving over politiek gewenste landbouw.


Naast Varkensloket komt een Pluimvee- en Rundveeloket

14-01-2019 - 0 reacties Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft op Agriflanders kennisgemaakt met de eerstelijnsdienstverlening voor veehouders die onderzoeksinstituut ILVO inricht. Het reeds bestaande Varkensloket krijgt een Pluimveeloket en Rundveeloket naast zich. Drie experten zetten hun tanden in de wetenschappelijke literatuur en maken de vertaalslag naar begrijpbare teksten. “Boeren kunnen bij de loketten terecht met allerhande vragen over hun sector”, maakt ILVO-woordvoerder Greet Riebbels duidelijk dat de loketten best ver willen gaan in de kennisverspreiding. Tijdens Agriflanders in Gent konden veehouders kennismaken met de experten achter de loketten.


Rathenau Instituut laat ‘kritische noten’ buiten ammoniakrapport

14-01-2019 - 0 reacties ‘Eenzijdig en bezijden de waarheid’, dat is de conclusie van Jan Cees Vogelaar, Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers over het verslag van de wetenschappelijke sessie, dat onderdeel uitmaakt van het ammoniakrapport dat het Rathenau Instituut heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw. Naar verwachting zal het rapport ‘In gesprek over ammoniak; Contouren van een uitweg uit de controverse’ deze week naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het is nu al beschikbaar via de KNAW.