Landbouw

Landbouw nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Landbouw nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Landbouw nieuws

Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren

19-02-2020 - 0 reacties Ecologen die onderzoek deden rond het invoeren van het veelbesproken Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben daarbij mogelijk druk ervaren. Minister Carola Schouten (Landbouw) kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat de onderzoekers druk voelden door de politieke situatie en de tijdsdruk.


Schouten en Rutte komen niet naar demonstratie Farmers Defence Force

18-02-2020 - 0 reacties Premier Rutte en minister Schouten van Landbouw komen morgen niet naar een demonstratie van de Farmers Defence Force (FDF) in Den Haag. Een onbekend aantal boeren wil morgen gehoor gegeven aan een oproep van de organisatie om op de Koekamp, naast het Centraal Station, te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.
Minister Schouten zegt dat ze "intensief" gesprekken voert met het Landbouw Collectief, dat dertien boerenorganisaties vertegenwoordigt. Ze wil daarom niet een demonstratie bijwonen van een enkele boerenorganisatie.
Onevenredig
Donderdag debatteert Schouten met de Tweede Kamer over de stikstofplannen. Boeren moeten, om bij te dragen aan natuurherstel, minder stikstof uitstoten. Er ligt onder meer een plan om boerenbedrijven uit te kopen. De boerenorganisaties vinden dat ze onevenredig veel moeten bijdragen aan een oplossing. Ze stellen dat andere sectoren zoals de industrie en de luchtvaart veel minder reductie voor hun rekening moeten nemen.
Geen verband
De afwijzing van de uitnodiging van Farmers Defence Force houdt volgens het ministerie geen verband met het recente conflict tussen FDF en minister Schouten. Begin februari brak het kabinet een overleg met de boeren af vanwege een persbericht van deze organisatie. Daarin stond onder meer dat "eenieder die de sector nu verraadt, dat zal dat weten".
Later volgde een excuus voor de "verkeerde woorden".


Landbouwers plannen protest tegen EU-meerjarenbegroting

17-02-2020 - 0 reacties Zowel Boerenbond, ABS als de Waalse landbouworganisatie FWA plannen op donderdag 20 februari een actie in Brussel om hun eisen voor het behoud van een voldoende groot landbouwbudget kracht bij te zetten. Op dat ogenblik zitten de Europese staats- en regeringsleiders samen om een beslissing te nemen over het meerjarig financieel kader. Ze vrezen dat landbouw drie keer de rekening zal moeten betalen en dat vinden ze onaanvaardbaar.


GroenLinks vraagt inzicht in extra geld voor landbouw

17-02-2020 - 0 reacties GroenLinks wil inzicht in het geld dat de afgelopen jaren is uitgetrokken voor landbouw en natuur.


Landbouw Collectief: ‘Neem resultaat Mesdagonderzoek mee bij Kamerdebat stikstof donderdag’

17-02-2020 - 0 reacties „Het Landbouw Collectief vindt dat Den Haag nooit tot in detail mag voorschrijven wat wanneer aan een koe, varken of kip gevoerd moet worden. Dat gaat alleen maar tot problemen leiden, niet in de laatste plaats voor de gezondheid van de dieren.”


Landbouw Collectief: twijfels bij nut opkoop

17-02-2020 - 10 reacties Het Landbouw Collectief betwijfelt of opkoop en verplaatsing van bedrijven zoden aan de dijk zet.


Landbouw Collectief maant Tweede Kamer tot actie

17-02-2020 - 16 reacties Het Landbouw Collectief roept alle partijen in de Tweede Kamer op om in actie te komen in het stikstofbeleid. Het verbond van agrarische belangenbehartigers wil dat het parlement de stikstofplannen van het collectief omarmt. "Voorkom onnodig smijten met gemeenschapsgeld."


'Garnalenvissers beboeten voor te veel uren vissen? Hoe wordt dat gemeten dan?

15-02-2020 - 0 reacties 'Het is raar dat dit verhaal nu naar buiten komt, want dit is een conflict dat de garnalenvissers al sinds 2017 hebben met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.'


Biologisch groeit wereldwijd

13-02-2020 - 0 reacties Vandaag is op de BIOFACH, de internationale vakbeurs voor biologische voeding, bekend gemaakt dat de biologische landbouw wereldwijd met 2,0 miljoen hectare is gegroeid. 2018 was daarmee opnieuw een recordjaar voor de biologische sector. Ook de biologische detailhandel bereikte een record, de wereldwijde markt passeerde de grens van 100…


Ophokplicht pluimveebedrijven komt rijkelijk laat vindt LTO

12-02-2020 - 0 reacties BINNENLAND – In verband met vogelgriep moeten pluimveebedrijven in ons land hun dieren binnen houden. Dinsdag besloot minister Schouten van Landbouw tot een ophokplicht. Aanleiding was een besmetting van hobbydieren met de vogelgriepvariant H5N8 in Bretzfeld in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De boerenbelangenorganisaties LTO Nederland en NOP Nederland vinden dat de minister rijkelijk laat heeft ingegrepen omdat al in januari vogelgriep was […]


Werken aan een circulaire glastuinbouw en bloembollenteelt...

12-02-2020 - 0 reacties Een twitterbericht trekt mijn aandacht. Het is de titel boven het interview wat maakt dat ik doorlees: 'Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt'.


"Minister heeft onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten met ophokplicht"

11-02-2020 - 0 reacties Blij en opgelucht, maar ook kritisch naar minister Carola Schouten van Landbouw. Zo laat de gemoedstoestand van Gert Jan Oplaat zich het best omschrijven nu duidelijk is geworden dat er vanaf vannacht een ophokplicht geldt voor pluimvee. "De minister heeft een onverantwoord groot risico genomen door zo lang te wachten", zegt de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie.


'Iedereen moet bewegen om van landschapsinclusieve landbouw een verdienmodel te maken'

11-02-2020 - 0 reacties Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappen en ontwerpers in 3 pilots hoe het mogelijk is om tot een landbouwsector te komen die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit.


Boeren gaan weer daten

11-02-2020 - 0 reacties Een groep boeren en burgers neemt de handschoen op om met elkaar het gesprek aan te gaan over de toekomst van de landbouw en het leven van boer en burger. Onder het mom van #Makeadate2020 zoeken boeren en niet-boeren rondom Valentijnsdag de verbinding met elkaar. Een oproep onder boeren leverde al een aantal spannende dates op.…


"Nederlandse tuinder en boer verdienen een gelijk speelveld"

11-02-2020 - 0 reacties Landbouwminister Schouten voert een balanceeract uit. Enerzijds moet ze ruimte houden voor het ondernemerschap van boeren en tuinders, anderzijds moet ze zorgen voor terugdringing van de stikstofuitstoot. De tegenstelling tussen voldoende productie in de landbouw en het beheer van natuur en milieu is…


Mestcertificering mogelijk in november van start

11-02-2020 - 0 reacties Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is gestart nadat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partijen in de keten ter verantwoording heeft geroepen, vanwege terugkerende fraudegevallen in de mestketen. De ambitie is om in november van start te kunnen gaan.


"Denk goed na voor je biologische landbouw ophemelt"

10-02-2020 - 0 reacties De motivatie om honger te bestrijden, erfde Julie Borlaug van haar grootvader, die een Nobelprijs won met zijn landbouwhervormingen. En net als hij zoekt zij de antwoorden in modernisering, zo viel te lezen in de Volkskrant dit weekend.
Lees hier het hele interview dat online op bijval kon rekenen vanuit…


Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak

09-02-2020 - 0 reacties Op 7 februari 2020 is een nieuwe Kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek gestuurd. Deze Kamerbrief gaat over maatregelen in de landbouw en een verdere impuls van de gebiedsgerichte aanpak. De Kamerbrief bevat ook enkele gewijzigde inzichten. Belangrijkste punten De belangrijkste punten uit de Kamerbrief van 7 februari 2020 zijn naar mijn mening de […]
The post Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak appeared first on Franca Damen.


Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij

06-02-2020 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat het rapport 'Betaalbaar beter boeren', dat Ecorys in opdracht van Greenpeace heeft opgesteld, geen duurzaam perspectief voor de veehouderijsector biedt. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister een reactie op het rapport geeft.


Farmers Defence Force biedt excuses aan, maar minister Schouten wil ze zwart op wit

06-02-2020 - 0 reacties Farmers Defence Force heeft excuses aangeboden voor uitspraken die woensdag zijn gedaan. Dit meldt het Landbouw Collectief, waarin diverse belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd. Op Facebook haalde de boerenactiegroep van voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert uit naar 'vleesbazen en zuivelbobo's die als Judas de sector verraden.'