Natuur

Natuur nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Natuur nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Natuur nieuws

Losse stukjes natuur Kempen-Broek eindelijk gekoppeld

19-01-2020 - 0 reacties Verschillende losse natuurgebieden in grenspark Kempen-Broek zijn na jaren werk eindelijk met elkaar verbonden.


Pluimveeorganisaties willen ophokplicht wegens oprukkende vogelgriep uit Oost-Europa

16-01-2020 - 0 reacties Vier pluimveeorganisaties willen dat er een ophokplicht komt. Ze willen zo de vogelgriep die in Oost-Europa heerst buiten de deur houden. De organisaties roepen minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om niet langer te wachten en nu maatregelen te nemen.


'Natuur lost zacht winterweer zelf op'

14-01-2020 - 0 reacties Het lijkt erop dat Koning Winter zich voorlopig nog niet laat zien in Nederland. Maar in hoeverre heeft dat nadelige of positieve gevolgen voor de Drentse natuur? "In de natuur bestaat schade door een zachte winter eigenlijk niet. De natuur is veerkrachtig en reageert hierop", vertelt Kees van Son, boswachter bij Staatsbosbeheer.


Coalitie loopt voor landbouw die natuur respecteert

14-01-2020 - 0 reacties DEN HAAG - Ruim vijftig organisaties die een andere toekomst voor de landbouw zien, houden dinsdag een mars naar Den Haag, de Kring-Loop.


Warme winter: nu al bloeiende bloemen en teken, maar ook angst voor overlast

11-01-2020 - 0 reacties Je zal het vast aan den lijve onderwerpen hebben, maar nu is het ook officieel: afgelopen decembermaand was de warmste ooit. Wat heel Europa betreft althans, maar ook in Nederland merken we dat aan de natuur. Er staan bijzonder veel bloemen in bloei en ook de eerste teken zijn alweer gespot. "Als dit zo blijft, gaan we dit jaar meer overlast krijgen van insecten."


"Wetenschap en natuur combineren in nieuwe fascinerende rozen"

10-01-2020 - 0 reacties In het laboratorium van een veredelaar is een team van specialisten continu onderzoek aan het uitvoeren en bezig met het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde variëteiten rozen. Dit om de wereld te blijven verrassen met unieke bloemen.
Virgin Farms kreeg de kans om het bedrijf De Ruiter te bezoeken in…


Waar blijft Koning Winter? Dit zijn de gevolgen voor de natuur

09-01-2020 - 0 reacties Muggen en vliegen die je nog steeds in huis tegenkomt, krokussen en sneeuwklokjes die al met hun kopjes boven de grond komen. Het wil maar geen winter worden in ons land. Wat zijn de gevolgen voor onze flora en fauna? ,,Overlast door steekmuggen in januari wordt steeds normaler.’’


Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie

30-12-2019 - 0 reacties De Afdeling Advisering van de Raad van State heeft op 20 november 2019 een advies uitgebracht over het instellen van een drempelwaarde voor geringe stikstofdeposities. Dit heeft de Afdeling gedaan op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De kernboodschap van de Afdeling is dat om een drempelwaarde verdedigbaar te laten zijn, (veel) […]
The post Advies Raad van State over drempelwaarde stikstofdepositie appeared first on Franca Damen.


Geen verbod op CO2-bedwelming varkens

24-12-2019 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een brief aan de Tweede Kamer en de Dierencoalitie laten weten dat er voorlopig geen verbod komt op CO2-bedwelming van varkens.


Gestopte varkenshouders alleen enthousiast over Hof van Twente

18-12-2019 - 0 reacties GOOR - Andere gemeenten kunnen een voorbeeld nemen aan Hof van Twente waar het gaat om de begeleiding van gestopte varkenshouders. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Ommer boeren zetten zich wel degelijk in voor natuur

17-12-2019 - 0 reacties De gedachte dat boeren zich niet inzetten voor de natuur, klopt volgens de Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke zeker niet. Al 25 jaar werken varkenshouders, pluimveeboeren, melkveehouders en akkerbouwers samen om de natuur rondom Ommen verder te helpen.


Antwoord op bedreiging natuur nodig

17-12-2019 - 0 reacties Moeten we natuur opofferen om de stikstofcrisis op te lossen? Nee, de situatie in het Waddengebied bewijst dat we de natuur juist beter in bescherming moeten nemen.


Bizons gaan grazen op Flipland

17-12-2019 - 0 reacties SINT PHILIPSLAND - Het eiland Tholen krijgt een kudde wisenten. Europese bizons, die momenteel nog maar op drie plekken in de Nederlandse natuur grazen. ,,Hier kijken we al lang naar uit.”


De natuurboer: Verantwoord landgoedbeheer op Klein Oldenaller

14-12-2019 - 0 reacties Aart en Greta van de Beek van boerderij Klein Oldenaller bij Putten zijn niet alleen melkveehouders, ook natuurbeheerders. „Doordat we pachten van Natuurmonumenten, is die taak op ons pad gekomen.” Het bedrijf op landgoed Oldenaller is 84 hectare groot, daarvan is 34 hectare natuur.


Breda en Noord-Brabant investeren 1,5 miljoen in natuur

12-12-2019 - 0 reacties De gemeente Breda en provincie Noord-Brabant gaan fors investeren in de natuur rondom Breda. Hiervoor ontvangt de stad een financiële compensatie van 1,5 miljoen euro van de provincie.


Kabinet blijft steun zoeken voor stikstofwet

12-12-2019 - 0 reacties Het kabinet probeert uit alle macht steun te krijgen voor de spoedwet stikstof. De Tweede Kamer nam die wet vorige week aan, maar de Eerste Kamer moet er nog over praten en het is nog maar de vraag of ook daar genoeg voorstemmers zijn.
In de Tweede Kamer stemden onder meer GroenLinks en de PvdA tegen, en de steun van een van die twee partijen is waarschijnlijk nodig in de senaat, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het wetsvoorstel wordt daar waarschijnlijk volgende week behandeld.
De ministers Hoekstra en Schouten spreken deze dagen, al dan niet telefonisch, met veel partijen om hen tot steun voor de wet te bewegen. Vanochtend waren ze bij de PvdA voor overleg met partijleider Asscher. Die wil in ruil voor steun van zijn partij dat er meer woningen worden gebouwd, dat het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en dat er meer wordt geïnvesteerd in de natuur.
Duidelijk stappenplan
GroenLinks-leider Klaver eist onder meer dat er een "duidelijk stappenplan" komt om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Dat moet uiteindelijk resulteren in een halvering. Verder wil Klaver dat er meer wordt gedaan aan het herstel van natuurgebieden die door stikstof zijn aangetast.
Hoekstra wilde niet veel inhoudelijks zeggen over het verloop van de gesprekken, maar hij noemde het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de problemen rond stikstof op te lossen. "Dan verken je met elkaar hoe ver je kan komen."
In de spoedwet staat onder meer dat er geen vergunning nodig is als de stikstofuitstoot van een bouwproject onder een bepaalde waarde blijft. Ook komen er regels voor stikstof-arm veevoer.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Brief van de hoofdredactie: Zorg over klimaat is geen linkse hobby

11-12-2019 - 0 reacties „De natuur staat aan de vooravond van grote, nauwelijks voorspelbare veranderingen. Daarom moeten nu maatregelen genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te beperken.”


Ruilverkaveling: onorthodox maar 'kan een oplossing voor stikstofcrisis zijn'

07-12-2019 - 20 reacties Hoe het stikstofprobleem moet worden opgelost weet het kabinet nog steeds niet. Het scheiden van landbouw en natuur is een onorthodoxe suggestie, die veel weerstand oproept bij zowel boeren als milieuorganisaties. Maar het kan wel in een klap de stikstofcrisis oplossen, zeggen de voorstanders. Hoe kansrijk is dit plan?


Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’

06-12-2019 - 34 reacties Herstel van de kwetsbare natuur in Nederland lukt nauwelijks. Ook in de regio staan de beschermde natuurgebieden er nog steeds slecht voor. Het beroerdst gaat het met de Veluwe.