Natuur

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Natuur. Natuur is een van de 15652 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Natuur nieuws

Hoogleraar stikstofcommissie wil snoeien in natuurgebieden

19-10-2019 - 10 reacties

Originele beschrijving

'Veel natuur in Nederland moet beschermd worden. Het is de vraag of dat niet wat minder kan', meldt hoogleraar Rudy Rabbinge in het Algemeen Dagblad. Hij is lid van de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofcrisis.


Hoogleraar: 'Schrap ook aantal natuurgebieden'

19-10-2019 - 0 reacties In de discussie over de stikstofproblematiek moet het oog niet alleen gericht zijn op de landbouw, maar moet ook kritisch worden gekeken naar de natuur. Een aantal van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden is klein. "Daarvan kun je haast niet volhouden dat het om echte natuurgebieden gaat."


De grote stikstofworsteling van de politiek: 'We moeten het nu zorgvuldig doen'

18-10-2019 - 0 reacties Moet de veestapel kleiner? Op welke wegen gaan we minder hard rijden? Welke bouwprojecten blijven nog stilliggen?
Op die vragen komt voorlopig nog geen antwoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer erkent dat de stikstofproblematiek zó ingewikkeld is dat er meer tijd voor oplossingen nodig is, bleek donderdagavond in een debat.
Natuurbeschermers die de noodklok luiden, boeren die massaal met hun trekker de weg opgaan, de binnenstad van Den Haag die vanwege de protesten wordt afgesloten met hulp van het leger, bouwprojecten die niet van start kunnen gaan of niet verder kunnen: de spanningen die de stikstofproblematiek oproept domineerden de afgelopen dagen het nieuws.
Meer tijd nodig
En wie twee weken geleden dacht dat het kabinet met de lang verwachte oplossing kwam - sinds de Raad van State dit voorjaar eerder beleid naar de prullenmand verwees - had het mis. Een brief van minister Schouten aan de Kamer van begin oktober was pas het begin van een steeds zichtbaarder worsteling. Ook al wil iedereen snel duidelijkheid, het is duidelijk dat er meer tijd nodig is.
Dat die zorgvuldigheid niet overbodig is werd woensdag al duidelijk toen wetenschappers en juristen in een hoorzitting in de Kamer betoogden dat de plannen van het kabinet zowel ten opzichte van de boeren als de natuur juridisch niet haalbaar zijn.
Donderdag bleken de provincies en de minister er ook niet uit te komen. Ze nemen zeker zes weken extra tijd en een meerderheid in de Kamer legt zich daarbij neer.
Schouten erkende dat de afgelopen weken te veel onduidelijkheid is ontstaan. De provincies namen na Schoutens brief van 4 oktober veel verdergaande maatregelen dan het kabinet en dat stuitte vooral in de landbouw op groot verzet. Onder druk van hier en daar gewelddadig verlopen boerenprotest trok een aantal provincies de maatregelen weer in.
De minister gaf toe dat ze dingen "beter had moeten doen" en dat haar aanpak met name bij boerengezinnen tot onzekerheid heeft geleid. "Daar steek ik de hand ook in eigen boezem. Juist omdat is gebleken hoe complex het is nemen we nu meer tijd. Het is geen big bang die ik even kan doen. We moeten dit zorgvuldig doen".
Valse beloftes
Maar de oppositie is kritisch. GroenLinks-leider Klaver vroeg zich meerdere malen af hoe deze chaos heeft kunnen ontstaan. Onder meer PvdA, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks vinden dat de minister en de coalitie moeten erkennen dat het verminderen van stikstofuitstoot alleen kan als de veestapel kleiner wordt. De partijen nemen het CDA en VVD kwalijk dat die de indruk wekken dat dat niet nodig is. Ze spreken over "valse beloftes".
Ook Forum voor Democratie en de PVV vinden dat de waarheid niet verteld wordt, maar dan op een andere manier: die partijen vinden juist dat het stikstofprobleem overdreven wordt. De PVV wil dat het kabinet gaat kijken of alle zogenoemde Natura-2000 gebieden behouden moeten blijven, nu "boeren omvallen en Nederland op slot zit". De stikstofuitspraak van de Raad van State had vooral betrekking op die natuurgebieden.
CDA-Kamerlid Geurts stelde dat hij "gedwongen krimp van boeren niet gaat meemaken". VVD-Kamerlid Harbers, nog maar een paar weken woordvoerder op dit terrein, zei ook tegen het dwingen van boeren te zijn.
Hoezeer de politieke partijen ook van mening verschillen, over één ding zijn ze het wel eens: de problemen spelen veel breder dan alleen in de landbouw. Het kabinet en de provincies gaan opnieuw om de tafel en het is de bedoeling dat we uiterlijk 1 december meer horen over de oplossingen.
PvdA, PvdD, GroenLinks en SP vinden dat de politiek moet erkennen dat inkrimping van de veestapel onvermijdelijk is. CDA en VVD willen boeren niet dwingen te stoppen. VVD-Kamerlid Harbers legt uit waarom.


'Geen extra stikstofgevoelige natuur in Meije'

18-10-2019 - 0 reacties Het concept-inrichtingsplan van Natuurmonumenten voor de Meijegraslanden bevat meer stikstofgevoelige natuur dan verstandig is. Het gaat om circa 30 hectare nieuw Blauwgrasland.


Zembla: 'Melkveehouders roepen op tot importstop van nuchtere kalveren'

17-10-2019 - 0 reacties Vierduizend melkveehouders roepen op tot een stop op de import van kalveren. Zij vinden de jaarlijkse import van 800.000 kalveren in strijd met de kringloopambities van minister Schouten. Dat schrijven zij in een brandbrief aan de minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De brief is een initiatief van het Netwerk Grondig. De Dutch Dairymen Board sloot zich daarbij aan. In de uitzending van tv-programma Zembla van donderdag 17 oktober wordt aandacht geschonken aan de import van kalveren.


Minister Schouten op bezoek bij Ter Laak Orchids

17-10-2019 - 0 reacties Hoog bezoek voor Ter Laak Orchids in Wateringen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft donderdagochtend, 17 oktober, een bezoek bracht aan de kweker. Aanleiding van het bedrijfsbezoek was het onlangs geopende inspiratiecentrum en de ingebruikname van de duurzame DaglichtKas.


„Boer heeft punt met kritiek op RIVM”

16-10-2019 - 0 reacties Onderzoeksinstituut RIVM levert onbetrouwbare cijfers over stikstofneerslag in de natuur. Dat moet anders, eisen de protesterende boeren. Hebben ze een punt? Opiniemaker Rutger van den Noort vindt van wel.


Wereldvoedseldag en de liefde voor onze boeren

16-10-2019 - 0 reacties Vandaag op Wereldvoedseldag weer volop demonstraties. Zijn boeren slachtoffers van het ‘systeem’, vervuilers van de natuur of helden waar we van moeten houden? Het antwoord van Bert van Ruitenbeek, directeur van de Stichting Demeter, het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding


Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar

16-10-2019 - 0 reacties Vandaag lanceren de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Food Partnership (NFP). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor wereldwijde samenwerking op landbouw en voeding. De wereld staat voor de uitdaging om miljarden mensen op een duurzame manier van gezond voedsel te voorzien. Nederland kan met zijn kennis en kunde in de landbouw en voedingsindustrie een grote bijdrage leveren aan deze uitdaging.


Wordt Mientje straks beboet door de NVWA?

16-10-2019 - 0 reacties Kan dat wel: zo lang zonder eten en drinken? Lijden de kuikens dan geen honger en dorst? Of heeft de natuur zo haar eigen oplossingen?


Meeste fipronil-blokkades pluimveebedrijven terecht

15-10-2019 - 0 reacties De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens de fipronilcrisis in de meeste gevallen pluimveebedrijven terecht verboden om kippen, eieren en mest af te voeren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.


Meeste blokkades pluimveebedrijven terecht

15-10-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft tijdens de fipronilcrisis in de meeste gevallen pluimveebedrijven terecht verboden om kippen, eieren en mest af te voeren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.
nl.


De provincie denkt dat verbouwingvan Zandvoort de natuur juist redt

15-10-2019 - 0 reacties In een kort geding eisen milieuorganisaties vandaag het staken van de bouw op het circuit van Zandvoort. De provincie stelt dat die verbouw juist goed is voor de natuur.


Groene Rekenkamer: ‘Position paper’ aangaande rekenmodel en meetmethoden stikstof(-deposito)problematiek

15-10-2019 - 2 reacties Het word nog druk...

De Groene Rekenkamer heeft zich in het stikstofdebat gemengd met een position paper, ingezonden naar de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

 
Den Haag, 14 oktober 2019
Aan: Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Betreft: Position paper aangaande


LTO Nederland stelt ministerie van LNV ultimatum

15-10-2019 - 0 reacties LTO Nederland roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en de voorstellen die de landbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd, zeer serieus te nemen. Als dat niet gebeurt kan het ministerie niet meer als gesprekspartner worden beschouwd, stelt LTO Nederland.


Wereld Natuur Fonds: stikstofaanpak kabinet niet genoeg

14-10-2019 - 0 reacties Alleen maar boerenbedrijven uitkopen die naast natuurgebieden liggen gaat bij lange na niet ver genoeg als maatregel om de stikstofuitstoot terug te dringen, stelt het Wereld Natuur Fonds. Een van de beste opties om de uitstoot onder het maximale plafond te krijgen: een halvering van de veestapel.


Studie naar stikstofdepositie en natuur

14-10-2019 - 0 reacties Onderzoekers van Wageningen Environmental Research hebben in opdracht van het Wereldnatuurfonds (WNF) een studie uitgevoerd naar de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in Nederland.


700 trekkers op weg naar boerenprotest bij provinciehuis in Zwolle

14-10-2019 - 0 reacties AGELO - Zo’n 700 trekkers zetten deze ochtend koers richting Zwolle, om bij het provinciehuis te protesteren tegen aanscherping van stikstofregels door het provinciebestuur. Onder hen boer Joris Broekhuis uit Agelo. „Ik hoop dat ze inzien dat wij al heel veel voor de natuur doen.”


'Stikstofplan kabinet ontoereikend'

14-10-2019 - 12 reacties

Originele beschrijving

WAGENINGEN (ANP) - De stikstofplannen van het kabinet gaan niet ver genoeg om de natuur in Nederland te laten herstellen. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds op basis van onderzoek door Wageningen Environmental Research. Volgens de onderzoekers zijn er, naast de aanpak bij natuurgebieden, ook landelijke maatregelen nodig om stikstofemissies van de landbouw, verkeer en industrie, te verminderen.


Open brief aan minister Schouten en Johan Remkes: zo kunt u het stikstofdossier weer vlot trekken

13-10-2019 - 0 reacties De stikstofbrief van minister Schouten is inmiddels 1 week oud. De brief leidde tot nieuwe boerenprotesten. Van de weeromstuit schortte de provincie Friesland het beleid waartoe was besloten alweer op. LTO Noord roept boeren in de andere noordelijke provincies op tot nieuwe protesten om ook elders opschorting af te dwingen. Op Foodlog waarschuwde onlangs advocaat Paul Bodden al voor de lange adem die nodig is voor er weer schot in de vergunningsverlening komt. Nico Gerrits is al jarenlang kritisch op de manier waarop de Nederlandse overheid met het stikstofdossier omgaat. Hij ontkent niet dat overbemesting door stikstofdepositie natuurgebieden ontregelt, maar waarschuwt voor de naar zijn verwachting beperkte positieve effecten die maatregelen zullen hebben. We moeten ons niet alleen de vraag stellen hoeveel natuur en natuurherstel in Nederland ons waard is, maar ook hoeveel natuurwaarde maatregelen realiter kunnen opleveren in een overvol land dat bovendien ook nog eens de nodige stikstof vanuit het buitenland naar binnen ziet waaien.