Natuur

Natuur is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Natuur en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Natuur nieuws

'Fatsoenlik buorkje' is winst voor boer, koe en natuur, vindt veehouder Berend van der Wal uit Kootstertille

18-09-2021 - 0 reacties Het kan best, ‘fatsoenlik buorkje’, zeggen Berend (58) en Tiny en zoon Auke (30) van der Wal uit Kootstertille. Ze melken 210 koeien met veel respect voor de natuur. ,,As wy ús lân goed brûke en ûnderhâlde, komt dat ûnkrûd net by ús.”


Lupine is een heel goede eiwitbron voor de mens en goed voor de natuur. Waarom wordt het dan zo weinig geteeld?

18-09-2021 - 0 reacties Het is nog maar een relatief klein areaal in Nederland, maar het gebeurt wel: Lekker Lupine heeft dit jaar met acht telers op 35 hectare akkerbouwland lupine geteeld voor consumenten. ,,Het is wat pionieren.”


Hoogste rechter vindt opnieuw dat overheid meer documenten vrij moet geven, nu over Fipronil-schandaal

17-09-2021 - 0 reacties DEN HAAG/ERP - Opnieuw een tik op de vingers voor de overheid voor het achterhouden van documenten. De Raad van State vindt dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) flink tekortgeschoten is in de afhandeling van een WOB-verzoek door een tiental pluimveehouders, onder wie pluimveeboer Vissers uit Erp, over het Fipronil-schandaal.


NatuurbeheerKoeien en schapen van schaapskudde Het Stroomdal in Schipborg gaan stikstof in de natuur opeten

16-09-2021 - 6 reacties Schapen en koeien als wapen tegen stikstof op de Drentse heide. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is precies wat er gebeurt in delen van het Drentsche Aa-gebied.


Natuur & Milieu niet te spreken over invoertermijn kilometerheffing voor vrachtwagens

15-09-2021 - 0 reacties DEN HAAG - Natuur & Milieu is blij dat minister Visser het wetsvoorstel voor ...Lees meer


Gaten schieten in Brabants grondwaterbeleid: 'Bezwaren maken zeker kans'

13-09-2021 - 0 reacties De manier waarop Brabant de verdroging aanpakt, voldoet niet altijd aan Europese wetten en regels. Dat staat in een onderzoek van drie wetenschappers in opdracht van Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie. Als iemand bezwaar maakt tegen het oppompen van grondwater, zou die best wel eens gelijk kunnen krijgen van de rechter, zo staat er in het stuk.
De drie wetenschappers bestudeerden wat Europese wetten en regels betekenen voor de Brabantse maatregelen tegen verdroging.
Grote rechtszakenHet rapport doet denken aan de grote rechtszaken waarmee de Nederlandse overheid werd gedwongen iets te doen tegen broeikasgassen (de Urgendazaak in 2019) en stikstof. Volgens Lars Koreman van Natuurmonumenten zijn de Brabantse organisaties niet van plan om zo'n zaak aan te spannen en is het rapport vooral bedoeld om duidelijk te maken dat er snel wat moet gebeuren.
Provinciewoordvoerder Pieter Meulman: "De provincie bestudeert het stuk nog. Maar dat er iets aan de verdroging moet gebeuren, is helder. We zijn er ook al mee bezig."
CommissieDe provincie Brabant presenteerde afgelopen donderdag nog een commissie die maatregelen moet verzinnen tegen de verdroging. In die commissie zitten onder anderen:
de voormalige rijksbouwmeester Floris van Alkemade, oud-VVD-minister van infrastructuur Melanie Maas Geesteranus,bestuurskundige Pieter Tops.De verdroging is een Brabants probleem dat al jaren speelt. De droge zomers in de afgelopen jaren als gevolg van de klimaatverandering versterken het nog eens. Het rapport dat deze week verscheen, gaat vooral over grondwater. Brabant gebruikt meer grondwater dan er wordt aangevuld. Een van de gevolgen is dat de Brabantse natuur in hoog tempo verdroogt.
Verslechtering verbodenVolgens landelijke afspraken zou in 2027 de grondwaterbalans in orde moeten zijn. Maar er is ook afgesproken dat de situatie voor die tijd niet mag verslechteren. Als er in Brabant steeds meer water wordt opgepompt, is dat nu al in strijd met wetten en regels.
Ook voor Natura-2000 gebieden (Brabant heeft er twintig) geldt zo'n principe. Er is tijd om de natuur in die gebieden in orde te brengen maar in de tussentijd mag de natuur er niet op achteruit gaan. Als zulke natuurgebieden verder verdrogen omdat er te veel grondwater wordt opgepompt, zou een rechter maatregelen kunnen nemen, schrijven de wetenschappers in het rapport.
Niet altijd even helderZe betwijfelen of het Brabantse beleid een toetsing door de rechter zou doorstaan. De provincie steekt veel geld in plannen om verdroging te bestrijden maar in die regels staat niet altijd even helder wat ze op moeten leveren. Ook steunt de provincie volgens het rapport wel erg op andere partijen.
In Brabant werken de partijen die met grondwater te maken hebben veel samen:
de provincie, de Brabantse Milieu Federatie, de waterschappen, boerenorganisatie ZLTO,beheerders van natuurterreinen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.Deze partijen zitten regelmatig om de tafel. Koreman: "Door die goede samenwerking zijn we er ook helemaal niet op uit om naar de rechter te stappen."
Dat het provinciebestuur tientallen miljoenen investeert in maatregelen tegen de verdroging, maar het blijkbaar toch niet lukt om alle regels en afspraken na te komen, zegt ook wat over de hardnekkigheid van het probleem.


Minister: vissen tussen windmolens kun je ook buiten windparken testen

13-09-2021 - 0 reacties DEN HAAG - Ook buiten windparken kan worden getest of kleinschalige visserij tussen windmolens op zee mogelijk is. Minister Carola Schouten (CU, Landbouw, Natuur en Visserij) roept vissers op dat vooral te doen.


Minister Schouten benadrukt: onteigening boeren alleen 'als laatste middel': 'Het is nooit het beginpunt van de discussie'

07-09-2021 - 13 reacties Onteigening van boeren om de natuur te beschermen tegen schadelijke stikstofuitstoot, is altijd 'een laatste middel'. Dat benadrukt landbouwminister Carola Schouten. ,,Het is nooit het beginpunt van de discussie". Maar het is een bestaand instrument waar zij 'geen streep door kan zetten'.


Binnenvaartschip op batterijen? Eerste exemplaar brengt bier naar Moerdijk

07-09-2021 - 0 reacties Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat vaart op verwisselbare elektrische batterijen - de Alphenaar - is maandagmiddag aangekomen in zeehaven Moerdijk. Het vertrok eerder die dag vanuit Alphen aan de Rijn met een lading voor bierbrouwer Heineken. De 'Alphenaar' hoeft niet lange tijd aan de stekker te liggen, maar kan bij het laden en lossen een nieuwe batterij aan boord hijsen en de reis voortzetten.


Toch hoopt initiatiefnemer Willem Dedden, directeur van het bedrijf Zero Emission Services (ZES), dat er op de kade van de zeehaven Moerdijk nog dit jaar een speciale laadpaal voor het binnenvaartschip komt.
Trots vertelt Dedden: "Dit is de toekomst van de binnenvaart. Geen uitstoot van kooldioxide, geen uitstoot van stikstof, geen fijnstof en minder lawaai. Dit is wat we willen."
Op korte termijn wil Dedden met zijn bedrijf acht schepen op batterijen in het water hebben liggen. "Het eerste schip vaart nu en dat kunnen we aan iedereen laten zien. Er is best wat scepis en vind ik prima. Maar nu willen we zo snel mogelijk uitbreiden, want natuur en milieu vragen daar om"
Nu is er voor binnenvaartschepen - zoals inmiddels wél voor elektrische auto's - nog geen netwerk van laadpalen, maar dat moet dus veranderen. "In Rotterdam, in Alblasserdam, in Den Bosch en hier in Moerdijk willen we zo snel mogelijk tot de realisatie van laadstations komen", aldus Dedden.
Tot die tijd moet de batterijen-wisseltruc de schepen aan het varen houden.
Die batterijen, die ZESpacks heten, zien eruit als containers en kunnen in het laadruim van het schip worden vervoerd. Twee batterijen zijn goed voor 50 tot 100 kilometer afleggen. Deze accu's worden sinds april op spanning gebracht met gecertificeerde groene stroom op het
eerste laadstation voor binnenschepen, in de haven van Alphen aan den
Rijn.
De binnenvaart is nu nog verantwoordelijk voor zo'n 5 procent van de totale uitstoot van kooldioxide in Nederland. Het bedrijf wil in 2030 dertig uitstoot-loze vaarroutes realiseren. Daarmee wordt 360.000 ton kooldioxide en 2.800 ton bespaard.


Hoe onteigenen van boeren een reële optie is geworden in de stikstof-strijd

06-09-2021 - 1 reacties Nederland kan bij het aanpakken van de stikstofcrisis niet om het onteigenen van boerenbedrijven heen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in een studie geschreven in opdracht van het kabinet. Boerenorganisaties LTO (landelijk) en ZLTO (Brabants) zijn sterk tegen onteigening. De LTO zegt 'juridisch alles uit de kast te willen halen' om onteigeningen tegen te houden.

Maandagochtend schreef de krant NRC dat de ministeries van Financiën en Landbouw vergevorderde plannen hebben om honderden boeren uit te kopen, maar als het nodig is ook te onteigenen. Op verzoek van de minsterraad werkten ambtenaren van de twee ministeries deze zomer gedetailleerde voorstellen uit,. Die zijn inmiddels doorgerekend in een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Concreet zijn er twee manieren onderzocht waarmee de nieuwe regering de stikstofcrisis aan zou kunnen pakken. In beide varianten gaat het om ingrijpende operaties, waarmee vele miljarden zijn gemoeid. Volgens het Planbureau zou een stuk Nederland zo groot als twee keer de provincie Utrecht opnieuw ingericht moeten worden.

Lange procedures
In beide scenario's gaat het rijk boerenbedrijven onteigenen, schrijft het planbureau. De schrijvers waarschuwen ervoor dat dat kan leiden tot lange juridische procedures, precies het beeld dat de LTO in een eerste reactie al schetst. Volgens de LTO betekent het ook jarenlange onzekerheid voor boeren.

Het huidige kabinet heeft al tientallen miljoenen gereserveerd voor verschillende regelingen om boeren uit te kopen. In dat beleid staat tot nu toe de vrijwilligheid voorop. Dat leidde er ook toe dat tientallen varkensboeren die zich hadden aangemeld voor een uitkoopregeling, later hun medewerking weer introkken. De keus voor onteigening is een nieuwe stap waar de politici in de huidige coalitie zich tot nu toe ver van hebben gehouden.

Dertig miljard
Het planbureau komt met twee beleidsalternatieven. In het eerste - dat in tien jaar ongeveer 30 miljard kost - wordt een deel van Nederland opnieuw ingericht. Het planbureau verwijst nadrukkelijk ook naar het zuidelijke zandgebied waar ook een groot deel van Brabant onder valt. In dat gebied zou het bijna niet meer mogelijk zijn om aan veehouderij te doen zoals we die nu kennen; een groot deel van de koeienboeren op de zandgronden zou over moeten schakelen op 'natuurinclusieve kringlooplandbouw'.
In het tweede alternatief legt de overheid strenge stikstofplafonds op en mogen boeren zelf weten hoe ze daaraan voldoen. Die variant zou de overheid ongeveer 14 miljard kosten. De kosten voor de boeren zouden echter enorm stijgen.

Minder dieren
Beide scenario's werken, zegt het planbureau. Omdat de veestapel in beide gevallen met tientallen procenten krimpt, daalt ook de hoeveelheid stikstof flink. Dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur, die nu nog te lijden heeft van de stikstof. En daarmee is het ook goed nieuws voor de overheid, die beloofd heeft die natuurgebieden te beschermen en in stand te houden.
Beide scenario's hebben ook gevolgen voor het hele agrarische bedrijfsleven. Een krimp van de veestapel heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld leveranciers van voer en slachthuizen. Die krimp berekent het planbureau op tussen de vier en de zeven miljard euro.

Nog veel onzeker
De scenario's waarmee het Planbureau voor de Leefomgeving is gaan rekenen, zijn afkomstig van ambtenaren. Het verzoek om ze door te rekenen komt van het kabinet. Wat het kabinet met de plannen gaat doen, zou duidelijk moeten worden in het regeerakkoord.

Het planbureau stelt wel dat de opgave ongekend groot is. In beide varianten gaat het om budgetten en hoeveelheden land waarmee nog nooit op deze schaal is gewerkt. De berekeningen kennen dan ook veel onzekerheden.


WWF: plasticprobleem vormt ook groeiend gevaar voor het klimaat

06-09-2021 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Plastic bedreigt niet alleen het leven in de oceanen, het draagt ook in toenemende mate bij aan klimaatverandering, waarschuwt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport. Als niet wordt ingegrepen, zal de hoeveelheid plastic die de oceanen vervuilt volgens de natuurorganisatie bijna verdrievoudigen, van ruim 11 miljoen ton per jaar nu tot 29 miljoen ton per jaar in 2040. "De plasticcrisis neemt ongekende vormen aan en de huidige aanpak van het probleem faalt", concludeert het WWF.


Stikstofuitstoot door Wijkevoort is voor Tilburg lastige hobbel

02-09-2021 - 0 reacties TILBURG - Hoe groot wordt het effect van de stikstoofuitstoot van bedrijventerrein Wijkevoort op beschermde natuur in de omgeving? Het Tilburgse gemeentebestuur heeft dat nog altijd niet afdoende berekend. Ook toont Tilburg tot dusver niet aan dat het eventuele aantasting van die Natura 2000-gebieden (zoals de Regte Heide) kan voorkomen door stikstofruimte over te nemen van boeren in de buurt.


Onmisbaar voor droge voeten: een smalle strook natuur voor als water én mensen wat meer plek nodig hebben

31-08-2021 - 0 reacties DEN BOSCH - Tussen de Maas en de bewoonde wereld ligt een 65 kilometer lange strook bijzondere natuur. Onmisbaar als we droge voeten willen houden, maar daar gedragen bezoekers zich lang niet altijd naar. ,,Soms vernielen ze een hek om er met hun partytent of crossmotor door te kunnen.”


Zeldzame massastranding bruinvissen op Wadden, en het worden er nog meer

29-08-2021 - 0 reacties Sinds donderdag zijn er tientallen bruinvissen aangespoeld op de Waddeneilanden, en de piek is mogelijk nog niet geweest. Er drijven nog veel dode bruinvissen in de zee en die zullen de komende dagen aanspoelen, zegt bruinvisonderzoeker Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. "Het zijn er echt veel, het is een massastranding. Bruinvissen spoelen dagelijks aan in Nederland, maar het zijn er nu veel meer dan normaal."
Dat de bruinvissen in enkele dagen op vier verschillende Waddeneilanden zijn aangespoeld is ook nieuw, zegt IJsseldijk. "We hebben wel eens een massastranding in heel Nederland gehad, maar niet zo lokaal. Wat mij opvalt, is dat het nu vooral om volwassen dieren gaat, en niet om jongere. Als jongere dieren omkomen kun je dat nog uitleggen als 'survival of the fittest', sommige dieren gaan dood voordat ze volwassen worden. Maar als je vooral volwassen dieren verliest, dan baart het zorgen."
'Je ziet het pas op de snijtafel'
De afgelopen jaren zijn er veel mogelijke oorzaken genoemd van massale bruinvissterfte: twee jaar geleden bleek dat zeehonden een dodelijke bacterie kunnen doorgeven aan hun prooien, waaronder bruinvissen. SOS Dolfijn noemde gisteren een marine-oefening in de buurt als mogelijke reden, of de bouw van een windmolenpark.
Naar de daadwerkelijke reden voor deze massastranding is het nog gissen, zegt IJsseldijk. "Je ziet het pas op de snijtafel. Wij hebben gisteren de eerste dieren van deze stranding binnengekregen in Utrecht en gaan het komende week onderzoeken. We hebben wel al contact gehad met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat wil heel graag dat dit goed onderzocht wordt."
IJsseldijk: "Het zou kunnen dat er iets gebeurd is op de plek waar deze dieren zich ophielden, waardoor ze zijn gestorven. Het zou ook een ziekte kunnen zijn. Wij gaan in ieder geval niet focussen op één ding, want dan krijg je tunnelvisie."
Zo lagen de bruinvissen erbij op Terschelling:
Ook bruinvisonderzoeker Mardik Leopold van de Wageningen Universiteit noemt het "heel bijzonder" dat er in zo korte tijd zo veel bruinvissen zijn aangespoeld op de Waddeneilanden. "Dit hebben we nog niet eerder gezien."
Je kunt volgens hem op verschillende manieren onderzoeken wat er gebeurd is: "Iets heeft de dieren getroffen op zee, ze zijn niet op het strand doodgegaan. Met zogenoemde 'driftmodellen' kan op grond van actuele stroming en winddrift worden voorspeld hoe een drijvend object in zee zich voortbeweegt. Of, in dit geval, welk traject een aangespoeld object in zee heeft afgelegd. Misschien is het wel onderdeel van een grotere ramp, dan zou je in de komende dagen in buurlanden bruinvissen moeten zien aanspoelen."
De dieren die nu zijn aangespoeld kunnen op verschillende manieren worden onderzocht, zegt Leopold. "In Utrecht onderzoeken ze de doodsoorzaak, kijken ze naar de algehele gezondheid van de dieren voordat ze stierven. Dan snijden ze de maag eruit, en die gaat naar ons in Wageningen. Wij kunnen dan specifiek kijken naar hun voedingspatroon, of er bijvoorbeeld iets geks in hun maag zit."
'We moeten het nu hebben van ad-hoc maatregelen'
Beide onderzoekers zeggen wel: het wordt lastig om precies te achterhalen waardoor de dieren zijn doodgegaan, omdat veel van de bruinvissen op het strand al in staat van ontbinding verkeren. Leopold: "We hebben in Nederland niet echt de infrastructuur om een ramp als deze goed aan te pakken, dus we moeten het nu hebben van ad-hocmaatregelen. Het zijn dieren van 40 of 50 kilo, en die moeten zoveel mogelijk gekoeld naar het vasteland worden gebracht. Dat is lastig."
"We krijgen goede indicaties over de gezondheidsstatus van de dieren op de snijtafel, maar het betekent nog niet dat we na een sectie met zekerheid de doodsoorzaak kunnen achterhalen", vult IJsseldijk aan. "Gezien de staat van ontbinding waarin dieren verkeren kan het zijn dat we er helemaal niet achter komen. Dat we wel enkele dingen kunnen uitsluiten, maar dat de precieze oorzaak onduidelijk blijft."
Het is overigens niet zo dat er steeds meer bruinvissen aanspoelen aan de Nederlandse kust, benadrukt IJsselijk. "2011 en 2013 waren de piekjaren als het gaat om aangespoelde dieren, daarna zakte het weer een beetje in. Tot nu toe leek dit jaar vrij rustig te worden, met zo'n 300 aangespoelde bruinvissen, maar dat kan nu dus heel anders worden."


Festivals en natuur, ze kunnen elkaar mooier maken. Als ze door mogen gaan tenminste, en dat is het probleem

26-08-2021 - 0 reacties Muziek hoeft zich niet te beperken tot de concertzaal, beeldende kunst kan ook zonder museum of galerie, theater laat zich ook genieten buiten het, eh, theater. Als er één les te leren is van de festivalcultuur, is het wel deze. Al kunnen daar ook weer ongemakkelijkheden in schuilen.


Meepraten over afsluiten Veluwse natuur ‘wassen neus’: ‘Wordt niet naar ons geluisterd’

23-08-2021 - 0 reacties Paden verdwijnen, zandverstuivingen gaan deels op slot, bosparkeerplaatsen worden verplaatst of opgeheven. In de Veluwse natuur gaat de komende jaren een hoop veranderen. Na een zomer vol inspraaksessies presenteert de provincie Gelderland volgende maand haar plannen. Critici slijpen de messen. ,,Inspraak is een wassen neus.’’


Kletsnatte zomer vervelend? Welnee, de zoemende heide en frisgroene bossen zorgen voor blije boswachters: 'Welkome adempauze'

18-08-2021 - 0 reacties De heide bloeit na jaren weer rijk en zoemt en gonst. Bossen zijn fris en groen. Droogvallende vennen staan weer nokvol. De natuur herstelt zich van drie gortdroge zomers. ,,Al dat water zorgt voor een welkome adempauze.”


Het grootste landgoed in particulier bezit in Brabant: Boeren vormen deel van de charme van ‘De Utrecht’

10-08-2021 - 0 reacties ESBEEK - De natuur. Wat waren we haar dankbaar in de corona-lockdowntijd. En wat was ze mooi. Maar blijft dat wel zo? Droogte maakte de Brabantse parels kwetsbaar en al dat intensief gebruik deed het niet per se heel goed. Of toch wel? Het Brabants Dagblad duikt deze zomer de natuur in.


Bijen vechten om bloemen

10-08-2021 - 0 reacties Er is geen plek in Nederland zonder honingbijen. De nijvere insecten bestuiven gewassen en maken honing. Maar ze concurreren ook met wilde bijensoorten in de natuur, waarvan ruim de helft bedreigd wordt in hun voortbestaan. Is het tijd voor beperkingen op de imkerij? Die vraag stelt men in Resource, een medium voor…


Veehouders verliezen rechtszaak rond milieuvriendelijke stallen

06-08-2021 - 0 reacties Individuele veehouders worden niet buitensporig geraakt door het strenge stallenbeleid van de provincie Brabant. De rechtbank in Den Haag heeft dit bepaald in een zaak die de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) al in 2018 was begonnen. De belangenclub reageert teleurgesteld.

Gedeputeerde Staten willen dat boeren hun stallen aanpassen om natuur en milieu te beschermen. Aanvankelijk werd de deadline hiervoor gesteld op 1 januari 2028. Later werd deze datum vervroegd naar januari 2022.

'Te veel gevraagd'De ZLTO tekende hier bezwaar tegen aan waarna de termijn werd opgerekt tot januari 2024. Ook dat is teveel gevraagd voor de sector, zo stelt de belangenorganisatie. Bovendien vindt ze het onacceptabel dat alle boeren over één kam worden geschoren. Vandaar de rechtsgang.

Vorig jaar zomer stelde de rechter in een tussenuitspraak dat de provincie eigen eisen mag stellen aan boerenstallen en dus ook een eigen deadline mag stellen. De ZLTO vindt dat boeren meer tijd moeten krijgen om hun stallen milieuvriendelijker te maken.

'Niet disproportioneel geraakt'Vier veehouders met een specifiek individueel belang durfden het aan de rechtszaak voort te zetten. Hoewel zelf geen partij meer, bleef ZLTO hen ondersteuning bieden. Maar ook met de zaak namens individuele veehouders kreeg ze nul op rekest. De boeren worden ‘niet disproportioneel geraakt’, aldus de rechtbank.

De ZLTO blijft van mening dat uitstel van de deadline wenselijk is en dat de provincie beter kan aansluiten bij een landelijk programma stikstof, dat in de maak is. Of de vier agrarisch ondernemers de rechtszaak voortzetten, is nog onduidelijk.
LEES OOK: ZLTO zet rechtszaak tegen provincie door: 'Boeren moeten meer tijd krijgen'