Natuur

Al het Natuur nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Natuur nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Natuur nieuws

In Groningen 2 miljoen subsidie beschikbaar voor overstap boeren naar biologische landbouw

20-10-2017 - 0 reacties

Er is voor biologische boeren in de provincie Groningen een subsidie van 2 miljoen beschikbaar. De ene helft hiervan is beschikbaar gesteld door de provincie Groningen en de andere helft komt uit Europese middelen. De provincie Groningen wil de reguliere landbouw verder verduurzamen met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap.


Mestbank controleert naleving teeltvrije zone in 2018

20-10-2017 - 0 reacties

Vanaf 2018 zal de Mestbank controleren of de teeltvrije zone van één meter langs waterlopen in focusgebieden wordt nageleefd. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft deze extra maatregel proactief genomen omdat de verhoopte verbetering van de waterkwaliteit uitblijft. “Terreinervaring leert dat die teeltvrije zone nog niet langs alle waterlopen aanwezig is. Op dat vlak is dus nog verbetering te boeken”, klinkt het.


Wildplukkers willen duidelijke regels

19-10-2017 - 0 reacties

BEEK-UBBERGEN (ANP) - Wildplukkers willen dat gemeenten en natuurorganisaties gezamenlijk eenduidige regels opstellen over het meenemen van fruit, noten, kruiden en paddenstoelen uit de natuur. Nu verschilt het per gemeente en per natuurgebied wat wel en niet mag. Dat leidt tot wederzijdse irritatie en kan zelfs een boete van maximaal 4100 euro opleveren, aldus het Wildplukkers Gilde Nederland.
Het bericht Wildplukkers willen duidelijke regels verscheen eerst op Nieuws.nl.


Driekwart insecten verdwenen, landbouw mogelijk boosdoener

19-10-2017 - 0 reacties

In Duitse natuurgebieden vliegen ruim driekwart minder insecten rond dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en is in Nederland vermoedelijk net zo groot.

Een verontrustende ontwikkeling, vinden ecologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij publiceerden de resultaten van hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS ONE. En er is volgens hen geen enkele reden om aan te nemen dat het in Nederland beter gaat met de insecten dan in het Duitse onderzoeksgebied.

Sinds 1989 houden Duitse entomologen (insectendeskundigen) in 63 beschermde natuurgebieden minutieus bij hoeveel insecten er rondvliegen, op verschillende momenten in het jaar. Dat doen ze door de beestjes te vangen in zogenoemde malaisevallen en de biomassa te wegen.
De Radboud Universiteit heeft deze data geanalyseerd en concludeert dat het gemiddelde totale gewicht na 27 jaar met 76 procent is afgenomen. In de zomer, als het insectenaantal zijn piek bereikt, zien ze zelfs een daling van 82 procent.

Professor Hans de Kroon van de Radboud Universiteit noemt de uitkomsten alarmerend. "Insecten zijn enorm belangrijk in het ecosysteem", zegt hij. "Het zijn de bestuivers, ze zijn de voedselbron van onze vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op het ecosysteem en uiteindelijk ook op onszelf. Het zou mij niet verbazen als de teruggang van andere soorten, zoals veel zangvogels, uiteindelijk valt terug te leiden tot wat we hier zien."
Nederland

De natuurgebieden waar de Duitsers hun metingen hebben gedaan, lijken erg op veel natuurgebieden in Nederland. Ze zijn relatief klein en omsloten door agrarische gebieden. Een aantal ligt vlak bij de Nederlandse grens. "Dit houdt natuurlijk niet op bij de grens", zegt De Kroon. "Ik denk dat wat we zien in Duitsland zien, ook in Nederland gebeurt en ook in andere gebieden in Europa."

Over de oorzaak van de enorme teruggang zijn de onderzoekers voorzichtig. "We weten door deze studie nu wel waar het níet aan ligt. Het veranderende klimaat en het beheer van de landschappen kunnen we wegstrepen als mogelijke oorzaken. Wat overblijft, is dat deze gebieden relatief klein zijn en midden in het agrarisch landschap liggen. Dus de invloed van de schaalvergroting in de landbouw en het gebruik van pesticiden zijn absoluut factoren die hier een rol kunnen spelen."

Optimistisch
Volgens De Kroon is het tij nog te keren. "De natuur heeft een enorme veerkracht en daar zullen we gebruik van moeten maken. Ik ben daar optimistisch over. Maar dan moeten we de oorzaken opsporen en daar ook daadwerkelijk iets aan doen. En ondertussen alle voorzichtigheid betrachten en maatregelen versneld doorvoeren waarvan we weten dat ze gunstig zijn voor insecten".


NAJK ook in Comité Gras Netwerk GRONDig

18-10-2017 - 0 reacties

NAJK heeft zich aangesloten bij het Comité Gras van Netwerk GRONDig. NAJK geeft input om meer realiteit aan te brengen in de grondgebondenheidsdiscussie die er is. Het comité bestaat uit Netwerk GRONDig, gedeputeerde van de provincie Friesland, vier melkveehouders, EKO-Holland, Natuur en Milieu Federatie, Milieudefensie, Dierenbescherming, Vogelbescherming en NAJK.


minister van landbouw ?

17-10-2017 - 0 reacties


Originele beschrijving

A.P. (Andries) Heidema (Haren (Groningen), 2 maart 1962) is een Nederlandse politicus voor de ChristenUnie. Hij is sinds 4 juli 2007 burgemeester van de gemeente Deventer, provincie Overijssel. Oorspronkelijk was hij lid van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), een van de twee voorgangers van de ChristenUnie.


LoopbaanBewerken
Heidema studeerde in Wageningen landinrichtingswetenschappen en voltooide deze studie in 1986. Hierna was hij onder meer beleidsmedewerker en projectmanager bij de Rijks Planologische Dienst en interim-manager op het ministerie van VROM.
Vanaf 1988 was hij zestien jaar politiek actief in de Zuid-Hollandse gemeente Zoetermeer, eerst als adviseur van de combinatie GPV/RPF/SGP, vanaf 1990 als raadslid voor deze combinatie en vanaf 1998 ook als wethouder voor onder meer wijk- en buurtbeheer, natuur en milieu en kunst en cultuur.
Op 1 juli 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe (tot april 2003 nog 'gemeente Kesteren' genaamd). In dat jaar was hij ook voorzitter van de selectiecommissie die André Rouvoet voordroeg voor het lijsttrekkerschap...


Gastblogger Martijn de Jonge onthult: Kringloop Natuur Oostvaardersplassen eindigt bij destructiebedrijf

16-10-2017 - 1 reacties

Terwijl de Vara via De Wereld Draait Door en andere cheerleaders van Staatsbosbeheer u bedotten over de ‘kringloop van de natuur’ in de Oostvaardersplassen, toont gastblogger voor Climategate.nl en fotograaf Martijn de Jonge u vandaag weer de rauwe werkelijkheid achter succesfilm de Nieuwe Wildernis’, de vakkundige en prijswinnende propagandafilm van Ruben Smit. De kringloop van de natuur blijkt te eindigen bij destructiebedrijf Rendac.


Kabinet steekt half miljard in landbouw, natuur en water

13-10-2017 - 0 reacties

" width="150">


'Superfoods' als lokkertje voor akkervogels in Eersel

12-10-2017 - 0 reacties

EERSEL - Eerselse akkers worden ingezaaid met voedzame gewassen om de akkervogel weer terug te brengen in de Kempen.


Boerenbond wil wettelijk kader rond tijdelijke natuur

12-10-2017 - 0 reacties

Op de Philipssite in Turnhout wordt braakliggende bedrijfsgrond tijdelijk omgevormd tot natuurgebied. Een primeur voor Vlaanderen, schrijft Gazet van Antwerpen. De directie van Philips kreeg de garantie dat de natuur mag worden verwijderd als er straks weer nood is aan nieuwe bedrijfsgrond. Ook vanuit de landbouwsector is er al langer vraag naar een flexibeler statuut voor ‘boerennatuur’ zoals hagen, houtkanten en poelen. De omzendbrief van minister Schauvliege zit nog in zijn finale fase zodat de publicatie ervan moet uitwijzen of ook het agrarisch natuurbeheer er profijt van kan hebben. Mogelijk blijft het toepassingsgebied beperkt tot gebieden met een harde bestemming zoals industrie of wonen.


Half miljard injectie in land- en tuinbouw

11-10-2017 - 0 reacties

Het nieuwe kabinet trekt een half miljard uit voor de landbouw, natuur en water.


We komen niet van de Japanse duizendknoop af

11-10-2017 - 0 reacties

De Japanse duizendknoop is een groeiend probleem op steeds meer plekken in de Nederlandse natuur en openbare ruimte. De plant is lastig uit te roeien. Chemische bestrijding lijkt nog het best te werken.


Niet iedereen tevreden over regeerakkoord: "Landschap komt er niet in voor"

11-10-2017 - 0 reacties

Iedereen gaat erop vooruit, zei minister-president Mark Rutte vanmiddag bij de presentatie van het regeerakkoord. Toch valt er op sommige gebieden nog winst te halen. Eén van die gebieden is het landschap. "De vlag kan nog niet helemaal uit", vindt Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel.


Deventer, doe eens gek

10-10-2017 - 0 reacties

Bodemguru Fransjan de Waard vraagt een moedig besluit van de gemeente Deventer. Door een geflopt plan, ligt daar een kans om een nieuwe vorm van wonen met natuur en landbouw mogelijk te maken. Het College wil het gebied Linderveld in stukjes knippen en verkopen aan de hoogste bieders. De Waard wil er experimenteren met een nieuwe samenleving op basis van een moraal waar anderen slechts over preken.

" width="150">


Week van het Bos in teken van bewegen in het bos

06-10-2017 - 0 reacties

Onder het motto "De natuur beweegt ons allemaal" organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos van zondag 8 tot en met zondag 15 oktober opnieuw de Week van het Bos, in samenwerking met BOS+. De week staat dit jaar in het teken van bewegen in het bos, maar ook de emotionele waarde van de natuur. Dit jaar staat er een recordaantal activiteiten op het programma: 230 groepslopen, sportinitiaties, wandelingen, familiehappenings, speurtochten en de opening van nieuwe natuurlopen in talrijke Vlaamse bossen en natuurgebieden.


Fruitteelt van economisch belang voor gemeente Borsele

04-10-2017 - 0 reacties

Op 13 september jl. heeft de Raad van State positief besloten over het gebruik van anti-hagelkanonnen bij onweersbuien. Ter voorbereiding van deze rechtszaak heeft Wageningen Economic Research de structuur en het economisch belang van de fruitteeltbedrijven met een antihagelkanon, en van de hele fruitteeltsector in de gemeente Borsele onderzocht. Voor de hele gemeente komt de totale directe en indirecte werkgelegenheid in de fruitteelt uit op 622 arbeidsjaren, waarvan een derde toe te rekenen is aan de fruitbedrijven met een anti-hagelkanon. De aanleiding voor de rechtsgang was de vermeende geluidsoverlast voor natuur en milieu.


Ook in Nederland vindt ontbossing plaats

04-10-2017 - 0 reacties

Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, die morgen gepubliceerd wordt in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare is afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen, wat slechts deels gecompenseerd wordt door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders.


Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving

04-10-2017 - 0 reacties

De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.


Tweede maal ongewenst bezoek van Aziatische hoornaar

04-10-2017 - 0 reacties

In het West-Vlaamse Wevelgem is voor de tweede keer in Vlaanderen een Aziatische hoornaar gespot, een exotische wesp die een gevaar betekent voor de bijenpopulatie. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. "Onze honingbijen hebben er geen verhaal tegen. Bij een prospectie is er voorlopig geen nest gevonden maar in Nederland zetten ze zelfs drones met warmtecamera's in om de nesten te vinden", zegt Tim Adriaens, expert exoten bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO).


Overheidsgrond biedt grote nog onbenutte kansen voor natuur en samenleving

03-10-2017 - 0 reacties

De gronden die Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen bezitten kunnen een veel grotere bijdrage leveren aan het vergroten van biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit, belevingswaarde van natuur en landschap en arbeidsparticipatie in de vorm van buitenwerk. Dit is te realiseren via sociaal bosbeheer, aanleg van tijdelijke natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en duurzame pachtuitgifte.