Natuur

Volg al het nieuws over Natuur, een van de 16080 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Natuur nieuwsbrief.

Natuur nieuws

Te veel mensen willen lammetjes zien in Ruinen. Nu blijft de weg naar de schaapskooi dicht

05-04-2020 - 0 reacties RUINEN - Ondanks de oproep om dit weekend niet de natuur in te gaan, trokken veel mensen zaterdag richting de schaapskooi in Ruinen. Vanaf zondag blijft de toegangsweg daarom gesloten.


Brabantse boeren willen niet verder praten over stikstof

04-04-2020 - 3 reacties Zes organisaties van Brabantse boeren weigeren om komende week met de provincie te overleggen over het stikstofbeleid. Ze hebben een uitnodiging voor een videoconferentie afgezegd.
Het heeft volgende boerenorganisaties "weinig zin" om met huidige bestuurders te praten als er binnenkort een nieuw provinciebestuur komt, meldt Omroep Brabant,
De weigering van de Brabantse boeren komt op een opvallend moment. Deze week zegde ook het Landbouw Collectief (de organisatie van dertien landelijke boerenorganisaties) het stikstofoverleg met landbouwminister Carola Schouten af.
Stikstof voor aanleg bedrijventerrein
Vrijwel tegelijkertijd bleek dat de provincie Noord-Brabant een aantal grote boerderijen heeft opgekocht, ook buiten Brabant. Met die boerderijen creëert de provincie een mogelijkheid om stikstofuitstoot te compenseren. Maar tot woede van de boeren blijkt die ruimte niet bestemd voor boeren in Brabant maar voor de aanleg van een bedrijventerrein, het Logistiek Park Moerdijk.
Voor dat laatste heeft de provincie excuses aangeboden. Maar de aankoop van de boerderijen heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij het besluit van de boerenorganisaties om geen overleg te willen.
Intensieve veehouderij
Volgens berekeningen van het RIVM heeft ongeveer driekwart van de Brabantse natuurgebieden te lijden onder een te hoge stikstofuitsoot. In veel gevallen is dat al jaren achtereen zo. Juist door de intensieve veehouderij in de buurt van natuur is Brabant ook de provincie waar het probleem het grootst is van heel Nederland.
Om die reden ontwikkelde de provincie eerder een streng stikstofbeleid. Maar juist daarover viel in december het provinciebestuur. Het CDA stapte uit de coalitie.
Volgens formateur Alfred Arbouw (VVD) zijn de onderhandelingen over een nieuwe coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant zo goed als afgerond. Het is nog onbekend hoe die nieuwe coalitie de stikstofuitstoot denkt aan te pakken.


LTO geeft aan waar inzet van minister Schouten in Europese Unie op gericht moet zijn

03-04-2020 - 0 reacties LTO Nederland roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om zich op Europees niveau sterk te maken voor het eerder uitbetalen van betalingsrechten en een snelle inzet van gelden in pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor boeren en tuinders die door de coronacrisis worden geraakt. Ook dringt de organisatie in een brief aan minister Schouten aan op een versoepeling van de betalingsvoorwaarden rondom de Europese vergroeningseisen en op marktbeleid, waaronder de opkoop, private opslag en andere maatregelen uit de Gemeenschappelijke Markt Ordening.


Milieu-organisaties willen een oplossing voor de stikstofcrisis: "Kabinet zit op een dood spoor"

02-04-2020 - 0 reacties Mobilisation for the Environment (MOB), Greenpeace en Vereniging Leefmilieu vinden dat het kabinet wat betreft de stikstofcrisis op een dood spoor zit. Daarom hebben de organisaties samen een brief aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten gestuurd.


'Continuïteit van de voedselvoorziening is niet in het geding'

01-04-2020 - 0 reacties Op 12 maart heeft de Tweede Kamer het kabinet via een motie opgeroepen om de voedselproductie en bevoorrading van winkels te waarborgen en daartoe verschillende scenario’s uit te werken. De continuïteit van de voedselvoorziening heeft de volle aandacht van het kabinet en de sector. Alle partijen die betrokken zijn bij de voedselvoorziening verzekeren dat de continuïteit van de voedselvoorziening niet in het geding is; er wordt ruim voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg voorraad aanwezig in de distributiecentra. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.


Mosselkweker Yerseke wil nu snel schadevergoeding van minister voor mosselzaadconflict

30-03-2020 - 0 reacties DEN HAAG - Mosselbedrijf Koninklijke Prins & Dingemanse uit Yerseke vraagt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nu snel een schadevergoeding te betalen voor de jaren dat ze te weinig mosselzaad mocht kweken. Het bedrijf kan die compensatie goed gebruiken om de coronacrisis ongeschonden door te komen. ,,U bent onze laatste strohalm”, schrijft het bedrijf aan de minister.


NVWA schaalt werkzaamheden af vanwege coronacrisis

26-03-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft scenario’s voorbereid voor het afschalen van werkzaamheden ten gevolge van verminderde beschikbaarheid van personeel in verband met corona. Aan deze scenario’s wordt momenteel uitvoering gegeven, ook voor de situatie van slachthuizen. Zo wordt op de slachthuizen de NVWA-inzet met name op de keuringswerkzaamheden gericht en vindt er minder tactisch toezichtswerk plaats. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren.


Sierteeltketen doet dringend beroep op Schouten voor instellen van een noodfonds

26-03-2020 - 0 reacties Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De schade beloopt dit jaar 2,2 miljard euro, in het gunstigste scenario. Snelheid is geboden. De eerste bedrijfssluitingen zijn al een feit. Het Noodpakket dat het kabinet vorige week instelde is bij lange na niet genoeg om de 7.000 mkb- en familiebedrijven in de sierteeltketen door de coronacrisis te loodsen.


Nieuw Nederlands platform toont dieren en planten in de omgeving

26-03-2020 - 0 reacties Alle beschikbare data van de natuur in Nederland is gebundeld op een platform genaamd Nature Today. Hiermee kunnen mensen bekijken welke dieren en planten er in hun directe omgeving leven.


Ophokplicht voor pluimvee blijft voorlopig van kracht

23-03-2020 - 0 reacties In Polen werd op 30 december 2019 een pluimveebedrijf met kalkoenen getroffen door hoog pathogene vogelgriep, subtype H5N8. Het virus is inmiddels ook aangetoond op andere locaties in Polen en in een aantal andere landen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per 12 februari voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. In het risicorapport van Wageningen Bioveterinary Research staat dat het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken op dit moment ingeschaald wordt als laag. De ophokplicht blijft echter voorlopig nog van kracht.


Minister Schouten: "Koop extra bloemen en ding niet af bij groenteboer"

22-03-2020 - 20 reacties Koop een extra bos bloemen, haal producten bij de lokale bakker of groenteboer en ding niet af. Dat was de boodschap van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zaterdagavond in het programma Op1. Ook benadrukt ze dat er meer dan genoeg voedsel in Nederland is.


Noodoproep Natuurmonumenten: ga niet de natuur in vandaag.

22-03-2020 - 0 reacties Natuurmonumenten heeft een noodoproep gedaan aan bezoekers om niet meer de natuur in te gaan. De organisatie noemt de duizenden bezoekers die er nu zijn niet meer verantwoord.


Het is drukker dan ooit in de bossen, en dat in het broedseizoen: ‘Houd honden daarom aan de lijn’

21-03-2020 - 0 reacties Wat te doen nu Brabant zo'n beetje op slot zit door de maatregelen rondom het coronavirus? Het bos in! Dat geeft wel extra druk op de natuur, zien boswachters, zeker nu het broedseizoen is begonnen. ,,Let op de regels.”


Natuur herovert Venetië: helderblauw water, vissen en broedende eenden in het midden van de stad

21-03-2020 - 0 reacties Het is bijzonder rustig in het anders met toeristen overspoelde Venetië. Door het coronavirus en de ingevoerde maatregelen van de Italiaanse overheid, is het doodstil in de straten van de Noord-Italiaanse stad, er varen geen gondels op het water en de natuur profiteert ten volle van de rust.


NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

20-03-2020 - 7 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.


Aardappelketen overlegt met ministerie over voorraad fritesaardappelen

20-03-2020 - 0 reacties Aardappeltelers verwachten in de komende maanden een financiële schadepost van 160 miljoen tot 200 miljoen euro door het plotseling resteren van een voorraad van circa 1 miljoen ton fritesaardappelen. Dit zorgt bij met name telers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van aardappelen voor ernstige financiële problemen. De Brancheorganisatie Akkerbouw overlegt samen de leden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de ontstane situatie. Het verzoek van de aardappelketen aan het ministerie is om te ondersteunen bij het uit de markt halen en afvoeren van de voorraad aardappelen.


Mensen zoeken in coronacrisis massaal ontspanning in de natuur. Staatsbosbeheer waarschuwt

20-03-2020 - 0 reacties Door de coronacrisis zoeken meer Drenten dan anders bos en hei op om zich te ontspannen. Maar hier en daar vertrappen wandelaars vogelnesten. Ook loslopende honden zorgen voor problemen.


Corona: Ministerie van Landbouw geeft een update per exportland

20-03-2020 - 0 reacties Royal FloraHolland deelt een update van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de impact die het coronavirus heeft op de export van bloemen en planten, maar in veel gevallen ook van andere (vers) producten op onze buurlanden en daarbuiten. Hieronder treft u een overzicht,…


Natuurpunt wil investeringen in natuur na coronacrisis

18-03-2020 - 0 reacties Natuurpunt hoopt dat de coronacrisis aanleiding is voor de overheid om de komende jaren intensief te gaan investeren "in robuuste en verbonden natuurgebieden in Vlaanderen". Nu vele wandelaars omwille van het virus de natuur opzoeken, valt opnieuw "de beperkte oppervlakte echte natuur in Vlaanderen" op, aldus de milieuorganisatie.


Drie aardappeltelers kunnen testen op het land. Provincie Groningen subsidieert proef met verduurzamen pootaardappelteelt

17-03-2020 - 0 reacties GRONINGEN - Het Louis Bolk Instituut in Bunnik krijgt 48.725 euro subsidie van de provincie Groningen voor een proef met het verduurzamen van de pootaardappelteelt met behulp van de natuur. Het instituut werkt in deze proef samen met drie Groninger aardappeltelers.