Biodiversiteit

Biodiversiteit nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Biodiversiteit nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Biodiversiteit nieuws

Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

19-01-2022 - 0 reacties Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Vooral veehouders in Noord Oost Nederland (Groningen), Zuid Oost


Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

18-01-2022 - 1 reacties Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen in de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema's. Vooral veehouders in Noordoost-Nederland (Groningen), Zuidoost-Nederland (Limburg) en biologische melkveebedrijven worden opgeroepen om te reageren.


Als je de stikstofproblematiek kunt oplossen, kun je ieder duurzaamheidsprobleem oplossen

17-01-2022 - 0 reacties Als je de stikstofproblematiek kunt oplossen, kun je ieder duurzaamheidsprobleem oplossen. Ga maar na, het teveel aan stikstof komt voort uit de belangrijkste menselijke drijfveren: voedsel, energie en transport. Stikstof speelt een belangrijke rol bij alle milieu- en klimaatproblemen die we kennen: aantasting van bodem, water- en luchtkwaliteit, afname van biodiversiteit, invloed op menselijke gezondheid, landschap, klimaat en tot slot afbraak van de ozonlaag.


Plaatselijk Belang Elshof-voorzitter: 'Ook boer wil meer natuur op erf'

14-01-2022 - 0 reacties Als je ze een klein zetje in de goede richting geeft, staan plattelanders er voor open om zelf actief aan de slag te gaan met biodiversiteit. Dat merkt voorzitter André Nijboer van Plaatselijk Belang Elshof. Op de Elshof zijn diverse (boeren)erven aangepakt om natuur en landschappelijke inpassing te verbeteren.


Milieuorganisaties willen nieuwe biomassacentrale in Noord-Brabant dwarsbomen

10-01-2022 - 2 reacties Milieuorganisaties maken bezwaar tegen de bouw van een biomassacentrale in Bergen op Zoom. Met het bezwaarschrift bij de provincie Noord-Brabant willen ze de bouw verhinderen. De provincie is van plan om chemiebedrijf Sabic een vergunning te verlenen voor de nieuwe centrale. Volgens de organisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB) en de Brabantse Milieufederatie, zijn de bouwplannen "desastreus voor klimaat, biodiversiteit en volksgezondheid".


Helofytensloot in Dronten blijkt goed voor biodiversiteit

03-01-2022 - 0 reacties Een boerensloot kan als biofilter een belangrijke rol spelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit te verbeteren. Dat blijkt uit een meerjarige proef van Aeres Hogeschool in Dronten. 'We gaan eigenlijk weer terug naar de sloot van vroeger', zegt lector agrarisch waterbeheer Wolter van der Kooij.


WUR voor vijfde keer op rij duurzaamste universiteit ter wereld

01-01-2022 - 0 reacties Wageningen University & Research (WUR) is ook dit jaar de duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de 2021 GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Deze ranglijst vergelijkt de duurzaamheid van universiteiten: hoe gaan de wetenschappelijke instelllingen wereldwijd om met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Dit jaar werd extra gekeken naar de gevolgen van de coronapandemie voor het duurzaamheidsbeleid van universiteiten.


Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

01-01-2022 - 0 reacties In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland.


WUR voor vijfde keer op rij duurzaamste universiteit ter wereld

31-12-2021 - 0 reacties Wageningen University & Research (WUR) is ook dit jaar de duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de 2021 GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Deze ranglijst vergelijkt de duurzaamheid van universiteiten: hoe gaan de wetenschappelijke instelllingen wereldwijd om met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Dit jaar werd extra gekeken naar de gevolgen van de coronapandemie voor het duurzaamheidsbeleid van universiteiten.


Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

31-12-2021 - 0 reacties In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland.


Metingen bodemkwaliteit voor bepaling meerwaarde grasland

16-12-2021 - 0 reacties In een vierjarig onderzoek wordt de meerwaarde van extensief kruidenrijk grasland en productief kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie bepaald, in vergelijking met regulier blijvend grasland. Dit gebeurt in het Living Lab kruidenrijk grasland.


WUR voor vijfde keer op rij duurzaamste universiteit ter wereld

15-12-2021 - 0 reacties Wageningen University & Research (WUR) is ook dit jaar de duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de 2021 GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Deze ranglijst vergelijkt de duurzaamheid van universiteiten: hoe gaan de wetenschappelijke instelllingen wereldwijd om met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Dit jaar werd extra gekeken naar de gevolgen van de coronapandemie voor het duurzaamheidsbeleid van universiteiten.


Bert Wilschut: 'Omschakelen is complex proces met grote toegevoegde waarde'

14-12-2021 - 0 reacties Het Buijtenland van Rhoon prepareert zich op de toekomst door terug te grijpen naar het verleden. Een grotere biodiversiteit en kortere lijnen naar de consument. Oftewel: bloemrijke akkers en de eigen brouw- en bakgranen verwerkt tot bier en brood. Ondernemers in de historische polder aan de rand van Rotterdam richten zo de blik op de stad.


Wolf ook onderdeel van de Agenda?

11-12-2021 - 1 reacties

Quote:
Wynia's Week: Datum: 11 december 2021. Categorie: Klimaatverandering. Auteur: Arnout Jaspers. Artikel: Biodiversiteit in NL: obsessie met armetierige natuur


Effect op biodiversiteit meten en waarderen via monitor voor akkerbouw

07-12-2021 - 0 reacties 'De Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw geeft inzicht in of de maatregelen die we nemen voor verbetering van biodiversiteit het gewenste effect hebben', zegt Gert Sterenborg in het Groningse Onstwedde. 'Het helpt bovendien om onze inzet op waarde te schatten.'


Maak van Groene Circulaire Meststoffen geen doekje voor het bloeden

07-12-2021 - 0 reacties Kunnen we een betaalbaar, biodiversiteit sparend, fossiele mest-vrij en toch voor iedereen voedselzeker landbouwsysteem maken? Zowel Brusselse als Haagse beleidsmakers stellen boeren, de levensmiddelenindustrie en de detailhandel voor die uitdaging.

In een serie van 7 artikelen onderzoeken agrobioloog Henk Breman en melkveehouderszoon Jeroen van Buuren de geschiedenis van de mens vanuit de beschikbaarheid van mest. Wat heeft het leven in petto voor de mens zónder mest die gemaakt is met fossiele energie? Vandaag deel 7: het groene, fossielvrije van circulaire meststoffen is lang niet zo belangrijk als het terugwinnen en hergebruiken van nutriënten. Pas daarom op dat de aandacht voor met groene energie geproduceerde mest geen doekje voor het bloeden wordt om de recycling minder serieus te hoeven nemen.


Europarlement wil eerder bedreigde aalscholver nu kortwieken: ‘Ze maken de biodiversiteit kapot’

30-11-2021 - 0 reacties Het Europese Parlement wil korte metten maken met de aalscholver. Van die tot voor kort bedreigde vogelsoort vliegen er inmiddels 2 miljoen rond in Europa, samen goed voor 1 miljoen kilo vis per dag. En dat begint zowel de sport- als beroepsvisserij serieus pijn te doen.


In Sumar doen ze zelf iets voor het klimaat en biodiversiteit: ze planten een bos in de achtertuin

27-11-2021 - 0 reacties Op verschillende plekken in Friesland gingen zaterdag jonge berkenboompjes de grond in. Voor het klimaat en de biodiversiteit. En als voorbeeld voor heel Europa.


Boeren en tuinders helpen mee met bescherming drinkwaterbron Drentsche Aa

25-11-2021 - 0 reacties De bescherming van de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Meer zichtbare biodiversiteit aan de waterkant. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het vasthouden van regen- en grondwater voor gewassen op het land. Het zijn doelen van een unieke ‘groenblauwe’ samenwerking in…


Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien

17-11-2021 - 0 reacties BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil nieuwe maatregelen om ontbossing tegen te gaan, schadelijke uitvoer van afval te beperken en de bodem te verbeteren. Dat is nodig om de kaalslag aan dier- en plantensoorten en andere biodiversiteit te remmen, maar ook om de klimaatverandering een halt toe te roepen, zegt klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans.
Het bericht Timmermans: regels voor importrundvlees en soja om bos te ontzien verscheen eerst op Nieuws.nl.