Biodiversiteit

Biodiversiteit is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Biodiversiteit en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Biodiversiteit nieuws

Torhout zaait mee aan de grootse bloemenweide

09-04-2021 - 0 reacties Kwam je de laatste jaren tijdens een fiets- of wandeltocht ook al één van de Torhoutse kleurrijke en bijenvriendelijke plekken tegen? Ook dit jaar zetten ze opnieuw in op de inzaai van verschillende bloemenweides om zo meer biodiversiteit te creëren op verloren hoekjes en kantjes.


Meer boeren dan geld voor agrarisch natuurbeheer

01-04-2021 - 0 reacties LEEUWARDEN - De belangstelling van boeren om aan biodiversiteit te werken overtreft de budgetten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ruimschoots. BoerenNatuur vindt dat er een schep bovenop moet.


Sjaak gaat Noordzee droogleggen

05-03-2021 - 0 reacties Geef boeren en tuinders de ruimte om markt, klimaat en biodiversiteit te bedienen. In haar Grondvisie 2021 constateert LTO Nederland dat de land- en tuinbouw meer grond nodig heeft om meer maatschappelijke diensten te kunnen leveren. LTO pleit daarom voor de aanwinning van nieuw land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en…


LTO Nederland presenteert jaarverslag 2020

19-02-2021 - 0 reacties 'Samen door de storm'. Dat is de titel die LTO Nederland heeft gegeven aan het jaarverslag over 2020. Corona, energie, stikstof, arbeid en biodiversiteit, ze komen in het verslag allemaal voorbij.
Bekijk het verslag hier.


Boer in Noord-Nederland moet groener worden

11-02-2021 - 0 reacties GRONINGEN - Boeren in Noord-Groningen en Noord-Friesland gaan bij hun bedrijfsvoering meer rekening houden met biodiversiteit en het klimaat. Dat is afgesproken in een donderdag gepresenteerd Actieplan.


Luzerne is het ideale klimaatgewas, maar de teelt is nu onrendabel

25-01-2021 - 1 reacties COLIJNSPLAAT - Akkerbouwers zouden meer luzerne moeten aanplanten. Het vlinderbloemige gewas kan zijn steentje bijdragen aan klimaatdoelen. Ook de bodem en de biodiversiteit varen wel bij deze eiwitrijke plant. Maar er ligt een kei op de weg: boeren verdienen er geen cent aan.


De otter is het bewijs: natuurbescherming werkt

31-12-2020 - 0 reacties 2020 had het jaar van de biodiversiteit moeten worden. Maar de top in het Chinese Kunming werd verdaagd en het regende sombere rapporten over de crisis in de natuur. Toch was er ook opbeurend nieuws.


Eerste Brabantse boeren gaan natuurinclusief boeren: natuur en landbouw hand in hand

06-11-2020 - 41 reacties Geen grote weilanden met landbouw, maar kleinere percelen met veel aandacht voor de natuur. Dat is wat natuurinclusief landbouwen inhoudt. Een lastige opgave voor boeren die over willen stappen, want ze moeten er wel hun boterham mee kunnen verdienen. Staatsbosbeheer is een project begonnen om juist die boeren te ondersteunen.
Om genoeg geld te kunnen verdienen met natuurinclusieve landbouw, heeft de boer meer land nodig. Daar komt Staatsbosbeheer om de hoek kijken. “Wij hebben aardig wat grond”, legt Theo bakker van Staatsbosbeheer uit. “Wij kunnen een rol spelen door die grond bij de ondernemer aan te bieden zodat hij kan uitbreiden. Als tegenprestatie kunnen we vragen om duurzamer met de grond om te gaan.” Een win-win situatie: de boer heeft meer land en de biodiversiteit in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer neemt toe.

De eerste twee Brabantse boeren gaan binnenkort van start met het experiment. Emiel Anssems uit Teteringen en Eric Lamers uit Vortum-Mullem kunnen beiden door de hulp van Staatsbosbeheer hun biologische bedrijven uitbreiden. Een droom komt hiermee uit voor Lamers, die hier al tien jaar mee bezig is. “Het is de kroon op mijn werk”, stelt hij trots. “Ik had een visie, en door passie heb ik het zo lang vol kunnen houden.”

Ruim een kwart van zijn grond pacht Lamers van Staatsbosbeheer. Daarmee gaat hij terug naar het boeren van vroeger. “Ecologie houdt niet van heel veel mest en houdt niet van heel veel maaien. Alles gaat hier wat rustiger aan zodat je ook de ecologie de kansen geeft om te ontwikkelen”, legt hij zijn manier van werken uit. De koeien worden straks niet meer naar de melkstal gebracht, maar in het veld. “Ik noem het mobiel melken 2.0.”

In de video zie je hoe de boer en de natuur hand in hand gaan

“Dit is de enige lange termijnoplossing”, concludeert Theo Bakker. “Onze grond wordt zo intensief gebruikt, daar moeten steeds meer hulpmiddelen naartoe om überhaupt nog voedsel te produceren." In deze natuurinclusieve manier van landbouw krijgt de bodem de kans om weer op adem te komen. “Zodat we in de toekomst een betere en duurzamere voedselvoorziening hebben.”
Het stemt hem als natuurliefhebber ook nog eens gelukkig. “Je ziet dat de grens naar het landbouwgebied een stuk zachter wordt. Dat is prachtig voor de mensen die het landschap beleven.”

In heel Nederland zijn nu zo’n elf projecten gestart. Uiteindelijk wil Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw veertig bedrijven ondersteunen. De universiteit van Wageningen monitort de projecten om te kijken of de biodiversiteit inderdaad toeneemt en of het rendabel genoeg is voor de boeren.


Europa haalt eigen natuurdoelen voor 2020 niet: ‘Er is geen tijd meer voor uitstelgedrag’

19-10-2020 - 0 reacties De biodiversiteit in Europa gaat nog steeds flink achteruit. De 27 landen van de EU en het Verenigd Koninkrijk slagen er niet die teruggang te stoppen, zo blijkt uit The State of Nature in the EU, die maandag uitkomt.


Rabobank: 'Sector dreigt te worden doodgereguleerd'

23-09-2020 - 5 reacties Het kabinet moet aan boeren en tuinders niet langer verplichte maatregelen opleggen, maar juist sturen op doelen. Agrarische ondernemers hebben daarbij zelf de regie hoe zij die doelen op klimaat, biodiversiteit en waterberging gaat halen. Dit schrijft Rabobank in een nieuwe visie die zij vandaag (woensdag) heeft gepresenteerd op de land- en tuinbouw.


Provincie wil meer meer bomen op het Gelderse boerenland

07-09-2020 - 0 reacties ZALTBOMMEL - Boeren zouden meer bomen en struiken op hun grond moeten planten. Dat kan een aanvullende bron van inkomsten zijn en is goed voor de biodiversiteit, de bodemsamenstelling en de waterhuishouding.


De Graanrepubliek: 'We streven zowel naar biodiversiteit als naar de herwaardering van oergranen'

09-08-2020 - 0 reacties Er is een nieuwe republiek ontstaan in Oost-Groningen. Geen opstand tegen het grootkapitaal en vorstenhuis, maar een duurzame ode aan het graan dat hier al eeuwen manhaftig in de wind wuift. Met boeren, bakkers en brouwers.


Vakidioot Roy Meijer (27), een bevlogen jonge boer in Witteveen: over stikstof, klimaat en biodiversiteit

11-07-2020 - 3 reacties WITTEVEEN - Steeds meer en scherpere bedrijfsregels. Klem tussen oprukkende woningbouw en beschermde gebieden. Een toenemend onbegrip van de maatschappij. Wie nu nog boer wordt moet wel een vakidioot zijn. Roy Meijer (27) uit Witteveen is zo’n bevlogen jonge boer.


Landschapsbeheer Groningen herstelt vijftien pingoruïnes in omgeving Haren en Glimmen

25-06-2020 - 0 reacties GRONINGEN - Landschapsbeheer Groningen gaat in de omgeving van Haren en Glimmen vijftien pingoruïnes herstellen. Deze ringvormige kraters worden als zeer waardevol gezien. Ze zijn beeldbepalend, bevatten archeologische informatie en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.


Duurzame ‘Boerderij van de Toekomst’ van start

22-06-2020 - 0 reacties Duurzaamheid, biodiversiteit en een goede opbrengst voor de boer staan centraal op de Boerderij van de Toekomst. Onder die naam heeft Wageningen University & Research (WUR) afgelopen voorjaar een proeflocatie van ruim een vierkante kilometer ingericht bij Lelystad. De nieuwste technologie wordt daar ingezet om de zogeheten kringlooplandbouw verder te helpen. Het project wordt donderdag officieel geopend.


Steun aan de lokale boer is een gouden greep

17-06-2020 - 0 reacties Help! De boer vergrijst. Om het boerenlandschap te behouden, wil de provincie boeren die lokaal verkopen en zorgen voor meer biodiversiteit, subsidies gaan geven.


Biodiversiteit bij 7 akkerbouwers onder de loep

15-06-2020 - 0 reacties Delphy monitort biodiversiteit bij 7 akkerbouwers in Friesland, Groningen en Drenthe.


De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen?

05-06-2020 - 27 reacties De Nederlandse melkveehouderij is productief, maar heeft ook als effect dat het nadelig is voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de landschapskwaliteit. Voor verduurzaming van de melkveehouderij zijn er nu nog belemmeringen die ontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering beperken.


Partij voor de Dieren wil maaiverbod in Leiden tijdens droge periodes

02-06-2020 - 0 reacties De Partij voor de Dieren dringt er bij het Leidse stadsbestuur op aan om niet te maaien tijdens periodes van grote droogte. Volgens fractievoorzitter Martine van Schaik kan het huidige intensieve maaibeleid schadelijk zijn voor het gras en de biodiversiteit.


Boeren in Steenwijkerland vergroten de biodiversiteit

22-05-2020 - 0 reacties Boeren hebben in de gemeente Steenwijkerland kilometers akkerranden ingezaaid met bloemen om de biodiversiteit te verhogen. Hierdoor hopen de boeren meer in contact te komen met de burger.