Biodiversiteit

Volg al het nieuws over Biodiversiteit, een van de 16350 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Biodiversiteit nieuwsbrief.

Biodiversiteit nieuws

De Graanrepubliek: 'We streven zowel naar biodiversiteit als naar de herwaardering van oergranen'

09-08-2020 - 0 reacties Er is een nieuwe republiek ontstaan in Oost-Groningen. Geen opstand tegen het grootkapitaal en vorstenhuis, maar een duurzame ode aan het graan dat hier al eeuwen manhaftig in de wind wuift. Met boeren, bakkers en brouwers.


Vakidioot Roy Meijer (27), een bevlogen jonge boer in Witteveen: over stikstof, klimaat en biodiversiteit

11-07-2020 - 2 reacties WITTEVEEN - Steeds meer en scherpere bedrijfsregels. Klem tussen oprukkende woningbouw en beschermde gebieden. Een toenemend onbegrip van de maatschappij. Wie nu nog boer wordt moet wel een vakidioot zijn. Roy Meijer (27) uit Witteveen is zo’n bevlogen jonge boer.


Landschapsbeheer Groningen herstelt vijftien pingoruïnes in omgeving Haren en Glimmen

25-06-2020 - 0 reacties GRONINGEN - Landschapsbeheer Groningen gaat in de omgeving van Haren en Glimmen vijftien pingoruïnes herstellen. Deze ringvormige kraters worden als zeer waardevol gezien. Ze zijn beeldbepalend, bevatten archeologische informatie en zijn belangrijk voor de biodiversiteit.


Duurzame ‘Boerderij van de Toekomst’ van start

22-06-2020 - 0 reacties Duurzaamheid, biodiversiteit en een goede opbrengst voor de boer staan centraal op de Boerderij van de Toekomst. Onder die naam heeft Wageningen University & Research (WUR) afgelopen voorjaar een proeflocatie van ruim een vierkante kilometer ingericht bij Lelystad. De nieuwste technologie wordt daar ingezet om de zogeheten kringlooplandbouw verder te helpen. Het project wordt donderdag officieel geopend.


Steun aan de lokale boer is een gouden greep

17-06-2020 - 0 reacties Help! De boer vergrijst. Om het boerenlandschap te behouden, wil de provincie boeren die lokaal verkopen en zorgen voor meer biodiversiteit, subsidies gaan geven.


Biodiversiteit bij 7 akkerbouwers onder de loep

15-06-2020 - 0 reacties Delphy monitort biodiversiteit bij 7 akkerbouwers in Friesland, Groningen en Drenthe.


De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen?

05-06-2020 - 26 reacties De Nederlandse melkveehouderij is productief, maar heeft ook als effect dat het nadelig is voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de landschapskwaliteit. Voor verduurzaming van de melkveehouderij zijn er nu nog belemmeringen die ontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering beperken.


Partij voor de Dieren wil maaiverbod in Leiden tijdens droge periodes

02-06-2020 - 0 reacties De Partij voor de Dieren dringt er bij het Leidse stadsbestuur op aan om niet te maaien tijdens periodes van grote droogte. Volgens fractievoorzitter Martine van Schaik kan het huidige intensieve maaibeleid schadelijk zijn voor het gras en de biodiversiteit.


Boeren in Steenwijkerland vergroten de biodiversiteit

22-05-2020 - 0 reacties Boeren hebben in de gemeente Steenwijkerland kilometers akkerranden ingezaaid met bloemen om de biodiversiteit te verhogen. Hierdoor hopen de boeren meer in contact te komen met de burger.


‘Europese burgers vragen om betere natuurbescherming’

20-05-2020 - 0 reacties Biodiversiteit vormt een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. „Als we beginnen aan de wederopbouw na deze crisis moet de natuur centraal staan”, zegt Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius.


Europarlementariër Schreijer-Pierik kritisch op plannen verduurzaming landbouw

20-05-2020 - 1 reacties "Hebben we straks voedsel ‘van boer tot bord’ of vooral een enorm tekort aan voedsel, financiën en meststoffen?” Met die woorden reageert CDA-Europarementariër Annie Schreijer-Pierik uit Hengevelde op de bekendmaking van de plannen van de Europese Commissie om de biodiversiteit in Europa te stimuleren. "Een onderbouwd verdienmodel voor het behoud van boerenfamilie- en gezinsbedrijven ontbreekt in deze strategie."


Meer biodiversiteit door ecologisch maaien

14-05-2020 - 0 reacties „Welkom, bijen, waterjuffers, hommels en andere insecten!” Deze kop in de Barneveldse Krant trok begin deze maand de aandacht. Het bericht ging over een proef met ecologisch maaibeheer. Welkom, gemeente Barneveld, in de club bermbeheerders die al natuurvriendelijker maait.


Boeren én milieugroepen ontevreden met stikstofplannen kabinet

24-04-2020 - 0 reacties Het kabinet trekt definitief de komende tien jaar 5 miljard euro uit voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Betrokken organisaties reageren gemengd op het nieuws.

LTO Nederland, belangenvereniging voor de agrarische sector, is het niet eens met de verdeling van het geld. Het grootste deel van het vrijgekomen budget, 300 miljoen euro per jaar, gaat namelijk naar herstel en versterking van kwetsbare natuur in de Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat er 200 miljoen op jaarbasis naar maatregelen die bedrijven moeten helpen om de neerslag van stikstof in milieugebieden te verminderen.

LTO vindt dat het kabinet hiermee te weinig in de toekomst van de agrarische sector investeert. De organisatie wijst erop dat boeren die bijvoorbeeld de stikstofuitstoot proberen te verlagen door koeien anders te voeren en door mest te verdunnen, financieel niet genoeg geholpen worden.
Ook het bedrag dat is gereserveerd voor stalverduurzaming, zo'n 280 miljoen euro, is niet genoeg, vindt LTO. Volgens de organisatie gaat het geld vooral op aan natuurverbetering en het opkopen van bedrijven. Actiegroep Farmers Defence Force laat weten zich achter de reactie van LTO te scharen. Beide overwegen juridische stappen.

Vrees voor banenverlies
Het Landbouw Collectief, een organisatie van samenwerkende boerenorganisaties, zegt dat door de maatregelen bedrijven zich niet verder kunnen ontwikkelen. De organisatie vreest voor het verlies van banen in de sector en waarschuwt dat de maatregelen geen draagkracht hebben binnen de sectoren.

Daarnaast is het collectief bezorgd over de uitkoop van boeren. Het kabinet wil boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden in ruil voor compensatie verleiden om te stoppen. Boeren die wel doorgaan, moeten verduurzamen.
Niet alleen brancheverenigingen zijn ontevreden, ook milieuorganisaties zijn kritisch. Veel organisaties vinden de voorgestelde stikstofreductie te laag. Het kabinet wil dat in 2030 de stikstofneerslag in de helft van de 161 Natura 2000-gebieden onder de kritische waarde ligt. Boven die waarde heeft de stikstof negatieve gevolgen voor de natuur.

Onder meer Milieudefensie, Greenpeace en de Vogelbescherming schrijven in een gezamenlijke reactie dat de maatregelen niet streng genoeg zijn en dat het gevolg is dat "de natuur achteruit blijft gaan".

Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn tevreden met de investeringen omdat het kabinet daarmee laat zien "natuurherstel serieus te nemen". Maar met de aanpak zijn zij het oneens. De organisaties vinden het onacceptabel dat in de helft van de natuurgebieden voorlopig te veel stikstof uitgestoten blijft worden.

Door grote hoeveelheden stikstof is de biodiversiteit in Nederland de afgelopen jaren afgenomen. Kwetsbare planten en insectensoorten verdwenen bijvoorbeeld.

De stikstofuitstoot in Nederland is de afgelopen 30 jaar fors afgenomen, maar Nederland blijft qua uitstoot koploper in Europa. 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden is afkomstig van de landbouw.


Vogelbescherming: kies bij wederopbouw ook voor natuur

07-04-2020 - 0 reacties Vanwege de coronacrisis komt er veel overheidsgeld beschikbaar voor de economie. Vogelbescherming Nederland vindt dat bij de ‘wederopbouw’ ook keuzes moeten worden gemaakt voor biodiversiteit en natuur, zodat die niet verder in de versukkeling raken.


Súdwest trekt portemonnee: 234.000 euro voor biodiversiteit

17-03-2020 - 0 reacties Súdwest-Fryslân legt 234.000 euro neer voor meer groen en om een insectennetwerk in de gemeente te verbeteren. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouder de biodiversiteit verbeteren.


'Uitgelekt stikstofonderzoek Mesdag Zuivelfonds niet gebaseerd op cijfers van Universiteit van Amsterdam'

19-02-2020 - 0 reacties De uitkomsten van het uitgelekte onderzoek van het Mesdag Zuivelfonds naar de stikstofuitstoot door boeren is niet gebaseerd op data van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat zegt directeur Annemarie van Wezel van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA, vanmiddag bij RTV Oost.


'Iedereen moet bewegen om van landschapsinclusieve landbouw een verdienmodel te maken'

11-02-2020 - 0 reacties Het College van Rijksadviseurs onderzoekt samen met boeren, wetenschappen en ontwerpers in 3 pilots hoe het mogelijk is om tot een landbouwsector te komen die boeren bestaanszekerheid verschaft in een aantrekkelijk en gezond landschap met hoge cultuurhistorische waarden en een herstelde biodiversiteit.


Meerkosten verbetering biodiversiteit melkvee- en akkerbouwbedrijven in kaart gebracht

30-01-2020 - 0 reacties Veel melkveehouders en akkerbouwers willen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Onzekerheid over de kosten en het terugverdienen daarvan, kan ondernemers echter belemmeren om tot actie over te gaan. In het rapport 'Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven' geven onderzoekers van Wageningen Economic Research een indicatie van de meerkosten voor een meer biodiverse bedrijfsvoering.


'Veldleeuwerik moet terug in boerenlandschap rond Norg'

29-01-2020 - 0 reacties NORG - Natuurmonumenten wil het esdorpenlandschap rondom Norg vergroenen. Met meer natuurinclusieve landbouw en bloemrijke graslanden moet de biodiversiteit een impuls krijgen.


Boeren gaan veevoer telen in boomwallen

24-01-2020 - 0 reacties SURHUISTERVEEN - Veertien boeren in Achtkarspelen gaan hun boomwallen verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit moet zorgen voor extra veevoer, een betere diergezondheid en een meer biodiversiteit.