Droogte

Droogte is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Droogte en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Droogte nieuws

Holle graszoden doorzaaien

20-03-2019 - 0 reacties De extreme droogte vorig jaar heeft het grassenbestand in veel percelen een flinke tik gegeven. Ook is inzaai en doorzaai afgelopen najaar niet overal goed geslaagd vanwege de aanhoudende droogte.


‘Aardappelmarkt blijft tot eind van seizoen spannend’

15-03-2019 - 0 reacties De aardappelmarkt blijft tot het eind van het seizoen spannend. In dit extreme jaar legde de droogte de basis voor een stijgende markt, die momenteel weliswaar wat is stil gevallen, maar door de kleinere oogst nog alle kanten op kan.


Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

14-03-2019 - 0 reacties Nog tot maandag kan je inschrijven voor een studienamiddag van Bodemkundige Dienst van België (BDB) over irrigatie van landbouwteelten. Dat thema is actueler dan ooit gelet op de droogte die zowel in 2017 als in 2018 voor opbrengstderving zorgde. De klimaatverandering zal onvermijdelijk een impact hebben op landbouwopbrengsten, zo maakt KU Leuven duidelijk. Lange droogteperiodes dwingen de sector tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Groentetelers kunnen bijvoorbeeld arbeid en brandstof uitsparen én efficiënter beregenen door hun diesel slurpende haspel te vervangen door druppelirrigatieslangen. In de fruitteelt is druppelirrigatie reeds een courante techniek. Experten zullen de voor- en nadelen van de verschillende irrigatiemethoden opsommen, en het boek ‘30 jaar irrigatieproeven’ voorstellen.


‘Minder last van droogte met compost en Bokashi op Ebelsheerd’

13-03-2019 - 0 reacties Het effect van de droogte in 2018 was met name goed te zien in de resultaten van de proeven met compost en Bokashi. Dat zegt onderzoeksassistent Wouter Otto van proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw-Beerta.


Droogte zet resultaten ForFarmers onder druk

13-03-2019 - 0 reacties De netto winst van de beursgenoteerde veevoeronderneming ForFarmers daalde in 2018 met 1,3 procent. Dat gebeurde vooral vanwege hogere aanvoerkosten door de extreem droge zomer.


Waterschappen moeten jaarlijks 100 miljoen extra investeren door klimaatverandering

11-03-2019 - 0 reacties De Nederlandse waterschappen investeren de komende jaren ongeveer 100 miljoen euro meer per jaar om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De waterschappen moeten zich aanpassen aan onder meer zware regenbuien en langdurige droogte. Daarnaast gaan ze zelf verduurzamen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken.


Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

09-03-2019 - 0 reacties Van Zevenbergsche Hoek naar de Dam in Amsterdam, het is een afstand van iets meer dan honderd kilometer. Zo gepiept dus, zou je zeggen. Maar boer Piet Hermus neemt er toch ruim de tijd voor. Dat moet ook wel, want hij gaat met een landbouwtrekker en platte kar. Hij vertrekt vandaag al om morgenmiddag in de hoofdstad mee te doen aan de klimaatmars.
De akkerbouwer geeft toe dat met de trekker naar Amsterdam gaan niet de meest milieuvriendelijke manier is. "Net zo min als een vliegtuig of een auto, maar we moeten elkaar ontmoeten. Boeren, burgers en buitenlui moeten zich verenigen", zegt hij. "Wij boeren merken met enige regelmaat iets van de klimaatverandering, maar sommigen komen niet van hun erf af. Het is tijd om gezamenlijk een vuist te maken".
Enorme regenbuien
Om die boodschap kracht bij te zetten, neemt Hermus ook spandoeken mee. Nu liggen ze nog achterop de kar, morgen staan ze rechtop. 'Het klimaat verandert nu al' en 'Onze gewassen verdrogen ook steeds vaker' staat erop. "Het gaat niet alleen om droogte, maar ook om de enorme regenbuien waar we last van hebben. Als mijn aardappelplantjes een dag onder water staan, dan gaan ze rotten. En dan kan ik er niets meer mee", aldus Hermus.
Om dat tegen te gaan, graaft de boer met enige regelmaat geulen. "Dat helpt, maar het weer is ook onvoorspelbaar. Het gaat om de trefkans en als je pech hebt kan het door een extreme bui binnen een paar uur gedaan zijn."
Afval
Ondanks de problemen blijft Hermus optimistisch. "Wij hebben ook oplossingen", zegt hij. Op een van de spandoeken staat 'Bomen en planten kunnen CO2 binden'. "En dat is wat wij boeren kunnen doen, zorgen voor meer groen." En zo heeft hij nog wel meer ideeën. "We zouden windmolens kunnen plaatsen, zonnepanelen. Verder kunnen we proberen door circulair te denken zo min mogelijk afval te produceren".
"Maar", zegt Hermus er gelijk bij. "Je moet wel geld verdienen om die oplossingen uit te kunnen voeren. Door alle kosten die wij moeten maken door bijvoorbeeld de droogte of juist overvloedige regenval, is dat geld verdienen soms best lastig. En daarom moeten we samen optrekken."


Droogte zorgt voor grote spreiding qua opbrengstniveaus

07-03-2019 - 0 reacties De droogte van 2018 heeft in de akkerbouw voor een grote spreiding qua opbrengstverschillen gezorgd. Zowel tussen regio’s als ook tussen bedrijven binnen een regio zijn er zeer grote verschillen, zo meldt Wageningen Economic Research.


Zo haal je bij extreem weer een goede maisopbrengst

07-03-2019 - 0 reacties Al vier jaar op rij hebben we in Nederland te maken met weersextremen in het groeiseizoen, van kou in het voorjaar, extreme neerslag, langdurige droogte en hitte tot zomerstormen. Ook de steeds krappere bemestingsruimte zet de maisteelt onder druk.


Extreem seizoen legt HZPC geen windeieren

06-03-2019 - 0 reacties Pootgoedhandelshuis HZPC heeft de prognoseprijs voor oogst 2018 vastgesteld. De droogte zorgde voor enorme financiële verschillen, maar leverde ook een zeer gunstige markt op.


Gewastour 2018 stond in het teken van droogte

01-03-2019 - 0 reacties De Gewastour is vrijdag 1 maart voor de tweede keer van start gegaan. Vorig teeltseizoen werden er 10 percelen van het aardappelras Innovator gevolgd, en door de droogte ging het groeiseizoen de boeken in als zeer bijzonder. Een korte samenvatting van de Gewastour 2018.


Jong gras in 2018 beter bestand tegen droogte dan oud gras

22-02-2019 - 9 reacties Een jonge graszode kan beter tegen droogte dan een oude. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies van onderzoekers in het rapport 'Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018'.


Droogte nog niet voorbij?

21-02-2019 - 0 reacties Hoe kunt u anticiperen op (tijden van) droogte?


Droogte nu al bovenaan ieders agenda

20-02-2019 - 0 reacties De berichtgeving over de droogte, in Nederland en elders in Europa, gaat onverminderd door. Met een nieuw groeiseizoen voor de boeg maken de waterbeheerders en agrarische sector zich ernstig zorgen over de lage watervoorraad. Die kan dit voorjaar namelijk direct impact hebben.


Poll: Hebt u nog voldoende ruwvoer liggen?

19-02-2019 - 0 reacties Afgelopen jaar hebben melkveehouders door de droogte over het algemeen minder voer gewonnen dan andere jaren. Heeft dit ook gevolgen voor de huidige ruwvoerpositie? Melkvee.nl vraagt haar bezoekers of zij nog voldoende voer op het erf hebben liggen.


'Schouten tilt te zwaar aan stikstofcijfers'

18-02-2019 - 0 reacties Het stikstofgehalte in gras was in 2018 door de extreme droogte veel hoger dan gemiddeld. Daarom tilt landbouwminister Carola Schouten te zwaar aan de stikstofproductiecijfers van 2018, die boven het gestelde plafond zijn uitgekomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP.


SGP: stikstofcijfers 2018 niet representatief

18-02-2019 - 0 reacties Het stikstofgehalte in gras was in 2018 door de extreme droogte veel hoger dan gemiddeld. Daarom tilt landbouwminister Carola Schouten te zwaar aan de stikstofproductiecijfers van 2018, die boven het gestelde plafond zijn uitgekomen. Dat zegt Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP.


Bodemlessen van een droog jaar

18-02-2019 - 0 reacties Enkele conclusies na de droge zomer van 2018 waren dat droge jaren in tweetallen komen en droogte goed is voor de structuur. Niet-kerend werken is goed voor het behoud van de capillaire werking en daarmee voorkomt het een deel van de droogteschade.


Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - 0 reacties De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.


Hunze en Aa's wil heldere afspraken over droogte

15-02-2019 - 0 reacties Waterschap Hunze en Aa's gaat in overleg met buurwaterschappen over de communicatie over de droogte. Vooraf moeten heldere afspraken worden gemaakt, vindt het waterschap. Dat is een van de punten uit zijn evaluatie.