Beregenen

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Beregenen. Beregenen is een van de 15321 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Beregenen nieuws

Energie en water besparen bij beregening

27-05-2019 - 0 reacties Precisietechniek kan bijdragen aan efficiënt beregenen. Volgens beregeningsexpert Jan Coppens van het bedrijf Smits in Veldhoven is de combinatie van sensoren die bodemvocht meten met de weersverwachting de basis voor de beslissing of beregenen zinvol is.


Beregening maakt bodem omgeving droger

26-05-2019 - 0 reacties Telers die hun gewassen beregenen onttrekken water uit de omgeving. Met een toenemende behoefte aan beregening door klimaatverandering en intensievere teelten maken waterschappen en boerenorganisaties zich hier zorgen over.


Waterschap vraagt beregening te melden

29-04-2019 - 0 reacties Het waterschap Hollandse Delta (WSHD) op de Zuid-Hollandse Eilanden vraagt boeren zich te melden als ze gaan beregenen. Dit gebeurt al vroeg dit voorjaar, om zodoende de gewassen te helpen bij de opkomst.


Grasland beregenen tegen de droogte

26-04-2019 - 0 reacties Het is al enkele weken droog bij melkveehouder Willy Baltussen in het Brabantse Landhorst. Hij besloot dan ook om deze week zijn grasland te beregenen. ‘Normaal beregenen we in april niet, maar als het zo droog is moeten we wel beregenen anders komt er van de eerste snede niks terecht.’


Zuid-Europese boer springt slimmer om met schaars water

25-04-2019 - 0 reacties De klimaatverandering zal een grote invloed hebben op de productiviteit van gewassen en dieren. Wat de impact lokaal zal zijn, is niet altijd duidelijk en dat zorgt voor onzekerheid bij de landbouwers. Op een bepaald punt zullen ze zich wel moeten aanpassen. “Adaptatie is onmisbaar, en landbouwers weten dit”, zegt onderzoeker Janka Vanschoenwinkel (UHasselt). Volslagen nieuw is dat niet. Wanneer het te droog is, beregenen Noord-Europese landbouwers hun percelen want droogteresistente gewassen vonden hier nog geen ingang. Op dat vlak heeft Zuid-Europa een streepje voor, en kunnen de boeren ginder het schaarse water slimmer inzetten voor irrigatie. Anderzijds beschikken we in onze regio over meer kennis en middelen om de aanpassingen te doen die op termijn nodig zijn. Voor deze vaststellingen viel Vanschoenwinkel de eer van beste doctoraatsonderzoek te beurt, een prijs uitgereikt door de Belgische vereniging voor landbouweconomie (BVLE).


Opkomstberegening bij cichorei wenselijk

23-04-2019 - 0 reacties Indien mogelijk moeten telers van cichorei overwegen om droogliggend zaad te beregenen. Dat is het advies van Jan-Kees Boonman van het IRS.


Eerste beregenverbod is een feit

03-04-2019 - 0 reacties Het Noord-Brabantse waterschap De Dommel heeft dinsdag 2 april het eerste beregenverbod van 2019 afgekondigd. Deze is geldig van 1 april tot 1 juni. Grondeigenaren en boeren in het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens mogen hun grasland niet met grondwater beregenen.


Waterschap De Dommel verbiedt beregenen grasland tot 1 juni

03-04-2019 - 0 reacties Waterschap De Dommel heeft het beregenen van grasland met grondwater verboden in de regio. Het verbod geldt van 1 april tot en met 1 juni voor alle agrariërs en grondeigenaren in onder meer Eindhoven, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre.


Het is april, maar boeren rond Eindhoven mogen niet beregenen

03-04-2019 - 0 reacties


Tijdelijk verbod gebruik van grondwater voor beregenen grasland

02-04-2019 - 0 reacties Waterschap De Dommel heeft een onttrekkingsverbod van grondwater voor het gebied in het zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens ingevoerd. Het grondwaterpeil is nog steeds te laag.


Peter Raatjes: Vochtsensoren en bodemkennis inzetten voor beregening

27-03-2019 - 0 reacties Vochtsensoren geven informatie over het juiste moment om te beregenen. Daarvoor is kennis van de bodemeigenschappen nodig en van het gewas. Zo kan je de goede hoeveelheid water geven in periodes dat water en tijd schaars is.


Variabel poten geeft 7 procent meeropbrengst

19-03-2019 - 0 reacties Door variabel te poten, op basis van de Veris-bodemscan, heeft Leon Noordermeer uit Oudenhoorn een meeropbrengst van 7 procent gerealiseerd. Beregenen heeft een extra positief effect gehad op het resultaat.


Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

14-03-2019 - 0 reacties Nog tot maandag kan je inschrijven voor een studienamiddag van Bodemkundige Dienst van België (BDB) over irrigatie van landbouwteelten. Dat thema is actueler dan ooit gelet op de droogte die zowel in 2017 als in 2018 voor opbrengstderving zorgde. De klimaatverandering zal onvermijdelijk een impact hebben op landbouwopbrengsten, zo maakt KU Leuven duidelijk. Lange droogteperiodes dwingen de sector tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Groentetelers kunnen bijvoorbeeld arbeid en brandstof uitsparen én efficiënter beregenen door hun diesel slurpende haspel te vervangen door druppelirrigatieslangen. In de fruitteelt is druppelirrigatie reeds een courante techniek. Experten zullen de voor- en nadelen van de verschillende irrigatiemethoden opsommen, en het boek ‘30 jaar irrigatieproeven’ voorstellen.


Beregenen zetmeelteelt waardevol

07-03-2019 - 0 reacties 'Als je de toegevoegde waarde meerekent, dan is de teelt van zetmeelaardappelen zeker zo hoogwaardig als uien en consumptieaardappelen. Bij de mogelijkheden van beregenen zou dit mee moeten tellen', vindt Hilbrand Sinnema van waterschap Hunze en Aa's.


Uitdaging voor uiensector bij teelt en export

15-01-2019 - 0 reacties Op de Themadag uien van Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) ging het voornamelijk om het belang van beregenen bij de uienteelt en de zorgen rondom de diverse plagen en ziektes. Daarbij bleek dat met name het verdwijnen van de insecticide zaadcoating Mundial zorgelijk is.


KAVB: ‘Bollentelers bij beregenen bewust van risico’s bruinrot’

29-11-2018 - 0 reacties Telers van bloembollen zijn zich heel goed bewust van de risico’s van het beregenen met oppervlaktewater voor de pootgoedteelt. Ze zijn daarom extra voorzichtig waar het gaat om het beregenen van bollen naast een perceel pootaardappelen.


Drone om wildschade te taxeren

23-11-2018 - 0 reacties De hele zomer is melkveehouder Thieu Bongers in het Limburgse Kelpen-Oler bezig geweest om zijn grasland te beregenen tegen de droogte. Onlangs kreeg hij bezoek van wilde zwijnen en was in één avond zijn grasland omgewoeld.


Paul Krol: droog jaar bij ons vaak goed jaar

22-11-2018 - 0 reacties Het droge hete jaar kostte TopBodem-deelnemers Paul en Gijs Krol opbrengst, maar daar tegenover staan betere prijzen. Paul Krol kijkt in zijn blog tevreden terug op een seizoen met wel veel beregenen.


Poll: De aardappelteelt kan niet meer zonder beregening

12-11-2018 - 0 reacties Het wel of niet kunnen beregenen zal in de toekomst een steeds belangrijker factor worden in de aardappelteelt. meent Peter van Eerdt van handelshuis Danespo Holland. Op Akkerwijzer.nl de stelling: De aardappelteelt kan niet meer zonder beregening


‘Wie zijn aardappelen niet kan beregenen wordt weggesaneerd’

12-11-2018 - 0 reacties Het wel of niet kunnen beregenen zal in de toekomst een steeds belangrijker factor worden in de aardappelteelt. Dat zal zelfs kunnen leiden tot een koude sanering in de akkerbouw, meent directeur Peter van Eerdt van handelshuis Danespo Holland.