Beregenen

Al het Beregenen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Beregenen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Beregenen nieuws

Variabel poten geeft 7 procent meeropbrengst

19-03-2019 - 0 reacties Door variabel te poten, op basis van de Veris-bodemscan, heeft Leon Noordermeer uit Oudenhoorn een meeropbrengst van 7 procent gerealiseerd. Beregenen heeft een extra positief effect gehad op het resultaat.


Klimaat noopt tot druppelirrigatie en andere innovatie

14-03-2019 - 0 reacties Nog tot maandag kan je inschrijven voor een studienamiddag van Bodemkundige Dienst van België (BDB) over irrigatie van landbouwteelten. Dat thema is actueler dan ooit gelet op de droogte die zowel in 2017 als in 2018 voor opbrengstderving zorgde. De klimaatverandering zal onvermijdelijk een impact hebben op landbouwopbrengsten, zo maakt KU Leuven duidelijk. Lange droogteperiodes dwingen de sector tot een efficiënter watergebruik, wat ook mogelijk is dankzij innovatie. Groentetelers kunnen bijvoorbeeld arbeid en brandstof uitsparen én efficiënter beregenen door hun diesel slurpende haspel te vervangen door druppelirrigatieslangen. In de fruitteelt is druppelirrigatie reeds een courante techniek. Experten zullen de voor- en nadelen van de verschillende irrigatiemethoden opsommen, en het boek ‘30 jaar irrigatieproeven’ voorstellen.


Beregenen zetmeelteelt waardevol

07-03-2019 - 0 reacties 'Als je de toegevoegde waarde meerekent, dan is de teelt van zetmeelaardappelen zeker zo hoogwaardig als uien en consumptieaardappelen. Bij de mogelijkheden van beregenen zou dit mee moeten tellen', vindt Hilbrand Sinnema van waterschap Hunze en Aa's.


Uitdaging voor uiensector bij teelt en export

15-01-2019 - 0 reacties Op de Themadag uien van Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) ging het voornamelijk om het belang van beregenen bij de uienteelt en de zorgen rondom de diverse plagen en ziektes. Daarbij bleek dat met name het verdwijnen van de insecticide zaadcoating Mundial zorgelijk is.


KAVB: ‘Bollentelers bij beregenen bewust van risico’s bruinrot’

29-11-2018 - 0 reacties Telers van bloembollen zijn zich heel goed bewust van de risico’s van het beregenen met oppervlaktewater voor de pootgoedteelt. Ze zijn daarom extra voorzichtig waar het gaat om het beregenen van bollen naast een perceel pootaardappelen.


Drone om wildschade te taxeren

23-11-2018 - 0 reacties De hele zomer is melkveehouder Thieu Bongers in het Limburgse Kelpen-Oler bezig geweest om zijn grasland te beregenen tegen de droogte. Onlangs kreeg hij bezoek van wilde zwijnen en was in één avond zijn grasland omgewoeld.


Paul Krol: droog jaar bij ons vaak goed jaar

22-11-2018 - 0 reacties Het droge hete jaar kostte TopBodem-deelnemers Paul en Gijs Krol opbrengst, maar daar tegenover staan betere prijzen. Paul Krol kijkt in zijn blog tevreden terug op een seizoen met wel veel beregenen.


Poll: De aardappelteelt kan niet meer zonder beregening

12-11-2018 - 0 reacties Het wel of niet kunnen beregenen zal in de toekomst een steeds belangrijker factor worden in de aardappelteelt. meent Peter van Eerdt van handelshuis Danespo Holland. Op Akkerwijzer.nl de stelling: De aardappelteelt kan niet meer zonder beregening


‘Wie zijn aardappelen niet kan beregenen wordt weggesaneerd’

12-11-2018 - 0 reacties Het wel of niet kunnen beregenen zal in de toekomst een steeds belangrijker factor worden in de aardappelteelt. Dat zal zelfs kunnen leiden tot een koude sanering in de akkerbouw, meent directeur Peter van Eerdt van handelshuis Danespo Holland.


LTO dringt aan op steun voor boeren vanwege droogte

27-10-2018 - 0 reacties Boerenbedrijven in grote delen van het land hebben zwaar te lijden gehad onder de extreem droge zomer. ‘Op sommige plekken is 40 tot 60 procent van de gewassen verloren gegaan. Agrariërs mochten vaak niet beregenen vanwege de droogte, of de grond was daar te zilt voor’, zegt LTO-woordvoerder Esther de Snoo.

landbouwramp
De Vlaamse overheid besloot vrijdag om getroffen boeren financieel tegemoet te komen. De droogte van afgelopen zomer is daar vrijdag officieel erkend als landbouwramp. De overheid maakt daarom 55 miljoen euro vrij om agrariërs te helpen. Vlaamse boeren...


Nieuw gras komt slecht op door droogte; ‘beregenen noodzakelijk’

22-10-2018 - 0 reacties Dit jaar najaar is veel grasland vernieuwd of doorgezaaid. Door de aanhoudende droogte wil het zaad op een aantal plekken slecht opkomen. Het advies is om nieuw ingezaaid grasland te beregenen.


Opnieuw verbod om water op te pompen voor beregenen akkers

22-10-2018 - 0 reacties In delen van West-Brabant mogen boeren vanaf maandag geen water uit beken en sloten oppompen om hun akkers te beregenen. Vanwege de aanhoudende droogte en de blijvende lage waterstanden heeft waterschap Brabantse Delta opnieuw enkele totale onttrekkingsverboden ingesteld.


Extreme droogte belemmert het rooien van cichorei

19-10-2018 - 0 reacties In toenemende mate belemmert de extreme droogte het rooien van cichorei. De grond wordt steeds harder, waardoor de rooi-elementen moeite hebben om in de grond te dringen. Bovendien gaan op de zand- en dalgronden de rooimachines schuil achter enorme stofwolken. Stagnatie van het rooien is te voorkomen door te beregenen op percelen waar water beschikbaar is.


Beregenen voorkomt puntbreuk bij rooien cichorei

19-10-2018 - 0 reacties De kans op puntbreuk bij de oogst van cichorei neemt toe als gevolg van de droogte. De agrarische dienst van verwerker Sensus adviseert om voor het rooien eerst te beregenen.


Foto’s: Volop beregenen in oktober om te kunnen oogsten

17-10-2018 - 0 reacties Zomerse omstandigheden in oktober: beregeningshaspels die draaien om te kunnen oogsten. Op meerdere percelen zijn haspels volop in actie, om rooibeschadiging te voorkomen. Bekijk de foto’s van enkele akkerbouwers.


Hoger voorschot voor graantelers bij Agrifirm

11-10-2018 - 0 reacties Het oogstjaar 2018 is een bijzonder jaar geworden. Met de extreme hitte en droogte zijn er vaak forse opbrengstverliezen en soms ook behoorlijke kosten gemaakt voor het beregenen. Een meevaller dit jaar is dat het graan kwalitatief erg goed is en dat de graanmarkt is aangetrokken.


Foto's: Zonder beregenen een prima uienoogst

22-09-2018 - 0 reacties De broers Harm en Theo Kaput hebben dit jaar een prima uienoogst op een onberegend perceel. Op hun Veenkoloniale grond bij Bellingwolde (GR) legde loonbedrijf Haaijer vorige week een perceel Vento in het zwad


Oostburgse akkerbouwer introduceert nieuw graansoort: sorghum

19-09-2018 - 0 reacties OOSTBURG - De hete zomer heeft het proefveld vol sorghum in Oostburg niet veranderd in een slagveld. In tegendeel. Zonder te beregenen staan de wuivende pluimen metershoog. De graansoort is bijna rijp om geoogst te worden.

Akkerbouwer, plantenkundige en veredelaar Walter de Milliano is er klaar voor. Voor de introductie van ‘zijn’ Zeeuwse sorghum, maar ook voor de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft voor de Nederlandse boeren.


Drama in Zeeuwse uienteelt

03-09-2018 - 0 reacties Door de hittegolf in dit groeiseizoen is de situatie in de Zeeuwse uiensector bar en boos: weinig en zeer fijne uien. Het hele land zuchtte onder de droogte, maar in het Zuidwesten is de uienteelt het meest getroffen, omdat hier beregenen op de meeste plekken niet kan.


Goede peren- en appeloogst na zorgelijke zomer

29-08-2018 - 0 reacties SOERENDONK - Een week eerder dan normaal is de appel- en perenpluk weer begonnen. Ook bij Ad en Anita Smits in Soerendonk. ,,Gelukkig mochten we gewoon beregenen.”