Akkerbouw

Al het Akkerbouw nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Akkerbouw nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Akkerbouw nieuws

Westervelders boos over proef met duurzame bollenteelt. ‘Er wordt gewoon doorgespoten’

08-05-2021 - 0 reacties Bewoners van het Drentse Westerveld zijn boos. Ze zijn niet betrokken bij een proefproject voor duurzame bollenteelt. Kan niet anders, zegt de gedeputeerde. De situatie is inmiddels zwaar gepolariseerd en het project moet nog beginnen.


Koolzaadboer hoopt dat boeren weer gaan verbouwen: 'Iedereen is erbij gebaat'

07-05-2021 - 0 reacties De afgelopen jaren zijn steeds minder boeren koolzaad gaan verbouwen omdat het niet rendabel was. Maar de prijs is sinds kort weer gestegen. Koolzaadboer Lindenhols uit Zuidwolde is daar blij mee. "Dat is een teken dat ons product gewild is, of dat er vraag is naar onze mooie koolzaad."


Nieuwe stap voor mechanische onkruidrobot in suikerbieten

06-05-2021 - 0 reacties Landbouwrobotontwikkelaar Naïo Technologies heeft met succes het tweede prototype BlueBob geleverd aan het zaadveredelingsbedrijf Strube.


Bollentelers uren bezig met zoeken naar zieke bloemen, met machines is dat straks voorbij

04-04-2021 - 0 reacties Achter de pracht van bloeiende bollenvelden gaat hard, intensief werk schuil. Een hightech-omslag, geleid door Wageningen University & Research, moet het leven van telers makkelijker maken.


Open bodemindex: transparante meetmethode voor meten bodemkwaliteit

24-03-2021 - 1 reacties PERSBERICHT

Een consortium met NMI, Wageningen University & Research en FarmHack ontwikkelt een transparante meetmethode voor het meten en beoordelen van de bodemkwaliteit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met boeren uit heel Nederland, van melkveehouder tot akkerbouwer. Initiatiefnemer van deze meetmethode, de Open bodemindex, is de zogenoemde Bodemcoalitie, die bestaat uit Rabobank, a.s.r. en waterbedrijf Vitens.


Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de Open bodemindex hebben de drie bedrijven uit de Bodemcoalitie een stichting opgericht om de onafhankelijkheid van de tool te waarborgen. Naast Rabobank, a.s.r. en Vitens is ook het NAJK lid van het stichtingsbestuur, om zo de belangen van de primaire agrarische sector te vertegenwoordigen. Die samenwerking vormt de motor om vanuit gezamenlijke belangen de Nederlandse bodem- en grondwaterkwaliteit te verbeteren en te verduurzamen door het inzicht in de bodemkwaliteit en kennis ervan te vergroten. Het bestuur van de stichting wordt bijgestaan door een Raad van Deskundigen die bestaat uit: Simon Moolenaar, head of science & eduction Commonland; Frank Verhoeven, eigenaar van Boerenverstand; Mirjam Hack, teamleider Bodem, Water en Landgebruik bij Wageningen Environmental Research; Janjo de Haan, bodemkundige en agronoom bij Wageningen Plant Research; Aad Termorshuizen, bodembioloog bij BodemPlant; Claude van Dongen, bodemkundige en boer, voorheen LTO portefeuille bodem en water.

Transparante en heldere meetmethode
Elke boer weet: goede landbouwbodem moet je beheren, anders gaat deze in kwaliteit achteruit. Maar tegelijkertijd is de kwaliteit van bodem een vaag begrip. Bovendien wordt de bodem bepaald door allerlei chemische, fysische en biologische processen, wat het beheren én beoordelen ervan moeilijk maakt. Om toch voor eens en voor altijd een eenduidige uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van bodem en water, staken in 2018 diverse bodemdeskundigen de koppen bij elkaar. ‘Samen bedachten we een manier om bodemfuncties te kunnen meten en te beoordelen, uitgedrukt in afstand tot de gewenste situatie’, vertelt Gerard Ros van het NMI. ‘Daardoor ontstaat er een transparante en heldere methode, uitgedrukt in cijfers, die voor iedereen begrijpelijk is. Dit noemen we de Open bodemindex: de eerste standaard voor het meten en interpreteren van de bodemkwaliteit van agrarische percelen.’

Werkwijze Open bodemindex
Ros: ‘Voor het bepalen van de agrarische bodemkwaliteit maakt de Open bodemindex gebruik van 21 bodemfuncties die relevant zijn voor een boer. Denk aan het leveren van nutriënten en water, de opbouw van organische stof, en het bieden van ziektewerendheid.’ De index kent een beoordeling toe aan deze bodemfuncties. Uiteindelijk kan elk perceel in Nederland hiermee een beoordeling krijgen. ‘En de rekenmethode erachter is openbaar, waardoor iedereen kan meekijken en meedenken’, aldus Ros. ‘Door deze zogenoemde open source-opzet kan alle informatie die wetenschappelijk valide is continu worden toegevoegd.’

De Open bodemindex is voor álle land- en tuinbouwsectoren ontwikkeld, van melkveehouder tot akkerbouwer. Sinds het begin zijn verschillende boeren verspreid door Nederland betrokken bij de ontwikkeling. Een kleine kerngroep levert actief feedback over het gebruik. ‘Op dit moment schalen we op met het ‘peloton’. Met een grote groep van in eerste instantie 200 en later dit jaar 1000 boeren en tuinders creëren we massa, zodat de mogelijkheid ontstaat om percelen te gaan vergelijken met een grotere groep gebruikers’, legt Ros uit. Dit gebeurt allemaal op basis van vrijwilligheid en worden er geen gegevens ongevraagd met anderen gedeeld. Boeren en tuinders kunnen zich via de website openbodemindex.nl aanmelden en een eigen Open bodemindex score (OBI-score) berekenen.

Belang initiatiefnemers
De initiatiefnemers sloten elk vanuit een eigen motief aan. Carin van Huët-Laan, directeur Food en Agri Nederland bij Rabobank legt uit welk doel de bank voor ogen heeft: ‘Wij zoeken een manier om boeren inzicht te geven in de kwaliteit van hun bodem en we willen handelingsperspectief bieden om deze zo nodig te kunnen verbeteren.’ A.s.r. zet zich als grondbelegger in voor een duurzame sector waar vruchtbare grond ook voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dick van den Oever, directeur landelijk vastgoed bij a.s.r. real estate, benadrukt: ‘de Open bodemindex is een uniek product van Nederlandse bodem dat door de enorme kennis van boeren en wetenschappers tot stand is gekomen. Het geeft nog maar eens aan hoe leidend Nederland kan zijn in de verduurzaming en welke gepassioneerde rol onze boeren daarin spelen.’ Voor Vitens is een goede bodem belangrijk voor het filteren van schoon drinkwater. Jelle Hannema van Vitens: ‘De bodem herbergt de bron van ons drinkwater namelijk grondwater. Een gezonde bodem betekent gezonde grondwaterbronnen door de filterende werking van de bodem. De index geeft ons meer inzicht in de kwaliteit van de bodem waar zowel boeren als Vitens van kunnen profiteren.’

Verantwoord bodembeheer belonen
De Open bodemindex helpt agrariërs bij het toekomstbestendig en vitaal houden van hun sector. Agrariërs kunnen met de informatie uit de Open bodemindex hun eigen technische prestaties verbeteren. Denk aan de keuze voor de beste bemesting, gewassen of het juiste machinegebruik. Ook kunnen ze de op langere termijn de opbrengstprijzen van hun producten verhogen. Bijvoorbeeld doordat een afnemer een hogere prijs betaalt wanneer een boer aantoonbaar op een verantwoorde manier de bodem beheert. Ook zal het gemeenschappelijk landbouwbeleid zich vanaf 2023 meer richten op vergroening. Boeren zullen voor subsidie dus meer moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidsprestaties. Het inzetten van de Open bodemindex kan ze helpen om hieraan te kunnen voldoen om voor subsidies in aanmerking te komen.


Na de veehouderij richt PvdD haar pijlen nu ook op de akkerbouw

12-03-2021 - 16 reacties De teelt van lelies en bloembollen wordt verboden. Er komen spuitvrije zones rondom huizen, scholen, wegen, fiets- en wandelpaden en weilanden. Verder moet de land- en tuinbouw gifvrij worden. Dat stelt de PvdD in haar verkiezingsprogramma.


Neerslaggebrek groter risico voor EU graanoogst dan gevolgen koudegolf

23-02-2021 - 0 reacties Het EU instituut JRC-Mars verwacht weinig uitwintering in wintergranen in de belangrijke Europese teeltgebieden. Dat is te vooral te danken aan het sneeuwdek. De bodemvochtreserve in sommige landen is wel een bedreiging voor de ontwikkeling van wintergranen. Door: Erik Colenbrander In Noord-Frankrijk vroor het geen enkele nacht streng. Maar in Zuid-Zweden, Denemarken, Noord-en Oost Duitsland, […]


Kans op kapot gevroren restaardappelen in Groningen het grootst

17-02-2021 - 0 reacties Omdat er in grote delen van Groningen weinig sneeuw viel begin vorige week, is de kans in dit deel van Nederland het grootst dat restaardappelen kapot gevroren zijn. Elders in Nederland is de koudegolf niet ver de bodem ingedrongen, vanwege het sneeuwdek of omdat het minder hard vroor dan in Groningen.


Suikerproductie EU daalt naar niveau quotumtijdperk

01-02-2021 - 0 reacties De productie van suiker in de Europese Unie (EU) is afgelopen seizoen weer gedaald naar het niveau van voor het afschaffen van de quotumregeling.


Suikerfabriek verwerkt recordaantal bieten, maar suikergehalte is 'stuk lager'

27-01-2021 - 0 reacties Bij de suikerfabriek van Cosun Beet Company in Hoogkerk is tijdens de jongste bietencampagne een recordaantal suikerbieten verwerkt: zo'n 29.000 ton per dag. Maar het suikergehalte van de bieten valt tegen.


LNV legt aardappeltelers maatregelen op, waarvan effectiviteit niet is bewezen

27-01-2021 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw legt akkerbouwers drie maatregelen op, waaruit zij een keuze moeten maken, zonder dat de effectiviteit van die maatregelen is bewezen. Het gaat om maatregelen die moeten voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van aardappelruggen afspoelen naar het slootwater, door een regenbui.


Akkerbouwer moet € 131.000 criminele winst betalen

07-01-2021 - 0 reacties Rechtbank Zwolle oordeelt dat Drentse akkerbouwer criminele winst moet betalen.


LTO: verstandig besluit om steun- en herstelpakket niet af te bouwen

11-12-2020 - 0 reacties Het kabinet kiest ervoor om het steun- en herstelpakket voorlopig niet af te bouwen. LTO Nederland vindt dit, gezien de impact van de tweede coronagolf op de economie, een verstandig besluit omdat nog steeds ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben.…


Welke tien ondernemers mogen legaal wiet gaan telen? Deze aanmelders investeerden volop en horen nu de uitslag

03-12-2020 - 0 reacties Een landelijk experiment met legale wietteelt gaat binnenkort beginnen. Maar welke wietteler mag straks legaal wiet leveren? Een loting op het Ministerie van Volksgezondheid heeft dat vandaag bepaald. Ook verliezers investeerden volop.


Herstel agrarische sector pas in tweede helft 2021

20-11-2020 - 0 reacties Herstel van de agrarische sector zal pas in de tweede helft van 2021 zichtbaar worden. Dat voorspelt ABN Amro in een nieuwe sectorprognose. De coronacrisis én andere uitdagingen zorgen komend jaar voor dalingen in de volumes, vooral in de varkenshouderij en akkerbouw.


Aardappelexport hard getroffen door coronacrisis: "Onzekerheid met hoofdletters"

09-11-2020 - 1 reacties BEVERWIJK - Onzekere tijden in de zeehaven van Beverwijk. De aardappelexport wordt hard geraakt door de coronacrisis. Volgens Edwin Oppenhuis, terminalmanager van TMA Logistics, is een halvering van de export dit seizoen niet uitgesloten. "Dit is zorgelijk, en moet zeker geen jaren gaan duren."


Nederlandse boer raakt fritesaardappel niet kwijt

29-10-2020 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders die aan de horeca leveren, maken zich grote zorgen over de afzet van typische horecaproducten zoals fritesaardappelen en kalfsvlees.


Veeteelt en akkerbouw steeds vaker bijzaak voor boeren

29-10-2020 - 0 reacties Boeren en agrarische bedrijven halen steeds vaker een groot deel van hun inkomsten uit andere bronnen dan alleen veeteelt of akkerbouw. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerd enquête-onderzoek van uitgeverij Agrio en Wageningen University & Research.


Aardappelteler ontvangt 6 cent coronacompensatie

05-10-2020 - 0 reacties RVO.nl start op korte termijn met het uitbetalen van de compensatieregeling consumptieaardappelen. Dat maakt BO Akkerbouw maandag 5 oktober bekend. De eerste telers krijgen een vergoeding van 6 cent per kilo aardappelen.


Krijgt de oogst vat op de markt?

04-09-2020 - 0 reacties Alle ogen zijn gericht op de oogst van de akkerbouwgewassen. In het Trendrapport Akkerbouw van september 2020 schetsen we de ontwikkelingen en de invloed daarvan op de markt.