Gewasbescherming

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Gewasbescherming. Gewasbescherming is een van de 16086 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Gewasbescherming nieuws

"Levering gewasbescherming komt niet in gedrang"

20-03-2020 - 0 reacties Als er toeleveringsproblemen ontstaan van gewasbeschermingsmiddelen of kunstmeststoffen, dan verwachten Phytofar en Belfertil dat die enkel van tijdelijke aard zullen zijn. “De regering heeft de toelevering aan de landbouwsector als essentiële sector erkend en ook de chemische sector kreeg dergelijke erkenning dus onze bedrijven kunnen verder werken. Er wordt nu volop gezocht naar een oplossing voor een soepeler transport van essentiële goederen binnen de Europese markt, maar we zijn vol vertrouwen dat de toestand snel normaliseert”, klinkt het.


Nat voorjaar desastreus voor zomergranen

02-03-2020 - 0 reacties De aanhoudende regen heeft impact op de graangewassen in Europa. Waar vorig jaar al kunstmest is gestrooid, drijfmest uitgereden en de gewasbescherming uitgevoerd, is het beeld rond deze tijd totaal anders. Veel percelen zijn niet ingezaaid en veel te nat om over zomertarwe of gerst na te denken.


Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig

17-02-2020 - 0 reacties In innamepunten voor drinkwater worden nog steeds resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, soms in normoverschrijdende concentraties. Daarom is verduurzaming van gewasbescherming hard nodig, vindt Vewin. In 2030 moet er de emissie zijn van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zijn teruggedrongen tot nagenoeg nul.


Nieuwe rode roos heeft minder licht en gewasbescherming nodig

13-02-2020 - 0 reacties Rood is een belangrijke kleur bij snijrozen en daarom is de belangstelling voor nieuwe of verbeterde rassen groot. Dit geldt ook voor de nieuwe rode rozenvariëteit Kordes Rosen. Deze werd geïntroduceerd in 2018 en wordt nu echt opgepikt door de markt. Na een aantal jaren op een Nederlandse kwekerij te…


EU boekt beperkte vooruitgang inzake gewasbescherming

05-02-2020 - 0 reacties De Europese Unie is er de afgelopen tien jaar niet in geslaagd de risico's verbonden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te beperken. Dat zegt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport. In principe mogen landbouwers enkel maar chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken als er geen efficiënt alternatief voorhanden is, maar bij gebrek aan betrouwbare gegevens en systematische controles, schiet de handhaving tekort.


‘Akkerranden waardeloos in plaagbestrijding’

05-02-2020 - 0 reacties Bloemrijke akkerranden zijn waardeloos in de gewasbescherming, vindt Guido Sterk van IPM-Impact.


App Inagro mikt op duurzamer gebruik gewasbescherming

20-01-2020 - 0 reacties De gewasbeschermingsapp van het West-Vlaamse proefcentrum Inagro wordt voortaan uitgebreid met biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden ook de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor nuttige insecten meegegeven. “We zien dat land- en tuinbouwers steeds meer op zoek gaan naar alternatieve methoden voor de bestrijding van plagen als gevolg van de verdwijning van gewasbeschermingsmiddelen en de extralegale eisen op vlak van residu die toenemen”, zegt Inagro.


Met deze maatregelen maken groentetelers een goede start

13-12-2019 - 0 reacties De teeltwisseling is voor groentetelers een belangrijk moment in het jaar. Wie een goede start maakt, heeft daar het hele seizoen baat bij. Sam Gui, specialist geïntegreerde gewasbescherming bij Biobest vertelt welke maatregelen hij aan telers adviseert.

Overleg plantenkwekerAllereerst is het goed om te overleggen…


EU maakt het biologische gewasbescherming moeilijk

10-12-2019 - 0 reacties De toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen is door de EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen University & Research (WUR). Voor een nieuwe bestrijdingsmiddel kan het tot 5 jaar duren voordat het een toelating op zak heeft. Het gevolg is dat er minder duurzame middelen op basis van micro-organismen op de markt komen. Een snelle groene transitie van de landbouw lijkt op die manier veraf.


Europees verbod op insecticide chloorpyrifos

06-12-2019 - 0 reacties BRUSSEL (ANP) - Het insecticide chloorpyrifos wordt verboden in Europa, omdat het middel gezondheidsrisico's voor de mens met zich meebrengt. De EU-landen hebben ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de vergunning die in januari afloopt niet te verlengen.


Europese regelgeving belemmert biologische gewasbescherming

26-11-2019 - 0 reacties Gewasbeschermingsmiddelen moeten duurzamer worden. Biologische middelen die werken op basis van nuttige micro-organismen en insecten krijgen daarom de voorkeur van de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Maar door de Europese regelgeving is de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen onnodig duur, stug en tijdrovend is. Daardoor komen er minder duurzame middelen op basis van micro-organismen op de markt. Dit staat een snelle groene transitie van de landbouw in de weg. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer Wageningen University & Research.


Schouten wil dat inzet van glyfosaat drastisch wordt verminderd

31-10-2019 - 0 reacties De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om met de sector afspraken te maken over het zo spoedig mogelijk beëindigen van het gebruik van glyfosaathoudende middelen bij het vernieuwen van grasland, kalenderspuiten, en bij behandeling van gewassen kort voor de oogst. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat weten dat het haar inzet is om het gebruik van glyfosaathoudende middelen in het bestrijden van onkruiden, graslandbeheer en het behandelen van groenbemesters en vanggewassen drastisch te verminderen. Leidend daarbij zijn de principes van geïntegreerde gewasbescherming.


Amaryllisteler Boers positief over biologische gewasbescherming

22-10-2019 - 0 reacties Amaryllisteler Erik Boers wil zijn gewas gezond houden, bij voorkeur met biologische gewasbescherming.


Europees Hof sterkt markttoelating van gewasbescherming

07-10-2019 - 0 reacties Drie jaar geleden kregen een aantal winkels in Frankrijk ongewenst bezoek van activisten die er in de tuinafdeling glyfosaatverpakkingen en glazen kasten voor bestrijdingsmiddelen vernielden. Een 20-tal personen moeten zich daarvoor verantwoorden voor de strafrechter in Foix. Voor hun verdediging beroepen zij zich op het voorzorgsbeginsel omdat herbiciden op basis van glyfosaat zonder voldoende waarschuwingen in de handel zouden zijn gebracht. Hebben zij andermans goederen zonder meer vernield, of – zoals ze zelf beweren – de volksgezondheid een dienst bewezen? Die vraag durfde de Franse rechter niet te beantwoorden zonder eerst het Europees Hof van Justitie te horen. Het Hof spreekt naar aanleiding van deze zaak zijn vertrouwen uit in de Europese toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.


Zembla over Parkinson en gewasbescherming

19-09-2019 - 0 reacties Zembla heeft een uitzending gemaakt over de Ziekte van Parkinson op het platteland. LTO Nederland heeft begrip voor de zorgen en vragen die er leven bij lotgevallen en vertrouwt op de onafhankelijke wetenschappelijke beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen. “Telers moeten ervan op aan kunnen dat toepassing van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift veilig is voor mens, dier en milieu.”


Subsidie provincie Zeeland voor project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit'

17-09-2019 - 0 reacties De provincie Zeeland subsidieert het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het project levert een bijdrage aan de verdere verduurzaming van fruitteelt in Zeeland door het mogelijk maken van bestuiving door wilde bijen, het toepassen van groene gewasbescherming en het stimuleren van biodiversiteit in en om de boomgaarden. Het project loopt ruim 3 jaar en ontvangt 107.000 euro subsidie. De gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen dragen gezamenlijk 40.000 euro bij, de deelnemende fruitbedrijven en particulieren samen 30.000 euro.


PBL wijst kritiek op evaluatie over gewasbescherming af

14-09-2019 - 0 reacties Gezien de reacties uit de landbouwsector op de tussenevaluatie ‘Geïntegreerde gewasbescherming’ heerst er de nodige twijfel over de objectiviteit van het PBL. Volgens Aaldrik Tiktak en Daan Boezeman ligt dat niet aan de inhoud van het rapport.


Naleving regels voor gewasbescherming in bollenteelt gestegen van 55% tot 89%

12-09-2019 - 0 reacties


De toekomst ligt in Ens

11-09-2019 - 0 reacties Stichting Future Food Production opende dinsdag in Ens de Akker van de Toekomst. De initiatiefnemers willen in de komende jaren op dit proefveld tonen dat via onbereden beddenteelt en strokenteelt, forse reducties van onder meer gewasbescherming, stikstof en water te behalen zijn.


Video: ‘Monitoring belangrijk wapen tegen trips’

07-09-2019 - 0 reacties Uientelers ondervinden de laatste jaren steeds meer overlast van trips. Met name de afgelopen vijf jaar waren de problemen groot, zegt Luc Remijn van Delphy en UIKC. Monitoring wordt naast gewasbescherming een belangrijk wapen tegen trips.