Bieten

Bieten nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Bieten nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Bieten nieuws

Dalende suikerprijs nu niet grootste zorg voor teler

02-04-2020 - 0 reacties Met de teller op ruim 10.000 hectare worden inmiddels in alle regio’s bieten gezaaid. Op de lichte gronden gaat dat probleemloos, maar op de zware kleigronden met horten en stoten. Ondertussen hebben de suikerprijzen een flinke daling ingezet.


Boerenexperimenten om bodem tegen te gaan

25-03-2020 - 0 reacties Het DAW-project Bodemverdichting Groningen kenmerkt zich door een praktische benadering: experimenten uitgevoerd door agrarier en loonwerker zelf. Hendrik Luth in Wedde is akkerbouwer en eigenaar van loonbedrijf Speelman-Feunekes en een van de deelnemers aan het project. Luth voert een proef uit op het gebied van de oogst van bieten en maakt daarvoor gebruik van lagedruk banden. "Volgens de theorie is het zo mogelijk verdichting te voorkomen, maar is dat in de praktijk ook zo?"


Poot minder aardappelen dit voorjaar, is het devies

24-03-2020 - 0 reacties Het voorjaar dient zich aan en de eerste bieten en uien zijn alweer gezaaid. Een enkeling heeft zelfs voorzichtig op droge en hooggelegen grond wat vroege aardappelen (Premiere) geplant. Uit een rondgang onder Europese aardappelhandelaren...


IRS: bestrijdt bietenopslag, voorkom verspreiding vergelingsziekte

20-03-2020 - 0 reacties IRS adviseert opslag van bieten te bestrijden om zo verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan.


IRS: bestrijdt bietenopslag, voorkom verspreiding vergelingsziekte

20-03-2020 - 0 reacties IRS adviseert opslag van bieten te bestrijden om zo verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan.


Eerste bieten van dit jaar zaaien door loonbedrijf Houbraken

20-03-2020 - 0 reacties De nieuwe Fendt 313, voorzien van gps, van loonbedrijf Houbraken aan het suikerbieten zaaien


Cosun: meer bieten en geen rietsuiker in 2020

13-02-2020 - 0 reacties Coöperatie Cosun wil dit jaar meer bieten verwerken.


Laatste bieten seizoen 2019-’20 verwerkt

20-01-2020 - 0 reacties Vrijdagavond zijn in Dinteloord de laatste bieten van bietencampagne 2019-’20 verwerkt.


Onderhandelingen over bietenfabriek van start

14-01-2020 - 0 reacties De Belgische bietentelerscoöperatie CoBT heeft voldoende aanvoer van bieten voor haar nieuw te bouwen fabriek. Ook de doelen voor eigen vermogen zijn gehaald. De banken blijven echter sceptisch.


Waals CoBT haalt doel voor nieuwe bietenfabriek

09-01-2020 - 0 reacties De Waalse bietentelerscoöperatie CoBT heeft het doel gehaald voor de aanvoer van bieten en het eigen vermogen voor een nieuwe bietenfabriek.


Nog veel bieten te rooien, maar oogst ligt stil

12-12-2019 - 0 reacties Nog 11% van de suikerbieten moet worden gerooid in Nederland.


Suiker Unie heeft ruim 50% bieten verwerkt

14-11-2019 - 0 reacties Suiker Unie heeft inmiddels ruim 50% van de suikerbietenoogst van 2019 verwerkt. De voortgang van de bietenoogst verloopt gemiddeld moeizaam door het natte weer. De beperkte veldvoorraad brengt de verwerking van de bieten niet in gevaar. Het op voorraad rooien zit er echter nog niet in.


Duitse bieten produceren weinig suiker

25-10-2019 - 0 reacties De Duitse bieten produceren 8,3% minder suiker per hectare dan vorig jaar.


Suiker en wortelopbrengst bieten omlaag

16-10-2019 - 0 reacties Suiker Unie heeft de verwachtte suikeropbrengst per hectare voor oogst 2019 naar beneden bijgesteld. Aan de hand van nieuwe gegevens wordt deze op 13,5 ton per hectare gezet. Ongunstige omstandigheden leveren minder zoete bieten op. Ook in buurlanden is dat het geval.


Suiker Unie stelt opbrengst suiker naar beneden bij

16-10-2019 - 0 reacties Suiker Unie heeft op basis van de tot nu toe geleverde bieten de opbrengstverwachting naar beneden bijgesteld naar 13,5 ton suiker per hectare.


Video: Bieten rooien met Big Six

15-10-2019 - 0 reacties In Flevoland rooit loonbedrijf Breure / De Waard suikerbieten met zijn Agrifac Big Six-rooier. De bieten worden met een Fendt 720 en een Veenhuis kipper naar de hoop op het erf gebracht. Het rooien van bieten heeft door de vele regen vertraging opgelopen.


Poll: Het beoordelen van de rooikwaliteit is een zaak van de machinist van de bietenrooier

14-10-2019 - 0 reacties De kunst van het bieten rooien is om een maximale opbrengst te realiseren en beschadiging van de bieten zoveel mogelijk voorkomen. Op Akkerwijzer de stelling: Het beoordelen van de rooikwaliteit is een zaak van de machinist van de bietenrooier


Vervallen Europese registratie desmedifam heeft gevolgen voor onkruidbestrijding in bieten

10-10-2019 - 0 reacties Door het vervallen van de Europese registratie van de werkzame stof desmedifam mogen na 30 juni 2020 de onkruidbestrijdingsmiddelen Belvedere Tripel, Betanal Elite, Betanal maxxPro, Betasana Trio SE en Betanal Power niet meer worden gebruikt.


Suikergehalte varieert van 15,5 in Twente tot 17,3 procent in Zuid-Limburg

09-10-2019 - 0 reacties Het suikergehalte van de bieten die afgelopen week zijn geleverd bevatte gemiddeld 16,3 procent suiker. De bieten uit Salland/Twente scoorden met 15,5 het laagst en de Zuid-Limburgse löss bieten met 17,3 procent het hoogst.


Bladschimmelbestrijding bieten nu nog zelden rendabel

09-10-2019 - 0 reacties In de eerste helft van oktober is een bladschimmelbestrijding in bieten nauwelijks rendabel zelfs niet wanneer de bieten laat worden gerooid. Na half oktober is het vrijwel nooit meer rendabel.