Oogst

Oogst is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Oogst en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Oogst nieuws

Eerste areaalprognose aardappelen oogst 2020

06-02-2020 - 0 reacties De afgelopen jaren, sinds 2015, is het areaal consumptieaardappelen in Europa fors gegroeid. Feitelijk groeit het areaal mee met de behoefte van de verwerkende industrieën in Noordwest Europa.


Russische kassen en telers gezegend de oogst tegemoet

05-02-2020 - 0 reacties Nieuwe ronde nieuwe kansen, zo moet dit glastuinbouwbedrijf uit de Russische regio Prigorodni net boven Georgië gedacht hebben. Reden voor de kwekerij van o.a. sla en rozen om de lokale Russisch orthodoxe priester uit te nodigen en de gewassen te besprenkelen met wijwater.

Bron: Prigorodkomi.ru


Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

01-02-2020 - 0 reacties In Pakistan is de noodtoestand uitgeroepen, nu grote zwermen woestijnsprinkhanen massaal gewassen vernietigen. De overheid stelt ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van de plaag. Daarbij wordt ook het leger ingezet.


Mest verdunnen met water. Biedt dat soelaas?

01-02-2020 - 32 reacties Het is een veelbelovende maatregel om ammoniak te reduceren: mestverdunning. De term galmt in de melkveehouderij daarom ook al een poosje door de wandelgangen. Maar wat is het effect van mestverdunning nu precies? Wat zijn de obstakels en wanneer moeten boeren er massaal mee aan de slag? Nieuwe Oogst zocht het uit.


Noors onderzoek: grotere oogst in kassen met CO2-afvangst

31-01-2020 - 0 reacties Het Noorse GreenCap Solutions heeft in de loop van vier jaar een systeem ontwikkeld dat CO2 uit de lucht kan opslaan om het te gebruiken in gesloten kassen. De resultaten tonen tot nu toe aan dat het niet alleen een klimaateffect geeft, maar ook een snellere groei van bijvoorbeeld tomaten.
Nu kopen…


Aviko Potato biedt telers in 2020 hogere contractprijs

28-01-2020 - 0 reacties Aviko Potato verhoogt de contractprijs voor levering van consumptieaardappelen van de rassen Agria, Innovator, Zorba en Lady Anna met 2,50 euro per ton, droog uit de schuur geleverd vanaf week 45. Dat betekent voor telers die afleveren in week 13 een prijs van 157,53 per ton. De contractprijzen van af land geleverde aardappelen blijven gelijk. Voor de andere rassen hanteert Aviko dezelfde contractprijs als bij de oogst van 2019. Verschuiving in het rassenaanbod is dit seizoen niet aan de orde. Ook blijven de pootgoedprijzen zo goed als gelijk voor oogst 2020.


"Zachte winter en droge zomers zullen invloed hebben op de aspergeteelt"

24-01-2020 - 0 reacties Tholen - Bij Teboza staat het nieuwe, Hollandse aspergeseizoen weer in de startblokken. "Deze week starten we de oogst op uit de verwarmde kassen en vanaf maandag zijn de eerste asperges weer beschikbaar", vertelt directeur Will Teeuwen. Waar het areaal in Nederland dit jaar een dalende lijn vertoont,…


Risico's voor fruitoogst in Rivierenland en Betuwe door extreem zachte winter

14-01-2020 - 0 reacties KERK-AVEZAATH - Door de extreem zachte winter zijn er extra risico's voor de fruitoogst in Rivierenland en Betuwe. Het ‘warme’ weer maakt dat de knoppen van het fruit eerder uitkomen. Zelfs bij een lichte vorst is de kans dan groot dat een deel van de oogst het niet overleeft.


Duitse oogst tuimelt na areaalcorrectie

31-12-2019 - 0 reacties Het officiële Duitse statistiekbureau Destatis hield lange tijd vast aan een fikse stijging van het aardappelareaal in hun land. Nu verschillende deelstaten nieuwe cijfers bekend maken over het areaal, wordt dit naar beneden bijgesteld. Tezamen met een lage hectare-opbrengst resulteert dat in een flink lagere totaaloogst.


Aardappelverwerking zakt een beetje terug

20-12-2019 - 0 reacties De aardappelverwerkende industrie in Nederland laat het gas enigszins los. Er is de afgelopen maand fors minder verwerkt, maar toch ligt de totale verwerking van oogst 2019 nog steeds voor op vorig jaar. Dat tonen recente cijfers van de Vereniging voor de aardappelverwerkende industrie (Vavi) aan.


Oogst aardappelen en uien 2019 nog niet voorbij

17-12-2019 - 0 reacties De oogst van aardappelen en uien is door de natte omstandigheden nog altijd niet klaar.


Landbouw heeft een behoorlijk jaar achter de rug

17-12-2019 - 0 reacties Statbel, het Belgische statistiekbureau, heeft de eerste ramingen van het inkomen van de landbouwers voor het jaar 2019 gepubliceerd. Wat blijkt? Na het jaar 2018, waarin een groot deel van de landbouwsector zwaar te lijden heeft gehad, blijken de eerste waarnemingen voor dit jaar en de oogst 2019 beter te zijn: de netto toegevoegde waarde van de sector zou met 27,3 procent stijgen, zonder evenwel de resultaten van 2017 te overschrijden. Zowel de plantaardige als de dierlijke productie zijn met ongeveer 6 procent in waarde gestegen.


Holocaust-vergelijking kost boerenprotest sympathie: ‘Rij die trekker van je eens naar Auschwitz’

14-12-2019 - 132 reacties Het boerenprotest verliest steun door de harde woorden van Mark van den Oever. De voorzitter van actiegroep Farmers Defence Force oogst kritiek met zijn vergelijking tussen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de behandeling van boeren in Brabant. ,,Walgelijk.”


Vakblad na onderzoek: ‘Stikstofstrop voor Brabantse veehouders’

12-12-2019 - 0 reacties DEN BOSCH - Een derde van de Brabantse veehouders overweegt te stoppen als de nieuwe stikstofplannen van het Brabantse provinciebestuur doorgaan. Dat concludeert agrarisch vakblad Nieuwe Oogst na ondervraging van 322 veehouders in Brabant.


Nog veel bieten te rooien, maar oogst ligt stil

12-12-2019 - 0 reacties Nog 11% van de suikerbieten moet worden gerooid in Nederland.


Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

12-12-2019 - 0 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

12-12-2019 - 0 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Stikstofstrop Brabantse boeren van 3 ton

12-12-2019 - 23 reacties 62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt uit recent onderzoek van Nieuwe Oogst onder 322 veehouders in Brabant.


Hoogste suikerprijs in jaar tijd door recordgebruik

12-12-2019 - 0 reacties De suikerprijs heeft de stijgende lijn te pakken. De gemiddelde verkoopprijs van suiker in de Europese Unie bereikte zelfs het hoogste niveau in 1 jaar tijd. Dit komt onder andere door een recordconsumptie en kleinere oogst in de Verenigde Staten.


Vechtdal-boeren maken protestlied op Ramses Shaffy: ‘Ploeg, mest, zaai, voer, melk, oogst en bewonder’

06-12-2019 - 0 reacties DEN HAM/OMMEN - Niet zonder ons, niet zonder ons! Uit volle borst brullen enkele tientallen boeren en boerinnen uit het Vechtdal de laatste regels van het lied waarmee hun vereniging ‘De boer als Gastheer’ het eerste lustrum luister bij zet. Enerzijds is het een protestsong in deze voor boeren barre tijden, maar het lied ademt vooral ook saamhorigheid en trots op hun roeping.