Overheid

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Overheid. Overheid is een van de 15231 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Overheid nieuws

De overheid moet een maximum stellen aan het aantal megastallen

23-04-2019 - 0 reacties Het aantal megastallen in de regio is fors toegenomen. In zeven jaar tijd is het aantal grote boerenbedrijven bijna verdubbeld. Noord-Brabant had in 2017 met 211 megastallen de meeste grote stallen van alle provincies. Daar kwamen 85 megastallen bij sinds 2010, een groei van 67 procent.


Mobiel controleteam voor dierenwelzijn in slachthuizen

19-04-2019 - 0 reacties Ten laatste vanaf begin 2020 zal een mobiel controleteam van 25 voltijdse equivalenten verrassingsinspecties uitvoeren met het oog op dierenwelzijn in de 70 Vlaamse slachthuizen. Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts investeert 3 miljoen euro per jaar in het nieuw op te richten team. De inspecties zullen bestaan naast de huidige controles van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens Weyts blijft dierenwelzijn bij die FAVV-controles “eerder een bijzaak die bovenop hun opdracht rond voedselveiligheid komt”, ondanks een protocol tussen de Vlaamse overheid en het FAVV.


Chinese varkensprijs gaat met 70 procent stijgen

18-04-2019 - 0 reacties De Chinese overheid verwacht dat de varkensprijs in het land over de tweede helft van 2019 met meer dan 70% gaat stijgen. Dat is met name het gevolg van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest in China.


In de toekomst gewasbeschermingsmiddelen op recept?

17-04-2019 - 0 reacties Om Schouten’s visie op plantgezondheid te bereiken, is een meer geïntegreerd beleid van de overheid nodig, met ruimte om te experimenteren, toegang tot eindmaterialen en acceptatie van Crispr-Cas.


Naar een duurzamer voedselsysteem volgens het PBL

16-04-2019 - 0 reacties Hoe verminderen we de druk op de leefomgeving van de Nederlandse voedselconsumptie? Met een alweer nieuw rapport over het thema voedsel en voedselsystemen, probeert het Planbureau voor de Leefomgeving antwoord te geven op die vraag. Alle partijen hebben elkaar nodig, de overheid krijgt daarbij een aanjagende rol. De Nederlandse overheidsinstantie maakt er ook rekenmodellen bij. Op de website zie je hoe verschillende duurzame waarden de land- en broeikasgasvoetafdruk beïnvloeden.


‘Dubbele teeltvrije zone beste optie’

14-04-2019 - 0 reacties Het verbod op het gebruik van bepaalde spuitdoppen en het toestaan van bepaalde driftreducerende technieken zorgt voor onzekerheid. De angst overheerst dat de overheid de regelgeving weer aanpast, waardoor investeringen nutteloos blijken.


'Mensen in de Veenkoloniën doen er in de ogen van de overheid niet toe'

11-04-2019 - 0 reacties 'De lange arm van Economische Zaken reikt kennelijk tot aan de door de gemeenten aangestuurde GGD's. Het lijkt erop dat een half jaar is gezocht naar een ontsnappingsluik, om ook dit niet voor de Groningse en Drentse inwoners van de Veenkoloniën te doen.'


Tien telers gaan ‘staatswiet’ kweken

11-04-2019 - 0 reacties Het experiment waarbij onder toezicht van de overheid wiet wordt gekweekt, gaat worden uitgevoerd door tien telers.


'Pluimveehouders vragen om betrouwbare overheid en visie met perspectief'

10-04-2019 - 0 reacties „We hebben een betrouwbare overheid nodig, die haar afspraken nakomt en die een meerjarenvisie heeft die perspectief biedt.” Die boodschap gaven meerdere pluimveehouders maandagavond 8 april mee aan minister Carola Schouten van LNV.


Goederenvervoer per spoor tussen Nederland en China biedt kansen

10-04-2019 - 0 reactiesOp donderdag 4 april 2019 tekende een consortium van Nederlandse bedrijven een samenwerkingsverband met de Nederlandse overheid.


Pieter Omtzigt is dé brexitexpert: ‘Inklappende douane is rampscenario’

06-04-2019 - 0 reacties DEN HAAG - Pieter Omtzigt bijt zich al 2,5 jaar als rapporteur voor de Nederlandse overheid vast in de brexit. En nog steeds, zes dagen voor de brexit, is niet duidelijk hoe het afloopt. „Er varen nu schepen weg uit China, die niet weten of ze binnen of buiten de douane-unie aan komen.”


'De overheid heeft het verzet tegen windmolens over zichzelf afgeroepen'

04-04-2019 - 0 reacties 'De overheid heeft heel veel fouten gemaakt. Ze hebben het wel over sociale cohesie, transparantie, communicatie en verbinden, maar als je dat zelf in het verleden niet hebt gedaan, heb je nu groot probleem. Eigen schuld, dikke bult.'


China trekt portemonnee voor varkensproductie

26-03-2019 - 0 reacties De Chinese overheid dringt er bij de lokale overheden op aan om subsidies uit te geven aan varkenshouders. Het doel is om de varkensproductie in het land, welke door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest behoorlijk is gekrompen, in stand te houden.


Twee schapenhouders reeds vergoed voor wolvenschade

25-03-2019 - 0 reacties Het Belang van Limburg telde uit hoeveel de wolven Naya en Gust de Vlaamse overheid al gekost hebben aan schadevergoedingen. Twee schapenhouders zijn intussen vergoed voor de schade door een wolvenaanval in 2018. Ze kregen samen 1.810 euro. Dit jaar liepen al vijf schadedossiers binnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De laatste (mogelijke) wolvenaanval op drie alpaca’s in Peer zit daar niet bij. Toch is de schade op conto van de wolven peanuts vergeleken met wat er jaarlijks aan schadevergoedingen voor dassen, bevers, steenmarters of watervogels wordt uitbetaald.


Opnieuw 2 PAS-vergunningen geschorst door Raad van State, mogelijk grote gevolgen

25-03-2019 - 0 reacties Jurist Valentijn Wösten adviseert Mobilisation, een NGO die opkomt voor natuur- en burgerbelangen. Al jaren spant de organisatie zaken aan tegen vergunningen voor uitbreidende boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het wettelijke kader dat de Nederlandse overheid creëerde om milieuschade aan natuurgebieden te voorkomen. Volgens MOB en Wösten laat het PAS echter te veel ruimte laat aan boeren om in de buurt van natuurgebieden met steun van de overheid ongewenste schade aan te richten. Met succes vocht MOB het Nederlandse PAS aan bij het Europese Hof. In onderstaand bericht maakt Wösten duidelijk dat de Raad van State nog minder milieuruimte laat voor uitbreidingen van boerenbedrijven dan de provincies die toestemming verlenen, weten. Hetzelfde geldt voor de rechter die ze in eerste aanleg toch toewees.


'AVP meer aanwezig dan Chinese overheid zegt'

22-03-2019 - 0 reacties Het aantal uitbraken van de Afrikaanse varkenspest in China is vele malen groter dan de Chinese overheid zegt. Verschillende insiders melden dat veel uitbraken niet worden gemeld, wat betekent dat de werkelijke schaal van de epidemie veel groter is dan wordt gedacht.


Registreer maatregelen energiebesparing voor 1 juli

20-03-2019 - 0 reacties Verbruikt jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan ben je verplicht om je voor 1 juli a.s. te registreren bij een e-loket van de overheid en aan te geven welke maatregelen jij neemt om energie te besparen.


Japanse overheid geeft gepensioneerde ‘tweede leven’

18-03-2019 - 0 reacties Hoe richt je een samenleving in waar iedereen 100 jaar wordt? Door gepensioneerden een ‘tweede leven’ te bieden met nieuwe banen een aangepaste huisvesting.


CO2-belasting: deze landen gingen Nederland voor

16-03-2019 - 0 reacties Een verrassende wending van het kabinet deze week: er komt toch een CO2-heffing voor bedrijven. Tot onvrede van de werkgevers. Zij vrezen voor een verslechtering van de internationale concurrentiepositie en banenverlies.
Zo'n heffing zou Nederlandse bedrijven volgens hen benadelen ten opzichte van landen waar geen CO2-belasting bestaat. Maar Nederland is lang niet het enige land waar een CO2-taks komt, of al is. Zo zijn er ook plannen in buurland België. Landen als Zweden, Noorwegen en Frankrijk hebben er zelfs al een.
Op dit moment betalen Nederlandse bedrijven al voor hun uitstoot door middel van het Europese emissiehandelssysteem (ETS): plusminus 20 euro per ton uitstoot. Daar komt met de invoer van een CO2-heffing een bedrag bovenop.
Van 1 tot 139 dollar
Wereldwijd zijn er 45 nationale en 25 subnationale regelingen met betrekking tot CO2-uitstoot, blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. In alle landen waar die regelingen gelden, betalen bedrijven een bepaald bedrag per ton koolstofdioxide. De hoogte van dat bedrag varieert flink. Van 1 Amerikaanse dollar tot 139 dollar per ton.
In een aantal landen betalen bedrijven nu al meerdere belastingen over hun uitstoot, zoals in Zweden. De prijs per ton uitstoot ligt daar dan ook flink hoger dan in andere landen: 112 euro. Ook in Noorwegen is er al een extra CO2-heffing. Daar betalen bedrijven 52 euro per ton uitstoot. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk en IJsland zijn er extra heffingen. (Bron: De Nederlandsche Bank)
Wel is het zo dat er in bijna al die landen uitzonderingen zijn voor de industrie. De heffingen worden dus betaald door bijvoorbeeld de transportsector, de bouw en de elektriciteitssector.
"Nederland betaalt in vergelijking met een aantal andere landen dus eigenlijk nog weinig voor de uitstoot van koolstofmonoxide", zegt Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit.
Dat beaamt Daan van Soest, hoogleraar economie aan Tilburg University. "Een verhoging van dat bedrag is meer om een beetje bij te trekken. Nederland is lang niet het braafste jongetje van de klas."
De hoogleraren verwachten bovendien dat veel andere landen ook snel een aanvullende CO2-taks invoeren. "Maatschappelijk gezien staat het klimaat zo hoog op de agenda, landen moeten wel wat doen", zegt Kavelaars.
Maar VNO-NCW wijst erop dat dit anders ligt voor de industrie, omdat die dus in veel landen een uitzonderingspositie geniet. Zij verwijzen naar een onderzoek dat PwC recent uitvoerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De nieuwe heffing zal de kosten voor de Nederlandse industrie dus verhogen ten opzichte van het buitenland.
Verplaatsing voorkomen
"Het kabinet moet dus voorzichtig zijn met heffingen bovenop de ETS", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. "We moeten voorkomen dat de productie door oplopende kosten verplaatst naar andere landen. Want dan wordt én het klimaat slechter én loopt de Nederlandse productie terug."
Volgens Kavelaars is het vooral de vraag wat het kabinet gaat doen met het geld. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de overheid het geld gaat gebruiken om de industrie weer op een andere manier te compenseren. "Ook zullen de bedrijven een deel van de kosten doorberekenen aan de consument."
Een 'verstandige' heffing
Het kabinet wil naar eigen zeggen een "verstandige" CO2-heffing invoeren. Dat bedrag komt bovenop de plusminus 20 euro die Nederlandse bedrijven op dit moment betalen per ton uitstoot. Hoe hoog dat gaat worden, is nog niet bekend. Het kabinet laat de nieuwe voorstellen nu opnieuw doorrekenen en komt eind april met definitieve klimaatplannen.
Eind januari pleitten 71 economen - waaronder Van Soest - nog voor een heffing van 50 euro per ton koolstofdioxide. Het is de vraag in hoeverre het kabinet gehoor geeft aan die oproep.


Informatie over duurzame melkveehouderij gebundeld voor MBO onderwijs

15-03-2019 - 0 reacties Voor het MBO onderwijs is informatie verzameld over duurzame melkveehouderij. Er is gezocht naar actuele, toegankelijke informatie die online beschikbaar is. Bronnen zijn vooral onderzoek, overheid en bedrijfsleven, maar ook verschillende duurzaamheidsprojecten en natuurorganisaties.