Overheid

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Overheid. Overheid is een van de 15512 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Overheid nieuws

Belgische boerenbond wil hardere aanpak wilde zwijnen

17-08-2019 - 0 reacties De huidige aanpak van wilde zwijnen in België is onvoldoende, de overheid moet meer moed tonen in de bestrijding van deze wroeters, vindt voorzitter Sonja de Becker van de Belgische Boerenbond. Ook enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens zijn er forse problemen.


Stikstofstrijder Vollenbroek: Nederland is het vieste jongetje van Europa

17-08-2019 - 0 reacties Dankzij Johan Vollenbroek (70) uit Nijmegen moet Nederland stikstofuitstoot drastisch aanpakken. Hij is de man die als eerste de strijd aanbond met de overheid, waardoor nu tal van woningbouw- en wegprojecten stil liggen. Hij schreef een ‘oorlogsverklaring’ in een brief aan premier Rutte. Een gesprek.


‘Wij willen een betrouwbaar voedselkeuzelogo dat verplicht wordt voor alle producten’

16-08-2019 - 0 reacties Nog dit jaar moet staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) een besluit nemen over een nieuw voedselkeuzelogo. Overheid en ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord zijn hard aan het werk, NGO's en voedingsdeskundigen houden de voortgang met argusogen in de gaten. Deze week laaide de discussie weer op. foodwatch bleek een beetje te overdrijven, liet Coca-Cola Foodlog weten. Wat is nou het beste voedselkeuzelogo en waarom? En hoe weten we zeker dat we niet door de industrie voor de gek worden gehouden? Nicole van Gemert, directeur van foodwatch, geeft haar mening.


Met lege handen tegen ratten

15-08-2019 - 44 reacties

Originele beschrijving

Er gaat een streep door ratten- en muizengif. Goed voor roofvogels. Maar slecht voor onbeschermde stallen en steden. De overheid sluit de ogen voor de risico’s van de toch al groeiende populatie ratten en muizen, waarschuwt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Op het platteland ondervinden boeren nu al de ellende. Schuren en stallen ’zijn als een 5 sterrenhotel’.


Het gaat beter met de kwaliteit van de natuur in Nederland dan je zou mogen verwachten

14-08-2019 - 0 reacties Eerder dit jaar sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State vond de aanpak van de Nederlandse overheid om met kwetsbare natuurgebieden om te gaan niet verenigbaar met de geest van de Europese Habitatrichtlijn. Nico Gerrits houdt zich al vele jaren met het stikstofdossier bezig. Met de statistieken in de hand, rekent hij voor hoe het gaat met de kwaliteit de habitatten die in Nederland als natuurgebied zijn aangewezen. Zijn antwoord: verrassend goed, ondanks de ver boven de kritische depositiewaarden liggende stikstofvervuiling in ons land. Onderwijl suggereert hij - op basis van zijn eerdere analyses - dat een gevolg kan zijn van de betwijfelbare correctheid van de berekende deposities.


​Rubber vloer AWH goedgekeurd als welzijnsvloer

14-08-2019 - 0 reacties De rubber vloer van Animal Welness Holland (AWH) voldoet volgens het Duitse onderzoeksinstituut DLG aan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan welzijnsvloeren. In het bijbehorende onderzoeksrapport schrijft DLG dat de vervormbaarheid en elast


LTO wil alternatieven voor emissie-arme vloeren

06-08-2019 - 1 reacties LTO Nederland is van mening dat de overheid te veel vast houdt aan uitsluitend emissie-arme vloeren in stallen.


PAS meldingen blijven anoniem

05-08-2019 - 2 reacties

Originele beschrijving

Ter voorbereiding op de uitspraak van de raad van State over de PAS vroeg de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) de overheid om alle PAS-meldingen openbaar te maken.


Nieuw hoofdstuk voor landbouw in Oekraïne

02-08-2019 - 0 reacties De onmogelijke grondmarkt in Oekraïne is een doorn in het oog van de internationale politiek. Veel grond is in handen van de overheid en grond kopen lijkt onmogelijk. Het openbreken van de grond markt brengt volgens velen een broodnodige revolutie teweeg in de landbouwsector. Kan de kersverse president Volodymyr Zelensky dit bewerkstelligen?


'Ontwikkel glastuinbouw waar warmte is'

01-08-2019 - 0 reacties Verduurzaming. Dat is het codewoord voor de glastuinbouw in Zeeland en Brabant. Het provinciale beleid biedt weinig uitbreidingsmogelijkheden. Daarom zoeken de regionale bestuurders van Glastuinbouw Nederland de samenwerking met de overheid.


Holland Paviljoen op Saudi AQUAculture

24-07-2019 - 0 reacties Bent u ondernemer in de aquacultuur en wilt u uw netwerk versterken binnen de Golfregio? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen tijdens de Saudi AQUAculture in Riyad, Saoedi-Arabië.Een van de prioriteiten van de Saoedische overheid is het ontwikkelen en moderniseren van de aquacultuursector. Het Saoedische ministerie van milieu, water en landbouw voert deze plannen uit samen met de Saudi Aquaculture Society. Dat biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven die in de deze sector werken.


Tussenkomst Landbouwrampenfonds kan - in theorie - nog

23-07-2019 - 0 reacties Vroeger dan vorig jaar worden landbouwers geconfronteerd met captatieverboden. De gevolgen op het veld worden zichtbaar. Het woord landbouwramp valt hier en daar, maar de kans op een tussenkomst door de Vlaamse overheid lijkt erg klein. In theorie kan het, omdat het Landbouwrampenfonds pas eind dit jaar ontmanteld wordt en op 1 januari 2020 vervangen door een gesubsidieerde weersverzekering. Gelet op de voorwaarden voor een erkenning als landbouwramp – met name de politieke bereidheid daartoe, de minimale omvang van de schade en het uitzonderlijk karakter (1 keer om de 20 jaar, en de vorige landbouwramp door droogte dateert van 2018) – kunnen landbouwers daar beter niet te hard op rekenen. Het Algemeen Boerensyndicaat communiceert dat ook zo naar zijn leden, maar zegt er meteen bij dat een vaststelling van teeltmislukking door de gemeentelijke schattingscommissie om andere redenen wel nuttig is.


Aanbesteding voor het telen van medicinale cannabis in Nederland

22-07-2019 - 0 reacties Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) heeft een aanbesteding uitgezet voor het in opdracht van de Nederlandse overheid telen van medicinale cannabis. Deze teler/telers mogen de komende jaren als enige in Nederland legaal medicinale cannabis telen van constante en farmaceutische kwaliteit voor medicinale doeleinden en onderzoek.


​Regiodeal biedt kansen voor kalverhouders

22-07-2019 - 0 reacties De Regiodeal Foodvalley is rond. 70 miljoen euro stelt de overheid beschikbaar voor het bedrijfsleven, waarvan 20 miljoen voor de landbouw. Ook de kalverhouderij kan hiervan profiteren. De Regiodeal Foodvalley geeft ondernemers handvatten om haalbare


Boer aan het roer bij Regio Deal FoodValley

20-07-2019 - 0 reacties Boeren, onderwijs, overheid en andere partijen in de Foodvalley kunnen aan de slag met de versnelde transitie van de primaire sector, gezonde voeding en versterking kennis- en innovatiecluster. De gemeenteraad van Ede gaf eind vorige week groen licht voor de laatste bijdrage van 7 miljoen euro aan de Regio Deal FoodValley.


Geef je mening over aanpassing tabel 6 terecht of onterecht via de link (overheid)

19-07-2019 - 1 reacties Aangezien de aanpassing van tabel 6 nog geen feit is (we weten echter dat het waarschijnlijk toch wel doorgaat) kun je mening geven. Bij bovenstaande link. Dit kan zowel positief als negatief.


Japanse delegatie bezoekt Westland

16-07-2019 - 0 reacties Een brede delegatie bestaande uit hoge vertegenwoordigers van de Japanse overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers bezoekt deze week Westland. Loco-burgemeester Zwinkels ontving Mr. Arima, Deputy Director General of the Department of Agricultural Development, en zijn delegatie in het World Horti Center.


China pakt varkenspest aan met de doofpot waardoor de ziekte zich alleen maar sneller heeft verspreid

13-07-2019 - 0 reacties Minstens de helft van de varkensstapel in China is verdwenen door de Afrikaanse varkenspest. Officieel is de ‘ergste dierenziekte ooit’ vrijwel onder controle. Dat achter dat verhaal een andere werkelijkheid schuilgaat, weet varkenshouder Wu maar al te goed.

Door Leen Vervaeke

Natuurlijk weet varkensboer Wu ook wel dat de dingen in China niet altijd volgens het boekje gaan. En natuurlijk had hij niet verwacht dat hij zomaar de schadevergoeding zou krijgen waarop hij volgens de regels recht heeft. Maar dat de overheid hem zo zou laten zitten, met een karrevracht aan dode varkens en een financiële molensteen om zijn nek, dat had hij niet zien aankomen. Daarom doet Wu nu iets wat hij anders nooit zou overwegen: praten met de buitenlandse pers.


'Varkenssector komt afspraken sanering na'

10-07-2019 - 0 reacties De Nederlandse varkenssector werkt mee aan het definitief verlagen van de varkensstapel via de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Dit meldt Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), in een verklaring. ''Wij komen de afspraken na en verwachten van de overheid dat zij dat ook doet.''


Pluimveehoudster Mariska Oving wil excuses na fipronilcrisis

09-07-2019 - 0 reacties Pluimveehoudster Mariska Oving uit Odoornerveen wil excuses van de overheid en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor hun aandeel in de fipronilcrisis.