Energie

Recente nieuwsberichten m.b.t. Energie

Nieuwe batterij voor fotonenboer

25-05-2017 -

Op melkveebedrijf Borgman-Roeterdink (alias ‘fotonenboer’) in Vierakker (GD) startte afgelopen dinsdag een nieuw energieproject. De 45.000 kWh energie, die de fotonenboer sinds 2010 op jaarbasis met zonnepanelen opwekt, kan binnenkort in een speciale Zinc-Bromide Redox Flow-batterij worden opgeslagen.


Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

24-05-2017 -

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsten op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte aangepast. Het provinciebestuur stelt als voorwaarde dat de energie wordt opgewekt voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf, dat de windturbine op het bestaande bouwperceel wordt geplaatst en dat de molen zorgvuldig binnen het landschap wordt geplaatst. Volgens LTO Noord gaat de verordening niet ver genoeg.


Elektriciteitsmarkt Nederland steeds groener

24-05-2017 -

Er zijn ten opzichte van 2014 bijna twee keer zoveel energie-aanbieders op de Nederlande markt actief die louter groene stroom leveren. Dat zijn er nu 25. Tegelijkertijd nam het aantal aanbieders van fossiele energie de afgelopen drie jaar af van 22 naar 13, becijferde belangenorganisatie WISE woensdag.


Kansen voor energietransitie op het platteland

19-05-2017 -

De transitie naar duurzame energie zal voor een groot deel op het platteland plaatsvinden. Daar vind je ondernemers die beschikken over areaal, biomassa, gebouwen en voorzieningen. Maar voor het zover is, moeten er nog wel hindernissen genomen worden.


FrieslandCampina gebruikte meer energie maar reduceerde emissie van broeikasgassen in 2016

17-05-2017 -

In 2016 was 78% van het elektriciteitsgebruik van zuivelconcern FrieslandCampina afkomstig van duurzame bronnen. Dat betekent een toename met 13 procentpunt in vergelijking tot 2015. Het totale energieverbruik van de onderneming bedroeg 2,75 Gigajoule per ton eindproduct. Dat betekent een toename met 3,4%. De emissie van broeikasgassen als gevolg van productie en transport is vorig jaar met 4% afgenomen naar 925 kiloton CO2-equivalent. De voornaamste reden voor deze afname is de toename van het gebruik van duurzame energie in de productielocaties. Het waterverbruik per ton eindproduct lag op 4,48 m3 en was daarmee 2,4% lager dan in 2015. Dat staat in de MVO update 2016 die FrieslandCampina heeft gepubliceerd.


Nederlandse akkers worden zonneboerderijen

16-05-2017 -

In Nederland worden momenteel op zeker 28 plekken grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden, aldus de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En daar zal sowieso landbouwgrond voor sneuvelen, zo klinkt het bij de ontwikkelaars van de zonneparken. “Maar participatie van de betrokken boeren kan de hefboom worden om voor een win-win te zorgen.”


Oliegiganten houden kraan voorlopig dicht

15-05-2017 -

Rusland en Saoedi-Arabië zetten de oliekraan voorlopig niet verder open. De Russische minister van Energie, Alexander Novak, en zijn Saoedische collega brachten maandag 15 mei het nieuws naar buiten. De beperking van de olieproductie zal in ieder geval tot maart 2018 duren.


Landbouwgrond nodig voor zonneparken

12-05-2017 -

Er worden momenteel op zeker 28 plekken in Nederland grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Straks ook groene stroom tanken bij Shell

12-05-2017 -

Bij een stop langs de snelweg kun je binnenkort je auto niet alleen meer 'volgooien' met diesel, benzine of lpg, maar ook met stroom. Nog dit jaar komen laadpunten voor elektrische auto's op twintig Shell-stations in de Randstad.


Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie

09-05-2017 -

De keus voor duurzame energie wordt beloond, maar het kabinet moet zich niet blindstaren op één bron. Het windpark Gemini dat gisteren is geopend, laat vooral zien hoe snel windenergie op zee goedkoper is geworden. De 150 windmolens die 55 kilometer boven Ameland zijn neergezet, leveren stroom voor 17 cent per kilowattuur. De stroom uit de windparken die in de toekomst voor de kust van Zeeland zul


Groot windpark boven Ameland vandaag open

08-05-2017 -

NES (A) Op zo’n zestig kilometer boven de kust van Ameland en Schiermonnikoog wordt vandaag windpark Gemini geopend, het grootste off-shore park van Nederland en een van de grootste ter wereld.


Vier partijprominenten proberen uit of het iets kan worden tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks

19-04-2017 -

Groen
Ger Koopmans is optimistisch. „Klimaatbeleid, daar komen we wel uit.” Hij stelt het zich zo voor: meer geld om CO2-uitstoot te verminderen, meer ruimte voor aardwarmte, Europese afspraken maken. „Want onderschat niet hoe raar het uitpakt in de helft van Nederland als je alleen nationaal maatregelen treft. Al vanuit Utrecht kun je tanken in Duitsland.”

Loek Hermans: „Dat is maar een deel van het probleem. Je kunt jezelf in Europa zo snel uit de markt prijzen en dan heb je geen verdienmodel voor nieuwe investeringen. De tijd die je ervoor neemt, daar moet je echt rekening mee houden.”

Kees Vendrik: „We geven miljarden uit aan fossiele energie en de subsidies daarop – wel drie keer zo veel als aan duurzame energie. Zullen we daar gewoon mee ophouden in Nederland?”

Hermans: „Ja zeg, dat kun je wel zomaar gaan doen. Maar ik kan niet een-twee-drie overzien wat daar de effecten van zijn. Wel leuk geroepen.”

Vendrik: „Dat is niet alleen leuk geroepen, het al acht jaar geleden afgesproken in de G20. Dus de wereldleiders hebben gezegd: we gaan ermee stoppen. Verschillende landen zijn ermee bezig, maar Nederland doet weinig.”

Hermans: „En dan heb je de VS en China en die gaan er gewoon mee door. Kijk Kees, ik zeg niet dat je het niet moet doen. Maar je moet weten wat de effecten zijn, je kunt bepaalde bedrijfstakken zwaar treffen. Daar moet je mee oppassen.”

Boris van der Ham: „Het echte verschil tussen ons hier aan tafel zit vooral tussen D66, GroenLinks en misschien ook VVD aan de ene kant en het CDA aan de andere. En dan gaat het over de intensieve veehouderij. Die moet drastisch anders. Maar laten we ook onze boeren beschermen tegen de concurrentie uit slecht presterende landen. Ik vind dat je daar ook als liberale partij naar kunt kijken.”

Koopmans: „Wij zijn al de meest duurzame boeren van de wereld.”

Van der Ham: „Zeker. En dan mag het toch nog beter, wat ons betreft.”

Hermans: „Duurzaamheid wordt een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord, met welke partijen dan ook. De kern zal zijn: in welk tempo? En wat kun je dan nog verdienen?”

Vendrik: „De groene economie is juist een banenmotor van jewelste.”

Hermans: „Op termijn wel, ja.”

Vendrik: „Nee, nu al. Je moet nu je kans grijpen. Dat doen we te weinig.”

Hermans: „Nou, dat vind ik niet.”

Vendrik: „…en dat is doodzonde. We halen die duurzame energie uit het buitenland. Daar worden ook de zonnepanelen gemaakt. Doodzonde. Dat kunnen we zelf doen. Ondertussen besteden we ook nog bakken met geld aan olie en gas.”

Hermans: „We lopen al heel erg vooruit. En ik vind: ga bij mensen geen irritatie opwekken met kleine maatregelen.”

nrc.nl/nieuws/2017/…


Gefeliciteerd Wiebren

12-03-2017 -

Ik zag onderstaand bericht voorbij komen op Linked-in. LTO zonder Wiebren, wie kan het zich nog voorstellen, maar het gaat toch gebeuren. Lijkt me een goede carrièrestap. Succes in je verdere loopbaan.

Vanaf 1 mei aanstaande werk ik niet langer meer bij LTO. Ik ga aan de slag als programmaleider Living Lab Natuurinclusieve Landbouw. Dit Living Lab stimuleert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het samenvoegen van natuur- en landbouwdoelen, voor mij een inspirerende nieuwe uitdaging.
Met veel energie en passie heb ik mij sinds mei 2008 voor LTO en haar leden ingezet op het terrein van Mest -en milieubeleid voor de veehouderij. Ik heb hier veel geleerd en mogen samenwerken met veel mensen in een groot netwerk van professionals wat ik in deze jaren heb leren kennen.
Ik kijk daar met plezier op terug.


Gezocht (melk)veehouder voor pilot biogas installatie

16-02-2017 -

16-2-2017 geschikte locatie gezocht voor het plaatsen van een geheel vrijblijvend en onafhankelijk pilot project, waardoor het CO2 beleid achterhaald wordt. Volledig beproeft en uit duurzame componenten opgebouwd, vermindering van CO2 en Methaan uitstoot wordt de positieve sleutel naar een nieuw succesvol boeren bestaansrecht! Het betreft het kosteloos plaatsen van een gas generatorset voor opwekking elektriciteit, "plug and play", geheel compleet in 20 ft container welk gebruik gaat maken van de uitstoot van Methaan uit koeienmest. Een Nederlandse corporatie is hiermee sinds circa 6 maanden met een soortgelijk systeem in positieve test fase. Wij verwachten met ons innovatieve nieuwe "plug and play" systeem een betere kwaliteit kwaliteit met hoger rendement en lagere kosten te kunnen leveren. Hiervoor zoeken wij een geschikte locatie in Nederland of Benelux.

Een grote internationale fabrikant heeft de intentie om het project zowel technisch als financieel 100% te ondersteunen, zie: powerlinkworld.com/. Betreffende leverancier is een Internationale organisatie die Wereldwijd al vele generatorsets heeft geleverd, met tientallen jaren ervaring. Indien u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de Nederlandse agent: Peter van den Heerik / 06-51509193

PS Mocht U geïnteresseerd zijn of meer info wensen, betreffende dit bericht, of een geschikte (melk)veehouder weten, dan horen wij dit ook graag van u.


Inkomenssteun en Van Dam.

16-02-2017 -

Inkomenssteun, het verhaal.

Gezien het feit dat de salarissen in Europa veel hoger zijn dan op de wereldmarkt, stelt de Europese Commissie voor om in 2010 de salarissen in Europa te verlagen naar wereldmarktniveau, en het verschil te compenseren via inkomenstoeslag. Een salaris van bijvoorbeeld €15,- per uur wordt verlaagd naar €3,- per uur, aangevuld met een vast maandbedrag van €1920,- (€12,- x 160 uur).
Overuren worden niet aangevuld met deze inkomenstoeslag.
De werknemer die aanspraak op deze inkomenstoeslag wil maken, die moet zelf bewijzen dat hij in de EU gewerkt heeft.
In 2011 worden de regels wat strenger. Om voor deze inkomenstoeslag in aanmerking te komen moeten werknemers verplicht van het openbaar vervoer gebruik maken, en mogen ze niet vaker dan 3 keer per maand te laat op hun werk komen.
De inkomenstoeslagen worden met een maand vertraging betaald om controles mogelijk te maken. Gelukkig is de crisis voorbij en is het wereldloon naar €4,- per uur gestegen. De inkomenstoeslag zakt naar €1760.- per maand.
In 2012 worden de regels nog strenger. Om voor deze inkomenstoeslag in aanmerking te komen moet de werknemer bewijzen dat hij zijn huisafval gescheiden afvoert en gebruik maakt van groene energie. De extra eisen vergen meer controletijd, dus de toeslagen worden nog een maand later uitbetaald.
Intussen is de volgende crisis aangebroken en het wereldloon gedaald naar €2,- per uur.
Omdat het budget nu helemaal uit de hand loopt, wordt in 2013 besloten 5% te korten op alle toeslagen boven de €15000,- per jaar. De besparingen worden gedeeltelijk gebruikt om voedseluitdelingen te betalen. Ook worden alle inkomenstoeslagen vrij op het internet gepubliceerd.
De toeslagen kennen geen inflatiecorrectie en blijven gebaseerd op het referentiejaar 2009.

Gelukkig is dit fictief. Geen arbeidersbond zal een dergelijk beleid accepteren.
Alhoewel …
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is op de bovenstaande manier opgezet en uitgevoerd. En er zijn zelfs landbouwvakbonden die zoiets verdedigen (LTO).

En om nog even in deze setting te blijven, Van Dam vindt nu dat deze werknemer in principe helemaal geen recht meer heeft op bovengenoemde inkomenstoeslagen. Om er überhaupt nog voor in aanmerking te komen zal deze zich verplicht moeten laten te werk stellen in natuurgebieden …

(Inspiratie)bron: een reageerder wiens naam ik helaas niet meer weet 😞


Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond

29-01-2017 -

Art. FD 27-1-2016

Veehouders krijgen voortdurend te horen dat ze met hun vee mede debet zijn aan het klimaatprobleem en aan onze te grote ecologische footprint. De problemen in de veehouderij zijn serieus, maar helaas blijft door de grote nadruk op die problemen onderbelicht dat er zonder veehouderij nooit een circular and biobased society zal zijn.
Die circular and biobased society is een samenleving die draait op hernieuwbare grondstoffen voor al onze behoeften: voedsel, energie, materialen, noem maar op. Plantenbiomassa is dan de grondstof waarop de hele duurzame samenleving draait. Maar als experts praten over de beloften van de biobased society, hebben ze het alleen maar over lineaire productieketens. Over de nieuwe materialen die we kunnen maken uit biomassa, bijvoorbeeld rubberbanden uit paardenbloemen of nieuwe brandstoffen uit zeewieren.
Biomassa
Zo geredeneerd moeten we nog veel meer plantenbiomassa gaan produceren dan we nu al doen. En dat kan niet, want die ruimte is er op aarde niet. We zullen dus veel slimmer om moeten gaan met de biomassa die we in de landbouw produceren. Dat kan alleen als we de biologische kringlopen daadwerkelijk sluiten.
En daarvoor heb je vee nodig. Dieren die de plantenresten kunnen verteren die anders verloren zouden gaan, en die mest produceren waarmee de bodem kan worden bijgetankt.

Koeien, schapen, kippen en varkens zijn door de mens ooit als landbouwhuisdieren geselecteerd, omdat zij biomassa kunnen verteren die wij niet verdragen. Gras bijvoorbeeld, of hooi en bierbostel. Of denk aan insecten. Ik verwacht niet dat wij mensen op grote schaal insecten gaan eten, maar ze zijn bijzonder geschikt als voer voor kippen — die immers van oorsprong insectivoor zijn. Met die reststromen voorzien dieren ons van kostbare en kostelijke producten als melk, eieren en vlees.
Mest
En dieren produceren mest. Nu nog kijken we naar mest als een afvalproduct, waar we te veel van hebben en vanaf moeten. Vanuit het perspectief van een circulaire voedselvoorziening verandert dat beeld radicaal. Daarin is mest een bodemverbeteraar, een bron van organisch materiaal waar de bodem ontzettend veel behoefte aan heeft. Zaak is om hoogwaardige organische stof uit de mest te halen en terug te brengen naar de bodem. Want die vruchtbare bodem hebben we hard nodig om de maximale hoeveelheid plantenbiomassa te kunnen produceren om de cirkel weer rond te maken en te laten draaien.
Eén aarde
Alleen zo kan die ene aarde straks negen en een half miljard mensen voorzien van goed en gezond voedsel, van duurzame energie en van materialen uit een hernieuwbare grondstof. Alleen zo ontstaat er een echte kringloop: grond maakt planten, maakt dieren, maakt mest, maakt grond, planten, dieren, mest… Eigenlijk een manier om te voorzien in de behoeften van mensen, gebaseerd op een mechanisme dat in de natuur al lang bestaat: ecologische kringlopen.

De uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij kan ruim 50% verminderen

Maar vee is toch mede de oorzaak van het klimaatprobleem? Door de methaanproductie die voortkomt uit het verteren van die plantaardige materialen door koeien, schapen en andere dieren? Dat is waar: 15% van de broeikasgassen komt uit de veehouderij. Het is deels het gevolg van een veehouderij die niet goed, efficiënt en zorgvuldig is ingericht. We kunnen die uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij met ruim 50% verminderen door slimmer met de dieren, hun voer en hun mest om te gaan. En bovenal: door nog beter voor hun gezondheid te zorgen.
CO2 vastleggen
Er is nóg een kant aan dit verhaal. Als we de kringloop goed sluiten en de bodem weer opladen met de organische stof uit de mest van dieren, brengen we koolstof, die nu nog in de lucht zit, terug naar de bodem. Zo levert de landbouw met veehouderij juist een bijdrage aan het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer in de bodem en daarmee aan het tegengaan van de klimaatproblemen die we in de afgelopen eeuw met het gebruik van fossiele brandstoffen hebben veroorzaakt.
Welbeschouwd hebben we het hier dus over een complete regiemshift. Overomdenken. Van een veehouderij die is verkokerd in lineaire voedselketens gaan we naar een veehouderij waarin biomassa optimaal wordt ontsloten en hoogproductieve voedselkringlopen duurzaam worden gesloten. En van een maatschappij die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een maatschappij die draait op biobased grondstoffen.
In Leeuwarden staat Us mem, een bronzen standbeeld van een koe. Het wordt tijd dat we ons vee weer op een voetstuk zetten.
Martin Scholten is algemeen directeur Animal Sciences Group, Wageningen University & Research.


Europese varkensmarkt voortvarend van start

04-01-2017 -

Na een traag en treurig jaareinde is de Europese varkensmarkt het nieuwe jaar positief begonnen. Door een krap aanbod zit er energie in de markt en dat vertaald zich in stijgende noteringen in zowel Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk.


Het is december, dus het regent weer prijsstijgingen.

16-12-2016 -

Het is december, tijd om de klanten weer op de hoogte te brengen van prijsstijgingen. Ik heb tegenwoordig een standaard antwoord.


Geachte heer/mevrouw,

In januari zal ........ zich genoodzaakt zien de tarieven voor afvalverwijdering aan te passen.

De marges in de melkveehouderijsector zijn zwaar onder druk komen te staan. In deze reactie lichten wij de noodzaak van de tariefaanpassing toe.

De marges in de melkveehouderijsector zijn zwaar onder druk komen te staan. Dit heeft verschillende oorzaken:

- De melkprijzen zijn in west-Europa met meer dan 25 % gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
- De overheid heeft besloten tot invoering van fosfaatrechten. Dit betekend dat uitbreiding in 2017 niet mogelijk is en vanaf 2018 zullen rechten aangekocht moeten worden. Dit zal de kostprijs met ongeveer 3 cent per kg melk verhogen.
- De provinciale overheid gaat regelgeving invoeren ten aanzien van ammoniakreductie. Dit brengt forse investeringen met zich mee.
-De prijzen voor vee zijn met meer dan 15 procent gedaald.

Gelukkig kunnen wij u melden dat wij niet al onze opbrengstderving aan u door hoeven te berekenen. Door dalende prijzen voor brandstof en energie en door meer automatisering hebben wij onze productiekostenstijging binnen de perken kunnen houden.

De hoogte van de daling die aan u doorberekend wordt zal ik medio januari per mail aan u kenbaar maken. U kunt daarna uw tarieven aan passen.

Ik hoop u vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.

Verder wens ik u via deze weg prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017.


December geeft DCA Beursprijs nogmaals energie

09-12-2016 -

De slachterijen willen volgende week volop slachten en dat is ook nodig om te voldoen aan de vraag op de vleesmarkt die piekt richting de feestdagen. Ruim aanbod in Nederland en Duitsland, gecombineerd met een positieve vleesmarkt maakt dat de varkensmarkt nog een stap naar boven kan zetten. Een analyse over de varkensmarkt.


Decembermaand geeft DCA Beursprijs nogmaals energie

09-12-2016 -

De slachterijen willen volgende week volop slachten en dat is ook nodig om te voldoen aan de vraag op de vleesmarkt die piekt richting de feestdagen. Ruim aanbod in Nederland en Duitsland, gecombineerd met een positieve vleesmarkt maakt dat de varkensmarkt nog een stap naar boven kan zetten. Een analyse over de varkensmarkt.