Energie

Energie nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Energie nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Energie nieuws

Melkveebedrijf kan energiegebruik terugbrengen tot 26 kilowattuur per 1000 kilo melk

20-02-2020 - 5 reacties Het Utrechtse project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Het onderzoek bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Een melkveebedrijf kan het energieverbruik van gemiddeld 50 kilowattuur per 1000 kilo melk terugbrengen tot circa 26 kilowattuur per 1000 kilo. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kilowattuur per 1000 kilo melk. Besparingen kunnen oplopen tot circa 5.000 euro per jaar.


Subsidieregeling voor investeringen in energie glastuinbouw bijna open

18-02-2020 - 0 reacties Met de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2020 kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. De subsidie kan vanaf 2 maart 2020 aangevraagd worden en de aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 voor 17:00 uur binnen…


Wereldwijde CO2-uitstoot door energieproductie vlakt onverwacht af

11-02-2020 - 0 reacties De wereldwijde CO2-uitstoot door de productie van energie is in 2019 afgevlakt, terwijl een verdere stijging werd verwacht, meldt het internationale energieagentschap (IEA) dinsdag. Dit duidt er volgens de instelling op dat de energietransitie flink op weg is, wat reden voor optimisme is.


Energiebehoefte melkvee flink gestegen: update VEM-systeem noodzakelijk

05-02-2020 - 2 reacties De energiebehoefte voor onderhoud van hedendaags melkvee is hoger dan in 1975, toen de basis voor het VEM-systeem werd gelegd: lacterende koeien hebben gemiddeld 16% meer metaboliseerbare energie (ME) nodig voor onderhoud en droge koeien vragen zelfs 26% meer energie voor onderhoud. Dat blijkt uit een experiment met Holstein Friesian koeien in klimaatrespiratiecellen uitgevoerd in 2018. De resultaten van deze proef zullen in vervolgonderzoek gecombineerd worden met resultaten van andere recent uitgevoerde klimaatrespiratieproeven om te komen tot een geactualiseerd VEM systeem.


Stikstof en 'stroomknelpunten': meer geld nodig voor zonnepark Heerenveen

05-02-2020 - 0 reacties HEERENVEEN - Voor de aanleg van een zonnepark bij Heerenveen en het leveren van de opgewekte energie aan Liander, is meer geld nodig. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om 175.000 euro extra.


LTO Noord werkt aan model voor meer inzicht in opwek en verbruik elektriciteit

03-02-2020 - 0 reacties LTO Noord zet in op het ontwikkelen van een model om per bedrijf in beeld te brengen wanneer en hoeveel energie wordt opgewekt en verbruikt op het bedrijf. Voor dit model wordt een aantal praktijkstudies uitgevoerd en kunt u als ondernemer inzicht krijgen in de eigen situatie.


Streep door windreuzen langs snelweg A73 bij Malden en Nijmegen

31-01-2020 - 0 reacties MALDEN/NIJMEGEN - Er komen geen windmolens met een tiphoogte van 240 meter langs de A73 bij Malden en de Nijmeegse wijk Weezenhof. Eerst gaat de gemeente Heumen onderzoeken of voldoende duurzame energie gewonnen kan worden met andere energiebronnen: zon en waterkracht.


"Optimaal klimaat en 25% energiebesparing in een concept"

28-01-2020 - 0 reacties De juiste luchtvochtigheid rondom gewassen in de glastuinbouw is belangrijk om ziektes en schimmels te voorkomen. ITB ontwikkelde daarom haar GreenVent luchtbehandelingskast met ingebouwde warmtewisselaar waarmee ondernemers het klimaat in hun kassen optimaliseren en ongeveer 25% energie besparen. Het…


Nederland en duurzame energie: we bungelen helemaal onderaan

24-01-2020 - 0 reacties Op de lijst waarop de EU-landen worden gerangschikt op hun aandeel duurzame energie, bungelt Nederland helemaal onderaan. Hoe kan dat toch?


Nederland en duurzame energie: geen daden maar woorden

24-01-2020 - 0 reacties Op de lijst waarop de EU-landen worden gerangschikt op hun aandeel duurzame energie, bungelt Nederland helemaal onderaan. Hoe kan dat toch?


Nederland en duurzame energie: geen daden maar woorden

24-01-2020 - 0 reacties Op de lijst waarop de EU-landen worden gerangschikt op hun aandeel duurzame energie, bungelt Nederland helemaal onderaan. Hoe kan dat toch?


Nederland en duurzame energie: geen daden maar woorden

24-01-2020 - 0 reacties Op de lijst waarop de EU-landen worden gerangschikt op hun aandeel duurzame energie, bungelt Nederland helemaal onderaan. Hoe kan dat toch?


Zachte winter houdt vlinders actief

24-01-2020 - 0 reacties De tot nu toe erg zachte winter zorgt ervoor dat sommige vlinders gewoon actief blijven. Een voorbeeld is de atalanta. „Deze trekvlinder blijft vaker in Nederland en met dit soort zachte winters overleven ze dat met gemak”, schreef Kars Veling van de Vlinderstichting dinsdag op de website Nature Today. „Atalanta’s hebben geen winterslaap, dus worden ze regelmatig actief en verbruiken veel energie. Ze moeten regelmatig nectar bij kunnen tanken. Gelukkig staan er in dit soort zachte winters ook nog steeds bloemen in bloei.”


"Houtreststromen opstoken nuttiger dan takken laten wegrotten in het bos"

17-01-2020 - 0 reacties Biomassa, een van de alternatieve warmtebronnen in de glastuinbouw, is voer voor discussie. Ook deze week nog in het programma 'De Hofbar'. Daar stonden Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en minister Wiebes stil bij de noodzaak van biomassa om de klimaatdoelen van…


Zonnepanelen helpen bij opmars duurzame energie

30-12-2019 - 0 reacties Zonnepanelen nemen een steeds groter deel van de Nederlandse energieproductie voor hun rekening. De productie van zonnestroom groeide het afgelopen jaar met 46 procent en is nu goed voor 4 procent van alle elektriciteit in Nederland, gelijk aan 2 miljoen huishoudens. Dit komt naar voren uit de jaarcijfers van energieopwek.nl, de site van het Energieakkoord die realtime de productie van duurzame energie toont.


Wieken windmolens Rietvelden draaien in najaar

21-12-2019 - 0 reacties DEN BOSCH - Terwijl de discussie over de aanleg van windmolens noordoostelijk van de gemeente volop woedt, komt de realisatie van vier windmolens bij de Ertveldplas steeds dichterbij. Energiebedrijf Pure Energie verwacht dat in het najaar van 2020 gestart wordt met de bouw van de het kleinschalige windmolenpark Rietvelden. In de loop van 2021 worden de molens zelf geplaatst.


Meer stikstofspeling voor duurzame energie

17-12-2019 - 0 reacties Het kabinet grijpt in om te voorkomen dat de stikstofregels duurzame energieprojecten doorkruisen. Door projecten te bundelen, valt de tijdelijke extra stikstofuitstoot van het ene project weg tegen de winst die bij andere wordt geboekt.


Nederlands zonnepark op zee overleeft eerste stormen en wekt energie op

10-12-2019 - 0 reacties Oceans of Energy, een Nederlands consortium van zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, heeft het eerste drijvende zonnepark op zee ter wereld opgeleverd. Het zonnepark ligt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen.


Half miljoen voor idee dat uitblinkt door eenvoud: ecodorp Boekel gaat energie opslaan in 800 kuub basalt

03-12-2019 - 0 reacties BOEKEL/BEST - Uitvinder Cees van Nimwegen uit Best kan aan de bak. Hij mag zijn basalt-accu om energie duurzaam op te slaan opbouwen in het Boekelse ecodorp. Een half miljoen voor een idee dat uitblinkt door eenvoud.


Bestse uitvinder bouwt duurzame basaltaccu in ecodorp Boekel

03-12-2019 - 0 reacties BEST - Uitvinder Cees van Nimwegen uit Best kan aan de bak. Hij mag zijn basalt-accu om energie duurzaam op te slaan opbouwen in het Boekelse ecodorp.