Dieren

Dieren nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Dieren nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Dieren nieuws

Bewustwording en reductie antibioticagebruik veehouderij stijgt wereldwijd

20-02-2019 - 0 reacties Uit cijfers van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) blijkt dat er positieve mondiale vooruitgang is geboekt wat betreft de regulering en monitoring van antibioticagebruik bij dieren. 155 landen maken zich hard voor minder antibiotica.


Fijnstof reducerende oplossing voor pluimvee

19-02-2019 - 0 reacties In veel pluimveestallen is het klimaat niet optimaal. Dit kan grote problemen veroorzaken zoals verhoogd uitval van dieren door E. Coli, maar ook extra kosten met zich meebrengen bijvoorbeeld verwarmingskosten en veeartskosten.


Wolvin op Noord-Veluwe heeft partner: ‘het begin van een roedel’

18-02-2019 - 0 reacties Er heeft zich definitief een wolvin gevestigd op de Noord-Veluwe. En de wolvin heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, aldus de provincie Gelderland.


Besmette zwijnen België nadert 500 stuks

18-02-2019 - 0 reacties Er zijn sinds september 2018 op dit moment volgens de Belgische voedsel- en warenautoriteit FAVV officieel 494 besmette wilde zwijnen gevonden. Daarmee nadert het aantal besmettingen de grens van 500 dieren.


Aerosol-blusmiddelen als brandpreventie in veestallen

16-02-2019 - 0 reacties Milieuvriendelijke aerosolen - uiterst fijne nevels van droge vaste deeltjes - toegepast bij beginnende stalbranden kunnen de levens van dieren redden. Installeren van systemen op risicoplekken kan leed en verlies voorkomen in de veehouderij.


Zes weken voor weidegang vaccineren tegen wormen

16-02-2019 - 0 reacties Om runderen te beschermen tegen longworm, kunnen ze zes weken voordat ze voor het eerst naar buiten gaan, preventief gevaccineerd worden. 'Begin dus op tijd', aldus de Gezondheiddienst voor Dieren (GD).


Moslims onzeker over de werkelijkheid achter halalkeurmerken

15-02-2019 - 0 reacties Supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo voeren een halal-assortiment met producten zoals halal boterhamworst en halal kipfilet. Ze hebben een halalkeurmerk, wat betekent dat het vlees afkomstig is van dieren die volgens de islamitische richtlijnen zijn geslacht. Toch is het voor lang niet alle islamitische consumenten duidelijk of die logo’s en keurmerken betekenen wat zij verwachten. Er zijn verschillende halalkeurmerken in omloop. Dat maakt moslims onzeker in de supermarkt. Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) roept op tot meer transparantie over halalkeurmerken op vlees.


Aantal vleeskuikens daalde 10 procent, leghennenstapel steeg 3 procent in 2018

15-02-2019 - 0 reacties Het aantal vleeskuikens daalde vorig jaar met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren en het aantal leghennen steeg met 3 procent ten opzichte van 2017 tot 47,7 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Meeste plant- en diersoorten in duingebied

15-02-2019 - 0 reacties In het duingebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk, ook bekend als Nationaal Park Hollandse Duinen, zijn vorig jaar bijna 7000 soorten planten en dieren geteld. Nooit eerder is in een Nederlands natuurgebied zo’n grote verscheidenheid aan soorten gevonden, meldt de website Nature Today. Mogelijk is zelfs sprake van een wereldwijd record.


Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - 0 reacties De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.


Koken uit een pakje extreem vaak met vlees

15-02-2019 - 0 reacties Recepten op maaltijdmixen, roerbaksauzen en pakken rijst raden consumenten in bijna 90 procent van de gevallen vlees aan. Dat blijkt uit een steekproef van Wakker Dier, die doe-het-zelf-gerechten analyseerde bij tien supermarktketens. “Zorgelijk dat deze producten het eten van vlees stimuleren. Daar zijn de dieren de dupe van,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. Gemaksmix … Lees meer


​Koeiengriep vlak over grens Enschede

15-02-2019 - 0 reacties Op drie bedrijven aan de Duitse zijde van de grens bij Enschede en Haaksbergen is koeiengriep (BHV1) uitgebroken. De infectie is aan het licht gekomen via het reguliere tankmelkonderzoek. De dieren vertoonden nog geen ziekteverschijnselen. Op één g


‘Gezelschapsdier lijkt de norm te worden voor alle omgang met dieren’

14-02-2019 - 0 reacties Vandaag viert de Raad voor Dieraangelegenheden zijn 25-jarig jubileum. In die 25 jaar hebben dieren meer aandacht en zorg gekregen en zijn ze beter beschermd door wetten en regels, blijkt uit het rapport De Staat van het Dier. Nederland doet het goed in vergelijking met andere landen, constateert de RDA. In tegenstelling tot het (gepolariseerde) beeld dat oprijst in de (sociale) media, denkt een belangrijke middengroep genuanceerd over dieren. Wel opvallend: het gezelschapsdier lijkt de norm te bepalen voor hoe we omgaan met álle soorten dieren in Nederland.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven. Dat stelde het Europees Parlement donderdag 14 februari. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven, stelde het Europees Parlement op donderdag. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


Europees Parlement wil betere bescherming voor diertransporten

14-02-2019 - 0 reacties De Europese Unie en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van dieren tijdens transport beter handhaven, stelde het Europees Parlement op donderdag. Overtreders moeten altijd worden bestraft.


EP oppert verbod veetransport naar buiten EU

14-02-2019 - 0 reacties Het transport van Europees vee naar landen buiten de EU moet worden verboden als er geen garantie is dat de dieren daar fatsoenlijk worden behandeld. Een meerderheid van het Europees Parlement (411 tegen 43) roept daartoe op.


Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden

14-02-2019 - 0 reacties Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden en ze worden ook beter beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen. Dat vindt Nederlandse publiek volgens een onderzoek dat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) liet doen bij zijn 25-jarig jubileum.


Koe Hermien jaar in rusthuis: "Ze ligt goed in de groep"

12-02-2019 - 0 reacties Het is vandaag precies een jaar gelden dat koe Hermien in koeienrusthuis De Leemweg in Friesland kwam. Ze ontsnapte eind 2017 samen met haar zusje letterlijk aan de slacht. Hermien liep weken vrij rond in de bossen van Lettele. Ze was boeren, veeartsen en jagers te slim af. Tot de Partij voor de Dieren geld inzamelde en Hermien en Zus naar het koeienrusthuis in Friesland bracht. Hoe gaat het nu, een jaar na dato, met de koeien?


Dierenarts werkt nu bij Varkens in Nood: ‘Onzinnig om vooral boeren de schuld te geven’

12-02-2019 - 0 reacties Stalbranden, zieke dieren, weinig opbrengst. De varkenssector zit in de hoek waar de klappen vallen. Frederieke Schouten werkte als dierenarts zeven jaar lang tussen de varkens en zag veel dierenleed. Nu werkt ze bij dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeert ze als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren. ‘Het is onzinnig om alle schuld bij de boeren te leggen.’