Schapen

Recente nieuwsberichten m.b.t. Schapen

TV: Schapen steeds resistenter tegen wormenmiddelen

15-05-2017 -

Zorgen over resistentie wormenmiddelen bij schapen, opnieuw weinig trekkers verkocht, ruim honderd melkveehouders schakelen over naar biologisch en LTO fietst langs Gelderse boeren.


VIDEO: Schapen zorgen voor prettige 'verkeerschaos' in Castricum

09-05-2017 -

CASTRICUM Een kudde schapen heeft vanochtend voor een mooi straatbeeld gezorgd in Castricum. Op een video die online is verschenen, is te zien dat de dieren op straat lopen en zich tussen de auto's door wringen. Castricummers die het nieuws hebben gevolgd, zullen niet vreemd hebben opgekeken. Zij weten dat er vandaag wordt begonnen met een speciale proef van de gemeente. Daarbij worden geen maaimachines maar schapen ingezet om te grazen op het openbare groen.
De grasvelden en bermen in Castricum krijgen daardoor de uitstraling van een gazon. Na een jaar wordt bekeken wat de gevolgen van het grazen zijn voor het gras, andere beplanting, insecten en vlinders.

De proef wordt uitgevoerd door landschapsbeheer Rinnegom, dat veel ervaring heeft op het gebied van schapenbegrazing in een stedelijke omgeving.


Schapendrijfwedstrijd Tilburg Trail; 'Als je eenmaal begint, ben je besmet'

07-05-2017 -

TILBURG - Vijf schapen, een hond, een herder en een weide met hekjes en een grote cirkel. Het zijn de ingrediënten van de schapendrijfwedstrijd Tilburg Trail. ,,Het drijven moet in de hond zitten.�


​Vanaf 1 juni weer stalkeuring mogelijk bij export

03-05-2017 -

Vanaf 1 juni 2017 is het weer mogelijk om kalveren te exporteren via een stalkeuring. Naast kalveren ouder dan twee maanden komen ook fok- en gebruiksrunderen ouder dan twee maanden, varkens (behalve slachtbiggen en -zeugen), schapen, geiten (behalve


Schapen vallen uit vrachtwagen, A50 afgesloten

03-05-2017 -

Op de verbindingsweg van de A50 naar de A12 bij Arnhem zijn negen schapen uit een vrachtwagen gevallen en op de weg en in de berm terechtgekomen.
De dieren hebben het niet overleefd, ze zijn aangereden door de aanhanger die aan de vrachtwagen vast zat. Rijkswaterstaat denkt dat een deur van de vrachtwagen is losgeschoten.
De verbindingsweg blijft waarschijnlijk tot 23.00 uur afgesloten. Alle schapendelen moeten worden verwijderd en het wegdek moet grondig worden schoongemaakt.


Schapen en reeën doodgebeten: 'Hou je hond aan de lijn'

02-05-2017 -

Loslopende honden die schapen en reeën bijten, soms met de dood als gevolg. Boswachters, landschapsbeheerders en Natuurmonumenten waarschuwen hun baasjes: "Het bordje met 'honden aangelijnd’ staat er niet voor niets."


Welke minitractor zal ik kopen?

24-02-2017 -

We hebben krap 1 hectare land, drie pony's en een paar schapen. Ik ben dus vaak druk aan het slepen met van alles en nog wat. Om het gras te maaien hebben we een zitmaaier. Om de overig klussen wat te vereenvoudigen wil ik een minitractor kopen. De bedoeling is om deze te gebruiken om de bak te slepen, mest te vervoeren, mestbult te verschuiven en hout, stro, hooi etc te vervoeren. Ongelijkhefen in het land te vereffenen, dus grond verzetten zou ook handig zijn.m Qua opbergruimte geven we voorkeur aan een minitractor. Mijn vraag is wat is een goed merk en is een voorlader handig of een grondbak voldoende? Bedankt voor de tips!


Zonder veehouderij komt een circulaire voedselvoorziening niet van de grond

29-01-2017 -

Art. FD 27-1-2016

Veehouders krijgen voortdurend te horen dat ze met hun vee mede debet zijn aan het klimaatprobleem en aan onze te grote ecologische footprint. De problemen in de veehouderij zijn serieus, maar helaas blijft door de grote nadruk op die problemen onderbelicht dat er zonder veehouderij nooit een circular and biobased society zal zijn.
Die circular and biobased society is een samenleving die draait op hernieuwbare grondstoffen voor al onze behoeften: voedsel, energie, materialen, noem maar op. Plantenbiomassa is dan de grondstof waarop de hele duurzame samenleving draait. Maar als experts praten over de beloften van de biobased society, hebben ze het alleen maar over lineaire productieketens. Over de nieuwe materialen die we kunnen maken uit biomassa, bijvoorbeeld rubberbanden uit paardenbloemen of nieuwe brandstoffen uit zeewieren.
Biomassa
Zo geredeneerd moeten we nog veel meer plantenbiomassa gaan produceren dan we nu al doen. En dat kan niet, want die ruimte is er op aarde niet. We zullen dus veel slimmer om moeten gaan met de biomassa die we in de landbouw produceren. Dat kan alleen als we de biologische kringlopen daadwerkelijk sluiten.
En daarvoor heb je vee nodig. Dieren die de plantenresten kunnen verteren die anders verloren zouden gaan, en die mest produceren waarmee de bodem kan worden bijgetankt.

Koeien, schapen, kippen en varkens zijn door de mens ooit als landbouwhuisdieren geselecteerd, omdat zij biomassa kunnen verteren die wij niet verdragen. Gras bijvoorbeeld, of hooi en bierbostel. Of denk aan insecten. Ik verwacht niet dat wij mensen op grote schaal insecten gaan eten, maar ze zijn bijzonder geschikt als voer voor kippen — die immers van oorsprong insectivoor zijn. Met die reststromen voorzien dieren ons van kostbare en kostelijke producten als melk, eieren en vlees.
Mest
En dieren produceren mest. Nu nog kijken we naar mest als een afvalproduct, waar we te veel van hebben en vanaf moeten. Vanuit het perspectief van een circulaire voedselvoorziening verandert dat beeld radicaal. Daarin is mest een bodemverbeteraar, een bron van organisch materiaal waar de bodem ontzettend veel behoefte aan heeft. Zaak is om hoogwaardige organische stof uit de mest te halen en terug te brengen naar de bodem. Want die vruchtbare bodem hebben we hard nodig om de maximale hoeveelheid plantenbiomassa te kunnen produceren om de cirkel weer rond te maken en te laten draaien.
Eén aarde
Alleen zo kan die ene aarde straks negen en een half miljard mensen voorzien van goed en gezond voedsel, van duurzame energie en van materialen uit een hernieuwbare grondstof. Alleen zo ontstaat er een echte kringloop: grond maakt planten, maakt dieren, maakt mest, maakt grond, planten, dieren, mest… Eigenlijk een manier om te voorzien in de behoeften van mensen, gebaseerd op een mechanisme dat in de natuur al lang bestaat: ecologische kringlopen.

De uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij kan ruim 50% verminderen

Maar vee is toch mede de oorzaak van het klimaatprobleem? Door de methaanproductie die voortkomt uit het verteren van die plantaardige materialen door koeien, schapen en andere dieren? Dat is waar: 15% van de broeikasgassen komt uit de veehouderij. Het is deels het gevolg van een veehouderij die niet goed, efficiënt en zorgvuldig is ingericht. We kunnen die uitstoot van broeikasgassen uit de veehouderij met ruim 50% verminderen door slimmer met de dieren, hun voer en hun mest om te gaan. En bovenal: door nog beter voor hun gezondheid te zorgen.
CO2 vastleggen
Er is nóg een kant aan dit verhaal. Als we de kringloop goed sluiten en de bodem weer opladen met de organische stof uit de mest van dieren, brengen we koolstof, die nu nog in de lucht zit, terug naar de bodem. Zo levert de landbouw met veehouderij juist een bijdrage aan het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer in de bodem en daarmee aan het tegengaan van de klimaatproblemen die we in de afgelopen eeuw met het gebruik van fossiele brandstoffen hebben veroorzaakt.
Welbeschouwd hebben we het hier dus over een complete regiemshift. Overomdenken. Van een veehouderij die is verkokerd in lineaire voedselketens gaan we naar een veehouderij waarin biomassa optimaal wordt ontsloten en hoogproductieve voedselkringlopen duurzaam worden gesloten. En van een maatschappij die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een maatschappij die draait op biobased grondstoffen.
In Leeuwarden staat Us mem, een bronzen standbeeld van een koe. Het wordt tijd dat we ons vee weer op een voetstuk zetten.
Martin Scholten is algemeen directeur Animal Sciences Group, Wageningen University & Research.


Waar heeft de boer de meeste schapen?

22-12-2016 -

Wie aan Drenthe denkt, denkt aan schapen. Terecht, zo blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Want in gemeente Assen hebben schapenhouders de meeste schapen. Met maar 9 bedrijven met schapen in Assen die samen 4.337 dieren houden, telt...


Idealisme als verkapte lust naar macht

10-11-2016 -

Het was een tragisch verhaal, waar ik nog lang over nadacht. Laatst had ik weer contact met een boer waar ik als kind op het erf heb geholpen; de zoon heeft het inmiddels overgenomen met zijn echtgenote en het is echt een ‘van alles wat-boerderij’ geworden. Flink wat kippen, een paar varkens en een paar schapen. Deze mensen genieten van het boerenwerk en ze houden van dieren.


Butox Protect en Clik op recept

29-10-2016 -

Een veertigtal diergeneesmiddelen is niet meer vrij te verhandelen. Bijvoorbeeld Butox Protect pour-on, dat beschermend werkt tegen de blauwtong en de knut die Schmallenberg verspreidt, is nu alleen nog op recept verkrijgbaar. Dat geldt ook voor het bij schapen gebruikte myasiswerendmiddel Clik.


Agendapunt: Centrale ( NTS )Texelaar schapen fokdag van de afd. Overijssel/Flevoland (Luttenberg)

03-09-2016 -

Heb je vragen, opmerkingen of reacties naar aanleiding van het evenement "Centrale ( NTS )Texelaar schapen fokdag van de afd. Overijssel/Flevoland" stel ze dan in dit topic. De reacties worden ook getoond op de speciale Centrale ( NTS )Texelaar schapen fokdag van de afd. Overijssel/Flevoland pagina in de agenda.


LOIRE-ATLANTIQUE - A VENDRE EXPLOITATION LAITIERE DE 280 000 L SUR 62 HA

30-07-2016 -

Een kennis heeft zijn familiebedrijf te koop in de plaats Vay, Loire-Atlantique, Frankrijk. Er zit een referentie van 280.000 liter melk op. Huis, gebouwen (potstal), materieel, vee normandische veestapel) en voorraad ter overname op 1 ha grond, de overige 61 ha zijn te huur. De grond grenst aan de stal en heeft gunstige ligging om te weiden. Het bedrijf is tevens uitermate geschikt voor bio of het houen van schapen (grote vraag naar schapenvlees en melk op dit moment). Potstal voor 50 melkkoeien gebouwd in 2007 en een andere stal uit 2001 voor 30 stuks jongvee, en plaats voor kalveren. Open mestput van 400 m3 en maissilo
Zeer interessant bedrijf voor jonge starters, de eigenaar neemt elk voorstel in overweging. Geen tussenkomst van dure makelaar mogelijk, vertaling geen probleem, stuur gerust een pb


Miljoen Belgische graasdieren geënt tegen blauwtong

26-07-2016 -

In België zijn inmiddels 850.000 runderen en 100.000 schapen en geiten tweemaal gevaccineerd tegen blauwtong serotype 8.


Politie brengt twee lammeren naar bureau

11-07-2016 -

De politie is je beste vriend. Ook die van twee lammeren.

De lammeren zijn op de achterbank vervoerd naar het bureau.

De eigenaar van de schapen is inmiddels bekend. Hij heeft de schapen opgehaald. Volgens wijkagent Henk Kamphuis worden de lammeren goed verzorgd.


Loonvoeren, geef die koeien de kost!

24-05-2016 -

In Nederland, Duitsland maar ook in Frankrijk is het voeren van koeien, schapen en geiten een normale activiteit van loonwerkers geworden. In België is dit echter niet het geval. Toch is het een rendabele activiteit met jaarrond inkomsten. De Loonwerker ging in Nederland praten met 2 loonvoerders en hun klanten en vond ook in Frankrijk een werktuigencoöperatie die een mengvoerwagen in loondienst laat rijden.

Voor de veehouder zijn de voordelen duidelijk. Behalve de voordelen van het gemengd voeren tegenover gescheiden voeren is het zo dat de melkveehouder zich geen zorgen hoeft te maken over afschrijving van voerwagen, trekker en verreiker of shovel, onderhouds- en brandstofkosten, mechanische breuk of slijtage en de uren die gespendeerd worden tijdens het voeren. Als loonwerker zijn dit echter zaken die horen bij de bedrijfsvoering.


'Schapentackelen' op Australische privéschool onderzocht

20-05-2016 -

Er is een video opgedoken waarin te zien is dat rugbyteams in Australië schapen inzetten bij hun training.


Weideblog: wat als weiden nog niet kan

18-04-2016 -

In februari dacht de Weideman dat de vroeg weiden-bonus voor melkveehouders ‘al binnen was.’ Daar moet hij echter weer op terug komen. In het Noorden en Westen van het land is het op veel plekken te nat. Soms ligt de mest en kunstmest er nog niet eens op. Voor deze veehouders wordt vroeg weiden lastig. Daarom geeft de Weideman adviezen wat zij het beste kunnen doen om later in het seizoen niet in de problemen te komen met het weiden. Als opties noemt hij: stripgrazen, schapen een perceel kaal laten grazen of vroeg kleine stukjes maaien.


Inspecteurs vinden honderd dode schapen bij veehouder Friesland

26-03-2016 -

Inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een inspectie ongeveer honderd kadavers van schapen en lammeren gevonden in een stal, op het er en in weilanden rondom een veehouderij in Friesland.


Opnieuw wrede misstanden aangetoond in Frans slachthuis

24-02-2016 -

Vier maanden na een soortgelijke video, toont de Franse dierwelzijnsorganisatie L214 afgelopen maandag opnieuw een video van wrede misstanden in een Frans slachthuis. Dit keer blijkt het te gaan om een lokaal bio-slachthuis waar schapen wreed worden behandeld, koeien al spartelend de keel wordt doorgesneden en verdovingen bij varkens ogenschijnlijk niet goed blijken te werken.