Varkens

Varkens nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Varkens nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Varkens nieuws

Boerin wordt lekker vies met varkens

26-06-2019 - 0 reacties Het is al dagen hartstikke warm, en ook voor dieren is het soms lastig om dat vol te houden. Bij de biologische varkenshouderij van Andries en Janny in Hedel krijgen de varkens daarom een heerlijk modderbad.


Varkens Winterswijk gestikt door uitvallen ventilatie

26-06-2019 - 0 reacties De 900 varkens in Winterswijk, die donderdag 20 juni dood zijn aangetroffen zijn gestikt. Dat meldt de NVWA. De varkenshouder zou niet adequaat op alarmmeldingen hebben gereageerd.


Voeropnamedip treedt bij zware vleesvarkens al op boven de 21°C

26-06-2019 - 0 reacties Als het kwik in de stal boven de 20 graden komt kunnen vleesvarkens last krijgen van hittestress. Bij vleesvarkens van 60 kg kan bij 24°C een voeropnamedip optreden. Bij varkens van 100 kg al boven de 21°C.


Ruim 900 varkens inderdaad gestikt in Winterswijk

25-06-2019 - 0 reacties De ruim 900 varkens die vorige week donderdag dood werden aangetroffen in Winterswijk, stierven doordat het ventilatiesysteem in de stal was uitgevallen. Als gevolg daarvan kregen de dieren te weinig zuurstof. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag.


Urgenda: ‘Verdubbeling krimp varkenssector’

25-06-2019 - 0 reacties De stichting Urgenda roept de regering op te komen tot een verdubbeling van de krimp van het aantal Nederlandse varkens. Volgens Urgenda is dit haalbaar door een verdubbeling van het budget voor de warme sanering van 120 naar 240 miljoen euro.


Nieuwe aanpak voor vruchtbaarheidsproblemen bij varkens

25-06-2019 - 0 reacties Voor varkensbedrijven met onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen zoals abortus, te veel dood- en zwak geboren biggen, terugkomers of te weinig totaal geboren biggen komt er een aanpak bij.


Politiek kan er niet meer omheen: minder varkens en koeien

25-06-2019 - 14 reacties

Originele beschrijving

Na uitspraken van rechters en een reeks kritische rapporten kan het kabinet er niet langer omheen: de veestapel in Nederland moet worden verkleind. Het gebeurt stapje voor stapje.


Kabinet zet mes in Nederlandse varkensstapel

25-06-2019 - 0 reacties Het kabinet trekt volgens het AD miljoenen uit voor inkrimping van de veestapel in Nederland. Van de ruim twaalf miljoen varkens verdwijnen er mogelijk anderhalf miljoen. Er gaat 60 miljoen euro extra naar een stopregeling voor varkensboeren. Ook komt er jaarlijks zo’n 70 miljoen euro beschikbaar voor boeren die overstappen naar duurzame landbouw, met minder vee.


Doodsoorzaak varkens Winterswijk nog niet bekend

25-06-2019 - 0 reacties De doodsoorzaak van de ruim negenhonderd varkens in een schuur in Winterswijk is nog steeds niet duidelijk. 'Wij kunnen er nog niets over zeggen, we zijn het nog aan het onderzoeken', zegt een woordvoerster van de NVWA.


Doodsoorzaak varkens Winterswijk nog niet opgehelderd

25-06-2019 - 0 reacties De doodsoorzaak van de ruim negenhonderd varkens in een schuur in Winterswijk is nog steeds niet duidelijk. 'Wij kunnen er nog niets over zeggen, we zijn het nog aan het onderzoeken', zegt een woordvoerster van de NVWA.


’60 miljoen extra voor stoppersregeling varkenshouderij’

25-06-2019 - 0 reacties Het kabinet stelt 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de stoppersregeling in de varkenshouderij. Via deze weg wil het kabinet het aantal varkens in Nederland met 1,5 miljoen reduceren. Dit staat volgens het AD in de klimaatplannen van de regering.


De schadelijke effecten van PIA: onderschat 't niet.

24-06-2019 - 0 reacties De darmflora van varkens beschermen, vaak wordt onderschat hoe belangrijk dit is. Bijna alle bedrijven in Nederland zijn besmet met PIA. Een PIA-infectie richt enorme schade aan de darmwand. “Daar kun je eenvoudig wat tegen doen”, aldus Rutger Jansen.


Afrikaanse Varkenspest in China, heeft dit gevolgen voor Nederland?

24-06-2019 - 0 reacties Sinds augustus 2018 heeft Afrikaanse Varkenspest (AVP) eerst in China en later ook in andere delen van Azië toegeslagen. De gevolgen voor de regio zijn enorm groot, miljoenen dieren worden geruimd en de epidemie lijkt een ongekende omvang te krijgen. Door de afname van het aantal varkens alleen al in China, zal er wereldwijd een effect merkbaar worden op de markt van varkens en varkensvlees, maar ook grondstoffen voor varkensvoer. Het is een van de grootste uitbraken van een dierziekte ooit. Zijn er ook nog directe gevolgen voor Nederland door een verhoogde dreiging op insleep van het virus in ons land?


Varkensschouwer anno 1790: een schamel bijbaantje

23-06-2019 - 0 reacties De meeste varkens in het Drenthe van de 17e eeuw werden voor eigen gebruik geslacht. Slechts een klein deel van het vlees kwam op de markt.


Het wordt heet: tips tegen hittestress bij varkens

23-06-2019 - 0 reacties Deze week is er een periode van zeer warme tot tropische dagen. Om varkens deze dagen goed door te laten komen wordt een aantal tips tegen hittestress op een rij gezet.


Insecteneiwit op menu komt dichterbij

21-06-2019 - 0 reacties Diermeel van insecten in het rantsoen van varkens en kippen. Nevedi-directeur Henk Flipsen verwacht dat dat tussen nu en een paar jaar werkelijkheid is. 'Europees groeit de voedingsbodem ervoor.'


Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

20-06-2019 - 0 reacties Honderden projecten, zoals de uitbreiding van stallen, de aanleg van wegen en de opening van Lelystad Airport, dreigen te sneuvelen of vertraagd te worden. Dat komt door een uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de projecten mogelijk in strijd zijn met het streven om de stikstofuitstoot terug te dringen. Met die boodschap kwam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gisteravond. Maar hoe zit dat precies?
Wat is er schadelijk aan stikstof?
Er is in de natuur in Nederland te veel stikstof aanwezig. En dat is slecht voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan planten en dieren. Dat zit zo: Stikstof wordt in de vorm van ammoniak uitgestoten door de landbouw. Boeren gebruiken poep van koeien, varkens en kippen als mest voor gewassen. Een deel van die mest verdampt als ammoniak, komt in de lucht en slaat weer neer in de natuur.
Die stikstof verrijkt vervolgens de bodem. En daardoor verliezen zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, het van planten die van voedselrijke grond houden. Zo wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. En dieren die van die zeldzame planten leven, verdwijnen vervolgens ook.
Onder meer op de heide, in de duinen en het hoogveen neemt door de neerslag van ammoniak het aantal planten en dieren af.
Stikstof komt niet alleen in de vorm van ammoniak in het milieu, maar het wordt ook als stikstofoxide uitgestoten door auto's en door de industrie. Stikstofoxide is ook nog eens schadelijk voor je gezondheid, vooral voor je longen.
Wat heeft de Raad van State nu besloten?
Om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Van de 160 zogeheten Natura 2000-gebieden hebben er namelijk 118 last van te veel ammoniak en/of stikstofoxide.
Maar die aanpak voldoet niet, zo oordeelde vorige maand dus de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. Eind vorig jaar tikte het Europees Hof van Justitie Nederland al op de vingers.
Want de overheid geeft nu toestemming voor allerlei projecten die voor nog meer stikstof zorgen, zoals vergunningen voor uitbreiding van veeteeltbedrijven of de aanleg van wegen.
De overheid vond dat dat mag, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Maar van die maatregelen staat niet vooraf vast of ze voldoende zijn. En dat moet wel, zei eerder al het Europese Hof en nu ook de Raad van State. "Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan", aldus de Raad van State.
"Het PAS loopt nu vooruit op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden en geeft daarbij 'vooraf' toestemming aan nieuwe activiteiten. Dat mag niet, want dat is in strijd met Europese natuurwetgeving."
Wat zijn de gevolgen?
De overheid mag van de Raad van State voorlopig dus geen vergunningen meer uitgeven voor allerlei projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van Natura 2000-gebieden. Dat heeft onder meer mogelijke gevolgen voor de opening van Lelystad Airport, de uitbreiding van industrieterrein Chemelot, de aanleg van Logistiek Park Moerdijk en de verbreding van de snelweg A1 in het oosten van het land, de A2 in Limburg en de A27 bij landgoed Amelisweerd.
Om hoeveel projecten het gaat is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog aan het inventariseren. Maar het zijn er honderden tot mogelijk wel duizenden. Projecten mogen pas doorgang vinden als er per project een stikstofplan komt, waarmee bewezen wordt dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Minister Schouten heeft nu een nieuwe organisatie opgericht die hier aan gaat werken.
De uitspraak heeft volgens de minister geen gevolgen voor projecten met een vergunning die al onherroepelijk is.


Ruim negenhonderd dode varkens in stal Winterswijk

20-06-2019 - 0 reacties Bij een varkensbedrijf in Winterswijk zijn donderdag meer dan negenhonderd dode varkens aangetroffen. Dat heeft een woordvoerster van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigd.


Etherische oliën kunnen gedrag van varkens sturen

20-06-2019 - 0 reacties De neus van een varken is supersensitief. 'Maak daar meer gebruik van bij onderzoek naar natuurlijk gedrag', is de oproep van herborist Bianca Beckers. Zij pleit voor onderzoek naar etherische oliën om het gedrag van varkens te sturen.


Ruim 900 dode varkens gevonden in stal in Winterswijk

20-06-2019 - 0 reacties De NVWA heeft vanochtend ruim 900 dode varkens in een stal in Winterswijk aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De varkens worden op dit moment geruimd.