Varkens

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Varkens. Varkens is een van de 15718 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Varkens nieuws

Varkens in Nood herhaalt sinterklaasactie

20-11-2019 - 0 reacties Vanwege goede ervaringen van varkenshouders met jutezakken harhaalt VIN zijn sinterklaasactie.


Praktische uitwerking wetgeving helpt dierenwelzijn vooruit

18-11-2019 - 0 reacties In de huidige regels rond dierenwelzijn bestaan veel 'open normen'. Dat is een wettelijke norm, maar zonder concrete uitwerking. Dit biedt veehouders onvoldoende houvast om te innoveren. Ook geven 'open normen' vaak onvoldoende handvatten voor de toezichthouders om te handhaven. Om toezichthouders betere handvatten te bieden bij de handhaving heeft de stichting Varkens in Nood de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd wetenschappelijk onderzoek te doen en een concept-handhavingsprotocol op te stellen.


PvdA wil boeren versneld uitkopen

14-11-2019 - 0 reacties De PvdA wil boeren sneller uitkopen, het financieel aantrekkelijker maken voor boeren om hun vee de stallen uit te krijgen en diesels versneld opkopen. Dit zegt Tweede Kamerlid voor de PvdA William Moorlag tegen BNR. Volgens Moorlag moeten er minder kippen, varkens en koeien komen, 'op een sociale manier'.


Artificiële intelligentie houdt dieren in de gaten

12-11-2019 - 0 reacties De Nederlandse Universiteit Wageningen krijgt acht miljoen euro ter beschikking om onder andere het welzijn van kippen en varkens te verbeteren met behulp van artificiële intelligentie. “Binnen het onderzoeksprogramma ‘AnIMAL Group sENsor’ ofwel IMAGEN, gaan we onderzoek naar diergedrag combineren met computerwetenschappen om de gezondheid en het welzijn van varkens en kippen te verbeteren”, vertelt programmaleider Piter Bijma, onderzoeker Fokkerij en Genetica aan de Universiteit Wageningen.


Brand in bijgebouw van varkensstal in Baarle-Nassau, varkens niet gewond

09-11-2019 - 0 reacties BAARLE-NASSAU - Bij een varkenshouder aan de Oordeelsestraat in Baarle-Nassau is zaterdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer gaf al snel het sein brand meester.


Drentse aardappelteler zet varkens in om aardappelresten in bodem op te ruimen

08-11-2019 - 0 reacties Aardappelteler Hennie Peeks zet varkens in om de resten van de aardappelen die in de grond achterblijven na de oogst op te ruimen. Peeks huurt de varkens van varkensboer Hempen van Akkervarkens uit Valthermond.


Boeren zetten varkens in als akkerbewerker

07-11-2019 - 0 reacties Vanaf de N381 kun je ze momenteel op een stuk land naast de weg zien wroeten. Een groep varkens is daar bezig een akker om te ploegen.


Dierenactivisten mogen gerust inbreken, vinden ze zelf

04-11-2019 - 1 reacties Sinds de bezetting van de varkensstal in Boxtel is de spanning opgelopen. Dierenactivisten vergelijken de varkenshouderij met slavernij, 'dat was ook ooit legaal' en vinden hun acties daarom geoorloofd. Bij de boeren zit de schrik er flink in.


Kabinet ziet in veevoerenzym van DSM perpectiefrijke oplossing voor lagere ammoniakemissie

01-11-2019 - 0 reacties Het kabinet ziet in het toevoegen van specifieke enzymen van DSM aan veevoeders een perspectiefrijke oplossing waardoor de stikstofemissie verlaagd kan worden. Koeien en varkens stoten met het aangepaste voer minder stikstof uit. De reductie in de emissie die zo wordt bereikt kan gebruikt worden om de vergunningverlening op grond van de Wet op natuurbescherming weer op gang te brengen.


Het boerenbelang staat zelfs niet meer voorop in Brabant

27-10-2019 - 0 reacties De provincie is het nieuwe strijdtoneel van boze boeren. Met wisselend succes. Zelfs Brabant, waar varkens, kippen en koeien tot het nationaal erfgoed behoren, kiest niet meer automatisch voor het boerenbelang.


Impact mycoplasma kreupelheid varkens niet onderschatten

23-10-2019 - 0 reacties De impact van de Mycoplasma moeten varkenshouders niet onderschatten. Opvallend is de veelvoudige detectie van Mycoplasma hyosynoviae. Een eenduidige oorzaak van de kreupelheidsproblematiek is echter nog niet gevonden.


Dertien Chinese varkensbedrijven produceren twee miljoen varkens

23-10-2019 - 0 reacties In de Chinese provincie Sichuan is gestart met de bouw van dertien enorme varkensbedrijven. Daarin worden in totaal jaarlijks twee miljoen varkens geproduceerd. Het Duitse Tonnies investeert in Chinese slachthuizen om deze stroom te verwerken.


Handelsmissie agrosector naar Harvest Money Expo in Oeganda

22-10-2019 - 0 reacties Wilt u uw export uitbreiden naar Oeganda en bent u actief in een van de volgende sectoren: zuivel, tuinbouw, aardappels, pluimvee, varkens of machines? Ga dan van 13 tot en met 17 februari 2020 mee met de handelsmissie naar Oeganda.Deze missie staat in het teken van de beurs Harvest Money Expo.


Bedenktijd kopen bij aanmelding voor sanering varkens

21-10-2019 - 0 reacties De stikstofproblematiek plaatst varkenshouders die hun bedrijf willen aanmelden voor de regeling warme sanering (Srv) voor een immens dilemma: meedoen of wachten tot er meer duidelijk is over hoe de overheid het stikstofoverschot gaat beteugelen. Meld het bedrijf aan, adviseren specialisten. Als ondernemer koop je daarmee bedenktijd.


Column: Deense varkensprijs voorbode voor stijging november

20-10-2019 - 0 reacties De stabiele varkensmarkt zal ook de komende week het huidige niveau van de varkensprijs gemakkelijk kunnen vasthouden. Er zijn namelijk geluiden, die met cijfers worden ondersteund, dat het aanbod van varkens iets terugloopt.


Chinese vraag nog wilder, maar varkens genoeg

19-10-2019 - 0 reacties De vraag naar varkensvlees is ongekend goed. China koopt nog meer dan ze al deden. Slachtrijpe varkens zijn zodoende gewild, maar die zijn echter niet dun gezaaid. 


Nieuwe MKZ-test bepaalt besmette versus gevaccineerde varkens

15-10-2019 - 0 reacties Een nieuw ontwikkelde mond- en klauwzeertest kan onderscheid maken tussen de antilichamen veroorzaakt door immunisatie ofwel vaccinatie en besmettingen veroorzaakt door het MKZ-virus zelf.


Waarom de boeren boos zijn op de provincies

14-10-2019 - 0 reacties De protestacties van boeren richten zich niet meer alleen op het kabinet en de Tweede Kamer, maar ook op de provincies. Die spelen een eigen rol in de stikstofcrisis. Hoe zit dat? Een korte uitleg.
Op 4 oktober maakte minister Schouten (ChristenUnie, Landbouw) bekend hoe ze er op korte termijn voor wil zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in Natura 2000-gebieden. Centraal onderdeel van haar maatregelen was een reductie van de stikstofuitstoot in de landbouw. Doel was om weer bouwvergunningen te kunnen verlenen.
Daar komen de provincies in beeld: zij gaan over die vergunningen. De twaalf provincies stelden daarom op 8 oktober hun regels op voor het verlenen van vergunningen met toepassing van het zogenoemde salderen. De salderingsregels bepalen dat er per saldo geen stikstof bij mag komen. In een gebied moeten dus bronnen van uitstoot verdwijnen, om een nieuw project dat leidt tot een toename van de stikstofuitstoot mogelijk te maken.
Realiteit vs. vergunning
Voor het bepalen van de stikstofruimte die boeren kunnen verkopen als ze stoppen, ging Schouten in haar Kamerbrief van 4 oktober uit van de stalcapaciteit. Als een boer een stalcapaciteit heeft van 100 koeien (met bijbehorende uitstoot) en nu maar 90 koeien houdt, kan de boer toch stikstofruimte voor 100 koeien verkopen.
De provincies gaan in hun afspraken van 8 oktober een stap verder: zij gaan uit van het feitelijke aantal koeien, in dit geval dus 90. De boer verliest in de regels van de provincie dus een deel van de stikstofruimte - en daarmee geld.
De stikstofuitstoot moet bij 'extern salderen', dat wil zeggen als een bedrijf wordt verkocht, omlaag. Ook van Schouten. Een nieuwe partij kan volgens de minister 70 procent van de oude stikstofruimte overnemen. Provincies berekenen die dus minder gunstig dan in het voorstel van Schouten. Ook komen dier- en fosfaatrechten te vervallen.
Dat laatste maakt voor een bouwbedrijf misschien niet uit. Maar voor boeren wel. Want boerderij A kan dan wel 70 procent van de stikstofrechten van boerderij B kopen, maar dan worden tegelijkertijd de dierrechten van boerderij B ingenomen. Dierrechten zijn nodig om varkens, kippen of koeien te mogen houden. Door het innemen van dierrechten bij de verkoop van stikstofrechten kunnen er dus minder dieren in het land worden gehouden.
En als een boer op zijn erf een extra stal wil plaatsen, mag dat alleen als hij in de nieuwe situatie niet meer uitstoot dan daarvoor ('interne saldering'). Ook niet als er volgens de vergunning nog stikstofruimte 'over' is.
Echte reductie
De strengere regels zijn volgens de provincies nodig om ze juridisch houdbaar te maken, en daadwerkelijk een uitstootreductie te realiseren. De Raad van State oordeelde eerder dat de stikstofaanpak juridisch niet deugde.
Boeren voelen zich nu benadeeld. Vrijdag gingen boze agrariërs al verhaal halen bij het provinciehuis in Leeuwarden. De provincie Friesland besloot enkele uren later de beleidsregels voor salderen in te trekken; inmiddels hebben ook Drenthe, Gelderland en Overijssel dat gedaan.
De keerzijde daarvan is dat er in deze provincies voorlopig geen vergunningen afgegeven kunnen worden. En de vraag is hoe de overige provinciebesturen omgaan met de druk van de boeren.


Opnieuw geeft DCA Beursprijs 2.0 geen krimp

12-10-2019 - 0 reacties De situatie op de varkensmarkt is al een paar weken hetzelfde. Slachterijen vragen volop, maar er zijn ruim voldoende slachtrijpe varkens.


Varkenshouder treft geen blaam voor gestikte varkens

11-10-2019 - 0 reacties De 1200 varkens die in juli 2018 omkwamen op het varkensbedrijf van Jeroen en Joan van Sleuwen in Haaren, zijn gestikt door het uitvallen van de ventilatie nadat een zekering defect was geraakt.