Biggen

Volg al het nieuws over Biggen, een van de 16215 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Biggen nieuwsbrief.

Biggen nieuws

Biggenprijs loert naar unheimische varkensmarkt

06-04-2020 - 0 reacties Waar de ene handelaar de biggen weer vrij gemakkelijk geplaats krijgt, klaagt de ander over taaie afzetmarkt. Daarbij is de richting van de varkensprijs cruciaal, maar die voelt nogal unheimisch aan.


Frederieke Schouten volgt Hans Baaij op als directeur Varkens in Nood

01-04-2020 - 0 reacties Frederieke Schouten is de nieuwe directeur van Stichting Varkens in Nood en Stichting Dier&Recht. Zij is de opvolger van Hans Baaij, die samen met schrijver J.J. Voskuil Varkens in Nood oprichtte tijdens de varkenspestcrisis van 1997. Onder zijn leiding heeft de stichting veel verbetering gerealiseerd voor varkens. Zo is de castratie van biggen grotendeels gestopt en zijn de stallen tegenwoordig een stuk minder ongezond voor de dieren. Ook zijn veetransporten diervriendelijker geworden en is er binnenkort waarschijnlijk permanent videotoezicht in slachthuizen.


Varkensprijs stabiliseert, biggen zakken verder

25-03-2020 - 0 reacties Door het coronavirus is er begin maart onrust op de varkensmarkt ontstaan. Na een forse koersval lijkt de rust nu weergekeerd. Hoe komt dit? En waarom dalen de biggenprijzen wel verder? En hoe is de situatie op de voer- en mestmarkt?


Historische koersval voor biggenprijs

16-03-2020 - 34 reacties De vraag naar biggen is de afgelopen dagen als plumpudding in elkaar gezakt. De DCA BestPigletPrice loopt daardoor tegen een fikse correctie aan. Ook Vion verlaagt de varkensprijs ...


Varkens leven als één familie in de proefstal van boer Ivo: op zoek naar gelukkigere varkens

10-02-2020 - 0 reacties Geen aparte hokken, maar één grote stal vol zand. Zeugen die samen bevallen, biggen die samen opgroeien. Boer Ivo uit Venhorst heeft naast een traditionele stal sinds negen maanden ook zo'n vijftig zeugen en heel veel biggen in een innovatieve stal. De beesten leven daar als één grote familie samen. ''Het gedrag van de dieren is zo anders dan normaal gesproken.''


Biggenexport naar Spanje door de miljoen heen

16-01-2020 - 0 reacties De afzet van Nederlandse biggen naar Spanje trekt de laatste jaren hard aan. In 2019 passeerde het exportcijfer de grens van 1 miljoen. De totale biggenexport krimpt...


'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen

16-12-2019 - 0 reacties Boeren hadden dit jaar gemiddeld een hoger inkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de inkomensraming van de land- en tuinbouw in 2019, onderzocht door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De jaarlijks terugkomende raming valt nu precies samen met discussies die lopen over de toekomst en de positie van de landbouw.
Het gemiddelde inkomen dat een boer uit zijn of haar bedrijf haalde is met 6000 euro gestegen, tot 57.000 euro in 2019. Maar dat komt door een paar sectoren waar het heel goed ging, terwijl er op andere plekken een stuk minder werd verdiend.
Voor varkenshouders was het bijvoorbeeld een heel goed jaar. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder was dit jaar 'historisch hoog', schrijven de onderzoekers: 257.000 euro, terwijl dat vorig jaar maar 9000 euro was.
Voor melkveehouders was het een minder goed jaar. Hun inkomen daalde tot een gemiddelde van 31.000 euro. Ook akkerbouwers leverden in. Hun gemiddelde inkomen halveerde, na een bovengemiddeld goed jaar, tot 37.000 euro.
Afrikaanse varkenspest
Varkensboeren verging het dus beduidend beter. "Vooral de tweede helft van 2019 zijn de prijzen extreem goed", zegt Sander Thus. Hij heeft een vleesvarkensbedrijf in Wehl, vlak bij Doetinchem. Door de Afrikaanse varkenspest is er een grote vraag naar varkens vanuit China. "Dat werkt gigantisch door op de prijzen", vertelt Thus. "De vraag naar voedsel in China neemt toe, maar zij hebben heel weinig varkens".
Die prijsstijging betekent wel dat ondernemers zelf ook flink meer moeten betalen voor biggen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de veel hogere opbrengst per varken.
Daar staat tegenover dat vorig jaar een slecht jaar was. "Op het dieptepunt kregen we 1,30 euro per kilo. Nu gaan we de 2 euro over". Elk varken levert dit jaar zo'n 35 euro meer op dan vorig jaar, vertelt Thus.
"Nu kan je weer investeren, en je bedrijf bijvoorbeeld duurzamer maken." Hij is daar al mee begonnen, dit jaar wordt de verlichting in de schuur energiezuinig gemaakt.
Saneringsregeling
De prijsstijging is ook terug te zien in de saneringsregeling van het kabinet. "Veel boeren hebben ingetekend" , zegt Krijn Poppe, econoom van Wageningen Economic Research. Het kabinet moet nu veel meer betalen om varkenshouders uit te kopen dan een jaar eerder.
"Financieel gezien komt die regeling op een goed moment voor varkenshouders", zegt Poppe. "Maar voor sommigen zal het alternatief van blijven bestaan - onder de huidige omstandigheden - ook verleidelijk zijn".
Interen op de buffers
De melkveehouderij is de grootste sector in de landbouw. Het gemiddelde inkomen van een melkveehouder is in 2019 met zo'n 6500 euro gedaald tot 31.000 euro. Dat komt vooral door hogere kosten: voer, gebouwen en machines zijn duurder geworden. Ook is de melkprijs weer licht gedaald.
Marije Klever, melkveehouder in de buurt van Utrecht, herkent dat beeld. "Het is een uitdaging om onverwachte kosten op te vangen. Zo ging er dit jaar een machine stuk, dat is een paar duizend euro", vertelt ze. "Als je weinig marge maakt, moet dat uit de buffers komen. En daar teer je dan op in".
Hoeveel inkomen ze heeft, is lastig te zeggen. "Je investeert ook veel en je schrijft grote investeringen over meerdere jaren af", vertelt ze. "Je haalt eigenlijk alleen dat wat je nodig hebt uit het bedrijf. Maar ik bouw ook iets op, dat is de andere kant."
Verder helpt de stikstofcrisis niet mee. "Normaal kunnen melkveehouders meer gaan produceren om die terugval in prijs op te vangen", vertelt Poppe. "Maar dat is door fosfaatrechten al geen optie, en door stikstof dreigt dat al helemaal niet meer te kunnen". Dat betekent extra onzekerheid voor melkveehouderijen.
Gewoon pech
Niet alleen tussen sectoren zijn er grote verschillen, ook tussen bedrijven. "Het ene bedrijf kan een paar ton verdiend hebben, en het andere kan onder het bestaansminimum zitten", vertelt Poppe. Dat ligt aan allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de locatie. "En soms ook gewoon pech, als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en een arbeidskracht hebt moeten inhuren."
Ook varkenshouder Thus rekent zich nog niet rijk. "Nu kunnen we weer buffers aanleggen, terwijl daar andere jaren geen ruimte voor was".


Een heel grote varkensstal is in Horssen verrezen; en ook een heel duurzame

25-11-2019 - 0 reacties HORSSEN - In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt, blijven boeren in het Land van Maas en Waal niet achter. Daan Boekhorst (24) uit Horssen is daar een van. De varkenshouder bouwde dit jaar een gloednieuwe, duurzame stal. Binnenkort nemen de eerste biggen er hun intrek.


YouTuber vindt kooien met dode biggen tijdens duiktocht

04-11-2019 - 0 reacties YouTuber Emile Beuker heeft een lugubere vondst gedaan. Hij stuitte tijdens een duiktocht in de Noord-Hollandse Stootersplas op kooien met dode biggen. Het blijkt om wetenschappelijk onderzoek te gaan.


Bloedarmoede bij biggen: hoe controleer je het?

22-10-2019 - 0 reacties Sinds vele jaren is op varkensbedrijven de ijzerinjectie bij biggen één van de routinematig toegepaste kraamstalbehandelingen. Aan deze handeling wordt zelden getwijfeld. Echter, over de jaren heen maakte onze varkenshouderij een grote ontwikkeling door.


Betere groei en gezondheid én minder bijters

17-10-2019 - 0 reacties Gespeende biggen zijn dagelijks zo'n twee uur aan het eten. Dat doen ze vooral in piekperiodes tijdens de ochtend en avond. Kunnen ze dan niet genoeg voer opnemen, dan lijden de resultaten en de gezondheid daaronder. Ook zorgt het voor onrust en meer bijtgedrag.


Voeropname belangrijk voor gezondheid biggen

17-10-2019 - 0 reacties Gespeende biggen zijn dagelijks zo'n twee uur aan het eten. Dat doen ze vooral in piekperiodes tijdens de ochtend en avond. Kunnen ze dan niet genoeg voer opnemen, dan lijden de resultaten en de gezondheid daaronder. Ook zorgt het voor onrust en meer bijtgedrag.


Snelle groei toomgrootte vraagt management

15-10-2019 - 0 reacties De groei van de toomgrootte is sneller gegaan dan de stijging van de melkproductie bij de zeugen. Een snel geboorteproces is gewenst om doodgeboren biggen te voorkomen


Vraag naar biggen zeker niet minder

14-10-2019 - 0 reacties De biggenmarkt lijkt dit jaar aan de traditionele najaarsdip te ontsnappen, al is de term 'ontsnappen' daarbij redelijk zwaar aangezet. De afzet van biggen binnen de vaste koppelingen verloopt namelijk prima, terwijl de exportvraag lijkt te verbeteren.


Tegen PRRS enten in eerste levensweek

14-10-2019 - 0 reacties Zeugenhouders kunnen biggen beter al in de eerste levensweek tegen PRRS enten.


Hokverrijking heeft effect na spenen

04-10-2019 - 0 reacties Biggen die al vroeg voer opnemen, zijn beter voorbereid op de periode na het spenen. 'Het vergemakkelijkt het speenproces', geeft Bas Kemp van Wageningen University & Research aan. Het effect van hokverrijking bij zuigende biggen wordt zichtbaar na spenen.


ForFarmers: ‘NutriPower+ verbetert vertering biggenvoer’

03-10-2019 - 0 reacties ForFarmers introduceert NutriPower+, een technologie waarmee opname en vertering bij biggen wordt bepaald en biggenvoeders worden geoptimaliseerd.


Nieuwe techniek voor betere voorspelbaarheid opname en vertering biggen

03-10-2019 - 0 reacties ForFarmers heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee zeer nauwkeurig wordt bepaald hoe de opname en vertering van voedingsstoffen bij biggen verloopt.


Handelaren zijn positief op de afzet biggen

30-09-2019 - 0 reacties Voor deze tijd van het jaar is sprake van een goede vraag naar biggen. Wat doet dit met de DCA BestPigletPrice?


Waterverbruik indicator voor gezondheid varkens

23-09-2019 - 0 reacties Uit het waterverbruik van kraamzeugen, biggen en vleesvarkens is al dagen voor een dier ziek wordt, dat signaal op te pikken. Tot die conclusie komt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Samen Monique van der Gaag analyseerde zij de data die tot dit inzicht leidden.