Varkenshouderij

Volg al het nieuws over Varkenshouderij, een van de 14421 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Varkenshouderij nieuwsbrief.

Varkenshouderij nieuws

Varkenshouderij massaal gereageerd op internetconsultatie luchtwassers

20-07-2018 - 0 reacties

Op de internetconsultatie over de aanpassing van de geurreductienormen van luchtwassers zijn volgens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in totaal om 450 unieke reacties ontvangen.


LTO: 'Stopregeling varkensboer niet voor Oost-Nederland'

20-07-2018 - 0 reacties

DOETINCHEM - De uitkoopregeling - van 120 miljoen euro - voor varkensboeren die minister Carola Schouten van Landbouw heeft gelanceerd, gaat grotendeels aan Oost-Nederland voorbij. Dat vrezen bestuursleden van de landbouworganisatie LTO in Salland en de Achterhoek.

,,Brabant heeft sinds kort hogere ammoniakeisen, de rechten zijn daar het duurst. Als de kosten te hoog zijn en er is een vluchtweg, dan wordt daar gebruik van gemaakt. In Brabant zitten de meeste echt grote boerderijen. Dan is het voorspelbaar dat het gros van het geld daarnaar toe gaat'', stelt bestuurder André Wikkerink van LTO Oost Achterhoek. ,,Het is nog niet duidelijk hoe de regeling er precies uit gaat zien, dus nog moeilijk te zeggen maar we zien er waarschijnlijk niet veel terug.''


'Ruimte warme sanering varkenshouderij benutten voor andere sectoren'

20-07-2018 - 0 reacties

„Met een gepast transitiemodel en een warme sanering van de varkenshouderij kunnen we mogelijke ruimte in andere sectoren benutten voor de knelgevallen.” Dat stelt Annie Schreijer-Pierik tijdens een bijeenkomst in Leende van Innovatief uit de Knel.


Alleen lekkere varkens worden massaal gelukkiger

19-07-2018 - 0 reacties

Vleeseters willen hun geweten sussen met sterren. Die krijgen ze dus. Twee-sterren varkens uit Nederland waren er nog niet. Nu wel. Ze heten Hamletz, komen uit een nieuw soort stal en ze komen niet uit Brabant, waar al veel te veel varkens zijn. Groningen heeft de primeur. Het vlees van de dieren komt landelijk in de winkels van PLUS, Deen, Boon, Poiesz en Hoogvliet. Daar gaat het ongelukkiger varkens verdringen als jij het lekkerder vindt.


Biologische boer: 'Varkens de ruimte geven, kost gewoon meer' | NOS

19-07-2018 - 0 reacties

De productie van varkensvlees groeit. Volgens biologische boer Jeroen Neimeijer valt er nog meer terrein te winnen in de biologische landbouw, maar moet de consument daar wel een bijdrage aan leveren.


CBS-cijfers: aandeel biologische varkenshouderij nog steeds marginaal

19-07-2018 - 0 reacties

Het totaal aantal biologisch gehouden varkens was in 2017 vergeleken met een jaar eerder met bijna een kwart gegroeid tot ruim 91 duizend. Dat meldt het CBS. Het aandeel biologisch in de varkenshouderij is daarmee nog steeds klein.


Hitteprotocol voor varkenshouderij op 16 en 17 juli in werking

16-07-2018 - 0 reacties

Op maandag 16 en dinsdag 17 juli worden temperaturen van 27 graden of meer voorspeld door het KNMI. Dat betekent dat het hitteprotocol op deze dagen in werking is. Bij het plannen en uitvoeren van veetransporten wordt dan rekening gehouden met warme omstandigheden. Vervoerders dienen te werken volgens het 'Protocol Veetransport onder extreme temperaturen'.


Overheid jaagt op varkensrechten - Boerderij.nl

14-07-2018 - 0 reacties

Kaders voor warme sanering van de varkenshouderij zijn bepaald. POV vreest ordinaire krimp sector.


POV maakt voorbehoud bij CO2-taakstelling varkenshouderij

14-07-2018 - 0 reacties

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) legt zich nog niet vast op de taakstelling voor CO2-reductie die de klimaattafel Landbouw en landgebruik voor de varkenssector heeft genoteerd. Dat meldt de POV in een nieuwsbrief aan haar leden.


Stallenbouw in de varkenshouderij leeft op

14-07-2018 - 0 reacties

Dankzij de toegenomen verdiensten in de varkenshouderij leeft de bouwlust op. Verleende vergunningen die in de bureaulade waren beland, worden nu gebruikt om de bouwplannen daadwerkelijk te realiseren.


Raad van State beslist in Mariënheems hoofpijndossier

13-07-2018 - 0 reacties

De gemeente Raalte (Ov) heeft juist gehandeld bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Het gaat om een casus over een uitbreiding van een varkenshouderij in Mariënheem van 1.400 naar 4.400 varkens.


Varkensrechten bewegen minimaal

12-07-2018 - 0 reacties

Op de meeste plaatsen neemt de omvang van de varkenshouderij af, maar dit gaat niet op voor Overijssel. Daarbij gaat het echter wel om een kleine groei, wat aangeeft dat de varkensrechten minimaal bewegen. Toch zijn er sinds 2010 zo'n 300.000 varkenseenheden minder gekomen.


De Heus slaat vleugels verder uit naar Servische pluimveehouderij

11-07-2018 - 0 reacties

De Heus neemt mengvoerfabriek in Komponenta in Servië over en zet daarmee nog een fermere stap in de Servische pluimveehouderij en varkenshouderij. Met de eerdere verwerving van de nieuwe fabriek in Cuprija heeft De Heus nu twee productielocaties in dit land. De vraag naar rundvee-, pluimvee- en varkensvoeders neemt in Servië snel toe. Met de aankoop van de fabriek kan straks ruimschoots aan deze snelle groei worden voldaan.


APK voor varkensstallen nog niet van de baan

10-07-2018 - 0 reacties

Minister Schouten roerde recentelijk in een Kamerbrief wederom de APK voor (varkens)stallen aan. Evenals de hoofdlijnen sanering en verduurzaming in de varkenshouderij lijkt ook dit een stip op de horizon te worden voor de varkenshouderij.


Kabinet trekt 200 euro uit sanering en verduurzaming varkenshouderij

09-07-2018 - 0 reacties

Het kabinet zet een flinke stap in het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden. Varkenshouders die willen stoppen worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hierdoor wordt de geuroverlast verminderd en neemt het aantal varkens af. Het kabinet trekt hier 200 miljoen euro voor uit. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.


Minder varkens in Oost-Brabant, meer ruimte voor innovatie

09-07-2018 - 0 reacties

EINDHOVEN - Het akkoord over de warme sanering van de varkenshouderij is nu vooral nog een globale verdeling van de 200 miljoen euro. De precieze impact op Oost-Brabant wordt volgend jaar duidelijk.


Varkenshouderij belangrijke sleutel in kringlooplandbouw

09-07-2018 - 0 reacties

In een technische briefing Kringlooplandbouw, een notitie opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer Commissie LNV stelt Wageningen UR stelt dat juist de veehouderij een belangrijk rol kan spelen in de Kringlooplandbouw.


Schoutens plan voor de varkenshouderij: nieuwe techniek, saneringen en mondiaal voortrekker blijven

08-07-2018 - 0 reacties

Na jaren van praten is er eindelijk een plan voor de Nederlandse varkenshouderij. De hoofdlijnen: nog meer innovatie van stallen, geur- en andere emissieoverlast terugdringen, warme sanering (daar is €120 miljoen voor beschikbaar) en de wereldwijd leidende rol van de Nederlandse varkenshouderij vasthouden.
Opvallend in het plan: er staat geen woord in over markten waarop het Nederlandse varken zich kan onderscheiden. Het leest als een ouderwets aanbod-gedreven plan dat door 'innovaties' zijn markt moet vinden. Marktgedrevenheid werkt precies omgekeerd. Dat definieert waarden en ambities waar afnemers graag voor betalen en probeert die waar te maken.

Of het plan de juiste ingrediënten voor een goed plan bevat? Op Foodlog is het de afgelopen 10 jaar zo vaak en intensief over de varkenshouderij gegaan dat het leerzaam is om het plan samen te beoordelen op zijn realiteitszin.

" width="150">


Coalitie ViVa welwillend over plan Schouten

07-07-2018 - 0 reacties

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) staat welwillend tegenover het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij. Zaterdag 7 juli bood landbouwminister Carola Schouten het akkoord aan de Tweede Kamer aan.


Sector positief over akkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’

07-07-2018 - 0 reacties

De ketenpartijen van de brede Coalitie Vitalisering Varkenshouderij staan positief tegenover het hoofdlijnenakkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij’ dat vandaag door Minister Schouten van LNV is aangeboden aan de Tweede Kamer.