Varkenshouderij

Varkenshouderij nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Varkenshouderij nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Varkenshouderij nieuws

Weinig animo voor failliete Russische varkensbedrijven

26-06-2019 - 0 reacties De winstgevendheid van de Russische varkenshouderij is de afgelopen jaren flink gedaald. Dit heeft tot faillissementen en terughoudendheid bij de investeerders gezorgd. Verschillende projecten zijn hierdoor in de ijskast gezet, zo ook het complex van de Russische onderneming Ariant.


Varkenshouders bezorgd over leefbaarheid platteland

26-06-2019 - 0 reacties Nederland moet zorgen dat het platteland leefbaar blijft. Dat zegt POV-voorzitter Linda Janssen in reactie op de 60 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar wil stellen voor de warme sanering van de varkenshouderij.


POV uit zorgen over leefbaarheid platteland

26-06-2019 - 0 reacties Nederland moet zorgen dat het platteland leefbaar blijft. Dat zegt POV-voorzitter Linda Janssen in reactie op de extra 60 miljoen euro die het kabinet beschikbaar wil stellen voor de warme sanering van de varkenshouderij.


’60 miljoen extra voor stoppersregeling varkenshouderij’

25-06-2019 - 0 reacties Het kabinet stelt 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de stoppersregeling in de varkenshouderij. Via deze weg wil het kabinet het aantal varkens in Nederland met 1,5 miljoen reduceren. Dit staat volgens het AD in de klimaatplannen van de regering.


Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

24-06-2019 - 0 reacties Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of, en zo ja hoe, mest be-/verwerking en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kg en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.


POV-voorzitter werpt blik op toekomst

24-06-2019 - 0 reacties Met vijf ambities bouwt de varkenshouderij aan een toekomst in Nederland. Gezonde leefomgeving, onderdeel van de circulaire economie, samenwerking in de keten, bijdrage aan klimaat en energietransitie en diervriendelijke houderij. De waan van de dag brengt een nieuw vraagstuk aan het licht: vertrouwen.


Video: Droogvoer en stro helpen volgens Duitse varkenshouderij tegen staartbijten

21-06-2019 - 0 reacties De Duitse varkenshouder Martin Stodal zegt dat vooral droogvoer en stro helpen om staartbijten te voorkomen en dat het Duroc varken ook een grote rol speelt.


Inkomen varkenshouders niet minder door reductie antibioticagebruik

19-06-2019 - 0 reacties De antibioticareductie in de Nederlandse varkenshouderij heeft geen aantoonbaar negatief effect op de gemiddelde productie en de economische resultaten van varkensbedrijven.


Minister geeft fout toe: varkenshouders krijgen geld terug

19-06-2019 - 0 reacties Het protest van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tegen de dubbele heffing van het Diergezondheidsfonds voor varkenshouders heeft geholpen. Minister Carola Schouten heeft de oneerlijke maatregel rechtgetrokken, meldt de POV.


Varkenshouderij komt op voor mensen met klein inkomen: 'Ook zij moeten vlees kunnen blijven betalen'

17-06-2019 - 0 reacties Varkenshouders vinden het ‘heel mooi’ dar minister Carola Schouten wil dat consumenten meer voor voedsel gaan betalen, maar stellen dat ook de mensen met een krappere beurs toegang moeten blijven houden tot veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel.


POV gaat varkenshouders betalen als zij schoolklassen ontvangen

17-06-2019 - 0 reacties Varkenshouders die schoolklassen ontvangen op hun bedrijf, kunnen daarvoor vanaf 1 september 2019 een factuur van 120 euro indienen bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).


Ook Duitse varkenshouders gebruiken minder antibiotica

14-06-2019 - 0 reacties Evenals in de Nederlandse varkenshouderij en pluimveehouderij is het gebruik van antibiotica ook flink gedaald in de Duitse varkens- en pluimveesector.


LTO wil in nieuw mestbeleid meer eigen verantwoordelijkheid

14-06-2019 - 107 reacties

Originele beschrijving

LTO Nederland heeft samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK een eigen visie voor een nieuw mestbeleid opgesteld.


POV teleurgesteld in voortzetten van ‘ramkoers’ door nieuwe Brabantse coalitie

14-06-2019 - 0 reacties De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld dat de nieuwe coalitie van de provincie Noord-Brabant de eerder ingezette koers op het gebied van veehouderij in ‘grote lijnen doorzet’.


Brabant blijft op ramkoers met veehouderijbeleid

14-06-2019 - 0 reacties De nieuwe Brabantse coalitie wijkt niet af van de eerder ingezette ramkoers voor de veehouderij in die provincie. Dat stelt voorzitter Linda Janssen van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).


Antibioticagebruik in varkenshouderij opnieuw gedaald

11-06-2019 - 0 reacties Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is vorig jaar opnieuw gedaald. De daling was weliswaar gering, maar de dalende trend blijft doorzetten.


Max 5 Odeur pleit voor verscherping subsidieregeling sanering varkenshouderij

07-06-2019 - 0 reacties Werkgroep Max 5 Odeur vindt subsidieregeling sanering varkenshouderij een een-tweetje tussen overheid en bedrijfsleven. Degenen die overlast ervaren, zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling.


Oogsttijd varkenshouder op punt van beginnen

07-06-2019 - 0 reacties Uit de Countus Varkensindex blijkt dat het rendement in de varkenshouderij sterk is verbeterd. Waar het rendement van zeugenhouders momenteel piekt, moeten de oogstmaanden voor vleesvarkenshouders echter nog beginnen.


Stelling: Vion is hét aangewezen bedrijf om ketenregisseur te worden in de varkenshouderij

06-06-2019 - 0 reacties Vleesverwerker Vion kondigde eind mei op de jaarbijeenkomst van Topigs aan de regie te willen pakken om de Nederlandse varkenshouderij naar een goede toekomst te leiden. „Wij willen ketenregisseur zijn. Wij kennen de consument het beste."


‘Dierziektemonitoring’ op door activisten bezette varkenshouderij Boxtel beëindigd

05-06-2019 - 0 reacties