Lto

Lto is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Lto en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Lto nieuws

LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

22-09-2020 - 0 reacties Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland vraagt het kabinet om minimaal 750 miljoen euro te steken in investeringen en innovaties om de stikstofcrisis op te lossen. Dat is kosteneffectiever en past bij een sterke agrarische sector, vindt de organisatie.


LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

22-09-2020 - 12 reacties LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Dat is kosteneffectiever en past bij een wereldwijd sterke agrarische sector.

Nederland bevindt zich nog steeds in een stikstofimpasse. LTO Nederland en de POV constateren dat het Kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan.

“Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven! Dat is kosteneffectiever stikstofemmissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen, en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan,” zeggen Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving).

Kosteneffectieve inzet
Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het PBL. LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop (op dit moment ruim 1,3 miljard euro), zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. De sector heeft oplossingen, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen mogelijk moeten maken.

Verstorende effecten
Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector.

Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken. Een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld biedt geen enkel extra perspectief voor de blijvers.

Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, naast de lage kosteneffectiviteit. LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking.

Bakens verzetten
De bakens moeten op korte termijn worden verzet. Het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. De Kamer moet voorkomen dat er de komende maanden onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.


'Boeren zijn niet blind voor wat er gebeurt in de maatschappij'

12-09-2020 - 0 reacties In een alternatieve troonrede doet LTO een dringende oproep aan de politiek om de agrarische sector meer waardering en vertrouwen te geven.


LTO presenteert Land- en Tuinbouw Troonrede: ' Verlos ons alsjeblieft van papieren werkelijkheden, projecties, wensdenken en regeltjesdrift'

12-09-2020 - 0 reacties GRONINGEN - LTO Nederland, de belangenbehartiger van agrarische ondernemers, brengt in aanloop naar Prinsjedag een eigen ‘Land- en Tuinbouw Troonrede’ uit. Daarin zet ze uiteen hoe belangrijk de boeren voor Nederland zijn, en vraagt ze de politiek beter te luisteren en zegt ze af te willen van de regeldruk.


‘Geen zonnepark of woningbouw in het weiland’

10-09-2020 - 35 reacties Weilanden en akkers moeten niet worden gebruikt voor grote zonneparken of woningbouw. Dat vindt een meerderheid van de Nederlandse bevolking, meldt LTO Nederland. De boerenorganisatie heeft een representatief onderzoek laten doen naar de beleving van het platteland en rol van boeren en tuinders.


LTO Noord niet enthousiast over mestvisie minister Schouten

09-09-2020 - 0 reacties LTO Noord is niet blij met de visie die minister Carola Schouten van Landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over het meststelsel. Schouten wil het mestbeleid op de schop gooien, om het eenvoudiger te maken. Maar volgens Jan Bloemerts van LTO Noord is de visie "te algemeen. Het doet het ondernemerschap van de boeren geen goed", zegt hij.


LTO: Consument staat niet te springen om vleestaks

04-09-2020 - 0 reacties Uit onderzoek van LTO Nederland blijkt dat de Nederlandse consument niet zit te wachten op een vleestaks. Slechts een kleine minderheid is voor de vleestaks die consumenten moet stimuleren om minder vlees te eten.


LTO Noord wil eerst bodemonderzoek voordat er archeologisch onderzoek plaatsvindt op landbouwgrond in Leeuwarden

03-09-2020 - 1 reacties Agrarische belangenorganisatie LTO Noord maakt opnieuw bezwaar tegen archeologisch onderzoek op boerenpercelen in de gemeente Leeuwarden, daar waar de gemeente verwacht dat er dingen van archeologische waarde onder de grond zitten.


Europese melkprijzen krabbelen langzaam op

28-08-2020 - 1 reacties De melkprijzen in Europa zitten weer in de lift, al gaat het stijgingstempo niet snel. In juli steeg de gemiddelde berekende melkprijs met 21 cent tot €32,51 per 100 kilo, zo blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO.


LTO Noord komt in het geweer tegen geitenstop in Het Hogeland en Westerwolde

21-08-2020 - 0 reacties 'Veel te voorbarig.' Zo noemt regiobestuurder Lammert Westerhuis van boerenorganisatie LTO Noord de geitenstop die de gemeenten Westerwolde en Het Hogeland willen vastleggen in hun bestemmingsplannen.


Kamerlid Von Martels blij met schrappen veevoermaatregel:

19-08-2020 - 39 reacties Boer en CDA-Kamerlid Maurits von Martels is blij dat de veevoermaatregel van tafel is. De Dalfsenaar vindt dat de sector onvoldoende betrokken werd bij het opstellen van het besluit. Ook Ben Haarman, voorzitter bij LTO Noord, is voorzichtig tevreden.


Onderzoek beregeningsverbod: water verdampt overdag niet meer dan 's nachts

18-08-2020 - 0 reacties Een beregeningsverbod overdag voor boeren heeft nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit en het KNMI. Boeren- en tuindersorganisatie LTO Noord wil nu af van dit 'onzinnige' verbod.


"Nederlander overschat uitgaven voedsel"

13-08-2020 - 0 reacties Nederlanders overschatten hoeveel geld ze besteden aan voedsel. De gemiddelde Nederlander denkt zo’n 24% van het huishoudinkomen aan voedsel uit te geven. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1560 mensen in opdracht van LTO Nederland. Uit cijfers van CBS blijkt echter dat een doorsnee huishouden…


Boer zoekt water: deskundigen schieten te hulp om herhaling ‘nachtmerrie van 1976’ te voorkomen

12-08-2020 - 17 reacties Na de regen van de afgelopen dagen zou je het misschien niet zeggen, maar de droogte in Nederland baart steeds meer zorgen. Vooral bij boeren. Ze vrezen de nachtmerrie van 1976. Moeten ze straks weer voedsel voor hun koeien uit Ierland of Denemarken halen, omdat hier niets meer groeit? Waterschappen en boerenorganisatie LTO Noord schieten te hulp met gratis wateradvies en een deskundige aan huis.


Hittestress in de koeienstal? Bij boer Martijn gaan de dames de hele dag onder de douche

12-08-2020 - 4 reacties De zomers van 2018 en 2019 waren extreem warm en droog als voorbode van een ander klimaat. Dat heeft impact op de natuur, maar ook op de dieren in de veeteelt. Het heeft LTO Nederland en de boeren aan het denken gezet. Ook Martijn te Riet uit het Twentse Buurse.


Peiling LTO: consument wil af van kiloknallers

03-08-2020 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Kiloknaller-aanbiedingen moeten uit de supermarkten verdwijnen, vindt een meerderheid (62 procent) van de mensen die hebben deelgenomen aan een peiling van onderzoeksbureau DirectResearch in opdracht van LTO Nederland. Volgens het bureau vormen de ruim 1500 respondenten een afspiegeling van de bevolking: er is gewogen op de factoren geslacht, leeftijd en opleiding.


Vogelaar en Haanstra willen LTO uit het slop trekken

23-07-2020 - 8 reacties Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdag Zuivelfonds, en Jaap Haanstra, voormalig voorzitter van de vakgroep akkerbouw van LTO Nederland, willen samen de leiding van LTO Nederland op zich nemen. Dat meldden zij woensdag.


Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra stellen zich kandidaat voor duovoorzitterschap LTO Nederland

22-07-2020 - 0 reacties Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar stellen zich kandidaat voor het voorzitterschap van LTO Nederland. Zij willen deze functie als duo invullen.


Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra gaan voor duovoorzitterschap LTO

22-07-2020 - 0 reacties Jan Cees Vogelaar en Jaap Haanstra stellen zich samen kandidaat voor het voorzitterschap van LTO Nederland. Zij willen deze functie als duo invullen.


Nitraatuitspoeling naar grondwater: Op de goede weg, nu doorpakken

22-07-2020 - 0 reacties Vanuit een gezamenlijke aanpak werken agrariërs, drinkwaterbedrijven en overheden aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar grondwater. De aanpak is belangrijk om de kwaliteit van de bronnen van het drinkwater te beschermen en is in december 2017 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst tussen LTO Nederland, Vewin, IPO en de ministeries van LNV en IenW. Inmiddels zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar de aanpak gehanteerd wordt.