Lto

Volg al het nieuws over Lto, een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Lto nieuwsbrief.

Lto nieuws

POV: ‘Overheid en fabrikanten dienen oplossing te vinden in luchtwasserconflict’

25-06-2019 - 0 reacties De overheid en de luchtwasserfabrikanten dienen hun verantwoordelijkheid nemen bij het vinden van een oplossing voor het in de zomer 2018 ontstane conflict rondom diverse typen luchtwassers. Die oproep doen POV en LTO aan staatssecretaris Van Veldhoven.


'Drinkwateronderzoek vol onjuiste feiten'

25-06-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stuurde vrijdag 21 juni een rapport de wereld in waarin onder andere de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit werd beoordeelt. De insteek is overwegend negatief en dat betreurt LTO Nederland.


'PBL presenteert onjuiste feiten'

25-06-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stuurde vrijdag 21 juni een rapport de wereld in waarin onder andere de normoverschrijding van gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit werd beoordeelt. De insteek is overwegend negatief en dat betreurt LTO Nederland.


‘Siëstabeweiding’ houdt de koe koel

24-06-2019 - 0 reacties Veehouders nemen volgens LTO Nederland massaal maatregelen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. Daardoor zou het goed kunnen dat er op de warme dagen die worden verwacht minder koeien in de wei staan. Veel boeren laten ze in de stal staan, waar het koeler is, en laten ze ’s avonds of ’s nachts naar buiten.


Overijssel vraagt steun voor gebiedsprocessen

24-06-2019 - 0 reacties Provincie Overijssel rekent erop dat LTO de gebiedsprocessen blijft steunen. Tegelijkertijd dringt Overijssel aan op een snelle oplossing voor ondernemers die in actuele problemen zijn gekomen. 'We begrijpen de zorgen van ondernemers en de vele vragen die zij hebben', meldt een woordvoerder.


Voordeel van de melkprijs verdampt door kostprijs

21-06-2019 - 0 reacties Zuivelcoöperatie FrieslandCampina betaalt weliswaar al jaren een bovengemiddelde melkprijs uit, maar de kostprijs is ook vele malen hoger dan het Europese gemiddelde. Dat baart de vakgroep LTO Melkveehouderij zorgen.


Overijsselse gebiedsprocessen onder druk

21-06-2019 - 0 reacties De Overijsselse gebiedsprocessen staan onder grote druk met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Noord dringt aan op een snelle analyse wat de gevolgen per Natura 2000-gebied zijn.


Plantaardige sectoren herkennen zich niet in negatieve teneur PBL-rapport

21-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB (bloembollen) en NFO (fruit) herkennen zich niet in de negatieve teneur in de vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming.


Aanleg zonnepanelen in stroomversnelling

21-06-2019 - 0 reacties Het loslaten van de deadline om voor 2024 asbest in daken van agrarische bedrijfsgebouwen te verwijderen, kan de collectieve aanleg van zonnepanelen op schuren en stallen versnellen. Dat verwacht projectadviseur Erwin Haveman van LTO Noord.


Sector: tussenevaluatie gewasbescherming PBL schetst eenzijdig beeld

21-06-2019 - 0 reacties Ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector werken hard aan de verdere verduurzaming van gewasbescherming. En niet zonder resultaat, zo blijkt uit onder meer de dalende milieulast en emissies. LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO herkennen zich dan ook niet in de negatieve teneur in de vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gepresenteerde tussenevaluatie van de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming.


FrieslandCampina en A-ware in top uitbetaling 2018

20-06-2019 - 16 reacties

Originele beschrijving

Met een melkprijs van 36,07 euro per 100 kg melk voor FrieslandCampina en 35,15 euro voor A-ware behoren beide tot de best uitbetalende zuivelverwerkers van Europa in 2018. Dat blijkt uit de internationale melkprijzenvergelijking van LTO, ZuivelNL en European Dairy Farmers.


Forse daling van normoverschrijdingen

20-06-2019 - 0 reacties De ecologische waterkwaliteit in Nederland laat een enorme verbetering zien. Het percentage van de normoverschrijdende metingen is tussen 2013 en 2017 met 66% gedaald, zo blijkt uit een rapportage van LTO Nederland.


‘Boeren werken keihard aan voedselveiligheid, waterkwaliteit en geïntegreerde gewasbescherming’

20-06-2019 - 0 reacties Boeren en tuinders zetten zich op alle fronten in voor een gezonde leefomgeving. Dat stellen LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


Verduurzaming gewasbescherming op koers

20-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.
Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.
Geïntegreerde gewasbescherming
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.
Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

→ Lees de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming - land- en tuinbouw op koers’

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


LTO blaast #watkrijgtdeboer nieuw leven in na 'beloningsonderzoek'

19-06-2019 - 0 reacties Naar aanleiding van onderzoek en uitspraken over de minimale beloning die telers krijgen voor hun inspanning om een goed, duurzaam product te leveren én de reuring die er daaromtrent gisteren ontstond , herstart LTO Nederland de campagne #watkrijgtdeboer. "Aan de hand van consumenten- en boerenprijs…


LTO Noord: Fries akkoord is positief

19-06-2019 - 0 reacties Kleine windmolens worden mogelijk, er komen consulenten duurzame veehouderij en een grondbank, maar ook zonneparken op landbouwgrond en CO2-certificaten. Het is een kleine greep uit het Provinciaal Bestuursakkoord voor Friesland dat afgelopen dinsdag werd gepresenteerd.


NVP onaangenaam verrast over werkwijze LTO Nederland bestrijden mestfraude

19-06-2019 - 0 reacties De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is niet te spreken over de werkwijze van LTO Nederland om mestfraude te bestrijden. Dat zegt NVP-secretaris Aalt den Herder naar aanleiding van het persbericht van LTO Nederland.


LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten

18-06-2019 - 6 reacties LTO Nederland vindt het realisatieplan van minister Schouten een goede stap richting kringlooplandbouw. Echter mist de organisatie een echt investeringsplan.


LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten

18-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland vindt het realisatieplan van minister Schouten een goede stap richting kringlooplandbouw. Echter mist de organisatie een echt investeringsplan.


LTO mist economische onderbouwing in kringloopplan Schouten

18-06-2019 - 0 reacties LTO Nederland vindt het realisatieplan van minister Schouten een goede stap richting kringlooplandbouw. Echter mist de organisatie een echt investeringsplan.