Tuinders

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Tuinders. Tuinders is een van de 15519 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Tuinders nieuws

Nieuwe Lemken dealers in West-Nederland

20-08-2019 - 0 reacties Van der Werf Mechanisatie, ELM Bleiswijk en LMB Den Engelsman starten met het Lemken verkoop-programma. Om de Lemken service- en marktpositie in Noord- en Zuid-Holland en op Tholen verder te optimaliseren zullen Van der Werf Mechanisatie (Zwaagdijk en Middenmeer), ELM (Bleiswijk) en LMB Den Engelsman (Tholen) starten met de verkoop van het Lemken programma. Van der Werf Mechanisatie heeft sinds enige tijd een nieuwe directie en zocht uitbreiding van het bestaande assortiment. Zij kunnen nu de akkerbouwers, tuinders en de loonwerkers in hun regio een professioneel Lemken pakket…


Waar stoppen de meeste boeren in Nederland?

20-08-2019 - 0 reacties Dagelijks stoppen in Nederland gemiddeld 3 boeren en tuinders met hun bedrijf. Maar in welke gemeente en in welke regio beeïndigen de meeste agrarische ondernemers hun eigen bedrijf? De Top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, geeft hier inzicht in.


Waar stoppen de meeste boeren in Nederland?

20-08-2019 - 0 reacties Dagelijks stoppen in Nederland gemiddeld drie boeren en tuinders met hun bedrijf. Maar in welke gemeente en in welke regio beeïndigen de meeste agrarische ondernemers hun eigen bedrijf? De Top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het CBS, geeft hier inzicht in.


Boeren halen doelen gewasbescherming wél

19-08-2019 - 0 reacties Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft iedereen misleid met een rapport over gewasbescherming. Dat stelt de Stichting Agri Facts (STAF). In haar publicatie doet het PBL in de samenvatting voorkomen dat de boeren en tuinders niet hebben voldaan aan de gewasbeschermingsdoelen niet hebben gehaald. STAF concludeert na het lezen van het complete rapport de boeren de doelen wél hebben gehaald.


Wageningen Universiteit ondersteunt trainingsprogramma voor boeren en tuinders in Saoedi-Arabië

02-08-2019 - 0 reacties Samen met King Faisal University ontwikkelt de business uit Glastuinbouw van Wageningen University & Research een trainingsprogramma voor boeren en telers in Saoedi-Arabië. Demonstratievelden spelen hierbij een centrale rol. Op zulke velden wordt onder meer getoond hoe geïntegreerde gewasbescherming werkt. Boeren en telers zien hoe een evenwichtig gebruik van chemische middelen, natuurlijke vijanden en vallen helpen om ongedierte en ziekten te bestrijden. Speciale aandacht zal ook worden besteed aan irrigatie en bemesting. Op deze manier zien boeren en telers hoe ze hun kwaliteit en opbrengst per eenheid irrigatiewater kunnen verbeteren.


Noordelijke tuinders massaal aan de bedrijfswaterscans

02-08-2019 - 0 reacties Glastuinders in het noordoosten van Nederland nemen massaal deel aan de bedrijfswaterscans in het kader van het project Duursaam Glashelder. Andere onderdelen van het project slaan minder aan. Duursaam Glashelder is een samenwerking van tuinders en waterschappen om emissies naar het oppervlaktewater te verminderen.


Tijdelijke vrijstelling Benevia tegen trips in prei

30-07-2019 - 0 reacties Akkerbouwers en tuinders mogen tot eind oktober het middel Benevia gebruiken in de bestrijding van tabakstrips in de onbedekte teelt van prei. LNV minister Schouten heeft hiertoe een tijdelijke vrijstelling verleend voor 120 dagen.


JAMA Aardbei BV met de Hardi HeroW H430

05-07-2019 - 0 reacties De H430 is het logische vervolg op de succesvolle H323. Met name voor tuinders en akkerbouwers die hogere eisen stellen aan capaciteit, rijgedrag, comfort en bandenconfiguratie. Bovendien voldoet de HeroW H430 aan de laatste uitlaatgassen emissienormen. Met een tankinhoud van 3.000 liter heeft deze machine een hogere spuitcapaciteit, maar het blijft een compacte zelfrijder, zeker met de allernieuwste cabine voor nog meer zicht. De zelfrijder is in twee as-uitvoeringen van 1.500 en 1.800 mm die standaard hydraulisch zijn te verbreden tot 1.800 of 2.250 mm. De H4 serie kan een maximale rijsnelheid…


Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap

28-06-2019 - 0 reacties Het nieuwe klimaatakkoord zal leiden tot verdergaande ingrepen in het landschap. Er zullen nog meer zonnepanelen en windmolens moeten komen, en geothermie, restwarmte en biomassa. Om te bepalen hoe en waar dit gaat gebeuren, is Nederland verdeeld in 30 energieregio's.
Zo'n regionaal samenwerkingsverband wordt een RES (een Regionale Energie Strategie) genoemd. Provincies, gemeenten en waterschappen werken erin samen met netbeheerders, energiebedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. De bedoeling is dat door deze nieuwe regionale organisaties meer draagvlak ontstaat voor alle maatregelen en dat de plannen goed op elkaar afgestemd raken.

Sommige regio's zijn hier al volop mee bezig, andere moeten nog uit de startblokken komen. De RES-regio's moeten over een jaar een voorlopig plan presenteren, waarna wordt gekeken of alle maatregelen bij elkaar opgeteld voldoende opleveren: 35 TWh (Terawattuur). Daarna krijgen de regio's de tijd om de plannen verder uit te werken.

Voorloper
Eén van de gebieden die al behoorlijk ver zijn, is de regio Den Haag-Rotterdam. Hoewel dichtbevolkt, blijkt er toch meer mogelijk dan werd verwacht, vertelt wethouder Stephan Brandligt van Delft.
"We hebben als gemeente gemerkt dat er heel veel gebeurt op energiegebied. Bewoners gaan ook steeds meer doen. En alles wat je als gemeente doet, heeft ook meteen effect op je buren. Daarnaast wil je weten welke bronnen er zijn voor warmte en of je daar ook daadwerkelijk gebruik van kunt maken. Om dat allemaal af te stemmen, is zo'n regionale strategie nodig", zegt Brandligt.

Zijn gebied heeft een overschot aan warmte, maar een tekort aan elektriciteit. "Deze regio is heel gunstig voor warmte, het zit veel in de grond en kan gebruikt worden voor geothermie. Ook hebben we in de Rotterdamse haven veel restwarmte over. Maar tegelijk is het een regio met veel inwoners die veel elektriciteit gebruiken. Daar hebben we dus een tekort aan." De regio wil dit oplossen door de beschikbare warmte zoveel mogelijk te benutten en te bedenken op welke extra plekken duurzame elektriciteit kan worden opgewekt.

Eerst zon, dan wind
Bij dit laatste is er al een volgorde afgesproken: eerst zon, dan wind. Brandligt: "We hebben ontwerpprincipes afgesproken. Dat we zonnepanelen eerst op daken gaan leggen, dan op grote parkeerterreinen en dan bijvoorbeeld langs industrieterreinen. En niet in natuurgebieden."
Burgers die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, worden in staat gesteld om daken van bijvoorbeeld overheidsgebouwen te gebruiken. Als het gaat om extra windmolens, is het de bedoeling dat die langs andere infrastructuur worden geplaatst, zoals snelwegen. "We bedenken: waar doe je iets wel, waar doe je iets niet."
Bij het maken van de plannen is er soms sprake van conflicterende belangen, erkent Brandligt. "Wij zijn al anderhalf geleden met dit proces begonnen. En dat is verrassend goed gegaan. Omdat ieders belang op tafel ligt en er ook naar ieders belang geluisterd is, en er een goeie afweging is gemaakt tussen de belangen die spelen."
Het is de bedoeling dat er niet alleen op regionaal niveau wordt samengewerkt, de verschillende regio's moeten ook onderling hun activiteiten op elkaar afstemmen. Mogelijk kunnen ze dan ook stroom of warmte uitwisselen.

Warmte uit de aarde
Naast restwarmte van de industrie zet Zuid-Holland dus ook in op geothermie. Zo komt er in Naaldwijk warm water uit een reservoir op drie kilometer diepte. Dat water is 90 graden. "Die temperatuur brengen we naar tuinders en die gebruiken dat in hun kassen, totdat het is afgekoeld naar 30 graden en dan brengen we het weer terug in de ondergrond", vertelt Han van Gorp van Trias Westland.
In de toekomst zal geothermie op steeds meer plekken beschikbaar komen voor burgers, denkt Van Gorp. "Ik denk dat het een mooie aanvulling is op het palet van duurzame energie dat we al hebben, met vooral zonne- en windenergie."

"Warm water zit overal in de diepe ondergrond. Wat je nodig hebt, is een wat groter reservoir met water. Dat zit niet overal, maar er zijn studies gaande om te bepalen waar die reservoirs zitten. Als we daar een beter beeld van hebben, kunnen we veel meer met geothermie doen." Wel kleven er risico's aan, zegt Van Gorp. "Veel mensen zijn bang voor aardbevingen. Dat risico is vrij klein, maar niet helemaal uit te sluiten."


Vangnet Overijsselse boer schiet tekort

27-06-2019 - 0 reacties De kloof tussen boeren en tuinders en psychische en sociaalmaatschappelijke hulpverlening in Overijssel is nog aanzienlijk, stelt een drietal onderzoekers vast. Via erfcoaches en erfbetreders kan daar verbetering in worden gebracht, mits ook de zorgsector daar op is toegerust.


Vangnet Overijsselse boer schiet nog tekort

27-06-2019 - 0 reacties De kloof tussen boeren en tuinders en psychische en sociaalmaatschappelijke hulpverlening in Overijssel is nog aanzienlijk, stelt een drietal onderzoekers vast. Via erfcoaches en erfbetreders kan daar verbetering in worden gebracht, mits ook de zorgsector daar op is toegerust.


Vangnet om Overijsselse boer schiet nog tekort

27-06-2019 - 0 reacties De kloof tussen boeren en tuinders en psychische en sociaalmaatschappelijke hulpverlening in Overijssel is nog aanzienlijk, stelt een drietal onderzoekers vast. Via erfcoaches en erfbetreders kan daar verbetering in worden gebracht, mits ook de zorgsector daar op is toegerust.


De Peel loopt voorop in kringlooplandbouw

27-06-2019 - 0 reacties Boeren en tuinders hebben enerzijds te maken met veel regels en anderzijds met veel maatschappelijke onrust over de manier van produceren. Diverse partijen verenigd in AgroProeftuin De Peel willen daar verandering in brengen, op een vernieuwende, stimulerende manier.


Inspanningen boeren en tuinders leiden tot lagere milieulast

21-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die deze week door de branche werd gepubliceerd.


Verduurzaming gewasbescherming op koers

20-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘ Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers ’, die vandaag door de…


‘Boeren werken keihard aan voedselveiligheid, waterkwaliteit en geïntegreerde gewasbescherming’

20-06-2019 - 0 reacties Boeren en tuinders zetten zich op alle fronten in voor een gezonde leefomgeving. Dat stellen LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


Verduurzaming gewasbescherming op koers

20-06-2019 - 0 reacties Minder chemische middelen, minder normoverschrijdingen in het oppervlaktewater en een stevige inzet op biodiversiteit. De inspanningen van Nederlandse boeren en tuinders leiden tot resultaat. Dat blijkt uit de publicatie ‘Duurzame Gewasbescherming – land- en tuinbouw op koers’, die vandaag door de branche werd gepubliceerd.
De Nederlandse land- en tuinbouw staat wereldwijd bekend vanwege zijn kwaliteit en duurzaamheid. Om ook na 2030 koploper te zijn met groene, gezonde en gewaarde producten heeft de sector zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Tegelijkertijd zijn er de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt in het verlagen van de milieulast. De publicatie geeft inzicht in de inspanningen van de verschillende plantaardige sectoren: akkerbouw, glastuinbouw, bloembollen, bomen & vaste planten, fruit, vollegrondsgroenten en paddenstoelen.
Verbetering waterkwaliteit
Het kabinet Rutte II heeft in de Tweede nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ de gezamenlijke ambities, doelen en maatregelen voor duurzame gewasbescherming voor de periode 2013-2023 vastgelegd. Een van de tussendoelen was een halvering van het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in 2018. Dankzij de inspanningen van de sector werd in 2017 al een vermindering van 66% gerealiseerd.
Geïntegreerde gewasbescherming
Geïntegreerde gewasbescherming (IPM), waarmee de toepassing van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggebracht, is de norm in de land- en tuinbouw van vandaag. Met IPM worden 8 basisprincipes voor duurzame gewasbescherming gecombineerd ingezet om ziekten en plagen te voorkomen of te beheersen. Ondernemers zetten vooral in op het gebruik van middelen met weinig milieueffecten (58%), het voorkomen van resistentie (69%) en monitoring (71%). De volgende stap is weerbaar telen, waarmee nog meer nadruk ligt op het stimuleren van gezonde gewassen waar zo min mogelijk bijsturing met middelen voor nodig is.
Sector gemotiveerd
Andere belangrijke thema’s in de publicatie zijn biodiversiteit, veiligheid, naleving en knelpunten in wet- en regelgeving. Ook wordt per sector ingezoomd op de resultaten, ambities en lopende projecten waarmee de milieubelasting verder omlaag wordt gebracht en wordt gefocust op veiligheid en kwaliteit. De positieve ontwikkelingen die de sectoren hiermee laten zien, en de resultaten die tot op heden zijn geboekt, motiveren boeren en tuinders om te blijven investeren in technieken en maatregelen die de duurzame productie en de leefomgeving ten goede komen.

→ Lees de publicatie ‘Duurzame gewasbescherming - land- en tuinbouw op koers’

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van LTO Nederland met Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

19-06-2019 - 0 reacties De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

19-06-2019 - 0 reacties De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Urugay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.


Partij voor de Dieren is bondgenoot van boeren bij Mercosur-deal

19-06-2019 - 0 reacties De op handen zijnde Mercosur-deal tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Urugay baart niet alleen de Nederlandse boeren en tuinders grote zorgen, ook verschillende politieke partijen luiden nu de alarmbel.