Lnv

Al het Lnv nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Lnv nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Lnv nieuws

Onderzoek onder boeren en tuinders over prijsvorming voedselketen

11-02-2020 - 0 reacties Veel boeren en tuinders vinden dat ze te weinig invloed hebben op de prijs die ze kunnen vragen voor hun producten. Ook geven boeren en tuinders aan dat de eisen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid worden verhoogd, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. Minister Schouten van LNV wil om deze reden de positie van boeren en tuinders in de voedselketen versterken. Ongeveer 15.000 boeren en tuinders krijgen daarvoor deze week een email met het verzoek om aan dit onderzoek mee te doen.


Vragen en antwoorden over stikstofmaatregelen op een rij

10-02-2020 - 0 reacties Het ministerie van LNV heeft de meest gestelde vragen over de stikstofmaatregelen op een rij gezet. Hieronder de vragen en antwoorden op een rij.


Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij

06-02-2020 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat het rapport 'Betaalbaar beter boeren', dat Ecorys in opdracht van Greenpeace heeft opgesteld, geen duurzaam perspectief voor de veehouderijsector biedt. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister een reactie op het rapport geeft.


Oproep voor meer aandacht voor risico's mestputten

03-02-2020 - 0 reacties Naar aanleiding van de stalexplosie bij een boerderij in Enter op 29 januari, roept de Omgevingsdienst Twente op om verantwoordelijk en voorzichtig om te gaan met mest in stallen. In volle mestputten kunnen ontvlambare gassen ontstaan, die bij bepaalde omstandigheden een risico vormen voor mens en dier. Vooral de komende periode is het voor agrariërs van belang extra alert te zijn, aangezien er vanaf 15 februari weer mest overgepompt en uitgereden mag worden. De oproep is ook gericht aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), om bij het bepalen van de veiligheidsregels voor milieuvriendelijke stalvloeren de recente ervaringen die zijn opgedaan bij deze ongelukken serieus te nemen en te betrekken in het beleid.


Dierenorganisaties willen verbod op vergassen hanenkuikens

31-01-2020 - 0 reacties Vier dierenorganisaties vragen premier Mark Rutte en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brandbrief om, in navolging van Frankrijk en Zwitserland, het vergassen van hanenkuikens te verbieden.


Zestig procent van varkensboeren die willen saneren is Brabants

30-01-2020 - 0 reacties Ongeveer zestig procent van alle varkensboeren die zich hebben ingeschreven voor de saneringssubsidie voor varkenshouderijen komt uit Brabant. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan het provinciebestuur.


NVWA past wijze van bestrijding van salmonella in bepaalde pluimveebedrijven aan

28-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de wijze van bestrijding van salmonella in bepaalde pluimveebedrijven aangepast. De wijziging is doorgevoerd onder druk van de Europese Commissie. Die dreigde de Europese co-financiering aan het Nederlandse salmonellaprogramma te stoppen, aldus minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.


Boeren en tuinders gezocht voor denktank 'LNV Community'

27-01-2020 - 0 reacties Voor het tweede jaar op rij zoekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) agrariërs die in de LNV Community willen meedenken over het landbouwbeleid. De community is alleen bedoeld voor ondernemers. Geïnteresseerde agrariërs kunnen zich tot en met 9 februari aanmelden


‘Ministerie kan effecten stikstofmaatregelen niet onderbouwen’

27-01-2020 - 8 reacties Het ministerie van LNV heeft de effecten van het verplaatsen van melkveehouderijbedrijven rondom Natura 2000-gebieden op de stikstofdepositie op natuur niet in beeld. Dit stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).


NMV: 'Stikstofmaatregelen zijn totaal niet onderbouwd'

24-01-2020 - 0 reacties Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft momenteel niet in beeld wat de effecten zijn van het verplaatsen van melkveehouderijen rondom Natura-2000 gebieden. Er is niet gemonitord of dit leidt tot herstel van de natuur. De effecten van stikstofemissie en depositie op natuur van bedrijven die stoppen of verplaatst worden rondom natuurgebieden is onbekend. Ook is niet in beeld welke stikstofruimte die onder het Programma Aanpak Stikstof is uitgegeven daadwerkelijk benut is. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt het onbegrijpelijk dat het ministerie beleidsmaatregelen niet met cijfers kan onderbouwen.


Gestopte varkenshouders alleen enthousiast over Hof van Twente

18-12-2019 - 0 reacties GOOR - Andere gemeenten kunnen een voorbeeld nemen aan Hof van Twente waar het gaat om de begeleiding van gestopte varkenshouders. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).


Dierpremie van 150 euro voor zeldzame melkkoeien

12-12-2019 - 0 reacties Veehouders met melkgevende koeien, die zijn aangemerkt als zeldzaam huisdier beuren over 2019 en 2020 een dierpremie. Deze premie van 150 euro per aanwezige koe per jaar wordt bekostigd door het ministerie van LNV.


Natuurmonumenten: 'Nieuwe stikstofregels garanderen geen daling van de uitstoot'

05-12-2019 - 8 reacties Het nieuwe voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies garandeert geen daling van de stikstofuitstoot. Het kan er in de praktijk toe leiden dat de stikstofuitstoot helemaal niet daalt, of zelfs stijgt, aldus Natuurmonumenten in een reactie.


Landbouw Collectief dringt aan op daadkracht bij minister Schouten

04-12-2019 - 0 reacties Het Landbouw Collectief wordt ongeduldig. Dit omdat er na 3 bijeenkomsten op ambtelijk en ministerieel niveau en een vierde overleg gehad met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geen concrete oplossing is om per direct de stikstofimpasse te doorbreken waardoor de bouw weer kan gaan bouwen.


Vanaf 2020 eerder schadeuitkering bij oogstschade door slecht weer

27-11-2019 - 0 reacties Boeren hebben vaker te maken met de gevolgen van veranderende weersomstandigheden in de teelt van gewassen. Om zich hier beter tegen te kunnen beschermen publiceert minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een wijziging van de subsidieregeling voor de Brede weersverzekering in de Staatscourant. Vanaf 1 januari 2020 kunnen boeren met een Brede weersverzekering eerder een schadeuitkering ontvangen bij oogstschade door slecht weer. Ook wordt de verzekering goedkoper.


"Wij zijn niet dé oorzaak van de stikstofproblematiek maar kunnen wel onderdeel van de oplossing zijn"

27-11-2019 - 0 reacties Afgelopen maandag heeft LTO Nederland samen met de andere 12 boerenorganisaties verenigd in het Landbouwcollectief een eerste gesprek gehad met minister Schouten van LNV en een afvaardiging van het IPO.
Onderwerp van gesprek was het vorige week aangeboden stikstofplan “Uit de gecreëerde stikstofimpasse”.…


Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag

26-11-2019 - 0 reacties Met drie proefopstellingen op drie locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV. Ondanks de kinderziektes zijn de eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit de mestzak hoopgevend.


Schouten verlengt regelingen Borgstelling MKB-landbouwkredieten en salmonellavaccinatie pluimvee

22-11-2019 - 0 reacties De vervaldata van de subsidiemodules Borgstelling MKB-landbouwkredieten en Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella worden met 5 jaar verlengd, tot respectievelijk 31 december 2024 en 10 oktober 2025. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.


Veehouderijsector zat in derde kwartaal 2019 op schema met fosfaat- en stikstofexcretie

21-11-2019 - 0 reacties Alle veehouderijsectoren zitten onder de stikstof- en fosfaatplafonds. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage fosfaat- en stikstofproductie 2019 van het CBS, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schouten waarschuwt dat het het nog om voorlopige cijfers gaat, maar voorlopig is er geen sprake van een dreigende overschrijding van het nationale productieplafond.


LTO: jammer dat ministerie sectorplan niet afwacht

13-11-2019 - 1 reacties LTO Nederland is teleurgesteld dat het ministerie van LNV vandaag al stikstofmaatregelen heeft afgekondigd, terwijl het landbouwcollectief binnenkort met een sectorbreed gedragen plan komt.