Lnv

Lnv is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Lnv en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Lnv nieuws

Warme sanering varkenshouderij gaat langer duren; regeling pas dit najaar open

18-07-2019 - 0 reacties De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt later opengesteld dan voorzien. Het wordt niet 15 augustus, maar pas ergens dit najaar. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten.


LNV minister Schouten zet NVWA mes op de keel

17-07-2019 - 0 reacties LNV minster Schouten heeft het helemaal gehad met het (niet) functioneren van de NVWA. Aanleiding om nu fors in te grijpen bij het agentschap is het debacle rondom de ontwikkeling van het nieuwe ICT-systeem ‘Inspect’.


Johan Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

16-07-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente Raad van


Schouten wil niet naar apart vleesveestelsel

16-07-2019 - 34 reacties Er komt geen apart fosfaatrechtenstelsel voor vleesvee. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD.


Willen álle telers meebetalen aan sectorbreed onderzoek?

15-07-2019 - 0 reacties Meebetalen aan sectorbreed onderzoek. Zijn telers daartoe bereid? Dat is de vraag die gesteld wordt in een enquête in opdracht van het ministerie van LNV. Tot 31 juli kunnen ondernemers laten weten wat ze van die plannen vinden. Het verzoek om alle ondernemers mee te laten betalen aan een…


Geen hoger risico op Afrikaanse Varkenspest in Nederland

15-07-2019 - 0 reacties De risico’s op Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Nederland zijn niet toegenomen. De ontwikkelingen in België geven daartoe geen aanleiding. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in antwoord op vragen van het CDA.


Johan Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

12-07-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente Raad van


Lodders wil ruimte innovatie ammoniakemissie

10-07-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Niet afhouden maar omarmen. Dat moet het ministerie van LNV in de ogen van VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders doen met innovatieve ideeën in het kader van ammoniakemissiebeperkende maatregelen.


Minster Schouten gaat voor versnelde toelating biologische bestrijdingsmiddelen

06-07-2019 - 0 reacties LNV minister Schouten gaat zich (ook binnen de EU) inzetten voor een versnelde toelating van biologische / laagrisico- gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan door gebruik te maken van de informatie van landen waar deze middelen al zijn goedgekeurd.


Per 2020 geen assurantiebelasting weersverzekering

04-07-2019 - 0 reacties De droogte zal vermoedelijk forse gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw, verwacht LNV.


Minister Schouten snapt weerstand, maar kan Straathof niet ‘stoppen’

03-07-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten van LNV snapt de maatschappelijke weerstand tegen de plannen van varkenshouder Adriaan Straathof om in Mariënheem (OV) een varkensbedrijf te beginnen, maar kan niets doen tegen zijn komst in die plaats.


Geen effect rapport Agrifact op verbod neonics

02-07-2019 - 0 reacties Minister Carola Schouten (LNV) ziet in het rapport van Stichting Agrifacts over de bijensterfte geen aanleiding om het huidige verbod op het gebruik van neonicotinoïden in open teelten te herzien.


530.000 euro subsidie voor Limburgs project ‘Slim Bemesten’

29-06-2019 - 0 reacties LNV heeft het Limburgs project ‘Slim Bemesten’ een subsidie van ruim 530.000 euro toegezegd. Doel is het ontwikkelen van een eenvoudig, betrouwbaar én door de overheid erkend systeem waarmee akkerbouwers en melkveehouders voldoen aan de nitraatrichtlijn.


Dit seizoen geen handhaving op beweiden en bemesten

28-06-2019 - 0 reacties Tijdens het huidige beweidings- en bemestingsseizoen zal er niet actief gehandhaafd worden op beweiden en bemesten bij boeren in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Dat schrijft minister Carola Schouten (LNV) in een Kamerbrief over de stand van Zaken rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS).


Kabinet neemt eerste stap richting realiseren landbouwambities

28-06-2019 - 0 reacties Het kabinet neemt vandaag een eerste stap om de ambitieuze doelen van de klimaattafel landbouw en landgebruik te realiseren. De agropartijen waarderen de zoektocht naar additionele financiële middelen vanuit het ministerie van LNV. Minister Schouten verdient hiervoor een compliment. Het is echter de vraag of er structureel genoeg financiële middelen worden vrijgemaakt. Bovendien is het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de noodzakelijke aanpassingen van beleid, met name ruimte in regelgeving en bestendig kabinetsbeleid tot 2030.


Kringloopgedachte mooi, uitwerking onvolledig

24-06-2019 - 0 reacties Zijn organisatie blijft in verwarring achter na het lezen van de Realisatienota Kringlooplandbouw van het ministerie van LNV. Dat zegt Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming.


Glastuinbouw lijkt visie Schouten niet nodig te hebben om al te verduurzamen

17-06-2019 - 0 reacties Van de term 'kringlooplandbouw' hebben glastuinbouwers vaak niet eens gehoord, maar ondertussen maken zij wel werk van de verduurzaming die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorstaat met de kringlooplandbouwvisie 'Waardevol en verbonden'. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht…


‘Aandeel reststromen in veevoer vergroten’

17-06-2019 - 0 reacties Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat regelgeving op de schop. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030, dat vandaag naar de Tweede Kamer is


LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid

14-06-2019 - 0 reacties Bodem, boer en integrale benadering staan centraal
LTO Nederland heeft een eigen, landbouw brede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten (LNV) en het Klimaatakkoord voor landgebruik.


‘Juist een versoepeling van de monstername dikke fractie’

13-06-2019 - 0 reacties De monstername van de dikke fractie is per 1-2-2019 versoepeld. Deze versoepeling moet resulteren in lagere kosten, antwoordt LNV minister Schouten op vragen van Lodders (VVD) over de toename van de administratieve rompslomp en hogere bemonsteringskosten.