Boeren

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Boeren. Boeren is een van de 18511 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Boeren nieuws

Achterhoekse boeren bevloeien weilanden zes weken lang

19-01-2022 - 0 reacties Boeren in het Gelderse 't Klooster bevloeien vanaf deze week zes weken lang doorlopend een deel van hun grond. Het idee achter het project is dusdanig veel water in de grond te pompen nu er een neerslagoverschot is, dat er een buffer is in het voorjaar en de zomer.


Honderden boeren in Oost-Nederland vrezen juridische heksenjacht na bekend worden van adressen

19-01-2022 - 0 reacties Bijna duizend boeren in deze regio verwachten dat zij in een juridische heksenjacht terechtkomen. Reden is dat het ministerie van Landbouw de adressen bekend moet maken van ‘illegale’ uitstoters van stikstof. ,,De privacy en veiligheid van boeren komt in het geding”, zegt Trienke Elshof van belangenorganisatie LTO Nederland.


Boeren die tóch drachtige koeien vervoeren voortaan strenger aangepakt

19-01-2022 - 2 reacties Veehouders die vanaf 1 februari een hoog drachtige koe of een pas gekalfd rund op transport zetten voor de slacht, riskeren een gang naar de strafrechter. Dit maken het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag bekend.


Rechter: adresgegevens 3500 boeren zonder stikstofvergunning moeten openbaar

19-01-2022 - 1 reacties DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw moet alle adresgegevens vrijgeven van zo'n 3500 boerenbedrijven die officieel geen vergunning hebben om stikstof uit te stoten. Dat oordeelt de Raad van State. Het ministerie heeft zich hier lang tegen verzet, ook omdat de boeren zelf er helemaal niet blij mee zijn.


EU-voorzitter Frankrijk wil strengere eisen importproducten

19-01-2022 - 0 reacties EU-voorzitter Frankrijk wil eisen stellen aan de landbouwproducten die de EU importeert. "De groene transitie kan niet slagen als we dit niet doen. Als andere producenten onze standaarden niet respecteren, komen onze boeren in gevaar."


Boeren leggen eis neer in Den Haag: ‘Eerst stikstofmeting, dan pas meedoen’

18-01-2022 - 0 reacties


EU-voorzitter Frankrijk wil strengere eisen importproducten

18-01-2022 - 0 reacties EU-voorzitter Frankrijk wil eisen stellen aan de landbouwproducten die de EU importeert. "De groene transitie kan niet slagen als we dit niet doen. Als andere producenten onze standaarden niet respecteren, komen onze boeren in gevaar."


Gezocht boeren die koolzaad telen

18-01-2022 - 0 reacties Ik ben op zoek naar boeren uit Wallonië of andere provincies die koolzaad hebben staan,dit om als beginnende imker tijdens de bloei van het koolzaad enkel bijenkasten te mogen zetten .
Iemand die me verder kan helpen?


‘Geen gedwongen onteigening van boerenbedrijven in Drenthe’

17-01-2022 - 0 reacties De actie van FDF maandag in Assen lijkt een groot succes te zijn geweest gehad. FDF meldt de toezegging te hebben gekregen dat geen boeren worden onteigend, voordat duidelijk is wie nu echt voor de stikstofdepositie verantwoordelijk is.


Kansen agroforestry voor Flevolandse boeren

17-01-2022 - 0 reacties De provincie Flevoland houdt op 28 januari een online informatiesessie over de kansen en mogelijkheden van agroforestry voor boeren. Deze vindt plaats tussen 13.00 en 14.00 uur.


Actievoerende boeren verzamelen zich voor Provinciehuis Assen

17-01-2022 - 0 reacties Tientallen boeren van Farmers Defence Force (FDF) verzamelden zich maandagmorgen voor het Provinciehuis in Assen.


Per direct op zoek naar boeren of grootgrondbezitters die bomen willen planten in stroken/lanen/lijnen/singel (aanplant wordt vergoed)

17-01-2022 - 0 reacties Wij zoeken per direct, liefst nog voor januari of februari, boeren die langs de akkers bomen willen planten. Wij weten dat veel boeren dit vaak liever niet willen maar toch zien we het soms wel nog.

Het gaat om lijnen/singels/stroken van bomen die men langs de akkers zou willen planten. B.v. langs de slootrand ofzo. Boeren die dat willen krijgen een vergoeding van ons en indien gewenst helpen we met de aanplant. Meer info? Neem contact met mij op. Mag ook per email jjriet@hotmail.com


Boerendemonstratie in Assen aankomende maandag

15-01-2022 - 0 reacties

Quote:
Aankomende maandag zullen boeren in Assen een grote demonstratie gaan houden.

Farmers Defence Force wil zich die dag bij de provincie Drenthe laten horen omdat zij zich door de provincie in de steek gelaten voelen. De provincie wil het handhavingsverzoek van FDF niet in behandeling nemen, dit o...


Boeren met trekkers gaan fakkeltocht in Groningen ondersteunen

14-01-2022 - 0 reacties Ongeveer zestig boeren trekken zaterdagavond met trekkers naar de stad om mee te protesteren tegen de manier waarop de aardbevingsproblemen worden aangepakt.


AVP bedreigt óók akkerbouwers

14-01-2022 - 0 reacties AVP bedreigt ook akkerbouwers. In regio’s waar het virus opduikt mogen boeren hun akkers niet betreden om deze te bewerken en/of de gewassen te oogsten. Twee Duitse verzekeraars bieden boeren de optie zich tegen de financiële gevolgen te verzekeren.


Veestapel verkleinen? Maak vooral een einde aan megastallen en help de biologische boer

14-01-2022 - 16 reacties Het stikstofprobleem is een hoofdpijndossier. Maar duizenden boeren uitkopen hoeft niet, denkt Wouter Ubbink, VN-Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel. Lagere vlees- en melkquota kunnen uitkoop voorkomen.
Opinie Wouter Ubbink:


Om het stikstofprobleem op te lossen trekt het kabinet in het regeerakkoord 25 miljard euro uit. Met dit bedrag zullen de twee nieuwe landbouwministers duizenden boeren moeten uitkopen om ruimte te maken voor de natuur. De grootte van het bedrag drukt urgentie uit, maar roept ook veel vragen op.

Gaat alle uitkoop vrijwillig zijn? Hoe komt het geld terecht bij boeren die het echt nodig hebben en niet bij de grootgrondbezitters? En kan de kleine, biologische boer zijn of haar vak wel blijven beoefenen?
Er is een oplossing voor deze vraagstukken: het aanscherpen van de vlees- en melkquota.

Dat een quotum goed kan werken, bewijst de geschiedenis. Van 1984 tot 2015 bestond er in Europa al een melkquotum, om ervoor te zorgen dat de zuivelproductie binnen de perken bleef. Het systeem was echter zo ingericht dat boeren met veel vee efficiënter produceerden en dus meer winst konden maken dan collega's met maar een paar dieren in hun stal. Daarom was het voor de meeste boeren helemaal niet voordelig om het aantal dieren te verkleinen.

Zuivelplafond
Dat is precies de reden waarom er de laatste twintig jaar steeds minder boeren bij zijn gekomen, die bovendien steeds meer dieren bezitten. Het quotum zorgde wel voor een plafond op de zuivelproductie, maar het kon de intensivering van de landbouw niet voorkomen. Er werden megastallen gebouwd, met alle gevolgen van dien: minder dierenwelzijn en veel stikstofuitstoot op één plek.

In feite bestaat het quotum voor boeren nu nog steeds, maar in een andere vorm. Boeren hebben nu fosfaat-, varkens- en pluimveerechten, die zij onderling kunnen verhandelen.
Er zijn echter zoveel rechten dat megastallen kunnen blijven staan, waardoor nog steeds te veel stikstof wordt uitgestoten. In plaats van het uitkopen van boeren, zou de overheid het aantal rechten stapsgewijs kunnen verlagen. Dat stimuleert schaalverkleining. Over alles wat de boer produceert buiten het quotum moet dan namelijk een heffing betaald worden, dus minder vee levert meer op. Het lagere vlees- en melkquotum kan op die manier de motor zijn achter de verkleining van de veestapel.

Draait de boer dan op voor de kosten? Nee! Melkquota zijn ooit ingevoerd om de positie van boeren juist te beschermen. Hoe minder aanbod van dierlijke producten, hoe hoger de prijs voor het product. En als de nieuwe ministers het slim aanpakken, hoeft de kleine boer er niet aan onderdoor te gaan.

Vrijwillige schaalverkleining
De truc is om quota aan te scherpen voor boeren die al veel dieren hebben. Dat kan door de prijs van fosfaatrechten te laten afhangen van de hoeveelheid dieren die een boer al heeft.
Hoe meer vee er al in de stal staat, hoe duurder het wordt om nieuwe rechten te kopen. Grote boeren zullen dan vrijwillig overgaan tot schaalverkleining, en kleine boeren kunnen met de hogere prijs beter concurreren. Op die manier wordt de veestapel verkleind, zonder dat de overheid bakken met geld kwijt is met het opkopen van boeren die eigenlijk helemaal niet willen stoppen.
Dat deze regering de veestapel gaat reduceren is een feit. De vraag is hoe ze dat op een eerlijke manier gaat doen. Met een lager vlees- en melkquotum zullen de grote bedrijven inzetten op schaalverkleining, en krijgt de kleine boer meer geld voor zijn producten. De overheid hoeft niet de hoofdprijs te betalen, want de marktwerking geeft ze de wind in de rug. Het is een win-win-winsituatie voor de natuur, voor de boeren en voor de portemonnee van de overheid.

En de koeien zelf? Die zijn vast ook blij dat het wat minder druk wordt in hun voormalige megastal.


Subsidieregeling ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de water- en bodemkwaliteit’ vol

14-01-2022 - 0 reacties In vier maanden tijd hebben 120 boeren uit het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest zich opgegeven voor de subsidieregeling ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de water- en bodemkwaliteit’. Daarmee heeft de regeling voorlopig het maximum bereikt.


Boeren zijn minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken, meldt CBS

14-01-2022 - 0 reacties Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandse landbouw is volgens het CBS met 11 procent afgenomen tussen 2016 en 2020. Het statistiekbureau baseert dit cijfer op onderzoek onder boerenbedrijven. Zij geven de gebruikte hoeveelheden zelf op.


Plaatselijk Belang Elshof-voorzitter: 'Ook boer wil meer natuur op erf'

14-01-2022 - 0 reacties Als je ze een klein zetje in de goede richting geeft, staan plattelanders er voor open om zelf actief aan de slag te gaan met biodiversiteit. Dat merkt voorzitter André Nijboer van Plaatselijk Belang Elshof. Op de Elshof zijn diverse (boeren)erven aangepakt om natuur en landschappelijke inpassing te verbeteren.


Innovatie in 1959: piepjonge kuikens opfokken in een ring

14-01-2022 - 0 reacties Boeren fokten hennetjes vroeg in het jaar op door de hoge eierprijzen.