Boeren

Al het Boeren nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Boeren nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Boeren nieuws

Onderzoek naar belangenbehartigers gestart

18-01-2019 - 0 reacties Geelen Consultancy roept boeren op om mee te doen met het onderzoek hoe ze tegen hun belangenbehartigers aankijken en wat ze van hen verwachten.


Onderzoek naar belangenbehartigers gestart

18-01-2019 - 0 reacties Geelen Consultancy roept boeren op om mee te doen met het onderzoek hoe ze tegen hun belangenbehartigers aankijken en wat ze van hen verwachten.


Onderzoek naar belangenbehartigers gestart

18-01-2019 - 0 reacties Geelen Consultancy roept boeren op om mee te doen met het onderzoek hoe ze tegen hun belangenbehartigers aankijken en wat ze van hen verwachten.


Innovatiekracht Nederlandse boeren en tuinders voedt wereldmarkt

18-01-2019 - 0 reacties De Nederlandse landbouwsector heeft in 2018 voor € 90,3 miljard geëxporteerd, een groei van 0,2% ten opzichte van 2017. Daarvan is € 65,4 miljard door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WUR) en CBS in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Volgens LTO Nederland bevestigen de cijfers dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector vooroploopt bij de productie van groen, gezond en gewaardeerd voedsel.

De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Tezamen omvatten deze twee buurlanden 36% van de totale Nederlandse landbouwexport. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje. Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten.

Voorlopers
“Nederland oogst wereldwijd lof voor zijn landbouwsector. Omdat we goed voedsel produceren, en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie. Nederlandse boeren en tuinders, maar ook de rest van de keten, zoeken dagelijks naar oplossingen rondom het klimaat, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. We lopen voorop, juist omdat we zo’n sterke positie op de wereldmarkt hebben.”

Miljardenexport
Nederland verdient het meest aan sierteelt (€ 6,0 miljard), zuivel en eieren (€ 4,7 miljard), vlees (€ 4,1 miljard) en groenten (€ 3,8 miljard). Bereidingen van graan, meel en melk, dranken, fruit, levende dieren en vis- en zeevruchten leverden de economie miljarden euro’s op.
Aan landbouw gerelateerde goederen, zoals machines en kassen, leveren ook veel op: € 9,3 miljard in 2018. De producenten van dit soort goederen hebben hun kennis en expertise vaak ontwikkeld op basis van jarenlange samenwerking met Nederlandse boeren en tuinders.

Innovatiekracht
De meest recente gegevens over investeringen in research & development laten een groei van 19% zien. Uit de cijfers blijkt dat de landbouwsector daarmee relatief nog meer in kennis en innovatie investeert dan het Nederlandse gemiddelde (dat in 2016 ongeveer 11% meer was dan 2014). LTO Nederland is betrokken bij verschillende onderzoeksprogramma’s, zoals Beter Bodembeheer, Duurzame Zuivelketen, en een aantal projecten gericht op de relatie tussen gezonde dieren en gezonde mensen onder de noemer OneHealth.

Duurzame landbouw
Nederlandse boeren en tuinders kijken naar de toekomst. Door zuinig om te gaan met hulp- en grondstoffen, een gezonde bodem te stimuleren, energieverbruik te verminderen. Bijvoorbeeld in het Deltaplan Biodiversiteit, een brede maatschappelijke beweging die met een unieke aanpak aan natuurherstel in Nederland werkt. En de inzet van boeren en tuinders bij de klimaatonderhandelingen, waarbij de sector een besparing van 6,5 Mton CO2 denkt te kunnen behalen – meer dan de taakstelling vanuit de overheid. Dit sluit aan bij de kringloopvisie van minister Schouten, die ze ook uitdroeg bij de presentatie van de exportcijfers tijdens de Grüne Woche, de jaarlijkse grote internationale landbouwbeurs in Berlijn.


Vaker het perceel in om gewassen te controleren

17-01-2019 - 0 reacties Boeren dienen vaker de percelen in te gaan om in een vroeg stadium ziekten/aantastingen te signaleren. Door de toelatingen van steeds minder middelen is het zaak een aantasting in de kiem te smoren en er steken nieuwe stammen van phytophthora de kop op.


Rabobank helpt met rentekorting boeren op weg met biodiversiteit

17-01-2019 - 0 reacties De Rabobank zet stappen om de eerste 50 melkveehouders met een rentekorting te ondersteunen bij hun biodiversiteitsbevorderende maatregelen.


Door wolf gedupeerde boeren wachten maanden op hun geld: Provincie tikt faunabureau op de vingers

16-01-2019 - 0 reacties Maanden wachten op je geld als een wolf één of meerdere van je schapen heeft doodgebeten. Of tientallen weken wachten op duidelijkheid of een doodgebeten schaap daadwerkelijk door een wolf is gegrepen. Verschillende schapenhouders uit de provincie beklagen zich over de enorme wachttijden bij de instantie die het faunabeleid van de provincie uitvoert: Bij12.


LTO verwacht praktische oplossingen van Nederlandse regering na brexit

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het Verenigd Koninkrijk is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.


Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

16-01-2019 - 0 reacties Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor dieren, boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Daarnaast starten LTO Nederland en POV een voorlichtingscampagne.


Franse boeren kopen minder trekkers

16-01-2019 - 0 reacties


LTO Nederland verwacht praktische oplossingen van kabinet na brexit

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het Verenigd Koninkrijk is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten.


Keuze bij invulling drukregistratievoorziening

16-01-2019 - 0 reacties Boeren en loonwerkers krijgen een aantal keuzemogelijkheden voor de invulling van de verplichting tot een drukregistratievoorziening bij neerwaarts spuiten.


Veel animo bij Friese boeren voor asbestsanering

16-01-2019 - 0 reacties Al 312 bedrijven, vooral boerenbedrijven, in Fryslân hebben zich bij Essent aangemeld om hun asbestdaken door het elektriciteitsbedrijf te laten saneren. Essent legt op die daken zonnepanelen en verkoopt de opgewekte energie als groene stroom. Na twintig jaar worden de bedrijven eigenaar van de panelen.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Calon: Harde Brexit niet op boeren afwentelen

16-01-2019 - 0 reacties De Britse premier Theresa May heeft een aanzienlijke nederlaag geleden toen haar voorstel voor een Brexit-deal massaal werd weggestemd in het Britse lagerhuis. Daarmee is de kans op een harde Brexit flink toegenomen.Dat heeft gevolgen voor de landbouw.


Boeren gaan tegengas geven

16-01-2019 - 4 reacties
Originele beschrijving

Nederlandse boeren schrikken van de wens uit het klimaatakkoord om straks nog maar twee keer vlees per week te mogen eten. Het is de zoveelste dreun die het imago van vlees, in hun ogen onterecht, krijgt toegebracht.
Te lang zijn vlees én vleesveehouders negatief belicht en in de hoek gezet, meent Jaap Lodders, boerenambassadeur in Flevoland namens de agrarische promotieorganisatie en boerencollectief Team Agro NL. Dat de Vlaamse professor Frédéric Leroy stelde dat vlees wél gezond is en een belangrijk onderdeel in de menselijke voeding, steekt boeren een hart onder de riem. „Eindelijk iemand die de andere kant laat horen.”


LTO Nederland: handel VK moet ongestoord door kunnen gaan

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het VK is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.


Drie boeren in Exloo, één troef: zonnepark De Oude Landen

15-01-2019 - 0 reacties Drie boeren, één missie: zonnepark De Oude Landen. Aan te leggen oostelijk van de Hondsrug bij Exloo. Op 59,9 hectare gezamenlijke landbouwgrond.


‘Zure’ prijs boeren voor Planbureau

15-01-2019 - 0 reacties De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft dinsdag in Den Haag de eerste ”zure melktrofee” uitgereikt aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).