EU wil derogatie Nederland met twee jaar verlengen

 -  De Europese Unie wil de Nederlandse derogatie met twee jaar verlengen. Daarbij zouden de huidige voorwaarden van kracht blijven. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het Nitraatcomité van d…
Prikkebord | Reageer

'Maisteelt moet verduurzamen om de teelt te behouden'

 -  Er wordt door mensen buiten de landbouwsector vrij negatief naar de snijmaïsteelt gekeken met name vanwege de hoge uit- en afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. …
Prikkebord | Reageer

Meer drijfmest, minder kunstmest

 -  Aan de hand van de resultaten uit de KringloopWijzer van de 50 leden van de Vereniging voor Bedrijfsontwikkeling Rundveehouderij in Flevoland (VVB) is berekend dat op de 20.000 ha die de melkveehoude…
Prikkebord | 8 reacties

FrieslandCampina steekt biologische zuivelproducten in een nieuw jasje

 -  " width="150"> …

Klimaat vraagt om minder regels en meer melkgeld

 -  De toonzetter in de melkveehouderij is het klimaat, en om op dat gebied stappen te kunnen zetten zijn minder regels nodig. Echter, de prestaties die geleverd worden, moeten ook beloond worden via het…

‘Bodemverdichting kan 40% opbrengst kosten’

 -  Verdichting is een van de belangrijkste knelpunten bij de maïsteelt. Bodemverdichting kan tot 40 procent opbrengstderving leiden. Dat stelt Gera van Os, lector duurzaam bodembeheer aan de Aeres Hoge…
Prikkebord | Reageer

‘Goed nadenken over bedrijfsstrategie bij grote ruwvoervoorraad‘

 -  In 2017 hebben melkveebedrijven gemiddeld fors meer krachtvoer gevoerd. De ruwvoervoorraden zijn echter ook toegenomen. Alfa Accountants raadt daarom veehouders aan om tijdig na te denken hoe zij dez…
Prikkebord | 38 reacties

Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa

 -  Met een gemiddelde prijs van 63.000 euro per hectare landbouwgrond, was Nederland in 2016 koploper in de EU. De prijs van bouwland in elke regio van Nederland lag boven alle beschikbare nationale gem…
Prikkebord | 9 reacties

Werkgroep komt met vijftien I&R-verbeterpunten

 -  De I&R-werkgroep die vorige maand in het leven is geroepen, heeft inmiddels vijftien verbeterpunten geïdentificeerd voor het I&R-systeem. Een deel van die punten wordt de komende tijd getoetst en ui…
Prikkebord | 7 reacties

LTO Noord ziet perspectief voor zeewierteelt

 -  LTO Noord ziet agrarische kansen voor zeewier, met name als bijdrage voor een gezonde melkveehouderij. Zo zou het voeren van zeewiersupplementen de methaanuitstoot van koeien substantieel kunnen bepe…

FrieslandCampina overvallen door vraag naar VLOG

 -  FrieslandCampina werd in 2016 eigenlijk overvallen door de snel opkomende vraag naar zuivel ‘ohne gentechnik’ (met VLOG-label). …

Verschil tussen melkprijs en vrije melk blijft

 -  De prijs voor spotmelk gaat in week 12 weer iets omlaag. Wat zijn de achtergronden, en wat betekent het voor het gat tussen de melkprijs en de prijs voor vrije melk? Ondertussen presteert room nog st…

Einde paasvraag onthult steun voor melkprijs

 -  Op de zuivelmarkt brengt het einde van de handel voor Pasen een verrassing met zich mee. Het is een onverwachte wending die past bij de unieke vetmarkt. Ondertussen wordt in de eiwitmarkt vooral geke…

Kalf Volg Systeem: aanmelddatum kalf als eerste levensdag

 -  De kalversector hanteert met ingang van 1 juni de datum waarop de geboorte van een kalf wordt gemeld in het I&R-systeem als 'dag 1' voor de bepaling van de leeftijd van het kalf. Dit om te voorkomen …
Prikkebord | Reageer

De Heus investeert verder in Spanje

 -  Mengvoerbedrijf De Heus uit Ede neemt in Spanje veevoerproducent Piensos Unzué over. De Heus heeft al 9 mengvoerfabrieken in Spanje, die samen goed zijn voor 450.000 ton rundveevoeders. Daar komen e…
Prikkebord | Reageer

Royal A-ware bouwt grote mozzarrella-kaasmakerij

 -  Royal A-ware gaat in Heerenveen een mozzarella-kaasmakerij bouwen met een capaciteit van 400 miljoen kilo melk. Daarnaast zal er een roomfabriek verrijzen, om de room die overblijft bij de mozzarella…
Prikkebord | 4 reacties

Weidezuivel inmiddels te koop in negen EU-landen

 -  Volgens Stichting Weidegang, de organisatie die sinds 2015 het Nederlandse weidemelklogo beheert, wordt in Nederland ongeveer bijna een miljard euro aan weidezuivel verkocht en zijn zuivelproducten m…

A-ware schept kansen voor extra melkgeld

 -  A-ware is op zoek naar nieuwe melkveehouders. Echter, het gaat wel om veehouders waarvan de melk aan speciale eisen moet voldoen. En daar staat dan ook een premie tegenover. A-ware heeft de melk nodi…

Falende luchtwassers: Je kon erop wachten

 -  EINDHOVEN - Luchtwassers doen niet wat ze beloven. Onderzoek van de universiteit van Wageningen zou dat nu onomstotelijk aantonen. Voor insiders is dat nauwelijks een verrassing. ,,Je kon erop wachte…
Prikkebord | 4 reacties

Verkiezingssucces of niet: Grijsen (GB Deventer) stond vanochtend gewoon te melken

 -  Gemeenteraadsverkiezingen of niet, Liesbeth Grijsen van Gemeente Belangen Deventer moest vanochtend in alle vroegte weer op om de koeien te melken. Het zag er lang naar uit dat haar partij een zetel …
Prikkebord | Reageer
GEVRAAGD EN AANGEBODEN
MELKVEEFOSFAATRECHTEN

Vrijblijvend deskundig advies, bel Pieter Schuit voor meer info!

06 489 551 37
ook buiten kantooruren.

Melkveehouderij foto's