Druk

Druk is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Druk en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Druk nieuws

Bouwbedrijf Heijmans: inframarkt onder druk door PFAS en stikstof

20-02-2020 - 0 reacties De stikstof- en PFAS-problematiek zet vooral de markt voor infrastructuurprojecten onder druk, merkt bouwbedrijf Heijmans. Dat er weinig opdrachten voor met name regionale projecten meer worden vergeven, noemt het bedrijf verontrustend.


Argenterio Getrokken kraan - Pomp geeft geen druk

19-02-2020 - 10 reacties Hallo tf'ers,

vorig jaar heb ik getrokken kraan gekocht en toen gebruikt een aantal keren voor mestladen. er is toen nieuwe olie in gekomen. de laatste paar keren had ik wel eens dat onder het kranen hij het even niet deed. hendels van het ventielenblok heen en weer maar er kwam geen olie. even wachten en dan deed hij het weer. Echter nu ik hem weer even geprobeerd heb word dat steeds erger. Soms doet hij het een minuut niet. en dan opeens weer wel. alsof de pomp geen druk geeft. ik heb de pomp uitelkaar. gewoon een tandwiel pompje en dat lijkt allemaal goed. weten jullie misschien iets?


Farmers Defence Force: Met onze trekkers schudden we Nederland wakker

19-02-2020 - 0 reacties Voor de derde keer in korte tijd rijden woensdag duizenden boeren met hun trekkers naar Den Haag. Organisator van het protest is de radicale actiegroep Farmers Defence Force. „Alleen praten helpt niet. We moeten de druk op de ketel houden”, zegt woordvoerder Jeroen van Maanen.


Minister: stikstof-ecologen hebben mogelijk druk ervaren

19-02-2020 - 3 reacties Ecologen die onderzoek deden rond het invoeren van het veelbesproken Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben daarbij mogelijk druk ervaren. Minister Carola Schouten (Landbouw) kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat de onderzoekers druk voelden door de politieke situatie en de tijdsdruk.


Vlaamse aardappeltelers staan voor uitdagend jaar

02-02-2020 - 0 reacties Met het verbod op het gebruik van kiemremmer CIPC en van het standaardmiddel voor loofdoding disquat zal het teeltseizoen 2020-2021 voor de Vlaamse aardappeltelers voor de nodige moeilijkheden zorgen. En ook het zesde Mestactieplan (MAP6) zorgt ervoor dat opbrengsten en rendementen onder druk komen te staan. “Al deze uitdagingen zorgen voor onrust in de aardappelketen”, stelt het Proefcentrum voor Aardappelteelt. Die onrust bleek ook uit de recordopkomst voor de jaarvergadering die het proefcentrum zoals elk jaar organiseerde.


Flashmobs boeren gaan wél door: ‘We blijven druk zetten’

31-01-2020 - 0 reacties SINT HUBERT - De grote boerenprotestactie in Den Haag van volgende week woensdag is afgeblazen, maar de prikacties langs de grote wegen gaan wél door. Net als gisteren zullen ook vandaag, maandag en dinsdag boeren met trekkers en spandoeken zich tussen 16.30 tot 17.30 uur op goed zichtbare plekken langs de wegen opstellen.


Europese wintertarwe zwak door warm weer

30-01-2020 - 0 reacties De milde wintermaanden laten hun sporen na in de teelt van wintergranen in vrijwel heel Europa. Met name de winterhardheid is een punt van zorg. Ook wordt gerekend op een hogere druk van ziekten en plagen ...


NVWA past wijze van bestrijding van salmonella in bepaalde pluimveebedrijven aan

28-01-2020 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de wijze van bestrijding van salmonella in bepaalde pluimveebedrijven aangepast. De wijziging is doorgevoerd onder druk van de Europese Commissie. Die dreigde de Europese co-financiering aan het Nederlandse salmonellaprogramma te stoppen, aldus minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.


Zeeuwse natuur onder druk: gaan deze soorten verdwijnen?

23-01-2020 - 0 reacties MIDDELBURG - Dreigen de bontbekplevier, de grutto, de wollige distel en vele andere soorten dieren en planten uit Zeeland te verdwijnen? Juist de flora en fauna die kenmerkend zijn voor de provincie, staan onder druk. ,,Daar moeten we echt ons best voor doen.”


‘Ecologen voelden druk om Programma Aanpak Stikstof haalbaar te maken’

30-12-2019 - 0 reacties Ecologen die in de periode van 2009 tot aan 2014 waren betrokken bij de de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voelden zich onder druk gezet om hun oordeel over de voorgestelde aanpak in gunstige zin bij te stellen. Die conclusie wordt getrokken door journalisten van het NRC die spraken met 13 ecologen, belangenbehartigers, oud-politici, oud-bewindslieden en ambtenaren.


Caroline van der Plas (52) verloor haar man en is nu frontvrouw van de boeren

27-12-2019 - 0 reacties Ze is een boegbeeld van de agrarische sector, Caroline van der Plas (52) uit Deventer. Al jaren moedigt ze boeren aan om uit hun schulp te kruipen. Dit jaar zette ze een volgende stap met de oprichting van een nieuwe politieke partij: BoerBurgerBeweging. Toen ze hiermee naar buiten trad, had haar man Jan nog maar net zijn doodsvonnis gehoord. ,,Dit jaar was zó bizar. Mijn huidige gemoedstoestand? Druk en eenzaam.”


Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

18-12-2019 - 0 reacties De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. 'Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit doet met hun verdienmodel.'


'Stikstofbeleid maakt grasland goedkoper'

12-12-2019 - 0 reacties ABN Amro denkt dat de prijs voor grasland de komende jaren onder druk blijft staan door het stikstofbeleid en een gebrek aan opvolgers. Daarentegen wordt verwacht dat de prijs voor goed akkerbouwland juist gaat stijgen, waardoor de 2 prijzen verder uit elkaar komen te liggen.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


FrieslandCampina geeft deels toe aan druk leden

03-12-2019 - 0 reacties Frans Keurentjes: kritiek leidt zeker tot aanpassing van voorstellen voor melkgeldreglement.


LTO zegt samenwerking op met netwerkbeheerder Tennet

29-11-2019 - 0 reacties Slechte communicatie, beloftes werden niet nagekomen en boeren voelden zich onder druk gezet, aldus LTO.


VIDEO | Boeren zijn het flink beu

25-11-2019 - 0 reacties Er waren maandag in onze hele provincie protesten van boeren. Opnieuw lieten ze merken tegen het stikstofbeleid te zijn. De boeren zijn het beu en parkeerden hun trekkers langs opritten van snelwegen. Ze hopen daarmee minister-president Mark Rutte (VVD) en minister Carola Schouten (ChristenUnie) onder druk te zetten.


Boeren willen vanmiddag druk zetten met nieuw snelwegprotest

25-11-2019 - 0 reacties Boeren gaan vanmiddag als waarschuwing aan het kabinet opnieuw actievoeren. Ze zijn van plan om langs op- en afritten van snelwegen te gaan staan met hun trekkers. Het protest is gepland van 12.30 tot 14.00 uur, voorafgaand aan een gesprek dat gepland staat met landbouwminister Schouten.
Voorzitter Mark van den Oever van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) deed vorige week een oproep op Facebook aan boeren om hun "spierballen te tonen". Volgens de organisatie is het niet de bedoeling dat de boeren het verkeer gaan blokkeren. FDF heeft tienduizenden leden op Facebook en zat onder meer achter de landelijke protesten in oktober.
Op welke wegen er actiegevoerd gaat worden, is nog onduidelijk. Een Gelderse FDF-woordvoerder zegt dat er geen concrete plekken zijn aangewezen, maar dat dit lokaal wordt bepaald.
Boerenorganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, spreken vanmiddag om 14.00 uur in Den Haag met Schouten over voorstellen die zij woensdag neerlegden om de stikstofcrisis aan te pakken. De maatregelen komen deels overeen met wat het kabinet heeft voorgesteld, maar de boeren willen dat alles op vrijwillige basis gebeurt. Er zou een fonds moeten komen van 2,9 miljard euro om een en ander te bekostigen.
'Eerst maar eens kijken'
Schouten zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de boeren "hun stem mogen laten horen". Ze gaat ervan uit dat de wegen niet worden geblokkeerd en dat het protest "op een nette manier" plaatsvindt. "Dus op een manier dat het verkeer er geen last van heeft."
De minister noemde het positief dat het Landbouw Collectief eigen voorstellen heeft bedacht. Schouten hield zich op de vlakte over wat ze ervan vindt: "Eerst maar eens het gesprek aangaan, kijken wat ze hebben bedacht en hoe dat zich verhoudt tot onze ideeën."


Beursblik: Unilever moet haalbaarheid doelen aantonen

13-11-2019 - 0 reacties (ABM FN-Dow Jones) Unilever staat volgens Société Générale onder druk om de doelstellingen de komende jaren te halen.


Dit is waarom Singles Day zo belangrijk is voor het Chinese platteland

12-11-2019 - 0 reacties Suining is een van de bijna 4500 'Taobaodorpen' in China. Dorpen waarin grote delen van de bevolking hun geld verdienen op Taobao, de Chinese online marktplaats van internetgigant Alibaba. Die dorpen hebben het vandaag erg druk door Singles Day - de grootste commerciële 'feestdag' van China.
Dat geldt ook voor meneer Chen en zijn kameraad Gong. "Van de 60.000 inwoners hier verdient ongeveer een kwart zijn geld via Alibaba", vertelt Chen Lei. Hij begon in 2006 in een schuur. Nu is zijn bedrijf uitgegroeid tot een van de grotere meubelmakers van de regio.
"Ik ben begonnen als bruiloftsfotograaf", zegt hij. "Omdat ik veel van mijn zaken al via het internet deed, was de stap naar e-commerce niet zo'n grote. Ik heb het materiaal ingeslagen en een aantal timmermannen ingehuurd. Nu werken er 30 man bij mijn bedrijf", vertelt Chen in het kantoor van zijn kameraad, Gong Yilin. Die maakte kort daarna dezelfde stap als Chen en verkoopt nu houten hoogslapers.
Er komt veel geld binnen op Singles Day, hebben beide mannen de afgelopen jaren al gemerkt. "Op een normale dag verkopen we misschien voor 100.000 yuan aan meubels. Op de 11de van de 11de is dat 1, misschien zelfs 2 miljoen", zegt Gong. Als zijn beste verwachting uitkomt, betekent dat een omzet van meer dan 250.000 euro.
Handelsoorlog met Amerika
Dat kunnen de Chinese meubelmakers ook wel gebruiken. De sector wordt hard geraakt door de Amerikaanse importheffingen. Een eerste heffing van 10 procent werd vorig jaar september ingevoerd, sinds 1 juni worden Chinese meubelexports naar de Verenigde Staten belast met een heffing van 25 procent. "Moeizaam", noemt Chen dat. "Maar we hopen de toekomst weer meer te kunnen exporteren."
Meubelmakers in Suining stellen dat de rekening vooralsnog 'vooral bij de Amerikanen' terechtkomt.
Ondertussen rijden even verderop in het dorp bezorgers met vrachtwagens en driewielers af en aan met pakketjes. Overal staan de dozen hoog opgestapeld. In heel China zijn er nu ruim 4500 Taobaodorpen als deze, die het leven op het platteland hebben omgegooid. "Tien jaar geleden, toen Taobao nog maar net begonnen was, stond de economie er hier slecht voor", zegt Wang Ning, een lokale verzekeringsagent in het dorpje. "Dankzij e-commerce is er nu geld. Geld dat ze nu bijvoorbeeld ook uitgeven aan auto- of zorgverzekeringen", knipoogt hij.
Toenemende welvaart op het Chinese platteland is de belangrijkste reden voor de stijgende verkopen. Tientallen miljoenen gebruikers doen voor het eerst mee met de festiviteiten, anderen van het 500 miljoen mensen tellende consumentenleger zijn doorgewinterde koopjesjagers.
"Ik heb vandaag mijn winterinkopen gedaan", zegt een vrouw van middelbare leeftijd uit Hangzhou, die stelt 6.000 renminbi te hebben uitgegeven, omgerekend 775 euro. "Een winterjas, een paar schoenen, een warm dekbed. Veel geld? Ja, maar ik heb het toch nodig, en de prijzen liggen lager." Tachtiger Liu, uit Suining, juicht de festiviteiten toe. "Het heeft ons dorp vooruitgeholpen. Een aantal jaar geleden gebeurde hier niks. Maar ik doe niet mee, ik heb niet eens een smartphone."