Water

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Water. Water is een van de 15558 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Water nieuws

Acht nieuwe startups die bijdragen aan food & agtech innovatie

16-09-2019 - 0 reacties Biologische bestrijding van plagen en ziekten in water of een autonoom opererende drone die tuinders in de glastuinbouw helpt: dit zijn slechts twee voorbeelden van de acht veelbelovende startups die zijn geselecteerd voor de herfsteditie van StartLife Accelerate.


Kwaliteit drinkwater steeds meer in gevaar

12-09-2019 - 0 reacties DEN HAAG (ANP) - Drinkwaterbedrijven slaan alarm om het Nederlandse drinkwater. De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water.


WaterEvent legt focus op wateruitdagingen van de toekomst

12-09-2019 - 0 reacties De glastuinbouw heeft de afgelopen jaren een behoorlijke slag gemaakt qua emissiereductie naar water. Realiteit is echter ook dat er nog voldoende uitdagingen liggen. Emissiereductie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen blijft bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt voor een duurzame teelt.


GTH 2019: Heet water tegen processierups

12-09-2019 - 0 reacties


Informatiemiddag Horizon 2020: laatste calls klimaat, water, circulaire- en bioeconomie

11-09-2019 - 0 reacties Maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame voedselvoorziening en een circulaire economie vragen om innovatieve, systeem-veranderende oplossingen. Internationale onderzoekssamenwerking is hiervoor cruciaal. Horizon 2020 is hét Europese subsidieprogramma dat dit mogelijk maakt. Hoe? U hoort het op onze informatiemiddag.Tijdens deze middag informeren wij u over mogelijkheden voor deelname aan Horizon 2020 en andere relevante Europese subsidieprogramma’s.Ook heeft u  de gelegenheid te netwerken met andere onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers.


De toekomst ligt in Ens

11-09-2019 - 0 reacties Stichting Future Food Production opende dinsdag in Ens de Akker van de Toekomst. De initiatiefnemers willen in de komende jaren op dit proefveld tonen dat via onbereden beddenteelt en strokenteelt, forse reducties van onder meer gewasbescherming, stikstof en water te behalen zijn.


NWO-subsidie voor nieuwe filtertechnologie voor organische microverontreinigingen

10-09-2019 - 0 reacties Een groot project voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie om organische microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit het water te filteren. Daarmee starten de Universiteit Twente in samenwerking met Wageningen University & Research, Saxion, KWR, STOWA, NX Filtration, Nijhuis Water, Oasen en vier waterschappen. Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW).


NWO-subsidie voor nieuwe filtertechnologie voor organische microverontreinigingen

10-09-2019 - 0 reacties Een groot project voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie om organische microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit het water te filteren. Daarmee starten de Universiteit Twente in samenwerking met Wageningen University & Research, Saxion, KWR, STOWA, NX Filtration, Nijhuis Water, Oasen en vier waterschappen. Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (NWO-TTW).


Investeringen nodig om forse klimaatschade te voorkomen

10-09-2019 - 0 reacties Er moet snel meer geld geïnvesteerd worden in het beschermen van landen tegen extreem weer, als gevolg van klimaatverandering. Anders lopen de kosten vanaf nu snel op en kunnen in 2030 meer dan honderd miljoen mensen onder de armoedegrens terecht komen. Dat is de conclusie van een rapport van de Global Commission on Adaptation, een wereldwijde organisatie die sinds vorig jaar in Nederland is gevestigd.
In het rapport staat dat er wereldwijd steeds meer slachtoffers vallen als gevolg van extreem weer, zoals hitte, droogte en wateroverlast. Daarnaast is de jaarlijkse schade door overstromingen 66 miljard euro. Daarom is het belangrijk, volgens de commissie, dat er meer geïnvesteerd wordt in een omgeving en infrastructuur die beter voorbereid zijn op weersextremen.
Elke euro die wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld dijkversterking leidt tot een besparing van tussen de 2 en 10 euro, omdat er minder schade ontstaat door overstromingen. Wereldwijd moet er volgens de Commissie tot 2030 ruim 1600 miljard euro (1,6 biljoen) geïnvesteerd worden in 'klimaatrobuustheid'. Dat levert naar schatting 6,3 biljoen euro aan besparingen op.
Rampen voorkomen
"De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat je ziet dat er wereldwijd ontzettend veel geïnvesteerd moet worden, om grotere rampen met nog veel hogere kosten te voorkomen", zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Van Nieuwenhuizen is de initiatiefnemer van de Global Commission, de internationale commissie voor 'adaptatie', oftewel aanpassing aan het veranderende klimaat.
In de commissie zitten onder anderen Ban Ki-moon, oud-secretaris-generaal van de VN, Bill Gates en Kristalina Georgieva van de Wereldbank. Het is belangrijk, zegt Van Nieuwenhuizen, dat landen niet alleen hun uitstoot van broeikasgassen aanpakken, maar zich ook beter voorbereiden op de veranderingen die sowieso zullen optreden.
"Het is niet of-of, maar en-en. Want de extreme buien die waren voorspeld voor 2050 vallen nu al. Dus we hebben nu al overlast van water en droogte die we moeten aanpakken, en dat geldt voor de hele wereld", aldus Van Nieuwenhuizen. Niet alleen kunnen andere landen veel van Nederland leren, als het gaat om waterbeheersing, ook ons land kan nog wel wat tips gebruiken.
Robuuste infrastructuur
"Wij moeten juist van andere landen leren om met droogte om te gaan, om water vast te houden. We hebben opnieuw een droge zomer gehad. Je moet daarom zorgen dat de infrastructuur robuust genoeg is. Niet alleen om overstromingen te kunnen weerstaan, maar ook droogte. We hebben wel eens meegemaakt dat een brug niet meer goed open en dicht kon, omdat onderdelen vanwege de hitte uitzetten. Dus wij kunnen ook van andere landen leren."
Een land als Bangladesh heeft al veel aan de kennis uit Nederland gehad, vertelt ze. "Een overstromingsramp leidde daar in de jaren zeventig nog tot 300.000 dodelijke slachtoffers, terwijl er afgelopen jaar tijdens een overstromingsdreiging maar vijf slachtoffers waren."
Klimaattop in Amsterdam
Ook is vandaag bekend geworden dat er volgend jaar in Amsterdam een wereldwijde klimaattop wordt gehouden. "Op 22 oktober 2020 halen we zo'n 500 tot duizend wereldleiders en deskundigen uit de hele wereld bij elkaar en dan willen we praktische voorbeelden laten zien."
"We gaan allerlei projecten wereldwijd inventariseren hoe je je kunt aanpassen aan het klimaat en wat daarvoor nodig is. En die kennis en kunde willen we beschikbaar maken voor de hele wereld."


N.K. Behendigheid Rijden voor Beroepschauffeurs 2019

10-09-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Als er ergens een geschikte locatie is om een NK voor beroepschauffeurs te houden is het wel de haven van Stellendam. Op de scheidslijn van water en land ontmoeten scheepvaart (visserij) en wegtransport elkaar in een prachtige omgeving. Flakkee heeft in verhouding veel wegtransport wat verklaard kan worden door de gunstige ligging ten opzichte van de haven van Rotterdam. Het N.K. Behendigheid Rijden voor Beroepschauffeurs zal voor de 22ste keer georganiseerd worden door O.S.C. (Overkoepelende Stichting Chauffeursactiviteiten) Dit jaar in nauwe samenwerking met de oudste chauffeursvereniging van Nederland n.l. Chauffeurs Vereniging Flakkee. Op 21 september 2019 zal in de haven


Akker van de Toekomst opent in Ens

07-09-2019 - 0 reacties Boeren laten zien dat via onbereden beddenteelt en strokenteelt forse reducties van gewasbeschermingsmiddelen, energie, fosfaat, kalium, stikstof en water zijn te behalen, zonder een grote kostprijsverhoging. Dat is een van de doelen die stichting Future Food Production met de Akker van de Toekomst wil bereiken.


Extreme droogte veroorzaakt grote zorgen op kastelen in Oost-Nederland

07-09-2019 - 0 reacties MEGCHELEN - Eigenaren van kastelen en landgoederen maken zich grote zorgen over de negatieve gevolgen van extreme hitte en droogte. Bomen sterven af, grachten bevatten weinig of geen water en historische gebouwen kampen met verzakking.


Géén glyfosaat in de urine van Franse boeren

06-09-2019 - 0 reacties Het werd aangetroffen in de urine van Europarlementariërs en bekende Fransen: het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Het zit overal, in de lucht, het water, de bodem, mensenlichamen. Maar klopt dat wel? Achttien Franse boeren testten hún urine. Bij niet één van hen zat er glyfosaat in. Hoe kan dat? Foodlog vroeg het na.


ZLTO lanceert Zeeuws actieplan voor zoet water

05-09-2019 - 0 reacties VLISSINGEN - De ZLTO maakt zich zorgen. De agrarische sector kan alleen overeind blijven als er voldoende zoet water beschikbaar is en blijft. ‘Van Berusting naar Actie’, is de titel van het plan van aanpak, dat dit moet garanderen.


Muizenplaag rukt nu ook op in Groningen

04-09-2019 - 0 reacties Na Friesland lijkt ook Groningen aan de beurt wat betreft een explosie aan veldmuizen. Zowel uit het Zuidelijk Westerkwartier als van boven en ten oosten van de stad Groningen komen meldingen van uitzonderlijk veel kleine knagers. Anders dan in Friesland is bestrijden met water lang niet overal mogelijk.


Klimaatverandering vraagt meer irrigatie, goede monitoring spaart irrigatiewater

04-09-2019 - 0 reacties De vraag naar beregening of andere vormen van water geven neemt toe in de landbouw. Met goede automatisering, sensoren, satellietmetingen en zuinige watergiftsystemen is juist veel water te besparen.


Wat zijn de effecten van droogte op de bemesting?

03-09-2019 - 0 reacties In de glastuinbouw is behoefte naar voldoende zoet water van goede kwaliteit. De hoeveelheid regen die in Nederland valt, voldoet aan deze vraag. Toch komt het met het extreme weer vandaag de dag voor dat een waterbassin leegraakt en er moet worden overgeschakeld op een andere waterbron. Maar welke dan…


LTO Noordoostpolder wil inzetten op behoud van landbouwareaal

02-09-2019 - 0 reacties Behoud van het landbouwareaal, voldoende schoon en zoet water en boeren stimuleren om hun bedrijven open te stellen voor burgers.


Waterschap kijkt strenger naar beregening

02-09-2019 - 0 reacties Het waterschap Hunze en Aa's in Drenthe gaat vanaf 1 januari 2020 consequenter handhaven op het naleven van de regels voor onttrekking van water voor beregenen. Het gaat om het beregenen van gewassen in het Drentsche Aa-gebied.


Water in de Rijn 'nog steeds niet zo schoon als we zouden willen'

02-09-2019 - 0 reacties De kwaliteit van het water in de Rijn is, ondanks maatregelen om het schoner te krijgen, niet verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft gevolgen voor de productie van schoon drinkwater.