Drinkwater

Al het Drinkwater nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Drinkwater nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Drinkwater nieuws

Integrale aanpak HyCare levert gezonder kuiken

17-01-2022 - 0 reacties Een schone omgeving, altijd schoon drinkwater en ondersteuning via de voeding. Deze complete HyCare-aanpak zorgt voor een gezonder kuiken en duidelijk minder slachtafwijkingen, concludeert dierenarts en HyCare-directeur pluimvee Stefan Verhoeven na dertien rondes in de proefstal.


Onrust bij telers door opslag zoutwater Andijk

08-01-2022 - 0 reacties Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het IJsselmeerwater dieper op te slaan in de bodem van Andijk. Zij eisen een schadevergoeding als het fout gaat. Volgens PWN is er echter geen reden tot zorg.


Onrust bij telers door opslag zoutwater Andijk

07-01-2022 - 0 reacties Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het IJsselmeerwater dieper op te slaan in de bodem van Andijk. Zij eisen een schadevergoeding als het fout gaat. Volgens PWN is er echter geen reden tot zorg.


Kopzorgen telers door opslag zoutwater Andijk

07-01-2022 - 0 reacties Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het IJsselmeerwater dieper op te slaan in de bodem van Andijk. Zij eisen een schadevergoeding als het fout gaat. Volgens PWN is er echter geen reden tot zorg.


Opslag zoutwater Andijk baart telers zorgen

07-01-2022 - 0 reacties Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het IJsselmeerwater dieper op te slaan in de bodem van Andijk. Zij eisen een schadevergoeding als het fout gaat. Volgens PWN is er echter geen reden tot zorg.


Permanent drinkwater voor dieren en houdverbod voor dierenbeulen

08-12-2021 - 0 reacties De Tweede Kamer wil dat dieren in de veehouderij permanent toegang hebben tot drinkwater. Een motie van PvdD en CDA met die strekking is dinsdag aangenomen.


Drinkwaterbedrijven slaan alarm: Geef geen vergunningen voor aardwarmteonderzoek

02-12-2021 - 0 reacties Drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater nu de ene na de andere vergunning wordt verleend om in drinkwatergebieden te speuren naar aardwarmte. Ze vrezen vervuiling.


Boeren en tuinders helpen mee met bescherming drinkwaterbron Drentsche Aa

25-11-2021 - 0 reacties De bescherming van de Drentsche Aa als belangrijke bron voor drinkwater. Meer zichtbare biodiversiteit aan de waterkant. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het vasthouden van regen- en grondwater voor gewassen op het land. Het zijn doelen van een unieke ‘groenblauwe’ samenwerking in…


Een van de natste gebieden van Nederland, de Veluwe, droogt op

14-10-2021 - 0 reacties De Veluwe wordt elk jaar droger. En dat is opvallend, omdat het natuurgebied juist een van de natste gebieden van Nederland is. "De waterbalans op de Veluwe is uit balans", stelt Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei en Veluwe. "Er gaat meer water per jaar het gebied uit, dan dat er aan regenval bijkomt."
Op de Veluwe valt gemiddeld 10 procent meer neerslag dan in de rest van Nederland, legt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke uit. "Dat is zo'n 100 millimeter per jaar. En toch is het een enorm gevecht om het gebied niet te laten uitdrogen."
Droogte door boscomplex, industrie en polders
"De Veluwe is honderden jaren lang, tijdens de Middeleeuwen, heel kaal geweest", zegt Veldhuis. "Het was heide en zand en nog wat oude, mooie bossen. Dat verdampte veel minder dan het grote boscomplex dat we nu op de Veluwe hebben staan. Tegenwoordig verdampt er drie keer zoveel water als vroeger. Dat wordt niet meer aangevuld door het grondwater. Ook wordt er getrokken aan de zoetwatervoorraad op de Veluwe voor drinkwater en de industrie."
De polders die zijn aangelegd in de Zuiderzee en Flevoland onttrekken ook veel water aan het gebied. Het water wordt eruit gepompt om landbouw en bewoning mogelijk te maken. De klimaatverandering komt daar dan ook nog bij. "Het is een grote opgave om die balans weer te herstellen", zegt Veldhuis.
Sponsfunctie
Om het droogteprobleem op te lossen moet het gebied weer haar natuurlijk sponsfunctie terugkrijgen, bijvoorbeeld door het creëren van moerassen en natuurlijke bossen. Ook wordt geprobeerd meer water uit de Leuvenumse beek vast te houden op de Veluwe en het niet te laten wegstromen naar het IJsselmeer.
Peter Kuipers Munneke: "De verwachting is dat in de toekomst droge gebieden droger en natte gebieden natter zullen worden. In de winter zal de neerslag in het Veluwegebied blijven toenemen, ook in de komende eeuw. In zekere zin is er dus nog hoop voor Veluwe."


Drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

17-06-2021 - 0 reacties De Algemene Rekenkamer slaat alarm over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. Door het boren naar aardwarmte - met kilometerslange buizen - kan schoon drinkwater worden vervuild door roest en zout. De verantwoordelijke ministers doen te weinig, vindt de Rekenkamer.


RIVM: Nederlanders krijgen teveel PFAS binnen via voedsel en drinkwater

04-06-2021 - 0 reacties Via voedsel en het drinkwater krijgen Nederlanders teveel van de stof PFAS binnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mogelijk kunnen mensen gezondheidsschade erdoor oplopen. Het RIVM adviseert om gevarieerd te eten en nog steeds kraanwater te drinken, aangezien men weinig kan doen om de stof te vermijden.


Brabantse dorpen nog een dag zonder schoon water na vondst E. colibacterie

31-05-2021 - 0 reacties Inwoners van de Brabantse dorpen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel zitten nog een dag zonder schoon drinkwater. Het is Brabant Water nog niet gelukt de zaterdag aangetroffen E.colibacterie uit het water te krijgen. Het advies om het water voor gebruik drie minuten te koken, blijft gelden tot maandag 18.00 uur.


Melkveehouder Erik over bedrijfsoptimalisatie door deelname aan Boeren voor Drinkwater

27-05-2021 - 0 reacties Eerder weiden en zo het verse gras optimaal benutten. Het is een van de stappen die melkveehouder Erik Rensen uit Dijkerhoek (Overijssel) nam na deelname aan het Overijsselse DAW-project Boeren voor Drinkwater. Aan Nieuwe Oogst deelde Rensen zijn verhaal.


Brabantse VVD-fracties luiden noodklok over gedumpt drugsafval: ‘Ons drinkwater loopt gevaar’

20-05-2021 - 0 reacties De VVD-raadsfracties van twaalf gemeenten in het westen van Noord-Brabant maken zich grote zorgen over de vele drugsafvaldumpingen in het buitengebied van de provincie. In een gezamenlijke brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en de VVD-Tweede Kamerfractie wijzen ze op het ontbreken van handhaving en vragen ze om hulp.


Microsoft wil telers Agriport gietwater geven

18-05-2021 - 0 reacties Microsoft, dat datacenters heeft staan in Middenmeer, baalt van alle negatieve publiciteit die daaromheen is ontstaan. Onder andere het gebruik van drinkwater om de datacenters te koelen ligt onder vuur.
Reden voor de datagigant om gisteren bij EenVandaag uitgebreid te reageren en te vertellen dat men…


Statenfractie GroenLinks Groningen vreest dat inwoners zonder drinkwater komen te zitten door grootschalig waterverbruik door datacenters (en dat moge

30-03-2021 - 0 reacties GroenLinks in de provincie Groningen maakt zich zorgen om de gevolgen van grootschalig waterverbruik door datacenters. Deze datacenters verbruiken volgens de partij per uur honderdduizenden liters water voor koeling, wat ten koste gaat van de zoetwatervoorziening.


'Datacenters in Noord-Holland kunnen leiden tot drinkwatertekort'

19-03-2021 - 0 reacties Datacenters in Noord-Holland gebruiken zoveel water om de apparatuur te koelen, dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens kan ontstaan. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit interne stukken van de provincie Noord-Holland. Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Volgens de krant hebben ambtenaren een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet gepubliceerd.
Twee bestaande datacenters in de gemeente Hollands Kroon zouden naar schatting van ambtenaren 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking, een huishouden van 4 personen gebruikt volgens het Nibud 163 kuub per jaar.
De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog vijf nieuwe datacenters, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie Noord Holland blijkt dat er "tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden".
Nationale drinkwatervoorziening
Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries bekeek die webinar en is bezorgd over het gebruik van chemicaliën om bacteriën in het koelwater te doden en kalkafzetting te voorkomen. "Dat wordt weer geloosd op het oppervlaktewater, op kanalen en het IJsselmeer, noem maar op. Dat is toch een Natura 2000 gebied. Het is onze nationale drinkwatervoorziening", zegt De Vries in het NOS Radio 1 Journaal.
Volgens De Vries wordt er bij de verlening van vergunningen helemaal geen rekening gehouden met het waterverbruik. "Waar ik als ik mijn huis moet verbouwen aan allerlei vergunningen moet voldoen, worden er door de overheden helemaal geen eisen gesteld aan de datacenters wat betreft energie- en waterverbruik."
'Ambtenaren willen vooral datacenters faciliteren'
Er wordt volgens De Vries "heel mager" naar de milieueffecten gekeken. "Alleen als dat strikt noodzakelijk is, en water valt daar blijkbaar niet onder." De Vries zegt dat uit de webinar blijkt dat ambtenaren vooral bezig zijn met de vraag hoe de datacenters toch gefaciliteerd kunnen worden.
De Vries vindt dat de regelgeving rond dit soort vergunningen moet worden aangescherpt. "Ik vind dat goed moet worden nagedacht over harde criteria voor de bouw van zulke datacenters. Ik vind dat de overheid veel meer een sturende functie moet krijgen en niet zonder meer moet zeggen: datacenter, leuk, laten we die plaatsen."
Meer kritiek op datacenters
Er is al langer kritiek op de komst van grote datacenters in Noord-Holland. Er zijn klachten over horizonvervuiling, het verdwijnen van landbouwgrond, het enorme energieverbruik en het gebruik van koelwater.
In de Wieringermeer is in september vorig jaar het grootste windpark van Nederland geopend. De molens kunnen stroom opwekken voor 370.000 huishoudens, maar het grootste deel van de elektriciteit gaat naar een datacentrum van Microsoft. Die kwestie kwam aan bod in het tv-programma Zondag met Lubach.


Directeur Vitens: ‘Waterprobleem in essentie net zo groot als de stikstofcrisis’

04-01-2021 - 8 reacties Het is onvermijdelijk dat water uit de kraan duurder wordt. ,,We zijn te veel gewend dat er altijd water zat is’’, zegt directievoorzitter Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens. Hij kijkt terug op een jaar waarin zijn voorraden met drinkwater tot twee keer toe op dreigden te raken.


Gezonde paardenweide zorgt voor blije paarden

24-08-2020 - 0 reacties Een gezonde paardenweide is maatwerk. Toch zijn er een aantal algemene aspecten waar een geschikte paardenwei aan moet voldoen. Een veilige omheining, vers drinkwater en grasland zonder giftige plantsoorten zijn daar enkele voorbeelden van.


Watter drinkwater behandeling - Ervaringen?

23-08-2020 - 15 reacties We zijn in overweging om een Watter drinkwater behandeling te starten. De door Watter gegeven referenties zijn natuurlijk erg positief. Zijn hier ook ervaringen?
We voeren uitsluitend leidingwater overigens. Volgens Watter zijn daar de beste resultaten met behandeling.