Milieu

Volg al het nieuws over Milieu, een van de 13697 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Milieu nieuwsbrief.

Milieu nieuws

Provincie Noord-Holland stimuleert landbouwinnovaties met ruim 2 miljoen euro

20-10-2017 - 0 reacties

De provincie Noord-Holland stelt ruim 2 miljoen subsidie beschikbaar voor nieuwe technieken in de landbouw. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen, testen en praktijkrijp maken van innovaties die bijdragen aan een beter milieu, klimaatbestendigheid, volks- en diergezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technieken die zorgen voor energiebesparing, vernieuwingen in de distributieketen, minder bodemdaling in veenweidegebieden of minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.


Europarlementariërs willen volledig verbod op glyfosaat

19-10-2017 - 0 reacties

De commissie van milieu en volksgezondheid van het Europees Parlement (EP) wil uiteindelijk een verbod op het gebruik van glyfosaat eind 2020. Daarnaast pleiten de Europarlementariërs (MEP’s) voor een transparante risicobeoordeling van de veiligheid van glyfosaat.


Methode om risico’s van toxische stoffen te beoordelen is aan herziening toe

19-10-2017 - 0 reacties

Om het proefdierengebruik te verminderen en bovendien heldere uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico’s van giftige stoffen of mengsels van stoffen, is een herziening nodig van de manier waarop we nu beoordelen of stoffen in ons voedsel of in het milieu gevaar opleveren. Buitengewoon hoogleraar Environmental Health and Human Biomonitoring of Contaminants, Peter Boogaard, legt in zijn inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 19 oktober uit wat daarvoor nodig is. Zijn leerstoel wordt gefinancierd door Shell.


Grote omslag nodig voor duurzaam voedselsysteem EU

18-10-2017 - 0 reacties

Er is grote aanpassing in denken, beleid en kennis in de Europese Unie nodig om de Europese voedselproductie en -consumptie duurzamer te maken. Deze conclusie staat in het rapport Food in a green light dat het Europees Milieu Agentschap (EEA) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) afgelopen maandag publiceerde op de Europese bijeenkomst FOOD 2030 in Brussel.


NAJK ook in Comité Gras Netwerk GRONDig

18-10-2017 - 0 reacties

NAJK heeft zich aangesloten bij het Comité Gras van Netwerk GRONDig. NAJK geeft input om meer realiteit aan te brengen in de grondgebondenheidsdiscussie die er is. Het comité bestaat uit Netwerk GRONDig, gedeputeerde van de provincie Friesland, vier melkveehouders, EKO-Holland, Natuur en Milieu Federatie, Milieudefensie, Dierenbescherming, Vogelbescherming en NAJK.


minister van landbouw ?

17-10-2017 - 0 reacties


Originele beschrijving

A.P. (Andries) Heidema (Haren (Groningen), 2 maart 1962) is een Nederlandse politicus voor de ChristenUnie. Hij is sinds 4 juli 2007 burgemeester van de gemeente Deventer, provincie Overijssel. Oorspronkelijk was hij lid van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV), een van de twee voorgangers van de ChristenUnie.


LoopbaanBewerken
Heidema studeerde in Wageningen landinrichtingswetenschappen en voltooide deze studie in 1986. Hierna was hij onder meer beleidsmedewerker en projectmanager bij de Rijks Planologische Dienst en interim-manager op het ministerie van VROM.
Vanaf 1988 was hij zestien jaar politiek actief in de Zuid-Hollandse gemeente Zoetermeer, eerst als adviseur van de combinatie GPV/RPF/SGP, vanaf 1990 als raadslid voor deze combinatie en vanaf 1998 ook als wethouder voor onder meer wijk- en buurtbeheer, natuur en milieu en kunst en cultuur.
Op 1 juli 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe (tot april 2003 nog 'gemeente Kesteren' genaamd). In dat jaar was hij ook voorzitter van de selectiecommissie die André Rouvoet voordroeg voor het lijsttrekkerschap...


Sturen met grondstoffen

16-10-2017 - 0 reacties

De KringloopWijzer is de jaarlijkse mineralenboekhouding van uw bedrijf. Het verminderen van de voeraankopen met behoud van melkproductie levert nog altijd de meeste winst op voor zowel milieu, als portemonnee. Bepaal dan ook het juiste kringloop-brokje voor je bedrijf.


Veel glyfosaat in landbouwgronden: “Verlenging toelating niet verstandig.”

16-10-2017 - 0 reacties

Er is veel discussie over het gebruik en de verlenging van de toelating van glyfosaat als gewasbeschermingsmiddel. Het is het meest toegepaste herbicide in Europa. In 2016 liep de goedkeuring van de Europese Commissie voor het gebruik van dit middel af. Op dit moment wordt gesproken over verlenging van deze toelating. Voorwaarde hierbij is dat het middel geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen, dieren en milieu. Waar echter nog weinig aandacht aan is besteed is de vraag naar de mate van voorkomen van glyfosaat in landbouwgronden als gevolg van de wijdverbreide toepassing ervan in de landbouw. Gisteren is een wetenschappelijke publicatie verschenen in het tijdschrift Science of the Total Environment van een internationale groep wetenschappers onder leiding van Wageningen Universiteit met daarin de gegevens van meer dan 300 bodemmonsters die genomen zijn van landbouwgronden in 10 Europese landen.


Wageningse tool voor vermindering voedselverspilling verhuist naar Milieu Centraal

16-10-2017 - 0 reacties

FoodBattle, een aanpak om voedselverspilling onder consumenten te verminderen, zal binnenkort verhuizen naar Milieu Centraal. Milieu Centraal zal dan de organisatie van FoodBattle overnemen van Wageningen Food & Biobased Research. FoodBattle, voorheen een groepsgerichte aanpak, komt ook beschikbaar voor de individuele consument.


Geitenhouders bundelen verzet zich tegen Gelderse groeistop

11-10-2017 - 0 reacties

Steven van Westreenen, adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling, benadert in samenwerking met geitenhouder Teunis Bultman uit Doornspijk alle geitenhouders in de provincie Gelderland om een zienswijze in te dienen tegen de groeistop die door de provincie is ingesteld. Door deze groeistop kunnen de bedrijven niet uitbreiden. Ook nieuwvestiging is niet mogelijk. In de gemeenten Ede en Barneveld hebben al een heel aantal geitenhouders zich gecommitteerd aan het initiatief.


LFD investeert € 25 miljoen in welzijn en milieu

11-10-2017 - 0 reacties

De LFD Holding, waarin de voormalige Duitse bedrijven van Adriaan Straathof zijn ondergebracht, investeert tot 2018 € 25 miljoen in verbetering van dierenwelzijn en milieumaatregelen. Dat schrijft het bedrijf in een persbericht.


Niet iedereen tevreden over regeerakkoord: "Landschap komt er niet in voor"

11-10-2017 - 0 reacties

Iedereen gaat erop vooruit, zei minister-president Mark Rutte vanmiddag bij de presentatie van het regeerakkoord. Toch valt er op sommige gebieden nog winst te halen. Eén van die gebieden is het landschap. "De vlag kan nog niet helemaal uit", vindt Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel.


Goed alternatief voor neonics in 50% van toepassingen

10-10-2017 - 0 reacties

Voor de helft van de toepassingen van neonicotinoïden in Europa bestaan alternatieven die weinig tot geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Dat meldt het Nederlandse adviesbureau CLM op basis van eigen onderzoek. In vier landen zijn tien teelten onderzocht, waaronder granen, aardappelen, suikerbieten, appels, olijven en citrusvruchten. Niet elke vervanging van neonicotinoïden is een verbetering, citeert vakblad Boerderij de onderzoekers. Suikerbieten moeten bijvoorbeeld vaker gespoten worden met voor het milieu schadelijke insecticiden.


Milieubaten verdwijnen uit analyse onder Trump-man

10-10-2017 - 0 reacties

President Trump heeft niet veel op met het milieu. Zo liet hij het Amerikaanse milieuagentschap EPA een studie overdoen zodat er tegengestelde conclusies uitkomen. Daarmee ondermijnt hij de geloofwaardigheid van de overheidsinstelling, schrijven 3 hoogleraren in Science.

" width="150">


'Nieuwe kip' kent meer welzijn maar is slechter voor het milieu - Boeddhistisch Dagblad

05-10-2017 - 0 reacties

Omdat deze kippen ongeveer een week langer dan de plofkip in de kippenstal verblijven om aan hun gewenste gewicht te komen, stoten ze naar schatting tien tot vijftien procent meer broeikasgassen uit.


Fruitteelt van economisch belang voor gemeente Borsele

04-10-2017 - 0 reacties

Op 13 september jl. heeft de Raad van State positief besloten over het gebruik van anti-hagelkanonnen bij onweersbuien. Ter voorbereiding van deze rechtszaak heeft Wageningen Economic Research de structuur en het economisch belang van de fruitteeltbedrijven met een antihagelkanon, en van de hele fruitteeltsector in de gemeente Borsele onderzocht. Voor de hele gemeente komt de totale directe en indirecte werkgelegenheid in de fruitteelt uit op 622 arbeidsjaren, waarvan een derde toe te rekenen is aan de fruitbedrijven met een anti-hagelkanon. De aanleiding voor de rechtsgang was de vermeende geluidsoverlast voor natuur en milieu.


Wageningen World: Duurzame viskweek spaart het milieu

04-10-2017 - 0 reacties

De mensheid eet al meer vis uit kweek dan uit wildvangst en die consumptie gaat onstuimig doorgroeien. Of het milieu die toename kan verdragen, hangt grotendeels af van nieuwe kweektechnologie en verbetering van vis, voer en vaccins.


"Efficiëntie kan reële milieu-impact niet verdoezelen"

02-10-2017 - 0 reacties

Zo nu en dan krijgt biolandbouw de wind van voren omdat een wetenschappelijke studie zou aantonen dat bio helemaal niet beter is voor het milieu. Een gekleurde conclusie, en volgens BioForum toe te schrijven aan de twee verschillende indicatoren die gebruikt worden om de milieu-impact van een landbouwsysteem te bepalen. “Afgaan op de relatieve milieu-impact van een productiewijze is behoorlijk misleidend. Het is niet omdat je meer produceert (en de milieu-impact kan uitsmeren over meer kilo’s product, nvdr.) dat hommels beter overleven op een akker zonder ook maar één bloem, of rivieren beter tegen vervuiling kunnen.”


Koe in de wei is beter voor koe, milieu en mens - Opinie - Voor nieuws, achtergronden en columns

30-09-2017 - 75 reacties

Het is terecht dat de meeste mensen de koe in de wei willen zien grazen. Dat is voor alle partijen beter, betoogt Bert van den Berg van de Dierenbesch


CLM: helft neonics kan worden vervangen

28-09-2017 - 0 reacties

Voor de helft van de neonicotinoïden bestaan alternatieven met weinig effect op het milieu.