Milieu

Recente nieuwsberichten m.b.t. Milieu

Eline Vedder: Voor het milieu kun je koeien beter niet weiden

27-05-2017 -

Boerin Eline Vedder (38) werd in één klap het boegbeeld van de agrarische sector toen ze op televisie een hartstochtelijk pleidooi hield voor de Nederlandse boer. ‘De boeren hier doen het hartstikke goed. Dat weet de hele wereld, behalve Nederland.’

Vlak voor de verkiezingen werd ik uitgenodigd om in Pauw & Jinek te praten over de agrarische sector. Ik vond het nodig dat er een keer hardop werd gezegd dat de boeren in Nederland het hartstikke goed doen. Hier wonen de beste boeren van de wereld! We maken extreem veilig en kwalitatief goed voedsel.


"Roep geïndustrialiseerde veehouderij halt toe"

24-05-2017 -

Naar aanleiding van de verkiezing van een nieuwe WHO-directeur publiceert de New York Times een open brief, getekend door meer dan 200 wetenschappers en beleidsexperten, die het nieuwe hoofd van de VN-organisatie aanmoedigen om het geïndustrialiseerde landbouwmodel aan te pakken omdat het een grote bedreiging is voor de volksgezondheid en het milieu. Ze pleiten onder meer voor een verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaars, sensibilisering rond de hoge Westerse vleesconsumptie en meer onderzoeksmiddelen voor plantaardige vleesalternatieven.


Nieuwe film Al Gore over milieu | VTM NIEUWS

22-05-2017 -

De gewezen Amerikaanse vicepresident en Nobelprijswinnaar van de vrede zet z'n strijd voor het milieu voort. Elf jaar nadat hij in Cannes zijn film ‘An inconvenient truth’ voorstelde en daarmee de Nobelprijs voor de vrede won, is Al Gore terug met het vervolg: ‘An inconvenient sequel’.De film gaat opnieuw over de opwarming van de aarde, deze keer roept de ex-vicepresident Amerika op tot actie.� �


Bloembollensector werkt harder aan beter milieu

22-05-2017 -

LMB intensiveert de inspanningen om de milieudoelen in de bloembollenteelt op tijd te halen.


Boktor heeft z’n tanden gezet in het houtengebouw van kinderboerderij het MEK in Oosterhout

22-05-2017 -

OOSTERHOUT - Kinderboerderij het MEK in Oosterhout gaat volgende week een week noodgedwongen dicht. In het karakteristieke houtengebouw van de kinderboerderij, annex milieu educatief centrum, is namelijk de boktor aangetroffen. Omdat tijdens de bestrijding van de boktor geen mensen ( en dieren) in het gebouw mogen zijn is het MEK van maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni gesloten.


Soja beter dan insecten en vlees, maar het eten van scheermessen en scharretjes dan?

21-05-2017 -

Soja is het beste voor een vol bevolkte wereld die eiwitten wil eten. Beter dan insecten en kip en heel veel beter dan rundvlees. En toch laat nieuw onderzoek nog steeds niet zien hoe we lokale oogsten zoals bijvoorbeeld van schelpdieren, scharretjes en wilde ganzen moeten beoordelen op effect op het aardse milieu.


Dijksma wil consumptie vlees en zuivel niet inperken

20-05-2017 -

Het kabinet voelt niets voor maatregelen om de vlees- en zuivelconsumptie terug te dringen als bijdrage voor het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) stelt dat de agrarische sector met het verlagen van de CO2-uitstoot 'op koers ligt'.


Bomen planten in plaats van minder CO2-uitstoten: werkt dat echt?

19-05-2017 -

Nope, zo stellen Duitse wetenschappers.

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben landen beloofd er alles aan te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius en er zal zelfs geprobeerd worden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Dat betekent dat we onze CO2-uitstoot fors moeten terugschroeven. Stel nu dat dat niet lukt kunnen we met het planten van bomen – die CO2 uit de atmosfeer halen – dan misschien nog wat goedmaken? Onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (kortweg PIK) hebben zich over die vraag gebogen. En het antwoord is helder.


‘Behoud derogatie van belang voor natuur en landschap’

19-05-2017 -

Als de derogatie vervalt, heeft dat niet alleen grote gevolgen voor de landbouw, maar ook voor water, natuur, milieu en landschap. Dit stellen Geertje van Hooijdonk van Natuur & Milieu en Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland.


Hogere CO2-uitstoot in eerste kwartaal

16-05-2017 -

DEN HAAG (AFN) - De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in Nederland was in het eerste kwartaal 1,9 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.
Het bericht Hogere CO2-uitstoot in eerste kwartaal verscheen eerst op Nieuws.nl.


Dumpingen drugsafval nemen toe, toezicht daalt

11-05-2017 -

In natuurgebieden lopen steeds minder toezichthouders rond. Deskundigen noemen het zeer zorgelijk dat er honderden groene opsporingsambtenaren zijn wegbezuinigd. De overlast van bijvoorbeeld dumpingen van drugsafval is in diezelfde periode vervijfvoudigd.


Belgische ecoloog: biologisch niet beter voor milieu en gezondheid

13-03-2017 -

Koop geen biologische producten, ze zijn niet gezonder en niet beter voor het milieu. Dat stelt de Belgische ecoloog en milieuactivist Stijn Bruers vandaag in het AD. „Er is geen duidelijk bewijs dat biologische landbouw beter is voor de biodiversiteit.”


Interview van dam in bn de stem. 'Eetpatroon verandert niet door iets duurder vlees'

07-03-2017 -


Wat een staatssecretaris. Niemand zag het aankomen???? Wie geeft ook al weer de vergunningen af??

Aftellen naar een nieuw bewindspersoon op landbouw.

Zijn tijd zit er na de verkiezingen op, maar het werk van de kortst zittende bewindspersoon in het kabinet is nog lang niet klaar. Toen voormalig PvdA-vicefractievoorzitter Martijn van Dam anderhalf jaar geleden partijgenote Sharon Dijksma opvolgde als staatssecretaris van Economische Zaken, had hij grootse plannen. Hij zou misstanden in de voedingsindustrie aanpakken en vechten voor gezonder, duurzamer geproduceerd eten. Wat is daarvan terechtgekomen?

Niet zoveel als hij hoopte, erkent de staatssecretaris die over landbouw gaat. Neem de superstreepjescode. Consumenten moesten volgens hem in één oogopslag kunnen zien waar ingrediënten vandaan komen, als ze een product scannen met hun telefoon. Te beginnen met vlees.

,,Van een pakje varkensvlees wil ik kunnen zien welke boer het heeft geproduceerd. Tot mijn teleurstelling bleek dat echter niet te kunnen. In de slachterij gaat al het vlees door elkaar.'

Dat moet veranderen, vindt hij. ,,De boer moet een gezicht krijgen. Dan kan hij een product neerzetten dat anders is dan dat van concurrenten. Dat we nu in Nederland massaproductie van varkensvlees hebben voor de rest van Europa, is niet houdbaar.'

Is er nog wel ruimte voor varkens in dit volle land?

,,Zeker niet voor de 12 miljoen die we nu hebben. De PvdA wil het totale aantal dieren in Nederland met 20 procent verminderen. We moeten kiezen voor kwaliteit en dierenwelzijn. Meer ruimte, zodat de dieren ook naar buiten kunnen. Dan zul je uiteindelijk eerder richting de helft van het aantal varkens gaan. De varkenshouders beseffen zelf ook dat het anders moet. In de sector is de afgelopen jaren amper wat verdiend.'

Minder boeren betekent niet minder dieren. Integendeel: de boeren die overblijven, bouwen alsmaar grotere stallen.

,,Daarom wil de PvdA de dierenrechten uit de markt nemen. Daarnaast heb ik een nieuwe wet klaarliggen, die provincies de bevoegdheid geeft om grenzen te stellen aan veehouderijen. Brabant kan daarmee het platteland weer leefbaarder maken. Het volgende kabinet moet een nieuwe stip op de horizon zetten: hier willen we over tien jaar staan qua dierenwelzijn.'

Dat vergt grote investeringen van de boeren.

,,Klopt, dat kan dus alleen als we er samen met de boeren voor zorgen dat ze genoeg verdienen. De VVD, CDA en de PVV claimen op te komen voor de boeren, maar laten alles bij het oude. Met zulke vrienden hebben boeren geen vijanden meer nodig.'

U kunt ook aan de vraagknop draaien en vlees belasten met het hoge btw-tarief en een accijns. Die weg beveelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan om het milieu te beschermen.

,,Ik geloof daar niet in. Je eetpatroon is echt onderdeel van wie je bent, dat verander je niet door vlees een paar cent duurder te maken. Wel door mensen op een positieve manier nieuwsgierig te maken. Daarom heb ik 2 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van plantaardige alternatieven. Zoals de Dutch Weed Burger, gemaakt van zeewier. Als je die hebt geproefd, wil je hem vaker eten.'

Zulke vervangers zijn meestal duurder dan vlees. Via een heffing op vlees kunt u er toch voor zorgen dat plantaardige alternatieven goedkoper zijn en zo de vraag stimuleren?

,,Ik begrijp de morele discussie, maar ik wil het maatschappelijke probleem van onze vleesproductie niet op het bordje leggen van de mensen met de kleinste portemonnee. Dat zijn degenen die zo'n prijsverhoging echt voelen.'

Een instrument waar Van Dam wél wat in ziet, is het Europese landbouwbeleid. Dat moet volgens hem op de schop om de lat voor boeren omhoog te krijgen. ,,40 procent van de volledige EU-begroting gaat nu als directe inkomenssteun naar boeren. De gemiddelde Nederlandse boer krijgt per maand meer geld dan een AOW'er aan uitkering, zonder dat hij daar iets voor terug hoeft te doen. We moeten toe naar een model dat boeren subsidieert voor dingen die we als samenleving verwachten: zorg voor de natuur, een mooi platteland, dierenwelzijn, minder uitstoot.'

Dat plan diende u vorig jaar al in bij de Europese Commissie. Ligt dat ergens op een plank in Brussel te verstoffen?

,,Nee, nee. De Commissie komt na de zomer met concrete voorstellen voor het landbouwbeleid vanaf 2020. Een taskforce kwam met ongeveer dezelfde conclusies.'

Van Dams vorige lobby in Brussel, voor de melkveehouderijen, was geen succes. De EU stak een stokje voor zijn fosfaatrechtenplan dat hun mestoverschot moest terugdringen. Doordat de fosfaatrechten pas volgend jaar mogen ingaan, moeten nu tienduizenden gezonde melkkoeien worden geslacht om het mestoverschot in te perken. Gesubsidieerd met gemeenschapsgeld. Het was Van Dam een lief ding waard geweest als hij dat had kunnen voorkomen, zegt hij. ,,Maar niemand zag aankomen dat zóveel melkveehouders zouden uitbreiden, toen het melkquotum twee jaar geleden werd afgeschaft. Wetenschappers niet, gerenommeerde onderzoeksbureaus niet.'

Gevolg van de uitbreidingsdrift is ook dat minder koeien in de wei staan. De Tweede Kamer wil dat u weidegang verplicht stelt.

,,Als na de zomer blijkt dat de cijfers komend weideseizoen weer zo slecht zijn, ontkomen we niet aan stappen. Ik onderzoek nu wat de mogelijkheden zijn. Je kunt moeilijk een koeienpolitie opzetten die overal controleert of de koeien wel echt buiten staan.'

Is dat wat u de afgelopen anderhalf jaar heeft geleerd: een duurzamer productie van voedsel kun je niet aan de boeren overlaten?

,,Het is dubbel. Ik zie wel degelijk boeren die verantwoordelijkheid nemen. Maar op eigen kracht is het heel lastig. Een varkensboer houdt maar weinig over. De winst zit bij de toeleverende industrie en de supermarkten.'

Over vijf jaar moet Nederland koploper zijn op het gebied van gezonde en duurzame voeding, sprak Van Dam onlangs af met het bedrijfsleven. De uitvoering van de plannen wordt echter nog een hele uitdaging, zegt hij.

,,Ook omdat voedsel een terrein is dat over vier ministeries is versnipperd: Economische Zaken, Volksgezondheid, Buitenlandse Handel en Milieu. Het volgende kabinet zou een minister van Voedsel moeten krijgen. Het slagen van de zo noodzakelijke veranderingen in de voedselproductie mag niet afhankelijk zijn van vier bewindslieden die toevallig wel of niet goed met elkaar kunnen samenwerken.'


Vloerfabrikanten in het gelijk gesteld over emmissiewaarden

17-02-2017 -

De fabrikanten van betonvloeren en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. Daarmee wordt voorkomen dat de emissiewaarden van zeven emissie-arme vloeren die in 2014 en 2015 zijn gemeten met 50 procent of meer omhoog gaan.


Waterkwaliteit???

15-02-2017 -

Rijkswaterstaat heeft tot nu toe 50 procent meer strooizout gebruikt dan in de vorige winter. Sinds oktober hebben de strooiwagens van de overheidsdienst 61,5 miljoen kilo zout op het Nederlandse wegennet uitgestrooid.

autoblog.nl/nieuws/…

De nadelen voor ons water
Stervende bomen/planten zijn nog maar een deel van de gevolgen, want het zout komt ook in grond- en oppervlaktewater terecht. Voor ons op het eerste gezicht niet zo’n probleem, voor het milieu des te meer. We hebben er voor de verandering eens een wetenschappelijk rapport bij gepakt om aan de hand daarvan de gevolgen van het gebruik van strooizout uiteen te zetten. Het rapport is getiteld “Gladheidbestrijding en waterkwaliteit, een verkenning naar de gevolgen van het gebruik van strooizout voor grond- en oppervlaktewater in Twente“. Dit rapport werd in 2004 geschreven door werknemers van de Universiteit Wageningen (PDF).

Zout wordt na het strooien verspreid door smeltwater, passerend verkeer, de wind en tal van andere factoren. Uiteindelijk komt het goedje deels terecht bij de waterzuiveringsinstallaties. Een deel wordt echter opgenomen in het grondwater en volgens genoemd onderzoek kan het daar tot anderhalf jaar blijven zitten. Aangezien er elk jaar flink gestrooid wordt, neemt dat alleen maar toe.


Nutriënten uit dierlijke mest mogen niet meer gediscrimineerd worden

12-02-2017 -

De strijd is begonnen, maar wie gaat deze wedstrijd winnen??

Door Jan Huitema,

Mijn idee is simpel, ik wil dat nutriënten uit dierlijke mest niet meer gediscrimineerd worden. Mineralenconcentraat moet gebruikt kunnen worden boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Boeren en tuinders werken met dit soort innovaties hard aan een betere toekomst.

Het is oerstom om een waardevolle grondstof van je eigen bedrijf af te voeren en vervolgens kunstmest aan te kopen. We moeten dus zorgen dat we onze eigen nutriënten beter kunnen inzetten. Dat is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee van de boer.

Nutriënten die we nodig hebben, zoals stikstof, kunnen we hier houden, en fosfaat kunnen we verkopen aan gebieden met een tekort. We moeten dierlijke mest als een waardevolle grondstof gaan zien. Dat kwartje is nog lang niet bij iedereen gevallen.

Vooral de kunstmestindustrie ligt dwars. Die vindt haar product zuiverder en minder uitspoelingsgevoelig. Dat durf ik te betwijfelen. Ook kunstmest is gevoelig voor uitspoeling. De industrie wordt echter geholpen door de definitie van dierlijke mest in de nitraatrichtlijn van 1991. Dierlijke mest wordt daar omschreven als uitwerpselen van dieren, ook als het gaat om de verwerkte vorm.
Deze laatste bijzin remt alle innovatie. Voor nutriënten uit andere organische materialen, zelfs menselijke urine, geldt deze beperking niet.

In Brussel begint een flinke strijd. Eerst vechten in het Europees Parlement, waar verschillende politieke families hun stokpaardjes erdoor willen drukken. Na de zomer moeten we eruit zijn. Dan staat er een nieuw gevecht voor de deur: met de lidstaten. Daarom kaart ik het nu al aan bij landen die hier interesse in kunnen hebben, zoals Duitsland en België.

Het Parlement en de lidstaten moeten er samen uit komen, voordat een voorstel een wet wordt. Bij elkaar duurt dat zeker tot 2018. Maar dit gevecht is het waard.

Meer: nieuweoogst.nu/nieuws/2017/…


Zure appel

08-02-2017 -

Art. 8-2-17 Melkvee100plus Opinie Ruud Huirne

Rabobank gaat faciliteren bij de GVE regeling. Liquiditeitstekorten dekken we af, maar niet als deze ontstaan door het melken van teveel vee. En we gaan niet meewerken aan allerlei ‘slimme’ constructies om onder de gevolgen van het fosfaatreductieplan uit te komen.

Het is nu eindelijk zover dat het fosfaatreductieplan melkveehouderij in de volle breedte van start gaat. Het plan dat ervoor moet zorgen dat we per 1 oktober 2017 onder het nationale fosfaatplafond komen, en waarna per 1 januari 2018 de fosfaatwet kan worden ingevoerd. Alles is gericht op het behoud van de derogatie.

Meer: melkvee100plus.nl/Opinie/Binnenland/…


Smullen maar: Kamerbrief maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

03-02-2017 -

Voor hen die zo lang hebben uitgekeken naar duidelijkheid is het dan nu eindelijk: smullen maar!!!!!!!!!!!!!

Originele beschrijving

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) informeert de Tweede Kamer over het het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. Van Dam heeft vandaag met Eurocommissaris Vella (Milieu) de gesprekken over het maatregelenpakket afgerond.


Deze week nog duidelijkheid mbt fosfaat ?

02-02-2017 -


Rundveehouderij

Eind deze week duidelijkheid over fosfaatreductie

Naar verwachting komt er eind van deze week duidelijkheid over behoud van derogatie voor 2017 en de ministeriële regeling waarin het fosfaatreductieplan van de zuivelsector wordt geborgd.

Dat bleek tijdens een LTO-café waar voorzitter Marc Calon en staatssecretaris Martijn van Dam spraken.

“We spreken sinds het najaar bijna alleen over fosfaat, fosfaatrechten en fosfaatreductie. Er is een plan gemaakt en hopelijk wordt dat vrijdag goed bevonden”, zegt Calon. Van Dam heeft vrijdag een gesprek heeft met Eurocommissaris van milieu Karmenu Vella om de fosfaatplannen te bespreken.

Snel aan de slag om doelstelling te kunnen halen

“Het is zaak dat er snel duidelijkheid komt en dat we snel aan de slag kunnen”, zegt Kees Romijn, vakgroepvoorzitter melkveehouderij van LTO Nederland. Hij hoopt dat de fosfaatreductieprogramma’s in maart echt kunnen beginnen. Als nog later wordt begonnen, wordt het steeds moeilijker om de doelstelling van 8,2 miljoen kilo fosfaatreductie in 2017 te halen. Dit is nodig om onder het fosfaatproductieplafond te komen. Deze voorwaarde heeft de Europese Commissie gesteld om in gesprek te gaan over een nieuwe derogatie vanaf 2018.Het fosfaatreductieplan bestaat uit fosfaatreductie via het voerspoor, een stoppersregeling en opkoopregeling van runderen en een fosfaatreductieplan via de GVE-regeling van de zuivelsector. Deze laatste regeling wordt via een ministeriële regeling wettelijk voor alle bedrijven met melkvee of dieren in de categorie 100, 101 en 102.


Een eerlijke melkprijs voor milieu en boer

31-01-2017 -

Onze melk is niet langer houdbaar. De manier waarop melk wordt geproduceerd, tast het milieu aan, drijft boerenbedrijven naar de afgrond en melkt koeien uit tot op het bot. Eerlijke melk voor een eerlijke prijs is wat we nodig hebben. Eerlijke melk houdt rekening met boer, koe en milieu.