Duurzaam

Duurzaam is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Duurzaam en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Duurzaam nieuws

Schapen als duurzame grasmaaier in gemeente Tynaarlo

04-04-2020 - 0 reacties Zo'n honderd schapen grazen vredig onder de oude eiken bij het gemeentehuis in Vries. Het is slechts een deel van de kudde waarmee schaapherder Nico Buitenkamp ecologisch en duurzaam het gras 'maait'.


FrieslandCampina betaalt leden rechtstreeks voor levering van duurzame energie

26-03-2020 - 5 reacties In 2019 was wereldwijd 94% van de door FrieslandCampina gebruikte elektriciteit duurzaam opgewekt. Het zuivelbedrijf wil geen gebruik meer maken van fossiele energiebronnen. Dit jaar gaat FrieslandCampina een stapje verder. Niet alleen moet de gebruikte stroom 100% groen zijn, het bedrijf wil deze groene stroom rechtstreeks bij zijn leden-melkveehouders afnemen en hen marktconform betalen. Daarom gaat de zuivelcoöperatie werken met ‘Power Purchase Agreements’.


Aanschaf zonnepanelen: duurzaam voor milieu en portemonnee

24-03-2020 - 0 reacties De aanschaf van zonnepanelen blijft onverminderd populair, ook nu we midden in de coronacrisis zitten.


Olifantsgras, een streekproduct uit Nederland

24-03-2020 - 0 reacties Tholen - Karton lijkt het helemaal te worden in de komende jaren als het gaat om verpakkingen. Het heeft de naam om duurzaam te zijn en tegelijkertijd straalt het exclusiviteit uit op AGF-verpakkingen. Vooral de kleur van het onbewerkte karton lijkt het goed te doen in de sector.
De tomatenbakjes van Olifantsgras…


Kweker ergert zich aan CO2-uitstoot

18-03-2020 - 0 reacties Van der Avoird Trayplant, dat frambozen- en aardbeienstekjes opkweekt voor fruittelers, werkt graag zo duurzaam mogelijk. Daarom wil het bedrijf vooral uitbreiden in Noord-Europa. Want dat scheelt CO2-uitstoot tijdens het vervoer.


Zeewier kan prima dienen als duurzame voedselbron

24-02-2020 - 0 reacties Wageningse en Indonesische wetenschappers en bedrijven onderzoeken de mogelijkheden voor zeewierteelt. Zeewier heeft alleen zonlicht nodig, zuivert het zeewater en is bijzonder duurzaam te kweken. Ook is het gemakkelijk te verwerken in gezond en smakelijk voedsel voor mens en dier. Wereldwijd is 48 miljoen vierkante kilometer zeeoppervlak geschikt voor de teelt van zeewier. In 132 landen kan zeewier worden gekweekt, maar het gebeurt momenteel slechts in 37 landen


Melkveebedrijf kan energiegebruik terugbrengen tot 26 kilowattuur per 1000 kilo melk

20-02-2020 - 5 reacties Het Utrechtse project Energieneutrale Melkveehouderij is afgerond. De combinatie van elektriciteit besparen en duurzame energie opwekken is economisch interessant voor melkveehouders. Het onderzoek bracht een aantal duidelijke aandachtspunten naar voren. Een melkveebedrijf kan het energieverbruik van gemiddeld 50 kilowattuur per 1000 kilo melk terugbrengen tot circa 26 kilowattuur per 1000 kilo. Een volledig duurzaam ingericht nieuw bedrijf verbruikt nog maar 20 kilowattuur per 1000 kilo melk. Besparingen kunnen oplopen tot circa 5.000 euro per jaar.


Niet waterstof maar ammoniak als ideale energieopslag

12-02-2020 - 0 reacties Het gas ammoniak kan uitgroeien tot een succesvol opslagmedium voor het bufferen van wind- en zonne-energie. De eerste toepassing, een duurzaam noodstroomaggregaat, is al te bestellen.


Provincies achten aanvullende stikstofreductiemaatregelen voor alle sectoren nodig

10-02-2020 - 0 reacties In een brief aan de Tweede Kamer kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. De provincies vinden het goed dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor de vrijwillige opkoop van veehouderijbedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen. Maar om een duurzaam perspectief voor natuur én economische ontwikkeling mogelijk te maken blijven volgens de provincies forse aanvullende maatregelen en middelen voor reductie van de stikstofuitstoot binnen alle sectoren nodig.


Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland

08-02-2020 - 0 reacties Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.


Schouten: 'betaalbaar beter boeren' biedt geen duurzaam perspectief voor de veehouderij

06-02-2020 - 0 reacties Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt dat het rapport 'Betaalbaar beter boeren', dat Ecorys in opdracht van Greenpeace heeft opgesteld, geen duurzaam perspectief voor de veehouderijsector biedt. Dat valt op te maken uit een brief aan de Tweede Kamer waarin de minister een reactie op het rapport geeft.


Insecten kunnen ook dienen als botervervanger

06-02-2020 - 5 reacties Onderzoekers van de UGent hebben boter succesvol vervangen door insectenvet. "Een gezond en duurzaam alternatief", klinkt het. Een panel met proefpersonen kon geen onderscheid maken tussen ‘gewoon’ gebak en wafels waar de boter deels was vervangen door insectenvet. Of gebak met insectenvet binnenkort in de supermarkt zal liggen? Bio-ingenieur Joachim Schouteten, die het onderzoek mee begeleidde, denkt van wel.


'Afval voor miljoenen als veevoer verkocht', verdachten aangehouden

05-02-2020 - 2 reacties Het waren ongeregistreerde stoffen of zelfs afval, en ze werden vermengd en aan boeren verkocht als veevoer. Een veevoerbedrijf uit Noord-Brabant heeft hiermee vermoedelijk zo'n twee jaar lang gefraudeerd.

Zo is er meer dan 4 miljoen euro verdiend, volgens het Openbaar Ministerie. Het zouden ernstige strafbare feiten zijn, want de grondstoffen die in dierenvoeder zitten kunnen de gezondheid van dieren én uiteindelijk mensen beïnvloeden.

Begin deze week zijn drie mannen die bij het bedrijf werken aangehouden, zij worden nu verhoord. Het bedrijf zelf is in mei 2019 al stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Certificaten zijn inmiddels ingetrokken en tientallen vrachtwagens zijn in beslag genomen.

Eerder al mis
Dat er van alles niet op orde was bij het bedrijf, bleek uit verschillende inspecties. Ten eerste constateerde de NVWA vorig jaar dat het bedrijf niet hygiënisch genoeg werkte. De opslagtanks waarin het reststromen van levensmiddelenbedrijven verzamelde, waren systematisch "ernstig vervuild" en verroest. Bij elkaar kon er 7 miljoen kilo op het terrein worden opgeslagen.
Daarnaast stelt het OM dat de papieren waarschijnlijk zijn vervalst. Wat doorverkocht werd aan boeren als diervoeder kreeg het keurmerk 'GMP+': een certificaat dat bedoeld is om aan te tonen dat een bedrijf veilig of duurzaam werkt.

Maar het voer bleek bij controle niet alleen de richtlijnen voor dat keurmerk te schenden, het was zelfs hoe dan ook niet geschikt om aan dieren te eten te geven. Dat certificaat is toen ingetrokken.
Vervolgens werd het bedrijf stilgelegd en moest het de niet-eetbare producten naar een vergister brengen om te vernietigen. Ook bleek er te zijn gesjoemeld: er zou 731 ton meer zijn weggebracht dan op het terrein lag opgeslagen.
Risico voor mensen en dieren

Verder stond in de administratie niet welke grondstoffen gebruikt waren om het veevoer te maken. Dat is wel nodig, omdat die grondstoffen in de gehele voedselketen terecht kunnen komen. Ook bij mensen.
Om de gezondheid van mensen en dieren te kunnen beschermen moet het voer door de hele keten te volgen zijn. "Dit om in het geval van een besmetting snel tot de identificatie van de herkomst te komen en verdere verspreiding te voorkomen", stelt het OM.


‘Visserij Verduurzaamt’ breidt uit

22-01-2020 - 0 reacties Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit met 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). “Duurzaamheid wint aan belang”, zegt minister Crevits. “Onze Vlaamse vissers zijn zich daar goed van bewust en leveren inspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tot nu lag de focus bij het project “Visserij Verduurzaamt” vooral op de vissersvaartuigen en hun bemanning. We willen in de toekomst acties ondernemen voor de consument zodat die goed weet dat de vis op hun bord duurzaam gevangen is.”


Nieuwe acties van boeren op veertig plekken door heel Nederland

21-01-2020 - 0 reacties Boerenactieclub Agractie voert zaterdag 21 maart op veertig locaties door heel Nederland actie voor hogere prijzen van landbouwproducten. Daarnaast kondigt de organisatie een tweede actie aan. Vanaf eind deze week confronteren boeren consumenten ín de supermarkt met producten die in de ogen van actievoerders te goedkoop worden verkocht of niet duurzaam zijn.


Nieuwe actiedag boeren op 21 maart

21-01-2020 - 0 reacties Boerenactieclub Agractie voert zaterdag 21 maart op veertig locaties door heel Nederland actie voor hogere prijzen van landbouwproducten. Daarnaast kondigt de organisatie een tweede actie aan. Vanaf eind deze week confronteren boeren consumenten ín de supermarkt met producten die in de ogen van actievoerders te goedkoop worden verkocht of niet duurzaam zijn.


Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

18-12-2019 - 0 reacties De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. 'Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit doet met hun verdienmodel.'


Half miljoen voor idee dat uitblinkt door eenvoud: ecodorp Boekel gaat energie opslaan in 800 kuub basalt

03-12-2019 - 0 reacties BOEKEL/BEST - Uitvinder Cees van Nimwegen uit Best kan aan de bak. Hij mag zijn basalt-accu om energie duurzaam op te slaan opbouwen in het Boekelse ecodorp. Een half miljoen voor een idee dat uitblinkt door eenvoud.


Bestse uitvinder bouwt duurzame basaltaccu in ecodorp Boekel

03-12-2019 - 0 reacties BEST - Uitvinder Cees van Nimwegen uit Best kan aan de bak. Hij mag zijn basalt-accu om energie duurzaam op te slaan opbouwen in het Boekelse ecodorp.


Krachten bundelen in Europa voor behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw

28-11-2019 - 0 reacties Er ontbreekt in Europa een duidelijke strategie voor behoud en gebruik van agro-biodiversiteit. Ook is de coördinatie op dit terrein binnen de EU beperkt. Het project GenRes Bridge ontwikkelt op verzoek van de Europese Commissie voorstellen om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw (agrobiodiversiteit) beter vorm te geven.