Duurzaam

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Duurzaam. Duurzaam is een van de 15706 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Duurzaam nieuws

‘Vissers mogen nog steeds te veel vangen’

04-11-2019 - 0 reacties Vissers mogen nog steeds meer vis uit de Noordzee vangen dan volgens wetenschappelijke normen verantwoord is. Van de Europese visquota die overbevissing moeten voorkomen, is bijna de helft te hoog, constateert Stichting De Noordzee in een analyse. De organisatie wijst erop dat de lidstaten van de Europese Unie jaren geleden hebben vastgelegd dat alle visquota vanaf 1 januari 2020 duurzaam moeten zijn.


‘Vissers mogen nog steeds te veel vangen’

04-11-2019 - 0 reacties Vissers mogen nog steeds meer vis uit de Noordzee vangen dan volgens wetenschappelijke normen verantwoord is. Van de Europese visquota die overbevissing moeten voorkomen, is bijna de helft te hoog, constateert Stichting De Noordzee in een analyse. De organisatie wijst erop dat de lidstaten van de Europese Unie jaren geleden hebben vastgelegd dat alle visquota vanaf 1 januari 2020 duurzaam moeten zijn.


Als mkb’er ben ik beter af met duurzame techniek

22-10-2019 - 0 reacties Bakkerij de Jong was na 33 jaar toe aan een opknapbeurt. Cees de Jong besloot zijn huurpand, gevestigd aan de Molenstraat in Rhenen, te kopen en duurzaam te verbouwen. Hij kon hiervoor gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). "Nu zijn we een bakkerij met een energieverbruik om trots op te zijn."


Rabo: duurzaam telen wordt criterium bij financiering

22-10-2019 - 43 reacties

Originele beschrijving

Vanaf 2020 gaan banken vastleggen hoe groot de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen precies is. Op die manier willen zij bedrijven stimuleren minder CO2 te produceren. Is de uitstoot van een lening te groot, dan gaan de instellingen in gesprek met het bedrijf.


Nieuw rapport legt wereldwijd actieplan neer voor koolstofneutrale land- en bosbouwsector in 2040

21-10-2019 - 0 reacties Met het behoud en de aanplant van bossen, duurzaam houtgebruik, het verminderen van voedselverspilling en duurzame intensivering van de landbouw, kunnen de wereldwijde land- en bosbouwsector in 2040 koolstofneutraal zijn en voor 30% bijdragen aan de Parijs-doelen. Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers in een nieuwe studie verschenen in Nature Climate Change. Met name China, Brazilië, Indonesië, de Europese Unie, India en de Verenigde Staten kunnen een substantiële bijdrage leveren.


Meer duurzaam materiaal uit olifantsgras

16-10-2019 - 0 reacties DOEN Participaties en VP Capital investeren 1 miljoen euro in Vibers, een bedrijf dat materialen maakt van olifantsgras. Vibert gaat olifantsgras uit Nederland als duurzame grondstof verder ontwikkelen en de marktpositie versterken.


Duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar

16-10-2019 - 0 reacties Vandaag lanceren de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NV), van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Netherlands Food Partnership (NFP). Als partner van NFP wil WUR een voorbeeld geven voor wereldwijde samenwerking op landbouw en voeding. De wereld staat voor de uitdaging om miljarden mensen op een duurzame manier van gezond voedsel te voorzien. Nederland kan met zijn kennis en kunde in de landbouw en voedingsindustrie een grote bijdrage leveren aan deze uitdaging.


Kansenseminar Slimme en duurzame mobiliteit in België

16-10-2019 - 0 reacties Wilt u weten wat uw kansen zijn op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in België? Kom dan op 29 november naar het kansenseminar in Utrecht.Mobiliteit is in België een van de belangrijke uitgavenposten voor overheid, gezinnen en bedrijven. Er is ruimte voor verbetering. Vooral op punten als fileproblematiek, uitstoot, veiligheid en kwaliteit kan het beter. Daarbij spelen vragen een rol als: Wat is de mobiliteit van de toekomst? En: Hoe richt je die mobiliteit slim en duurzaam in?


Huizenbouwers wakker geschud door stikstofcrisis: ‘Het kán anders’

11-10-2019 - 0 reacties Het stikstofbesluit van de Raad van State zorgt sinds eind mei voor een bouwcrisis. 18.000 projecten zijn in de wacht gezet tot er milieubesparende maatregelen rond beschermde natuurgebieden worden genomen. Iedereen baalt, maar hoogleraar klimaatontwerp Andy van den Dobbelsteen ruikt juist kansen.

,,Het stikstofprobleem kan een doorbraak forceren”, zegt Van den Dobbelsteen. ,,De bouw heeft de afgelopen jaren een aantal kansen gemist en loopt nu tegen de muur. De rechter zet de rem erop, wat het mogelijk maakt alsnog over te stappen op duurzaam bouwen en gebruik te maken van innovatie. Dat is niet alleen goed voor Nederland, maar ook voor de bouwbedrijven zelf.”


Ingehouden woede bij stikstofdebat in provinciehuis: 'Wij boeren blijven onze hand niet uitsteken'

11-10-2019 - 0 reacties “Er is stikstofpaniek en het zijn weer de boeren die moeten inleveren. Daardoor staat de toekomst van jonge boeren op het spel. Zij willen graag een handreiking doen om duurzaam te gaan produceren, maar wij blijven onze hand niet uitsteken.”


Consument geeft minder geld uit aan 'duurzaam' vlees

10-10-2019 - 0 reacties De Nederlandse consument heeft in 2018 minder geld besteed aan vlees met een keurmerk. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel, die vorige week door minister Carola Schouten (LNV) naar de Tweede Kamer is gestuurd.


Werkgroep: belast alle uitstoot van boeren

08-10-2019 - 19 reacties DEN HAAG (ANP) - Een algemene uitstootheffing voor alle sectoren is de enige manier om de landbouw duurzaam te houden. In het klimaatakkoord werd door het kabinet na veel gedoe een CO2-heffing opgenomen voor de industrie, maar zo'n heffing is ook nodig om te komen tot kringlooplandbouw.


World Horti Center organiseert congres over duurzaam verpakken

08-10-2019 - 0 reacties Op dinsdag 29 oktober aanstaande organiseert World Horti Center een congres over duurzaam verpakken voor telers en handelsbedrijven. Er is veel te doen rondom het thema verpakkingen. Kunnen we plastic blijven gebruiken, is papier of karton een alternatief of kunnen we verminderen?


Column: Hoe duurzaam is duurzaam?

05-10-2019 - 0 reacties Onze pluimveehouderij heeft de laatste jaren aan duurzaamheid ingeboet en dat is vooral toe te schrijven aan de voortdurende drang om nog duurzamer te zijn.


Meer duurzaam voedsel, minder verspilling, onze kaas duurder voor Amerikanen

04-10-2019 - 0 reacties Ondertussen vertelt het verhaal van de dag door onze lens: voeding, gezondheid, landbouw, levensmiddelenmarketing, voedselpolitiek en aan landgebruik gerelateerde energie- en watervraagstukken – waar nodig tot op (geo)politieke schaal.


Nederlandse consument besteedt meer aan duurzaam geproduceerd voedsel

03-10-2019 - 0 reacties De Nederlandse consument geeft steeds meer geld uit aan voedsel dat voorzien is van een keurmerk. In 2018 kochten huishoudens voor 4,9 miljard euro aan dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, een stijging van 7%. Het marktaandeel duurzaam voedsel ligt inmiddels op 11%. Dat staat in de Monitor Duurzaam Voedsel 2018, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Wetenschappers: stop met miljardensubsidies voor energie uit biomassa

03-10-2019 - 0 reacties De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout uit bossen zorgt zelfs voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’


Fabriek voor duurzame stof uit afval opent in Zutphen

02-10-2019 - 0 reacties In Zutphen opent deze woensdag een fabriek die Kaumera gaat produceren uit afvalwater. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kan gebruikt worden als bijvoorbeeld coating voor zaden en mestkorrels of als lijm- en bindmiddel. Een wereldprimeur.


Müller waarschuwt voor toename in melkproductie

01-10-2019 - 0 reacties Müller Milk & Ingredients, de grootste melkleverancier binnen Groot-Brittannië en onderdeel van de Duitse Müller-groep, waarschuwt de melkveehouders in Schotland voor de enorme toename in de melkproductie. "Deze situatie is niet duurzaam en heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu."


Staphorst kan verder met bouw windmolens

26-09-2019 - 0 reacties Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst kan in gebied De Lommert drie windturbines van elk 210 meter hoog gaan bouwen. De gemeenteraad van Staphorst heeft B en W dinsdagavond groen licht gegeven voor het verlenen van een omgevingsvergunning.