Stroom

Iemand de massa schakelaar wel eens kapot gehad?  Stroom is er af en gaat er niet meer op
Iemand de massa schakelaar wel eens kapot gehad? Stroom is er af en gaat er niet meer op 🔗