Zonnepanelen

Volg al het nieuws over Zonnepanelen, een van de 15402 onderwerpen op Nieuwsgrazer. Word ook lid van de dagelijkse Zonnepanelen nieuwsbrief.

Zonnepanelen nieuws

Familie Groen gaat van rozen naar zonnepanelen

21-06-2019 - 0 reacties 13.500 zonnepanelen liggen op de plek waar familie Groen uit Luttelgeest ooit rozen kweekte. Theo Groen senior (76) en Theo Groen junior (51) zien in hun zonneweide een perspectief voor de agrarische sector. 'We benutten de grond voor 90 procent, waardoor je 30 procent minder landbouwgrond nodig hebt.'


Aanleg zonnepanelen in stroomversnelling

21-06-2019 - 0 reacties Het loslaten van de deadline om voor 2024 asbest in daken van agrarische bedrijfsgebouwen te verwijderen, kan de collectieve aanleg van zonnepanelen op schuren en stallen versnellen. Dat verwacht projectadviseur Erwin Haveman van LTO Noord.


AgrifirmZon-daken moeten bijdragen aan verduurzaming agrarische bedrijven

20-06-2019 - 0 reacties Met het initiatief AgrifirmZon, wil Agrifirm een bijdrage leveren aan het verduurzamen van agrarische bedrijven. Zonnepanelen op daken staan hierbij centraal.


Zachtfruitteler in Olland wil zonnepanelen boven bramen: ‘Meierijstad, maak haast met kaders, zodat ik verder kan’

14-06-2019 - 0 reacties OLLAND - Om de klimaatdoelen te halen, zal er in Meierijstad, net als in andere gemeenten veel energie duurzaam opgewekt moeten gaan worden. Maar: niet alle initiatieven passen even goed in het landschap. Meierijstad wil daarom snel kaders opstellen. Fruitteler Van Hoof uit Olland maande de gemeente haast te maken.


Natuurbeschermers zijn bezorgd over drijvende zonnepanelen

12-06-2019 - 0 reacties Het nationaal consortium Zon op Water wil op plassen en meren honderdduizenden zonnepanelen plaatsen. Dat moet helpen bij het behalen van de klimaatdoelen. Het zou Nederland Europees koploper maken op het gebied van drijvende zonnepanelen, schrijft Trouw.
In Zon op Water zijn Rijkswaterstaat, TNO en verschillende gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd.
Natuurorganisaties zijn bezorgd. "In oppervlaktewater leven vissen en daar leven vogels van", zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. "Als je dat bedekt zodat er geen zonlicht meer doorheen komt, kun je ecosystemen vernietigen. Je moet dus eerst heel goed onderzoek doen om te voorkomen dat je dingen kapot maakt die je niet meer kunt herstellen."
Bijzonder serieus
Wiep Folkerts, die namens TNO betrokken is bij Zon op Water, zegt dat alle aspecten van het plan bijzonder serieus worden genomen, dus ook de mogelijke gevolgen voor de natuur. "Bovendien staan natuurgebieden niet heel hoog op de lijst van plekken om zonnepanelen aan te leggen. We kijken eerst naar bijvoorbeeld bezink-bassins en baggerdepots. Parallel doen we dan onderzoek naar de ecologische aspecten."
Dat stelt De Pater niet gerust. "Sommige zandwinningsplekken zijn van groot belang voor vogels. Bovendien is het niet waar dat niet wordt gekeken naar natuurgebieden. Ze kijken heel nadrukkelijk wel naar het IJsselmeer, dat heel belangrijk is voor vogels en vissen."
Het IJsselmeer verkeert volgens De Pater in slechte staat. "Juist daar moet je dus werken aan herstel en er geen zonnepanelen neerleggen. Er wordt gesproken over het bedekken van 4 procent van het IJsselmeer, maar dan heb je het wel over zo'n 8000 voetbalvelden, dat is echt heel veel."
Zandwinplas
Nederland heeft al een paar drijvende zonneparken, onder meer in Tynaarlo in Drenthe en op Texel. In Andijk in Noord-Holland wordt gewerkt aan een park met vijftien drijvende eilandjes met elk 4900 panelen.
Drijvende zonneparken hebben als extra voordeel dat ze kunnen meedraaien met de zon, wat de opbrengst met 30 procent kan verhogen.
Natuurorganisaties vinden dat eerst de daken in Nederland vol moeten worden gelegd met panelen. Natuur & Milieu berekende in 2017 dat daar nog ruimte is voor 145 miljoen zonnepanelen.


FrieslandCampina zet ook in op windenergie

11-06-2019 - 31 reacties In navolging op grootschalige projecten als Solar en Jumpstart, biedt FrieslandCampina haar leden-melkveehouders de mogelijkheid om te investeren in kleine windmolens. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.

De windmolens van 15 meter ashoogte, worden geleverd door E.A.Z. wind. Het is de bedoeling dat de energie wordt gebruikt op het melkveebedrijf. Volgens het zuivelconcern is de windmolen een ideale aanvulling op zonnepanelen, waarbij de eerstgenoemde vooral in de winterperiode en de laatstgenoemde vooral in de zomerperiode het bedrijf van energie voorziet. „De optimale balans van opwek en verbruik is essentieel voor een stabiel en betaalbaar elektriciteitsnetwerk en leidt tot de hoogste economische waarde voor de melkveehouder”, stelt FrieslandCampina.


LTO: grijp kans op netverzwaring

31-05-2019 - 0 reacties Boeren en tuinders met plannen voor zonnepanelen, lopen het risico achter het net te vissen door een gebrek aan netcapaciteit. In Kaag en Braassem kunnen zij hun capaciteitsbehoefte laten doorlichten, maar het loopt nog niet storm.


CZAV wekt met zonnepanelen 60 procent verbruikte energie op

28-05-2019 - 0 reacties CZAV kiest er voor een deel van de stroom op te wekken met zonnepanelen. Deze wekken op termijn ongeveer 60 procent van de behoefte aan elektrische energie op.


Chinezen bouwen grootste zonnepark van Nederland

28-05-2019 - 0 reacties Een groep Chinezen bouwt in de provincie Groningen het grootste zonnepark van Nederland. Het gaat om 117 hectare en 316.216 zonnepanelen. De verwachting is dat deze panelen aan het einde van het jaar actief zijn.


CZAV wekt met zonnepanelen 60 procent verbruikte energie op

28-05-2019 - 0 reacties CZAV kiest er voor een deel van de stroom op te wekken met zonnepanelen. Deze wekken op termijn ongeveer 60 procent van de behoefte aan elektrische energie op.


Betaalbare energie voor lokale toepassingen in Nigeria via overheidsfinanciering

24-05-2019 - 0 reactiesMet het bedrijf Sosai Renewable Energy installeert onderneemster Habiba Ali in kleine gemeenschappen systemen om zonne-energie toe te passen als duurzame energiebron. Dit deed zij op kleine schaal.


Hilvarenbeek aan de slag met zonneweides ondanks bezwaren ZLTO

17-05-2019 - 0 reacties HILVARENBEEK - Ondanks bezwaren van de lokale ZLTO, gaat de gemeente Hilvarenbeek de komende jaren aan de slag met de aanleg van zonneweides. In eerste instantie gaat het om een pilot, waarbij in totaal maximaal 50 hectare bedekt mag worden met zonnepanelen. Initiatiefnemers kunnen zich bij de gemeente melden, maar moeten aan stikte voorwaarden voldoen.


SamenZonderAsbest breidt uit met honderd daken

15-05-2019 - 0 reacties Honderd extra asbestdaken in provincie Groningen kunnen worden vervangen en voorzien van zonnepanelen, via de pilot SamenZonderAsbest van Ecoop in samenwerking met LTO Noord. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).


Teler gaat van kassen over op zonne-panelen

13-05-2019 - 0 reacties De zon is gratis en daar kun je gebruik van maken. Dat dacht glastuinbouwer Theo Groen sr. toen hij samen met zijn zoon Theo Groen jr. enkele jaren geleden in Luttelgeest overstapte van glastuinbouw naar zonnepanelen. Afgelopen zaterdag was het tijd voor een open dag en Omroep Flevoland nam een kijkje.…


Te heropenen kwekerij rotterzwam beoogt CO2-negatieve milieu-impact

13-05-2019 - 0 reacties Twee jaar na een verwoestende brand heropent de circulaire paddenstoelenkwekerij haar deuren in Rotterdam. Zonnepanelen maken het pand energieneutraal. Op den duur zal de kwekerij zelfs CO2-negatief zijn, stellen eigenaren Siemen Cox en Mark Slegers.


‘De beste boeren hebben de meeste zonnepanelen ’

10-05-2019 - 4 reacties Simpel toch. 😄

Originele beschrijving

De boer die aan meeste richtlijnen voldoet, slaapt het rustigst. Niet de boer met het beste product.


Hogan wil jaarlijks vast bedrag voor boeren die 1 hectare bebossen

07-05-2019 - 12 reacties Als de vergoeding concurrerend is met de vergoeding voor zonnepanelen dan kan het misschien. Anders komen er gewoon panelen te liggen:

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wil dat de boeren in Europa een deel van hun landbouwareaal gaan bebossen. Op een dezer dagen gehouden conferentie over 'Onze bossen, onze toekomst' stelde hij voor dat de EU-lidstaten hun boeren aanmoedigen om op 1 hectare van het land, dat zij bewerken, bossen aan te planten. De lidstaten moeten deze bebossing wel zelf financieren.


Voortgang verbreding SDE+

27-04-2019 - 0 reactiesVanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. De regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) heeft als doel 49 procent CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030.


‘Zonnepanelen worden nu echt zichtbaar in de samenleving’

26-04-2019 - 0 reacties Het verlengen van de subsidie op zonnepanelen zal de populariteit ervan flink vergroten, verwachten experts. Momenteel liggen op circa 600.000 van de 8 miljoen woningen in Nederland zonnepanelen. Bedrijven maken ondertussen een inhaalslag en leggen grote zonneparken aan.


Kabinet verlengt subsidieregeling zonnepanelen met drie jaar

26-04-2019 - 0 reacties De subsidieregeling voor zonnepanelen wordt door het kabinet met drie jaar verlengd. Dit betekent dat eigenaren van zonnepanelen nog tot en met 2023 de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet volledig mogen aftrekken van hun eigen energieverbruik. Over dat deel is dan geen energiebelasting verschuldigd.

Wie zonnepanelen op het dak zet, kan nog tot 2023 de stroom die wordt opgewekt en aan het stroomnet teruggegeven, aftrekken van het eigen energieverbruik. Deze zogenoemde salderingsregeling zou volgend jaar aflopen, maar het kabinet verlengt hem met drie jaar; de voorwaarden worden niet veranderd.
Volgens minister Wiebes kan een investering in zonnepanelen die tijdens de vorige of huidige kabinetsperiode is gedaan, zo in gemiddeld zeven jaar worden terugverdiend. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan gebruikmaken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds. Daar kan tegen een lage rente geld worden geleend.
Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling in stappen afgebouwd. Tot 2031 wordt het voordeel dat huishoudens en bedrijven hebben dan elk jaar iets minder.