Groen

Groen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Bekijk hier al het Groen nieuws of word lid van de nieuwsbrief.

Groen nieuws

Aanbod nog te ruim voor hogere varkensprijs

14-09-2019 - 0 reacties Alle ballen op het lucratieve China is momenteel het motto voor slachterijen. Hoewel het marktsentiment goed is, staan niet alle seinen op groen voor...


LTO - LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

12-09-2019 - 107 reacties .LTO: verduurzaming en innovatie in plaats van stikstofslot

LTO Nederland publiceert vandaag haar bijdrage aan het adviescollege Stikstofproblematiek om met nuchterheid, realisme en doorzettingsvermogen per gebied een goede balans tussen natuur, wonen, infrastructuur en landbouw te vinden.

“Boeren en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder boeren geen voedsel en geen groen platteland. We moeten de impasse met nuchterheid en realisme benaderen,” aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO Nederland adviseert voor de korte termijn drie oplossingsrichtingen om Nederland van het stikstofslot te verlossen zodat de bouw van nieuwe huizen doorgaat, de auto niet vaststaat in de garage en boeren en tuinders hun bijdrage aan onze voedselvoorziening, economie én natuur blijven leveren:

inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij;maatwerk per gebied om kwetsbare natuur te beschermen;een realistische en veilige drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot.

Reductie door innovatie
De landbouw heeft de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65% teruggebracht , een indrukwekkende prestatie van een sector die wereldwijd leidend is. Tegelijkertijd kunnen en willen we meer doen. Door het stikstofslot kunnen boeren en tuinders nu niet investeren in bijvoorbeeld voer waarmee minder stikstof wordt uitgestoten, nieuwe stallen, slimme mestverwerking en andere technologische innovaties waar Nederland wereldwijd om bekend staat. Dat is funest - agrarisch ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ontwikkelen zodat ze hun bijdrage kunnen blijven leveren aan een beter milieu, klimaat en dierenwelzijn. Zo worden niet alleen stikstofemissies teruggebracht maar kunnen ook andere duurzaamheidsdoelen, zoals de reductie van CO2- en methaanuitstoot, sneller worden behaald.

Integraal maatwerk per gebied
Natura2000-gebieden met een lage kritische depositiewaarde (stikstoftolerantie) zijn als hagelslag over ons land verspreid. Generieke krimp biedt geen oplossing omdat er in elk gebied andere oorzaken en effecten stikstofdepositie zijn. LTO Nederland pleit daarom voor een integrale aanpak met maatwerk per gebied. Daarmee kunnen goede resultaten worden behaald die in lijn zijn met de nationale prioriteiten van het omgevingsbeleid . Het gaat erom per gebied een juiste afwegingen te maken tussen natuur, woningbouw, infrastructuur en land- en tuinbouw.

Geen stikstofslot op verwaarloosbare emissies
LTO Nederland benadrukt dat het mogelijk moet zijn om hele kleine, voor de natuur verwaarloosbare stikstofemissies zonder papierwinkel toe te laten. De organisatie stelt daarom een realistische en veilige drempelwaarde voor van 1 mol per hectare per jaar. Dat is een voorzichtige en genuanceerde grens, die overigens hoger ligt in onze buurlanden.

“Het oer-Hollands landschapsbeeld is inmiddels vergunningsplichtig geworden. Een boer moet sinds de Raad van State-uitspraak formeel een vergunning aanvragen om zijn koeien in de wei te laten lopen. Dat is hetzelfde als wanneer de bakker een vergunning voor brood bakken moet aanvragen. Beweiden en bemesten horen bij de kringlooplandbouw. Het kan niet zo zijn dat de juridische impasse dat onmogelijk maakt,” aldus Marc Calon. “De aanleg van bijvoorbeeld ecologische oevers wordt nu stilgelegd omdat de graafmachines een paar dagen stikstof uitstoten. Een vergunningsstelsel voor zulke verwaarloosbare emissies is niet realistisch.”

Nederlandse poldernuchterheid
Op dit moment gaat de juridische status van een Natura2000 gebied boven alle andere maatschappelijke belangen – wonen, reizen, werken. Zelfs de kleinste hoeveelheid extra stikstof mag volgens de regels niet meer. Deze ongewenste werkelijkheid is een probleem voor de hele samenleving.

Op de langere termijn moet worden gekeken wat het aantal, de ligging en de natuurdoeltypen van Natura2000-gebieden betekent voor economische en andere maatschappelijke activiteiten waarbij ammoniak en andere stikstofverbindingen vrijkomen. Een kritische blik hierop betekent uitdrukkelijk niet dat LTO Nederland pleit voor minder natuur. Boeren en tuinders werken in en met de natuur, en zijn als beheerders van het platteland nauw betrokken bij natuuronderhoud en -herstel. LTO Nederland zal hier namens haar achterban het gesprek met het adviescollege Stikstofproblematiek, beleidsmakers, politici en de maatschappij over aan blijven gaan.


Groene Dakbedekkers, tuinplanten maand oktober 2019

11-09-2019 - 0 reacties Groene Dakbedekkers zijn in oktober tuinplant van de maand. Groene daken duiken steeds vaker op, met dakbedekkers als vetkruid, steenbreek en huislook. Koel in de zomer, warm in de winter en altijd groen, het hele jaar door.


Huisartsen in Manchester schrijven kamerplanten voor als medicijn

10-09-2019 - 0 reacties We het allemaal: groen vermindert stress, verbetert je concentratie, kan je bloeddruk verlagen, versterkt je immuunsysteem en zorgt voor een algeheel gevoel van geluk. Artsen in Schotland schrijven natuur zelfs voor als medicijn en dokters in Japan adviseren om te gaan bosbaden.


Husqvarna presenteert nieuwe krachtige accubosmaaiers

06-09-2019 - 0 reacties Husqvarna introduceert twee krachtige bosmaaiers: de 535i RX en de 535i RXT. Beide accumachines leggen de lat voor prestaties zeer hoog; ze zijn gelijkwaardig aan de benzinemodellen uit de 35 cc-serie. De nieuwe bosmaaiers bieden professionals in het groen een hogere productiviteit zonder uitstoot en lawaai. Kenmerken zijn onder meer de motor met hoog koppel, een grote snijdiameter en een superieur antitrillingssysteem voor uiterst comfortabel werken. In de praktijk levert dit extra voordeel op: sneller en efficienter werken. De batterijstatus is permanent af te lezen op de display.  Complete…


Noodkreet bouwers: woningtekort wordt ramp

06-09-2019 - 13 reacties

Originele beschrijving

Een half miljoen huishoudens komen erbij de komende tien jaar en dat dreigt met de nu al achterlopende nieuwbouw uit te lopen op een ramp. Ontwikkelaars schreeuwen dan ook om meer bouwlocaties. Liefst in het groen. „Als ik in de auto zit naar Purmerend zie ik overal weilanden. We hebben ruimte zat in Nederland”, zegt projectontwikkelaar André Snippe.


Aspen daagt krachtpatsers uit

03-09-2019 - 2 reacties Tijdens Groen Techniek Holland in Biddinghuizen organiseert Aspen een amusante uitdaging. Wie houdt de Aspen can het langst met gestrekte arm vooruit? De sterkste van de drie beursdagen wint een luxe Boretti barbecue. De Aspen Challenge is ontstaan in Engeland. Het record staat op naam van de Engelsman Tom Smith, die de volle jerrycan maar liefst 4 minuten en 10 seconden voor zich uit hield. Nu nodigt de wereldmarktleider in alkylaatbrandstof beursbezoekers op haar podium uit om dit record te verbreken. En dat gebeurt niet stilletjes in een hoekje, nee, er is een heuse quizmaster…


EU: groen licht voor steun bij droogteproblemen

28-08-2019 - 0 reacties De door de Europese Commissie voorgestelde steunmaatregelen voor door droogte getroffen boeren zijn goedgekeurd door de 28 EU-lidstaten. Boeren die door de droogte met financiële problemen kampen, komen in aanmerking voor extra steun.


Video: Aardappelen klappen en spuiten met loofdoes

27-08-2019 - 0 reacties Medewerker Marco Groen van loonbedrijf Poland uit Waarland (NH) is deze weken druk met het klappen en spuiten van aardappelen. De combinatie bestaat uit een New Holland T6020 met voorop een Struik-loofklapper en achterop een loofdoes.


NVWA springt op ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen

23-08-2019 - 0 reacties De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet de loep op de nieuwe generatie gewasbeschermings- en hulpmiddelen, die claimen groen te zijn. Deze vrij verkrijgbare producten kunnen mogelijk risico’s opleveren voor mens, dier en milieu, klinkt het waarschuwend.


Nieuwe Tekno modellen week 33 2019

16-08-2019 - 0 reacties

Originele beschrijving

Vanaf vandaag zijn er weer een paar hele mooie nieuwe modellen te koop bij Tekno. Via tekno.nl zijn deze te bestellen. Ronny Ceusters. Mohlins. S.P.J. Jansen. Scania Highline. Eurotainer groen. Eurotainer geel. Daarnaast zijn er ook enkele modellen aangekondigd die er aan zitten te komen en nu al gereserveerd kunnen worden: Michael Jepsen. Scania torpedio Tekno basis Marco Donk (losse trekker) Deze blogpost is mede mogelijk gemaakt door Tekno.


Weer nieuwe inschrijfronde suikerfabriek België

07-08-2019 - 0 reacties Er wordt op het moment een nieuwe inschrijfronde voorbereid voor de realisatie van een suikerbietenfabriek in het Waalse Seneffe. De coöperatie CoBT heeft nog niet voldoende kapitaal en volume om groen licht te kunnen geven voor de bouw van de fabriek.


Pesticiden: ‘de tijd is rijp voor een groen landbouwsysteem’

07-08-2019 - 0 reacties De landbouw kan van steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruik maken. Vorige week werd bekend dat het Europees voedselveiligheidsagentschap EFSA de toelating van chloorpyrifos niet wil verlengen. Een drietal neonicotinoïden zijn sinds dit jaar al verboden in de vollegrondsteelt. Bietentelers willen ze weer terug. Maar die zogenoemde neonics blijken nou juist een nog veel breder effect te hebben op nuttige insecten. Wat nu? De Wageningse insectenkenner Marcel Dicke zegt: ga het nou maar heel anders doen.


Peilgestuurde drainage houdt vocht in de bodem

29-07-2019 - 0 reacties Het land is nog groen op de percelen van Nico Neppelenbroek. Een zelfbedacht systeem van peilgestuurde drainage houdt het vocht in de bodem van maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. Daardoor hoeft de agrarier de regenhaspel op de gedraineerde percelen niet uit te rollen. Maatschap Neppelenbroek is een demonstratiebedrijf Boeren met bodem en water van het DAW. Het doel: een hogere landbouwproductie en verbeterde waterkwaliteit- en kwantiteit.


Steeds meer groene energielabels voor kantoren

25-07-2019 - 0 reactiesHet aantal kantoren met een groen energielabel neemt sterk toe. Op 1 juli 2019 had 68% van de gelabelde kantoren minimaal energielabel C.


Zelfs boven Groningen is het gras niet lang meer groen

25-07-2019 - 0 reacties Op uitgedroogde zandgronden wordt het heter omdat er nauwelijks vocht meer verdampt.


Utrecht transformeert bushokjes naar bijenhokjes

24-07-2019 - 0 reacties In de stad Utrecht zijn 316 bushaltes voorzien van een groen dak. Dat ziet er niet alleen fantastisch uit, het groene dak zorgt met warme dagen voor verkoeling, het vangt fijnstof af, slaat regenwater op én de bijen zijn er gek op!


'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’

22-07-2019 - 0 reacties De Stichting Groen Gas Wijster is op dit moment volop bezig om in de tweede contractronde de laatste mest te contracteren voor de nieuw te bouwen mestvergister. Een groot deel van de van de benodigde 140.000 ton is al gecontracteerd


'Start bouw mestvergister in Wijster dit najaar van start’

22-07-2019 - 0 reacties De Stichting Groen Gas Wijster is op dit moment volop bezig om in de tweede contractronde de laatste mest te contracteren voor de nieuw te bouwen mestvergister. Een groot deel van de van de benodigde 140.000 ton is al gecontracteerd


Boer aan het roer bij Regio Deal FoodValley

20-07-2019 - 0 reacties Boeren, onderwijs, overheid en andere partijen in de Foodvalley kunnen aan de slag met de versnelde transitie van de primaire sector, gezonde voeding en versterking kennis- en innovatiecluster. De gemeenteraad van Ede gaf eind vorige week groen licht voor de laatste bijdrage van 7 miljoen euro aan de Regio Deal FoodValley.