Groen

Al het Groen nieuws volg je het best via Nieuwsgrazer. Klik voor een volledig overzicht met Groen nieuws of word lid van de dagelijkse nieuwsbrief.

Groen nieuws

Fotoserie: Studiedag onkruidbestrijding bij Werkom Groen

16-02-2018 - 0 reacties


Groen geteelde paprika uit glastuinbouwgebied Heerhugowaard

15-02-2018 - 0 reacties

Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het warmtenet van de huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC). NH Paprika is met 11 hectare paprika’s en 5 miljoen kuub gas per jaar nu de grootste gasgebruiker in het Altongebied. Met deze stap wordt het gasverbruik van NH Paprika geminimaliseerd.


Hogere opbrengst in maisteelt met Groen Fosfaat

12-02-2018 - 0 reacties

Met Groen Fosfaat is een hogere opbrengst in maisteelt mogelijk. Dat blijkt uit proeven van Delphy.


"EMB-voorstel rijmt niet met vrijhandel op zuivelmarkt"

12-02-2018 - 0 reacties

De European Milk Board (EMB) krijgt de tongen los met zijn voorstel om de melkproductie vrijwillig en zo nodig verplicht terug te schroeven wanneer de zuivelmarkt door een overaanbod onder druk staat. In de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement zijn Sabine Vermeulen (N-VA) en Bart Caron (Groen) het idee genegen in de wetenschap dat het huidige beleid resulteerde in een berg melkpoeder die de belastingbetaler zuur dreigt op te breken. “Het marktresponsabiliseringsmechanisme van EMB is een innovatief voorstel, maar staat haaks op de liberalisering en globalisering van de zuivelmarkt. In de EU is er geen meerderheid die wil terugkeren naar de afgeschermde zuivelmarkt van weleer”, analyseert minister Joke Schauvliege.


Belgen talrijk aanwezig in EU glyfosaatcommissie

08-02-2018 - 0 reacties

Bart Staes (Groen), Frédérique Ries (MR) en Marc Tarabella (PS) worden vaste leden van de bijzondere commissie in het Europees Parlement die de vergunningsprocedure voor pesticiden tegen het licht gaat houden. Het halfrond bekrachtigde in Straatsburg de samenstelling van de dertigkoppige commissie. Staes wordt bovendien één van de twee rapporteurs. Hilde Vautmans (Open Vld), Pascal Arimont (CSP), Mark Demesmaeker (N-VA) en Kathleen Van Brempt (sp.a) worden plaatsvervangende leden.


Groen Agro Control start grondonderzoek open teelten

02-02-2018 - 0 reacties

Laboratorium Groen Agro Control is dit jaar gestart met grond- en gewasonderzoek voor de akkerbouw, veehouderij en vollegrondsgroenteteelt.


Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout is dus echt erg onbetrouwbaar.

27-01-2018 - 55 reacties

Boontjes smaken naar boontjes, gras is groen, melk is wit, Johan van den Hout is onbetrouwbaar.

Originele beschrijving

“Statenleden Noord Brabant kregen niet alle informatie tijdens de behandeling van het nieuwe, voor veehouders desastreuze, provinciale beleid.
t.co/9RCi8QuXXw”/


Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner

26-01-2018 - 0 reacties

Luchtwassers worden op varkens- en kippenstallen geplaatst om de emissie van ammoniak te verminderen, maar ze doen meer dan dat. “De technologie staat niet stil. De huidige installaties zorgen ook voor belangrijke reducties van fijn stof en geuremissies”, informeert minister Joke Schauvliege de Vlaamse parlementsleden Bart Caron (Groen) en Bart Dochy (CD&V). Zij zaten met een aantal vragen na een studiedag over intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. Ook de minister nam kennis van het ILVO-onderzoek, dat tot genuanceerde conclusies komt in tegenstelling tot de alarmerende besluiten die de West-Vlaamse Milieufederatie trok uit een eigen literatuurstudie.


Nieuwe Avalanche roos; Adore Avalanche

25-01-2018 - 0 reacties

De beroemde rozenfamilie Avalanche breidt uit met een nieuwe zeer lichtroze variant; de Adore Avalanche. De roos ademt klassieke romantiek en is aan de buitenkant sprookjesachtig groen geaderd.


Nijmeegse hoogleraar noemt akkers in de Achterhoek 'zombiegrond'

23-01-2018 - 8 reacties

De bodemfauna op het platteland in Twente en de Achterhoek is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. ,,Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.’’


77 miljoen eieren vernietigd tijdens fipronilcrisis

22-01-2018 - 0 reacties

Door het fipronilschandaal zijn in België in totaal 77.375.000 eieren vernietigd en 1.900.000 kippen geruimd. Dat zei de federale minister van Landbouw Denis Ducarme zaterdag in La Dernière Heure. Het Voedselagentschap kreeg heel wat kritiek te verwerken op het hoogtepunt van de crisis, maar leverde volgens Ducarme uitstekend werk. De minister herhaalde ook dat hij van de Europese Commissie groen licht kreeg om overheidssteun vrij te maken voor de getroffen pluimveehouders.


Gent schakelt bewoners in voor onderhoud openbaar groen

19-01-2018 - 0 reacties

Het verbod op het gebruik van pesticiden om onkruid op het openbaar terrein te bestrijden, baart menig gemeente- en stadsbestuur kopzorgen. Ook in Gent is het nodig dat er een tandje bijgestoken wordt in de strijd tegen onkruid. Zo krijgt de groendienst van de stad extra personeel, maar wat vooral opvalt is dat de stad zijn bewoners inschakelt om het openbaar groen te beheren. Inwoners van vier Gentse straten hebben daar zelf om gevraagd.


EU-parlement stelt onderzoek in naar glyfosaat-affaire

18-01-2018 - 0 reacties

Het Europees Parlement richt een bijzondere commissie op die gaat analyseren hoe gewasbeschermingsmiddelen precies toegelaten worden op de Europese markt. Dat hebben de fractievoorzitters donderdag besloten. Aanleiding is de recente verlenging van de vergunning voor onkruidverdelger glyfosaat. Voor een parlementaire onderzoekscommissie la Dieselgate was er geen draagvlak. Toch zijn de verwachtingen hoog gespannen bij de twee landgenoten die zich vastbeten in dit dossier: Bart Staes voor Groen en Marc Tarabella voor PS.


Twee staalnemers zijn door Mestbank op fraude betrapt

17-01-2018 - 0 reacties

Ieder najaar worden er op duizenden landbouwpercelen in Vlaanderen stalen genomen om te meten hoeveel stikstof er niet door de teelt is opgenomen, en riskeert uit te spoelen naar het oppervlaktewater. De nitraatresidustaalname wordt gezien als het sluitstuk van het mestbeleid, maar Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) vreest dat het vanwege de gevoeligheid voor fraude ook de zwakke plek is van het mestbeleid. Hij kreeg lucht van “vriendendiensten” bij staalname die resulteren in een voor de boer gunstiger resultaat. Volgens minister Schauvliege zijn 100 van de 159 actieve staalnemers het voorbije najaar op het terrein gecontroleerd, en werden er twee op non-actief gezet wegens fraude. In totaal gingen drie staalnemers zwaar in de fout. In 2016 waren dat er nog tien (9%).


Hogere zuivelprijzen zijn een positieve verrassing

17-01-2018 - 0 reacties

Onverwachts eindigde de internationale zuivelveiling Global Dairy Trade (GDT) dik in het groen. Een positieve wending op een markt waar het sentiment verder niet heel goed is. Wat speelt er in de markt en wat betekent het voor de Nederlandse melkprijs?


Nieuw lesmateriaal over nieuwe technieken in plantenveredeling voor MBO, HBO en universiteiten

15-01-2018 - 0 reacties

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben samen met leraren een lessenpakket ontwikkeld waarmee docenten in MBO en HBO en op universiteiten beter les kunnen gaan geven over nieuwe technieken in de plantenveredeling. Het lessenpakket is ondergebracht op de website van Groen Kennisnet en is vanaf heden beschikbaar.


Nieuw lesmateriaal over nieuwe technieken in plantenveredeling

15-01-2018 - 0 reacties

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben samen met leraren een lessenpakket ontwikkeld waarmee docenten in MBO en HBO en op Universiteiten beter les kunnen gaan geven over nieuwe technieken in de plantenveredeling. Het lessenpakket is ondergebracht op de website van Groen Kennisnet.


Meer zetmeel in mais met groen fosfaat

12-01-2018 - 0 reacties

Een vergelijkbare drogestofopbrengst en 8 tot 15 procent hoger zetmeelgehalte dan bij de referentiewaarde met fosfaatkunstmest. Dat zijn de resultaten van de proeven met groen fosfaat, een mestkorrel op basis van varkensmest, van dit jaar.


Bemesting met Groen Fosfaat resulteert in hoger zetmeelgehalte in snijmais

12-01-2018 - 0 reacties

Binnen het project Groen Fosfaat is een nieuwe organische meststof uit varkensmest ontwikkeld die de gangbare fosfaatkunstmest in de maïsteelt vervangt en een vergelijkbaar resultaat geeft. In de proeven van 2017 was de droge stofopbrengst van maïs bemest met Groen Fosfaat vergelijkbaar met die van de maïs die fosfaat in de vorm van kunstmest had gekregen. De zetmeelopbrengst van de maïs die met Groen Fosfaat was bemest was 8 tot 15% hoger.


DLV: meer zetmeel met Groen Fosfaat

12-01-2018 - 0 reacties

In 2017 gaf gebruik van Groen Fosfaat 8 tot 15% meer zetmeel in snijmais dan vastgesteld in de referentie. De drogestofopbrengst lag gelijk. Dat meldt DLV Advies.