Investeren

Investeren is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Investeren en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Investeren nieuws

Perspectief voor waterstof uit Noord- Nederland

08-02-2020 - 0 reacties Waterstof is een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie en een energiedrager. Met hulp van groene stroom kun je waterstof duurzaam produceren zonder CO₂-emissie. Noord-Nederland wil 2,8 miljard euro investeren in de productie van waterstof.


'Ontwikkeling van emissiearme stalsystemen voor melkgeiten heeft impuls nodig'

03-02-2020 - 0 reacties De ontwikkeling van emissiearme stalsystemen voor melkgeiten gaat niet hard. Jeroen van den Hurk, sectorspecialist Food & Agri bij Rabobank, denkt dat de sector er goed aan doet in onderzoek naar dit soort systemen te investeren.


Rathenau Instituut: 'Nederlandse aardappelinnovatie biedt wereldwijd kansen'

21-01-2020 - 0 reacties Hybride aardappelveredeling kan bijdragen aan ecologische duurzaamheid en voedselzekerheid, en biedt kansen voor de wereldmarkt. Om die kansen te benutten, is tijdige sturing noodzakelijk. Zo moeten de sector en overheid blijven innoveren en investeren in kennisontwikkeling. Het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van nieuwe technologieën, ontwikkelde 3 scenario's om de toekomst van de aardappelteelt te kunnen inschatten. Hiervoor gingen onder meer boeren, veredelaars en milieuorganisaties samen in gesprek.


462 Twentse boeren staakten intensieve veeteelt

11-01-2020 - 0 reacties Honderden Twentse boeren stopten de afgelopen jaren met het intensief houden van varkens of kippen, omdat ze niet wilden of konden investeren in een emissiearme stal. Dat blijkt uit cijfers van de Omgevingsdienst Twente.


Wie betaalt de rekening van een gezonde bodem?

18-12-2019 - 0 reacties De hoge eisen die de maatschappij aan de bodem stelt, leggen veel druk op de land- en tuinbouw, constateert Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer. 'Van boeren wordt verwacht dat ze investeren in de bodem, maar het is onvoldoende duidelijk wat dit doet met hun verdienmodel.'


'Historisch' hoog inkomen varkenshouders, voor melkveehouders viel 2019 tegen

16-12-2019 - 0 reacties Boeren hadden dit jaar gemiddeld een hoger inkomen dan vorig jaar. Dat blijkt uit de inkomensraming van de land- en tuinbouw in 2019, onderzocht door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De jaarlijks terugkomende raming valt nu precies samen met discussies die lopen over de toekomst en de positie van de landbouw.
Het gemiddelde inkomen dat een boer uit zijn of haar bedrijf haalde is met 6000 euro gestegen, tot 57.000 euro in 2019. Maar dat komt door een paar sectoren waar het heel goed ging, terwijl er op andere plekken een stuk minder werd verdiend.
Voor varkenshouders was het bijvoorbeeld een heel goed jaar. Het gemiddelde inkomen van een varkenshouder was dit jaar 'historisch hoog', schrijven de onderzoekers: 257.000 euro, terwijl dat vorig jaar maar 9000 euro was.
Voor melkveehouders was het een minder goed jaar. Hun inkomen daalde tot een gemiddelde van 31.000 euro. Ook akkerbouwers leverden in. Hun gemiddelde inkomen halveerde, na een bovengemiddeld goed jaar, tot 37.000 euro.
Afrikaanse varkenspest
Varkensboeren verging het dus beduidend beter. "Vooral de tweede helft van 2019 zijn de prijzen extreem goed", zegt Sander Thus. Hij heeft een vleesvarkensbedrijf in Wehl, vlak bij Doetinchem. Door de Afrikaanse varkenspest is er een grote vraag naar varkens vanuit China. "Dat werkt gigantisch door op de prijzen", vertelt Thus. "De vraag naar voedsel in China neemt toe, maar zij hebben heel weinig varkens".
Die prijsstijging betekent wel dat ondernemers zelf ook flink meer moeten betalen voor biggen, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de veel hogere opbrengst per varken.
Daar staat tegenover dat vorig jaar een slecht jaar was. "Op het dieptepunt kregen we 1,30 euro per kilo. Nu gaan we de 2 euro over". Elk varken levert dit jaar zo'n 35 euro meer op dan vorig jaar, vertelt Thus.
"Nu kan je weer investeren, en je bedrijf bijvoorbeeld duurzamer maken." Hij is daar al mee begonnen, dit jaar wordt de verlichting in de schuur energiezuinig gemaakt.
Saneringsregeling
De prijsstijging is ook terug te zien in de saneringsregeling van het kabinet. "Veel boeren hebben ingetekend" , zegt Krijn Poppe, econoom van Wageningen Economic Research. Het kabinet moet nu veel meer betalen om varkenshouders uit te kopen dan een jaar eerder.
"Financieel gezien komt die regeling op een goed moment voor varkenshouders", zegt Poppe. "Maar voor sommigen zal het alternatief van blijven bestaan - onder de huidige omstandigheden - ook verleidelijk zijn".
Interen op de buffers
De melkveehouderij is de grootste sector in de landbouw. Het gemiddelde inkomen van een melkveehouder is in 2019 met zo'n 6500 euro gedaald tot 31.000 euro. Dat komt vooral door hogere kosten: voer, gebouwen en machines zijn duurder geworden. Ook is de melkprijs weer licht gedaald.
Marije Klever, melkveehouder in de buurt van Utrecht, herkent dat beeld. "Het is een uitdaging om onverwachte kosten op te vangen. Zo ging er dit jaar een machine stuk, dat is een paar duizend euro", vertelt ze. "Als je weinig marge maakt, moet dat uit de buffers komen. En daar teer je dan op in".
Hoeveel inkomen ze heeft, is lastig te zeggen. "Je investeert ook veel en je schrijft grote investeringen over meerdere jaren af", vertelt ze. "Je haalt eigenlijk alleen dat wat je nodig hebt uit het bedrijf. Maar ik bouw ook iets op, dat is de andere kant."
Verder helpt de stikstofcrisis niet mee. "Normaal kunnen melkveehouders meer gaan produceren om die terugval in prijs op te vangen", vertelt Poppe. "Maar dat is door fosfaatrechten al geen optie, en door stikstof dreigt dat al helemaal niet meer te kunnen". Dat betekent extra onzekerheid voor melkveehouderijen.
Gewoon pech
Niet alleen tussen sectoren zijn er grote verschillen, ook tussen bedrijven. "Het ene bedrijf kan een paar ton verdiend hebben, en het andere kan onder het bestaansminimum zitten", vertelt Poppe. Dat ligt aan allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf en de locatie. "En soms ook gewoon pech, als je bijvoorbeeld ziek bent geworden en een arbeidskracht hebt moeten inhuren."
Ook varkenshouder Thus rekent zich nog niet rijk. "Nu kunnen we weer buffers aanleggen, terwijl daar andere jaren geen ruimte voor was".


Breda en Noord-Brabant investeren 1,5 miljoen in natuur

12-12-2019 - 0 reacties De gemeente Breda en provincie Noord-Brabant gaan fors investeren in de natuur rondom Breda. Hiervoor ontvangt de stad een financiële compensatie van 1,5 miljoen euro van de provincie.


Natuurorganisaties tegen kabinet: grijp kans om te investeren in natuur

11-12-2019 - 17 reacties Negen natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming spreken vanavond in het Catshuis met premier Rutte en minister Schouten over de stikstofcrisis. Ze vinden dat de Nederlandse natuur is verwaarloosd en presenteren vanavond een gezamenlijk plan van aanpak.
Ze vinden dat Den Haag een langetermijnvisie moeten ontwikkelen, in plaats van het "paniekvoetbal" dat nu wordt gespeeld. Daarbij moet de landbouw worden omgevormd. Er moet geld komen om boeren uit te kopen en de veestapel in te krimpen. De overgebleven boeren moeten overgaan op een systeem waarbij natuurbehoud onderdeel is van de bedrijfsvoering.
"Het gaat ontzettend slecht met de natuur in Nederland", zegt directeur Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is te veel stikstof, waardoor soorten planten en dieren verdwijnen. Maar zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving. Het is tijd om te investeren in natuur. En dat kan samen met de boeren."
Investeren in tijd en geld
De natuurorganisaties zijn het niet eens met de aanpak die het kabinet lijkt te kiezen. "De overheid wil kijken of er gebieden gehergroepeerd kunnen worden. Daarbij verdwijnen ook gebieden. Maar we moeten geen afscheid nemen van de natuur, we moeten er juist in investeren", zegt Schuijt.
Er moet een netwerk komen dat de natuurgebieden met elkaar verbindt, vinden de natuurorganisaties. Dat plan ligt er al, uit de jaren 90. "De Natura 2000-gebieden zijn nu vaak kleine postzegels, die kwetsbaar zijn. Hoe groter het gebied, hoe meer planten en dieren bestand zijn tegen druk van buitenaf", stelt Schuijt.
"Dat kan alleen als we ook de stikstof reduceren. Daarvoor is het nodig om de landbouw te hervormen", vinden de natuurorganisaties. De landbouw is nu de belangrijkste veroorzaker van stikstofuitstoot.
Volgens WNF-directeur Schuijt kan de landbouw deel van de oplossing zijn. "We polariseren nu heel erg: landbouw is een probleem of natuur is een probleem", zegt ze. "Maar je moet naar een langetermijnaanpak om de natuur robuuster en sterker te maken en we moeten de boeren mee krijgen om de omslag te maken naar een kringlooplandbouw. Daarvoor is tijd en geld nodig."
Green Deal van Timmermans
De negen natuurorganisaties, naast Greenpeace, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en de Vogelbescherming ook Milieudefensie, LandschappenNL, Natuur en Milieu Federaties, Milieudefensie en SoortenNL, zien de huidige situatie ook als een kans.
"Laten we eindelijk die omslag waar we al zo lang om vragen, maken", zegt Schuijt. "Met de stikstofproblemen, de Green Deal van Eurocommissaris Timmermans en de klimaattop in Madrid is de tijd er rijp voor."


Europese Commissie: Nederland moet meer investeren

20-11-2019 - 0 reacties Nederland moet nog meer investeren dan het al doet. Dat stelt de Europese Commissie in een reactie op de door Den Haag ingeleverde begroting voor volgend jaar. Ook Duitsland heeft volgens de commissie zijn begroting zo goed op orde dat er ruimte is voor investeringen.


In 11% van de glastuinbouwbedrijven worden robots gebruikt

19-11-2019 - 0 reacties Het gebruik van robots onder glastuinbouwbedrijven is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In totaal maakt 11% van de bedrijven gebruik van robots in de kassen ten behoeve van de teelt. Van de ondervraagden zegt 2,6% in de toekomst te gaan investeren in robotica. Dit blijkt uit de Glastuinbouw actualisatie van AgriDirect, de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse glastuinbouwbedrijven. Ruim 1.400 glastuinders zijn benaderd met vragen over onder andere het gebruik van robots. De meest gebruikte robots in de glastuinbouw zijn spuitrobots. Naast spuitrobots wordt er gebruik gemaakt van robots ten behoeve van het planten, inpakrobots en stapelrobots.


Noord-Holland budgetteert 280.000 euro voor Jonge Landbouwersregeling

15-11-2019 - 0 reacties De provincie Noord-Holland stelt voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. In totaal is 280.000 euro beschikbaar.


'Pluimveehouders moeten samenwerken bij de afzet van eieren'

14-11-2019 - 0 reacties Legpluimveehouders moeten samenwerken om een hogere prijs voor eieren af te dwingen. Eierhandelaren zijn vooral gericht op het realiseren van de marge die zij voor hun eigen bedrijf nodig hebben. Als pluimveehouders samenwerken bij de afzet kunnen ze samen een grotere partij vormen en staan ze sterker in prijsonderhandelingen. Een hogere eierpijs voor de pluimveehouder is nodig om in nieuwe emissie-reducerende technieken te kunnen investeren. Dat stelt Servé Hermans, voormalig directeur bij de leghennendivisie van fokbedrijf Hendrix Genetics en sinds kort werkzaam als zelfstandig consultant.


Holtense keurslager gaat vegetarisch: ‘Definitief afscheid genomen van vleesdivisie’

09-11-2019 - 0 reacties De hamburger en gehaktbal zijn steeds vaker plantaardig. Reden voor producent van vleesvervangers Vivera om flink te investeren in extra productie.


Energie van Boeren wil handel in certificaten voor groene stroom verzorgen

04-11-2019 - 0 reacties Ongeveer de helft van alle duurzame energie in Nederland wordt opgewekt in de agrarische sector, middels zonnepanelen, windmolens of biomassa. Voor elke 1.000 kilowattuur groene stroom ontvangt de opwekker een digitaal certificaat als bewijs van duurzame herkomst, een Garantie van Oorsprong. Deze certificaten zijn vrij verhandelbaar op de energiemarkt, maar veel ondernemers weten dat niet. Energie van Boeren wil de certificaten verhandelen namens agrarisch ondernemers die investeren in duurzame opwekking, zodat de opbrengst daarvan direct naar de stroomopwekkers gaat.


Syngenta wil komende 5 jaar 2 miljard euro in verduurzaming investeren

22-10-2019 - 0 reacties De Zwitserse producent van gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden Syngenta trekt over een periode van 5 jaar 2 miljard dollar uit voor gerichte innovaties die de landbouw helpen verduurzamen. Ieder jaar moeten er minimaal 2 technologische doorbraken worden gerealiseerd die de bijdrage van de landbouw aan de klimaatverandering verminderen, de sector helpen aanpassen op de wijzigende omstandigheden. Ook wil het concern de CO2-emissie van alle eigen operationele activiteiten met 50% verlagen.


Opties voor boeren die ammoniakprobleem met vakmanschap willen oplossen

22-10-2019 - 0 reacties In een overvolle zaal in gebouw Impulse vertelden twee Wageningse stikstof-experts hoe Nederlandse melkveehouders hun stikstofemissie met 25 tot 40 procent kunnen verlagen. Dat zonder veel geld te investeren.


Is investeren in spuittechniek wel zo slim?

22-10-2019 - 0 reacties De akkerbouwers en andere bedrijven die met een veldspuit werken, buigen zich op dit moment volop over het onderwerp 'drukregistratie'. Ondanks dat dit onderwerp al zo'n 10 jaar op de agenda staat, vergt het nog steeds veel studietijd. Tonnen worden geïnvesteerd om aan alle regels te voldoen. Is dat wel zo slim?


Uitbreiding FrieslandCampina in Bedum gaat definitief niet door

18-10-2019 - 2 reacties De uitbreiding van FrieslandCampina in Bedum is definitief van de baan. Het zuivelconcern laat weten dat door een verandering in de markt de uitbreiding niet meer nodig is. Het bedrijf gaat wel investeren in de locatie.


Kapitaalinjectie van 1 miljoen euro voor ontwikkelen bioplastic uit Olifantsgras

17-10-2019 - 0 reacties DOEN Participaties en VP Capital investeren samen 1 miljoen euro in Vibers. Dat is een bedrijf dat materialen maakt van Olifantsgras. Met de investering gaat Vibers een volgende generatie duurzame materialen ontwikkelen zoals bioplastic, bio-beton, papier en karton. Producten die al worden gemaakt van…


New Holland-trekker favoriet bij akkerbouwers

17-10-2019 - 12 reacties De meeste akkerbouwers bezitten een New Holland-trekker, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. Ruim 13 procent van de akkerbouwers wil investeren in een trekker.