Zonneparken

Zonneparken is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Zonneparken en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Zonneparken nieuws

Analyse: provincie leert niets van windpark Meeden

16-05-2020 - 0 reacties Er wordt nu enkele jaren in bestuurskringen gesproken over de plaatsing van tientallen windparken en zonneparken, de gewone man weet nog van niets. Die waarschuwing kregen alle partijen van Provinciale Staten afgelopen week uit verschillende hoeken.


Zonneveld en windpark: waar en hoeveel?

17-03-2020 - 0 reacties Door het Klimaatakkoord verschijnen in steeds hoger tempo wind-en vooral zonneparken in het agrarische landschap, ondanks verzet van boer en burger. In de conceptversie van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) zijn of worden de nieuwe zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens aangegeven.


Honderden nieuwe zonneparken: hier komen ze te staan

04-03-2020 - 0 reacties Een steeds groter deel van de Nederlandse energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Mede dankzij zonneparken, met tientallen zonnepanelen bij elkaar. Er staan nu al meer dan honderd van zulke parken in Nederland, en daar komen er komende jaren nog honderden bij.


Aanvoer zonnepanelen stokt door corona: 'Niemand weet wat er daadwerkelijk gaat gebeuren'

27-02-2020 - 0 reacties GRONINGEN - De aanleg van zonneparken dreigt in de knel te komen door het coronavirus. Veel panelen worden gefabriceerd in China, maar de productie ligt vrijwel stil.


Someren wil vaart bij ontwikkeling zonneparken

31-01-2020 - 0 reacties SOMEREN - Na maanden praten wordt het eens hoog tijd dat daadwerkelijk een zonnepark in de gemeente Someren gerealiseerd wordt. Die boodschap geeft VVD’er Jules Klessens mee aan de ontwikkelaar van een twaalf hectare groot park aan de Kerkendijk in Someren-Heide.


Groots zonnepark gaat door: 94.000 zonnepanelen nog dit jaar op Bavelse Berg

22-01-2020 - 0 reacties BREDA - De zonneweide Bavelse Berg telt aan het eind van het jaar liefst 94.000 zonnepanelen. Daarmee is het in een klap een van de grootste zonneparken van Nederland. Nu de financiering deze maand is afgerond, kan de aanleg ervan binnenkort beginnen.


Voorzitter Regional Energiestrategie Twente: ‘’windmolens nog bestuurlijke kramp‘’

28-12-2019 - 0 reacties ENSCHEDE - 2020 wordt het jaar waarin ook inwoners van Twente meer duidelijkheid krijgen over windmolens en zonneparken die wel of niet in hun achtertuin gaan verschijnen. Maar er is nog ‘bestuurlijke kramp’ zegt VVD-wethouder Louis Koopman van Haaksbergen, voorzitter van de stuurgroep die het proces in Twente in goede banen moet leiden.


’Onnodige hinder bouw zonneparken op goedkope grond’

17-12-2019 - 1 reacties Energiebedrijven zijn het niet eens met een veto tegen de bouw van meer zonneparken in grote delen van het Nederlandse platteland. Volgens branchevoorzitter Medy van der Laan kost het de belastingbetaler onnodig veel geld als die parken op veel duurdere grond in de Randstad opduiken.


Onderzoek: waterstofproductie bij Drentse zonneparken

11-12-2019 - 0 reacties EMMEN - De netbeheerders Gasunie en Enexis onderzoeken samen met de NAM de mogelijkheid om waterstof te produceren bij Drentse zonneparken die door capaciteitsproblemen in het stroomnet niet kunnen worden aangesloten.


Voorlopig geen beoordeling van nieuwe zonneparken in gemeente Someren

06-12-2019 - 0 reacties SOMEREN - Het komende half jaar worden geen aanvragen voor nieuwe zonneparken in de gemeente Someren in behandeling genomen. De politiek gaf eerder aan voor dit jaar maximaal vijftig hectare aan zonnepanelen te willen beoordelen.


Bijenkast en paddenpoel: natuur krijgt meer ruimte bijde aanleg van zonneparken

13-11-2019 - 0 reacties Natuur- en milieuorganisaties scharen zich achter een plan van de sector om zonneparken natuurvriendelijker te maken. Opmerkelijk, omdat zij fel gekant waren tegen grootschalige zonneparken op het platteland. Paddenpoeltjes en bijenkasten tussen de panelen voorkomen echter niet dat de snel oprukkende velden vol blikkerende panelen ons landschap verder aantasten, stelt Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman.


Toekomstige zonneparken Westerwolde moeten inwoners wat opleveren

06-11-2019 - 0 reacties De gemeente Westerwolde streeft er naar dat toekomstige zonneparken voor vijftig procent eigendom worden van lokale inwoners en ondernemers. Het staat in de leidraad: 'Maatschappelijk rendement uit Zonneparken in Westerwolde'.


Waarom Groningse zonneparken in buitenlandse handen komen

02-11-2019 - 0 reacties Het aantal zonneparken groeit in Groningen hard. Behalve Nederlandse bedrijven zijn er ook buitenlandse investeerders en ondernemingen mee bezig. Via de subsidie die ze ontvangen vloeit Nederlands belastinggeld naar Chinese, Duitse en andere buitenlandse ondernemingen.


Deskundigen: zó goed voor de biodiversiteit zijn zonneparken nou ook weer niet

23-10-2019 - 0 reacties Overdrijf de bijdrage van zonneparken aan de biodiversiteit niet. Dat is kortweg een samenvatting van verschillende deskundigen die hun licht lieten schijnen over de vraag hoe goed zonneparken nou zijn voor de biodiversiteit.


Toch zonneparken in Beesel

03-10-2019 - 0 reacties LLTB-regio Midden-Limburg had op woensdag 18 september een periodiek overleg met onder meer wethouder Marcel Roelofs van de gemeente Beesel. Duurzaamheid en energietransitie waren twee van de gespreksonderwerpen tijdens dit overleg.


Zeeuwse kift over zonneparken

20-09-2019 - 0 reacties De plannen voor een groot zonnepark in Zeeland doen bestuurlijke stof opwaaien. De provincie is mordicus tegen. Gemeente Borsele is voorlopig milder in haar reactie op de plannen van Solarfields en IB Vogt om in de Quarlespolder 60 hectare aan zonnepanelen te plaatsen.


Hoeveel grond gaan zonneparken inpikken?

11-09-2019 - 0 reacties Steeds meer grond wordt gebruikt voor zonneparken, maar om hoeveel areaal gaat het eigenlijk? Nog belangrijker: wat betekent dit voor de grondmarkt? Dat vertelt Anne Jan Doorn in deze eerste update over de grondmarkt.


Fracties: landbouw ontzien bij zonneparken

05-09-2019 - 0 reacties Provincie Overijssel moet zo snel mogelijk de regie pakken bij het plaatsen van zonneparken. Die oproep doen de provinciale fracties van CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie.


'Provincie moet regie pakken bij realiseren van zonneparken in Overijssel'

30-08-2019 - 0 reacties De Statenfracties CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie vinden dat de provincie de regie moet pakken bij het plaatsen van zonneparken in Overijssel. Veel daken van bedrijven, overheidsgebouwen en instellingen blijven nog onbenut, terwijl zonnepanelen massaal worden geplaatst op landbouw- en natuurgronden.


Gemeente Noordoostpolder kiest voor zon bij molens

15-08-2019 - 0 reacties Gemeente Noordoostpolder kiest bij de vestiging van zonneparken allereerst voor locaties tussen de windmolens. Dat blijkt uit de kansenkaart die is opgesteld als onderdeel van de beleidsnotitie 'Zon in de Polder'.