Landbouwgrond

Recente nieuwsberichten m.b.t. Landbouwgrond

’De herontdekking van de grond’

26-05-2017 -

De uitspraak in het kort geding rond het Fosfaatreductieplan 2017 van 4 mei plaatst de boerengrond als beleidsinstrument plotseling en hernieuwd in het centrum van de belangstelling. Grond krijgt eindelijk het podium dat het van nature verdient. Het is zaak ‘om over te gaan op een gedwongen grondgebonden melkveehouderij’, vindt Japik Errit de Jong.

Quote:
De milieuvriendelijke grondgebonden landbouw, met een maximaal aantal GVE’s per hectare, maakt mestverwerking via mestfabrieken en mestvergisters volledig overbodig. Zo wordt de industriële landbouw op een zijspoor gezet. [...] Reden te meer om over te gaan op een gedwongen grondgebonden melkveehouderij.

Meer: boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/…


Pacht: 'De wal zal het schip wel keren'

26-05-2017 -

Wat te hoog stijgt, kan alleen maar dalen. Aan de jaarlijkse stijging van de pachtnormen is een einde gekomen. Echter, bedenk wel dat de pachtnormen 2017 pas doorwerken met ingang van het pachtprijsjaar volgend op 1 juli 2017. Dat is dus veelal pas met ingang van het teeltjaar 2018.

Fagoed zag in 2016 het areaal en belegde vermogen krimpen. Toch blijft Fagoed inzetten op groei.


Stemming goed op markt voor landbouwgrond

23-05-2017 -

'Een herstellende markt met positieve vooruitzichten.' Zo omschrijft voorzitter Ard Klijsen van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed de actuele situatie op de agrarische grondmarkt. Forse prijsstijgingen voorziet hij niet. 'Ik verwacht een redelijk stabiele grondprijs in het komende jaar.'


De overheid kan veel meer doen met haar grond

23-05-2017 -

Ongeveer 30 procent van alle grond in Nederland is in bezit van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Een groot deel ervan is in gebruik voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, defensie, natuur e.d. Maar er zijn ook overheidsgronden die worden verpacht aan derden, of die tegen zo laag mogelijke kosten zelf worden beheerd. Deze grondposities van de overheid kunnen veel beter worden benut dan tot op heden het geval is, zeggen onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra).


Waar zitten de honderd bunder boeren?

22-05-2017 -

Hoeveel agrarisch bedrijven met meer dan 100 bunder zijn er in 2016 bijgekomen? En waar zitten die agrarische bedrijven dan? Die vragen worden beantwoord in een nieuwe Top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Provincie wil versnippering landbouwgrond aanpakken

21-05-2017 -

Als het aan de provincie ligt, komt er een grote grondruil in Flevoland. Het land van veel boeren ligt nu versnipperd in de polders, waardoor ze grote afstanden moeten afleggen met hun zware werktuigen. Een ruil zou ervoor kunnen zorgen dat de kavels dichter bij elkaar komen te liggen. De provincie werkt aan een plan dat na de zomer naar buiten komt. Schaalvergroting zorgde voor versnippering Bij het ontstaan van de polders is het gebied zo ingedeeld dat land en boerderij naast elkaar lagen. Dat...


Grondprijs maakt pas op de plaats

18-05-2017 -

De prijs van een hectare landbouwgrond veranderde afgelopen maand nauwelijks ten opzichte van maart.


Boeren in Losser vrezen verlies aan landbouwgrond

17-05-2017 -

Boeren in de gemeente Losser zijn niet erg gelukkig met twee initiatieven in hun gemeente. Deze leggen een claim op boerengrond.


Nederlandse akkers worden zonneboerderijen

16-05-2017 -

In Nederland worden momenteel op zeker 28 plekken grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden, aldus de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En daar zal sowieso landbouwgrond voor sneuvelen, zo klinkt het bij de ontwikkelaars van de zonneparken. “Maar participatie van de betrokken boeren kan de hefboom worden om voor een win-win te zorgen.”


Alle bekende informatie van alle landbouwpercelen van Nederland op één plek bijeen

15-05-2017 -

Volgens Mark Gooskens van Dacom is Boer&Bunder uniek: ‘700.000 percelen, en je swipet er zó door heen, simpel en intuitief.’

Boer&Bunder visualiseert open data op perceelsnivo. De site is een product van open innovatie, tot stand gekomen via een hackathon. Bij de introductie was het voor veel boeren best confronterend om al die informatie ‘op straat’ te zien liggen. Toch is alleen data bijelkaar gezet die al eerder open en beschikbaar was, wil Gooskens benadrukken.

Meer: farmhack.nl/nieuwe-functionaliteiten-boerbunder/


Poll: tweederde van uientelers breidt areaal uit

15-05-2017 -

Tweederde van de uientelers heeft besloten zijn areaal uien dit jaar (opnieuw) uit te breiden. Dat blijkt uit de wekelijkse poll op Akkerwijzer.


Regels over grondzaken alsmaar ingewikkelder

14-05-2017 -

De laatste tijd is er veel te doen over grond. En daarmee bedoel ik niet bodem, maar het gebruik van vierkante meters en hectares landbouwgrond.

Afgelopen week werd ik nog geïnterviewd door BNR Nieuwsradio over de inzet van landbouwgrond voor zonneparken. LTO bepaalt niet voor leden of ze hier een inkomstenbron van willen maken. LTO vindt duurzame energieopwekking met zonnepanelen belangrijk, maar adviseert om daarvoor in de eerste plaats de daken van schuren, woningen en gebouwen te gebruiken.


Zonneparken slokken landbouwgrond op - 28 plekken in de maak

13-05-2017 -

Ook dit zal heel wat kostbare landbouwgrond opslokken. Beste jaarlijkse rendementen. Alleen wie haal de rommel weg als alles is afgeschereven??

Er worden momenteel op zeker 28 plekken in Nederland grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Landbouwgrond nodig voor zonneparken

12-05-2017 -

Er worden momenteel op zeker 28 plekken in Nederland grote zonneparken gerealiseerd. En dat moeten er nog veel meer worden. Dat stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), op basis van gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


'We willen onze grond goed kunnen doorgeven'

12-05-2017 -

Hoe verminder je de uitspoeling op zandgrond? Om daarmee aan de slag te gaan, is het belangrijk om te weten wat er in de bodem gebeurt. Johan Koskamp kreeg er al heel wat meer inzicht in.


Coöperatie wil zonnepark bij industrieterrein IJlst

11-05-2017 -

IJlst - Energiecoöperatie IJlst (ECIJ) wil een zonnepark voor de stad aanleggen tussen de Zuidwesthoekweg en De Geau. ECIJ heeft haar voorkeur gisteravond uitgesproken tijdens een presentatie voor de inwoners.


‘We zitten op grondprijsbubbel en die gaat uiteenspatten’

09-05-2017 -

Quote:
‘Grond bijkopen is ook steeds moeilijker met deze hoge prijzen. Eigen geld is er vaak onvoldoende en geld bijlenen lukt vele ondernemers ook niet.’

De gestegen grondprijs is gunstig voor grondeigenaren, maar juist weer lastig voor pachters. Mat Smeets denkt dat de grondprijsbubbel binnen afzienbare termijn uit elkaar gaat spatten.


Concurrentie door grondhonger intensieve sectoren

09-05-2017 -

Een groeiende groep intensieve veehouders wil in grond beleggen. Dat zegt Hans Peters. Hij is voorzitter van de sectie Agrarisch Vastgoed van VBO-makelaar, voorzitter van branchevereniging voor makelaars VBO. Dit is voor het eerst sinds jaren. Uit een poll onder varkenshouders zegt bijna de helft grond te willen kopen of dit te overwegen.


Gemeente Heerenveen neemt communicatie zonnepark over

08-05-2017 -

9 hectare dat is nogal wat, zonde van deze schaarse landbouwgrond:

De gemeente Heerenveen organiseert volgende week een nieuwe informatieavond over de komst van het zonnepark in de noordwestelijke oksel van het klaverblad A7/A32. Daarmee neemt de gemeente de communicatie naar omwonenden over van projectontwikkelaar Zonel BV, die eerder twee informatieavonden belegde over de komst van ruim 34.000 zonnepanelen op negen hectare tussen de Leeuwarderstraatweg, de A32 en het pad Omweg, dat evenwijdig aan de A7 loopt


Bouwland 7 procent goedkoper in eerste kwartaal 2017

04-05-2017 -

De prijs van bouwland bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 62.000 euro per ha. Dat is 7 procent lager dan de gemiddelde prijs van 66.000 euro die in het vierde kwartaal van 2016 voor bouwland moest worden neergeteld. Over heel 2016 noteerde bouwland overigens een gemiddelde prijs van 65.700 euro per bunder. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Kadaster / RVO / Wageningen Economic Research.