Landbouwgrond

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Landbouwgrond. Landbouwgrond is een van de 16077 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Landbouwgrond nieuws

Politiek wijst bouw 7 hectare kas in Mittelfranken af

30-03-2020 - 0 reacties Het zou een glastuinbouwproject worden, zoals men in het Duitse Fürth tot nu toe nauwelijks eerder gezien heeft: een familiebedrijf uit Nürnberg wilde bij Vach graag op een areaal van zeven hectare kassen bouwen om groenten in te telen. Het geplande project haalde echter geen meerderheid bij de gemeente.…


Veehouderij mogelijk opgekocht voor stikstofruimte

26-03-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant zou het bedrijf met 365 stuks vee en 40 hectare grond moeten aankopen.


‘Gebruik geen kostbare landbouwgrond voor zonnepark Leeuwarden’

25-03-2020 - 0 reacties De bouw van het grootste zonnepark van Friesland aan de zuidkant van Leeuwarden gaat voorlopig niet door. De projectleider van bouwer Solar Proactive is van het project gehaald en de plannen moeten terug naar de tekentafel.


750 hectare voor glastuinbouw en datacenters voor omwonenden Agriport nog steeds teveel

16-03-2020 - 0 reacties Het gebiedsplan Wieringermeer, waarin ook over flinke uitbreiding van het glastuinbouwgebied Agriport wordt gesproken, deed al flink stof opwaaien en nu blijkt ook uit een enquête onder 450 deelnemers dat zij niets zien in (nog) meer kassen en datacenters in het gebied. Bovendien voelen zich buitenspel gezet.…


Boeren moeten perceelsgrenzen opnieuw controleren

06-03-2020 - 1 reacties Luchtfoto’s nauwkeuriger. Nieuwe perceelskaarten controleren in 2020 en 2021.

Alle perceelskaarten van landbouwgrond worden geleidelijk vernieuwd in 2020 en 2021. Boeren krijgen eerst de gelegenheid van uitvoeringsorganisatie RVO.nl om de intekening van hun percelen te controleren.


Provincie wil weer grond kunnen onteigenen

06-03-2020 - 0 reacties De provincie Fryslân wil het mogelijk maken om particuliere grond te onteigenen ten behoeve van natuur. Dat is nu niet mogelijk en dat levert de provincie vertragingen op.

De provincie Fryslân merkt dat ,,bij verschillende natuurinrichtingsplannen vertraging of zelfs stilstand dreigt op te treden doordat sommige cruciale sleutelpercelen niet op basis van vrijwillige verkoop verworven kunnen worden’’. Om die reden wil de provincie onteigenen ten behoeve van natuur weer toestaan.

De provincie ziet het als ,,het laatste redmiddel’’ om doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld als er nog een paar hectare land nodig is om tot een aaneengesloten natuurgebied te komen. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA, grond): ,,Wy sille der altyd nei stribje om op basis fan minlikens grûn oan te keapjen.”


Honderden nieuwe zonneparken: hier komen ze te staan

04-03-2020 - 0 reacties Een steeds groter deel van de Nederlandse energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Mede dankzij zonneparken, met tientallen zonnepanelen bij elkaar. Er staan nu al meer dan honderd van zulke parken in Nederland, en daar komen er komende jaren nog honderden bij.


Ontpoldering Hedwigepolder begonnen

03-03-2020 - 0 reacties De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen en Vlaanderen is maandag 2 maart begonnen, na een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie.


Schaakgezette 'grondverkoopboer' wilde mogelijk al eerder stoppen

03-03-2020 - 15 reacties Groza, een handelaar die stukken landbouwgrond verkoopt aan speculanten, moet noodgedwongen stoppen. Een particuliere belegger heeft voor miljoenen euro's beslag gelegd op alle stukken weiland die het bedrijf nog niet heeft verkocht. Een rechtszaak loopt.


'Grondprijs daalt tot 80% door klimaatverandering'

02-03-2020 - 40 reacties Het weer van de laatste 2 jaar heeft de oogst van mening product gehavend. Volgens het Europees Milieuagentschap is het slechts een tipje van de sluier. Niet alleen biedt een veranderend klimaat kansen en bedreigingen voor gewassen, ook gaat het de grondprijzen beïnvloeden. Vooral in Zuid-Europa.


Schouten: Buitenlandse grondaankopen geen zorg

24-02-2020 - 6 reacties Landbouwminister Schouten vind de buitenlandse aankopen van Nederlandse landbouwgrond voorlopig geen aanleiding tot zorgen. De Nederlandse landbouwgrond is bijna geheel in Nederlandse handen, schrijft de minister in een Kamerbrief.


3800 boeren doen extra inspanning voor natuur en milieu

17-02-2020 - 0 reacties Ruim 3.800 landbouwers hebben in 2020 een beheerovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven. Dat is een stijging van 25 procent op drie jaar tijd. Samen zetten ze daarvoor 12.754 hectare landbouwgrond in. De meest populaire maatregel is die voor soortenbescherming. Zowat 42 procent van de totale oppervlakte voor beheerovereenkomsten of 5.317 hectare wordt op die manier ingezet.


Minister: Kunnen bouwen op grond uitgekochte boeren

08-02-2020 - 0 reacties Op de grond van uitgekochte boeren kan volgens minister Van Veldhoven, van Wonen, ook gebouwd gaan worden. Het kabinet trekt honderden miljoenen euros uit om onder andere varkensboeren uit te kopen. Technisch gezien is dat mogelijk, zegt de minister op de vraag of er ook op de grond van die boeren gebouwd gaat worden.


Provincie Noord-Brabant hanteert koop-pacht-aanpak om natuurinclusief boeren te stimuleren

06-02-2020 - 0 reacties De provincie Noord-Brabant koopt voor 30 miljoen euro aan landbouwgrond aan en verpacht die vervolgens terug aan de boeren. Dit stelt die boeren in staat om extra grond aan te kopen waarmee zij kunnen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze stimulering van natuurinclusief boeren maakt onderdeel uit van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor de transitie veehouderij.


Glyfosaatverbod in pachtcontract onwettelijk

03-02-2020 - 0 reacties De Gemeente Gilze en Rijen in Noord-Brabant gaat in hoger beroep tegen een besluit van de Grondkamer. De gemeente had namelijk in de gemeentelijke pachtgrondcontracten een verbod op het gebruik van glyfosaat opgenomen. De Grondkamer heeft deze eis vernietigd.


Honderden miljoenen sprinkhanen vreten Kenia kaal

25-01-2020 - 0 reacties Kenia beleeft momenteel de ergste plaag van woestijnsprinkhanen in 70 jaar. Met honderden miljoenen komen ze vanuit Ethiopië en Somalië het Oost-Afrikaanse land binnen. Ze vernietigen landbouwgrond en bedreigen een toch al kwetsbare regio met hongersnood.


Biologische landbouw groeit waar hele sector krimpt

22-01-2020 - 18 reacties De biologische landbouw in Nederland is afgelopen jaar gegroeid, hoewel de hele sector kromp. Zowel de hoeveelheid landbouwgrond (areaal) waarop biologische producten worden verbouwd als het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven nam toe, stelt branchevereniging Bionext op basis van cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. De groei van de biologische landbouw in Nederland blijft wel achter bij de gemiddelde groei in Europa.


Spook van ontpoldering waart nog door Zeeland. Moet er nog meer grond onder water?

17-01-2020 - 0 reacties MIDDELBURG - Het spook van de ontpoldering waart nog steeds door Zeeland. De Statenfracties van SGP en Partij voor Zeeland zijn er niet gerust op dat er in de toekomst niet meer land onder water wordt gezet.


Meer Zeeuwse grond in Vlaamse handen

16-01-2020 - 0 reacties TERNEUZEN - Langzaam maar zeker komt steeds meer Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond in Belgische handen. Agrarisch makelaar Jan de Dobbelaere uit Oostburg schat dat bij een kwart van alle grondtransacties een Belg de koper is.


Voorkeursrecht Gemeenten Pijnacker-Nootdorp dreigt glastuinbouwontwikkeling lam te leggen

13-01-2020 - 0 reacties Tholen - Op 7 januari is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp het Voorkeursrecht Gemeenten ingevoerd. Daarin worden grondeigenaren verplicht grond voor verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Dat kan flinke consequenties hebben voor glastuinbouwondernemers in de vier gebieden waar de wet gaat gelden.…