Nederland

Nederland is vaak in het nieuws. Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws omtrent Nederland en biedt dit aan via de website en de dagelijkse nieuwsbrief.

Nederland nieuws

Duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw sinds 1990 op verzoek van LTO in kaart gebracht

16-09-2019 - 0 reacties De Nederlandse land- en tuinbouw is sinds 1990 sterk verduurzaamd. Zo heeft de sector de emissies naar het milieu, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica en de uitstoot van broeikasgassen terug weten te dringen - zonder dat dit ten koste ging van de voedselproductie. Dat blijkt uit het overzicht 'Duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw in vogelvlucht', dat Wageningen Economic Research op verzoek van LTO Nederland heeft verzameld.


Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 14 januari 2020

16-09-2019 - 0 reacties Om erkend deskundige energielabel te worden, is het verplicht om deel te nemen aan een instructiebijeenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Kom daarvoor op 14 januari 2020 naar Utrecht.


Dutch Food Week daagt boeren voor de klas

16-09-2019 - 0 reacties Van 5 tot en met 16 oktober krijgt heel Nederland, van stad tot platteland, de kans om meer te leren over lekker, veilig en gezond voedsel tijdens de Dutch Food Week in Ede. Onderdeel daarvan is het delen van kennis en kunde door boeren voor de klas.


Fritesrassen laten het afweten in nagroei

16-09-2019 - 0 reacties Het droge en mooie nazomerweer heeft ervoor gezorgd dat de nagroei van veel fritesaardappelen erg matig is verlopen. Hoe verder zuidelijker, des te lager de opbrengst. Dat is het beeld van de nieuwe proefrooicijfers in Nederland, België en Frankrijk.


Met lange stoet trekkers over A12 naar Den Haag

16-09-2019 - 0 reacties Op 1 oktober lijkt agrarisch Nederland massaal naar Den Haag te trekken om te protesteren tegen de maatschappelijke en politieke kritiek. Schapenhouder Bart Kemps uit Ede, initiatiefnemer van de zogeheten 'agractie': "wat wij willen is een herwaardering voor Nederlandse boeren."


Waar worden relatief de meeste bieten geteeld?

16-09-2019 - 0 reacties De bietencampagne 2019 is inmiddels in volle gang. In Nederland groeit op ongeveer 16,5% van het akkerbouwareaal suikerbieten. Maar welke gemeente heeft eigenlijk relatief de meeste suikerbieten binnen haar grenzen?


Stopzetting Gronings gas heeft nauwelijks effect op glastuinbouw

16-09-2019 - 0 reacties Het kabinet wil dat er veel eerder dan gepland een eind komt aan de gaswinning in Groningen. 'Voor de glastuinbouw heeft dit nauwelijks gevolgen', stelt Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland op de website van Glastuinbouw Nederland.


Nog meer hutspot op deze zondag

15-09-2019 - 1 reacties Deze week vond de Grimme Hutspotdag plaats: een demonstratie van machines en installaties voor het oogsten en inschuren van aardappelen, uien en wortelen. Zo waren onder meer te zien de nieuwste getrokken en zelfrijdende rooiers, inschuurlijnen en kistenvullers met stapelaars. Ook werd er toelichting gegeven over het opslaan en bewaren van deze gewassen. Het idee voor de Hutspotdag is ontstaan tijdens de Grimme Technica. Omdat dit jaar in Nederland geen grote akkerbouwmanifestatie is, heeft de machineproducent besloten dit samen met andere partijen op te pakken.


Tjeerd de Groot speelt ‘landjepik’

14-09-2019 - 0 reacties Jos Verstraten, bestuurslid LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, ergert zich aan de opstelling van landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot van D66. De sociaal-liberale partij wil de veehouderij in Nederland halveren.


‘0% BTW op gezonde boodschappen’

14-09-2019 - 0 reacties Nog altijd eten we in Nederland te weinig groente en fruit. Sinds de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9% lijkt de consumptie van groente en fruit zelfs gestagneerd. Tijd voor actie, vindt een brede coalitie onder aanvoering van GroentenFruit Huis. De btw op 'gezonde boodschappen' moet naar nul.


Industriële cursus batterijen en brandstofcellen

13-09-2019 - 0 reacties Energieopslag is een hot item met ongekende groeimogelijkheden voor Nederland. Wilt u zich als energie-expert laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van batterijen en brandstofcellen? Kom dan naar de cursus op 25 en 26 november in Wezep/Zwolle.Deze cursus wordt georganiseerd door Dr. Ten in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland.


Schouten lanceert rekentool voor 'stikstofvergunningen', MKB-Nederland bekijkt juridische stappen tegen staat

13-09-2019 - 0 reacties Het kabinet komt met een nieuwe rekenmethode waardoor bepaalde projecten die door de stikstofuitspraak van de Raad van State stilliggen, binnenkort mogelijk toch weer doorgaan. De nieuwe rekenmethode maakt het verlenen van vergunningen voor kleine projecten weer mogelijk. Dat meldt ANP. Maar MKB Nederland kijkt ondertussen al of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de staat vanwege de stikstofproblematiek.


Pak stikstof bij de bron aan

13-09-2019 - 0 reacties Nederland is in de ban van stikstof. De neerslag daarvan is schadelijk voor beschermde natuurgebieden. Een uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse Staat niet rechtsgeldig is volgens EU-wetgeving, haalde een streep door boerenvergunningen, bouwprojecten voor woningen, industriecomplexen, wegen en luchthavens. Krakend en piepend, kwam Nederland tot stilstand. Onze bestuurders en het bedrijfsleven ontdekten hoe veelomvattend de gevolgen van de uitspraak zijn. Jan Willem Erisman is hoogleraar integrale stikstofstudies aan de VU Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut. Hij stelt voor uit de impasse te komen door alle sectoren in Nederland in gelijke mate hun stikstofemissies te laten reduceren. Bijvoorbeeld 25% in 2025 oplopend tot 50% in 2040.


Rentezet ECB: het vuurwerk moet nog komen

13-09-2019 - 0 reacties Het kabinet is woedend op Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), omdat hij de rente weer heeft verlaagd. Anderzijds zou de ECB graag zien dat Nederland de economie door middel van belastingmaatregelen een impuls geeft. Wie heeft er gelijk?


Transparante productinformatie stimuleert gezonde en duurzame keuzes in de supermarkt

13-09-2019 - 0 reacties De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) zijn een vierjarig onderzoek gestart in samenwerking met vrijwel alle supermarkten in Nederland. Het onderzoek ‘Transparant gezond & duurzaam’ richt zich op interventies om productinformatie te verduidelijken en consumenten te ondersteunen bij het maken van gezonde en duurzame keuzes.


Ook weinig vraag naar stro in Verenigd Koninkrijk

13-09-2019 - 0 reacties Net zoals in Nederland, is ook in het Verenigd Koninkrijk meer dan voldoende stro beschikbaar. Het probleem is echter dat (melk)veehouders niet vragen vraag dit product, waardoor de prijzen in beton gegoten zijn.


Toezicht op kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland schiet te kort

13-09-2019 - 0 reacties Het lukt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende om goed toezicht te houden bij de kleine en middelgrote noordelijke slachthuizen in het noorden van Nederland. De inspecteurs lukt het niet om allemaal op dezelfde manier op slachtwaardigheid en transportwaardigheid te beoordelen en indien nodig handhavend op te treden. Ook de capaciteit is een punt van aandacht. Dat blijkt uit rapport van onderzoeksbureau 2Solve dat door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer gestuurd is.


Nederlandse melkaanvoer toont trendbreuk

13-09-2019 - 0 reacties De melkaanvoer van Nederland heeft maar liefst 18 maanden op rij een daling getoond. Over de maand augustus is echter een trendbreuk zichtbaar.


10% groei biologische landbouw in Nederland

13-09-2019 - 0 reacties In 2018 is het areaal biologische landbouw is in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De akkerbouw is met 7% het sterkst gegroeid. Maar het aandeel biologisch van de totale landbouwgrond blijft met 4% nog achter op het EU-gemiddelde van 7%.


Nederland zet zich klem met strikte stikstofberekeningen

13-09-2019 - 51 reacties De crisis rond stikstof komt vooral door de hantering van een te rechtlijnig rekenmodel, stelt jurist Luuk Boerema zelfstandig jurist gespecialiseerd in natuurbeschermingsrecht.

“De Europese wetgeving verplicht lidstaten om dat vooraf te toetsen, maar hóe je dat doet, moet je zelf weten”, zegt Boerema. Nederland koos voor een model dat berekent hoeveel stikstof een project in de omringende natuur zal brengen. De uitkomsten van die berekeningen worden vervolgens tot ver achter de komma voor waar aangenomen. Terwijl er in die berekeningen altijd onzekerheid zit. Andere landen, zoals Duitsland, houden daar rekening mee; daar geldt een ondergrens voor de stikstofbelasting. Als je met een project daarboven komt, moet je maatregelen nemen.