Nederland

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Nederland. Nederland is een van de 18505 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Nederland nieuws

Staghouwer: koolstofopslag niet overschatten

17-01-2022 - 0 reacties Nederland heeft nog geen definitief standpunt ingenomen over de koolstoflandbouw, zegt Staghouwer.


Twee producentenorganisaties erkend in GMO Groenten en fruit

17-01-2022 - 0 reacties De Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en Harvest House zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) erkend als producentenorganisatie in de gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit.


Mieke Theunissen nieuwe secretaris Sectorraad Paarden

17-01-2022 - 0 reacties Per 1 januari van dit jaar is het secretariaat van de Sectorraad Paarden overgenomen door LTO Nederland. Sinds 2019 werd deze functie ingevuld vanuit de KNHS.


Terugdringen landbouwgif is helse klus: 'In Spanje eten ganzen en ezels nu het onkruid'

17-01-2022 - 0 reacties Schadelijk landbouwgif om groente en fruit te beschermen tegen plagen en onkruid, zorgt volgens experts voor massale sterfte onder insecten en is ook gevaarlijk voor andere dieren. Ook Nederland is grootverbruiker. Maar de zoektocht naar alternatieven is ingewikkeld.


'In een land als Nederland mogen boeren niet meer uitgebuit worden'

17-01-2022 - 0 reacties „Meld oneerlijke handelspraktijken bij de Geschillencommissie oneerlijke handelspraktijken zodat er hier een eind aan gemaakt kan worden”, adviseert Hennie de Haan aan varkenshouders.


Lage marktprijs nekt eiwitteelt in Nederland

17-01-2022 - 0 reacties De eiwitteelt in Nederland komt maar niet op gang. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lieten eerder dit zien dat een groei van ‘slechts’ 300 hectare heeft plaatsgevonden. Dit terwijl de vraag naar plantaardige voeding in rap tempo toeneemt. De lage wereldmarktprijs is de reden dat veel verwerkers nog altijd voor import kiezen. En, daar zeggen Flevolandse eiwittelers nu als eerste ‘nee’ tegen.


Al is de leugen nog zo snel de waarheid achter haalt het wel

16-01-2022 - 117 reacties Leden aantal Lto Nederland


Het wordt even spannend welke koers de varkensprijs gaat varen

15-01-2022 - 0 reacties De varkensprijs begint dit jaar even wat anders dan gehoopt, althans in het buitenland. In Nederland staat de prijs nog overeind al denk ik dat dit niet van harte ging. Het aanbod is meer dan voldoende.


Gezamenlijk belangen supermarkten en leveranciers houden voedselinflatie zo laag mogelijk

15-01-2022 - 0 reacties Zowel in Nederland als in België verlopen de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen supermarkten en hun leveranciers dit jaar ongewoon heftig. De directe aanleiding is de hoge inflatie - over december meldde het CBS een inflatiecijfer van 6,4%, het hoogst in bijna 40 jaar. Over heel 2021 bedroeg de inflatie 2,7% volgens het CBS.


Internationale aandacht Nederlandse boeren en tuinders

14-01-2022 - 0 reacties LTO Nederland en de Nederlandse boeren hebben recent meerdere malen internationaal nieuws gehaald.


CBS: Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

14-01-2022 - 0 reacties Het CBS heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is afgenomen in Nederland.


Principe-akkoord CAO glastuinbouw

14-01-2022 - 0 reacties Er lijkt eindelijk een nieuwe cao te komen voor de glastuinbouw. De vakbonden FNV en CNV hebben begin deze week een principe-akkoord bereikt met werkgeversorganisaties Plantum, Glastuinbouw Nederland en LTO over een driejarige cao. De onderhandelingen voor de nieuwe cao liepen eind 2020 vast en werden in december 2021 pas weer vlotgetrokken. De cao was eind 2019 al verlopen.


Het Voedseleducatie Platform breidt zich in 2022 verder uit

14-01-2022 - 0 reacties Het Voedseleducatie Platform, dat op 75 procent van de basisscholen onder meer Smaaklessen verzorgt, gaat verder met het ontwikkelen van actuele voedseleducatie. Per 1 januari 2022 sluiten twee nieuwe partners aan; Lidl Nederland en Boerderijeducatie Nederland.


WeGrowOrganic levert bijna jaarrond Nederlandse bio-uien

14-01-2022 - 0 reacties Het lukt handels-, sorteer- en teeltbedrijf WeGrowOrganic bijna om jaarrond biologische uien uit Nederland te leveren aan supermarktketens in Europa. Voor de overbrugging aan het eind van het seizoen is het bedrijf voor korte tijd afhankelijk van de aanvoer van importuien uit Spanje en Egypte.


Johan Vollenbroek eist ook sluiting Tata Steel

13-01-2022 - 89 reacties

Quote:
Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.

Johan Vollenbroek eist sluiting van Tata Steel. De natuurvergunning van het bedrijf moet per direct worden ingetrokken, wat betekent dat er voor het staalbedrijf geen plaats meer is in Nederland. Een eerste verzoek hiertoe is door een advocaat neergelegd bij het provinciebestuur van Noord-Holland.

,Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eist sluiting van Tata Steel. Haar raadsman heeft afgelopen dinsdag bij de provincie Noord-Holland een formeel verzoek ingediend om de natuurvergunning in te trekken. “Voor deze megavervuiler is in Nederland geen toekomst. Tata Steel dient te gaan nadenken over sluiting van haar bedrijf in IJmuiden.” aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

Dat Tata Steel enorm veel uitstoot, staat buiten kijf. Zowel voor CO2 als voor stikstof is het bedrijf met afstand de grootste vervuiler van Nederland. Ook komen er veel kankerverwekkende stoffen vrij bij de productie. Zie bijlage 2. Wat hierin meespeelt is het verouderde productieproces, dat niet c.q. beperkt voldoet aan de Europese eisen m.b.t. het gebruik van de best beschikbare technieken.

Tata Steel veroorzaakt schade aan alle stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Vooral in het Noord-Hollands Duinreservaat gaat het om astronomische hoeveelheden. Met een depositie van 337 mol is Tata Steel daar verantwoordelijk voor de helft van de overbelasting. Ter vergelijking: dat is 37 keer meer dan de belasting die 3600 boeren uit de PAS-rechtszaken samen op dit gebied leggen.


Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (7 juni)

13-01-2022 - 0 reacties Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet. Tijdens het webinar 'Zoeken naar octrooien' van Octrooicentrum Nederland nemen wij u mee op zoektocht door Espacenet.


Claudia Broch maakt overstap van Anthurium naar Orchidee

13-01-2022 - 0 reacties Claudia Broch stapt over van Anthurium naar Orchidee. De afgelopen vijf jaar werkte Broch voor de promotiecommissie Anthurium Info en zette zich in voor spraakmakende campagnes, concepten, ludieke acties en de groei van het inspiratieplatform. In 2022 maakt de eerste productambassadeur in de sierteelt de overstap naar Orchidee Nederland.


Helma Lodders: 'Met QLT kwaliteit veetransport optimaliseren'

13-01-2022 - 0 reacties Net voor de kerstdagen lanceerde Vee & Logistiek Nederland QLT: Qualitysystem Livestock Transport. 'De kwaliteit en de aard van het veetransport in Nederland ligt op een hoog niveau. Met QLT optimaliseren we dat', zegt voorzitter Helma Lodders.


Webinar Zoeken naar octrooien in databank Espacenet (22 maart)

13-01-2022 - 0 reacties Een databank waarin (bijna) alle uitvindingen van de afgelopen 200 jaar staan. Van een apparaat uit 1827 om rum te maken uit rietsuiker tot beschermingsmiddelen tegen het COVID-19-virus: ze staan allemaal in octrooidatabank Espacenet. Tijdens het webinar 'Zoeken naar octrooien' van Octrooicentrum Nederland nemen wij u mee op zoektocht door Espacenet.


Na België vraagt ook Nederland steun voor varkenssector

13-01-2022 - 0 reacties De varkenssector verkeert in veel landen in een zeer lastige situatie.