Nederland

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Nederland. Nederland is een van de 14979 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Nederland nieuws

Dierenbescherming roept Schouten op om koloniekooien voor leghennen te verbieden

16-01-2019 - 0 reacties De Dierenbescherming roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden. In 2021 worden de verrijkte kooien verboden, maar de koloniekooien blijven toegestaan. Een goed dierenwelzijn is ook in deze aangepaste kooien niet mogelijk, stelt de Dierenbescherming.


LTO verwacht praktische oplossingen van Nederlandse regering na brexit

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het Verenigd Koninkrijk is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.


Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 14 februari 2019

16-01-2019 - 0 reacties Om erkend deskundige energielabel te worden, is een instructie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verplicht.Toelatingseisen voor de instructieOm toegelaten te worden tot de instructiebijeenkomst dient u:


Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 20 juni 2019

16-01-2019 - 0 reacties Om erkend deskundige energielabel te worden, is een instructie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verplicht.Toelatingseisen voor de instructieOm toegelaten te worden tot de instructiebijeenkomst dient u:


Instructiebijeenkomst erkend deskundige energielabel - 3 september 2019

16-01-2019 - 0 reacties Om erkend deskundige energielabel te worden, is een instructie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verplicht.Toelatingseisen voor de instructieOm toegelaten te worden tot de instructiebijeenkomst dient u:


Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

16-01-2019 - 0 reacties Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor dieren, boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Daarnaast starten LTO Nederland en POV een voorlichtingscampagne.


Veehouders maken werk van brandveiligere stallen

16-01-2019 - 0 reacties Varkens- en pluimveehouders nemen extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. LTO Nederland start een voorlichtingscampagne om ze daarbij te ondersteunen.


Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

16-01-2019 - 0 reacties Varkens- en pluimveehouders nemen extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. LTO Nederland start een voorlichtingscampagne om ze daarbij te ondersteunen.


Europese subsidie voor nieuwe campagne Bionext

16-01-2019 - 0 reactiesOp 1 februari 2019 start Bionext het 3-jarig promotieprogramma Bio lekker voor je, voor de promotie van biologische producten in Nederland.


Volgt Nederland de Belgische demarrage?

16-01-2019 - 0 reacties De Belgische aardappelindustrie heeft zich losgemaakt van de kopgroep in aardappelland. Zowel Bintje als Fontane maken stappen, toont de notering van PCA/Fiwap. Dat maakt de Nederlandse positie cruciaal. Gaan we de demarrage achterna, of laat België zich weer afzakken?


LTO Nederland verwacht praktische oplossingen van kabinet na brexit

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het Verenigd Koninkrijk is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten.


Keuze voor kievit bij mestinjectie levert boer in Friese greidhoek voorwaardelijke straf op

16-01-2019 - 43 reacties De bemesting van een maïsperceel is een boer in de greidhoeke ruim anderhalf jaar geleden duur komen te staan.

Als fervent weidevogelbeschermer werkt hij al jaren samen met de vogelwacht om de nestelende kieviten en andere weidevogels zo goed mogelijk te helpen bij het nestelen van de kieviten en opgroeien van de kuikens. Voordat de maïs zou worden ingezaaid in mei 2017 is het omgeploegde land bemest met de zodebemester. Vogelnesten werden gespaard, maar het kon niet worden voorkomen dat er mede daardoor mest op de bovengrond bleef liggen. En dat is niet toegestaan volgens de meststoffenwet. Mest moet direct worden ondergewerkt.

Rechtbank
Omdat dit direct onderwerken niet is gebeurd, kwam de bijzonder opsporingsambtenaar (boa) in actie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legde de boer al een korting op van de landbouwsubsidie van bijna vijfduizend euro. ,,Tegen een schikking die daarbovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend”, zei zijn advocaat gisteren in de rechtbank. Volgens haar zou uit jurisprudentie blijken dat de boer niet nog eens gestraft zou kunnen worden voor hetzelfde feit.

Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels
De rechter ging hier niet in mee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting en een geldstraf wel mogelijk is. ,,De korting op de Europese landbouwsubsidies van meer dan 3 procent is een bestuursrechterlijke zaak, daarnaast kan de zaak ook strafrechterlijk nog worden behandeld.” Ook het feit dat de zaak na anderhalf jaar pas voor de rechter verschijnt, was volgens de rechtbank geen reden om de zaak niet te behandelen.

Spagaat
De melkveehouder toonde zich gisteren tijdens de behandeling van de zaak bewust van het feit dat je met een goede bescherming van de nesten, minder goed in staat bent om alle mest direct onder te werken. ,,Je zit in een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte vijftig hectare land, bedoeld voor maïs. Op dergelijk ondergeploegd land zitten altijd veel kieviten. In dat jaar waren er vier nestjes. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe dat waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terechtkomt. Er blijft dan altijd wat op liggen.”

De officier van justitie erkende dat de boer met zijn handelen in een spagaat was gekomen. ,,Je hebt te maken met de werking van een machine en aan de andere kant met de liefde voor de vogels. Er is echter sprake van een strafbaar feit.” Zij kwam dan ook met een eis van vijftienhonderd euro boete waarvan duizend euro voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar.

Geen waarschuwing
De advocaat van het melkveebedrijf stelde dat de boer zeer zorgvuldig tracht om te gaan met milieu en weidevogels en dat het onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving ertoe leidt dat een boer dan kan worden geconfronteerd met fikse boetes. Ook was ze kritisch op de houding van de boa. ,,Normaliter is het zo dat wanneer je nooit iets verkeerds hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken.”

De economische politierechter zei te beseffen dat er een gedegen afweging van belangen is geweest, maar dat er desondanks sprake is geweest van een overtreding van de regels. ,,De mest is niet direct ondergewerkt.” Hij nam de eis dan ook deels over. Het leverde de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.


Tienduizenden vleermuizen Australië dood door hittegolf

16-01-2019 - 0 reacties Zeker 23.000 grote vleermuizen hebben in Australië twee dagen van extreme hitte in november niet overleefd. Volgens wetenschappers is dat een derde van de totale populatie van deze soort. Het aantal kan nog stijgen naar 30.000 dieren.
De grote vleermuizen of vleerhonden zijn in Nederland bekend onder de Latijnse naam pteropus conspicillatus. Ze leven voornamelijk in Queensland, in het noordoosten van Australië. Daar heten ze, vertaald naar het Nederlands, bebrilde fruit-vleerhond.
Onderzoekers hebben gezien hoe in de stad Cairns de vleermuizen dood uit bomen in tuinen en zwembaden vielen. "Het was deprimerend", zegt een van hen tegen de BBC. Het onderzoek naar de dood van de dieren door de Western Sydney University is vorige week afgerond.
Zichtbaar
Volgens experts zijn de vliegende honden niet gevoeliger voor hitte dan andere vleermuissoorten. Maar de sterfgevallen bij deze soort zijn duidelijker zichtbaar omdat de dieren vaak in de buurt van stedelijke gebieden leven.
Volgens een wetenschapper roept hun dood wel vragen op over het lot van andere soorten vleermuizen. Duidelijk is al dat zeker 10.000 zwarte vliegende honden de hitte ook niet hebben overleefd.
Bezorgd
Wetenschapper David Westcott, voorzitter van een organisatie die de vleermuizen in Australië in de gaten houdt, is bezorgd. 'Vroeger werden massale sterfgevallen vooral gezien na cyclonen, maar de afgelopen jaren zijn hittegolven een groter risico geworden", zegt hij tegen de BBC.
Al voor de fatale hittegolf wilden wetenschappers de status van de pteropus conspicillatus opschalen van 'kwetsbaar' naar 'bedreigd'. Maar vleermuizen zijn niet populair in Australië en worden gezien als 'ratten in de lucht'. Dat maakt het volgens Westcott lastiger om ze te beschermen.
Deze week nog waarschuwden autoriteiten tijdens een hittegolf in New South Wales voor het benaderen van vleermuizen, vanwege meldingen van agressie. Westcott: "Ik weet zeker dat er mensen zijn die blij zijn met de dood neervallende vleermuizen."


Winnaars benchmark cyclamen 2018

16-01-2019 - 0 reacties Tijdens de gewasbijeenkomst Cyclamen van Glastuinbouw Nederland op vrijdag 11 januari zijn de winnaars bekendgemaakt van de Benchmark Cyclamen 2018.


LTO Nederland: handel VK moet ongestoord door kunnen gaan

16-01-2019 - 0 reacties Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het VK is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.


Schreijer-Pierik dwingt optreden EU af als Frankrijk op 'onze' grutto's gaat jagen

15-01-2019 - 0 reacties Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft bij de Europese Commissie afgedwongen dat de EU optreedt als er in Frankrijk op grutto's wordt gejaagd. Nederland is het belangrijkste broedgebied van de trekvogel. Begin november stelde de provincie Overijssel een miljoen euro beschikbaar voor goed weidevogelbeheer.


Uitdaging voor uiensector bij teelt en export

15-01-2019 - 0 reacties Op de Themadag uien van Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland (LNCN) ging het voornamelijk om het belang van beregenen bij de uienteelt en de zorgen rondom de diverse plagen en ziektes. Daarbij bleek dat met name het verdwijnen van de insecticide zaadcoating Mundial zorgelijk is.


Piet-Jan van der Eijk heeft opnieuw de mooiste bewaaruien

15-01-2019 - 0 reacties Piet-Jan van der Eijk uit Dronten (FL) heeft opnieuw de mooiste bewaaruien van Nederland geteeld. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Themadag Uien van Landbouwbeurs Noord- en Centraal Nederland (LNCN) in Dronten.


'Windmolens en zonnepanelen gaan ons klimaat niet redden’

15-01-2019 - 0 reacties Gaat Nederland de klimaatdoelen van Parijs en Katowice ooit halen? Politiek Den Haag spreekt van een zware klus, maar (nog net) te doen. Maarten van Andel uit Best, schrijver van De Groene Illusie, is veel pessimistischer.


Export 2018 evenaart record 2017 dankzij planten

15-01-2019 - 0 reacties De exportwaarde van bloemen en planten vanuit Nederland kwam in 2018 met € 6 miljard uit op hetzelfde record als in 2017. Dit is vooral te danken aan de exportgroei bij planten.