Europa

Nieuwsgrazer verzamelt al het nieuws over Europa. Europa is een van de 15950 onderwerpen op Nieuwsgrazer.

Europa nieuws

‘Investeringen bedrijven moeten verdubbelen om doelen klimaatakkoord Parijs te halen’

25-02-2020 - 1 reacties De grote concerns in Europa hebben vorig jaar 124 miljard euro uitgetrokken voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Volgens onderzoekers is dat bedrag volstrekt niet toereikend. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zouden deze investeringen dubbel zo hoog moeten zijn, zo schrijft de Volkskrant.


Elektrificatie kan uitstoot van vervoer, bouw en industrie in 2050 met 60 procent verminderen

12-02-2020 - 0 reacties Elektrificatie van de transport-, bouw- en industriële sectoren in Europa zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2050 met 60 procent kunnen verminderen, blijkt uit een nieuw rapport dat door onderzoeksbureau BloombergNEF (BNEF) is gepubliceerd.

Elektrificatie zou kunnen plaatsvinden via een mix van directe en indirecte veranderingen. Een directe verandering zou bijvoorbeeld een toename van het aantal elektrische voertuigen in de transportsector kunnen zijn. Voor de industrie is de toename van elektrische verwarmingssystemen zoals warmtepompen in gebouwen zo’n directe verandering. Een indirecte verandering is bijvoorbeeld de overstap naar ‘groene waterstof’ – geproduceerd door elektrolyse met behulp van hernieuwbare elektriciteit – als brandstof om gebouwen en zoveel mogelijk industriële processen van warmte te voorzien, die anders afhankelijk zouden zijn van fossiele brandstoffen.


Nieuwe koeienbrokmachine in Stroobos 'modernste van Europa'

06-02-2020 - 0 reacties STROOBOS - De modernste productielijn voor diervoeder in Europa staat op de grens van Friesland en Groningen. Dat beweert de fabriek van ABZ Diervoeding in Stroobos.


Eerste areaalprognose aardappelen oogst 2020

06-02-2020 - 0 reacties De afgelopen jaren, sinds 2015, is het areaal consumptieaardappelen in Europa fors gegroeid. Feitelijk groeit het areaal mee met de behoefte van de verwerkende industrieën in Noordwest Europa.


BovINE wil vleesveehouderij sneller verduurzamen

05-02-2020 - 0 reacties Onderzoeksinstellingen, adviseurs, landbouworganisaties, veehouders en andere betrokkenen uit 9 EU-lidstaten bundelen de krachten om de uitwisseling van ideeën rond verduurzaming van de vleesveehouderij in Europa te versnellen. In het nieuwe trans-Europese netwerk BovINE zullen zij concreet werken rond de thema’s socio-economische veerkracht, diergezondheid en dierenwelzijn, productie-efficiëntie en vleeskwaliteit, klimaat en milieu. Voor elke lidstaat is, behalve een onderzoeksinstelling, ook een landbouworganisatie betrokken. De Belgische partners in dit netwerk zijn ILVO en Boerenbond.


Nieuwe vogelgriepuitbraken in Oost-Europa

30-01-2020 - 0 reacties Het aantal vogelgriepuitbraken in het oosten van Europa blijft ook deze week oplopen.


Europese wintertarwe zwak door warm weer

30-01-2020 - 0 reacties De milde wintermaanden laten hun sporen na in de teelt van wintergranen in vrijwel heel Europa. Met name de winterhardheid is een punt van zorg. Ook wordt gerekend op een hogere druk van ziekten en plagen ...


Nieuw-Zeelandse nieuwe uien zijn weer te koop

29-01-2020 - 0 reacties In lijn met voorgaande jaren komt de uienexport uit Nieuw-Zeeland langzaam op gang. Inmiddels zijn de eerste uien onderweg naar het Europese vasteland. Maar Europa is niet het enige continent dat wordt beleverd door Nieuw-Zeeland.


Dierenrechtenorganisaties hekelen konijnenhouderij

28-01-2020 - 0 reacties Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de "Week van het Konijn" aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. Nochtans is Vlaanderen voorloper in Europa als het gaat om diervriendelijke huisvesting van konijnen. Onder impuls van dierenrechtenorganisatie GAIA kwam er in Vlaanderen een nieuwe wetgeving die bepaalt dat konijnen in parken moeten gehouden worden, een diervriendelijker systeem dat inspeelt op het natuurlijk gedrag van een konijn.


Spaanse varkensproductie groeit nog 10%

28-01-2020 - 0 reacties De Spaanse varkenshouderij met veel integraties is de snelst groeiende in Europa. De productiegroei houdt ook nog aan.


"Europa heeft de Nederlandse telers heel hard nodig"

24-01-2020 - 0 reacties Als producent van voedsel wordt Nederland alleen maar belangrijker, zeker voor Europa, meent Jan de Ruyter van ABN AMRO. In Trouw neemt hij het, in navolging van andere de afgelopen tijd, op voor de Nederlandse boeren en tuinders. "Nederland heeft de morele plicht om bij te dragen aan de…


"Europa heeft de Nederlandse telers heel hard nodig"

23-01-2020 - 0 reacties Als producent van voedsel wordt Nederland alleen maar belangrijker, zeker voor Europa, meent Jan de Ruyter van ABN AMRO. In Trouw neemt hij het, in navolging van andere de afgelopen tijd, op voor de Nederlandse boeren en tuinders. "Nederland heeft de morele plicht om bij te dragen aan de…


Biologische landbouw groeit waar hele sector krimpt

22-01-2020 - 18 reacties De biologische landbouw in Nederland is afgelopen jaar gegroeid, hoewel de hele sector kromp. Zowel de hoeveelheid landbouwgrond (areaal) waarop biologische producten worden verbouwd als het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven nam toe, stelt branchevereniging Bionext op basis van cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. De groei van de biologische landbouw in Nederland blijft wel achter bij de gemiddelde groei in Europa.


Minister Schouten op landbouwbeurs: trots, maar toch niet tevreden

18-01-2020 - 0 reacties BERLIJN - De Nederlandse delegatie op de Grune Woche in Berlijn, de grootste landbouwbeurs van Europa, glom weer eens van trots. Wederom had de agrarische sector een exportrecord geboekt. Maar maakt kringlooplandbouw en de stikstofproblematiek een einde aan deze zegereeks? En is dat erg?


Ctgb nam 117 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2019

14-01-2020 - 0 reacties Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In 2019 nam het Ctgb 117 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 69 voor biociden. In Nederland zijn in totaal 1024 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 1700 biociden.


'Goed perspectief voor de melkveehouderij in het noordwesten van Europa'

13-01-2020 - 0 reacties Buitengewoon hoogleraar 'Grass-based dairy farming' prof. Friedhelm Taube van Wageningen University & Research gaf op de slotbijeenkomst van Amazing Grazing op 18 december een vooruitblik op de toekomst van de melkveehouderij wereldwijd. Hij liet zien dat er in het noordwesten van Europa een goed perspectief ligt voor de melkveehouderij. Wel pleit hij voor een 'hybride model' waarin een hoog productieniveau en een hoog kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd en tegelijkertijd de milieu-efficiëntie verbetert.


Europa doet landbouwgif thiacloprid in de ban

13-01-2020 - 0 reacties Het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid wordt verboden in de EU omdat het risico’s voor de gezondheid en het milieu met zich meebrengt. De Europese Commissie maakte maandag officieel bekend de vergunning niet te verlengen, op basis van een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).


Warme winter: nu al bloeiende bloemen en teken, maar ook angst voor overlast

11-01-2020 - 0 reacties Je zal het vast aan den lijve onderwerpen hebben, maar nu is het ook officieel: afgelopen decembermaand was de warmste ooit. Wat heel Europa betreft althans, maar ook in Nederland merken we dat aan de natuur. Er staan bijzonder veel bloemen in bloei en ook de eerste teken zijn alweer gespot. "Als dit zo blijft, gaan we dit jaar meer overlast krijgen van insecten."


"Export aardbeien naar rest Europa staat in de startblokken"

18-12-2019 - 0 reacties Half november werd er met de laatste plukronde in Salamanca een punt gezet achter het aardbeienzomerseizoen van de Spaanse coöperatie Onubafruit. De eerste aardbeien van Huelva werden al eind november geplukt.
Tot nu toe heeft Onubafruit hoofdzakelijk de binnenlandse markt bevoorraad met beperkte…


Europa ondersteunt met 3,2 miljard euro batterijproductie elektrische auto’s

09-12-2019 - 0 reacties De Europese Commissie geeft groen licht voor 3,2 miljard euro overheidssteun in een samenwerkingsproject voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. Zeven landen willen er de komende jaren zo'n 3,2 miljard euro in steken en verwachten dat er nog eens 5 miljard euro aan particuliere investeringen kan worden aangetrokken.