Europese varkensprijzen flink in de lift

 -  De Europese slachtvarkensmarkt lijkt op te leven nu het weer wat koeler wordt. Bovendien is het aanbod kleiner, waardoor prijzen in heel Europa stijgen. …

Wakker Dier lanceert dubieuze campagne vroegtijdig slachten varkens

 -  Wakker Dier stelt dat 81 miljoen dieren te vroeg worden geslacht door selectie in de veehouderij. 42 procent van de zeugen zou jaarlijks worden geslacht omdat ze te weinig biggen krijgen of kreupel z…

Volgens Wakker Dier 'verspillen' we per jaar 81 miljoen dieren

 -  Een kip die te weinig eieren legt, een haantje dat bij zijn geboorte al geen economische waarde meer heeft, of een moedervarken dat niet genoeg biggen krijgt naar de maatstaven van de Nederlandse vee…

Registratie goed gedrag stap één aanpak mestfraude

 -  De eerste stap waar boeren direct iets van gaan merken, wordt in september gezet: er komt een register van ondernemers die zeggen goed te handelen in de mestketen. Ondernemers kunnen hierin zelf aang…
Prikkebord | 5 reacties

Grote kans dat varkensprijs verder stijgt

 -  De varkensprijzen in Noordwest-Europa zijn medio augustus aan een opmars begonnen, waarvan het einde nog niet in zicht is. In Zuid-Europese landen (zoals Spanje en Frankrijk) is geen ruimte voor verh…

1.200 gestikte varkens versterken verzet tegen uitbreding in Haaren

 -  De lokale Haarense organisatie Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) verzet zich nog heftiger tegen het Noord-Brabantse bedrijf dat recentelijk getroffen werd door de verstikking van 1.200 varkens…

Verspreiding van speendiarree en oedeemziekte

 -  Speendiarree en slingerziekte (oedeemziekte) zijn wereldwijd voorkomende infecties bij gehouden varkens. Deze stammen van E. coli lijken gevestigd in de meeste varkensbedrijven, vandaar dat ‘vrij-w…

Polen kaart Japans importverbod aan

 -  Vanwege verschillende uitbraken van de Afrikaanse varkenspest (AVP) mag Polen geen varkensvlees meer exporteren naar China en Japan. De Poolse minister van Landbouw heeft Japan gevraagd om toch vlees…

Helpt stijgende varkensprijs de biggenafzet?

 -  Nu de varkensprijzen behoorlijk gestegen zijn, biedt dat op papier aanknopingspunten voor een vlottere biggenhandel. Gaat deze vlieger ook daadwerkelijk op? …

Varkens in Nood blijft druk zetten op castreerverbod

 -  Over het algemeen lijkt het of men in een groot deel van Europa geen enkele noodzaak voelt om te stoppen met castreren. Varkens in Nood (VIN) zegt blij te zijn dat er nu toch beweging in zit. POV ze…

Opinie: Niet lachen over lachgas-emissies in veestallen

 -  Het lachen om lachgas zal de varkenshouderij nog vergaan, als oude plannen uit de kast komen. In het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren stonden hierover belangrijke zaken. De toenmalige landbou…

Enquête: geeft u uw varkens pijnstillers?

 -  Pijnstillers kunnen helpen bij het verlagen van het antibioticagebruik. Zet u pijnstillers in? …

Perspectieven voor Internet of Things in varkenshouderij

 -  Een slim dataverwerkingssysteem dat de klimaatregeling in de stal, het verbruik van water en voer en de groei van de varkens in de gaten houdt. Coördinator ILVO en de partners Porphyrio (België), I…

Vion en ZLTO werken mee aan varkenshouder dashboard

 -  Een overzicht van het stalklimaat, voerverbruik en groei van de varkens. Door slim data te combineren, moet dit voor de varkenshouder bereikbaar zijn. Vion en ZLTO werken in het kader van een interna…

Vion en ZLTO werken mee aan dashboard varkenshouder

 -  Een overzicht van het stalklimaat, voerverbruik en groei van de varkens. Door slim data te combineren, moet dit voor de varkenshouder bereikbaar zijn. Vion en ZLTO werken in het kader van een interna…

Vion en ZLTO werken mee aan dashboard voor varkenshouder

 -  Een overzicht van het stalklimaat, voerverbruik en groei van de varkens. Door slim data te combineren, moet dit voor de varkenshouder bereikbaar zijn. Vion en ZLTO werken in het kader van een interna…

Hoe kon dit gebeuren? Meer dan 1000 varkens stikken in hun stal in Haaren

 -  HAAREN - De NVWA onderzoekt de dood van zo'n 1.200 varkens in een stal in Haaren. Deze kwamen vorige maand door verstikking om het leven. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die tot n…

Beursprijs varkens plust 7 cent

 -  DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 7 cent verhoogd naar € 1,41 per kilo geslacht gewicht. De Beursprijs haakt daarmee aan bij de plots sterk stijgende varkensprijs in Duitsland. …

Tijdelijke opleving, of bloeit varkensmarkt op?

 -  Vanuit het niets zijn de varkensprijzen in Europa aan een sprint begonnen, waarbij de Duitse Internetbeurs het tempo aangeeft. Kan de DCA Beursprijs 2.0 volgen? …

Dierenactivisten leveren geen bewijs ernstige bedreiging

 -  Actiegroep Burning Souls stelt ernstig bedreigd te zijn vanuit de landbouw. Die kan dit echter niet hard maken, stelt Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). …
Kies voor grondgebonden! Landbouwgrond te koop of te huur. Dagelijks nieuw aanbod met diverse percelen. Landbouwgrond.nu
Advertentie

Betalingsrechten marktplaats - Toeslagrechten.nu

Kooprechten - Gevraagd (20,00 Stuks - 250,00 €/Betalingsrecht)

Varkenshouderij foto's